Nüve Forum


Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü hakkinda Rüşvet Karşıtı İş İlkeleri ile ilgili bilgiler


1) GİRİŞ Rüşvet: Herhangi bir şirketin faaliyetlerini yürütebilmek uğruna dürüst olmayan, yasa dışı veya güveni ihlal edici herhangi bir şey yaptırmak için herhangi bir kişiye verilen veya o kişiden alınan

Like Tree4Likes
  • 4 Post By SerdarK

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 16.09.08, 15:08
SerdarK - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Nov 2006
Nereden: hüzünün başkenti
İletiler: 936
Blog Başlıkları: 16
SerdarK için ne kadar gurur duyulsa azdır.SerdarK için ne kadar gurur duyulsa azdır.SerdarK için ne kadar gurur duyulsa azdır.SerdarK için ne kadar gurur duyulsa azdır.SerdarK için ne kadar gurur duyulsa azdır.SerdarK için ne kadar gurur duyulsa azdır.SerdarK için ne kadar gurur duyulsa azdır.SerdarK için ne kadar gurur duyulsa azdır.SerdarK için ne kadar gurur duyulsa azdır.SerdarK için ne kadar gurur duyulsa azdır.SerdarK için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Rüşvet Karşıtı İş İlkeleri

1) GİRİŞ
Rüşvet: Herhangi bir şirketin faaliyetlerini yürütebilmek uğruna dürüst olmayan, yasa dışı veya güveni ihlal edici herhangi bir şey yaptırmak için herhangi bir kişiye verilen veya o kişiden alınan veya alınması/verilmesi önerilen herhangi bir armağan, ücret, ödül veya sağlanan diğer herhangi bir yarar.

Rüşvet Karşıtı İş İlkeleri (***8220;İş İlkeleri***8221;); bir özel sektör hissedar grubu, sivil toplum örgütleri ve sendikalar tarafından, müesseselerin tüm faaliyetlerinde rüşvete karşı sürdürdükleri mücadele için etkili yaklaşımlar geliştirmelerine yardımcı bir araç olarak; geliştirildi.

İş İlkeleri, OECD ***8220;Uluslararası Ticari Muamelelerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesiyle Mücadele Kongresi***8221; ICC ***8220; Şantaj ve Rüşvete Karşı Mücadeleyi Yürütme Kuralları***8221; ve OECD ***8220;Çokuluslu Şirketlere Direktifler***8221;inin gözden geçirilmiş metninde yer alan rüşvet karşıtı hükümler gibi yeni girişimlere pratiklik kazandırmaktadır.

İş İlkeleri büyük, orta boy ve küçük şirketlerin kullanımı için tasarlanmıştır. Bu ilkeler kamu görevlilerine verilen rüşvetler ile özelden-özele muameleler için geçerlidir. Bu belgenin amacı, rüşvete karşı koymak için pratik yollar göstermek, düzgün bir oyun alanı oluşturmak ve uzun vadeli iş avantajı sağlamaktır.

2) İş İlkeleri
·Müessese dolaylı veya doğrudan verilen tüm rüşvet şekillerini yasaklayacaktır.
·Müessese rüşvete karşı çıkma Programını uygulamayı taahhüt edecektir.

İş İlkeleri dürüstlük, saydamlık ve hesap verme yükümlülüğü gibi temel değerlere bağlılık üzerine inşa edilmiştir. Müesseseler rüşvetin kabul görmediği, güvene dayalı ve esaslı bir iç-kültür yaratmayı ve bunu sürdürmeyi amaçlayacaklardır.
Program, değerler, politikalar, süreçler, eğitim ve kılavuzluk dahil olmak üzere, bir müessesenin rüşvet karşıtı çabalarının tümünden oluşmaktadır.

3) Amaçlar
İş İlkeleri aşağıdakileri amaçlamaktadır:
İyi iş uygulamaları ile rüşvetle mücadelede risk yönetimi stratejileri için bir çerçeve sağlamak.
Müesseselerin aşağıdakileri gerçekleştirmelerine yardımcı olmak:
- rüşveti ortadan kaldırmak
- rüşvetle mücadeledeki kararlılıklarını sergilemek
- faaliyet gösterdikleri her yerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verme yükümlülüğü gibi iş standartlarının iyileştirilmesine olumlu katkıda bulunmak.

4) Bir Rüşvetle Mücadele Programı Geliştirmek
4.1 Müesseseler, büyüklük, iş sektörü, olası rizikolar ve işletme mekânlarının yerlerini yansıtan birer Program geliştirmelidirler. Rüşvetin, müessesenin etkili kontrolü altındaki tüm faaliyetlerden elenmesi için kullanılacak olan kesin değer, politika ve prosedürler Programda açıkça ve mümkün olduğu kadar ayrıntılı olarak belirtilmelidir.
4.2 Program müessesenin iş gördüğü tüm yargı dairelerinde geçerli olan rüşvet karşıtı tüm yasalara ve özellikle müesseseye özgü iş uygulamalarıyla doğrudan bağlantılı olan yasalara uyum sağlamalıdır.
4.3 Müessese Programı hazırlarken, personel, işçi sendikaları ve çalışan temsilcisi diğer kuruluşlara danışmalıdır.
4.4 Müessese, ilgili taraflarla iletişim kurmak suretiyle, Programın etkin gelişimi açısından önem taşıyan tüm hususlardan haberdar edilmeyi sağlamalıdır.

5) Programın Kapsamı
Müessese rüşvet karşıtı Programı oluştururken, hangi belirli alanların en fazla rüşvet riski taşıdığını çözümlemelidir.
Program, müessesenin faaliyet alanına uygun rüşvet türleri arasında en yaygın olanları ele almanın yanı sıra, en az aşağıdaki alanları da kapsamalıdır:
5.1 Rüşvetler
Müessese, herhangi bir sözleşmenin tümü veya bir bölümüyle ilgili ödemelerden komisyonların; veya müşteri, acente, müteahhit, tedarikçi veya bu kişilerin personeli veya resmi yetkililere başka yol veya kanallardan sağlanacak uygunsuz yararlar dahil olmak üzere, tüm ikram, armağan veya diğer şekillerde herhangi bir rüşvetin verilmesini ve önerilmesini yasaklamalıdır.
Müessese, ayrıca personelinin müşteri, acente, müteahhit ve tedarikçilerden veya onların çalışanlarından veya resmi yetkililerden, kendisinin veya ailesinin, dostlarının, ortak veya tanıdıklarının yararına rüşvet veya komisyon almasını veya ayarlamasını da yasaklamalıdır.
5.2 Politik katkılar
Müessese, personel veya acenteleri siyasi parti, organizasyon veya politikaya girmiş kişilere ticari muamelelerde çıkar sağlamak amacıyla doğrudan veya dolaylı olarak katkıda bulunmamalıdır.
Müessese tüm siyasi katkıları alenen açıklamalıdır.
5.3 Yardım amaçlı katkı veya sponsorluklar
Müessese yardım amaçlı katkı veya sponsorlukların rüşvet kamuflajı olarak kullanılmamasını sağlamalıdır.
Müessese tüm yardım amaçlı katkıları alenen açıklamalıdır.
5.4 Kolaylaştırma ödemeleri
Kolaylaştırma ödemelerinin, aynı zamanda ***8220;kolaylaştırıcı***8221;, ***8220;hızlandırıcı***8221; veya ***8220;yağlama***8221; ödemeleri olarak da adlandırılan ve ödemeyi yapanın zaten yasal veya diğer şekilde hakkı olan rutin veya gerekli işlemlerin gerçekleşmesini sağlamak veya hızlandırmak için yapılan ufak ödemelerdir, bir tür rüşvet olduğunun bilincine vararak, müessese bu ödemeleri teşhis etmeli, asgariye indirmeli ve tercihen elimine etmelidir.
5.5 Armağanlar, ağırlamalar ve harcamalar
Ticari muamelelerin sonuçlarını etkiledikleri veya makul ve gerçek gider olmadıkları sürece, müessese armağan, ağırlama veya harcamaların karşılanması şeklinde ikramların alınması veya verilmesini yasaklamalıdır.

6) Program uygulama koşulları
Aşağıdaki bölüm müesseselerin Programı uygularken yerine getirmeleri gereken asgari zorunlulukları listelemektedir.
6.1 Organizasyon ve sorumluluklar
6.1.1 Yönetim Kurulu veya muadili organ, İş İlkelerini kurum politikası olarak benimseyerek, yönetimin Programı uygulamasında liderlik, kaynak ve etkin destek sağlamalıdır.
6.1.2 CEO programın tutarlı ve yetki sınırları net belirlenmiş bir biçimde yürütülmesini sağlamakla yükümlüdür.
6.1.3 Yönetim Kurulu, CEO ve üst düzey yönetim İş İlkelerinin uygulanmasındaki kararlılıklarını bariz ve etkin biçimde sergilemelidirler.

6.2 Ticari İlişkiler
Müessese Programını yan kuruluşları, ortaklıkları, acenteleri, müteahhitleri ve ticari ilişkide bulunduğu diğer üçüncü kişilerle olan işlerinde uygulamalıdır.
6.2.1 Yan kuruluşlar ve ortaklıklar
6.2.1.1 Müessese bir ortaklığa katılmadan önce gerekli titizliği göstermelidir.

6.2.1.2 Müessese, etkili kontrolü altındaki yan kuruluş ve ortaklığın Programı benimsemesini sağlamalıdır. Etkili kontrole sahip olmadığı durumlarda, müessese Programını açıklayarak, söz konusu yan kuruluş ve ortaklığın İş İlkeleri doğrultusunda hareket ettiklerini kontrol etmek için elinden gelen tüm çabayı gösterecektir.

6.2.2 Acenteler
6.2.2.1 Müessese acenteleri aracılığıyla usulsüz ödemeler yapmamalıdır.
6.2.2.2 Müessese acentesini seçerken gereken titizliği göstermelidir.
6.2.2.3 Acentelere ödenen miktar verilmiş yasal hizmetlerin uygun ve gerekçeli karşılığı olmalıdır.
6.2.2.4 İlişki belgelenmelidir.
6.2.2.5 Acente müessesenin Programına uymayı sözleşme şeklinde kabul etmelidir.
6.2.2.6 Müessese acentelerinin davranışlarını izlemeli ve rüşvet verdikleri takdirde ilişkilerini sona erdirme hakkına sahip olmalıdır.

6.2.3 Müteahhitler ve tedarikçiler
6.2.3.1Müessese tedarik uygulamalarını adil ve saydam şekilde yürütmelidir.
6.2.3.2 Müessese önemli müteahhit ve tedarikçilerini değerlendirirken, etkin rüşvet karşıtı politikalara sahip olduklarından emin olacak şekilde gerekli titizliği göstermelidir.
6.2.3.3 Müessese kendi rüşvet karşıtı politikalarını müteahhit ve tedarikçilere açıklamalıdır. Önemli müteahhit ve tedarikçilerin davranışlarını izlemeli ve rüşvet verdikleri takdirde ilişkilerini sona erdirme hakkına sahip olmalıdır.
6.2.3.4 Müessese rüşvet verdiği bilinen müteahhit ve tedarikçi adaylarıyla iş yapmaktan kaçınmalıdır.

6.3 İnsan Kaynakları
6.3.1 İşe alma, terfi ettirme, eğitim, performans değerlendirmesi ve takdir müessesenin Programa bağlılığını yansıtmalıdır.
6.3.2 İnsan kaynaklarının Programla ilgili politika ve uygulamaları, yerine göre personel, işçi sendikaları veya diğer çalışan temsilci kuruluşlarına danışılarak geliştirilmeli ve gerçekleştirilmelidir.
6.3.3 Müessese, iş kaybına uğramasına neden olsa bile, rüşvet vermeyi reddeden hiçbir personelin rütbe indirme, cezalandırma veya diğer olumsuz sonuçlarla karşılaşmayacağını açıkça belirtmelidir.
6.3.4 Müessese programın ihlal edilmesi halinde uygun yaptırımı uygulamalıdır.

6.4 Eğitim
6.4.1 Müdür, personel ve acentelere program konusunda özel eğitim verilmelidir.
6.4.2 Gerekli durumlarda müteahhit ve tedarikçiler de Program konusunda eğitilmelidirler.

6.5 Kaygı belirtmek ve rehberlik istemek
6.5.1 Programın etkili olabilmesi için, personel ve diğerlerinin kaygılarını ilk fırsatta belirteceklerine ve ihlalleri ihbar edeceklerine güvenilebilmelidir. Bu amaçla müessese, personel ve diğerlerinin ,güven içinde ve misillemeden korkmadan, kaygılarını bildirebilecekleri ve ihlalleri ihbar edebilecekleri emin ve erişilebilir kanallar sağlamalıdır.
6.5.2 Bu kanallar, personel ve diğerlerinin Program konusunda danışma isteklerine ve iyileştirme önerilerine de açık olmalıdır. Bu süreci desteklemek için, müessese personel ve diğerlerine Programın müstakil olaylarda yorumlanmasına ilişkin rehberlik sağlamalıdır.

6.6 İletişim
6.6.1 Müessese Program için kurum içi ve dışında etkin iletişim kurmalıdır.
6.6.2 Müessese ,bir istek halinde, rüşvetle mücadele için kullandığı yönetim sistemlerini kamu oyuna açıklamalıdır.
6.6.3 Müessese, ilgili taraflardan Programa ilişkin gelen haberleşmelere açık olmalıdır.

6.7 İç kontroller ve denetim
6.7.1 Müessese, tüm mali işlemleri usulüne göre ve adil biçimde belgeleyen defter ve kayıtlarını doğru şekilde tutmalı ve teftişe hazır bulundurmalıdır. Müessese defter dışı hesap tutmamalıdır.
6.7.2 Müessese Programın sürekli iyileştirilmesini destekleyici geribildirim mekanizmaları ve diğer iç süreçler oluşturmalıdır.
6.7.3 Müessese, başta muhasebe ve kayıt tutma uygulamaları olmak üzere iç kontrol sistemlerini, rüşvetle mücadelede etkili olduklarını garantilemek için, düzenli olarak denetletmelidir.

6.8 İzleme ve Gözden Geçirme
6.8.1 Müessesenin üst düzey yönetimi programı izlemeli ve belirli aralıklarla programın uygunluğu, yeterliliği ve etkinliğini gözden geçirerek, gerekli iyileştirmeleri gerçekleştirmelidir. Üst düzey yönetim, Program inceleme sonuçlarını düzgün aralıklarla Denetim Komitesi veya Yönetim Kuruluna bildirmelidir.
6.8.2 Denetim Komitesi veya Yönetim Kurulu Programın yeterliliği konusunda bağımsız bir değerlendirme yaparak, bulgularını Faaliyet Raporunda hissedarlara açıklamalıdır.

Nüve Forum
Kaynakpdf
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf business_principles.tur.pdf (21,3 KB (Kilobyte), 40x kez indirilmiştir)

Konu CiwCiw tarafından (16.09.08 saat 15:25 ) değiştirilmiştir.. Sebep: kaynak eklendi
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
karşıtı, rüşvet, ılkeleri

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 16:52 .