Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Eğitim Fakültesi > Eğitim Bilimleri Bölümü > Örgütsel kuramın gelişmesi ve eğitim yöntemi

Eğitim Bilimleri Bölümü hakkinda Örgütsel kuramın gelişmesi ve eğitim yöntemi ile ilgili bilgiler


Uygulanabilir ders hedefleri · Örgütlerdeki insan davranışıyla ilgili anlayışı güçlendirmek. · Okullarda liderlik ve yönetimin rollerini tanımlamak · Türk eğitim sistemindeki eğitim yönetimi uygulamasını kuramsal ve ideal sistemlerle karşılaştırmak. Ünite

Like Tree7Likes
  • 1 Post By MelisAycan
  • 1 Post By MelisAycan
  • 1 Post By MelisAycan
  • 1 Post By MelisAycan
  • 1 Post By MelisAycan
  • 1 Post By MelisAycan
  • 1 Post By evrimerol

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 14.08.08, 10:29
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Jul 2008
İletiler: 833
MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.
Standart Örgütsel kuramın gelişmesi ve eğitim yöntemi

Uygulanabilir ders hedefleri

· Örgütlerdeki insan davranışıyla ilgili anlayışı güçlendirmek.
· Okullarda liderlik ve yönetimin rollerini tanımlamak
· Türk eğitim sistemindeki eğitim yönetimi uygulamasını kuramsal
ve ideal sistemlerle karşılaştırmak.

Ünite 2 hedefler

Kavramlar

· Kuramın, pratik uygulamalar için nasıl temel oluşturduğunu anlamak.
· Çeşitli yönetim kuramlarını betimleyebilmek
· Örgütlere yeni bakış yöntemlerini araştırmak:
· Örgütlere dört çerçeveden bakmak: simgesel, siyasi, insan
kaynakları ve yapısal.
· ***8216;Öğrenen örgütü***8217; yaratmak

Tartışılacak kavramlar

· Kuram ve Uygulama Arasında İlişki Kurmak
· Klasik Örgüt Kuramı
· Sosyal Sistem Kuramı (İnsan İlişkileri ve Davranış Bilimi Yaklaşımları)
· Açık Sistem kuramı
· Çağdaş Kuramlar ve Geleceğin Kuramları
· ***8216;Öğrenen Örgüt***8217;
· Örgütleri Yeniden Tanımlamak

Pratik uygulama

Tartışma ve İrdeleme
· Tozlu Bilgisayarlar Örnek Olayı

Öğretim elemanı için kaynak materyaller

· Tanıtıcı Materyaller
· Kaynaklar
· Tepegöz Transparantı: Şekil 2.1
· Tepegöz Transparantı: Şekil 2.2
· Dağıtılacak Materyal: Şekil 2.3Öğretmen için kaynak materyaller (devam)

· Lee G. Bolman ve Terrence E. Deal: 1993. ***8216;Okul Liderliğinde Günlük Epistemoloji 7: Eğitim Liderliğinin Bilişsel Perspektiflerinde Yapılanmalar ve Eğilimler. Hallinger, Leithwood & Murphy, Eds. 1991, s. 21-33

Öğrenciler için materyaller

· Sözcük dağarcığı listesi (dağıtılmak için)
· Açıkalın: Bölüm 3
· Bursalıoğlu: Bölüm 2
· Düşünme ve irdeleme etkinliği

Öğretme ve öğrenme stratejileri

· Konferans ve Tartışma (Kavram Edinme ve Oluşturma, Soruşturma)
· Örnek Olay Çalışması

Ödev

· Okuma metinleri

Değerlendirme

· Öğretmenin seçimi

Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 14.08.08, 10:33
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Jul 2008
İletiler: 833
MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.
Standart Örgütsel kuramın gelişmesi ve eğitim yöntemi

Sözcük dağarcığı


anlayış- başkalarının gereksinim ve duygularına anlayışla gösterilen ilgi

demokratik prosedürler - karar /sonuçlardan etkilenen insanların etkin katılımına olumlu bakan karar verme ve problem çözme süreçleri

öğrenen örgüt- geleceğini yaratmak için sürekli olarak kapasitesini büyüten örgüt; (Peter Senge***8217;nin kavramı)

model- yapı, kalıp veya şemayla gösterme; kavramsal model bazen bir düşünce veya gelenek ekolü olarak betimlenir

açık iletişim kanalları- bilgiye ve onunla ilgili dönüte erişebilme kolaylığı

güç- kendinin önemli seçeneklerini kontrol etme veya başkalarının davranışlarını kontrol etme ve etkileme kapasitesi

uygulama- gerçek performans veya uygulama

yeniden tanımlama- verileri düzenlemek amacıyla çoklu perspektif (reframing) kullanarak bir durumu anlamak için harcanan bilinçli çaba

sembol- bir başka şeyi temsil eden şey; genellikle resme dökülemeyen bir kavram, örneğin, sadakat, özgürlük

kuram- gözlemleri açıklamak üzere sunulmuş makul görünen veya bilimsel olarak kabul edilebilir genel ilke

Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 14.08.08, 10:35
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Jul 2008
İletiler: 833
MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.
Standart Örgütsel kuramın gelişmesi ve eğitim yöntemi

Tanıtıcı materyaller

Kuram ve uygulama arasındaki ilişkiler

Okullarda yönetim ve örgütle ilgili çalışmaları yürüten akademisyenler ve araştırmacılara yöneltilen eleştiriler genellikle onların ***8216;fildişi bir kulede***8217; veya gerçek dünyadan soyutlanmış bir şekilde yaşadıkları şeklindedir. Diğer yönden ***8216;ateş hattında***8217; bulunanlar, yani gerçek okul ortamındaki yönetici ve öğretmenler ise akademik meslektaşlarından çok az şeyler öğreniyor diye eleştirilmektedir. Örgün okul sisteminde, bütün düzeylerde akademisyenlerle uygulamacılar arasında anlamlı bir bağın bulunması gerekir.

Bir eğitim sisteminin yönetilmesi ile ilgili en iyi pratik bilgi edinme yolu kuram ve uygulama bağlamında bir eğitim örgütünün nasıl çalıştığını anlamaktır. Ancak ondan sonra örgütün iyi çalışması için birşeyler yapılabilir.

Hanson***8217;a (1991) göre kuram ile uygulama arasındaki bağ şunları vurgulamalıdır:
· kavram betimlemeleri
· kavramların eleştirileri
· analitik araçlar
· çeşitli sektörlerden örnek olaylar ve örgütsel kuram (kamu, ticaret, ve okul yönetimi)
· bir sosyal davranış bilimleri çerçevesi
· eğitim sorunlarının ve bunların potansiyel sonuçlarının daha yaygın bir çözümlemesine izin
verecek kavramsal çerçeveler için bütünsel bir
· yaklaşım
· iletişim, liderlik, güdülenme, karar verme ve örgüt değişmesi gibi anahtar süreçler

Örgütlerin nasıl çalışması gerektiğini veya nasıl çalıştığı konusunda açıklama getiren temel kuramlar hakkında çok şeyler yazılmıştır. Bu kuramlar yönetim literatüründe şöyle tanımlanmıştır:

· klasik örgüt kuramı
· sosyal sistem kuramı (bazen sosyo-politik grup kuramı denir)
· açık sistem kuramı

Bu kavramsal modeller (bazen düşünce veya gelenek ekolleri olarak tanımlanır) genelde bütünsel olarak değerlendirilir. Çünkü bu modeller çok geniş bir yelpazedeki olguları açıklar ve örgütsel olayları belli bir düzen ve ilişki mantığı içerisinde ele alır.

Bu modeller aşağıdaki konularda birbirine zıt varsayımlara sahiptirler:

· insanları bir araya çeken ve onları birlikte tutan nedir,
· insanlar tanımlanmış amaçlara ulaşmak için nasıl bir işbirliği çabasıyla çalışır.

Örgüt kuramları
Genel olarak klasik örgüt kuramcıları örgütsel kontrolun bürokratik yapı ve süreçlerinin uygulanması akılcı, verimli ve disiplinli bir davranışın oluşmasına yardımcı olduğuna
inanmaktadır (Hanson,1991). Bunlar iyi tanımlanmış amaçlara ulaşmayı sağlamaktadır. Bir örgüt içindeki makamları hiyerarşi ve yetkiye göre düzenlemek verimlilikle sonuçlanır. Emir kumanda zincirinde güç en tepeye yerleştirilir. Görevleri yerine getirmenin en iyi yolunu kararlaştırmak için bilimsel işlem yolları kullanılır. Tanımlanan roller için uzmanlar işe alınır ve görev uzmanlaşmasına göre gruplanır. Bilimsel olarak sıralanmış iş akışı, akılcı olarak tanımlanmış bu yapı ve süreçler kullanılarak yerine getirilir. Bu kavramsal modelde birey olarak işçi, bürokratik makinanın bir parçası, bir nesne olarak görülür. Bu modele bazen Fabrika Modeli denir.

Sosyal sistem kuramcıları bireylerin (veya çalışma grubu) gereksinimleri ile örgütün gereksinimleri arasında temel farklılıklar vardır. Bu kuram anlayış, demokratik prosedürler ve açık iletişim kanallarının bulunduğuna inanır. İşgörenlerle yönetimin sorunlarını dostça çözebilecekleri yollar olduğunu savunan ***8216;insan ilişkileri felsefesinin***8217; gelişmesine yol açmıştır. Doğal sosyal sistemin kavramsal görüşü de (insanlar örgütlerde nasıl davranmalı yerine nasıl davranır) bu kurama eklenmiştir. Bu görüşe göre, bir örgüt bazı durumlarda sistem amaçlarına ulaşmak için birlikte çalışan gruplardan (sosyal sistemler) oluşur. Diğer durumlarda ise, kendi gruplarının amaçlarına ulaşmakta işbirliği yaparlar. Eyleme geçecek güç temellerini oluşturmak için bir örgütte alt gruplar arasındaki koalisyonlar oluşur. Hem formal hem de informal güç, sosyal sistemler çerçevesinde çok önemli değişkenlerden biridir (Bakınız ünite 7).

Açık sistem kuramcıları kendi örgüt modellerini çevreleriyle etkileşimde bulunan birbiriyle bağlantılı parçalar olarak görürler. Sistem kuramında, örgüt olay devreleri şeklinde algılanmaktadır. Bu devreler diğer örgütlerle iç alım ve dış satım yoluyla kenetlenir. Diğer örgütler de olay devrelerinden oluşmuştur. Yönetim çok karmaşıktır, çünkü liderliğin çevrede değişen koşullar üzerinde hemen hemen hiç kontrolu bulunmamaktadır (yeni yasalar, demografik değişmeler, politik iklim). Üretim sürecini kontrol etmek de karmaşıktır. Örgütün çeşitli alt sistemleri (ek fonksiyonlar) değerler, beklentiler, gelenekler ve kazanılmış haklar tarafından programlanan olay devreleri tarafından şekillendirilir. Bu iç grupları ve onların olay devrelerini değiştirmek güç bir görevdir. Yönetim, en az düzeyde uyuşmazlığı mümkün kılarak devreleri gruplama girişiminde bulunur ve kaynak israfından kaçınır. Bu perspektifte bilgi önemli bir rol oynar (Bakınız Ünite 5 ve Şekil 5.1.). Hanson (1991) Hodge ve Johnson***8217;un (1970) çalışmasını, bu üç kuramın nasıl geliştiğini (Şekil 2.2) ve her birinin önemli parçalarını göstermek için bir grafik şeklinde uyarlamıştır.

Son zamanlarda örgüt literatürü ne yeni perspektifler getiren iki ilave olmuştur. Bir tanesi Peter Senge***8217;nin (1990) ***8216;öğrenen örgüt***8217; kavramıdır. Diğeri ise Bolman ve Deal***8217;ın (1990) ***8216;örgütleri yeniden tanımlama***8217; (reframing organizations) kavramıdır.

Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 14.08.08, 10:36
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Jul 2008
İletiler: 833
MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.
Standart Örgütsel kuramın gelişmesi ve eğitim yöntemi

Öğrenen örgüt

Peter Senge, Beşinci disiplin. Öğrenen örgüt sanatı ve uygulaması, 1990 da öğrenen örgüt
· insanların sürekli olarak gerçekten istedikleri sonuçları yaratmak için kapasitelerini
büyüttüğü,
· yeni ve yaygın düşünce kalıplarının geliştirildiği,
· kollektif özlemin özgürleştirildiği,
insanların sürekli olarak birlikte öğrenmeyi öğrendiği bir yer olarak tanımlamaktadır.
Senge beş yeni ***8220;parça teknolojisini ***8220; (component technologies) öğrenen örgütleri oluşturmak için giderek bir araya geldiklerine inanmaktadır. Ayrı ayrı gelişseler de her parça diğerinin başarısı için önemli olduğunu kanıtlayacaktır. Her biri gerçekten öğrenebilen örgütlerin kurulmasında yaşamsal bir boyutu oluşturmaktadır. Senge öğrenmeyi, üst düzey beklentilerin gerçekleştirilmesi yönünde kapasitelerin sürekli güçlendiği örgütlerin oluşturulması şeklinde tanımlamaktadır. Senge***8217;nin beş parça teknolojisinin tanımları şöyledir:

Sistemleri düşünme, bir bütün olarak düşünerek sistemi anlamak, parçaların bağlaşıklığı. Bu, beş parçayı tutarlı kuram ve uygulama kitlesi haline getirerek bütünleştiren parçadır.
Kişisel uzmanlaşma, kişisel vizyonu ve odaklama enerjisini sürekli olarak açıklığa kavuşturma ve derinleştirme, sabır geliştirme, ve gerçeği objektif olarak görme. Bu öğrenen örgütün gerekli köşe taşıdır. Öğrenmeye karşı örgütün bağlılığı ve kapasitesi üyelerinkinden daha büyük olamaz.
Zihinsel modeller, bireyin dünya anlayışını ve her birinin harekete geçişini etkileyen derine yerleşmiş varsayımlar, genellemeler veya hatta resimler veya imgeler. Birey bunu, içsel ve belki de bilinçsiz resimlerini tam bir incelemenin ışığına getirmeyi öğrenerek yapar. Bu süreç, soruşturma ve savunmayı dengeleyen ***8216;öğrenilir***8217; konuşmaları sürdürme yeteneği içerir. İşte burası insanların kendi düşüncelerini etkin bir şekilde ortaya çıkardığı ve bu düşünmeyi başkalarının etkisine açtığı yerdir.
Paylaşılan vizyonu oluşturma, insanların ve örgütün yaratmak için arayış içinde bulunduğu , geleceğin paylaşılmış bir resmini tutma kapasitesi. Nerede gerçek bir vizyon varsa, insanlar kendilerini aşar ve öğrenir. Bunu başkası onlara söylediği için değil, böyle yapmak istedikleri için yaparlar.

Ekiple öğrenme, ekibin zekasının ***8216;birlikte düşünerek***8217; ekipteki bireylerin zekalarının üzerine çıktığı zamandır. Ekip bundan sonra işbirlikli eylem için olağanüstü kapasiteler geliştirebilir. Ekip öğrenmesi esasdır, çünkü çağdaş örgütlerde birey değil ekipler temel öğrenme üniteleridir. (Bu kavrama bazıları sinerji demektedir).

Beş öğrenme disiplininin her biri belirgin üç ayrı düzeyde düşünülebilir:

· uygulamalar: yaptıklarınız
· ilkeler: kılavuzluk eden fikir ve sezgiler
· esaslar: disiplinde yüksek düzeylerde uzmanlaşmayla buralarda olma durumu.

Senge***8217;nin öğrenen örgüt kavramı, kendisinin ***8220;gerçek öğrenme***8221; olarak gördüğü şeyin etrafında şekillenir. Onun için gerçek öğrenme insanlığın özüne ulaşır. Öğrenme yoluyla birey kendini yeniden yaratır. Öğrenme yoluyla birey daha önce yapamadığı bir şeyi yapabilir hale gelir. Öğrenme yoluyla birey dünyayı ve kendisinin onunla olan ilişkisini yeniden algılar. Öğrenme yoluyla insanlar, yaşamın üretken sürecinin bir parçası olmak , yaratmak için kapasitelerini büyütürler. ***8220;Öğrenen örgütün***8221; temel anlamı sürekli olarak geleceğini yaratmak için örgütün kapasitesini büyütmesidir.

Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 14.08.08, 10:39
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Jul 2008
İletiler: 833
MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.
Standart Örgütsel kuramın gelişmesi ve eğitim yöntemi

Örgütleri yeniden tanımlama

Bolman ve Deal okul liderlerinin olanları anlama sorunuyla yüzyüze gelip okul örgütlerinde bununla ilgili ne yapabileceklerine ilişkin bir yol önermiştir. Onların inandığı kavram, okul liderini açık olmayan ve akıl karıştırıcı belirtileri anlamlı bir tanıya dönüştürebilmesi ve bu yönde bir dizi etkinlik gerçekleştirmesine yardımcı olmaktır. Bolman ve Deal dört çerçeve veya pespektif önermektedir. Bunların her biri okul liderliğinin temel sorunlarının farklı bir yönü ile ilgili bir çerçeve sunmaktadır.

Araştırmacılar bu anlamada yaklaşımının üç amacı bulunduğunu ortaya koymuşlardır:
· Her çerçeve tutarlı, yoğunlaşmış ve güçlü olabilir.
· Çerçevelerin toplamı herhangi bir çerçeveden daha kapsamlı olabilir.
· Bir kişinin çoklu çerçeveleri varsa ancak o zaman o kişi yeniden çerçeveleyebilir
(anlayabilir) ve bir konuya başka bir perspektiften bakabilir.

Yeniden tanımlamak çoklu perspektifler kullanarak bir durumu anlamak için harcanan bilinçli çabadır. Dört çerçeve şunlardır:

Politik çerçeve. Bu çerçeve yetkinin sınırlarını ve kaynakların, talepleri yerine getiremeyecek ölçüde sınırlı olduğuna işaret etmektedir. Örgütler gruplardan oluşur. Her grup güce sahip olmak ister. Amaçlar, tepedeki akılcı çözümlemelerden değil farklı menfaatlerin pazarlığı ve uzlaşması sonucu ortaya çıkar. Uyuşmazlık, günlük yaşamın kaçınılmaz hatta istenen yan ürünü olur. Uygun olarak ele alınırsa bu uyuşmazlık sürekli bir enerji ve yenilenmenin kaynağı olabilir.
İnsan kaynağı çerçevesi. Bu çerçeve bireyin ihtiyaç ve güdülerinin önemini vurgular. Bireylerin ihtiyaçları karşılandığında ve örgütler önem veren, güvenilir bir çalışma ortamı sağladığında örgütlerin en iyi şekilde çalışabileceğine inanır. Başkalarının sorunlarına ilgi göstermek ve katılım ve paylaşılmış karar verme için çok sayıda olanak sağlamak, örgütlerin, her düzeyde, insanların bağlılık ve katılımlarını elde ettikleri iki yoldur.
Yapısal çerçeve. Bu çerçeve üretkenliği vurgular ve amaçlar ve rollerin çok açık olduğu durumlarda ve bireylerin ve grupların çabaları hem dikey (emir ver, yönet) hem de yatay (yüzyüze, informal) stratejilerle iyi koordine edildiğinde örgütlerin en iyi şekilde çalıştığını vurgular.

Simgesel çerçeve. Bu çerçeve simgeler, anlam ve güven üzerinde yoğunlaşır. Her insan örgütü bağlılık, ümit ve sadakat oluşturmak için simgeler yaratır. Simgeler, informal, imalı ve paylaşılan kurallar, anlaşmalar ve anlayışlarla davranışı yönetir. Öyküler, benzetmeler, kadın ve erkek kahramanlar, tören ve oyun yaşama haz ve zevk katar.

Okul liderlerinin çoğu esas olarak insan kaynağı veya yapısal çerçevelere güvenir. Sorun ise okullarda karşılaşılan sorunların çoğu politika yüklüdür ve çok simgeseldir. Politik ve simgesel çerçeveler okul liderlerinin durumu başka yollarla görmelerine yardımcı olurlar. Bu dört yönlü çözümlemeyle, okul liderleri gerçekten ne olup bittiği konusunda daha iyi bir anlayışa sahip olurlar. Sonradan bu, onların daha iyi çözümler önermelerine izin verir. Şekil 2.3

Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 14.08.08, 10:41
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Jul 2008
İletiler: 833
MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.
Standart Cevap: Örgütsel kuramın gelişmesi ve eğitim yöntemi

Düşünme ve irdeleme

Tozlu bilgisayarlar olayı

Büyük bir kent okuluna atanmış bir müdür yardımcısısınız. Bu okula gelmeden önce üç yıl müdür yardımcılığı yaptınız ve şehrin bir başka bölümünde Anadolu Lisesi***8217;nde biyoloji öğretmeniydiniz. Şimdi çalıştığınız okul beş yıl içinde çeşitli ulusal eğitim geliştirme projelerine katılmak üzere seçildi. Bu projeler nedeniyle okulun oldukça iyi öğretim teknolojisi koleksiyonu bulunmaktadır.

Okul müdürü ilk önemli görev olarak sizin özel bir görevi üslenmenizi istedi. Okul iyi donatılmış olmasına rağmen bu donanımı öğretmenlerin kullanmasıyla ilgili bir sorun bulunmaktadır. Okul son üç yılda pek kullanmadığı ve birkaç yıl önce aldığı bir oda dolusu bilgisayara sahiptir. Diğer öğretim teknolojisi ürünleri de kullanılmadan beklemektedir. Müdür Ülkü Çilek ***8216;Çoğu zaman bu yüksek teknolojiye sahip bilgisayarlar tozlanarak durmaktadır***8217; diye yakınmaktadır. Müdür ***8216;Bu okulda çalışan insanların çok işi var, fakat bir nedenle eğer bu bilgisayarları kullansalardı, zaman ve enerjiden ne kadar tasarruf edebileceklerinin farkında değiller. Öyle olsa öğrenciler de daha çok şeyler öğrenirdi,***8217; diye ilave etti.

Okul müdürü açıklamaya devam etti. Gelecek yıl bir başka projeye katılım nedeniyle okul kırk bilgisayar daha alacak. Bunlardan otuzu bilgisayar laboratuvarına konulacak. Bilgisayarların öğrencilerin fen/matematik kavramlarını ve becerilerini öğrenmelerinde yardımcı olması beklenmektedir. Bunlara ek olarak on bilgisayar daha iletişim, karar verme, kayıt tutma süreçlerinin hızlanmasında yardım etmesi için yönetim ekibine verilecek.

Sizden olayı ele almanız ve mevcut bilgisayarların ve yakında gelecek olanların daha iyi kullanılması için bazı önerilerde bulunmanız istendi. Okul müdürü yapılması gerekenlerin kararlaştırılmasında sizin çabalarınıza destek vereceğini söyledi.

Geleceğin okul liderleri için sorular

· Probleme tanı koymaya nasıl yaklaşacaksınız? Bolman ve Deal***8217;ın kavramını kullanarak olayı tekrar anlamaya çalışın. Yeniden anlamak aynı şeye çoklu perspektiften bakmak için harcanan bilinçli çabadır.
· Eğer örneğin bir politik çerçeveyle başlarsanız, ***8220;Burada politik olarak neler oluyor? Önemli oyuncular kimlerdir? Ne istiyorlar? Ne tür bir güce sahipler?***8221; diye kendinize sorun. Politik tanıyı koyduktan sonra onunla ilgili olarak ne yapabileceğinizi sorun: Hangi seçenekler kullanmaya hazır ve bunlardan hangisi en çok ümit verici?
· Bundan sonra diğer çerçevelere geçin (yapısal, insan kaynağı ve simgesel) ve aynı süreçleri izleyin.KaynakDOC
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: doc unite2.doc (40,5 KB (Kilobyte), 245x kez indirilmiştir)
Alıntı ile Cevapla
  #7  
Alt 31.05.11, 20:35
Acemi
 
Üyelik tarihi: May 2011
İletiler: 1
evrimerol doğru yolda ilerliyor.
Standart Cevap: Örgütsel kuramın gelişmesi ve eğitim yöntemi

öncelikle verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.
Şuan doktora yeterliliğe hazırlanıyorum. burada sunduğunuz bilgilerin tamamını yani tüm üniteleri benim paylaşabilir misiniz?

evrimerol@gmail adresinden benimle irtibata geçerseniz çok sevinirim.

iyi günler dilerim.
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
eğitim, gelişmesi, kuramın, örgütsel, yöntemi

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 22:25 .