Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi > İşletme Bölümü > Performans değerleme sisteminden duyulan memnuniyeti etkileyen unsurlar

İşletme Bölümü hakkinda Performans değerleme sisteminden duyulan memnuniyeti etkileyen unsurlar ile ilgili bilgiler


Çalışanların performans değerleme sisteminin genelinden algıladıkları memnuniyet seviyesi 4 ifa-delik bir ölçek ile ölçümlenmiştir. Bu ifadeler, Williams ve Levy***8217;nin (2000) genel memnuniyet ölçeğinden (***8220;işletmemizde performans değerleme sistemi üzerinde değişiklik yapılmasına

Like Tree14Likes

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #11  
Alt 18.08.08, 21:22
Unrealseptic - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Ordinaryüs
 
Üyelik tarihi: Feb 2008
Nereden: kocaeli
İletiler: 14.735
Blog Başlıkları: 2
Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Performans değerleme sisteminden duyulan memnuniyeti etkileyen unsurlar

Çalışanların performans değerleme sisteminin genelinden algıladıkları memnuniyet seviyesi 4 ifa-delik bir ölçek ile ölçümlenmiştir. Bu ifadeler, Williams ve Levy***8217;nin (2000) genel memnuniyet ölçeğinden (***8220;işletmemizde performans değerleme sistemi üzerinde değişiklik yapılmasına gerek yoktur***8221;), Russell ve Goode***8217;nin (1988) değerleme sistemi memnuniyet ölçeğinden (***8220;işletmemizde uygulanan performans değerleme sisteminden genel olarak memnunum***8221;), Jordan***8217;ın (1990a) genel memnuniyet ölçeğinden (***8220;işletmemizde uygulanan performans değerleme sistemi benim gösterdiğim performansı ortaya koyabilmektedir***8221;) ve Murphy***8217;nin (1986) performans değerleme süreci anketinden (***8220;işletmemizde kullanılan performans değerleme sistemi genel olarak yeterlidir***8221;) uyar-lanmıştır.
Çalışanların performans değerleme sistemini ne ölçüde etkin algıladıklarını ölçmek için tek ifade kullanılmıştır. Etkinliğin değişik durumlarda farklı yorumlanabileceği göz önünde bulundurularak, araştırmada kullanılan etkinlik teriminin ne anlama geldiği açıklanmıştır. Daha sonra açıklayıcı cevap şıklarından en uygun olanının seçilmesi istenmiştir. Bu ifade Tziner vd. (2000) ve Roberts (1996) tarafından kullanılan 1 ifade-lik etkinlik ölçeği temel alınarak hazırlanmıştır.
Algılanan sistem bilgisi, çalışanların performans değerleme sistemini ne kadar bildiklerinin algısını ölçmektedir. Bu ölçekte, ***8220;çalışanların sistemi ne derecede bildiğini kontrol eden***8221; sorular yerine, ***8220;çalışanların sistemi ne derecede bildi-ğine dair düşünceleri***8221; içeren sorulara yer veril-miştir. Bu yapıyı ölçmek için Williams ve Levy***8217;nin (1992) geliştirdiği 11 ifadelik ölçek Türkçe***8217;ye çevrilmiş ve ifade sayısı korunmuştur (örneğin ***8220;işletmemizde kullanılmakta olan performans değerleme sisteminin amaçlarını biliyorum***8221;).
Çalışanların performans değerleme sisteminden algıladıkları adalet, 12 ifadelik bir ölçek kullanı-larak ölçümlenmiştir. Bu ifadelerden ilk 3 tanesi, çalışanların değerleme sistemi hakkındaki genel adalet algılarını ölçmektedir (ör. ***8220;işlet-memizde, çalışanların genel olarak adil değer-lendirildiğini düşünüyorum***8221;). Çalışanların dağı-tımsal adalet algılarının ölçülmesinde Price ve Mueller'in (1986) geliştirmiş olduğu 6 ifadelik dağıtımsal adalet indeksinden 5 ifadeye yer ve-rilmiştir. Çalışanlara iş sorumlulukları, iş deneyimi, iş stresi, gösterdiği gayret ve performans dikkate alındığında, değerlendirmelerin ne ölçüde adil olduğu sorulmaktadır (örneğin ***8220;iş sorumluluklarım dikkate alındığında, değerlen-dirmenin adil yapılmadığını düşünüyorum***8221;). Prosedürel adalet algısının ölçülmesinde ise McFarlin ve Sweeney (1992)***8217;in 4 ifadelik ölçe-ği uyarlanmıştır. Bu ölçekte işletmenin performans değerleme prosedürlerinin çalışana ne kadar adil uygulandığı sorulmaktadır (örneğin ***8220;performans değerleme sisteminin prim dağı-tılmasında adil olduğunu düşünüyorum***8221;).
Nüve Forum
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #12  
Alt 18.08.08, 21:23
Unrealseptic - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Ordinaryüs
 
Üyelik tarihi: Feb 2008
Nereden: kocaeli
İletiler: 14.735
Blog Başlıkları: 2
Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Performans değerleme sisteminden duyulan memnuniyeti etkileyen unsurlar

Performans değerleme uygulamasının işletmede ne derecede etkili uygulandığını belirlemede 4 ifadelik bir ölçek kullanılmıştır. Ölçekte kullanı-lan ifadeler Murphy***8217;nin (1986) Performans Değerleme Süreci Anketinden uyarlanmıştır (örne-ğin ***8220;mevcut performans değerleme sistemi çok geniş kapsamlıdır***8221;).
Teorik beklentiler çerçevesinde, memnuniyeti etkileyeceği düşünülen yapıların boyutları içinde yer alan ifadeler, betimleyici faktör analizi
aracılığıyla incelenmiş ve modelin arka planın-daki yapının ortaya çıkarılmasına çalışılmıştır. Bu analiz sırasında bazı temel psikometrik ölçek geliştirme kurallarından yararlanılmıştır. Klasik psikometrik ölçek geliştirme çalışmalarında ifadelerin faktör yükünün 0.60***8217;tan yüksek bir değerle yalnızca bir faktör üzerine yüklenmiş ol-ması, aynı zamanda, ifadelerin 0.40 değerindeki faktör yükünün altına düşmemesi beklenmektedir. Nunnally***8217;ye göre (1978) bu değerin altına düşen ifadeler ölçümlenmeye çalışılan kavrama katkıda bulunmadığı için ölçek taslağından silinmeleri gerekir. Araştırmada, varimaks döndürme yöntemi kullanılarak temel bileşenler faktör analizi uygulanmıştır. Analiz sırasında faktör sayısına bir kısıt dayatılmamış, özdeğeri 1***8217;in üzerindeki bileşenler seçilmiştir.
Veriye faktör analizinin uygulanabilirliğini sı-namak için önce analiz kapsamına alınacak değişkenler arası korelasyon matrisinin determinantı hesaplanmış ve ne derece sıfıra yakın olduğu kontrol edilmiştir. İkinci olarak, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem uygunluk ölçütü olarak hesaplanan değerlerin, yazında kabul görmüş aralıklar arasında olup olmamasına göre, verinin analize uygunluğu belirlenmiştir. Son uygunluk ölçütü olarak da, Bartlett küresellik sınamasına bakılmıştır. Bu sınama ile ***8220;korelasyon matrisinin birim matrise eşit olduğu***8221; sıfır önsavı, ***8220;eşit değildir***8221; almaşığına karşı sınan-makta ve sıfır önsavının reddedilmesi durumunda, verinin faktör analizi yapmaya uygun olduğu sonucuna varılmaktadır. Aşağıda her bir yapı için yapılan analizler verilmektedir.
Yapılan betimleyici faktör analizi sonucunda, değerleme sürecinden memnuniyet yapısında 4 ifadeyi kapsayan 1 faktörlü bir çözüm elde edilmiştir. Bu çözüm veri setindeki toplam değişkenliğin yaklaşık %60***8217;lık bir bölümünü açık-lama gücüne sahiptir. Bu değer ilk bakışta düşük gibi gözükse de, yazında bu değerlerden daha yüksek açıklama gücüne sahip sonuçlar bulmak çok da olası değildir (Küskü vd., 2003).Nüve Forum
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #13  
Alt 18.08.08, 21:24
Unrealseptic - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Ordinaryüs
 
Üyelik tarihi: Feb 2008
Nereden: kocaeli
İletiler: 14.735
Blog Başlıkları: 2
Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Performans değerleme sisteminden duyulan memnuniyeti etkileyen unsurlar

Algılanan sistem bilgisi yapısında 2 faktörlü, açıklama gücü yaklaşık %66 olan bir çözüme ulaşılmıştır. İlk faktör içerisinde yer alan 4 ifadede bireyin kendine yönelik bilgi algısı ölçüm-lenmektedir. Bu nedenle ilk faktör ***8220;Kişisel Bilgi Algısı***8221; olarak isimlendirilmiştir. İkinci faktör 2 ifadeyi ve organizasyon üyelerinin, performans değerleme sistemini ne ölçüde bildiklerine dair algıları içermektedir. Bu nedenle ikinci faktör ***8220;Genel Bilgi Algısı***8221; olarak isimlendirilmiştir. Ölçekte yer alan 5 ifade 0.4***8217;ün üzerinde faktör yüküyle birden fazla faktöre etki yaptığından ölçekten çıkarılmıştır. Ölçeklerin güvenirlik ölçütü olarak kabul edilen Cronbach alfa değeri, Kişisel Bilgi Algısı faktörü için 0.81, Genel Bilgi Algısı için 0.56 olarak hesaplanmıştır.
Çalışanların performans değerleme sisteminden algıladıkları adalet duygusu, 12 ifadelik bir ölçek kullanılarak ölçümlenmiştir. Bu yapının be-timleyici faktör analizleri sonucu 2 faktörlü bir çözümünün olduğu bulunmuştur. Bulunan 2 faktörün açıklama yüzdesi yaklaşık %65***8217;dir. İlk faktör, çalışanların değerleme sürecinde kullanılan yöntemlerin adaletine ilişkin ifadeler içerdiğinden ***8220;Prosedürel Adalet***8221; olarak adlandırıl-mıştır. İkinci faktör ise, performans değerleme sürecinden elde edilen sonuçlarla gösterdikleri çabayı karşılaştıran ifadeleri içerdiğinden ***8220;Dağıtımsal Adalet***8221; olarak adlandırılmıştır. Birinci faktör 6 ifade, ikinci faktör 5 ifade içermektedir. Ölçekte yer alan 2 ifade 0.4***8217;ün üzerinde faktör yüküyle birden fazla faktöre etki yaptığından ölçekten çıkarılmıştır. Ölçeklerin güvenirlik ölçütü Cronbach alfa değeri, Prosedürel Adalet faktörü için 0.87, Dağıtımsal Adalet faktörü için 0.88 olarak hesaplanmıştır.
Çalışanların, uygulanan yöntemin verimliliği hakkındaki tutumlarının ölçülmesinde 4 ifadelik bir ölçek kullanılmıştır. Bu ifadelerden 2 faktörlü açıklama gücü yaklaşık %68 olan bir çözüme ulaşılmıştır. İlk faktör, değerleme sisteminin ko-laylığını ölçen ifadeleri içerdiğinden ***8220;Kolaylık***8221; olarak adlandırılmıştır. İkinci faktör ise, değer-leme sisteminin kuruma uygunluğunu ölçen ifadeler içerdiğinden, ***8220;Uygunluk***8221; olarak isimlen-dirilmiştir. Her iki faktör de 2 ifade içermektedir. Ölçeklerin güvenirlik ölçütü Cronbach alfa değeri Kolaylık boyutu için 0.49, Uygunluk boyutu için 0.40 olarak hesaplanmıştır.
Betimleyici faktör analizlerinden sonra, ***8220;Mem-nuniyet***8221;in bağımlı değişken olarak kabul edildiği regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan doğ-rusal regresyon analizinin açıklama gücü %59,4 şeklindedir. Ölçümü yapılan değişkenlerin memnuniyet üzerindeki etkileri Tablo 2***8217;de gösterilmektedir.
Bu analiz sonucunda, çalışanların performans değerleme sisteminden duydukları memnuniyetin, etkinlik algısından olumlu olarak etkilendiği (P=0.170, p<0.01) görülmektedir. Bu sonuç ***8216;Çalışanların performans değerleme sisteminden duydukları memnuniyet, sistemi etkin olarak algılamalarına bağlı olarak farklılık göstermektedir***8217; şeklinde yapılan Hipotez 1***8217;i doğrulamaktadır. Performans değerleme sisteminden duyulan memnuniyetin ***8216;prosedürel adalet***8217; algısından olumlu olarak etkilendiği görülmektedir 0=0.316, p<0.01). Adalet algısının ikinci boyutu olan ***8216;dağıtımsal adalet***8217; algısı da memnuniyeti olumlu olarak etkilemektedir (p=0.150, p<0.05). Bu sonuçlar ***8216; Çalışanların performans değerleme sisteminden duydukları memnuniyet, sistemi adil olarak algılamalarına bağlı olarak farklılık göstermektedir.***8217; şeklinde yapılan Hipotez 2***8217;yi doğrulamaktadır. Algılanan sistem bilgisinin ilk boyutu olan ***8216;kişisel bilgi algısı***8217;, memnuniyeti olumlu olarak etkilemektedir (P=0.287, p<0.01). Bu nedenle ***8216;Çalışanların performans değerleme sisteminden duydukları memnuniyet, sistem bilgisi algılarına bağlı olarak farklılık göstermektedir.***8217; şeklindeki Hipotez 3 ise kısmen doğrulanmıştır. Performans değerleme sisteminden duyulan memnuniyetin, uygulanan yöntemin verimliliğini gösteren ***8216;kolaylık***8217; algısından olumsuz yönde etkilendiği görülmektedir (P=-0.155, p<0.05). Bu nedenle ***8216;Çalışanların performans değerleme sisteminden duydukları memnuniyet, sistemi adil olarak algılamalarına bağlı olarak farklılık göstermektedir.***8217; şeklindeki Hipotez 4 ise kısmen doğrulanmıştır.Nüve Forum
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #14  
Alt 18.08.08, 21:38
Unrealseptic - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Ordinaryüs
 
Üyelik tarihi: Feb 2008
Nereden: kocaeli
İletiler: 14.735
Blog Başlıkları: 2
Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Performans değerleme sisteminden duyulan memnuniyeti etkileyen unsurlar

Sonuçlar
İnsan kaynaklar yönetiminin önemli bir parçası olan performans değerleme sistemlerinde, çalışanların memnuniyet seviyesi, etkinlikle doğrudan ilişkili olması nedeniyle, organizasyonun başarısında önemli bir rol oynamaktadır (Huselid, 1995). Bu bölümde değerleme sisteminden duyulan memnuniyet bağımlı değişken kabul edilerek yapılan analizlerin değerlendirmesi yapılmaktadır. Araştırma bulgularına göre, performans değerleme sisteminden duyulan memnuniyet, temel olarak etkinlikten, sistem bilgisinden ve adaletten olumlu yönde etkilenmekte, değerlemelerin kolay uygulanmasından ise olumsuz yönde etkilenmektedir.
Araştırma sonucu, memnuniyet ile etkinlik arasında çift yönlü bir etkileşim görülmüştür. Bu durum, etkin çalışmayan bir sistemin çalışanlar arasında memnuniyetsizlik yaratacağını işaret etmektedir. Elde edilen sonuçlar, değerleme sisteminden duyulan memnuniyetin, bir etkinlik göstergesi olan ***8216;sistemin, başlangıçta tasarlanan amaçlar doğrultusunda çalışması***8217; tarafından belirlendiğini gösteren Ammons***8217;un (1987) bulgularıyla paralellik göstermektedir.
Memnuniyet algısı üzerinde etkili olan diğer bir unsur, adalet algısıdır. Önceki araştırmalarda, performans değerlemeden duyulan memnuniyet derecesinin, sistemden algılanan adalet ile yakından ilgili olduğu belirtilmektedir (Kluger ve DeNisi, 1996; Mount, 1983; Pooyan ve Eberhardt, 1989).
Araştırma bulguları da, adaletin iki boyutu olan prosedürel ve dağıtımsal adalet ile memnuniyet arasındaki ilişkiyi doğrulamaktadır. Bu sonuç, çalışanların adaletsizlik algıladığı değerleme sistemlerinde, memnuniyette bir azalma yaşanacağını göstermektedir.
Williams ve Levy (1992) çalışanların, performans değerleme sistemi hakkında bilgi sahibi olmaları-nın, memnuniyet ile ilişkili olduğunu belirtmektedir. Gerçekleştirilen araştırma bulgularında ise, bu ilişki, algılanan sistem bilgisinin bir alt faktörü olan kişisel bilgi algısı ile görülmektedir. Kişisel bilgi algısı, bireyin, değerleme sistemini ne kadar iyi bildiğini gösteren bir değişkendir, bu yapının diğer bir alt boyutu ise, işletme genelinde değer-leme sisteminin ne kadar iyi bilindiğini gösteren genel bilgi algısı değişkenidir. Bu sonuç, uygulanan yöntemin, bireylere anlatılmasının önemini ortaya koymaktadır. Çalışanların değerleme konusundaki bilgi seviyesi arttıkça, duydukları memnuniyet olumlu yönde gelişmektedir.
Memnuniyet ile ilişkili olan son değişken ise, kolay uygulanabilirliktir. Her ne kadar Bjerke vd. (1987) değerleme yönteminin basit, kısa ve özlü olması gerektiğini belirtmişse de, bulgular kolay uygulanabilirlik ile memnuniyet arasında olumsuz yönlü bir ilişki göstermektedir. Bu durum, ilk bakışta mevcut yazına ters gözükse de, değerlemele-re yeterince vakit ayırmama ve yeterince kapsamlı bir yöntem uygulanmamasının, değerleme hataları için ortam hazırladığını belirten Roberts***8217;in (1998) bulgularıyla paralellik göstermektedir. Diğer bir deyişle, çalışanlar mevcut değerleme yöntemini yeterince kısa ve kapsamlı buldukları için, daha kolay uygulanabilecek bir sistemin, değerleme hatalarına açık olacağını düşünmektedir. Bu durum, üzerinde yeterince vakit harcanmayan değer-leme uygulamalarının, çalışanlar arasında memnuniyetsizlik yaratacağını ortaya koymaktadır.


Kaynak PdfNüve Forum
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf itu-b_2006_3_1_AF_Cakmak.pdf (526,1 KB (Kilobyte), 32x kez indirilmiştir)
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları

Konu Unrealseptic tarafından (18.08.08 saat 21:54 ) değiştirilmiştir..
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
değerleme, duyulan, etkileyen, memnuniyeti, performans, sisteminden, unsurlar

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 09:18 .