Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi > Uluslararası İlişkiler Bölümü > Medya, toplum ve haber kaynağı - Media, society and the symbolic elites as

Uluslararası İlişkiler Bölümü hakkinda Medya, toplum ve haber kaynağı - Media, society and the symbolic elites as ile ilgili bilgiler


Katılımcı Demokratik Medya Kuramı Medyada tekelleşme eğilimlerinin ortaya çıkması ve sosyal sorumluluk normları doğrultusunda oluşturulan yayıncılık kurumlarının merkezileşmesi ve bürokratikleşmeye yol açmasına tepki olarak Liberal Kuram***8217;ın bir uzantısı şeklinde gelişmiştir.

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #11  
Alt 24.04.08, 23:12
Güvenilir
 
Üyelik tarihi: May 2006
İletiler: 1.665
kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Katılımcı Demokratik Medya Kuramı

Katılımcı Demokratik Medya Kuramı

Medyada tekelleşme eğilimlerinin ortaya çıkması ve sosyal sorumluluk normları doğrultusunda oluşturulan yayıncılık kurumlarının merkezileşmesi ve bürokratikleşmeye yol
açmasına tepki olarak Liberal Kuram***8217;ın bir uzantısı şeklinde gelişmiştir. Kuram, yönetime katılmayı ve yukarıdan aşağıya bir örgütlenme ve iletişim yerine, yatay, aynı düzeyde ve eşitlikçi bir anlayışın yerleşmesi fikrine dayandırılmıştır ( Işık, 2002: 41).
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #12  
Alt 24.04.08, 23:13
Güvenilir
 
Üyelik tarihi: May 2006
İletiler: 1.665
kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Medyanın İşleyiş Yapısı

Medyanın İşleyiş Yapısı

Devlet bürokrasisinin iktidar aygıtlarını elinde tuttuğu ülkelerde medya üzerinde uygulanan ve genellikle resmi sansürle desteklenen tekelci denetim, iletişim araçlarının egemen seçkinlerin amaçlarına hizmet ettiğini açıkça gösterir. Medyanın özel mülkiyete ait olduğu ve resmi sansürün bulunmadığı ülkelerde propaganda sisteminin işleyişini fark etmek pek mümkün değildir. Gazetecilik, bilgi hizmet sektörüdür. Kamusal bir görevi olan gazetecilik mesleği, hedef kitlesini bilgilendirmek, eğitmek ve eğlendirmek işlevlerini yerine getirmelidir. Medya kuruluşları, aynı zamanda kâr etmek isteyen birer işletmedir. Medya kuruluşları, işletme olarak iki farklı hizmet verirler. Biri hedef kitleye satılan haber, diğeri iş dünyasına satılan reklâm alanları ya da zamandır. Gazeteyi satın alan ya da programı izleyen hedef kitle aynı zamanda reklâm veren iş dünyasına satılan potansiyel müşteri durumundadır (Rigel, 2000: 3***8211;4). Dolayısıyla bir gazetenin tirajının ya da televizyonun reytinginin yüksek olması reklâm alabilmesi için önkoşuldur. Medya organizasyonun yayın kimliği ( kitle ya da fikir yayıncılığı ), yayın politikası, hedef kitlesi, yayın alanı ya da yerinin ürün olarak sunum için, alan ya da zaman olarak reklâm verenler için, belli özellikleri taşıması beklenir. Ayrıca medya kuruluşunun hedef kitlesinin belli sosyodemografik özelliklere sahip olması reklâm verenler açısından önemlidir. Örneğin gençlere yönelik üretim yapan bir kuruluş, reklâm vereceği medya aracının, gençler tarafından okunan/izlenen bir araç olmasını ister, çünkü o kuruluşun potansiyel müşterisi gençlerdir ve reklâm da onlar için verilmektedir. Bir medyanın haber yapılanmasını, haberlere ve yorumlara bakış açısını tamamen etkileyen iki tür yayın kimliği vardır. Birincisi, haberle birlikte yorumun ağırlık kazandığı, ünlü yazar ve düşünürlerin fikirlerini açıkladıkları, düşünsel ihtiyaçlara hitap eden, amacı eğlendirmek değil, eğitmek ve bilgilendirmek olan ve bu nedenle hedef kitlesi, sosyodemografik açıdan üst kesimde yer alan, yüksek eğitimli kimselerden oluşan, insanların duygularından çok aklına hitap eden bilgi yoğun ağırlıklı bir yayıncılıktır ( Rigel, 2000: 32). Kitle yayıncılığı ise, günümüzde ***8220;eğlendirici bilgi***8221; denilen ***8220;infotainment***8221; tarzı haberciliği benimsemiş olan bir gazetecilik türüdür. Hedef kitleyi yormadan, vermek istediği mesajı algılatmaya çalışan, cinsellik, şiddet içeren, görselliğin ağır bastığı, bol tiraj/reyting getiren, duygu yoğun
habercilik anlayışıdır (Rigel, 2000: 33). Medyanın yayın kimliği, yayın politikasına yansır. Medya organizasyonu, yayın periyodu içinde gelen haber, yorum ve görsel malzemenin, medyanın yayın kimliği ve yayın politikasına uygun olarak seçilmesi işlemine ***8220;eşik bekçiliği***8221; (gatekeeping) denir. Eşik bekçiliği, haberin kaynağı, muhabir, ilgili servis şefi, haber müdürü, yazı işleri sekreteryası, yazı işleri müdürü ve son karar verici olarak genel yayın yönetmeni basamaklarında uygulanır (Rigel, 2000: 22). Sosyal eylemlerin altında yatan altı ana ihtiyaç vardır. Bunlar; serüven ihtiyacı, güvenlik ihtiyacı, kendini ifade edebilme ihtiyacı, sosyalleşme ihtiyacı, kendinden hoşnut olabilme ihtiyacı ve sosyal olayları erotik anlam kalıpları ile değerlendirebilme ihtiyacıdır (Pareto, 2005: 11***8211;12). Bunlara karşılık medyada, dört çeşit iletişim tipi vardır. Bunlar, bilgi vermeye, eğlendirmeye, öğretmeye ve inandırmaya yöneliktir. Her birinin planlaması ayrıdır. Kitle medyasında iletişim süreci, eğlence unsurları içeren simge ve sembollerle donatılmış ileti bombardımanı biçiminde planlanmıştır. Bu süreç, sorunlardan kaçarak rahatlama, duygusal canlanma ve birey üzerindeki stresi gidererek bireyin gerçeklerden uzaklaşmasına neden olur (Rigel, 2000: 160***8211;161). Liberal yaklaşımda, haberin sıradan bir meta olarak kabulü gazetecilik mesleğinin farklı bir kamusal hizmet olma özelliğini de ortadan kaldırmaya başlamıştır. Medyanın kamuyu bilgilendirerek ***8220;aydınlatması***8221; ve özgürce kamuoyunun oluşumuna katkıda bulunmasını sağlayan işlevi ***8220;habercilik***8221; yerini ***8220;haber***8221; ve ***8220;eğlence***8221; sözcüklerinden türetilen (İngilizcede ***8220;information***8221; ve ***8220;entertainment***8221;) ***8220;habeğlence***8221; (***8220;infotainment***8221;) işlevine bırakmıştır. Kitle medyası, tüketici konumuna indirgenen hedef kitleyi, tiraj/reyting kaybına uğramamak için hedonistik açıdan***8727; çekmeye çalışır. Özellikle belli gelir düzeyinin altında olan ve toplumun çoğunluğunu oluşturan kesim için ***8220;habereğlence***8221;, görsel-işitsel ve yazılı medya tamamlayıcılığı açısından hafifleme ve rahatlatma işlevi görür. Haberin içeriğinde gazetecilik açısından dört bilgi önyargısı bulunmaktadır. Bunlar; kişiselleştirme, dramatize etme, parçalama, normalleştirmedir (Bennett, 2000: 82). Tiraj/reyting kaygısı ile okuyucunun/izleyicinin sıkılarak kaçmasından endişe eden kitle gazeteciliği anlayışı sonucunda medya, insanlar üzerinde yoğunlaşarak olayların dramatize
edilebilecek yönlerini öne çıkarmakta, haberin parçalanarak bütünlüğünün kaybolmasına neden olmaktadır. Bu kişiselleştirilmiş, dramatikleştirilmiş ve parçalanmış bilgi sisteminde, derinlik ve tutarlılık olarak görülen normalleştirme süreci ile dünyasal gerçek medyatik gerçeğe dönüştürülerek aslına tamamen yabancılaştırılmış olur.
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #13  
Alt 24.04.08, 23:14
Güvenilir
 
Üyelik tarihi: May 2006
İletiler: 1.665
kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Güç/İktidar İlişkilerinin Medyada Yansıması

Güç/İktidar İlişkilerinin Medyada Yansıması

Toplumda güç/iktidar sorununun tartışılmasında ortaya çıkan farklı yaklaşımlar, haberi bir söylem olarak ele almayı zorunlu kılmıştır. Dilin ardında her zaman bir yapı olduğunu benimseyen yapısalcı anlayış, söylemi bir inceleme nesnesi olarak gören yaklaşımlardan ilkidir. Güç/iktidar sorununu yapısalcı bir anlayışla ele alan iki farklı yaklaşım vardır. Bunlardan ilki, gücü/iktidarı topluma yayılmış ve dağılmış olarak ele alma eğilimi, diğeri ise yönetici sınıf veya küçük bir seçkin grubun elinde toplanmış olarak görme eğilimidir (Sözen, 1999: 45). Günümüzde medyanın kamuoyu oluşturmadaki gücü yadsınamayacak kadar belirgindir. Medya, mevcut siyasal düzeni yansıtırken, diğer yandan toplumdaki etki merkezlerinden kaynaklanan iletişimi de gerçekleştirir. Medya, bu iki işlevinin yanı sıra kendi sahiplenin görüşlerini de yayar (Bektaş, 2002: 96).
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #14  
Alt 24.04.08, 23:15
Güvenilir
 
Üyelik tarihi: May 2006
İletiler: 1.665
kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Haber Kaynakları

Haber Kaynakları

Rigel (2000: 177)***8217;e göre, haber, toplumun bilgi ve ilgisini geliştirerek, dönüştürecek, gerçekliğin kurgusal olarak yayımlanacak medya organizasyonunun yapısına, teknolojisine ve ideolojisine göre yeniden kurgulanmasıdır. İletişim sürecinde, haber toplama, kurgulama, dağıtma ve alımlama ile ortaya çıkan etki tepki aşamaları mikro düzeyde haberi, makro düzeyde ise gazeteciliği ilgilendirir. Eşik bekçiliği uygulamasında birçok süzgeçten geçen haber, eşik bekçilerinin bireysel özellikleri ve çıkarlarının yanında, ait oldukları kurumun yayın kimliği, yayın politikası, ekonomik ve siyasal çıkar ilişkilerine göre dolayımlanmış ve medyanın teknolojik özelliklerine uygun olarak formatlanmış bir biçimde hedef kitleye sunulur. Bu dolayımlama haber kaynağından başlamakta ve medya kuruluşunda sürmektedir. Haber, tematik ve şematik olmak üzere iki yapılıdır. Haberin tematik kurgusu için çeşitli kişi ve kurumlardan bilgi toplayan gazeteci, haberin şematik yapısını oluşturmak için haber olabilecek olay ve sorunları, haber kaynaklarından öğrendiklerini, haber dili ve tekniği ile enformasyona dönüştürür. Haber kaynakları özelliklerine göre güvenilirlikleri açısından belli hiyerarşilere ve derecelendirmelere tabi tutulurlar. Seçkin kaynaklar, sadece haber değeri
taşımazlar, kanaat önderi ve gözlemci olarak da güvenilir kabul edilirler. Sosyal hiyerarşi, haberlerde güvenilirlik ve geçerlilik hiyerarşisi olarak yeniden üretilir. Haber kaynakları ikiye ayrılır. Birinci el kaynaklar olarak tanımlanan siyaset ve ekonomide önemli görevlerdeki bürokratlar, emniyet mensupları, belediye yetkilileri, görgü tanıkları, uzmanlar, sağlık personeli benzeri kurum ve kuruluşlarda habere konu olay, olgu ya da fikirler konusunda bilgi sahibi kişilerdir. İkinci el kaynaklar ise, raporlar, belgeler, arşiv verileri benzeri, daha çok yazılı dokümanlardır. Haber kaynakları, haberin tematik yapısını kuran ve bilgi/enformasyon veren kişi ve kurumlardır. Görselin ön plana çıkması nedeniyle haber kaynağının dışında, haberi pazarlayan, kişi, kurum, ülkeler ve mekânlar olarak haber aktörleri bulunmaktadır. Bunlar görselliği ön planda tutup, kamusal bellekteki verileri canlandırıp, haberi pazarlamaktadırlar. Haber söylem olarak ele alındığında, eşik bekçileri ve haberde kaynak ya da haber aktörü konumunda olanlar, söylemi üretenlerdir. Haber söylemi üretilirken haberin tematik yapısının oluşumunu sağlayan haber kaynakları ya da haber aktörleri söylem seçkinleri ve söylem düşkünleri olarak ikiye ayrılırlar. Böylece haber içinde iktidarın kurulmasına hizmet ederler. İktidarın söylem yoluyla toplumsal denetim uygulamasının önemli bir koşulu olan söylemin denetimi ve üretimi haber içeriğinde uygulanır. Reklâma bağımlı özel mülkiyete ait medyada, iktidar, büyük şirketler tarafından ya da haber kaynakları ve haber aktörleri tarafından dolaylı olarak denetlenebilirler. Bunlar, özellikle kitle medyasında söylemin çeşitli dağılım tarzlarını da denetleyebilmektedirler (Rigel, 2000: 187***8211;189, 191). Mills (1974: 378)***8217;e göre iktidar seçkinleri, politikadan, ekonomik çevrelerden ve askeri üst çevrelerden gelen kimselerden oluşmaktadır. Bu kurumsallaşmış seçkinler topluluğu içinde her an gergin bir hava esmektedir. Seçkinler, ancak bazı ortak çıkarları söz konusu olduğunda işbirliği içine girmektedirler. Bourdieu ise, söylem üretiminin temelinde iktidar uygulayanların, gazeteciler, yazarlar, sanatçılar, yönetmenler, akademisyenler gibi ***8220;sembolik seçkin***8221; denilen grubun olduğunu söylemiştir. Sembolik seçkinlerle iktidar seçkinleri, haber içerikleri ve yapılarında söylemin üretim ve denetimini elinde bulunduranlar olarak söylem seçkinlerine dönüşürler (Rigel, 2000: 192). Söylem üretiminde haberin tematik yapısını oluşturan sembolik seçkinler, haber kaynağı olarak sıklıkla medyada yer alan askeri, ekonomik ve siyasi seçkinlerin toplumsal iktidarın kurulmasında ve yeniden üretiminde önemli rol oynarlar. Söylem düşkünleri olarak adlandırılan sıradan insanlar ise, medyada ancak mağdur ya da fail olduğunda yer alırlar. Freire (1995: 31), ***8220;ezen hale gelen bir gerçeklik, insanların ezenler ve ezilenler olarak farklılaşmasına yol açar***8221; demiştir. Medyada, gücü/iktidarı elinde bulunduranların başarılı, iyi,
dürüst, yardımsever, çalışkan benzeri olumlu ifadelerle temsil edilmeleri buna karşılık halkı oluşturan çoğunluğun ancak zavallı, acınacak, yardıma muhtaç konumda ya da cani, suçlu olarak fail konumunda temsil edilmeleri toplumsal bellekte yöneten/yönetilen ya da seçkinler/ sıradan halk ayrımcılığının nasıl kurulduğunu gösterir. Schiller (1993: 39), medyanın, gelirini reklâmlardan karşıladığını ve ticari işletme mantığı ile çalıştığını, amacının azami kâr ve özel mülkiyet esasına dayalı tüketim düzeninin kabulünü ve devamlılığını sağlamak olduğunu belirtmiştir. Genel ekonomiye bağlı olan ve bu nedenle de statükonun devamından yana davranmasını kendi çıkarları açısından çok önemli bulan medya, egemen gücün ve egemen kültürün yeniden üretilmesine yönelik yayıncılık anlayışı içindedir.
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #15  
Alt 24.04.08, 23:16
Güvenilir
 
Üyelik tarihi: May 2006
İletiler: 1.665
kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Medyada Haber Kaynağı Olarak Sembolik Seçkinlerin Rolü

Medyada Haber Kaynağı Olarak Sembolik Seçkinlerin Rolü

Weber ve Mosca gücün devlet içinde dağılımı üzerinde durmuşlardır. Schumpeter ise, devlet yapısı dışındaki güçlerin dağılımı konusu üzerinde de durarak, seçilmiş politikacıları kontrol edebilmesi için bağımsız seçkinlerin dengeleyici gücünün çok büyük önem taşıdığını vurgulamıştır. Bu nedenle seçimle iş başına gelmiş olanlar ancak bağımsız seçkinler tarafından kontrol edilebilmektedir. Bu kontrol edici ve dengeleyici seçkinlerin başında ise bağımsız akademik, yargı, bürokrasi ve medya seçkinleri gelmektedir. Schumpeter halkın karar verme sürecine katılımı konusuna da değinmiş, halkın karar verme sürecine yaygın ve etkin olarak katılımının gerçekçi olmayan bir varsayımdan ibaret olduğunu belirtmiştir. Ona göre, demokrasi, halk tarafından değil, seçilmiş seçkinler tarafından yönetim esasına dayanan bir rejimdir (Arslan, 2003: 11). Bourdieu (2000: 19***8211;20), medyada görünmenin bir bedeli olduğunu belirtmiştir. Ona göre, televizyonda görünerek insanların zihinlerinde yer etmeyi isteyenlerin, kendisine konunun dayatılmasını, zaman sınırlamasını, yönlendirilmeyi peşinen kabul etmelidir. Davetli konuşmacılar üzerinde olduğu kadar, uygulanmasına katkıda bulunan gazeteciler üzerinde de etkisini gösteren bu sansür, siyasal denetim ve diğer talepte bulunanların yarattığı rekabet duygusu nedeniyle sahip olduğunu kaybetme endişesi, siyasal uydumculuğa (conformisme) zemin hazırlamaktadır. İnsanlar, kendilerinden hiçbir şey istenmeden bilinçli ya da bilinçsiz bir otosansür uygulayarak mevcut sistemle uyumlu hale gelmektedir ( Bourdieu, 2000: 20). Ayrıca medyayı ayakta tutan reklâm/ilan verenlerin ve yasal yaptırım gücü olanların yarattığı ekonomik baskı da sözü edilmeyen, fakat hissettirilen simgesel kuralların içselleştirilerek işlemesini sağlamaktadır. Bourdieu (2000: 22), medyatik iletişim aracılığıyla ortaya çıkan
simgesel şiddetin, hem ona maruz kalanların hem de onu uygulayanların sessizce göz yumdukları ve işbirliği içinde oldukları bir şiddet türü olduğunu belirtmiştir. Kitle medyası, izleyicilerin dikkatini, herkesin ilgisini çekebilecek ***8220;omnibüs***8221; olaylara (hiç kimseyi şaşırtmayan, hiçbir tercih içermeyen, bölmeyen, ne suya ne sabuna dokunan ve herkesin ilgisini çekebilecek türden) yönlendirmektedir. Böylece medya, insanları oyalayarak dikkatlerini dağıtmakta ve demokratik haklarını kullanmaları için gerekli olan bilgiyi vermemektedir. Bourdieu (2000: 24)***8217;a göre, gazeteciler, genellikle sıra dışı olaylarla ilgilenirler. Olaylar yeterince sıra dışı değilse, onlar tarafından trajik ve dramatik yanları ortaya çıkarılarak yeniden kurgulanır. Ona göre, gazetecilerin özel gözlükleri vardır ve olaylara o gözlüklerle bakarlar ve görmek istediklerini görürler ve bunları ayırarak, sansasyon ve gösteri niteliği taşıyanları yeniden kurgulayarak haberleştirirler. Örneğin varoşlardaki ayaklanmalar ilgi çeker. Sıra dışı sözcükler kullanarak ilgi çekerler. Örneğin, İslam, İslami terör, fundamentalizm vb. böylece neden olabilecekleri yıkımları düşünmezler ve neden oldukları yıkım olursa bu da onların çok işine yarar. Medyanın sıradan ve sıra dışı bir şekilde kullanılması, sıradan olayların yeniden kurgulanarak sıra dışı bir şekilde temsil edilmesi, bazı fikirlerin ve grupların ortaya çıkmasına da neden olabilmektedir. Örneğin kazalar, yabancı düşmanlığı, korku-nefret gibi duyguların ayaklandırılması ya da alevlendirilmesi söz konusudur (Bourdieu, 2000: 25***8211;26). Medyadaki tekelleşme, tekbiçimliliği, rekabet ise çoksesliliği getirir. Liberal anlayış, rekabeti körükleyerek, daha nitelikli yayıncılık anlayışının ortaya çıkacağını ummasına rağmen, görünen durum bunun hiç de böyle olmadığını ortaya koymaktadır. Kitle medyası, kâr amaçlı bir yayıncılık anlayışına sahip olduğundan tiraj/reyting getirecek toplumun en alt beğeni düzeyine uygun belli klişelerde yayınlara yer vermektedir. Farklı özgün yazıların medyada yer alması pek mümkün olmamaktadır. Medyada yer alabilmesi için altında ünlü birinin imzasının olması, ya yazarın ya da yazının medyatik bir özelliğe sahip olmasını gerektirmektedir. Medyada, neyin, nasıl, nerede yayımlanacağına karar verenler, belli standartların ortaya çıkmasına neden olarak yaratıcılığın, özgünlüğün önüne ket vurmaktadırlar. Flaubert***8217;in deyimi ile buyur edilmiş fikirler, herkesçe kabul edilmiş, sıradan, üzerinde toplumsal uzlaşma sağlanmış fikirlerdir. Bourdieu (2000: 33***8211;34), ***8220;fast thinking***8221;, ***8220;fast thinker***8221; ve bunların ortaya çıkardığı ürünleri de kültürel ***8220;fast food***8221; kavramları ile tanımlamaktadır. Medyadaki ***8220;sembolik seçkinleri***8221; ***8220;fast thinker***8221; olarak tanımlayan Bourdieu, bunların özgür ve özgün olamadıklarını, söyleyeceklerinin daha ağızlarından çıkmadan çerçevesinin çizildiğini, ne kadar, ne hakkında,
hangi sınırlar içinde konuşacaklarının belirlendiğini, bu beklentilere uygun olarak kendilerinin çağrılı konuşmacılar olduğunu belirtmiştir (Bourdieu, 2000: 34).
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #16  
Alt 24.04.08, 23:17
Güvenilir
 
Üyelik tarihi: May 2006
İletiler: 1.665
kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Medyada Haber Kaynağı Olarak Sembolik Seçkinlerin Topluma Etkileri

Medyada Haber Kaynağı Olarak Sembolik Seçkinlerin Topluma Etkileri


Bottomore (1990:126***8211;127)***8217;e göre, toplumda kanaat ifade eden insan sayısı, kanaatlerin alıcısı olan insan sayısından giderek azalmaktadır. Çünkü kamular topluluğu, medyadan etkilenen kitle toplumu haline gelmektedir. Ona göre, egemen iletişim süreçleri öyle örgütlüdür ki, bireyin aldığı iletişim süreçleri ve belli bir etki yaratacak şekilde yanıt vermesi çok zor, hatta olanaksızdır. Kitlenin özerkliği yoktur. Tersine seçkinler, kitlenin özerkliğini en aza indirgemek için söylem seçkinlerinden yararlanırlar. Kitle medyası, birçok ülkede görülen yabancı düşmanlığı benzeri olumsuz duyguları sömürerek halkı kışkırtmakta ve ayaklanmalara neden olmaktadır (Bourdieu, 2000: 14). Medyanın temel işlevi haber ve bilgi vermektir. Böylece izler kitlenin yakın ve uzak çevre hakkında bir vizyon edinmesine katkıda bulunur. Bunun için medyanın doğru ve tarafsız olarak gerçekleri duyurması gerekmektedir. Ne yazık ki uygulamada işler farklı yürümektedir. Medya mülkiyeti, siyasi ve ekonomik çıkar ilişkileri, yayın politikası, ulusal çıkarlar, uluslararası ilişkiler, hedef kitlenin sosyodemografik özellikleri, haber kaynaklarının mesleki ve kişisel çıkarları ve benzeri nedenlerden dolayı haber, ***8220;yanlış bilgi***8221; (***8220;missinformation***8221;), ***8220;eksik bilgi***8221; (***8220;disinformation***8221;) ve ***8220;yönlendirme***8221; (***8220;manipulation***8221;) şeklinde ***8220;dolayımlanarak***8221;, ***8220;dünyasal gerçek***8221;, ***8220;medyatik gerçeğe***8221; dönüştürülür. Bu nedenle medyada haberin dolayımlanması, kaynaktan itibaren başlayan, muhabirin ve haberin yayımlanacağı kurumun özelliğine göre formatlanarak kitleye sunulmasına kadar çeşitli aşamalarda ve farklı nedenlerle gelişen bir süreçtir. Medyada, propaganda amacıyla yönlendirici kelime kullanımında, ağırlıklı olarak resmi yetkililere bağlı kalınarak, onların konuların çerçevesini belirlemelerine ve kelimeleri kendi gündemlerine yarayan biçimde kullanmalarına izin verilir. Kelimeler seçkinlerin hizmetinde düzenli olarak dönüştürülür. Herman ( 2004: 269***8211;283)***8217;a göre, sembolik seçkinler, bazı kelime hileleriyle, gücü/iktidarı elinde bulunduranların propagandalarına hizmet ederler. Propaganda amacıyla kullanılan kelimeleri belli kategorilere ayıran Herman, bunları aşağıdaki biçimde sınıflandırmıştır: 1. Okşayıcı kelimeler; olumlu, sıcak, bir fazilet ve namusluluk havası yaratan. 2. Olumsuz tersleyici kelimeler; ***8220;aşırı***8221;, ***8220;terörist***8221;, ***8220;diktatör***8221;, ***8220;yardıma muhtaç***8221;, ***8220;sosyal yardım***8221;, ***8220;pervasız***8221;, ***8220;kanundışı***8221; benzeri.
3. Susturucu kelimeler; ***8220;gürültücü***8221; benzeri. 4. Şiddeti hafifletici kelimeler; ***8220;reformlar katıdır***8221;, ***8220;güçlüklere alışmak gerekir***8221; benzeri. 5. Olayın örtbas edilmesini sağlayıcı kavramlar; ***8220;sessiz diplomasi***8221;, ***8220;ticari diplomasi***8221;, ***8220;yapıcı şekilde ele alma***8221; benzeri. 6. İmaların kolaylaştırılması; bağlantı ve hareketlerin geçerliliğinin belirsiz kanıtlara göre sunulması; ***8220;bildirildiğine göre***8221;, ***8220;yetkililere göre***8221; gibi. 7. Kişileştirme ve kolektif sözcüklerin kullanılması; ***8220;sinirli Asya***8221;, ***8220;reformlara bağlılık Brezilya***8217;yı suyun üzerinde tutuyor***8221; benzeri. 8. Sahte yardımsever ve affedici davranışlar; ***8220;risk***8221;, ***8220;kumar***8221; benzeri. 9. Faillerin gizlenmesi; ***8220;biz ve müttefiklerimiz***8221; , ***8220;temizlik***8221; benzeri. Bu tür kelime ve kavramlar, gücü/iktidarı elinde bulunduranların hizmetinde sürekli değiştirilip dönüştürülerek medyada örtülü propaganda yapılmasında kullanılırlar.
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #17  
Alt 24.04.08, 23:18
Güvenilir
 
Üyelik tarihi: May 2006
İletiler: 1.665
kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Medya ve Demokrasi

Medya ve Demokrasi

Düşünce özgürlüğü, medya özgürlüğü, hukuk devleti (insan hakları, bağımsız yargı), siyasal katılım (vatandaşların yönetime katılımı, serbest seçimler, partiler) demokrasi için vazgeçilmez unsurlardır. Bu üçlü düzen içinde medyanın serbest ve bağımsız olması, demokrasinin işlevi için en önemli şarttır. Medyanın serbest ve bağımsız olması, diğer unsurların ihtiyaç duyduğu ve deyim yerindeyse onların işlevini kolaylaştıran bir yapı taşıdır. Medya, özgür bir kamuoyu oluşması için bilgilerin aktarılmasını sağlar. Ortam ve koşulları gözetir, gelişmeyi ve değişimleri bilinçlendirir, eleştirileri dile getirir, olumsuzlukları ve skandalları ortaya çıkarır. Özgür medya olmadan serbest seçimleri düşünmek mümkün değildir (Bajohr, (02.08.2007). Özgür medya, demokraside ve demokrasi için özel bir sorumluluğa sahip olmalıdır. Demokrasinin bütün alanlarda, bu sorumluluğun bilincinde ve buna göre iyi eğitim almış, meslek ahlakına sahip gazetecilere ihtiyacı vardır. Çünkü çoğulcu liberal düşünceye göre medya, yasama, yürütme ve yargının yanında dördüncü güç olarak nitelendirilmiş ve temsili demokrasilere yönelen eleştirilere bir yanıt olmuştur. Burada medyanın rolü ***8220;bekçi köpeği***8221;
(***8220;watch dog***8221;) gibi hükümeti denetlemek ve halkı haberdar etmektir. Medya aynı zamanda halkı günün önemli sorunları ve çözüm yolları konusunda bilgilendirir. Ayrıca baskı gruplarına dayanan çoğulcu demokrasilerde farklı çıkarların bir araya gelerek örgütlenmesinde ve baskı gruplarının sesini duyurmasında da medyanın vazgeçilmez bir önemi vardır.
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #18  
Alt 24.04.08, 23:21
Güvenilir
 
Üyelik tarihi: May 2006
İletiler: 1.665
kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Medya, toplum ve haber kaynağı - Media, society and the symbolic elites as

Cumhuriyet Ve Radikal Gazetelerinde 2007 Genel Seçim Sonuçları İle İlgili Birinci Sayfa Haberlerinin Çözümlenmesi

2007 Genel seçimlerinin kesin sonuçları verilmiştir. Bu sonuçlar hakkında Cumhuriyet ve Radikal gazetelerinde yer alan haberler aşağıdaki sorular çerçevesinde incelenmiştir: 1.Gerçeklik çarpıtılarak sunuluyor mu?
2. Bazı gerçekler gizlenirken bazıları öne çıkarılıyor mu?
3. Seçkinlerin gündemi toplumun gündemi haline getirilmeye çalışılıyor mu?
4. Seçkinlerin politika hedefleri doğrultusunda toplum, siyasi kampanyalarla yönlendiriliyor mu? Buna göre, Radikal Gazetesi (23 Temmuz 2007), seçim sonuçlarını manşetten ***8220;Bu da halkın muhtırası***8221; başlığı ile vererek, 2007 Genel Seçim***8217;inde AKP'nin oy oranının askerin ***8220;e-muhtıra***8221; olarak adlandırılan 27 Nisan tarihli bildirisine tepki yüzünden arttığına ilişkin gönderme yapmaktadır. Burada AKP***8217;nin oy oranın yüksek olmasında, askerin müdahalesinin büyük payı olduğu ima edilmektedir. Bu imayı, ***8220;Köşk ve ***8216;muhtıra***8217; tartışmaları eşliğinde gidilen seçimde iktidardaki AKP, çok az görülen bir başarı elde etti. Meclis***8217;e giren 27 bağımsızın üçü hariç hepsi DTP***8217;nin listelerinden seçildi***8221; alt başlığı güçlendirmektedir. Manşetin hemen altında, kırmızı zemin üzerine beyaz renkte ***8220;AKP***8217;de bayram***8221; üst başlığının altında ***8220;Erdoğan ***8216;uzlaşma***8217;yı öne çıkardı***8221; başlığındaki söylemin, yukarıda, Herman ( 2004: 269***8211;283)***8217;ın ***8220;sahte yardımsever ve affedici davranışlar***8221; sınıflandırmasına girmektedir. Sembolik seçkinlerin medyada AKP***8217;ye yönelik yaptıkları propaganda, tırnak içine alınan ***8216;uzlaşma***8217; ve ***8220;kime oy vermiş olursanız olun, oylarınız bizim için değerlidir***8221; ifadeleri içine gizlenmiştir. Ayrıca haberin içinde AKP***8217;nin 35 milyon civarında oyun 16 milyondan fazlasını aldığını ve % 46,7 oy oranı ile seçimden birinci parti olarak çıktığı ve 3 Kasım 2002 seçimlerine göre oy oranını % 40 artırdığını yazmaktadır. Burada, AKP***8217;nin 2002 seçimlerine nazaran oylarını artırmasının nedeni olarak, halkın AKP iktidarının yönetimini güvenilir ve istikrarlı bulduğu ima edilmektedir. AKP ile ilgili haberler Tayyip Erdoğan***8217;ın çevresinde dönmektedir. Gazetenin birinci sayfasında manşetten verilen 2007 Genel seçim sonuçları, barajı aşan üç partinin amblemlerinin yanında oy oranları ve meclise girecek milletvekili sayısı ile birlikte verilmiştir. Haberin ikinci paragrafında, ***8216;Vur vur inlesin Deniz Baykal dinlesin, sloganlarını susturan Erdoğan, o ifadeleri meydanlarda bıraktık, yeni sayfa açtık. Kapımızı herkese açık tutuyoruz***8217; ifadesi, Herman***8217;ın okşayıcı kelimeler; olumlu, sıcak, bir fazilet ve namusluluk havası yaratan sözler sınıflandırmasına uygun düşmektedir. Bu haberin hemen altında, üç sütuna 15 cm. ebadında bir fotoğrafta Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan parti slogan ve afişleri önünde ellerini havaya kaldırmış olarak görüntülenmiştir. Fotoğrafın altında ***8221;Köşk tartışmasına girmedi***8221; alt yazısı yer almaktadır. Fotoğrafta Emine Erdoğan***8217;ın başında beyaz bir türban bulunmaktadır. Buradan türban ve köşk tartışmasına gönderme yapıldığı düşünülebilir. ***8220;Abdullah Gül***8217;ün eşinin türbanlı olması nedeniyle cumhurbaşkanı adaylığına tepki gösterilmesi ve laik kesim/İslami kesim zıtlaşmasına yönelik bir imadan söz edilebilir.
Seçimden ikinci parti olarak çıkan CHP ile ilgili haberlere bakıldığında, birinci sayfanın altında bir sütuna 7,5 cm. alanda, mavi zemin üzerine beyaz renkte ***8220;CHP***8217;de gergin gece***8221; başlığı altında seçim sonuçları CHP***8217;lilere geceyi zehir etti. Ankara ve İstanbul***8217;daki CHP merkezlerinde önce sessizlik hâkimdi, sonra Ankara***8217;da tartışmalar çıktı. Partililerin dilinde tek kelime vardı: Hüsran. ***8220;Geceyi zehir etti***8221;, ***8220;sessizlik hâkimdi***8221;, ***8220;tartışmalar çıktı***8221;, ***8220;hüsran***8221; sözcükleri, Herman***8217;ın olumsuz tersleyici kelimeler sınıflandırmasına karşılık gelmektedir. Yine birinci sayfanın altında bir sütuna 7,5 cm. alanda mavi zemin üzerine beyaz renkte ***8220;MHP: Görev iyi muhalefet***8221; başlığı altında haberin içeriğinde, ***8216;MHP lideri Bahçeli: Türk milleti bu seçimlerde AKP***8217;ye ikinci kez tek başına iktidar imkânı verdi. Aziz milletimizin bu iradesine saygı duymak gerek. Bize muhalefet görevi verildi. MHP, bunu üstün görev anlayışı içinde yerine getirecek.***8217; yazmaktadır. ***8220;Görev***8221;, ***8220;muhalefet***8221;, ***8220;AKP***8217;ye ikinci kez iktidar olma imkânı verildi***8221;, ***8220;aziz milletimiz***8221; kelime ve kavramları ile hem AKP yüceltiliyor hem de MHP***8217;ye uzlaşmacı bir imaj veriliyor. Burada yine Herman***8217;ın ***8220;okşayıcı kelimeler; olumlu, sıcak, bir fazilet ve namusluluk havası yaratan***8221; sınıflandırmasına uygun bir ifade biçimi olduğundan söz edilebilir. Gazetede, partilerin hiyerarşik olarak yapılandırıldığı görülmektedir. Ayrıca AKP, başarılı, uzlaşmacı, affedici olarak, olumlu temsil edilirken, CHP, huysuz, hırçın, kaprisli, başarısız olarak, olumsuz temsil edilmektedir. MHP ise, makul, uzlaşmacı olarak, olumlu temsil edilmiştir. Fakat bunun arkasında küçümseyici bir imadan söz edilebilir. Hiyerarşik sıralamaya göre AKP, hem alan, hem de söylem olarak önemli konuma yerleştirilmiştir. CHP ve MHP***8217;ye ayrılan alan aynıdır. Cumhuriyet Gazetesi (23 Temmuz 2007) ***8217;nde, 2007 Genel seçim sonuçları ile ilgili haber manşetten ***8220;4 gruplu Meclis***8221; ana başlığı ve ***8220;AKP yine tek başına iktidar***8221;, CHP hedefin altında kaldı***8221;, ***8220;MHP yeniden parlamentoda***8221;, ***8220;27 bağımsız Meclis***8217;e girdi***8221; üst başlıkları ile seçim sonuçlarına yorum getirilmiştir. Haberin içeriğinde seçimle ilgili bilgi, ***8216;AKP***8217;nin vekil sayısı düştü. 2002 seçimlerinde yüzde 34.43 oranında oy alan AKP, dünkü seçimlerde oy oranını 10 puandan fazla artırarak yeniden tek başına iktidar oldu. Ancak MHP***8217;nin ve bağımsızların da Meclis***8217;e girmesi nedeniyle AKP***8217;nin 365 olan milletvekili sayısı 341***8217;e indi. CHP oy oranını artıramazken barajı geçen MHP beklediği oy oranına ulaşamadı. Bütünleşmeyi başaramayan merkez sağ ise çöktü. 7 milyon seçmen sandığa gitmedi.***8217; biçiminde verilmiştir.
***8220;AKP***8217;nin vekil sayısı düştü***8221;, ***8220;MHP beklediği oy oranına ulaşamadı***8221;, ***8220;bütünleşmeyi başaramayan merkez sağ ise çöktü***8221;, ***8221;CHP oy oranını artıramazken***8221; ifadeleri, Herman***8217;ın ***8220;şiddeti hafifletici kelimeler***8221; sınıflandırmasına dâhil edilebilir. ***8220;CHP***8217;de hesap zamanı***8221; ana başlığı ile manşetin hemen altında verilen haberde, ***8220;Seçim sonuçları CHP***8217;de istifa seslerini de beraber getirdi. Seçim sonuçlarının ardından büyük hayal kırıklığı yaşayan CHP***8217;de yenilginin sorumlusu olarak Genel Başkan Deniz Baykal gösterilirken; CHP Genel Merkezi önünde seçim sonuçlarını değerlendiren Genel Sekreter Önder Sav, halkımız bize bir kez daha ana muhalefet görevini verdi. Partimiz bu sonucu ders olarak algılamıyor. Oy oranımız arttı, şeklinde konuştu. Sav***8217;ın konuşması sırasında partililer kendisini yuhalayarak istifa edin sloganlarıyla protesto etti.***8221; yazmaktadır. ***8220;büyük hayal kırıklığı***8221;, ***8220;yenilginin sorumlusu***8221;, ***8220;yuhalayarak istifa edin***8221;, ***8220;protesto etti***8221;, ifadelerinin, Herman***8217;ın ***8220;olumsuz tersleyici kelimeler***8221; sınıflandırmasına girdiği söylenebilir. Haberde, partinin istenilen başarıyı sağlayamaması nedeniyle parti yönetimini suçlayan bir söylem vardır. 5 sütuna 22 cm. yer ayrılan haberde, Tayyip Erdoğan***8217;ın yüksek bir platformda aşağıdaki partililere seslenişini gösteren fotoğrafa üç sütuna 14,5 cm. yer ayrılmıştır. Fotoğrafta, Erdoğan, takım elbiseli ve kravatlı görüntüsü ile olumlu imaj uyandıracak biçimde verilmiştir. Fotoğrafın altında ***8220;AKP***8217;de kutlama, AKP Genel Merkezi***8217;nde, seçim sonuçları şölen havasında kutlandı. Bazı partilerin ***8216;Çankaya bizimdir, bizim kalacak***8217;. ***8216;Vur vur inlesin, Baykal dinlesin***8217;, sloganları attılar***8221; alt yazısından Erdoğan***8217;ın seçim sonuçları nedeniyle partilere seslendiği anlaşılmaktadır. Burada AKP üzerinden CHP***8217;nin seçim yenilgisinden Deniz Baykal***8217;ın sorumlu tutulduğunu ve AKP***8217;nin Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül***8217;e karşı çıkılmasının, bu yenilginin tek nedeni olarak gösterildiği ima edilmektedir. Aydın Doğan***8217;a ait olan Doğan Holding***8217;in, Medya Grubu içinde yer alan ve Liberal sol yayın politikasına sahip olarak tanımlayabileceğimiz Radikal Gazetesi, AKP***8217;nin başarısını, 27 Nisan 2007 tarihli askeri ***8220;e-muhtıra***8221;ya bağlamıştır. 2002 Genel Seçimlerinde AKP yanlısı bir yayın politikası izlemiş olan Radikal Gazetesi, 2007 Genel Seçimleri***8217;nde de aynı tutumu göstermiştir. Kurtuluş Savaşı***8217;nda, ***8220;Yeni Gün***8221; gazetesine ait matbaasını Ankara***8217;ya taşıyarak savaşa destek veren Yunus Nadi, Cumhuriyet***8217;in ilanından sonra tekrar İstanbul***8217;a dönerek ***8220;Yeni Gün***8221; gazetesini, ***8220;Cumhuriyet***8221; adıyla çıkarmaya başlamıştır. Geçmişi Kurtuluş Savaşı ve Atatürk ile birlikte anılan, ulusalcı yayın politikasına sahip Cumhuriyet Gazetesi, Atatürk***8217;ün kurduğu parti olan CHP***8217;nin yenilgisini Deniz Baykal***8217;ın muhalefet etmedeki beceriksizliğine bağlamaktadır. CHP, tabanına yabancılaşmış ve halktan uzaklaşmıştır.
Radikal bir anlayışla ve dünyadaki değişim ve dönüşümleri kendi parti bünyesi ve yönetimine yansıtmayan CHP, Cumhuriyet***8217;in ilk kurulduğu yıllardaki değerleri, özcü bir anlayışla sürdürmeye çalışmaktadır. Bu da CHP***8217;nin kendi tabanına ve halka yabancılaşmasına neden olmaktadır. Cumhuriyet Mitinglerini iyi okuyamayan Deniz Baykal, aynı radikal ve seçkinci tutumunu sürdürmüş ve halkın tepkisini çekmiştir. İki gazetede görüldüğü gibi, seçim sonuçları, parti liderleri üzerinden değerlendirilmektedir. Her iki gazetedeki haber çözümlemesi sonucunda, yukarıdaki soruların yanıtı olarak, gerçekliğin seçkinlerin çıkarları doğrultusunda çarpıtılarak sunulduğunu, halkın istek ve beklentilerinden hiç söz edilmeden bazı gerçeklerin gizlenirken bazılarının öne çıkarıldığını, seçkinlerin gündeminin toplumun gündemi haline getirilmeye çalışıldığını ve seçkinlerin politik hedefleri doğrultusunda toplumun, siyasi kampanyalarla yönlendirildiği söylenebilir.
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #19  
Alt 24.04.08, 23:23
Güvenilir
 
Üyelik tarihi: May 2006
İletiler: 1.665
kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Medya, toplum ve haber kaynağı - Media, society and the symbolic elites as

SONUÇ

Kitle medyası, günümüzde toplumları enformasyon bombardımanına tutan bir işleyiş yapısına sahiptir. Kitle medyası ya da diğer bir ifade ile holding medyası, gerek ulusal, gerekse uluslararası siyasette belirleyici bir etken olmaya başlamıştır. Ayrıca medya organlarının mülkiyetinin büyük sermaye gruplarının eline geçmiş olması, bazı iktidar odaklarının lehine kampanyalar yürütmesi ve onlarla çıkar birliği içine girmesi günümüzde açıkça görülebilmektedir. Medyanın özel sektöre ait olduğu ve resmi sansürün bulunmadığı ülkelerde medyanın işleyişini açıklamaya dönük olarak iki başat yaklaşımdan söz edebilir. Bunlardan birincisi, yukarıda Liberal medya kuramında belirtildiği gibi liberal ekonomilerin geçerli olduğu sistemlerde görülen yaklaşımdır. Bu yaklaşıma ve daha sonra kabul edilen sosyal sorumluluk anlayışına göre, kitle medyası, her ne kadar mülkiyet bakımından büyük sermaye gruplarının elinde olsa da, okuyucu/izleyici kitlesine karşı taşıdığı sorumluluk ve medya profesyonellerinin mesleki değerleri onu sapmalardan ve taraflı yayıncılıktan koruyacağı yönündedir. Diğer yaklaşım ise, medyanın radikal eleştirisidir. Bu yaklaşıma göre, medya çağımızda devlet iktidarının ve seçkinlerin ihtiyaçlarını karşılayan bir propaganda modeli olarak işlev görür. Gerçekliğin çarpıtılmış bir algısının sunulması, belli gerçekler gizlenirken bazılarının öne çıkartılması, söylem seçkinlerinin gündeminin toplumun gündemi haline
getirilmesi ve seçkinlerin politika hedefleri doğrultusunda toplumun siyasi kampanyalarla yönlendirilmesi bu ihtiyaçlar arasındadır. Yapılan literatür taraması ve, medya incelemesi sonucunda, AKP***8217;nin, özellikle kitle medyasında sıklıkla ve olumlu olarak temsil edildiği, buna karşılık CHP***8217;nin fazla temsil edilmediği ve genellikle de olumsuz olarak temsil edildiği görülmüştür. 23 Temmuz tarihli, Cumhuriyet Ve Radikal Gazetelerinde, 2007 Genel Seçim sonuçları ile ilgili birinci sayfa haberlerinin çözümlenmesi sonucunda, söylem seçkinlerinin halka rağmen, halkı kullanarak gücü/iktidarı elinde bulunduran seçkinlerin çıkarı doğrultusunda örtülü propaganda yaptığı söylenebilir.
Dolayısıyla çalışmanın girişinde ortaya atılan sorunsala göre, medyanın devlet iktidarının ve seçkinlerin ihtiyaçlarını karşılayan bir propaganda aracı olarak işlev gördüğü, gerçekliğin çarpıtarak sunulduğu ve bazı gerçeklerin gizlenirken, bazılarının öne çıkarıldığı, gücü/iktidarı elinde bulunduran seçkinlerin gündeminin toplumun gündemi haline getirildiği ve seçkinlerin politik hedefleri doğrultusunda toplumun, siyasi kampanyalarla yönlendirildiği ve bu amaç doğrultusunda onlarla işbirliği içine girildiği söylenebilir.

Kaynak pdf
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
elites, haber, kaynağı, media, medya, society, symbolic, toplum

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 01:36 .