Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Eğitim Fakültesi > Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü > İnternet Üzerinden Bilgisayar Destekli Tasarım Yaklaşımları

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü hakkinda İnternet Üzerinden Bilgisayar Destekli Tasarım Yaklaşımları ile ilgili bilgiler


İnternet Üzerinden Bilgisayar Destekli Tasarım Yaklaşımları-Computer Aided Design via Internet Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) programları son 20 yılda özellikle mühendislik, mimarlık gibi alanlarda sıkça kullanılmaktadır. Son döneme kadar bu tür

Like Tree1Likes
  • 1 Post By mylove

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 14.10.10, 16:33
mylove - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Yaratıcı
 
Üyelik tarihi: Apr 2007
İletiler: 1.152
mylove artık çok görkemli biri.mylove artık çok görkemli biri.mylove artık çok görkemli biri.mylove artık çok görkemli biri.mylove artık çok görkemli biri.mylove artık çok görkemli biri.mylove artık çok görkemli biri.mylove artık çok görkemli biri.mylove artık çok görkemli biri.mylove artık çok görkemli biri.mylove artık çok görkemli biri.
Standart İnternet Üzerinden Bilgisayar Destekli Tasarım Yaklaşımları

İnternet Üzerinden Bilgisayar Destekli Tasarım Yaklaşımları-Computer Aided Design via Internet
Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) programları son 20 yılda özellikle mühendislik, mimarlık gibi alanlarda sıkça kullanılmaktadır. Son döneme kadar bu tür programlar standalone makinalarda tek kullanıcılı olarak düşünülüp uygulamaya sokulmuştu. Oysa disiplinler arası projelerde birlikte eşzamanlı çalışması gereken tasarımcılar için mevcut sistemler yetersiz olduğundan, ayrıca tasarımcıların farklı mekanlarda bulunabilecekleri de göz önüne alındığında, web üzerinden ortak olarak kullanılabilecek CAD yazılımlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada İnternet üzerinden eşzamanlı olarak kullanılmaya olanak veren bazı örnek yazılımlar, çalışma ilkeleri ve sistem mimarileri ile tanıtılmış olup, özellikle java teknolojilerinin bu yeni nesil CAD yazılımlarındaki rolü tartışılmıştır.

Computer Aided Design (CAD) has been extensively employed in engineering and architecture related applications for last 2 decades. Until recently, CAD software packages have been developed for being used on mainly standalone machines. However the recent advances in computing and networking lead to new approaches for development of CAD software packages such that remote users would use these programs simultaneously via internet . This could be very useful for bringing designers from different fields and locations to work together. For this purpose, there is a need to have CAD packages which take the web into consideration. This work will briefly introduce recently developed packages together with their working principles and contributions of Java technologies to the field.
1. Giriş
Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD), 90'lı yıl¬ların başından itibaren, mühendislik tasarım süreçlerinde kullanılmaya ve yaygınlaşmaya başlamıştır. Başlangıçta CAD yazılımları¬nın ağırlıklı olarak sadece geometrik tasarım amaçlı kullanılmasına karşın sonraları fiziksel modellere dayalı Çözücülerinde (Solver) ila¬vesiyle, dinamik davranışlarda modellemeye eklenmiştir. Bu nedenle CAD diye kısaltılan alan son yıllarda Bilgisyar Destekli Mühen¬dislik diye anılan CAE olarak da isimlendirl- mektedir. Ayrıca mimarlık ve benzeri alanların yazılımı olan ve geometrik modelleme amaçlı kullanılan AUTO-CAD isminin CAD olarak kısaltılarak kullanılması ayrıca karmaşaya ne¬den olmaktadır. Bu çalışmada CAD ve CAE ayrıştırılmayarak CAD olarak kullanılacaktır.
İlk CAD uygulamaları ağırlıklı olarak in¬şaat, otomotiv, uçak endüstürülerinde göz¬lenirken sonraları elektrik-elektronik mü¬hendisliği uygulamalarıda kullanıma dahil olmuştur. Özellikle 80'lerden sonra PC'lerin kullanıma başlaması ve yaygınlaşması, bil¬gisayarların hız ve güçleri artarken fiyatları¬nın düşmesi sonucu CAD yazılımlarının kul¬lanım alanlarıda genişlemiştir. Günümüzde çok spesifik alanlarda CAD yazılımları etkin olarak kullanılmaktadır.
CAD yazılımlarının başlangıcını bilgisayar destekli sayısal yöntemlerin geliştirilmesine dayandırmak daha doğru bir yaklaşım olacak¬tır. Özellikle Sonlu Elemanlar Yöntemi (Fini¬te Element - FE) CAD yazılımlarının temelini oluşturmaktadır.
Literatürde genelde 1940'larda Courant'in sa¬yısal yöntemlerle ilgili çalışmaları Sonlu Ele¬manlar Yönteminin dolayısıyla da CAD için de başlangıç olarak kabul edilir [1]. Courant'a ilave olarak Rayleigh, Ritz ve Galerkin gibi sa¬yısal matematikciler kendi isimleriyle anılan yöntemleri ile, Zienkowich ise programlama ve algoritma yaklaşımlarımda kapsayan çalış¬ması ile FE ve CAD için öncü olarak bilinirler [2]. 60'larda geliştirilen ANSIS CAD için ilk kapsamlı yazılım örneğidir.
CAD yazılımları öncelerde ağırlıklı olarak mainframe makinalar üzerinde çalıştırılırken, 80'li yıllarda grafiksel uygulamalardaki üs¬tünlükleri nedeniyle Workstation makinalar ve 90'lardan itibaren ise CPU gücü ve bellek kapasitesinin artması sayesinde PC'ler üzerin¬de yaygın olarak kullanılmaktadır. Üzerinde çalıştığı tüm bu donanımsal farklılıklara kar¬şın CAD yazılımları genelde tekli (standalo¬ne) veya lokal ağ makinalarda bulunmaktaydı. Yakın zamana kadar web üzerinden çalışabi¬lecek CAD yazılımı düşünülmemişti. Bunda en önemli etken CAD yazılımlarının büyük¬lüğü ve bant genişliğinin sınırlılığı neneniyle oluşabilecek erişim yavaşlığı sorunudur. Son yıllarda erişim hızının artması ve tarayıcı özel¬liklerinin gelişmesi artık CAD yazılımlarının web üzerinden çalışmasını olanaklı hale ge¬tirmiştir. Bu bildiride web üzerinden çalışan CAD yazılımlarının çalışma prensipleri ve en yaygın bilinen uygulama olan CYBERCAD örneği detaylandırılmıştır [4].
2. CAD Elemanları ve Evreleri
Bir CAD yazılımı birbiri ile ilişkili 4 temel model grubundan oluşur. Bunlar Matematisel, Geometrik, Grafiksel ve Algoritma-Kodlama modelleri olarak sıralanabilir. Bu modeller aşa¬ğıda sıralanmış evreleri gerçekleştirirler.
-Yönetsel Denklem (Governing Equation)
- Sayısal Yöntem (Numeric Method)
- Mesh Üretimi (Mesh Generation)
-Veri Giriş Arayüz (Data Input Interface)
- Denklem Çözümü (Solving Equations)
- Sonuç Sunumu (Display of Results)
Bir başka yaygın sınıflama ise Pre-Processing (Mesh Üretimi ve Veri Giriş Arayüzü) ve Post¬Processing (Sonuç Sunumu) olarak yapılmaktadır.
Bir CAD yazılımı genelde temel bilimlerden veya mühendislik bilimlerden bir problemin çözümü için kullanılırlar. Bu problemler ço¬ğunlukla kısmi diferansiyel denklemlerle tem¬sil edilirler. Laplace, Poission, Helmotz denk¬lemleri bu tür denklemlere örnek verilebilir ve yönetsel denklem olarak ifade edilirler. Yönet¬sel denklemler bir bilinmeyenli olabileceği gibi birden fazla bilinmeyeni de içerebilirler (sistem denklemleri). Ayrıca bir boyutlu (1D) olabile¬ceği gibi iki,üç, zamanı da kapsayacak şekilde dört boyutlu da olabilirler. Denklemlerde tek bileşenli skaler potensiyeller temel değişken olabileceği gibi 3 bileşenli vektörlerlede te¬mel değişken olabilirler. Yönetsel denklemler için eğer varsa basitleştirmeler (simetri, boyut indirgemesi, vs) yapılarak problem çözümü optimize edilmelidir. Yönetsel denklemlerin yanısıra uygun sınır koşulları ile ön matemik- sel model tamamlanır. Matematiksel modelin ikinci ayağında bu diferansiyel denklemlerin çözümü için kullanılacak sayısal yöntemin be¬lirlenmesi ve probleme uygulanması söz ko¬nusudur. CAD örnek yazılımlarında bu yöntem çok büyük oranda Sonlu Elemanlar (FE) yön¬temidir. Sonlu Farklar (Finite Difference) ve Sınır integral (Boundary Integral) yöntemleri de kısmen uygulanmaktadır, Bu çalışmada sa¬dece Sonlu Elemanlar yöntemine dayalı CAD yazılımları dikkate alınmıştır. Matematiksel Model ayrıca Sonlu Elemanlar Yönteminin Yönetsel Denkleme uygulanması sonucu elde edilen denklemlerin uygun bir yolla çözü¬münü de içerir. Bu evre sondan bir önce olup, genelde [A] [x]= [B] matris formundaki [x] bilinmeyenlerinin bulunmasını sağlar. Burada bilinmeyenlerin sayısı dikkate alınarak iteratif yöntemler veya eliminasyon yöntemlerinden biri kullanılır.
Sonlu Elemanlar Yöntemi çözümü aranan prob¬lemin geometrisini ortak düğüm noktalarında buluşan basit 2D veya 3D elemanlara ayrıştı¬rıp çözdüğünden dolayı CAD yazılımlarından problem geometrisinin sonlu elemanlarla oluş¬turulması beklenir. Bu yolla elde edilen geomet¬ri mesh olarak adlandırılır. Mesh üretimi Geo¬metrik ve Grafiksel modellerin temelini oluştu¬rur. CAD yazılımları kullanıcıya otomatik veya tek tek elemanların belirlenebildiği bir grafiksel arayüz ortamı sunarlar. CAD yazılımları geliş¬tirilirken bazı hazır gelişmiş grafik kütüphane¬lerinden (örneğin openGL) yararlanılır. CAD yazılımlarının etkinliği ve pratikliğinde mesh oluşturma konusundaki esnekliği ve kolaylığı son derece önemlidir. Mesh üretimi sırasında veri girişide kısmen gerçekleştirilebilir. Özellik¬le problem geometrisindeki farklı karakteristik değerelere sahip bölgelerin belirlenmesi, sabit değer alan düğümlerin işaretlenmesi, kaynak bölgelerin oluşturulması ve değerlerin atanması bu çerçevede ele alınmalıdır.
1.JPG

Seda Öngör, Turhan Karagüler, Mahir Rasulov
Beykent Üniversitesi, Matematik***8211;Bilgisayar Bölümü, İstanbul
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf ongor_karaguler_AB09.pdf (282,2 KB (Kilobyte), 15x kez indirilmiştir)
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
bilgisayar, destekli, tasarım, üzerinden, yaklaşımları, ınternet

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 18:44 .