Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi > İşletme Bölümü > Kalite anlayışında altı sigma yaklaşımı - Six sigma approach at the qualityconception

İşletme Bölümü hakkinda Kalite anlayışında altı sigma yaklaşımı - Six sigma approach at the qualityconception ile ilgili bilgiler


Kalite anlayışında altı sigma yaklaşımı - Six sigma approach at the quality conception Özet; Rekabet dünyasında, ***8220;maliyet minimizasyonu, kâr maksimizasyonu, müşteri tatmini ve pazar payının genişletilmesi***8221; firmaların ana hedeflerdir. 21.

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 09.07.08, 12:35
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Kalite anlayışında altı sigma yaklaşımı - Six sigma approach at the qualityconception

Kalite anlayışında altı sigma yaklaşımı - Six sigma approach at the quality conception

Özet; Rekabet dünyasında, ***8220;maliyet minimizasyonu, kâr maksimizasyonu, müşteri tatmini ve pazar payının genişletilmesi***8221; firmaların ana hedeflerdir. 21. Yüzyılın ilk çeyreğinde işletmeye bu hedeflerini gerçekleştirmesinde yardımcı olacak en etkin ve denenmiş metotlardan biri de ***8220;altı sigma***8221; yaklaşımıdır. Altı sigma, ***8220;müşteriyi bütün çalışmalarının odak noktasına koyarak, maliyetleri azaltma, verimliliği arttırma ve kaliteli mal üretip bunu sürdürmeyi amaçlayan bir yönetim felsefesidir***8221;. Bunun için oluşturduğu araç ve metotlarıyla sürekli süreç iyileştirmesini müşteri beklentilerine göre yerine getirmeyi amaçlamaktadır.
Çalışmamızın amacı, kalite anlayışının gelişim sürecinde mükemmellik döngüsünü ele alarak altı sigma yaklaşımını irdelemek, iyileştirme sürecinin araç ve metotlarını, değişim ile sigma ilişkisini ve hata/milyon fırsatta hata sayısı ile sigma seviyelerini örnekler yardımıyla değerlendirmektir.

ABSTRACT; In the competitive world, ***8220;cost minimization, profit maximization, customer satisfaction and increasing market share***8221; are the main goals of firms. In the first quarter of 21th century, one of the most efficient and experienced methods of helping firms to realize these goals is the ***8220;six sigma***8221; approach. The ***8220;Six sigma***8221; is a management approach aiming at decreasing costs, increasing productivity and producing and maintaining high quality by putting the customer into the centre. It is aimed at fulfilling continuous process improvement with its tools and methods.
The objective of the study is to examine the six sigma approach by discussing the excellent circle at the development process of quality conception as well as to evaluate the tools and methods of improvement process, relation of changing to sigma and defects/defects number per one million opportunities and sigma levels with help of examples.

Makale Yazarı
Yrd.Doç.Dr. Sait PATIR
İnönü Üniversitesi, İsletme Bölümü, Sayısal Yöntemler ABD

__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 09.07.08, 12:39
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Kalite anlayışında altı sigma yaklaşımı - Six sigma approach at the qualitycon

1. KALİTE, TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE MÜKEMMELLİK DÖNGÜSÜ
Kalite, bir ürün ya da hizmet hakkında müşteri ya da kullanıcıların yargısı olup, beklentiler ve gereksinimlerin kârşılanmasına olan inançlarının
ölçüsüdür(Bozkır,R.,Odaman,A,1995,s.1). Kalite Kontrolü(KK) ise, Japon Endüstri Standartları (Z8101***8211;1981) tanımına göre ***8220;müşteri ihtiyaçlarını kârşılayacak ürün ve hizmetleri ekonomik olarak üretmek üzere kurulmuş bir araçlar sistemi***8221;dir (( İmai, Masaaki.,1986, s.xxiii). KK ilk kez 1950 yılında W.E.Deming tarafından Japonya***8217;da tanıtıldığında, üzerinde durulan esas nokta, üretim proseslerinde istatistiksel araçları
kullanarak ürün kalitesini iyileştirmek idi,1954***8217;te J.M.Juran KK kavramını, yönetim performansını iyileştirmek için önemli bir araç olarak sundu. Bugün KK, müşteri ihtiyaçlarını kârşılayacak iyileştirilmiş kaliteye ulaşabilmek için, iş yönetimini oluşturan tüm elamanların birbiriyle süre gelen etkileşimini sağlayan sistemi oluşturmak için kullanılan bir araçtır( Masaaki.,age, s.xxiii).
Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (European Foundation for Quality Management (EFQM))***8217;nin geliştirdiği Toplam Kalite Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi felsefesinin özünü vermektedir. Modele göre; müşteri tatmini çalışanların tatmini ve imaj konularında başarı, uygun bir liderlik anlayışı ile sağlanabilir. EFQM mükemmellik modelinde ana kriterler vardır. Bunlar; Girdi Kriterleri; liderlik, politika ve strateji, çalışanlar, işbirlikleri ve kaynaklar, süreçler; Sonuç Kriterleri; müşterilerle ilgili sonuçlar, çalışanlarla ilgili sonuçlar, toplumla ilgili sonuçlar, temel performans sonuçlarıdır(Yılmaz, Argüden, s.2. Erişim Tarihi,10.06.2007).
Toplam Kalite Yönetimi(TKY), iç ve dış müşteri beklentilerinin aşılmasını temel olarak alan, çalışanların bilgilendirilip yetkilendirilmesini ve takım çalışmasıyla tüm süreçlerin sürekli iyileştirilmesini hedefleyen bir yönetim felsefesidir. Başka bir ifadeyle, toplam kalite yönetimi; tüm paydaşların ( Müşterilerin, Çalışanların, Hissedarların, Tedarikçilerin, Toplum) beklentilerinin dengeli bir şekilde kârşılamak üzere kurumdaki bütün faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesidir. Toplam Kalite Yönetiminin hedefi, organizasyondaki tüm faaliyetlerin sürekli iyileştirilmesi, tüm çalışanların aktif katılımıyla, iç ve dış müşterinin beklentilerini yerine getirerek hedeflere ulaşılmasını sağlamaktır. EFQM ve KALDER tarafından kullanılan iş mükemmelliği modeli Toplam Kalite Yönetimi esaslarının bir sistem anlayışı dâhilinde ilişkilerini belirten, kurumlara bulundukları durumu belirlemeleri ve iyileştirmeleri açısından yönetim aracı niteliğinde bir modeldir. Toplam kalite yolculuğu aynı zamanda etkin bir öğrenme aracıdır. Toplam kalite yönetiminin temel kavramları sırasıyla;
***8226; Sonuçlara yönlendirme: Mükemmellik, bütün paydaşların (çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin, toplumun ve kuruluşla finansal ilişkisi bulunan herkesin) gereksinimleri arasında bir denge sağlayabilmeye ve bütün paydaşların gereksinimlerini kârşılayabilmeye bağlıdır.
***8226; Müşteri Odaklılık: Müşteri, ürün ve hizmet kalitesiyle ilgili son sözü söyleyecek kişidir; bu nedenle, mevcut ve potansiyel müşterilerin gereksinimlerine odaklanarak müşteri bağlılığı, müşteri tutma ve pazar payını artırma gibi konularda en yüksek düzeye ulaşılmaya çalışılmalıdır.
***8226; Liderlik ve amacın tutarlılığı: Bir kuruluşun liderlerinin davranışları kuruluş içinde amacın berraklığını, birliğini sağlar ve hem kuruluşun hem de çalışanlarının mükemmelliğe erişebilecekleri bir ortam yaratır.
***8226; Süreçler ve verilerle yönetim: Kuruluşlar, en iyi performanslarını birbiri ile ilişkili tüm faaliyetler anlaşıldığı, sistematik bir biçimde yönetildiği ve işlemleri ve planlanan iyileşmeleri ilgilendiren kârarlar paydaşların görüşlerini kapsayan güvenilir bilgilere dayanılarak alındığı zaman gösterirler.
***8226; Çalışanların geliştirilmesi ve katılım: Bir kuruluşun çalışanların potansiyelinin tam olarak yaşama geçirebilmesi için paylaşılan değerler ile bir güven ve yetkilendirme kültürü olması gerekir. Böyle bir ortam herkesin katılımını kolaylaştırır.
***8226; Sürekli öğrenme, yenilikçilik ve iyileştirme: Kuruluşun performansı; bilgi birikimi sürekli bir öğrenme, yenilikçilik ve iyileştirme kültürü içinde yönetilirse ve paylaşılırsa, en üst noktasına çıkâr.
***8226; İşbirliklerinin geliştirilmesi: Bir kuruluşun en iyi performansını ortaya koyması işbirliği yaptığı kuruluşlarla güvene, bilgi birikiminin paylaşılmasına ve bütünleşmeye dayalı, kârşılıklı yarar sağlayan ilişkiler kurmasına bağlıdır.
Kurumsal sosyal sorumluluk: Kuruluşun ve çalışanlarının uzun vadeli çıkârlarının korunması etik bir yaklaşımın benimsenmesine, genel olarak toplumun beklentilerinin ve var olan düzenlemelerin aşılmasına bağlıdır.
EFQM, organizasyonda iş stratejileri oluşturulmasını ve geliştirilmesini sağlayan bir toplam kalite tekniğidir. EFQM mükemmellik modeli ise, sektörü, büyüklüğü, yapısı ve olgunluk düzeyi ne olursa olsun bir kuruluş, başarılı olmak için kurması gereken düzgün bir yönetim sistemidir. EFQM Mükemmellik Modeli, kuruluşların mükemmellik yolunda ilerleyip ilerlemediklerini ölçerek yönetim sistemlerini geliştirmeleri konusunda onlara yardımcı olan pratik bir araç niteliği taşır; kuruluşların kuvvetli yönlerini ve iyileştirmeye açık alanlarını görmelerini sağlayarak onları çözümler üretmeleri konusunda teşvik eder.
EFQM Mükemmellik Modeli dokuz ana kriter üzerine kurulmuş ve zorunluluk içermeyen bir modeldir. Bu kriterlerden beşi ***8216;***8217;Girdi***8217;***8217; kriterlerini, dördü ise ***8216;***8217;Sonuç***8217;***8217; kriterlerini oluşturur. Girdi kriterleri bir kuruluşun yaptığı faaliyetleri içerir. Sonuç kriterleri ise o kuruluşun neler gerçekleştirdiğini gösterir, sonuçlar girdilerden kaynaklanır(Argüden,age,2)
Performansla ilgili tüm boyutlarda sürdürülebilir mükemmelliği gerçekleştirmek üzere pek çok yaklaşımın olabileceği gerçeği üzerine kurulmuş olan model: Performansa, müşterilere, çalışanlara ve topluma yansıyan mükemmel sonuçlar, politika ve stratejinin, çalışanların, kaynakların ve süreçlerin uygun bir liderlik anlayışıyla yönlendirilmesine dayanır. EFQM Mükemmellik Modeli şekil 1***8217;de gösterilmiştir.Eklenmiş Resim
Dosya tipi: jpg Şekil 1- İş Mükemmelliği Modeli.JPG (27,6 KB (Kilobyte), 55x kez indirilmiştir)
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 09.07.08, 12:44
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Kalite anlayışında altı sigma yaklaşımı - Six sigma approach at the qualitycon

Şeklin alt ve üst tarafındaki oklar modelin dinamik yapısını ortaya koyar. Bu oklar, girdilerdeki iyileştirmeleri sağlayan ve böylece sonuçlardaki iyileşmelere yol açan yenilikçilik ve öğrenme yaklaşımını gösterir.
Toplam Kalite Yönetimi; 1950***8217;lerde Deming***8217;in Japon İşletmelerde verdiği seminerler ile başlayan, Juran(1954), Feigenbaum(1956), İshikawa(1962) ve Crosby***8217;nin(1961) geliştirmiş sadece kalite kontrol gözü ile bakılıyordu. Modern kalite anlayışının kalite kontrolünden, toplam kalite yönetimine geçirdiği evrimler, aslında yönetim biliminde yaşanan evrimler ile paralel bir seyir izlemektedir. TKY***8217;de ***8220;Müşteri Odaklılığı***8221;, ***8220;Müşteri Tatmini***8221; kavramları ön plana çıkmıştır(Özcan, Kılıç, 2000,s.1).
Toplam Kalite Yönetiminin kontrol işlevine bakış açısı, felsefesine uygun olarak sürekli gelişmeyi gerçekleştiren bir süreç oluşturmaya yöneliktir. Bu amaçla Taylor döneminin planla(P),Uygula(U) ve Gör(G) kavramıyla ifade edilen muayene esaslı Kalite Kontrol yaklaşımına dördüncü bir adım (Harekete Geçme: Eylem) eklenmiştir, bu fikir ilk kez İstatistiksel Kalite Kontrolün fikir babası kabul edilen Dr.W.A.Shewhart tarafından öne sürülmüştür.Fakat TKY***8217;nin temel ilkelerinden biri haline gelmesi ve yaygınlaşması,Deming sayesinde gerçekleşmiştir(Yenersoy,Gönül,1997,s.73). Deming sürekli iyileştirmeyi sağlamak üzere başvurulacak en önemli kalite kontrol araçlarından biri olan ***8220;Deming Döngüsün***8217;nü Japonya***8217;da tanıtmıştır. Deming, bir şirketin müşteri beklentilerine uygun daha kaliteli üretim yapabilmesi için araştırma, tasarım, üretim ve satış arasındaki sürekli alışverişin, etkileşimin önemini vurgulamıştır. Bu etkileşim çemberinin kaliteye öncelik veren belirlemeler ve kaliteye öncelik veren sorumluluklar ekseninde dönmesi gerektiğini belirtmiştir. Deming, bir şirketin ancak böyle bir prosesle müşterinin güvenini, beğenisini kazanacağı ve başarılı olacağı görüşünü savunmuştur(İmai, age, s, 59).
Deming döngüsü şekil 2***8216;de gösterilmiştir.

Deming döngüsü, daha sonra yönetimin tüm aşamalarına uygulanmış ve çarkın belirli yönetim faaliyetlerine denk düştüğü görülmüştür. Yeni süreç; Planla, Uygula, Kontrol et ve Önlem Al şeklindedir.
***8226; Planla: Mevcut performansı sorunlar açısından değerlendir. Temel sorunlar hakkında veri topla. Sorunların temel nedenlerini tanımla ve onlara yönel, mümkün çözümlerini düşün ve potansiyeli en yüksek çözümün bir denemesini yap.
***8226; Uygula: Planlanan çözümün pilot uygulamasını gerçekleştir.
***8226; Kontrol Et: İstenilen noktaya ulaşılıp ulaşılmadığını görmek için sonuçlarını ölç. Eğer sorun çıkıyorsa, iyileştirme önündeki engelleri belirle.
***8226; Önlem Al. Denenen çözüm ve değerlendirmeye bağlı olarak çözümü kalıcı olacak biçimde ayrıntı landır ve geliştir. Bu yeni yaklaşımı mümkün olan her yere uygula ve gerekli standardizasyonu sağla(Peter S.Panda, ve diğerleri,2004,s.68).

PUKÖ döngüsü, iyileştirme için gerçekleşen bir dizi faaliyetlerdir. Çalışmalar mevcut durumun incelenmesi ve iyileştirme planı için veri toplanmasıyla başlar. Bu plan son halini aldığında, uygulamaya geçilir. Bundan sonra, hedeflenen iyileştirmenin gerçekleşip gerçekleşmediğini görmek üzere, uygulama kontrol edilir. Sonuç başarılıysa uygulama standartlaştırılır ve böylece iyileştirmeyi desteklemek üzere yeni yöntemlerden sürekli olarak yararlanılır(İmai, age, s, 60). İşletme, PUKO döngüsünün iyileştirme sürecine devam ederek, daha yüksek bir kazanç ve daha yüksek bir kaliteyi sağlayacaktır (şekil 3)( Ashok, R., Schlesinger, P. F., ve diğerleri.,1996,s.202).
Sürekli iyileştirmeyi hedefleyen yaklaşımlardan bir de KAİZEN***8217;dir. KAİZEN döngüsü, iyileştirmeye yöneliktir. Dahası KAİZEN, iş, ev, özel ve sosyal yaşamdaki sürekli iyileştirme faaliyetleridir. Bir işyerine uygulandığında, KAİZEN yöneticiler ve işçiler dâhil olmak üzere herkesi içeren sürekli iyileştirmelerdir(İmai.,,age, s, xxiii). Verimlilik, TKY, sıfır hata(SH), kamban ve öneri sistemi Kaizen düşüncesinin içeriğini ifade etmektedir(İmai.,age,s.4).


Eklenmiş Resim
Dosya tipi: jpg Şekil-2- Deming Döngüsü.JPG (10,4 KB (Kilobyte), 51x kez indirilmiştir)
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 09.07.08, 12:46
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Kalite anlayışında altı sigma yaklaşımı - Six sigma approach at the qualitycon

2. PROSESTEKİ DEĞİŞKENLİK VE ALTI SİGMA
Değişkenlik, kısaca gerçek değerden sapmalar olarak tanımlanır. Bütün prosesler, makine, takım, malzeme, operatör, bakım ve çevre koşullarından kaynaklanan değişime uğrarlar. Bu nedenle, hiçbir zaman iki ürün veya ürünün herhangi bir özelliği aynı olmaz. Kalite Kontrolü***8217;nün amacı değişimin özel nedenlerini ortadan kaldırarak prosesi kontrol altında tutmaktır. Kontrol altındaki bir proses, değişimin özel nedenleri ortadan kaldırıldığında sürekli olarak kendi doğal spesifikasyonu içinde parçalar üretmektedir. Değişkenliğin nedenleri kalite kontrol bakımından genel nedenler ve özel nedenler olarak ifade edilmektedir. Değişkenliğin genel nedenleri birçok küçük kaynaktan oluşan ve her proseste rassal olarak önceden tahmin edilebilen değişkenliklerdir. Genel nedenler, prosesteki özel nedenler ortadan kaldırıldıktan sonra, zamanla sabit bir dağılım gösterdiğinden bu nedenlerin azaltılması yoluna gidilmelidir. Değişkenliğin özel nedenleri ise belirsiz bir kaynaktan oluşurlar, önceden tahmin edilemez ve düzenli değildirler. Önlem alınmadıkça tekrar ederler. Özel nedenlerin ortaya ne zaman çıktığı bilinirse kolaylıkla tespit edilebilir ve düzeltilebilirler(Durman, B. M Pakdil, F .,2005,s.2).
Altı sigma; işte başarıyı yakalamak, sürdürmek ve en üst düzeye ulaştırmak için kapsamlı ve esnek bir sistemdir. Altı sigmayı işleten benzersiz mekanizma, müşteri ihtiyaçlarını derinlemesine anlama; gerçekleri, verileri ve istatistiksel analizleri bir disiplin çerçevesinde kullanma; iş süreçlerini yönetme, iyileştirme ve yeniden keşfetmekten ibarettir(Panda ve diğerleri,age,13).
Altı sigma kavramındaki sigma, herhangi bir prosese ilişkin ölçülebilir gözlem değerlerinin değişkenliğini (varyasyonunu) veya birbirlerinden uzaklığını (benzemezliğini) ortalama olarak ölçen bir istatistiksel araçtır. Değişkenlik, standart sapma adı verilen bir ölçü ile belirlenir ve sigma (***963;) sembolü ile gösterilir(Erkan,Işığıçok,2007,s.6). Altı sigma ise, sigma sürecindeki değişkenliğin ölçüm birimidir ve müşterinin beklentileri doğrultusunda her hangi bir özellik veya spesifikasyonla ilgili değişkenliği altı seviyeye ayırıp beklenen özelliklerde, her sigma ilerledikçe mükemmelliğe doğru ilerlemeyi ve müşteri tatminini optimize etmeyi hedefleyen bir süreçtir. Altı rakamı ise hedeflenen kusursuzluk düzeyini temsil etmektedir. Buna göre, Altı siğma süreci herhangi bir üretim ve hizmet alanında kritik işleri daha iyi yapmak için sürekli iyileştirmeyi sağlamak üzere mantıksal ve metodolojik bir uygulamadır(Wyper Bill.,Harrison Alan.,2000,s.721).__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 09.07.08, 12:48
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Kalite anlayışında altı sigma yaklaşımı - Six sigma approach at the qualitycon

2.1 NORMAL DAĞILIM EĞRİSİ İLE SİGMA ARASINDAKİ İLİŞKİ
Bir hizmetin veya ürünün üretilmesinde tekrarlanan faaliyetler bir süreci oluştururlar. Süreçleri basitleştirip bir sürecin içerdiği adımları azaltmak yolu ile bir süreç daha hızlı ve etkin hale getirilebilir. Bir sürecin 3***963; yeterliliğine sahip olması yakın zamana kadar tatminkâr sayılıyordu. Bunun anlamı, normal dağılımın merkezinin ( ortalamanın) 3 ***963; sağına üst kontrol limitinin ve 3***963; soluna alt kontrol limitinin yerleştirilmesi durumunda, bu iki limit arasında ve eğrinin altında kalan alanın toplam alanın % 99,73***8217;ü olması ve bu alanın spesifikasyonlara uyan mal ve hizmet oranını göstermesiydi. Kontrol limitleri dışında ve eğri altında kalan alan ise toplam alanın %2,7 ***8216;dir ve bu oran milyon başına hata(DPM- defects per million) dönüştürüldüğünde 2700 olmaktadır. Sigma düzeyleri ile normal dağılım arasındaki ilişki ve milyon başına hata oranı tablo 2***8217;de gösterilmiştir(Necmi ,Gürsakal., Ayşe,Oğuzlar,2003,s.41-43).
ipik bir imalat sürecinin ortalamasının merkezden 1.5***963; kaydığı bilindiğine göre, bir 3***963; süreci merkezden 1.5***963; sağa ve sola kaydığında normal eğrinin sadece % 93,32***8217;si kontrol limitleri arasında kalacaktır.1 ***8211; 0,9332= 0,0668 olduğu için spesifikasyonların dışındaki ürün veya hizmetlerin oranı 66800 DPM olacaktır. Bir süreç 6***963; yeterliliğine sahip olduğunda ve yine merkezden 1.5***963; kaydığını varsaydığımızda süreç sadece 3,4 DPM üretir. Tablo 3***8217; de normal dağılım, sigma düzeyi ve hata ilişkisi 1,5 ***963; göre verilmiştir(Gürsakal,Oğuzlar,age,43).
Bu durumda ortalamadan sağa ve sola toplam 6***963; değeri kaymış olacaktır. Buna göre -6***963;< µ > 4,5***963; veya -4,5***963;<µ> 6***963; olarak simetrik olmayan 10,5***963; lık bir sapma olacaktır(Işığıçok,age,5). Şekil 5***8217; de Normal dağılımın ortalamadan 1,5***963; sapmasını göstermektedir.
Altı sigma performansına ulaşmadaki hedefi, bir sürecin altı sigmanın belirlenmiş sınırlar içerisine çekilmesiyle değişkenliği azaltmak veya ortadan kaldırmaktır. Bu sonuç, süreç, mal ve hizmet için arzu edilen çok büyük bir iyileştirme anlamına gelecektir. Buna göre hedefleri;
***8226; Müşteri tatmininin arttırılması,
***8226; Kusurların azaltılması,
***8226; Çıktının iyileştirilmesi,
***8226; İş veriminin yükseltilmesidir(Gülay,Çalışkan,2006,s.63).
Altı Sigma***8217;nın ilk beş yıllık uygulamasından sonra Motorola 2.2 milyar dolar tasarrufu sağlamıştır(Harry,M.J,1994). Daha sonra diğer şirketler, örneğin, ABB, Signal, Bombardier ve General Electric bunu takip etmişlerdir(Wyper,B.,Harrison.A.,2000,722). Etkin bir Altı Sigma uygulaması ile şirketlerin elde ettikleri gelirlerden bazıları aşağıda şirket bazında tablo 4***8217;de verilmiştir.
Uzun dönemde bir milyonda 3.4 gibi hatalı bir üretimi hedefler. Sigma düzeyi ilerledikçe hata/kusur oranı azalacaktır şekil 6***8217;da bu burum ifade edilmiştir.
66.8 %10 gelişme 6210 %30 gelişme 233 ppm % 70 gelişme
Kusur Oranı (Ppm).
Tablodaki Ppm, PPM (parts per million) değeridir. Belli bir periyotta yapılan sevklerden ne kadarı müşteriden (müşterinin üretim yerleri olan giriş, proses ve son kontrol sırasında yakalanan) gelen iadelerdir, bunun yüzde olarak belirtilmesi ppm olarak adlandırılmaktadır.
Şekil 6***8217;dan görüleceği üzere 2 sigmadan 6 sigmaya doğru ilerledikçe kusur oranı katlanarak azalmaktadır. 3 ve 4 sigma kalite düzeyi arasında işleyen bir işletmede milyonda kusur sayıları 66800***8217;den 6210***8217; a kadar değişim göstermektedir. Bu da % 99,73***8217;lük bir performanstır. Bu kusur oranları toplam gelirin %25 ***8216;e kadar olan oranların kusurlar nedeniyle kaybedilmesi demektir. Gerçek hayatta bu kayıp oranlarının yansıması ise tablo 5***8217;de gösterilmiştir.
Günümüzde pek çok işletme 3 ve 4 sigma seviyesinde iş yapmaktadırlar. Sigma seviyesinde ilerleme, çok ciddi bir çabayı ve top yekûn bir hedefe kilitlenmeyi gerektirir. Organizasyondaki bütün bireylerin bu hedefe inanmaları, başta üst yönetim olmak üzere alttaki bütün bireylerin aynı amaç doğrultusunda çaba sarf etmeleri sonucu ulaşılacak bir başarıdır.__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 09.07.08, 12:49
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Kalite anlayışında altı sigma yaklaşımı - Six sigma approach at the qualitycon

3. ALTI SİGMANIN ARAÇ VE TEMALARI
Pek çok büyük buluş gibi altı sigma da bütünüyle yeni değildir. Altı sigmanın bazı temaları yönetim bilimlerinde çok yakın geçmişte gerçekleşen atılımlara dayandığı gibi, bazılarınınsa temeli sağduyudur. Aşağıda en önemli altı sigma yöntemlerinden bazıları özetlenmiştir(Pande ve diğerleri,age,43-48).
***8226; Müşteri Odaklılık(gerçekten): Altı Sigma***8217;da müşterilerin beklentilerinin ölçülmesi ve tatmin duygularının arttırılması öncelikli hedeftir. Yapılan çalışmalarla müşterinin beklentileri üst seviyelere çıkartılmaya ve iyileştirmeye çalışılır.
***8226; Veriye ve Gerçeklere Dayalı Yönetim: Böyle bir iyileştirme için müşterilerin tatmin ölçüsünü artıracak kriterler belirlenir ve bunları optimize edecek şekilde iyileştirme süreci başlatılır. Bu nedenle altı sigma yaklaşımı; iş performansını değerleme açısından hangi ölçümlerin kilit konumunda olduğunu netleştirmekle işe başlar; sonra da kilit değişkenleri tanımlayacak ve sonuçları optimize edecek biçimde veri ve analizleri uygular.
***8226; Sürece Odaklanma,Yönetim ve İyileştirme: Altı sigma işletmeyi başarıya götürecek birinci aracı olarak süreci görür. Bütün amaçların; performans ölçümü,iş tatminin sağlanması yada müşteri memnuniyetinin artırmanın yeri hiç şüphesiz öncelikle süreç ve buranın kontrolüdür. Bu nedenle altı sigmanın başarısın en büyük nedenlerinden biri sürecin müşteriye göre düzenlenmesi gerçeğidir.
***8226; Proaktif Yönetim: Proaktif olmak, olaylardan önce harekete geçmek demektir. Altı Sigmada yönetim, problemler meydana gelmeden ileriyi görerek problemin oluşumuna fırsat vermeyen iddialı hedefler oluşturmak, açık politikalar geliştirmek, dinamik, ihtiyaçlara gerçekten cevap veren proaktif yönetme biçimine dayalı araç ve uygulamalardan yararlanır.
***8226; Sınırsız İşbirliği Altı Sigma işletmenin ekonomi içerisinde kendi konumunu görmesini ve faaliyetler arasındaki ilişkileri anlayarak iş birliği fırsatlarını arttırmaya çalışır. Altı sigma için sınırsız işbirliğinin anlamı, kendini bilinçsizce feda etmek değil,hem son kullanıcılar gerçek taleplerini,hem de bir süreç ya ada üreim zincirindeki iş akışını iyice anlamayı gerktirir.
***8226; Mükemmelliğe Yöneliş, Başarısızlığa Karşı Hoşgörü: Altı sigma uygulamasında temel hedef kusursuz mamulü elde etmek isteği ve azmidir. İyileştirme sürecinde arzu edilen kârlılık, büyüme ve müşteri tatmini ancak risk alarak yeni amaçlarla mümkün olacaktır. Bu uygulamalar sırasında, ara sıra meydana gelecek başarısızlıklara hoşgörüyle karşılaması gerekir.__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #7  
Alt 09.07.08, 12:53
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Kalite anlayışında altı sigma yaklaşımı - Six sigma approach at the qualitycon

4. ALTI SİGMA ORGANİZASYONU
Altı sigma yaklaşımında başarı için işletmede uygun alt yapının olması, tepe yönetiminin isteği ve arzusu ve bütün sistemdeki bireylerin katkısıyla başarılı bir uygulamaya dönüşecektir. Başarılı bir uygulama için projede çalışan ekip görevlilerinin sorumluluk ve görevlerinin tanımlanması gerekir. Altı sigma yaklaşımında çalışan görevlilerin çalışma görev ve sorumlulukları aldıkları kuşak rengine göre sıralanmış ve tanımlanmıştır(Türker,Baş,2003,s.152-163).

Üst Kalite Konseyi: Altı Sigma***8217;da projeler organizasyonun orta kademesinde yer alan Kara Kuşaklar tarafından yürütülür. Bunun için özellikle büyük çaplı işletmelerde bir üst kalite konseyinin oluşturulması yararlı olacaktır.

Bu konseyin başlıca görevleri;
***8226; Altı Sigma uygulamalarının kapsamını belirlemek,
***8226; Altı Sigma organizasyonunu ve bu organizasyonda yer alan kişilerin yetki, sorumluluk ve görevlerini belirlemek,
***8226; Altı Sigma uygulamalarının kapsamını değişen ihtiyaçlara ve işletmenin Altı Sigma konusunda ulaştığı olgunluk düzeyine göre genişletmek ve organizasyon yapısında buna uygun düzenlemeler yapmak,
***8226; Altı Sigma projeleri için gerekli kaynakları sağlamak, proje takımlarının karşılaştıkları büyük problemleri çözümlemek,
***8226; Altı Sigma projelerini takip etmek ve gerektiği durumlarda müdahalelerde bulunmak,
***8226; Elde edilen olumlu sonuçlar ve iyi uygulamaların tüm şirkette yaygınlaşmasını sağlamak, şeklinde özetlenebilir.

Yönetim Temsilcisi: Alt Sigma gayretleri üst yönetimden etkili bir lider tarafından yönetilmelidir. Bu tür bir görevlendirme Altı Sigma***8217;ya verilen önemi göstermesi ve faaliyetleri kolaylaştırması açısından önemlidir.

Yönetim Temsilcisinin başlıca görevleri;
***8226; Altı Sigma eğitim planlarını hazırlamak ve eğitimin plana uygun olarak icrasını sağlamak,
***8226; Gerektiğinde Altı Sigma konusunda, eğitim kuruluşları, danışmalık şirketleri ve diğer ilgili kuruluşlardan yardım almak,
***8226; Altı Sigma konusunda yardım isteyen kuruluşların taleplerini cevaplamak,
***8226; Proje seçimi ve takımların oluşturulmasında kalite şampiyonu/şampiyonlarına yardımcı olmak,
***8226; Belirlenen projeleri ve bu projeler için oluşturulan takımları onaylamak,
***8226; Takımların ihtiyaçlarını değerlendirmek, uygun gördüklerinden yetkisi dâhilinde olanları tedarik etmek, yetkisini aşanları üst kalite konseyine teklif etmek,
***8226; Kalite şampiyonlarına her konuda destek olmak,
***8226; Tüm iyileştirme projelerini takip etmek ve elde edilen sonuçları bir rapor halinde üst kalite konseyine sunmak, şeklinde özetlenebilir.

Kalite Şampiyonu: Kalite Şampiyonu, iyileştirme projelerini Üst Kalite Konseyi adına gözlemleyen kişi/kişilerdir. Aslında Altı Sigma Takımlarını, Toplam Kalite Yönetimi Çemberlerinden ayıran temel fark da buradadır. Kalite Çemberlerinde iyileştirme konularının seçimi ve projelerin yürütülmesi tamamen çember üyelerinin sorumluluğundayken, Altı Sigma***8217;da bir miktar yönlendirme söz konusudur. Ancak bu yönlendirme takımların inisiyatiflerini ve yaratıcılıklarına zarar vermemeli, fakat işletme amaçlarına doğrudan katkı sağlamayan projelerle zaman harcamalarını önlemelidir.

Kalite Şampiyonun başlıca görevleri;
***8226; İyileştirme projelerinin işletme amaçları ile uyumlu olmasını sağlamak,
***8226; İyileştirme takımlarının kaynak ihtiyaçlarını yönetim temsilcisine bildirmek,
***8226; İyileştirme takımları arasında koordineyi sağlamak,
***8226; Hızını yitiren çalışmalara müdahale etmek, gerektiğinde kapsam değişikliği, yeni personel görevlendirmesi vb. tedbirler almak,
***8226; İyileştirme projelerinin tamamlanma sürelerini belirlemek,
***8226; İyileştirme projelerinin konu ve kapsam değişikliklerini onaylamak, şeklinde özetlenebilir.

Uzman Kara Kuşak: Altı Sigma ile ilgili her konuda en üst düzey teknik bilgiye sahip uzmandır. Bu görev, Altı Sigma çalışmalarının başlangıcında dış kuruluşlardan kiralanan bir danışman tarafından yürütülebilir.

Uzman Kara Kuşağın başlıca görevleri;
***8226; İyileştirme takımlarına başta istatistik yöntemlerin seçimi ve kullanımı olmak üzere her konuda teknik destek sağlamak,
***8226; Kalite Şampiyonlarına projelerin tamamlanma sürelerinin belirlenmesinde yardımcı olmak,
***8226; İyileştirme projelerinden elde edilen sonuçları yönetim temsilcisi için bir araya getirmek ve özetlemek,
***8226; Altı Sigma konusunda eğitim vermek,
***8226; Çalışanları bilgilendirmek suretiyle Altı Sigma***8217;nın organizasyon çapında benimsenmesine katkı sağlamak, şeklinde özetlenebilir.

Kara Kuşak: İyileştirme Takımının lideridir. İyileştirme projelerinin seçimi, yürütülmesi ve elde edilecek sonuçlardan birinci derecede sorumludur. Kara Kuşaklar, Altı Sigma araçlarını etkin bir şekilde kullanarak, işletme sorunlarına hızlı ve kalıcı çözümler getirebilecek yeterlilikte olmalıdırlar.

Kara Kuşakların başlıca görevleri;
***8226; İyileştirme projesini belirleyerek kalite şampiyonuna teklif etmek,
***8226; İyileştirme projelerinin konu ve kapsam değişliklerini kalite şampiyonuna teklif etmek,
***8226; Takım üyelerini belirlemek ya da belirlenmesinde kalite şampiyonuna yardımcı olmak,
***8226; Takım üyeleri arasında iş/görev dağılımını yapmak,
***8226; İyileştirme projesini yönetmek ve projenin zamanında tamamlanmasını sağlamak,
***8226; Bilgi ve kaynak ihtiyaçlarını belirlemek ve bu talepleri kalite şampiyonuna bildirmek,
***8226; Takım üyelerine Altı Sigma araçlarını kullanımı ve proje görevlerinin yerine getirilmesi sırasında teknik destek sağlamak, şeklinde özetlenebilir.

Yeşil Kuşak: İyileştirme takımı üyelerine verilen addır. İyileştirme faaliyetlerini bizzat yürüten icracı personeldir.

Altı sigmanın temel faydaları aşağıdaki gibi sıralanabilir.
***8226; Maliyetleri azaltmak,
***8226; Verimliliği arttırmak,
***8226; Pazar payını arttırmak,
***8226; Çevrim zamanını düşürmek,
***8226; Hata oranını azaltmak,
***8226; Kültür ve değişimi sağlamak ve
***8226; Ürün ve hizmet geliştirmek.


__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #8  
Alt 09.07.08, 12:54
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Kalite anlayışında altı sigma yaklaşımı - Six sigma approach at the qualitycon

5. ALTI SİGMA UYGULAMA SÜRECİ
5.1. TANIMLA, ÖLÇ, ANALİZ ET, KONTROL ET (TÖAİK) SÜRECİN BELİRLENMESİ
Altı sigma değişim modeli W.Edwards Deming***8217;in PUKO; Planla, Uygula, Kontrol Et ve Önlem Al döngüsüne dayanmaktadır(Wyper,Harrison,age,721). Bu model, Altı Sigma Organizasyonunda TÖAİK olarak uygulama bulmaktadır. Yani: Tanımla, Ölç, Analiz Et, ve Kontrol Et şeklindedir. İyileşme sürecinde yeni proje tasarımını ve uygulamada karşılaşılacak problemlerle ilgili bilgiler tablo 5***8217;de özetlenmiştir(Pande ve diğerleri,age,70).

__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #9  
Alt 09.07.08, 12:56
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Kalite anlayışında altı sigma yaklaşımı - Six sigma approach at the qualitycon

A. TANIMLAMA AŞAMASI
Bu aşamanın amacı, proje hedef ve sınırlarının herkes tarafından anlaşılır şekilde tanımlanması, müşteriye olan etkilerinin belirlenmesidir. Bu aşamada kullanılan temel araçlar şu şekilde belirtilebilir(Akın,Polat,2005,s.85).
***8226; Proje Beyanı,
***8226; SIPOC,
***8226; Süreç Şeması,
***8226; Sebep - Sonuç Matrisi,
***8226; VOC
Sürecin detaylı haritalarının en doğru şekilde belirlenmesi için birbirini takip eden sekiz farklı adım proje ekibi tarafından kurulur(Polat ve diğerleri,age,s.87).
1. Sürece genel bakış SIPOC adı verilen en üst seviye Tedarikçi-Girdiler-Proses-Çıktılar-,Müşteriler diyagramının oluşturulması
2. Süreç adımlarının çizilmesi,
3. Katma değeri olmayan adımların belirlenmesi,
4. Temel süreç çıktılarının belirlenmesi,
5. Süreç girdilerinin belirlenmesi,
6. Girdi tiplerinin belirlenmesi,
7. Kontrol edilebilir gidilerin belirlenmesi,
8. Sebep sonuç matrisi gibi tekniklerin kullanılarak kritik proses parametrelerinin proje ekibi ile belirlenmesidir.

B.ÖLÇME AŞAMASI
Bu aşamada temel amaç, projenin girdi ve çıktılarının doğru olduğundan emin olmak ve mevcut durumu değişik görsel analizler yardımı ile ortaya koymaktır. Süreç performans göstergelerinin ne kadar doğru ölçülüp ölçülmediğinin belirlenmesi çalışmaları bu aşamada yürütülür. Bu aşamada kullanılan temel araçlar olarak şunlar sayılabilir(Polat ve diğerleri,age,87).
***8226; ÜBH/TSV,
***8226; Veri Toplama Planı,
***8226; Grafiksel Analizler,
***8226; ÖSA(Gage R&R ),
***8226; Yeterlilik Analizleridir.
Gage (R&R) ölçüm endeksi, ölçüm sisteminden kaynaklanan değişkenliğinin toplam değişkenliğe oranı ile hesaplanmaktadır. Genel olarak endüstride GageR&R değerinin % 30***8217;dan daha düşük olması beklenir. Düşük olması, ölçüm sisteminin gerçek değişkenliği hesaplaması anlamında yeterli olması demektir. Ölçüm sisteminden kaynaklanan değişkenlikler iki parçaya ayrılabilir. Reproducibility ( Yeniden Üretilebilirlik) Repeatability (Yinelenebilirlik), Gage R&R endeksinin ***8220;R***8221; lerini oluşturan iki parçadır. Buna göre(Polat ve diğerleri,age,92);
1.Yeniden Üretilebilirlik (Reproducibility); Aynı parça üzerindeki bir parametrenin, farklı kontrol elamanlarınca, aynı ölçüm cihazı kullanarak, birçok defa ölçmeleri sonucu ortaya çıkan değişkenliktir. Yeniden üretilebilirlik, operatörlerin birbirleri arasındaki farklara göre hesaplanmaktadır.
2. Yinelenebilirlik (Repeatability) ; Aynı parça üzerindeki bir parametrenin, aynı cihazı kullanarak, bir kontrol elamanı tarafından, birçok defa ölçülmesi sonucu ortaya çıkan değişkenliktir. Yinelenebilirlik her operatörün kendi içindeki tekrar edebilirliğini test etmektir.

C. ANALİZ AŞAMASI
Problem bütün detaylarıyla sayısal olarak belirlenip ortaya konduktan sonra analiz adımına geçilir. Bu problemin çözümünden sonra işletmeye sağlayacağı kârlılığı, performansa katkısı ve üretkenliğe sağlayacağı faydalar ele alınarak değerlendirilir. Problemin kritik faktörleri bulunduktan sonra, işletme analiz sürecinde uygulayacağı yöntemler kullanır bunlar;
***8226; Beyin Fırtınası,
***8226; Kalite Kontrol Şemaları,
***8226; Verimlilik Değerlendirilmesi,
***8226; Kıyaslama (Bencmarking),
***8226; Sebep - Sonuç analizi,
***8226; İstatistiksel Proses Kontrolü,
***8226; T testi,
***8226; F testi,
***8226; Ki Kare testi,
***8226; Anova testidir.

D. İYİLEŞTİRME AŞAMASI
Bu aşamada, soruna neden olan ana faktörler bulunarak düzeltilmek üzere seçilir. İyileştirmek üzere bu faktör ve uzantıları belirlenerek gerekli ön çalışma yapılır, bu faktörleri belirlemede birçok teknikten yararlanılır, bunlar;
***8226; Regresyon analizi
***8226; Deney tasarımı,
***8226; Faktör analizi,
***8226; Anova testi,
***8226; Kesirli Faktöriyel Deneyler,
***8226; Rassal bloklama,
***8226; Tam Faktöriyel Deneyler,
***8226; 2 K Faktöriyel Deneyler,
***8226; Kesirli Faktöriyel Deneyler,
***8226; Cevap Yüzeyi Metodu***8217;dur.
Analiz yapılarak iyileştirme süreci tamamlanır. Beklenen ile gerçekleşenler arasında bir farkın olup olmadığı, varsa sapmalar ve nedenleri araştırılır. İyileştirilme sonunda fayda/maliyet analizleri yapılır. İyileştirilen sürecin ne derece arzu ettiğimiz sonuçlarla gerçekleştiğini saptamamız gerekecektir.
E. KONTROL AŞAMASI
Sürecin istenilen seviyede gerçekleşmesini sağlayan ve varsa sapmaları düzeltmek adına yapılan kontroller sayesinde, süreç istenilen değerler içinde devam edecektir. Altı sigmayla sürekli bir iyileştirme hedefinin tutturulmasında önemli bir işlev de kontrol aşamasıdır. Bu aşamada yararlanılacak tekniklerden bazıları:
***8226; Çoklu Değişkenli Analizler,
***8226; İstatistiksel Proses Kontrolü,
***8226; Güvenilirlik,
***8226; Tolerans Analizi,
***8226; Lojistik Regresyon,
***8226; Dokümantasyon ve Standartlaştırma,
***8226; Sonuçların Değerlendirmesi***8217;dir.__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #10  
Alt 09.07.08, 12:58
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Kalite anlayışında altı sigma yaklaşımı - Six sigma approach at the qualitycon

5.2. HATA/MİLYON FIRSATTA HATA/ BAŞARI ORANLARININ BELİRLENMESİ
Süreç iyileştirmesi testi, belirli zaman aralıklarında günlük, haftalık veya aylık ölçüler alarak sürecin seyri hakkında bilgiler toplamak ve gidişatla ilgili bir düşünceye varmaktır. Üretim alanında bir ölçünün ne kadar etkili olduğunu denemek için en sık kullanılan yöntem ***8220;R&R Göstergesi***8221; olarak bilinir. Bu yöntem, bir ölçüyü çeşitli ortamlarda denemek için dört önemli esasa göre tekrarlamayı içerir(Pande ve diğerleri,age,261).
***8226; Doğruluk: Ölçüm veya inceleme ne kadar kesindir?
***8226; Tekrarlanabilirlik: Ölçüm ekibindeki bir kişi veya bir alet, aynı kalemi tekrar öçlüğünde veya incelediğinde her seferinde aynı sonuçları almakta mıdır?
***8226; Aynılık: İki veya daha fazla sayıda kişi ya da makine, aynı şeyi ölçtüklerinde, aynı sonucu elde ediyorlar mı?
***8226; Kararlılık: Zaman içinde doğruluk veya tekrarlanma durumu bozuluyor mu?
Süreçten elde dilen hatalı ürün oranı, başarı aranı ve milyon fırsatta hatalı oranı hesaplamaları, sürecin kontrol altında olup olmadığı düşüncesini bize sağlayacaktır. Bununla ilgili formülleri ve hesaplamalar örnekler yardımıyla yapılmıştır.
a)Hatalı Parça ve Başarı Oranı ölçüleri: Bir hizmette ve üretimde hatalı parça oranını
hesaplamak ve sürecin başarısını belirlemek olasıdır. Hesaplama şekilleri ve formülleri (tablo
6)***8217; da verilmiştir.
Hatalı Parça Oranı; Alınan örnekte çıkan bir ya da fazla hata oranını ifade eder.
Son Başarı Oranı (Yson); Bu oran, 1 ***8216;den Hata Oranını çıkarılarak hesaplanır. Üretilen veya
teslim edilen toplam birimden ne kadar kısmın hatasız olduğunu, dolayısı ile başarı oranını
verir. Tablo 6***8217;da hatalı parça oranı ve son başarı oranı hesaplamaları verilmiştir(Pande ve
diğerleri,age,263-265).
Tablo 6: Formül ve Örnekler: Hatalı Parça Oranı/ Son Başarı Oranı Hatalı Parça Oranı
Hatalı Parça Oranı= Hatalı Parça Sayısı/Toplam Parça Sayısı Hizmet Örnekleri:
***8226; 250 kredi başvuruşundan 43***8217;ünde hata var 43Hatalı/2500 birim= 0,1721(veya % 17,2 si hatalı)
***8226; 186 reklam sözleşmesinden 66***8217;sında hata var. 66 hatalı / 186 birim = 0,354 ( veya % 35,4***8217;ü hatalı) Üretim Örnekleri:
***8226; 750 mikroçipten 97***8217;sinde hata var.
97 hatalı / 750 birim = 0,129 ( veya % 12,9***8217; u hatalı)
***8226; 1150 çelik kirişten 99***8217;unde hata var
99 hatalı / 1150 birim = 0,086 ( veya % 8,6***8217; sı hatalı Son Başarı Oranı SBO= 1- Hatalı Parça Oranı Hizmet Örnekleri :
***8226; 250 kredi başvurusundan 43***8217;ünde hata var. 1-0,172= 0,828 veya 82,8 Başarı Oranı
***8226; 250 reklam sözleşmesinden 66***8217;sında hata var 1-0,354= 0,646 veya % 64,6 Başarı oranı
Üretim Örnekleri
***8226; 750 mikroçipten 97***8217;sinde hata var. 1-0,129 = 0,871 veya % 87,1 Başarı Oranı
***8226; 1150 kirişten 99***8217;inde hata var 1- 0,86 = 0, 914 veya % 91,4 Başarı Oranı Kaynak: Panda, Neuman, Cavanagh., age, s, 264-265.
b) Hata Fırsatına Dayalı Ölçüleri Hesaplamak: Hata fırsatlarını temel alan ölçüleri hesaplama ve ifade etmenin çeşitleri tablo 7***8217;de gösterilmiştir(Pande ve diğerleri,age,271-275). Milyon parçadaki hata sayısı da tablo 8***8217;de verilmiştir. Milyon parçadaki sigma seviyeleri sigma tablosuna bakılarak yapılmaktadır, tablo 9***8217;da verilmiştir.
***8226; Fırsatta Hata Sayısı: Bu, bir grup içindeki toplam fırsatlardaki hata oranını ifade etmektedir. Örneğin; Fırsatta Oranla Hata 0,05 ise, bir kategori içinde yüzde beş oranında hata olması şansı var demektir.
***8226; Milyon Fırsatta Hata Sayısı: Çoğu hata fırsatı ölçüsü, bu biçimde ve bu ifade de eğer bir milyon fırsat varsa ne kadar hata çıkacağını belirtir. Özellikle üretim çevresinde, Milyon Fırsatta Hata Sayısı genellikle ***8220;milyondaki parça sayısı***8221; diye de adlandırılır.
***8226; Sigma Ölçüsü: Bir çevirme tablosu kullanarak hata ölçünüzü-ki bu genellikle Milyon Fırsatta Hata Sayısıdır-çevirmektir.
Tablo 7: Formül ve Örnekler: Hata/ Fırsatta Hata Sayısı Hata/Fırsat
FHS= Hata Sayısı / parça x Hata Hizmet Örnekleri:
250 kredi başvurusundan 52***8217;sinde hata var 4 hata fırsatı/ başvurusu 52 Hata / 250 Parça x 4 hata fırsatı/başvurusu = 0,052 Fırsatta Hata Sayısı
186 İhale sözleşmesinde, 321 hata ve 8 hata fırsatı var 321 hata / 186 parça x 8 fırsat = 0,216 Fırsatta Hata Sayısı Üretim Örnekleri:
750 mikroçip, 52 hata ve 150 hata fırsatı var 52 hata / 750 parça x 150 fırsat = 0,00046 Fırsatta Hata sayısı
1150 çelik kiriş, 319 hata ve 15 hata fırsatı var 319 hata / 1150 birim x 15 fırsat = 0,018 Fırsatta Hata Sayısı
Kaynak: Panda, Neuman, Cavanagh., age, s.271.
Tablo 8: Milyon Fırsatta Hata Sayısı Hata/ Milyon Fırsat( Milyon Fırsatta Hata Sayısı:MFHS)
MFHS= Fırsatta Hata Sayısı x 1,000,000(106 ) Hizmet Örneği:
kredi Başvuruları 0,052 hata x 106 = 52,000 Milyon Fırsatta Hata Sayısı
reklam Sözleşmesi 0,216 hata x 106 = 216,000 Milyon Fırsatta Hata Sayısı Üretim Örnekleri:
Mikroçipler 0,000046 x 106 = 460 Milyon Fırsatta Hata Sayısı
Çelik kirişler 0,018 x 106 = 18,000 Milyon Fırsatta Hata Sayısı
Kaynak: Panda, Neuman, .Cavanagh., age, s, 272.
Tablo 9: Milyon Parçadaki Hata Sayısını Hesaplama Örnekleri Sigma Ölçüsü
Milyon Parçadaki Hata Sayısını Hesaplama,Kontrol Tablosu Hizmet Örneği:
Kredi Başvuruları 52,000 MPHS = 3,1 Sigma seviyesi
Reklam Sözleşmesi 216,000 MPHS = 2,3 Sigma Seviyesi Üretim Örneği:
Mikroçipler 460 MPHS = 4,8 Sigma seviyesi
Çelik Kirişler 18,000 MPHS = 3,6 Sigma seviyesi Kaynak Panda, .Neuman, .Cavanagh.,age, s,273.
c) Altı Sigma Dönüştürme tablosu: Başarı oranlarına göre sigma seviyeleri tablo 10***8217;da verilmiştir(Pande ve diğerleri,age,456).


__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
anlayışında, approach, kalite, qualityconception, sigma, yaklaşımı

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 23:33 .