Nüve Forum


Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü hakkinda Türkiye'de E-Devlet Uygulamalari ile ilgili bilgiler


Türkiye'de E-Devlet Uygulamalari Türkiye***8217;de bilim ve teknolojinin belirli bir politika çerçevesinde ele alınışı Planlı Dönemle birlikte başlamış, 1963 yılında TÜBİTAK***8217;ın kurulmasıyla bu konuda ilk kez üniversiteler dışında bir kurumsal yapı

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 01.08.08, 06:28
iktisatci
Ziyaretçi
 
İletiler: n/a
Standart Türkiye'de E-Devlet Uygulamalari

Türkiye'de E-Devlet Uygulamalari

Türkiye***8217;de bilim ve teknolojinin belirli bir politika çerçevesinde ele alınışı Planlı Dönemle birlikte başlamış, 1963 yılında TÜBİTAK***8217;ın kurulmasıyla bu konuda ilk kez üniversiteler dışında bir kurumsal yapı oluşturulmuştur. Türkiye***8217;nin ilk kapsamlı bilim ve teknoloji politikası çalışması 1983 yılında gerçekleştirilmiştir. ***8220;Türk Bilim Politikası: 1983 ***8211; 2003***8221; başlıklı bu çalışmanın en önemli sonuçlarından birisi, ***8220;Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu***8221; (BTYK) olmuştur. (Tübitak, 2004, vizyon 2023.tubitak.gov.tr) Ancak BTYK kuru-luşundan bugüne kadar geçen 17 yıllık sürede sadece 5 kez toplanabilmiştir. Bu sayı yasada yer alan hükme göre en az 37 olması gerekirken görüldüğü gibi oldukça düşüktür. BTYK***8217;nın dışında ülkemizde TÜBİTAK bünyesinde birçok uluslararası ortak Bilgi Teknolojileri araştırma projelerini yürüten BİLTEN, Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde Internet altyapısının ve kullanımının yaygınlaştırılmasını amaçlayan Internet Üst Kurulu, Başbakanlık bünyesinde kamu hizmetlerinde kalite ve hızın arttırılmasını amaçlayan Kamu-Net Üst Kurulu , Dış Ticaret Müsteşarlığı bünyesinde elektronik ticareti yaygınlaştır-mayı amaçlayan Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu ile ODTÜ ***8211; DNS (Alan adı sistemi) ve pek çok dernek ve vakıf (TBD, TBV, TUBISAT vb) bilişim alanında hizmetlerini sürdürmektedir.(Bengshir, 2000: 42-49)
Ülkemiz Internet ile 1993 yılında tanışmasına rağmen (Çağıltay, 1997), kronolojik olarak incelendiğinde e-devlet ile ilgili çalışmaların 1998 yılında başladığı belirtilebilir. Ülkemizde kamu kesiminin bilgisayarlarla tanışması ilk olarak maaş bordroları ile gerçekleşmiş, daha sonra bu uygulamayı personel bilgi sistemleri izlemiştir. Proje bazlı çalışmalardan ilki 1997***8217;de başlatılan ***8220;Türkiye Ulusal Enformasyon Altyapısı Ana Planı (TUENA)***8221; projesidir. Ulaştırma Bakanlığı***8217;nın koordinatörlüğünde ve TÜBİTAK ***8211; BİLTEN sekreter-yasında yürütülen proje dünyadaki eğilimlere göre altyapı planlaması yapmayı amaçlamıştır.
Avrupa Komisyonu***8217;nun Şubat 2001***8217;de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta ve Türkiye***8217;ye e-Avrupa benzeri bir eylem planının oluşturulması için davette bulunması üzerine 23-24 Mart 2001***8217;de e-Avrupa+ girişimi görüşülüp onaylanmış, 15-16 Haziran 2001 tarihinde e-Avrupa+ girişimine katıldığımız resmen bildirilmiştir. Türkiye, e-Avrupa+ girişimine en son katılan ülke konumundadır.


Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 01.08.08, 06:31
Nüvekolik
Ziyaretçi
 
İletiler: n/a
Standart Türkiye'de E-Devlet Uygulamalari

Türkiye***8217;nin e-Avrupa+ sürecindeki sorumluluklarını yerine getirebilmesi amacıyla TÜBİTAK liderliğinde e-Türkiye ya da e-Devlet adı verilen kimi çalışmalar başlatılmıştır. Dışişleri Bakanlığı ile AB Genel Sekreterliği ve TÜBİTAK arasında yapılan toplantılarda AB***8217;ye taahhüt olarak verilecek tarihler saptanmıştır. Türkiye***8217;nin kriterlerinin tamamını 2006 yılında yerine getirmiş olması gerekmektedir. Bu tarih belirlenirken AB***8217;nin projeler için ayırdığı MEDA (Avrupa-Akdeniz Ortaklığı) fonundan yararlanabilmek için fonun bitiş tarihi olan 2006 yılı kabul edilmiştir. (Yücetürk, 2002) Şenyücel (2003) Türkiye***8217;de yurt genelinde 2006***8217;ya kadar kamu yapısı ve teknik donanımın e-Devlet***8217;i hayata geçirileceğine inanmayı ***8220;hayalperestlik***8221; olarak görmektedir.
e-Türkiye için Başbakanlığın yönlendirmesi ve koordinasyonu altında kamu, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve sosyal taraflardan temsilcilerin bulunduğu 14 çalışma grubu oluşturulmuştur. Çalışma grupları ve bu grupların koordinatörleri şunlardır:
1. Eğitim ve İnsan Kaynakları Çalışma Grubu ***8211; Milli Eğitim Bakanlığı
2. Altyapı Çalışma Grubu ***8211; Ulaştırma Bakanlığı
3. Hukuki Altyapı Çalışma Grubu- Adalet Bakanlığı
4. Standartlar Çalışma Grubu ***8211; TSE Başkanlığı
5. Güvenlik Çalışma Grubu ***8211; Genelkurmay Başkanlığı
6. E ***8211; Ticaret Çalışma Grubu ***8211; Dış Ticaret Müsteşarlığı
7. Yatırımlar ve Planlama Çalışma Grubu ***8211; DPT Müsteşarlığı
8. Arşiv ve Dijital Depolama Çalışma Grubu ***8211; Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
9. Uluslararası İzleme ve e-Avrupa+ Çalışma Grubu ***8211; AB Genel Sek-reterliği
10. Özel Projeler Çalışma Grubu ***8211; TBV
11. Mevcut Durumun Tespiti Çalışma Grubu ***8211; KAMUNET Teknik Kurulu
12. Ulusal Bazda Takip, Koordinasyon ve İzleme Grubu ***8211; TBD
13. Sağlık Çalışma Grubu ***8211; Sağlık Bakanlığı
14. Çevre Çalışma Grubu ***8211; Çevre Bakanlığı
e-Avrupa+ programına resmen katılmamızdan itibaren bir yıl sonra Ağustos 2002***8217;de e-Türkiye Girişimi Taslak Eylem Planı kamuoyuna açıklanmıştır. Plan Bilgi Toplumunun Temel Yapı Taşlarının Oluşturulması, İnsan Kaynağına Yatırım ve Internet Kullanımının Yaygınlaştırılması başlıkların-dan oluşmakta, e-devlet başlığı altında vatandaşa kaliteli, güvenli, etkin ve kesintisiz hizmet sunulması için yapılması gerekenler sıralanmaktadır. (T.C. Başbakanlık, 2002)
58. Hükümet e-Türkiye projesini yeni baştan ele almıştır ve bu projenin yürütülmesi sorumluluğunu DPT***8217;ye vermiştir. DPT içinde bu projeyi yürütmek üzere Bilgi Toplumu Daire Başkanlığı (BTDB) kurulmuştur. 27 Şubat 2003 tarihinde yayımlanan 2003/12 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle yeni adıyla ***8220;e-Dönüşüm Türkiye***8221; projesinin başlıca hedefi ***8220;Vatandaşlarımıza daha kaliteli ve hızlı kamu hizmeti sunabilmek amacıyla; katılımcı, şeffaf, etkin ve basit iş süreçlerine sahip olmayı ilke edinmiş bir devlet yapısı oluşturacak koşulların hazırlanmasıdır***8221; diye belirlenmiştir. E-dönüşüm Türkiye projesi hazırlık ve mevcut durum değerlendirmesi, danışmanlık hizmeti alımı ve eylem planının uygulanması şeklinde üç aşamadan oluşmaktadır. (T.C. Başbakanlık, 27 Şubat 2003, 2003/12 sayılı genelge)
BTDB, bu proje için bir Danışma Kurulu oluşturmuş, 8 yeni çalışma grubu kurmuştur. BTDB, bir önceki hükümet zamanında oluşturulan çalışma grupları başkanları ile birlikte yeni çalışma gruplarını belirlemiş ve Kısa Dönem Eylem Planını hazırlamıştır. Söz konusu KDEP 4 Aralık 2003 günü Resmi Gazete***8217;de yayımlanan 2003/48 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle kamuoyuna duyurul-muştur. Genelgede ayrıca ***8220;e-Dönüşüm Türkiye Projesinin hayata geçirilmesi amacıyla Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. başkanlığında Sanayi ve Ticaret Bakanı, Ulaştırma Bakanı, DPT Müsteşarı ve Başbakanlık Müşaviri***8217;nden oluşan e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu kurulmuştur.***8221; denilmektedir. İcra Kurulu toplantılarına diğer kurumların başkanları ile bilişim sektöründeki üç sivil toplum örgütü temsilcilerinin de katılacağı duyurulmaktadır.
Bilgi Toplumu Dairesi e-Dönüşüm Türkiye Projesinin koordinasyonu ve izlenmesinden başka, Kamu BİT yatırımlarının koordinasyonu, AB***8217;ye uyum çalışmalarının koordinasyonu ile AB***8217;nin İdareler Arası Bilgi Değişimi Programı ve e-içerik Programı çalışmalarının yürütülmesinden de sorumludur.
59. Hükümet Programı***8217;nda da, kamu kuruluşlarında bilgi ve iletişim teknolojilerinin azami ölçüde kullanılacağı ve ***8220;e-Devlet***8221; uygulamasının yay-gınlaştırılacağı vurgulanmıştır. Bu amaçla 21 Aralık tarihinde yeni bir eylem planı taslak olarak kamuoyuna duyurulmuştur.
e-Dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı Taslağı***8217;nda Bilgi Toplumu Stratejisi, Teknik Altyapı ve Bilgi Güvenliği, Eğitim ve İnsan Kaynakları, Hu-kuki Altyapı, e-devlet, e-sağlık ve e-ticaret alanlarında gerçekleştirilmesi amaç-lanan toplam 50 eylem sıralanmıştır.
Türkiye***8217;deki e-devlet, bilim ve bilişim alanındaki bu gelişmeler kısaca özetlendikten sonra çalışmanın bu bölümünde öncelikle merkezi ve yerel düzeydeki e-devlet projeleriyle, Türkiye***8217;de e-devletin hukuki altyapısı incelecek, ardından e-devlet uygulamaları analitik olarak değerlendirilecektir.


Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 01.08.08, 06:38
iktisatci
Ziyaretçi
 
İletiler: n/a
Standart Türkiye'de E-Devlet Uygulamalari

1. MERKEZİ İDAREDEKİ E-DEVLET PROJELERİ
Bu bölümde özellikle medyada ve kamusal yaşamda ağırlıklı olarak önemli yer tutan ülke gündeminde sıklıkla yer alan başlıca e-devlet uygulamalarına yer verilecektir.
1.1. BAŞBAKANLIK
Başbakanlıkça yürütülen vatandaşın hayatını kolaylaştırmaya yönelik iki projeye yer verilmiştir.
1.1.1. Resmi Gazete Bilgi Sistemi
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Resmi Gazete eş zamanlı olarak Bilgi İşlem Başkanlığı***8217;nın teknik desteği ile Internet ortamında da yayımlanmaktadır. Projeyle Resmi Gazetede yayımlanan mevzuat ve ilanların günlük olarak Internet üzerinden ilgililerin hizmetine sunulması ve gazete arşivine ait bilgilerin izlenebilmesi amaçlanmıştır.
1.1.2. Devlet Arşivleri Katalog Tarama
Osmanlı, Milli Mücadele ve Cumhuriyet döneminin arşiv belgelerinden tasnifi tamamlananların bilgisayar ortamında tutulması ve Internet üzerinden ilgililerin hizmetine sunulması amaçlanmıştır.
1.2. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İçişleri Bakanlığınca yürütülen ve diğer e-devlet projelerine de temel teşkil edecek Mernis projesi ele alınmıştır.
1.2.1. MERNİS PROJESİ
Projeye 1 Eylül 1974 tarih ve 1587 sayılı Nüfus Kanunu ile başlandı. Proje 1976 yılında DPT tarafından projelendirildi ve 1980 yılında ODTÜ***8217;ye ihale edildi. 1982 yılında proje uygulama çalışmalarına başlandı. 1982 ***8211; 1996 yılları arasında proje çalışmalarına devam edildi. 1997 ***8211; 1999 yılları arasında ise merkez ve ilçe nüfus müdürlüklerinin altyapısı tamamlandı ve ilçelere bilgisayar donanımı alındı. İlçe Nüfus Müdürlükleri personeline bilgisayar eğitimi verilerek Genel Müdürlük çağrı merkezi kuruldu. (Kızıltan, 2002)
Proje***8217;nin ilk aşaması yaklaşık 30 yıl sonra Mart 2001 sonunda herkese bir kimlik numarası verilmesi ve nüfus müdürlüklerinin çevrimiçi olarak birbir-lerine bağlanması hedefine ulaşmasıyla tamamlanmıştır. Projenin ikinci aşamasında ise; Kimlik Paylaşım Sistemiyle vatandaş bilgilerinin belli kurallar ve kriterler çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetine açılması beklenmektedir. (Dereli, 2004)
Nüfus mevzuatına uygun olarak merkez ve ilçe birimlerinde nüfus işlemlerinin bilgisayar ortamında yapılması ve merkezi veri tabanının oluşturulmasını amaçlayan projeyle (Özer, 2003), Ekim 2000***8217;den itibaren tüm nüfus kayıtlarının T.C. Kimlik Numarası verilmeye başlanmış ve yaklaşık 5000 personele bilgisayar okuryazarlığı ile Mernis uygulama yazılımı eğitimi verilmiştir.
Projeyle bugüne kadar 923 ilçe bilgisayar altyapısının oluşturulması, yaşayan ve ölü 123 milyon nüfus kaydının bilgisayar ortamına aktarılması, tüm nüfus olaylarının bilgisayar ortamında gerçekleştirilmesi, tüm kayıtlara tek T.C. Kimlik No verilmesi, merkezde nüfus bilgi bankasının kurulması, 923 İlçe Nüfus Müdürlüğü***8217;nün çevrim-içi çalışır hale getirilmesi, isteyen kurum ve kuruluşlara T.C. Kimlik Numarası***8217;nın dağıtımı ve yaygınlaştırma işlemlerinin başlatılması çalışmaları tamamlanmıştır. Projenin 2003 ***8211; 2007 Eylem Planı***8217;nda teknolojik gelişmelerin uyarlanması, mevzuatta gerekli değişimlerin yapılması, yeni nüfus cüzdanları üretilmesi planlanmaktadır. (Akkaya ve Arifoğlu, 2003)
Proje, Türkiye***8217;de yer alan kamu kurumlarının vatandaşı tanımlamakta ve Kimliğini teyit etmekte yaşadığı sıkıntıyı çözmüş (Fındık, 2003), devlet, vatandaşını tanıma ve tanıtma, vatandaşa kendini belgeleme olanağını çağdaş bir sistem içinde sağlamıştır. (Kılan, 2003) Bu açıdan proje, özel ve kamu sektöründeki tüm işleyişi değiştirecek çok önemli bir sürecin ilk yapı taşı olarak ) e-Türkiye bilgi sisteminin önemli bir parçası olacaktır.
Proje, Yılmaz tarafından yalnız Türk vatan-daşlarına numara verilmesi, vergi numarası ve sosyal güvenlik numarasının Mernis ile verilen vatandaşlık numarasından farklı olması, ülkemizdeki yabancılarla tüzel kişileri kapsamaması nedeniyle eleştirilmiştir.
Göker bu sebeplerle projeyi, siyasal iradenin bilim ve teknoloji yatırımına verdiği önem ve teknoloji öngörüsü bakımından içinde bulunduğu durumu sergileyen acı bir deneyim olarak nitelendirmektedir.
1.3. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
Dışişleri Bakanlığı yurtiçindeki ve yurtdışındaki temsilciliklerinde iletişim altyapısını geliştirmektedir. Bakanlığın, iletişim, belgeleme ve enformasyon aktiviteleri uluslararası anlamda bakanlık ihtiyaçlarına (bilhassa belge yoğunluğuna) yeni bir biçim verecek Bilgi ve İletişim Teknolojileriyle modernize edilmektedir. Çalışmada Bakanlığın bilişim çalışmalarından Belge Arşiv Yazışma ve Arşiv Otomasyonuna yer verilecektir.
1.3.1. BelgeArşiv Yazışma ve Arşiv Otomasyonu
BelgeArşiv 2001 yazılımı, Haziran 2001***8217;de gerek belgelerin hazırlanma aşamasında, gerek onaylama, kayıt, gönderme ve arşivleme aşamalarında gerçek bir otomasyon uygulamasını hayata geçirmek üzere bakanlık merkez birimlerinde uygulamaya geçmiştir.
Belge Arşiv programının amaçları şunlardır: (rbec.undp.org.tr, 19.12.2004)
1. Dışişleri Bakanlığı***8217;nın merkez birimleri ile dış temsilciklerindeki görevliler tarafından hazırlanan tüm metinlerde standart formatların kullanılması.
2. Belgelerin bilgisayar ortamında merkezi olarak kaydedilmesi.
3. Metinlerin onay işleminden sonra dijital ortamda arşivlenmesi.
4. Ortak bir dosyalama sisteminin tüm bakanlık birimlerinde kullanıma sunulması.
5. Faksların merkezi bir faks sunucu aracılığıyla gönderilmesi, faksla gelen tüm yazıların da yine bilgisayar ortamında dağıtımının yapılması.
6. Merkez ve dış temsilcilikler arasındaki iletişimin tümünün bilgisayar ortamında ve süratli bir şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması.
7. Güçlü bir arama motoruyla arşivdeki belgeler üzerinde hızlı arama imkanı yapılması.


Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 01.08.08, 06:41
iktisatci
Ziyaretçi
 
İletiler: n/a
Standart Türkiye'de E-Devlet Uygulamalari

1.4. MALİYE BAKANLIĞI
1998 yılında Ulaştırma Bakanlığı***8217;nın Kamu Kuruluşları Bilgi İşlem Eğilimi Çalışma Belgesinde Maliye Bakanlığı***8217;ndaki bazı birimlerde bilgisayar ve çevre birimlerinin sayısı çok az bulunmuş, Bakanlığın web sayfası bile bulunmadığı belirtilmişti. (Kara, 1997) Ancak bugün Bakanlık donanımlı teknik eleman kapasitesiyle, yurt genelini kapsayan başarılı projeleriyle (Vedop I ve Vedop II, say2000i) e-devlet alanında önemli adımlar atmıştır.
1.4.1. VEDOP I ve VEDOP II Projeleri
Kullanıcı grubu olarak kurum çalışanlarını tanımlayan Vergi Dairesi Otomasyon Projesi ***8211; I 1998 yılında başlatılmış ve halen 22 il merkezinde ve 155 vergi dairesinde uygulamaya geçmiştir. Projeyle evrak girişlerinden baş-layarak, tahakkuk, tahsilat, borç sorgulaması, muhasebe, haciz işlemleri gibi bü-tün vergi dairesi işlemlerinin bilgisayar ortamında izlenmesi, bankalarca yapılan vergi tahsilatlarının elektronik ortamda mükellef hesaplarına aktarılması gerçek-leşmiştir.
Maliye Bakanlığı***8217;nın Siemens Business Services ile uygulamaya koyduğu VEDOP ***8211; 2 ile ise, Türkiye***8217;deki vergi dairelerinin işlemlerini Internet üzerinden yapmasına olanak sağlayacak bir ağ kuruluyor. VEDOP 2 kapsamında geliştirilecek e-Beyanname uygulamasıyla vatandaşların vergi beyannamelerini Internet üzerinden verebilmesi mümkün hale getiriliyor. Bu uygulama ile mükelleflerin beyanname vermek için vergi dairelerine gitmeleri zorunluluğu ortadan kaldırılarak zaman, işgücü ve maliyet tasarrufu sağlanması bekleniyor. e-Beyanname uygulamasına ek olarak, Internet aracılığıyla güvenli erişimi destekleyen şifrelendirilmiş veri transferi ve sayısal imza kullanımı Açık Anahtar Altyapısı kullanılarak mümkün hale getiriliyor.
1.4.2. SAY 2000: Web Tabanlı Saymanlık Otomasyonu Projesi
Maliye Bakanlığı Muhasebat Müdürlüğü***8217;nün 3 Mart 1999 tarihinde baş-lattığı bu projenin hedefleri şunlardır:
1- Yurt çapında devletin giderlerini yapan ve gelirlerini toplayan 1500 civarında saymanlığın tamamının 2001 yılı sonuna kadar otomasyona geçirilmesi
2- Devletin muhasebe bilgilerinin günlük olarak izlenebilmesi
3- Devletin özel sektör şirketlerinin standartlarında mali tablolar ürete-bilmesi
4- Ekonomi yönetimine etkin karar destek mekanizmaları sunulması
5- Tüm kamu çalışanlarının personel ve maaş bilgilerinin merkezi bir veri tabanında tutulması ve maaşların merkezden hesaplanabilmesi
6- Sağlık harcamalarının merkezi veri tabanı üzerinden izlenebilmesi
7- Güncel sorunlara kısa vadeli çözümler üretilmesi
Bu proje; büyüklük ve kapsam açısından ülkemizdeki en büyük web tabanlı kamu projesidir.
1.5. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde pek çok e-devlet projesi yürütül-mektedir. Özellikle Bakanlığın öğretmen atamalarını Internet üzerinden ger-çekleştirmesi, örneğin 10 bin öğretmenin Internet***8217;ten 10 dakikada atanması e-devlet olma yönünde önemli bir adımdır.
1.5.1. MEBSİS Projesi
Milli Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında uygulamaya geçirilen ve e-devlete ulaşma adımlarının en önemlilerinden biri de, Milli Eğitim Bakanlığı Bütünleşik Yönetim Bilgi Sistemi (MEBSİS)***8217;dir. MEBSİS***8217;in hayata geçi-rilmesi öğretmen planlaması, ataması, yer değiştirmesi vb. işlemlerine düzen ve hız kazandırılmasını amaçlayan 1987 yılında başlatılan PERSİS (Personel Bilgi Sistemi) ile mümkün olmuştur. Bu sebeple çeşitli alt sistemler oluşturulmuş ve Bakanlık birimlerinin hizmetine alınmıştır.
Bu alt sistemler; Yüksek Öğretim Sistemi (YÖSİS), Dış İlişkiler Sistemi (DİDİS), Bütçe Sistemi (BÜSİS), İdari ve Mali İşler Sistemi (İMİSİS), İller ve İlçeler Yönetim Bilgi Sistemi (İLSİS), İşletmeler Sistemi (DÖNERSİS), Sosyal İşler Sistemi (SOİSİS) tir.
1.6. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı***8217;nın TAKBİS Projesi ele alınmıştır.
1.6.1. TAKBİS Projesi
Türkiye sınırları içindeki toprakların paylaşımının, sahiplerinin ve kullanım amaçlarının doğru olarak tespiti de öncelikli bir otomasyon konusudur. Birey-sel, kurumsal ve devlete ait arazilerin ayrıştırılması, sınırlarının doğru olarak belirlenmesi bu konuda yaşanan olumsuzlukların ortadan kaldırılmasını sağ-layacaktır. TAKBİS Projesi bu hedeflerle başlatılmış, önemli ve kritik proje-lerden biridir. Tapu Kadastro ile ilgili her türlü işlemin Internet aracılığıyla gerçekleştirilmesini amaçlayan proje, icra, alım-satım, mal varlıklarının tespiti, kiralama, devir, ipotek gibi tüm işlemleri kapsa-maktadır.
Takbis Projesinin en önemli yararı, Türkiye***8217;nin taşınmaz mal envanterinin, mülkiyet ve kadastro bilgilerinin, coğrafi bilgi sistemi mantığı içinde bilgisayar ortamına aktarılmasıyla vatandaşa daha hızlı ve güvenilir hizmet sunulması ve Tapu Kadastro***8217;nun sahip olduğu verileri diğer kurum ve kuruluşlarla paylaş-masıdır.


Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 01.08.08, 06:44
iktisatci
Ziyaretçi
 
İletiler: n/a
Standart Türkiye'de E-Devlet Uygulamalari

1.7. DİĞER BAKANLIKLAR VE İLGİLİ KURULUŞLARCA YÜRÜTÜLEN PROJELER
Devlete ait ilk portal olan Kültür Bakanlığı Projesi***8217;nde her türlü kültürel etkinlik, tarihi zenginlik sergilenmektedir. Beş dilde hazırlanan sitede , diğer bütün bakanlıkların güncel faaliyetleri de yer alıyor, Türkiye ile ilgili sorulara cevap veriliyor. Sanal ortamda alışveriş imkanı var ve Devlet Opera ve Bale Gösterileri içinde bilet satılıyor.
Tarım Bakanlığı, ürettiği elektronik projelerle e-tarım ordusu yaratmayı hedefliyor. Bakanlığın, Tarım- Net, Çiftçi Kayıt Sistemi ve Hayvan Kayıt Sistemi gibi projeleri var. Tarım-Net, tarımsal bilgi ve hizmet ana kapısı oluşturulması esasına dayanıyor.
Çiftçi Kayıt Sistemi sübvansiyonlardan yararlanan çiftçilerin, Hayvan Kimlik Kayıt Sistemi ise 11 milyon civarındaki büyükbaş hayvanın kayıt altına alınmasını sağlıyor.
Adalet Bakanlığı, UYAP I ve UYAP II e-devlet projelerini yürütmektedir. Proje, Ekim 2000 tarihinde Adalet Bakanı ile Havelsan A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı arasında imzalanan protokolle başlamıştır. Ulusal Yargı Ağı Projesi iki aşamadan oluşmaktadır: 2000-2002 yıllarını kapsayan I. aşamada Adalet Bakanlığı Merkez Birimlerindeki teknik altyapının hazırlanmasıyla Merkez Birimlerin Otomasyonu, 2001-2004 yıllarını kapsayan II. aşamayla pilot uy-gulamaların tamamlanması, taşra teşkilatı otomasyonu, karar destek sistemi ya-zılımı, kablolama teknikleriyle taşra birimlerinin otomasyonu amaçlanmaktadır. (Metin ve Tanoğlu, inet-tr.org, 08.01.2005) UYAP ile yargının işleyişine sürat ve güven kazandırmak suretiyle devletimizin AİHM önünde yargının işle-yişinden kaynaklanan tazminatlara mahkum olmasına son verilecektir.
Emniyet Genel Müdürlüğü***8217;nün yürüttüğü Polnet Projesi, Emniyet Teşkilatı***8217;na yeni teknolojilerle bilgiyi en kısa zamanda sunmayı amaçlayan günümüz teknolojisine uygun donanım ve yazılımdan oluşan bilgi alt yapısıdır. (Büke, 2002,)
Bu kapsamda yerel alan ağı kurulan Ankara Genel Müdürlük, 81 il Emniyet Müdürlüğü ve bunlara bağlı bölge trafik, kaçakçılık ve diğer şube müdürlükleriyle sınır kapıları 10 bölge merkezli geniş alan ağı üzerinden birbirine bağlanmıştır. (, 28.12.2004)
Gümrük Müsteşarlığı, yasadışı eşya, taşıt trafiğini izleme ve bu hareketleri men etmeyi amaçlayan Gümrük Kapıları Güvenlik Sistemleri Projesiyle (GÜMSİS), dış ticaret verilerinin tümünün geçmişiyle birlikte bir veri deposunda tutulacağını belirten Gümrük Veri Ambarı Sistemi Projesini (GÜVAS) yürütmekte, Akıllı kart Sistemiyle gümrük sahası içindeki nakit para kullanımının ortadan kaldırılmasını hedeflemektedir. ( 16.03.2004)
Milyonlarca kamu emeklisinin sağlık kurumlarıyla ilgili işlemlerinin Internet üzerinden hızlı ve sorunsuz yapılmasını sağlayan Emekli Sandığı Sağlık Projesi dahilinde 17.700 eczane,2200 optikçi, ortez-protez ve diğer tıbbi malzeme firmaları, 480 özel sağlık kuruluşuyla 260 kamu kurum ve kuruluşuna hizmet sağlanmaktadır. (T.C Sağlık Bakanlığı, Ocak 2004, ) Emekli Sandığı projenin ikinci aşamasında sayıları 1200***8217;e ulaşan devlet hastanesini ve tıp fakültelerini, anlaşmalı özel hastaneleri ve diğer sağlık kuruluşlarını da sisteme dahil edecektir. ( 25.12.2004)
SSK***8217;nın e-Bildirge Projesiyle, kendi sosyal güvencesi altına girmiş sigor-talıları çalıştıran işverenlerin, işçilerine ait sigorta bildirimlerini Internet üzerin-den yapması sağlanmıştır. (Altundağ, 03.11.2004, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Bu projeyle kurum bünyesinde sağlanacak personel tasarrufu sonucu bir yıl içinde yaklaşık 216 trilyon lira işgücü kazanımı hedeflenmektedir. (Sertbaş, , 10.01.2005) Ancak kurumun donanımı yeterli gibi görünmesine rağmen, özellikle yazılım veri tabanı çok yetersizdir. Verilerin bilgisayara alınmaları, güncelleştirilmeleri ve iş akışı gibi önemli konularda büyük eksiklik ve hatalar vardır. (Pehlivan ve Demirci, Sosyal Siyaset Kürsüsü - social policy - sozialpolitik, 15.12.2004)
Bağkur***8217;un yaklaşık 15.000 eczanenin kurum ana bilgisayarına çevrimiçi olarak bağlanmasını sağlayan Eczane Otomasyon Projesi (BEOS) 2002 yılı Şubat ayı itibariyle hayata geçirilmiştir. Bu yolla günde ortalama 130.000 reçete kurum kayıtlarına intikal etmektedir.(E-Türkiye, vizyon2023.tubitak.gov.tr, 11.12.2004)
Sağlık Bakanlığı tarafından ülke çapında sağlık bilgilerinin sağlıklı, doğru, güncel ve güvenilir olarak elde edilmesi, ayrıca Bakanlığın etkinliğini arttırmak üzere, insan gücü, mali ve malzeme kaynaklarının izlenebilmesi ve yön-lendirilebilmesi amaçlarıyla Sağlık Enformasyon Sistemleri (SES) alanında çalışmalar yapılması planlanmıştır. SES çeşitli bilgi sistemlerinden oluş-maktadır. Bunlar; Temel Sağlık İstatistikleri Modülü, Çekirdek Kaynak Yönetimi, Hastane Bilgi Sistemleri, Üst Düzey Karar Destek Modülüdür. (Kum, 1998)

Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 01.08.08, 06:48
iktisatci
Ziyaretçi
 
İletiler: n/a
Standart Türkiye'de E-Devlet Uygulamalari

2.YEREL YÖNETİMLERDEKİ E-BELEDİYE PROJELERİ
Türkiye***8217;deki yerel yönetimler bünyesinde Internet kullanımı şu an için belediyelere mahsustur. Belediyeler Internet üzerinde web sayfaları oluşturmak suretiyle kişi ve kurumlara bilgi ve hizmet sunmaktadırlar. Henüz belediyeler tek başlarına, diğer yerel yönetim birimleriyle eşgüdümsüz olarak web sayfası oluşturma aşamasındadırlar. Yerel yönetimlerde bilgisayarlaşma yaygın olarak sağlanmış durumdadır. Buna karşın bünye içi otomasyon düzeyi oldukça sınırlıdır. Yerel yönetimlerin Internet erişimi düşük, kendi bünyelerini Internet***8217;e taşıma oranlarıysa çok düşüktür. Yerel yönetimler ile merkezi yönetim kurum ve kuruluşları arasındaki iletişim ve ilişkiler henüz Internet üzerine taşınmamıştır. (Güler, 2001,)
Yerel yönetimlerin e-devlet çabalarını başarılı kılmak için sanal bilgi ve hizmetlere talep duyulması ve bu faaliyetlerin finansmanı sorununun aşılması gerekmektedir. (Yıldız, 2002)
Bu kısımda yerel yönetimlere ilişkin başlıca e-devlet projeleriyle bazı Büyükşehir belediyeleri ve diğer belediyelerdeki başarılı e-belediyecilik uygulamalarına değinilmiştir.
2.1. YERYÖN PROJESİ
YERYÖN, Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi Araştırması Projesi, Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi (YYAEM) tarafından 1998-2001 yıllarında gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırma çalışmasıdır. Araştırma DPT Yıllık Yatırım Programlarında yer almış ve genel bütçeden finanse edilmiştir.
Araştırmanın amacı, sistemin yapısal özellikleriyle sorunlarını ortaya koymak ve 21. yüzyılın gereklerini karşılayacak model üzerine fikir geliştirmek olarak belirlenmiştir. Araştırma Belediye Personeli,Su Hizmetleri Yönetimi, Yerel Temsil, Çöp Hizmetleri, Mali Yapı, İmar Hizmetleri, Zabıta Hizmetleri, Eğitim ve Sağlıkta Yerelleşme Sorunu, İtfaiye ve Acil Durum Hizmetleri ve Yerel Yönetim Modeli Geliştirme Modüllerinden oluşmaktadır. (YERYÖN, 195.142.105.10/yyaem/yeryon.php,19.01.2005)
2.2. YEREP PROJESİ
YEREP, Yerel Yönetimler İçin Eğitim Malzemesi Geliştirme Projesi, 1999-2001 yıllarında yürütülmek üzere planlanmış ve DPT Yıllık Yatırım Programlarında yer alarak genel bütçeden finanse edilmiş bir çalışmadır. Projenin iki amacı vardır: Birincisi, yerel yönetimlere ilişkin veri, bilgi ve deneyimin sunulabileceği bir Internet paylaşım ağı kurmak, ikincisi yerel yönetimlere dönük eğitim çalışmalarında gerek derslik ortamında gerekse kendi kendine eğitim yönetiminde kullanılmak üzere ders notları geliştirmektedir. (YEREP, 195.142.105.10/yyaem/yerep.php, 19.01.2005)
2.3. YERELBİLGİ PROJESİ
İçişleri Bakanlığı***8217;nın önerisi üzerine TODAİE-YYAEM tarafından ***8220;Yerel Bilgi Tabanı Projesi***8221; 2001-2002 hazırlanmış ve proje iki kurum arasında im-zalanan bir protokol ile 4 Nisan 2001***8217;den başlayarak yürürlüğe girmiştir. YE-RELBİLGİ Projesi, yerel yönetimlerle ilgili olan verileri elektronik ortamda toplayarak, bu verilerin politika geliştirme ve karar alma sürecine yardımcı ola-cak şekilde derlenmesi ve bunların analitik sorgulamaya tabi tutulmasını hedef-lemektedir. Proje Ekim 2003***8217;te İçişleri Bakanlığı***8217;na teslim edilmiştir. Bakanlık tarafından yürütülmektedir. (YERELBİLGİ, 2001-2002,195.142.105.10/yyaem/ yerelbilgi.php, 19.01.2005)
2.4. YERELNET PROJESİ
DPT ile TODAİE-YYAEM işbirliğinde yürütülen YerelNet Projesi; 2001 yılı itibariyle ***8220;Türkiye***8217;nin Yerel Yönetimler Portalı***8221; olarak yürütülmektedir. (E-TÜRKİYE, vizyon2023.tubitak.gov.tr, 11.12.2004)
2.5. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İlgililerin doğrudan başkana ulaşmalarının da sağlandığı Büyükşehir belediyesinin web sayfasında kullanıcılara şu hizmetler sunulmaktadır: Belediye hizmet birimleri, kentle ilgili proje-yatırım bilgileri, belediye bütçesi, belediye hizmet rehberi, kentin tarihsel gelişimi, Ankara***8217;da neler yapmalı, belediye faaliyet raporları, ihale ilanları, şehir rehberi, sıkça sorulan sorular, tarihte belediye ve meclisi hakkında bilgi, mahalli idareler ve belediyelerle ilgili bilgi, ayrıca interaktif kent haritası , resmi kurumlar , eğitim , ulaşım bilgileri kullanıcılara sunulmaktadır. (Yıldırım ve Öner, )
2.6. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İzmir BSB***8217;nin web sayfasında kullanıcılara şu konularda hizmet sunulmaktadır: Kentle ilgili haberler, yönetmelikler, kent içi ulaşım bilgileri, sosyal hizmetler, kültür-sanat, belediye şirketleri, projeler, faaliyet raporları, kente dair bilgiler, hemşehri iletişim merkezi, yararlı linkler.
Kullanıcıların sisteme kayıt yaptırmaları durumunda, belediyenin görev ve yetki alanındaki hizmetlere ilişkin programlı aksamaların duyuruları e-posta adreslerine iletilmektedir. (Yıldırım ve Öner, )
2.7. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İstanbul BŞB E-Belediye çalışmaları Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. BŞB***8217;nin web sitesi dinamik, güncellenen bir web sitesi olup, 1997 yılında Aralık ayında yayın hayatına başlamıştır. İstanbul BŞB***8217;nin çalışmalarını başta İstanbullular olmak üzere tüm dünyaya açan site, Türkçe ve İngilizce yayın yapmaktadır. İstanbul BŞB web sitesinin en çok ziyaretçi aldığı sayfalar ise şunlardır: (Erdal,2002)
1- On-line Trafik Görüntüleri: İstanbul***8217;un 10 önemli kavşağından 24 saat canlı trafik görüntüsü yayınlanan sayfa yoğun ilgi görmektedir.
2- Kent Rehberi: İstanbul***8217;un sokak sokak, cadde cadde taranabilmesine imkan tanıdığı kent rehberi sayfası diğer ziyaretçi yoğunluğu yaşanan sayfalardan biridir.
3- İhaleler: Geriye yönelik arşiv taraması ve sorgu imkanı tanıyan ihaleler sayfası, İstanbulluların özellikle tedarikçi işletmelerin yoğun ilgi gösterdiği sayfalardan biridir.
4- Kültür-Sanat: İBŞB bünyesinde sergilenen tüm kültür ve sanat faaliyetleri her ay düzenli olarak yayına verilmektedir.
5- Ulaşım Rehberi: Şehir içi ulaşım bilgileri sitede güncel olarak yer almaktadır.
6- 360 Derece İstanbul Görüntüleri: İstanbul***8217;un tarihi mekanları, mey-danları ve Büyükşehir belediyesine ait projelerin 360 derece görüntüleri sitede ilgiyle izlenen sayfalardan biridir.
İstanbul BŞB bünyesindeki İGDAŞ, İSKİ, İDO gibi şirketler de e-devlet yolculuğunda yer almıştır. İGDAŞ ve İSKİ***8217; de vatandaşlar faturasını Internet üzerinden sorgulayabiliyor ve yine Internet üzerinden kredi kartıyla ödeme yapabiliyor. İDO***8217; da yani deniz otobüslerinde Internet üzerinden ödeme yapılıp yer ayırttırılabiliyor. (Internet tabanlı devlet: e-devlet, Ali Müfit Gürtuna, 2003, )
İstanbul BŞB***8217; de ayrıca belediye bürokrasisi ile ilgili yeterince bilgi sahibi olmayan İstanbullular, konuyla hangi birimin ilgileneceğine kafa yormaksızın her türlü başvuru, eleştiri, öneri ve şikayetlerini Beyaz Masalara şahsen ziyaretle, telefonla (153 Alo Büyükşehir Sesli Bilgi Sistemi) ya da elektronik posta (beyazmasa@ibb.gov.tr) ile iletebilmektedir. (Yıldız,
2.8. Kadıköy Belediyesi
Kadıköy e-belediyecilik projesi, Kadıköy Belediyesi tarafından başlatılan Global Dönüşüm Projesi kapsamında yer alan ve kent yaşamının gelişmesinde saydamlığın ve katılımın artmasına yönelik önemli bir gelişimi sunan bir projedir. Proje, yerel yönetimlerin iş ve toplumsal yaşamın gelişmesine katkısını gösteren çağdaş bir yaklaşım örneğidir.
Proje başlıca üç bölümden oluşmaktadır:
1. Bilgi ve Veri İletişim Altyapısının Oluşturulması: Bu bölümde Kadıköy Belediyesi***8217;nde halihazırda kurulu bulunan donanım, iletişim ve yazılım yazılımlarının bu yeni projeyi destekleyecek şekilde güncelleştirilmesi yapılacaktır.
2. Ofis Otomasyonu ve Doküman Akış Yöntemi: Kadıköy Belediyesi iç ve dış haberleşme trafiği elektronik ortama taşınacaktır. Belediyenin dahili bilgi sistemi için Internet altyapısı oluşturulacaktır.
3. Elektronik Belediyecilik: Projenin son aşamasında Kadıköy Bele-diyesi ***8220;Portal***8221; kavramının oluşumunu sağlayacak web sitesi oluştu-racak, mevcut veri tabanı ile bütünleşik Internet çözümleri geliştire-cektir.
Bu projenin tüm bölümleri hayata geçirilmiş, Kadıköy halkının emlak ve çevre vergileri ödeme işlemlerini, sicil bilgilerini, hesap ekstresi, beyan bilgilerini sorgulama işlemleri ile borç görüntüleme ve dökme gibi pek çok işlemi Internet üzerinden yapabilmesi, Kadıköy Gazetesinin web ortamına aktarılması sağlanmıştır. Gerçekleştirilen bu proje başarısı dolayısıyla TÜSİAD ve TBV tarafından e-Yerel Yönetim kategorisinde büyük ödüle layık görül-müştür.
2.9. Yalova Belediyesi
Yalova Belediyesinin e-belediyecilik projesinin başlangıcı 08-14 Mayıs 1998 tarihlerinde toplanan ve tamamen yerel ve sivil bir inisiyatif girişimi niteliğindeki Yalova Kongresine dayanmaktadır. Kongre***8217;de konumlanan hizmet sektörünün gelişim vizyonu çerçevesinde öncelik bilişime verilmiş ve Yalova***8217;nın bir ***8220;bilişim şehri***8221; olması gerektiği belirtilmiştir. Sonradan proje e-Türkiye girişimi kapsamına alınarak Yalova pilot il yapılmıştır. (Uçkan, 2003:298) E-Yalova için 11 hedef belirlenmiştir. Yalova Valiliği, Yalova Belediyesi ve Bahçeşehir Üniversitesi tarafından hazırlanan proje çerçevesinde köy kahvelerine Internet köşeleri konularak Internet***8217;e erişim sağlanacaktır. Tüm merkez ilçe ve köy muhtarlık ofisleri Internet***8217;e erişim noktası haline getirilecek, bu kapsamda muhtarlar eğitilecektir.
Yalova merkez ilçede Mernis Projesinin şartları olan bilgi kullanım metodolojisine geçilerek e-kimlik uygulaması başlatılacaktır.


Alıntı ile Cevapla
  #7  
Alt 01.08.08, 06:50
iktisatci
Ziyaretçi
 
İletiler: n/a
Standart Türkiye'de E-Devlet Uygulamalari

3. Türkiye***8217;de E-Devletin Hukuki Altyapısı
Bu kısımda 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ele alınarak eleştirel ve analitik bir bakış açısıyla değerlendirilecektir.
3.1. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 24.4.2004 tarihinden geçerli olmak üzere 27.04.2004 tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun 5 bölüm ve 33 maddeden oluşmaktadır. Kanun, kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerine yönelik kişilerin bilgi edinme haklarını düzenlemektedir. (Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5.01.2005)
Kanun e-devlet olma yönünde çok önemli bir adım olsa da gerek kanun maddelerine gerekse kanunun uygulanmasına ilişkin esas ve usuller hakkındaki Yönetmeliğe ciddi eleştirilerde bulunulmaktadır. Özellikle kanun ve yönet-meliğe işlerlik kazandırmak için kurum ve kuruluşlarda belge ve arşiv bi-rimlerinin en kısa zamanda oluşturulması ve etkin duruma getirilmesinin gerekliliği savunulmaktadır. Kurumlarda da belge ve arşiv yönetim birimlerinin etkin şekilde hayata geçirilmesi hususunda da ***8220;merkezi idarenin arşivlerini yönetmek ve diğer arşiv işlem ve hizmetlerini koordine etmek ve öncülük yapmak amacıyla bir yasayla kurulmuş, bir ülkenin arşiv hizmetlerini yürüten merkez***8221; olarak tanımlayabileceğimiz bir milli arşivin yönlendirme ve desteği için ***8220;Milli Arşiv Yasası***8221; na ihtiyaç duyulmaktadır. (Özdemirci, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 5.01.2005)
Vatandaşlarımızın bilgi edinme haklarından yararlanmaya başlaması ve bakanlıklara yüzlerce başvuruda bulunmuş durumda bulunması olumlu bir gelişme olmakla birlikte bakanlıkların Internet sitelerinde belli bir standardın olmaması, kimi bakanlıkların iletişim bilgileri, kanun ve yönetmelik hakkında hala eksik bilgi vermesi önemli eksikler olarak göze çarpmaktadır. Daha açık ve şeffaf bir Türkiye için bu kanunun gereğince ***8220;uygulanması***8221; kanunun ken-disinden daha önemlidir. (12.01.2005)
3.2. Elektronik İmza Kanunu
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu 15.1.2004 tarihinde kabul edilmiş ve 23.1.2004***8217;te Resmi Gazete***8217;de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun elektronik imzayı ***8220;başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulaması amacıyla kullanılan elektronik veri***8221; olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre, elektronik imzanın asli amacı kimlik doğrulamasıdır.
Bu tanımın elektronik imzayı mümkün olduğunca geniş kavram-sallaştırdığına dikkat edilmelidir. Bundan kasıt, tanımın teknolojiden mümkün olduğunca uzak tutulmasıyla, kanunun yeni teknolojik gelişmeleri de karşılıkta esneklikte olmasının sağlanmasıdır.(Tüfekçi, bilten.meu.edu.tr, 6.01.2005)
Kanundaki düzenlemelere göre, her elektronik imza, klasik imzayla eş değerde tutulmaktadır. Kanunun bir elektronik imzayı, klasik imzayla eş değerde tutabilmesi için, öncelikle elektronik imzanın kanunda tanımlanan nitelikte olması gerekir. Yani kanunda belirtilen sertifika vermeye yetkili kurumlar tarafından verilmiş güvenli elektronik imza olması gerekir.
Aynı zamanda kanunların resmi şekle veya özel bir merasime tabi tuttuğu hukuki işlemler (araç satışları, mal rejimi sözleşmeleri, evlilik akdi, tapuda yapılan taşınmaz tescilleri, resmi vasiyetname) ile teminat sözleşmelerinin güvenli elektronik imzayla gerçekleştirilemeyeceği belirtilmektedir. (Ergün, 2004,) Elektronik İmza Kanunuyla tüm kimlik ve kartlar tek bir şifrede toplanacak, nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi belgeler ve banka kartlarının yerini e-imza alacaktır. Ayrıca Internet ortamında yapılan tüm işlemler hukuki güvence altına alınacaktır. (, 20.4.2004)
E-imza kanununa bazı eleştiriler de yöneltilmiştir. Bu eleştiriler şunlardır: (Ergün)
1. Dijital imzanın kullanımında yurtdışında bulunan onay makamlarının toplayacakları kimlik bilgilerinin ulusal çıkarlara ters düşeceği belir-tilmektedir.
2. Noterlerin yapacağı hizmetlerden bir bölümünün, noterlerin sahip oldukları sorumluluk ve güvenilirlilik altyapısına sahip olmayanlara verilmesi bir handikap olarak değerlendirilmektedir.
3. Dijital imza anahtarı olarak 30-50 USD gibi fiyata satılan cihazların yeni bir sömürü aracı olacağı iddia edilmektedir.
4. Vatandaşın devletin herhangi bir kurumuna elektronik dilekçe gön-dermeyeceği, gibi konularda da kanuna yoğun eleştiriler gelmektedir.
5. kanun metni ***8220;imlası kötü bir çeviri***8221; olarak batılı ülkelerin kabul ettiği e-imza yasalarındaki aksaklıkları dikkate almadan kabul edilmiştir şek-linde eleştiriler de yapılmaktadır. (Gündüz, 2004, Sal Gunduz)


Alıntı ile Cevapla
  #8  
Alt 01.08.08, 06:52
iktisatci
Ziyaretçi
 
İletiler: n/a
Standart Türkiye'de E-Devlet Uygulamalari

4. TÜRKİYE***8217;DEKİ E-DEVLET UYGULAMALARININ DEĞER-LENDİRİLMESİ
Türkiye e-devlet performansı açısından Brown Üniversitesince 2004 yılın-da yapılan bir araştırmada 62. sırada yer almıştır.(West, 2004, depolities.org ) 2001 yılında BM Kamu Ekonomisi ve Kamu Yönetimi Birimi ve Amerikan Kamu Yönetimi topluluğunca yapılan Global Bir Perspektif adlı çalışmada devletler beş ölçüte göre değerlendirilmiş ve Türkiye orta e-devlet kapasitesiyle (1.83) interaktif durum içinde yer almıştır. (egovaspac.apdip.net, 13.12.2004) 2004 yılında merkezi Avrupa***8217;da yapılan yeni bir araştırmada ise (graphics.eiu.com, 2004, Erişim: 20.12.2004) Türkiye 11 ülke içinde 4.64***8217;lük bir oranla 6. sırada yer almıştır. Türkiye***8217;nin bu araştırmada en kötü derecesi bilişim teknolojilerini kullanma konusundaki eğitim ve yetenekler (11 ülke içinde 10. sırada) hususunda olmuştur. En iyi derecemiz ise e-demokrasi alanında (11 ülke içinde 2. sırada) kaydedilmiştir. Türkiye bu alanda sadece vatandaşlarına iletişim kanallarını açmak şeklinde şeffaf bir çaba göstermeyen aynı zamanda on-line geri besleme sağlayacak süreçlerle yasama sürecini şekillendiren bir ülke olarak nitelendirilmiştir.
Türkiye***8217;nin e-Devlet***8217;e ulusal yaklaşımı daha merkezileştirilmiş bir anlayış doğrultusunda karakterize edilmektedir. E-devlet siyasal yapım sürecinde bü-tüncül bir bakış açısı olmayışı karşılıklı işlerlik, tek duraklı devlet portalı, hızlı erişim gibi önemli konularda ihmalkarlıklara neden olmuştur. (6.01.2005) Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki zayıflıkların temel nedeni olarak kaynak tedarikindeki kısıtlar ve maliyetlerdeki yükseklikler göze çarpmaktadır. (Jedrzejczak, Aubert ve diğerleri, 2004,) Türkiye***8217;de bilgi üretimine yönelik harcamaların GSMH***8217;ya oranı da diğer ülkelerle karşılaştırıldığında oldukça düşüktür. Bilgi üretimine yönelik tüm faaliyetlerin GSMH paylarını topladığımızda, bilgi üretimi bakımından Tür-kiye***8217;nin ABD***8217;nin 1958 yılında ulaştığı düzeye henüz ulaşmadığı görülmek-tedir. (Dura ve Atik, 2000:254)
BM Kamu Yönetimi ve Maliyesi Çevrimiçi Ağ Kuruluşu (UNPAN) Türkiye***8217;nin e-devletteki zayıflıklarını 8 başlıkta toplamaktadır. Bunlar, güvenilir bir e-devlet altyapısının eksikliği, iyi tanımlanmış bir vizyon ve misyonun olmayışı, idari kurumlar arasındaki koordinasyon eksikliği, Internet sahasındaki bilgi eksikliği, kamu kurumları ve özel sektör kurumları arasındaki işbirliği yokluğu, bürokraside e-devlet araçlarının kullanımına ilişkin isteksizlik, Internet ve bilgisayar kullanımına dair resmi eğitim eksikliği ve e-devlet alanındaki yasal çerçeve eksikliğidir. ( 11.1.2005)
Ülkemizde kişi başına bilgi işlem tüketimi 10 $ düzeyinde iken bu rakam Fransa ve Almanya***8217;da 600 $ düzeyini bulmaktadır. (BTYK Raporu, 1993) DİE tarafından 2004***8217;ün Haziran ayında yapılan Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması sonuçlarına göre; hanelerin sadece %7.02***8217;si Internet***8217;e erişim imkanına sahiptir. (DİE, 19.01.2005) Ülkemizde interaktif e-devlet uygulama oranı AB ülkelerinin 2001 yılında bulundukları seviyenin bile altındadır. (Aklan ve Özenç, kurultay.tbd.org, 10.12.2004) Türkiye***8217;nin vatandaşlarına ve tüm ilgili kurum-larına maksimum yarar ve kolaylık sağlayacak e-devlet adına gerekli dönüşümü gerçekleştirmek için ileriye dönük radikal adımlar atması ve derhal harekete geçmesi gerekmektedir. (BT Haber, Nisan 2003, Consulting, Technology and Outsourcing Services at Accenture)
E-devlet sadece devletin değil, vatandaşın da katkısıyla gelişecek bir olgu olduğundan (15.12.2003) ülke çapında genç ve işsiz nüfusu bilişim insan gücü olarak yetiştirmek üzere bir seferberlik başlatılması son derece yerinde olacaktır. (Türkiye Bilişim Şurası, 10-11 Mayıs 2002) Ayrıca STK***8217;lar tüm ülkede Internet ve bilişim kültü-rünü yayacak çabalarda bulunmalı, yayınlar çıkartmalı, kurslar düzenlemelidir. Pilot projelere öncülük etmelidir. (Akgül, 2003, TBD - HOŞ GELDİNİZ )
e-Türkiye, öncelikle zihinlerde bilgi toplumu dönüşümünün gerçekleş-tirilmesi ve daha sonra bu dönüşümün kamu ve özel sektör projeleriyle somut-laştırılmasıyla, (Atalay, 2004, Haber Analiz - FORSNET) yani önce tabanda kendi iç dinamikleriyle oluşabilir ve gayri merkeziyetçi bir yatay koordinasyon ya-pılanması içerisinde gelişebilir. Bu radikal toplumsal dönüşüm mutlaka kararlı ve tutkulu bir siyasi liderlik gerektirmektedir. (Kaleağası, 2001) Bu doğrultuda devletin görevi, yatay iletişime imkan tanımak ve tek başına kendisini çok aşan bir koordinasyon çalışmasına, geniş katılımlı bir uzlaşma platformunda aktif olarak katılmaktır. (Uçkan,5.1.2005)kaynakDOC
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: doc A.Nohut 35-58.doc (230,0 KB (Kilobyte), 557x kez indirilmiştir)
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
e-devlet, türkiye'de, uygulamalari

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 21:16 .