Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi > İşletme Bölümü > Yöneticilerin eğitim gereksinimleri ile hizmet öncesi eğitim niteliklerinin

İşletme Bölümü hakkinda Yöneticilerin eğitim gereksinimleri ile hizmet öncesi eğitim niteliklerinin ile ilgili bilgiler


7.BULGU VE YORUMLAR 7.1 Eğitim Durumu İle Yönetici Eğitimine Duyulan Gereksinim Düzeyi Arasındaki İlişki Yöneticilerin yönetici eğitimine duydukları gereksinim düzeyleri hususunda eğitim durumlarına göre oluşan dağılım tablo 7.1***8217; de gösterildiği

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #11  
Alt 20.07.08, 07:32
mylove - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Yaratıcı
 
Üyelik tarihi: Apr 2007
İletiler: 1.152
mylove artık çok görkemli biri.mylove artık çok görkemli biri.mylove artık çok görkemli biri.mylove artık çok görkemli biri.mylove artık çok görkemli biri.mylove artık çok görkemli biri.mylove artık çok görkemli biri.mylove artık çok görkemli biri.mylove artık çok görkemli biri.mylove artık çok görkemli biri.mylove artık çok görkemli biri.
Standart Yöneticilerin eğitim gereksinimleri ile hizmet öncesi eğitim niteliklerinin

7.BULGU VE YORUMLAR

7.1 Eğitim Durumu İle Yönetici Eğitimine Duyulan Gereksinim Düzeyi Arasındaki İlişki

Yöneticilerin yönetici eğitimine duydukları gereksinim düzeyleri hususunda eğitim durumlarına göre oluşan dağılım tablo 7.1***8217; de gösterildiği şekildedir.
Tablo 7.1 Eğitim Durumu İle Yöneticilik Eğitimine Duyulan Gereksinim Düzeyi.
Yönetici Eğitimine Duyulan Gereksinim Düzeyleri Eğitim Düzeyleri TOPLAM
Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans
Duymuyor
Duyuyor 04
02 44
50 14
06 62
58
TOPLAM 06 94 20 120

Tablo 7.1 dikkatle incelendiğinde; ön lisans mezunu yöneticilerin % 66'nın yöneticilik eğitimine gereksinim duymadığı, % 34'nün ise yöneticilik eğitimine gereksinim duyduğu, Lisans mezunu yöneticilerin % 47'nin yöneticilik eğitimine gereksinim duymadığı, % 53'nün yöneticilik eğitimine gereksinim duyduğu, Yüksek Lisans mezunu yöneticilerin % 70'nin yöneticilik eğitimine gereksinim duymadığı, % 30'nun yöneticilik eğitimine gereksinim duyduğu görülmektedir.
Tablo dikkatlice incelendiğinde lisans eğitimi alan kişilerin yöneticilik eğitimine duydukları gereksinim %53 olarak görülmekte, buna karşın ön lisans ve lisans üstü eğitim alanların ise sırasıyla %30 ve %34 gibi bir oranda yönetici eğitimine gereksinim duydukları görülmektedir. Lisans üstü eğitim alanlar, aldıkları eğitim kendileri için yeterli gördüklerinden %70 oranında gereksinim duymadıklarını, ön lisans eğitim alanların ise, yeni ve bilimsel yönetim tekniklerinden haberdar olmadıklarından %66 oranında gereksinim duymadıklarını ifade etmiş olabilirler. Lisans eğitimi alan yöneticilerin ön lisans alan yöneticilere göre eğitim hususunda daha bilinçli oldukları görülmektedir.
Yönetici eğitimine duyulan gereksinim ile yöneticilerin eğitim durumları arasındaki ilişkiye ait araştırma hipotezimiz ve test hipotezimiz şu şekildedir:
H1 = Yönetici eğitimine duyulan gereksinim düzeyi ile eğitim durumu
arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.
H0 = Yönetici eğitimine duyulan gereksinim düzeyi ile eğitim durumu
arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.
Yapılan x2 test sonunda p (0.02) < ***945; (0.05) bulunduğundan H0 hipotzimiz ret, H1 hipotezimiz kabul edilecektir. Yani yöneticilerin yöneticilik eğitimine duydukları gereksinim eğitim durumlarına göre farklılık göstermektedir. Bu sonuca göre, eğitim düzeylerinin, yönetici eğitimine duyulan gereksinimi belirlemede istatistiksel açıdan önemli bir faktör olduğu görülmektedir.

7.2 Mezun Olunan Eğitim Alanı İle Yönetici Eğitimine Duyulan Gereksinim Düzeyi Arasındaki İlişki

Ankete katılan yöneticilerin mezun oldukları eğitim alanlarına göre yönetici eğitimine duydukları gereksinim düzeylerine ilişken dağılım tablo 7.2***8217;de görüldüğü gibidir.
Tablo 7.2 Mezun Olduğu Eğitim Alanı İle Yönetici Eğitimine Duyulan Gereksinim Düzeyi.
Yönetici Eğitimine Duyulan Gereksinim Düzeyi Mezun Olduğu Eğitim Alanı Toplam
İ.İ.B.F Diğer
Duymuyor
Duyuyor 32
24 30
34 62
58
TOPLAM 56 64 120

Tablo 7.2 incelendiğinde; İ.İ.B.F. mezunları yöneticilerin %57'sinin yönetici eğitimine gereksinim duymadıkları, %43'nün ise gereksinim duydukları görülmektedir.
Diğer branşlardan mezun olan yöneticilerin %46***8216;nın yönetici eğitimine gereksinim duymadıkları, %54'nün ise gereksinim duydukları görünmektedir. Yönetim dersinin daha fazla verildiği İ.İ.B.F.***8217;lerinden mezun olanlarda gereksinim duyanlara oranla duymayanlar biraz daha fazladır. Diğer branşlardan mezun olanlarda gereksinim duyanlar duymayanlardan daha fazla bir oranda yer almaktadırlar. Yani İ.İ.B.F. dışındaki okullardan mezun olanlar da, yöneticilik eğitimine duyulan gereksinimin daha fazla olduğu görülmektedir.
Yönetici eğitimine duyulan gereksinim ile yöneticilerin mezun oldukları alanlar arasındaki ilişkiye ait araştırma hipotezimiz ile test hipotezimiz şu şekildedir:
H1 = Yönetici eğitimine duyulan gereksinim düzeyi ile yöneticilerin mezun
oldukları alanlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.
H0 = Yönetici eğitimine duyulan gereksinim düzeyi ile yöneticilerin mezun
oldukları alanlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.
Yapılan x2 test sonunda p (0.08) > ***945; (0.05) bulunduğundan H1 hipotezimiz ret edilmiştir. Yani yöneticilerin yöneticilik eğitimine duydukları gereksinim mezun oldukları fakültelere göre farklılık göstermemektedir. Her ne kadar tabloda rakamsal olarak bir farklılık görülüyorsa da, bunun istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı anlaşılmaktadır. Yani mezun olunan alanlar, yöneticilik eğitimine duyulan gereksinimi belirlemede istatistiksel olarak anlamlı bir etken değildir.


__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #12  
Alt 20.07.08, 07:33
mylove - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Yaratıcı
 
Üyelik tarihi: Apr 2007
İletiler: 1.152
mylove artık çok görkemli biri.mylove artık çok görkemli biri.mylove artık çok görkemli biri.mylove artık çok görkemli biri.mylove artık çok görkemli biri.mylove artık çok görkemli biri.mylove artık çok görkemli biri.mylove artık çok görkemli biri.mylove artık çok görkemli biri.mylove artık çok görkemli biri.mylove artık çok görkemli biri.
Standart Yöneticilerin eğitim gereksinimleri ile hizmet öncesi eğitim niteliklerinin

7.3. Hizmet Öncesi Eğitimde Yönetimle İlgili Alınan Derslerin Yeterliliği ile İlişkili Yönetici Eğitimine Duyulan Gereksinim Düzeyi Arasındaki İlişki

Yöneticilerin hizmet öncesi eğitimde yönetimle ilgili aldıkları derslerin yeterliliği ile yönetici eğitimine duyulan gereksinim düzeyi tablo 7.3***8217;de gösterildiği gibidir.

Tablo 7.3 Hizmet Öncesi Eğitimde Yönetimle İlgili Alınan Derslerin Yeterliliği İle Yönetici Eğitimine Duyulan Gereksinim Düzeyi.
Yönetici Eğitimine Duyulan Gereksinim Düzeyi H.Ö.E.***8216;de Yönetimle İlgili Aldığı Derslerin Yeterliliği Toplam
Yeterli Yetersiz
Duymuyor
Duyuyor 50
50 12
08 62
58
TOPLAM 100 20 120

Tabloya 7.3***8217;e bakıldığında; yeterli düzeyde yönetim dersi aldığını belirtenlerin %50***8217;sinin yönetici eğitimine gereksinim duymadığı, %50'si ise yönetici eğitimine gereksinim duydukları görülmektedir. Yetersiz düzeyde yönetici eğitimi aldığını belirtenlerin %60'ı yönetici eğitimine gereksinim duymadıklarını, %40'ı ise yönetici eğitimine gereksinim duydukları görülmektedir.
Burada dikkati çeken özellik yeterli düzeyde yöneticilik dersi aldığını ifade edenler, yöneticilik eğitimine gereksinim duyanlarla duymayanların oranlarının eşit durumda olmasıdır. Bu da bize göre özellikle devlet üniversitelerinde ve İ.İ.B.F***8217;lerinde hala bir standartizasyon oluşturulamamış olmasından kaynaklanmış olabilir. İ.İ.B.F***8217;lerinin işletme bölümlerinde kalite standartlarının belirlenmesi ve bu standartlara uygun adımlar atılması, ülkemizde işletme eğitiminin kalitesini artıracaktır.
Yönetici eğitimine duyulan gereksinim ile yöneticilerin hizmet öncesi eğitimde yönetimle ilgili aldığı derslerin yeterliliği arasındaki ilişkiye ait araştırma hipotezimiz ile test hipotezimiz şu şekildedir:
H1 = Yönetici eğitimine duyulan gereksinim düzeyi ile yöneticilerin
hizmet öncesi eğitimde yönetimle ilgili aldığı derslerin yeterliliği
arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.
H0 = Yönetici eğitimine duyulan gereksinim düzeyi ile yöneticilerin
hizmet öncesi eğitimde yönetimle ilgili aldığı derslerin arasında
istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.
Yapılan x2 test sonunda p (0.03) < ***945; (0.05) bulunduğundan H0 hipotezimiz ret, H1 hipotezimiz kabul edilmiştir. Yani yöneticilerin yöneticilik eğitimine duydukları gereksinim hizmet öncsi aldıkları yönetimle ilgili derslerin yeterliliğine göre farklılık göstermektedir. Diğer bir ifade ile hizmet içi eğitimde alınan yönetimle ilgili derslerin düzeyi, yöneticilik eğitimine duyulan gereksinimi belirlemede istatistiksel olarak önemli bir etkendir.

7.4 Yabancı Dil Düzeyi İle Yönetici Eğitimine Duyulan Gereksinim Düzeyi Arasındaki İlişki

Yöneticilerin yönetici eğitimine duydukları gereksinim düzeyi ile yabancı dil düzeylerine göre oluşan dağılım tablo 7.4***8217;de gösterildiği şekildedir.

Tablo 7.4 Yabancı Dil Düzeyi İle Yönetici Eğitimine Duyulan Gereksinim Düzeyi.
Yönetici Eğitimine Duyulan Gereksinim Düzeyi Yabancı Dil Düzeyi Toplam
Yetersiz Seviyede Yeterli Seviyede
Duymuyor
Duyuyor 42
40 20
18 62
58
TOPLAM 82 38 120

Tabloya 7.4'e bakıldığında; yetersiz seviyede yabancı dil düzeyi olan yöneticilerin %51***8217;nin yönetici eğitimine gereksinim duymadıkları, %49'u ise yönetici eğitimine gereksinim duydukları görülmektedir. Yeterli seviyede yabancı dil düzeyi olan yöneticilerin %52***8217;si yönetici eğitimine gereksinim duymadıklarını, %48'i ise yönetici eğitimine gereksinim duyduklarını ifade etmişlerdir.
Yabancı dil düzeyleri ister yeterli ister yetersiz düzeyde olsun hemen hemen aynı düzeyde yönetici eğitimine gereksinim duydukları görülmektedir.
Yönetici eğitimine duyulan gereksinim ile yöneticilerin yabancı dil düzeyleri arasındaki ilişkiye ait araştırma hipotezimiz ile test hipotezimiz şu şekildedir:
H1 = Yönetici eğitimine duyulan gereksinim düzeyi ile yöneticilerin yabancı
dil düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.
H0 = Yönetici eğitimine duyulan gereksinim düzeyi ile yöneticilerin yabancı
dil düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.
Yapılan x2 test sonunda p (0.09) > ***945; (0.05) bulunduğundan H1 hipotezimiz ret edilmiştir. Yani yöneticilerin yöneticilik eğitimine duydukları gereksinim yabancı dil düzeylerine göre farklılık göstermemektedir.
Bu sonuç, yabancı dil düzeyinin yöneticilik eğitimine duyulan gereksinimini belirlemede istatistiksel açıdan önemli bir etken olmadığını göstermektedir.


__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #13  
Alt 20.07.08, 07:34
mylove - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Yaratıcı
 
Üyelik tarihi: Apr 2007
İletiler: 1.152
mylove artık çok görkemli biri.mylove artık çok görkemli biri.mylove artık çok görkemli biri.mylove artık çok görkemli biri.mylove artık çok görkemli biri.mylove artık çok görkemli biri.mylove artık çok görkemli biri.mylove artık çok görkemli biri.mylove artık çok görkemli biri.mylove artık çok görkemli biri.mylove artık çok görkemli biri.
Standart Yöneticilerin eğitim gereksinimleri ile hizmet öncesi eğitim niteliklerinin

7.5 Yurt Dışında Bulunma İle Yönetici Eğitimine Duyulan Gereksinim Düzeyi Arasndaki İlişki

Yöneticilerin yönetici eğitimine duyulan gereksinim düzeyleri hususunda yurt dışında bulunmalarının göre oluşan dağılım tablo 7.5***8217;de gösterildiği şekildedir.
Tablo 7.5 Yurt Dışında Bulunma İle Yönetici Eğitimine Duyulan Gereksinim Düzeyi.
Yönetici Eğitimine Duyulan Gereksinim Düzeyi Yurt Dışında Bulunma Toplam
Bulundu Bulunmadı
Duymuyor
Duyuyor 14
32 30
44 62
58
Toplam 46 34 120

Yurt dışında bulunduklarını belirten yöneticilerin % 30'nun yönetici eğitimine gereksinim duymadıkları, %70'nin ise yönetici eğitimine gereksinim duydukları görülmektedir. Yurt dışında bulunmayanların %40 oranında yönetici eğitimine gereksinim duymadıkları, %60'nın ise yönetici eğitimine gereksinim duydukları görülmektedir.
Burada dikkat çeken nokta hem yurt dışında bulunan hem de bulunmayan yöneticilerin yöneticilik eğitimine gereksinim duymaları %70 ve %60 gibi yüksek düzeydedir. Yöneticiler yurt dışında bulunmanın kendilerinin ufkunu açtığı, yurtiçi çemberini kırdıklarını, dolayısıyla daha ileri düzeyde bir eğitim ihtiyacına istekli olduklarını vurgulamışlardır. Yurt dışında bulunma olanağını elde edemeyen yöneticiler de hızla değişen dünya koşullarına uyabilmek, gelişen teknolojilere ayak uydurabilmek, yeni yönetim teknolojilerini öğrenebilmek için büyük bir oranda yönetici eğitimine ihtiyaç duyduklarını ifade etmişlerdir.
Yönetici eğitimine duyulan gereksinim ile yurt dışında bulunmaları arasındaki ilişkiye ait araştırma hipotezimiz ile test hipotezimiz şu şekildedir:
H1 = Yönetici eğitimine duyulan gereksinim düzeyi ile
yöneticilerin yurt dışında bulunmaları arasında istatistiksel
açıdan anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.
H0 = Yönetici eğitimine duyulan gereksinim düzeyi ile
yöneticilerin yurt dışında bulunması arasında istatistiksel
açıdan anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.
Yapılan x2 test sonunda p (0.01) < ***945; (0.05) bulunduğundan H0 hipotezi ret, H1 hipotezimiz kabul edilmiştir. Yani yöneticilerin yöneticilik eğitimine duydukları gereksinim yurt dışında bulunmalarına göre farklılık göstermektedir. Buna göre yöneticilerin yurt dışında bulunmuş olmaları yöneticilik eğitimine duydukları gereksinimi belirlemede önemli bir etkendir.


__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #14  
Alt 20.07.08, 07:36
mylove - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Yaratıcı
 
Üyelik tarihi: Apr 2007
İletiler: 1.152
mylove artık çok görkemli biri.mylove artık çok görkemli biri.mylove artık çok görkemli biri.mylove artık çok görkemli biri.mylove artık çok görkemli biri.mylove artık çok görkemli biri.mylove artık çok görkemli biri.mylove artık çok görkemli biri.mylove artık çok görkemli biri.mylove artık çok görkemli biri.mylove artık çok görkemli biri.
Standart Yöneticilerin eğitim gereksinimleri ile hizmet öncesi eğitim niteliklerinin

8. SONUÇ VE ÖNERİLER

Davranış değiştirmeyi amaçlayan ve sosyal bir sistem olarak değerlendirilen eğitim; kişileri yeni bilgiler ve hünerler öğrenmek yoluyla da toplumun değişen şartlarına uymasını kolaylaştırır. Bu nedenle yöneticilerin hizmet öncesi eğitim durumu, eğitim alanları ve yöneticilik dersleri alma ve yabancı dil düzeyleri, yurt dışında bulunup bulunmamalarının onların hizmet içi eğitime yaklaşımlarını etkilediği düşünülmüştür. Bu faktörler açısından mevcut durumu saptamaya yönelik sorulara verilen cevaplardan; yöneticilerin çok önemli bir kısmının (%95) lisans ve lisansüstü eğitim gördükleri, yarıdan biraz fazlasının (%53) İ.İ.B.F. dışındaki alanlardan geldikleri ve büyük bir kısmının (%83) kendi ifadelerine göre yeterli düzeyde yönetici eğitimi aldıkları, (%31.7) oranında yabancı dile yeterli düzeyde sahip olduklarını, (%61.7) yurt dışında bulundukları anlaşılmaktadır.
Lisans ve lisans üstü eğitim görenlerin çok yüksek oranda bulunması firmalar için önemli bir avantajdır. Firma sahiplerine önlisans mezunu yöneticilerine lisans eğitimi olanağını sağlamaları ve lisans mezunu yöneticilere de lisansüstü eğitim olanağını sağlamaları önerilebilir.
Yönetici eğitimine gereksinim duyan İ.İ.B.F. mezunu yönetici oranının %***8217;43 olması ve diğer yüksek öğretim kurumundan mezun yönetici oranının %***8217;54 olması ; bu yöneticilerin bir hayli eğitim açıklarının bulunduğu şeklinde yorumlanabilir. Bu nedenle hem İ.İ.B.F.***8217;lerinden mezun olan yöneticilerin hem de diğer yüksek öğretim kurumundan mezun yöneticilerin düzenli bir şekilde eğitime alınmaları önerilebilir.
Yönetici eğitimine gereksinim duyan yeterli düzeyde yönetim dersi aldıklarını belirten yönetici oranının %***8217;50 olması ve yetersiz düzeyde yönetim dersi aldıklarını belirten yöneticilerden yönetici eğitimine gereksinim duyma oranının %40 olması; bu yöneticilerin bir hayli eğitim açıklarının bulunduğu şeklinde yorumlanabilir. Bu nedenle yeterli düzeyde yönetim dersi aldıklarını belirten yöneticiler ile yetersiz düzeyde yönetici dersi aldıklarını belirten yöneticilerin bir hayli eğitim açıklarının bulunduğu ve sürekli olarak eğitime alınmaları önerilebilir.
Küreselleşme ile birlikte iş dünyasındaki rekabetin küresel bir boyut kazanması, işletmeleri dünya ile daha yoğun bir ilişkiye zorlamakta hatta bütünleşmeyi kaçınılmaz kılmaktadır. Firmaların küresel iş ortamı ile entegrasyonu; dünyayı tanımaları ile olanaklıdır. Bu nedenle firma sahip ve yöneticilerinin en az birkaç yabancı dili çok iyi derecede bilmeleri ve dünyayı tanımaları gerekmektedir. Böylece işletme sahipleri ve yöneticilerin ufku açılacak, vizyon sahibi olacaklardır.
Araştırma kapsamındaki yöneticilerin önemli sayılacak bir kısmının yabancı dil düzeylerinin yetersiz olduğu görülmektedir. Firma sahiplerine, yöneticilerin yabancı dil düzeylerini yeterli düzeye getirebilmek için her türlü girişimde bulunması önerilebilir. Bu girişimlerin başında; yöneticilerin yoğun bir yabancı dil eğitiminden geçirilmeleri gelmektedir. Ayrıca yeni yönetici seçiminde yabancı dil düzeyi yeterli olanlara özen gösterilmesi de önerilebilir.
Yöneticilerden yurt dışında bulunmayanların oranının fazla olması da dikkat çekmektedir. Ticari amaçlı yurt dışı seyahatleri dışında, bilgi ve görgü artırmak amacıyla yöneticilerin yurt dışına seyahat olanaklarının sağlanması önerilebilir.
Dr. M.Ali PARLAYAN
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi /
Kahramanmaraşkaynak
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
eğitim, gereksinimleri, hizmet, niteliklerinin, öncesi, yöneticilerin

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 13:41 .