Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi > İşletme Bölümü > İşletme dağıtım sistemi maliyetleri minimizasyonu için çözüm modeli-Firma uygulaması

İşletme Bölümü hakkinda İşletme dağıtım sistemi maliyetleri minimizasyonu için çözüm modeli-Firma uygulaması ile ilgili bilgiler


İşletme dağıtım sistemi maliyetleri minimizasyonu için çözüm modeli-Bir Firma uygulaması ÖZET Artan rekabet şartları içerisinde karlılıklarını korumak ve devamlılıklarını sağlamak isteyen firmalar için maliyetlerin en aza indirilmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur.

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 07.07.08, 17:10
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart İşletme dağıtım sistemi maliyetleri minimizasyonu için çözüm modeli-Firma uygulaması

İşletme dağıtım sistemi maliyetleri minimizasyonu için çözüm modeli-Bir Firma uygulaması
ÖZET
Artan rekabet şartları içerisinde karlılıklarını korumak ve devamlılıklarını sağlamak isteyen firmalar için maliyetlerin en aza indirilmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur. Firmaların toplam maliyetleri içerisinde yer alan önemli kalemlerden olan dağıtım maliyetlerinin minimizasyonu bu açıdan özel önem arz etmektedir. Bununla birlikte, dağıtım maliyetlerinin minimizasyonu, çok farklı boyutlar içermesi ve haliyle bir çok belirsizliği içerisinde taşıyor olması sebebiyle çözümü oldukça karmaşık bir konudur. Ülkemizdeki firmaların büyük bir çoğunluğu bu problemi, belirsizliğinin ortadan kaldırılması işlemini, önceki tecrübelerinden yararlanarak çözmeye çalışmaktadırlar. Fakat, bu yaklaşımda, dağıtımın bütün boyutlarının aynı anda ele alınması mümkün olamamakta ve haliyle tecrübe konunun çözümünde yetersiz kalmaktadır. Literatürde, Tamsayılı Doğrusal Programlama (TDP) yönteminin bu belirsizliği aşmanın en etkin yollarından birisi olduğu sıkça vurgulanmaktadır. Bu makalede, teorik altyapısı oldukça karmaşık olan TDP modelinin formülasyonu, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firma yöneticilerinin kendi işlerine kolayca uyarlayabileceği şekilde basamaklar halinde açıklanmıştır. Ve geliştirilen genel kapsamlı TDP modeli gıda sektöründe faaliyet gösteren, 24 distribütörü olan bir firmaya uygulanmış, tecrübeye dayalı dağıtıma oranla TDP modeli ile yapılan dağıtımın firmanın dağıtım maliyetlerini yaklaşık olarak %6 oranında azaltacağı görülmüştür.

ABSTRACT
It is crucial for the firms, which aim to sustain their profitability and to survive, to reduce their operational costs within an environment where competition kept rising. For this reason, minimisation of distribution costs has attracted a special interest as it explains a large share of total costs. However, minimisation of distribution costs is a very complex problem to solve because of the fact that distribution costs have various dimensions and thus carry a high level of uncertainty. A large number of firms in our country try to overcome this uncertainty using their previous experience. But, this approach does not allow to capture all the dimensions of the distribution at the same time and therefore, experience is an inadequate method to use in this matter. Nevertheless, in the literature, the use of the Integer Linear Programming (ILP) is often emphasised to be one of the most efficient way to overcome this problem. In this article, the practical formulation of the ILP model that normally involves a very complex theoretical structure has been shown step by step, thereby top management of firms operating different industries can easily adapt for their firms. In addition, a general ILP model developed in this article has applied to the data obtained from a firm operating in food industry with 24 distributing agent and the results indicated that distribution cost of the fim can be reduced about 6% using the ILP model compared to the experience based distribution costs.

__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 07.07.08, 17:14
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: İşletme dağıtım sistemi maliyetleri minimizasyonu için çözüm modeli-Firma uygu

GİRİŞ
Günümüzde yöneticilerin en önemli sorunu belirsizlik ortamında alınan kararların tutarlı olup olmayacağıdır. Yönetimde kararların klasik yollarla verilemeyeceği, modern işletme yönetiminde kantitatif yöntemlerin çok önemli olduğu kavranılmış ve işletmenin faaliyet alanlarını oluşturan pazarlama, üretim, yatırım, finansman, stoklama, fiyat, istihdam, rekabet, ulaşım gibi konularda oluşan yönetici kararlarında kantitatif modellerden yararlanılmaya başlanılmıştır.
Karar vermenin bulunduğu ortamda, birçok alternatif kararların olması gerekmektedir. Bu alternatif kararların fazlalığı karar vermenin en uygununa ulaşmasını sağlayacaktır. Kantitatif problemlerde verilen sisteme uygun modelleme ile çözümleme yapıldığı gibi, karar vermede, sosyal bilimlerde model ve sistem kavramlarıyla kullanılmaktadır. Buna göre karar verme işletmelerde yönetimin temel görevidir. İşletme yöneticileri de bu kararı vericilerdir (Kara, 1985, s.5).
Karar verme sürecinden, karar vericinin kişisel becerilerine dayanan karar yöntemi ile karar teorisine bağlı karar yöntemi olarak bahsedilebilir.
Karar verme teorisinde geliştirilen matematiksel modeller, çok karmaşık problemlerin çözümünde olumlu sonuç alınması ve optimal kararın verilmesinde kolaylık sağlamaktadır.
Doğrusal programlama modelinin, karar modelleri maksimum model veya minimum model olarak oluşturulup amaçlara uygun karar modelleri teşkil edilir.
Bu modelleri çözmede optimizasyon teknikleri kullanılır.
Doğrusal programlama modeli genel olarak grafik metodu ve simpleks metodu ile çözülebilir. Bu metotlar farklı olarak kullanılırlar.
Doğrusal programlama, optimizasyon problemlerinin özel bir biçimi ve sınırlı kaynakların belli bir amacı en iyi şekilde gerçekleştirecek faaliyetler arasında, nasıl dağıtılması gerektiği sorununa çözüm getiren bir yöntemdir.
Matematik model kullanan bu yöntem, işletme problemlerinin matematiksel olarak programlanması ve çözümünü kapsamaktadır. İşletme problemlerinin çözüm süreci, matematik modellerden yaralanarak bulunan sonuçların gerçeğe uygunluk derecelerinin araştırılması, gerekli kontrollerin yapılması ve uygulama stratejilerinin saptanması ile tamamlanır.
Yapılan literatür taramasında, dağıtım problemleriyle ilgili olarak; Chen & Wang (1997), Balakrishnan, Natarajan & Pangburn (2000), Ergülen (2005), Ulucan & Tarım (1997) ve Kalender (2003) AGVs tasarım problemi için bütünleşik bir model çalışmalarında karışık tamsayı programlama uygulamasını yapmışlardır. Ayrıca Tunçbilek (2003) verimli taşımacılık yolu demir yolu çalışmasını yapmıştır. Ergülen ve Kazan (2005) taşıma maliyetlerinin minimizasyonu için firma maliyetlerini optimize etmişlerdir. Farklı olarak dağıtım problemleri Özel (2000) matris denklemlerinin iki indisli düzlemsel dağıtım problemine uygulaması olarak ele alınmış, problemin matris denklemleri cinsinden formülasyonu yapılmıştır. Şafak (2000) m çıkış ve n varışlı bir dağıtım probleminin optimallik koşullarını, Lagrange fonksiyonu ve Hessian matrisinin özellikleri kullanılarak incelenmiştir.
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 07.07.08, 17:14
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: İşletme dağıtım sistemi maliyetleri minimizasyonu için çözüm modeli-Firma uygu

TAMSAYILI ***8211;DOĞRUSAL PROGRAMLAMA
Doğrusal programlama kaynak dağıtımıyla ilgili planlama ve karar vermede yöneticilere yardım etmek için dizayn edilen, çok kullanılan matematiksel bir tekniktir (Render, 1982, s.240).
Doğrusal programlama, bir çok değişken, lineer eşitsizlikler şeklindeki bir çok kısıtlamaya maruz iken bu değişkenlerin maksimize( veya minimize ) edildiği problemler analizidir (Dorfman, 1958, s.9).
Tamsayılı programlama, doğrusal programlama problemlerine optimum tamsayı çözümü türetmek için geliştirilen doğrusal programlamanın özel bir uzantısıdır (Lee, 1988, s.174).
Değişkenlerinin bir kısmının veya tamamının tamsayılı değerler aldığı, genel doğrusal programlama modelinden elde edilen optimizasyon (en iyiyi bulma ) problemlerinin bir sınıfı, tamsayılı doğrusal programlama problemi olarak ifade edilir (Doğan, 1995, s.8).
Bazı doğrusal programlama problemlerinde optimal çözümdeki tüm değişkenlerin tamsayılı değerler olması istendiğinde, tamsayılı doğrusal programlama problemleri tanımlamasıyla programlama belirtilir.
Doğrusal programlama modellerinde, Tamsayılı programlamayla şu şekilde karşılaşılır:
1- Bütünüyle tamsayılı programlama
Modeldeki tüm karar değişkenleri tamsayı değer almak zorundadır.
2- Karma tamsayılı programlama
Karar değişkenlerinin p tanesinin sıfır veya sıfırdan büyük olması, kalanın tamsayı değer alması gereklidir.
3- 0-1 Tamsayılı programlama
Tüm karar değişkenlerinin ya sıfır yada bir değerini almaları istenmiştir (Kara, 1986, s.97).
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 07.07.08, 17:15
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: İşletme dağıtım sistemi maliyetleri minimizasyonu için çözüm modeli-Firma uygu

TAMSAYILI-DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELİNİN FORMÜLASYONU
Tamsayılı-Doğrusal programlama modelinin, karar modelleri maksimum model veya minimum model olarak oluşturulup amaçlara uygun karar modelleri teşkil edilir. (Minimum doğrusal programlama modeli, maksimum doğrusal programlama modeli gibidir. Ancak amaç fonksiyonundaki sınırlayıcı şartların eşitsizliklerinin yönü değişiktir).
Tamsayılı-Doğrusal programlama yönteminde model; Amaç denkleminden, Sınırlayıcı şartlar (Kısıtlar) dan ve pozitiflik şartından oluşur. Bunların oluşturulabilmesi için karar değişkenlerinin tespit edilerek tanımlanması gerekir.
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 07.07.08, 17:15
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: İşletme dağıtım sistemi maliyetleri minimizasyonu için çözüm modeli-Firma uygu

Karar Değişkenlerinin ve Parametrelerin Belirlenmesi
Tamsayılı-Doğrusal programlama modelinin çözümünde model formüle edilirken ilk olarak, karar değişkenlerinin ( Kontrol edilebilen değişkenler ) ve parametrelerin ( Kontrol edilemeyen değişkenler ) belirlenmesi ve bunların neleri temsil ettiklerinin belirtilmesidir.
X ile ifade edilen bir karar değişkeninin, birden fazla olması durumunda
X' ( i = 1,2,..,n ) şeklinde gösterilir. Buna göre X , X^,... X" gibi n tane karar değişkeni modelde kullanılması gerektiğince kullanılabilir. Her birinin ifade ettiği anlam belirtilir.
Formüle edilecek modelde bir firmanın taşıma maliyetinin hesaplanmasında
sefer sayıları X değişkenleri ile tanımlandığında, bu değişkene bağlı indislerde i: araç tipini, j: aracın sefer yaptığı yeri belirlediğinde, i. aracın j bölgesine yapması gereken sefer sayısını temsil eder. Ayrıca araçların yeterli gelmemesi
halinde sefer sayıları Y değişkeni ile tanımlanıp^ kiralanacak i. tip aracın yapması gereken sefer sayısını temsil eder. Burada karar değişkenleri farklı
sembollerle de ifade edilebilir. Ayrıca y ile belirtilen parametre, i. tip aracın j
bölgesine yapacağı sefer maliyetini, e* ile belirtilen parametre, kiralanacak i. tip aracın yapacağı sefer maliyetini belirtir. Birden fazla parametreye ihtiyaç duyulması halinde ihtiyaç olduğu kadar değişik sembollerle parametreler kullanılabilir.
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 07.07.08, 17:24
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: İşletme dağıtım sistemi maliyetleri minimizasyonu için çözüm modeli-Firma uygu

Sınırlayıcı Şartların Formülasyonu
İş gücü, sermaye, enerji gibi mevcut miktarları sınırlı olan faktörler için sınırlayıcı şartlar geçerlidir. Sınırlayıclar, kontrol edilebilen ve kontrol edilemeyen değişkenler ile parametreler arasında sağlanması zorunlu olan ilişkilerdir ( Esin, 1988, s.5 ).
Amacı gerçekleştirmek için uyulması gerekli olan sınırlamalardır. Değişik olarak sınırlamalar yapılabilir. Bu sınırlar (Minimum model için ) ;
g1y1 + g1y2 + g2y2 +... + gnyn ***8805; k
ve pozitiflik şartı,
yx >0,y2 >0,...,yn >0
olarak ifade edilir. Burada değişkenlerin pozitif olmasının sebebi ise, üretimin negatif olamayacağıdır (Tekin, 1995, s .6).
Bir firmanın taşıma maliyetinin hesaplanmasında, araçların sefer sayları kısıtı ve dağıtımı yapılacak malların yük kısıtı olmak üzere iki türlüdür.
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #7  
Alt 07.07.08, 17:29
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: İşletme dağıtım sistemi maliyetleri minimizasyonu için çözüm modeli-Firma uygu

Sefer Süresi Kısıtı
Formüle edilecek modelde bir firmanın dağıtım sisteminde, sefer sayıları kısıtı oluşturulur. Bu kısıtta;
i: araç tipini j: aracın sefer yaptığı yeri belirtmek üzere, parametreler;
a'J : i. tip aracın j bölgesine bir sefer yapması gereken süresini
Ci : Kiralık i. tip aracın yapacağı seferin süresini
bi: i. tip aracın j bölgesine en fazla sefer yapabileceği süresini
Karar değişkenleri ise,
Xij: i. tip aracın j bölgesine yapacağı sefer sayısı
Yi: Kiralanacak i. tip aracın yapacağı sefer sayısı
olarak ifade edilebilir.
Bu tanımlamalara göre sefer sayıları kısıtı ;
***8721;{aijXij-ciYi)<bi
J=1
i=1,2,...,m (m:araç türleri sayısı)
j=1,2,...,n (n:bölge sayısı)
şeklinde formüle edilir.
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #8  
Alt 07.07.08, 17:30
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: İşletme dağıtım sistemi maliyetleri minimizasyonu için çözüm modeli-Firma uygu

Dağıtımı Yapılacak Malların Yük Kısıtı
Modelde bir firmanın dağıtım sisteminde, dağıtımı yapılacak mallara ait yük kısıtı oluşturulur.
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #9  
Alt 07.07.08, 17:35
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: İşletme dağıtım sistemi maliyetleri minimizasyonu için çözüm modeli-Firma uygu

Amaç Denkleminin Formülasyonu
Amaç fonksiyonu matematiksel modellerde MaxZx olarak kar maksimizasyonu veya MinZy olarak maliyet minimizasyonu şeklinde bulunur.
Bu amaçlara göre, tamsayılı-doğrusal programlama metoduyla model oluşturulabilir. Bu şekildeki modellere maksimum tamsayılı-doğrusal programlama modeli veya minimum tamsayılı-doğrusal programlama modeli denir. Bu modellerde amaç fonksiyonundaki sınırlayıcı şartların eşitsizliklerinin yönü değişiktir.
Gerçekleştirilmek istenen olaylardır. Matematiksel modellerde değişkenler ve katsayı değerlerinden oluşmaktadır. Fonksiyonun değerini maksimum veya minimum yapmak en genel optimizasyon şeklidir (Ignizo, 1989, s.18).
Bu genel olarak (minimum model için );
Formüle edilecek modelde bir firmanın taşıma maliyetinin hesaplanmasında oluşturulacak amaç denkleminde de;
i: araç tipini, j:aracın sefer yaptığı yeri göstermek üzere kullanılan parametreler,
MODELİN ÇÖZÜLMESİ
Amaç Denklemi;
Zmm=ZIXXy+^)
i = 1,2,...,m (m: araç türleri sayısı)
j = 1,2,...,n (n: bölge sayısı )

İşletmelerde taşıma maliyetinin minimizasyonu için kurulan bu model çok sayıda değişken içeren modeller oluşturacağından, bu tür problemleri çözecek bilgisayar paket programlarının kullanılmasına ihtiyaç vardır. Mevcut olan bu bilgisayar paket programları, doğru kurulan modelleri en iyi zamanda ve en uygun şekilde çözümleyebilmektedir.
UYGULAMA
Firmaya ait ürünler distribütörlere dağıtılırken, model içinde karar değişkenlerinin maliyetleri belirlenip, kurulan amaç denkleminin matematiksel modelleme safhası tamamlanmış, uygun bir paket program olan Winqsb paket programıyla çözümlenmeye hazır hale gelmiştir.
Burada kurulan modeller Winqsb paket programıyla ayrı ayrı çözümlenerek sonuçlar elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, modelle oluşturulan optimum çözüm planına ait dağıtım maliyetlerine ulaşılmıştır.
Firmanın dağıtım maliyetini belirlerken, 24 distribütörün siparişlerine göre yapmış olduğu ocak ayı 3.10gündeki malların taşınması sırasında oluşan, 13 Tonluk klimalı araçların yapmış oldukları sefer sayılarına göre de firmanın dağıtım planına ait, dağıtım maliyeti ortaya çıkarılır.
Tablo 3***8217;e bakıldığında yıllık toplam tasarrufun 1.605.853 YTL olduğu görülür. Buda modelle yapılan dağıtım maliyetinin, firmayla yapılan dağıtım maliyetine göre % 5,35 oranında daha avantajlı olan bir tasarruf sağladığını göstermektedir.

SONUÇ VE TARTIŞMA
Firmalarda çok karşılaşılan ve bir çok firmanın programında bulunan dağıtım sistemi önemli yer tutmaktadır. Bu dağıtım sistemlerini firmaların lojistik bölümleri organize etmektedir. Dağıtım maliyetinin minimize edilmesini göstermek amacıyla firmanın verileri üzerine doğrusal programlama modeli ile matematiksel modellerin kurulabileceği genel olarak gösterilmiştir.
Bu fikir yapılanmasıyla örnek olarak alınan bir firmanın günümüzde belirtilen ölçülerde çalışıldığı zaman maliyet minimizasyonuyla kazancının ne olacağını belirlemek amacıyla kendi dağıtım stratejisine uygun bilimsel yaklaşımla toplam dağıtım maliyetinin belirlenerek, dağıtım maliyetinin minimize edilmesi üzerine model oluşturulabileceği belirtilmiştir.
Kurulan modellerin paket programlarla çözümlenip, işletmelerin dağıtım maliyetleriyle karşılaştırılıp uygun dağıtım modellerine ulaşılarak dağıtım maliyetinin minimize edilmesi sağlanabilir.
Tamsayılı-Doğrusal programlamada matematiksel modelleme kurarak, işletmelerin daha sonraki dönemlerde üreteceği mallar için toplam dağıtım maliyetlerinin önceden tahmin edilebilmesi ve dağıtım sistemi organizasyonu stratejilerinin kısa zamanda oluşturulup belirlenmesi mümkün olabilir.
Ayrıca ülkemizde, işletmelerle üniversiteler arasında bilimsel dayanışma sağlanarak, işletmelerin her aşamadaki faaliyetlerinin verimliliği arttırılabilir.

Tablo ve denklemler için "pdf"yi indiriniz...


kaynak
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf makaleler%5CAhmet%20ERG%C3%9CLEN%20-%20Halim%20KAZAN%20-%20Muhittin%20KAPLAN%5C163-172.pdf (210,6 KB (Kilobyte), 76x kez indirilmiştir)
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
çözüm, dağıtım, maliyetleri, minimizasyonu, modeli-firma, sistemi, uygulaması, ışletme

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 09:19 .