Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Eğitim Fakültesi > Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü > bilgisayar destekli öğretimde kullanılan ders yazılımı - The aim of the study

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü hakkinda bilgisayar destekli öğretimde kullanılan ders yazılımı - The aim of the study ile ilgili bilgiler


BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMDE BİR DERS YAZILIMIDEĞERLENDİRMESİ - EVALUATION OF COURSE SOFTWARE IN COMPUTER BASED INSTRUCTION Bu araştırmanın amacı; bilgisayar destekli öğretimde kullanılan ders yazılımlarından ELİTCLASS yazılımının yazılım değerlendirmede dikkate alınması

Like Tree2Likes
  • 1 Post By world
  • 1 Post By world

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 03.05.08, 07:58
world - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
İletiler: 911
world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.
Standart bilgisayar destekli öğretimde kullanılan ders yazılımı - The aim of the study

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMDE BİR DERS YAZILIMIDEĞERLENDİRMESİ - EVALUATION OF COURSE SOFTWARE IN COMPUTER BASED INSTRUCTION
Bu araştırmanın amacı; bilgisayar destekli öğretimde kullanılan ders yazılımlarından ELİTCLASS yazılımının yazılım değerlendirmede dikkate alınması gereken ölçütlere göre eğitsel nitelikte bir ders yazılımı olup olmadığını değerlendirmektir. Araştırmanın örneklemini Antalya Özel Mahmut Celal Ünal Lisesi***8217;nde görev yapan 30 öğretmen oluşturmaktadır.
Araştırmada bilgisayar destekli eğitim uygulamalarında kullanılacak olan eğitim yazılımlarının sahip olması gereken özellikler ortaya konmuş, bu özelliklere uygun olan hazır bir ölçek belirlenmiş ve öğretmenlere uygulanarak araştırmanın verileri elde edilmiştir. Elde edilen verilerin çözümlenmesi sonucunda yazılımın mükemmel olmadığı birçok boyut açısından yetersiz (ders akış şeması, anlamlılık, rehberlik sağlama, öğretmenin sitiliyle tutarlılık, öğrencinin sitiliyle tutarlılık, konunun bütünlüğü,
kültürel ve sosyal uygunluk v.b.) olduğu belirlenmiştir.

The aim of the study is to evaluate if ELİT CLASS, course software used in computer basedinstruction, has an educational function according to the necessary scales for assessment of course software. The sample of the study was composed by 30 teachers who attend Antalya
Mahmut Celal Ünal High school In this research, it is also determined to educational software specifications used to computer based instruction materials. After used these specifications, it is selected evaluation scale then applied teachers and obtained research data. It was founded many conclusion from interpreted data from this research such as lack of course flowchart, meaningfulness, provide coaching, style of consistency both teachers and students, entirety topic ,cultural and social convenience etc.
devamı KAYNAK
Cem GÜZELLER
Akdeniz Ü. Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğrt.Tekn Eğt. Bölümü, Antalya.
Özgen KORKMAZ
Ahi Evran Ü. Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğrt.Tekn Eğt. Bölümü, Kırşehir.

akademik
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 03.05.08, 08:06
world - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
İletiler: 911
world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.world artık çok görkemli biri.
Standart bilgisayar destekli öğretimde kullanılan ders yazılımı - The aim of the study

Giriş: Çağımız bilgi çağıdır. Dünyamızın sürekli gelişmesi, bilim ve teknolojideki
yenilikler bilginin nitelik ve nicelik açısından sürekli gelişmesine neden olmuştur. İlkel çağlarda insanlar sadece yaşamlarını devam ettirebilecek düzeyde bilgiye ihtiyaç duyarken, günümüzde insanın ihtiyaç duyduğu bilgi tahmin edilemeyecek kadar çoktur.
Bu da bilginin aşırı ve hızlı bir biçimde artmasına neden olmaktadır (1).
Geçmişte geleneksel ve tarıma dayalı yaşayan toplumlar, günümüzde sanayi ve bilgiye dayalı hale gelmiştir ve toplumların gelişmişlik düzeyleri demir-çelik üretimi ile ölçülürken, günümüzde bilgi toplumlarında bu ölçüt bilgisayar olmuştur. Bilgi toplumunda iş kollarının paylaşımı %15 hizmet sektörü, %5-10 sanayi sektörü, %5-10 tarım sektörü,%65-67 bilgi sektörü şeklinde sıralanmıştır (2).
Bilgi teknolojisi Wellington (3) tarafından ***8220;Bilginin üretilmesi, toplanması,
işlenmesi, yeniden elde edilmesi, yayılması ve korunması***8221; olarak tanımlanmakta ve telefon, kablolu yayınlar, uydu aracılığı ile yayın, video diskler, bilgisayarlar ve yazılısözlü her türlü iletişimi içermektedir. Bilgi teknolojisinin kullanımı ile; bilginin işlenme hızı, kullanılabilirliği artmış, bilginin kullanım alanları çeşitlenmiş ve bilgi etkin bir şekilde işlenerek bilgiye dönüştürülecek veri miktarı artmıştır. Toplumlardaki,hareketlilik, hızlı değişme, bilimselliğin ve teknolojinin önemini daha da artırmaktadır. Bilgi toplumlarında insanın bilgiyi üreten ve tüketen olmak üzere temelde iki rolü vardır. Üreten olarak, bilgi insandan onun etrafındaki çevreye doğru akarken, tüketen olarak ise bilgi çevreden insana doğru akar (2). Bilgi toplumunda insan, bilgiye ulaşma yollarını, bilgiyi sınıflayabilmeyi, üretebilmeyi, paylaşabilmeyi, değişen ortamlara uyum sağlayabilmeyi öğrenmek zorundadır. Bilgi teknolojilerini rahatlıkla ve verimli bir biçimde kullanabilen, girişimci, üretken, yenilikçi, bireysel sorumluluk sahibi, kendini gerçekleştirmiş, sürekli kendini yenileyen insanlar başarılı olacaktır (4).
Günümüzün eğitim sistemleri öğrenci merkezli bir eğitimi savunmaktadır. Bu eğitim sisteminde öğretmen rehber durumundadır. Öğrenciler pek çok kaynaktan bilgiye ulaşabilir, öğretmen bu durumda öğrencilere bilgiye ulaşma yolarını göstermekle görevlidir. Günümüzde bilgisayarlar bilgiye ulaşmada, paylaşmada ve bilgiyi depolamada en önemli araçları oluşturmaktadır. Bu nedenle bilgisayarın eğitim ortamında kullanılması daha etkili bir öğretimin gerçekleşmesine neden olabilir.
Bilgisayarlar eğitim alanında; eğitim araştırmalarında, rehberlik ve psikolojik
danışma hizmetlerinde, ölçme ve değerlendirmede, eğitim hizmetlerinin yönetiminde ve öğretim alanında öğretme-öğrenme süreçlerinde kullanılmaktadır (5, 6, 7, 8, 9).
Bilgisayarın son yıllarda hızlı bir şekilde gelişimi eğitim sistemimizi de etkileyerek sistemde bir takım değişikliklerin yapılması mecburiyetini doğurmuştur. Eğitimde yeni teknolojileri kullanmak geleneksel yönteme göre daha fazla duyu organına hitap etmeyi beraberinde getirir. Bu da öğrenci ilgisini arttırdığı gibi öğretimi kolaylaştırıp, zevkli hale getirerek öğrenmenin hızlanmasını sağlar (10). Ayrıca eğitimde bilgisayarların kullanılmasının; öğrenci sayısının ve eğitime olan talebin hızla artması, bilgi miktarının çoğalması, içeriğin karmaşık hale gelmesi, bireysel farklılıklar, yeteneklerin giderek daha fazla önem kazanması, öğretmen yetersizliği gibi nedenlerden dolayı önemli bir gereklilik olduğu düşünülebilir. Öte yandan bilgisayarların eğitim ortamında kullanımı ile ilgili birçok eğitimci tarafından yapılan araştırmaların sonuçları, eğitimde bilgisayar kullanımının okullarda öğrenme çevresini zenginleştirdiği ve eğitimin niteliğinde de önemli değişiklikler oluşturabileceğini ortaya koymaktadır (1).
Bilgisayarla çalışan öğrencilerin hemen hemen hepsinde büyük ve uzun dönemli bir ilgi gözlenmekte, öğrencilerin bilgisayarla çalışmaktan hoşlandıkları, zevk duydukları,yüksek güdülenme ile güç ve yorucu problemleri çözdükleri, çabuk öğrendikleri görülmektedir (11). Ayrıca çoklu ortam ile desteklenmiş eğitim programları ile hem etkili ve eğlenceli bir eğitim yaşantısı oluşturabilir, hem de öğrenim süresini normal yollara oranla önemli ölçülerde kısaltabilir, başarı oranını da arttırabilir (12).
Bilgisayarla öğretim, psikologlar tarafından geliştirilmiş yeni öğretme-öğrenme ilkelerinin eğitimciler tarafından programlı öğretim yöntemleriyle, elektronik araçlarla uygulanması esasına dayanmakta (13) ve öğretim sürecinde değişik uygulama biçimleribulunmaktadır.
Bir eğitim aracı olarak bilgisayarların eğitim açısından üstün yönleri şunlardır (6):
1. Etkileşimli bir araçtır, öğrenci bilgisayar karşısında denetim yetkisini kullanmayı öğrenir.
2. Büyük bir esnekliğe sahiptir, etkin bir pekiştiricidir, sabrı sonsuzdur.
3. Yazı tahtası, ders kitabı kadar geneldir. Yazı, çizim, grafik, sayı, renk, ses vb.
çok çeşitli bildirim simgesini durgun yada hareketli olarak kullanabilir ve çeşitli kaynaklardan yararlanabilir.
4. Uygun biçimde hazırlanmış her çeşit programı kullanabilir.
5. Ders yazılımlarında çok değişik sürprizlere yer verilerek eğitimi zevkli ve ilgi çekici hale getirebilir.
6. Bireysel öğretimde ve grup öğretiminde kullanılabilir.
7. Programlı öğretimin dayandığı ilkelerin uygulanmasına hizmet edebilir.
8. Öğrencinin sorulara verdiği cevapları kaydeden istenildiği an sonuçları
bildirebilen eşsiz bir sınav aracıdır ve soruda üretebilir.
Bilgisayarların eğitim alanında öğretim sürecinde kullanılma biçimleri şu başlıklaraltında gruplandırılabilir (14):
***8226; Bilgisayar Yönetimli Öğretim (Computer-Managed Instruction)
***8226; Bilgisayara Dayalı Öğretim (Computer-Based Instruction)
***8226; Bilgisayar Destekli Öğretim (Computer-Assisted Instruction)

Bilgisayar Yönetimli Öğretim:
Bilgisayarın, öğretimi planlama sınavları hazırlama, öğrencilere not verme ve değerlendirme gibi öğretimde doğrudan değil,ancak öğretimi ilgilendiren etkinliklerde kullanılmasıdır (10).
Bu terim, hem bilgisayar destekli öğretimdeki faaliyetleri hem de bilgisayarla düzenlenmiş öğretimdeki faaliyetleri içine alan ve bilgisayarın öğretimde kullanılmasını ifade eden genel bir terimdir.
Bilgisayarın öğretimde öğretmene yardımcı olarak kullanılmasıdır. Burada bilgisayar, mevcut dersler için belirlenmiş amaçların gerçekleştirilmesinde kullanılır. Ancak bu kullanımda derslerle ilgili özel hazırlanmış bilgisayar programlarının olması gerekir.

devamı KAYNAK
Cem GÜZELLER
Akdeniz Ü. Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğrt.Tekn Eğt. Bölümü, Antalya.
Özgen KORKMAZ
Ahi Evran Ü. Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğrt.Tekn Eğt. Bölümü, Kırşehir.


Konu loli tarafından (21.05.08 saat 00:27 ) değiştirilmiştir..
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
aim, bilgisayar, ders, destekli, kullanılan, öğretimde, study, yazılımı

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 12:49 .