Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi > İşletme Bölümü > Kıyaslamaya ilişkin teorik bir çalışma - A Theoretical Study About Benchmarking

İşletme Bölümü hakkinda Kıyaslamaya ilişkin teorik bir çalışma - A Theoretical Study About Benchmarking ile ilgili bilgiler


8. Kıyaslama Süreci Kıyaslama süreci iyi yapılandırılmış belirli aşamalardan oluşan bir süreçtir. Bu süreç farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır. İşletmelerin de farklı kıyaslama süreçleri uyguladıkları görülmektedir. Ancak temel aşamalar hemen hemen birbirinin

Like Tree2Likes

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #11  
Alt 10.07.08, 19:58
Güvenilir
 
Üyelik tarihi: May 2006
İletiler: 1.665
kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Kıyaslamaya ilişkin teorik bir çalışma - A Theoretical Study About Benchmarkin

8. Kıyaslama Süreci
Kıyaslama süreci iyi yapılandırılmış belirli aşamalardan oluşan bir süreçtir. Bu süreç farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır. İşletmelerin de farklı kıyaslama süreçleri uyguladıkları görülmektedir. Ancak temel aşamalar hemen hemen birbirinin aynısıdır. Literatürdeki sınıflamalar dikkate alınarak kıyaslama süreci beş aşamada değerlendirilebilir (Yıldız, 2002: 189). Bu aşamalarda dikkat edilmesi gereken en önemli faktör, uygulama sürecindeki bir aşama bitmeden diğerine geçilmemeli ve bu süreç sırasıyla yapılmalıdır.

8.1. Planlama Aşaması
Bu aşamada öncelikle içsel veriler toplanır, işletmenin süreçleri, ürün ve hizmetleri incelenir, kritik iş süreçleri ve başarı faktörleri belirlenir. Böylece işletmenin gelişmesi için üzerinde çalışılması gereken konular belirlenmiş olur (Bedük, 2002: 35).
Kıyaslama sürecinde diğer adımların başarısı, planlamanın başarılı olarak yapılmasına bağlıdır. Aksi takdirde planlama, işletme için bir zaman ve gider kaybından başka bir şey ifade etmeyecektir. Ancak etkin ve verimli bir şekilde yapılacak planlama sayesinde işletmenin ihtiyacı olmayan yanlış bir kıyaslama konusunun seçimi ve zaman israfının engellenmesi mümkün olabilecektir . Planlama aşaması kıyaslama sürecinin en önemli adımını oluşturmaktadır. Planlama yapılırken profesyonel yöneticilerden yararlanmak gerekmektedir.

8.2. Kıyaslama Ekibinin Oluşturulması
Kıyaslama çalışmalarının başarısı büyük ölçüde ekip çalışmasının etkinliğine bağlıdır. Ekip üyelerinde bulunması gereken özellikleri şu şekilde sıralamak mümkündür (Ardınç ve Yıldız, 1997):
***8226; Kıyaslama konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip olmaları,
***8226; Müşteri gereksinimlerini kavramış olmaları,
***8226; Önerileri uygulanabilecek yetkilere sahip bireyler olmalıdır.
Kıyaslama takım elemanlarının doğru kişilerden oluşmamış olması, takıma aşırı iş yüklenmesi ve takımın yapabileceği işi tam olarak anlayamaması, çalışmanın önemini kaybetmesine neden olmaktadır. Yukarıda sayılan özelliklere ek olarak, ekip üyelerinde bulunması gereken diğer özellikler de şu şekilde belirtilebilir (Kaya, 2004: 106);
***8226; İşlevsel uzmanlık,
***8226; İletişim kurabilme yeteneğine sahip olma,
***8226; Takım oyuncusu olabilme yeteneği, takım ruhu,
***8226; Motivasyon ve gönüllü olmak şeklindedir.
İşletmelerde kıyaslama ekibinin sağlıklı çalışmasında etkili olacak diğer faktörlerden biri de işletmedeki iletişimin sağlıklı ve sürekli olmasıdır. Ekip çalışması yapan kişilerin, gerçekleştirdikleri faaliyetleri ve ellerinde olan bilgileri ekip arkadaşları ile paylaşabilmeleri gerekmektedir. Bu süreci yöneten birey ise, astlarıyla bilgi alış-verişinden kaçınmamalı ve daima yeni bilgilere açık olmalıdır.

8.3. Verilerin Toplanması
Kıyaslama faaliyetinin bu aşaması, seçilen hedeflerden bilgi toplama, şirket ziyaretleri ve şirket ziyaret sonuç raporunun oluşturulması için plan yapılmasını kapsar. Bu aşamada kıyaslama için doğrudan kullanılabilecek verilerin elde edilmesi son derece önemlidir. Kıyaslama için gerekli nitelikteki verilerin elde edilememesi durumunda, işletmenin başarısız olması kaçınılmaz olacaktır (Ardınç ve Yıldız, 1997).
Seçilen kıyaslama konusu için ortak olabilecek kuruluş sayısı çok olacağından, bir seçim yapabilmek için takım tarafından bir seçme kriter seti oluşturulur. Bu kriter şirket içi bilgiler ve şirket dışı bilgiler olmak üzere iki gruba ayrılabilir. Bu bilgi kaynakları.


__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #12  
Alt 10.07.08, 20:00
Güvenilir
 
Üyelik tarihi: May 2006
İletiler: 1.665
kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Kıyaslamaya ilişkin teorik bir çalışma - A Theoretical Study About Benchmarkin

Şirket içi bilgi kaynakları: Dışarıdan bilgi toplamaya başlamadan önce, şirket içinden verilerin biriktirilmesi çok önemlidir. Şirket içi performans ölçülerini belirlemek, başka bilgi kaynaklarının daha iyi anlaşılarak, kullanılmasını sağlar. Şirket içi bilgi kaynakları olarak; pazar araştırmaları, satış geliştirme, mühendislik, satın alma, ar-ge çalışmaları, müşteri memnuniyeti anketleri, vb. sayılabilir.

Şirket dışı bilgi kaynakları: Dağıtım kanalları, tedarikçiler, müşteriler, üniversiteler, kütüphaneler, internet, kurum ve kuruluşlar, dernekler, medya, danışmanlık kuruluşları, vb. kuruluşlardan alınan bilgilerden oluşur.
İşletme bu bilgileri toplarken titiz davranmalıdır. Kıyaslama yapacak işletme için kıyaslama yapılacak işletmenin ilgili konularda ulaştığı sonuçları elde etmekten öte, kıyas yapılacak işletmenin uygulamış olduğu teknik, yöntem ve süreç hakkında bilgi toplaması daha önemli olacaktır.

8.4. Verileri Analiz Etme
Analizde son hedef diğer kuruluşların faaliyetlerini daha iyi anlamak ve bu bilgiyi kendi performansını artırmak için kullanmaktır. Burada en zor işlerden biri mantığa uygun karşılaştırmalar yapmak ve bu bilgilerden anlamlı sonuçlar çıkartabilmektir. Kıyaslama araştırmasının temel sonuçlarından biri de, işletmenin güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesidir.
Böylece işletme kendi ürünü, hizmeti, pazarlama politikaları ve iş süreçleri ile rakiplerinin ya da en iyi uygulamalara sahip kuruluşların ürün, hizmet, pazarlama politikaları ve üretim süreçlerini karşılaştırma olanağı bulacaktır. Her türlü performans farklılıkları ortaya çıkarılmış olacaktır. Böylece dikkatlerin olumsuz faktörlerin üzerinde yoğunlaşması sağlanmış olacaktır (Ardınç ve Yıldız, 1997).
Toplanan verilerin analiz edilme aşaması, bilimsel analiz tekniklerinden yararlanılarak, doğru ve tarafsız bir biçimde gerçekleştirilmelidir. Analiz sonucunda ortaya çıkan sonuçlar, işletme için önemli avantajlar sağlayabilir. Kendi durum tespitini yapan işletme, kendisini geliştirmek için lider konumunda bulunan işletmenin yapmış olduğu faaliyetlerle karşılaştırmalar yapabilir ve gerekli kıyaslamaları gerçekleştirebilir.

8.5. Uygulama ve İyileştirme
Bu aşamada, planda yer alan değişim önerileri uygulamaya konulmaktadır. Söz konusu plan değişiklikleri, yönetim tarafından kabul edildikten sonra uygulamaya konmaktadır. Öncelikle süreç değişikliğinden etkilenen birey ya da gruplar bilgilendirilerek görüşleri alınmalıdır. Geniş çaplı süreç değişiklerinde pilot uygulama gerçekleştirilir, sonuçlar standartlaştırılır ve süreç değişikliğinden etkilenen çalışanlara gerekli açıklamalar uygulama şeklinde yapılır. Eğitimin ardından pilot uygulamayı yaygınlaştırmak gerekmektedir.
İşletmeler fonksiyonel amaçlara ulaşmak için aksiyon planları geliştirme, spesifik aksiyon planlarını uygulama, ilerlemeleri izleme ve kıyaslama standartlarını yeniden ayarlayarak bu işlemleri işletmeye uyarlamaya çalışır (Kaya, 2004: 108). Bu safhada, elde edilen bilgilerle işletmenin hali hazırdaki uygulamaları karşılaştırılarak düzeltmeye gidilir. Kıyaslama süreci bu aşamayla bitmez. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda sürekli kıyaslama çabaları devam etmelidir. Ayrıca başarılı bir uygulamanın etkili olabilmesi için ideal zamanın ayarlanması gereklidir.

__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #13  
Alt 10.07.08, 20:02
Güvenilir
 
Üyelik tarihi: May 2006
İletiler: 1.665
kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Kıyaslamaya ilişkin teorik bir çalışma - A Theoretical Study About Benchmarkin

9. Türkiye***8217;de ve Dünyada Kıyaslamaya İlişkin Örnekler
Küreselleşme, uluslararası rekabetin artması ve dışa açılma, kıyaslamanın Türkiye***8217;de de işletmelerin gündemine girmesine neden olmuştur. Küreselleşmenin önem kazanmasıyla Türk işletmeleri de uluslararası pazarlara girebilmek için harekete geçmişlerdir. Ülkemizde kıyaslama konusunda en yoğun faaliyet gösteren işletmelerden biri 1994 yılında kurulan Kalite Yönetim Merkezi Eğitim ve Danışmanlık İşletmesi KALMER***8217; dir. KALMER Türkiye***8217;de ***8220;Benchmarking veri Tabanı***8221; oluşturmak üzere çalışmalara başlamış, 1996 Şubat ayı itibariyle 72 işletmeye ilişkin bilgileri toplayarak veri tabanı iletişim ağı faaliyetlerini gerçekleştirmiştir (Süerdem, 2006).
Günümüzde gelişmiş ülkelerin ulusal kıyaslama enstitüleri ve farklı sektörlerde kıyaslama çalışmaları yapan kurumları olduğu görülmektedir . ***8220;Türk işletmelerinin uluslararası alanlarda üst üste aldıkları kalite ödülleri, Türkiye'de kaliteye verilen önemin arttığına ilişkin önemli bir göstergedir***8221; . Türkiye***8217;de özellikle çimento, elektronik ve otomotiv sektörlerinde TÜSİAD tarafından yapılan çalışmalarda Türk firmaları, rekabet stratejileri ve en iyi uygulamalar konusunda oldukça yararlı bilgiler elde etmişlerdir (Kaya, 2004: 85). Öte yandan, Türkiye***8217;de kıyaslama konusunda, bazı işletmelerin bilgi vermeye açık olmamalarından dolayı yeteri kadar bilgi toplanamamakta ve kıyaslama uygulamaları yetersiz kalmaktadır.
Türkiye***8217;de ve Dünya***8217;da kıyaslamayı uygulayan işletmeler, uygulama sonucunda bazı avantajlar elde etmişler hatta günümüzde önemli yerlere kadar yükselmişlerdir. Kıyaslama uygulamalarını başarılı şekilde uygulayan işletmelerin bazılarından örnekler verecek olursak, aşağıdaki gibi ifade edebiliriz;
***8226; 1950***8217;li yıllarda Toyota***8217;nın kurucusu, oğlu Eiji Toyoda***8217;yı General Motors, Ford gibi otomobil devlerini incelemek için ABD***8217;ye yolladığında, Toyoda sadece bu şirketleri ziyaret etmekle kalmayıp, süpermarketleri de inceleyerek burada gözlemlerde bulunmuştur. Süpermarketlerde boşalan rafların geceleri hızla ve ihtiyaç doğrultusunda doldurulmasından etkilenerek, bunu kendi şirketinde ***8220;tam zamanında üretim***8221; sistemi olarak kurmuştur(Ardınç ve Yıldız, 1997).
***8226; Ford, 1980 yılında Amerikan otomobil endüstrisindeki dönemi gelmiş geçmiş ikinci büyük zarar olarak nitelendirilen bir zararla kapattı. Ford, o yıl aldığı bir kararla, Amerika ve yurt dışından seçilen en iyi 50 otomobili Ford fabrikasına getirtti. Fabrikaya getirilen otomobiller, uzmanlar tarafından ***8220;Reverse Engineering***8221; (geriye mühendislik) adı verilen analiz ile parçalara ayrılarak incelendi. Daha önce benchmarking ekibi tarafından belirlenen 400 kriter dikkate alındığında, bu otomobillerin neden en iyi oldukları belirlenerek, Ford Taunus***8217;un tasarımı sağlandı. Ford Taunus 1986***8217;da piyasaya sürüldüğünde büyük başarı sağlamış ve yılın otomobili olarak seçilmiştir. Bu model Ford***8217;un maddi durumunu düzeltmekle kalmadı aynı zamanda rakibi, General Motors***8217;un onlarca yıldır ilk defa önüne geçmesini sağlamıştır (Ardınç ve Yıldız, 1997).
***8226; Ritz Carlton Oteller Zinciri, konaklama sektöründe kıyaslama tekniğini kullanan işletmelerden biridir. Memnun olan müşterilerinin işletmedeki hangi süreçleri önemsediklerini belirlemek için, bir araştırma yapmıştır. Yapılan bu araştırma ile 19 ayrı süreç saptanmıştır. Bu süreçler sistematik olarak geliştirilerek dünyadaki tüm Ritz-Carlton Otelleri'nde test edilmiştir. Müşteriler tarafından anımsanma oranının % 100 olması, devir süresinin % 50 azaltılması gibi hedefler saptanarak, gelecekteki müşterilerin yararı için bir dizi ana hizmet yeniliği belirlenip standartlaşmaya gidilmiştir (Kozak ve Güçlü, 2006).
***8226; Beko elektronik A.Ş.***8217;inde ülke sınırları dışında rakipleri arasında statik ve dinamik maliyet ***8216;gap***8217;ını ve rekabet dinamiklerini belirlemek, tehditleri fırsatlara dönüştürmek amacıyla yapmış olduğu bir uygulamadır. Bu uygulamanın maliyeti yüksek, hazırlanması ve uygulaması zor olmasına rağmen kıyaslama sonucunda elde edilen kazançlar yüksek olmuştur (Bedük, 2002: 128).
Yukarıda belirtilenlerden başka örnekler elbette ki vardır. Örneğin; Eczacıbaşı Topluluğu pazarlama, satış gibi konularda kıyaslama yapmıştır. Bu çalışmalarda belirli bir standart ve ölçütler dahilinde, ürün geliştirme, pazar araştırması yapma, tanıtım faaliyetleri, tüketici beklentileri v.b. gibi konular ön plana çıkartılmıştır. Söz konusu konularla ilgili çalışmalar anket ve toplantılarla desteklenmiştir.

__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #14  
Alt 10.07.08, 20:05
Güvenilir
 
Üyelik tarihi: May 2006
İletiler: 1.665
kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Kıyaslamaya ilişkin teorik bir çalışma - A Theoretical Study About Benchmarkin

SONUÇ
Ulusal ve uluslararası arenada son zamanlarda yaşanan değişim ve gelişmeye paralel olarak yönetim ve organizasyon alanında birçok yeni görüş ve kavramlar ortaya çıkmıştır. Bu değişim, yoğun rekabet içerisinde bulunan işletmeleri yeni kavram, teknik ve uygulamaları öğrenmeye zorlamıştır. Kıyaslama konusu da yeni gelişen ve uygulanan işletme yöntemlerinden biridir.
Kıyaslama çabaları, sürekli bir mükemmeli arayış çabasıdır. Mal ve hizmetleri daha iyi, daha çabuk, daha ucuz ve daha kaliteli nasıl yapabilirim amacına yöneliktir. Faaliyetin başarıyla gerçekleştirilmesinde özellikle üst yönetimin aktif destek sağlaması çok önemlidir. Deneyimli kıyaslama gruplarının oluşturulması ve model alınan işletmenin amacına uygun olması, veri toplama ve analiz aşamasının doğru bir şekilde yerine getirilmesi kıyaslama sürecinde başarının kilit noktalarıdır.
Günümüzde şirketlerin bilgi paylaşımına açık olmamaları, riskten kaçınmaları ve firmalar ile ilişkide bulunmada ilgisiz kalmaları bazı sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu sorunlardan bazıları; doğru ve yeterli bir şekilde bilginin toplanamaması, istenilen ve gerekli olan bilgilere ulaşılamaması şeklinde ifade edilebilir. Firmalar arasında iletişimin ve bilgi paylaşımının olmaması kıyaslama çabalarını olumsuz yönde etkilemektedir.
Kıyaslama çabalarının sağlıklı işleyebilmesi için, işletmenin kendisini kıyaslayacağı işletme hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olması gerekmektedir. Ancak, aynı sektörde faaliyet gösteren iki firma birbirine bilgilerini çeşitli endişelerle vermeyebilir. Bu durumda kıyaslanacak firma, kıyaslamayı gerçekleştirecek işletmenin faaliyette bulunduğu sektörün dışından başarılı bir işletme olabilir. Türkiye***8217;deki kıyaslama çabalarında, genellikle farklı sektörde başarılı firmalar kıyaslanacak işletme olarak seçilmektedir. Kıyaslama çalışması, bir işletmenin faaliyette bulunduğu ülkenin dışında başarılı bir işletme ile de gerçekleştirilebilecek bir faaliyettir. Bu durum işletmelerin hem ülke içinde hem de uluslar arası pazarlarda başarılı olmasını sağlayacaktır. Kıyaslama yaparken, bir işletmeden bir sistemi olduğu gibi alıp, başka bir işletmede uygulamak yerine, uyarlama yapmak daha doğru olacaktır. Kıyas yapan işletme, kıyaslayacağı işletmenin faaliyette bulunduğu ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel birçok değişkenini dikkatle incelemelidir. Sonra kendi işletmesinin faaliyette bulunduğu ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel ve diğer özelliklerini dikkate alarak uyarlamayı gerçekleştirmelidir.
Kıyaslama çabaları, işletmenin pek çok alanında gerçekleştirilebilecek bir aktivitedir. Başarılı bir işletmenin üretim süreci, stok sistemi, müşterileri ile ilişkileri, pazarlama sistemi ve personel politikaları gibi pek çok konuda kıyaslama yapılabilir. Sonuç olarak; kıyaslamanın işletmeler için kalite, yönetim, pazarlama ve rekabet konularında sağlamış olduğu yararlar; önümüzdeki yıllarda kıyaslamanın işletmeler tarafından daha çok uygulanacağını ve kıyaslama konusunda daha çok çalışmaların yapılacağını göstermektedir.
kaynakPDF
Yrd. Doç. Dr. Kahraman ÇATI
Düzce Üniversitesi, Akçakoca Meslek Yüksekokulu
Yrd. Doç. Dr. Said KINGIR
Düzce Üniversitesi, Akçakoca Turizm İsletmeciligi ve Otelcilik Yüksekokulu,
Muammer MESCİ
A.İ.B. Üniversitesi, S.B.E, Turizm ve Otel İsletmeciligi A.B.D. Yüksek Lisans Ögrencisi,Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf 21147-171.pdf (157,5 KB (Kilobyte), 343x kez indirilmiştir)
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
benchmarking, çalışma, ilişkin, kıyaslamaya, study, teorik, theoretical

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 16:07 .