Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Eğitim Fakültesi > İlköğretim Bölümü > Etkili Sınıf Yönetimi İçin Kurallar Oluşturmada Pozitif Disipline Dayalı Bazı Öneriler

İlköğretim Bölümü hakkinda Etkili Sınıf Yönetimi İçin Kurallar Oluşturmada Pozitif Disipline Dayalı Bazı Öneriler ile ilgili bilgiler


[coverattach=1]Okul, eğitim amacıyla kurulmuş özel bir ortamdır. Bu ortamda öğrenciye kazandırılacak, bilgi, beceri ve tutumlar önceden belirlenmiş olup, konuların uzmanı olan öğretmenler tarafından planlı bir biçimde düzenlenen öğretim faaliyetleri ile

Like Tree12Likes
  • 2 Post By İlhan Hoca
  • 2 Post By İlhan Hoca
  • 2 Post By İlhan Hoca
  • 2 Post By İlhan Hoca
  • 2 Post By İlhan Hoca
  • 2 Post By İlhan Hoca

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 13.06.09, 21:40
Profesör
 
Üyelik tarihi: May 2008
İletiler: 5.648
İlhan Hoca karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.İlhan Hoca karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.İlhan Hoca karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.İlhan Hoca karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.İlhan Hoca karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.İlhan Hoca karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.İlhan Hoca karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.
Standart Etkili Sınıf Yönetimi İçin Kurallar Oluşturmada Pozitif Disipline Dayalı Bazı Öneriler

[coverattach=1]Okul, eğitim amacıyla kurulmuş özel bir ortamdır. Bu ortamda öğrenciye kazandırılacak, bilgi, beceri ve tutumlar önceden belirlenmiş olup, konuların uzmanı olan öğretmenler tarafından planlı bir biçimde düzenlenen öğretim faaliyetleri ile sınıfta kazandırılır. Sınıftaki kaynakların, öğrencilerin ve zaman yönetiminin, dikkat ve önem isteyen bir durum oluşturduğu gerçektir. Sınıf yaşamının bir orkestra gibi yönetilmesi gerekliliği beraberinde sınıf içerisinde konulacak kuralların belirlenmesi yanında uygulanmasındaki sürekliliğin de sağlanabilmesi için öğretmen ve öğrenci etkileşiminin de ön plana çıkmasını da gerektirmektedir. Pozitif disiplin anlayışı, sınıf içi kuralların tespiti ve uygulanmasında olduğu kadar, öğrencilerin davranış problemlerini çözme becerilerini de kazanmalarını sağlama amaçlı rol oynama ve beyin fırtınası yöntemlerinin kullanımını da gerektirir. Aynı zamanda öğretmenlerin öğrenciler ile aralarındaki sözel olmayan ifadelerin anlaşılır kılınabilirliği de kuralların uygulanmasında devamlılığı sağlayan bir etmen olarak kabul edilebilir. Bu açıdan bakıldığında da sınıf içerisinde yaşanabilecek istenmeyen davranışlara karşı alınacak önlemler, öğrencilerin insana mal edilen ahlaki ve entelektüel kapasiteye tam olarak sahip olduğu düşüncesinden hareket edilerek geliştirilmelidir.

[coverattach=2]School is a special institution established solely for education. The knowledge, abilities and attitudes that are to be archived by students in this environment are predetermined and are given in the classroom via the teaching activities it is a fact that the sources in the classroom, students and the time management are the points that require the focusing on teacher-student interaction and taking common decisions in order to provide the fluency in both decision and the implementation of the rules within the classroom environment. Based on this fact, the concept of positive discipline requires the use of role-play and brainstorming activities in order the students to acquire solving behavioral problems as well as the decision and the implementation of the classroom rules. In the meantime, it is claimed that the clarification of the non-verbal interaction between students and teachers is an important factor that provides continuity of the implementation of the classroom rules. Thus, from this point of view, the precautions taken for unwanted behavior within the classroom environment should be developed by considering the fact that the students have a full capacity of the moral and intellectual ability dedicated to the human.

Makale Yazarı
Ersin ŞAHİN
Öğr. Gör ; Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü
Eklenmiş Resim
Dosya tipi: jpg classroom-management.jpg (45,4 KB (Kilobyte), 44x kez indirilmiştir)
Dosya tipi: jpg Classroom Management.jpg (18,3 KB (Kilobyte), 57x kez indirilmiştir)
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 13.06.09, 21:42
Profesör
 
Üyelik tarihi: May 2008
İletiler: 5.648
İlhan Hoca karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.İlhan Hoca karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.İlhan Hoca karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.İlhan Hoca karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.İlhan Hoca karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.İlhan Hoca karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.İlhan Hoca karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.
Standart Etkili Sınıf Yönetimi İçin Kurallar Oluşturmada Pozitif Disipline Dayalı Bazı Öneriler

GİRİŞ
İçinde bulunduğumuz üçüncü bin yılda çağın hızlı gelişim ve değişimine ayak uydurabilecek nitelikli insan gücü yetiştirmek zorunlu hale gelmiştir. İyi bir eğitimin nitelikli öğretmenlerle sağlanacağı yadsınamaz bir gerçektir. Bunun yanında etkili bir eğitim için etkili bir sınıf yönetimi sağlanması da önemli diğer bir etmendir. Öyle ki, sınıf yönetimi öğrencilerin etkili bir davranış örüntüsü kazanmaları yanında kendi davranışlarını anlama ve yönlendirme yollarını geliştirmelerine de yardımcı olmalıdır.
Eğitim, insanın kalıtsal güçlerinin geliştirilip istenen özelliklerle yoğunlaşmış bir kişiliğe kavuşması için kullanılacak en önemli bir araçtır. İnsanlara bilgi ve beceri kazandırmanın ötesinde eğitim; toplumun yaşa¬masını ve kalkınmasını devam ettirebilecek ölçüde ve nitelikte değer üret¬mek, mevcut değerlerin dağılmasını önlemek, yeni ve eski değerleri bağdaş¬tırmak sorumluluğu taşır; bu değerler, öğrencilerin davranışlarını ve dilek düzeylerini yine eğitim yolu ile etkilerler (Varış 1998: 1).
İnsanlığın doğuşundan beri var olan eğitim, canlı ve cansız çevre ile etkileşim yoluyla her ne kadar gerçekleşmekte ise de öğretici konumundaki bir öğretmen gözetiminde gerçekleştirilen eğitim daha kalıcı ve daha verimlidir. Öğretmenler, bilgi taşıyıcı ve aktarıcı değil, bilgi kaynaklarına giden yollan gösterici, kolaylaştırıcı birer eğitim lideri olmalıdır (Schlechty 1991: 41).
Nedense sadece okullarda gerçekleştirilebilen bir etkinlikmiş gibi görünen eğitim, aslında insanlığın var oluşundan beri süregelmektedir. Bununla beraber okul, eğitim amacıyla kurulmuş özel bir ortamdır. Kont¬rollü bir ortam olan okulda öğrenciye kazandırılacak bilgi, beceri ve tutumlar önceden belirlenmiştir. Bunlar, bu konuların uzmanı olan öğretmenler tarafından plânlı bir biçimde düzenlenen öğretim faaliyetleri ile kazandırılır (Erden 1998: 1).
Görülüyor ki eğitimin farklı tanımları yapılabilmektedir. Burada asıl olan eğitimin, davranış değiştirme, davranış oluşturma amaçlı etkinlikler bütünü olmasıdır. Eğitim düzeyinin göstergesi insanların davranışlarıdır. Trafik kurallarını aksatmamak için kırmızı ışıkta durup, yeşil de geçilmesi ya da başkasına ait bir şey kullanılmak istendiğinde izin alınması gerektiğini bilen bir insan bu davranışları uygun koşullarda yapmıyorsa bu kişi için öğrenmiş ama eğitilmemiş sözü doğru olur Davranışlar üzerinde, bilme, dengeleme, dünyayı anlama gibi ihtiyaçlar da etkili olmaktadır (Selçuk1999: 149).
Buradan da anlaşılacağı gibi, etkili bir eğitim için, uygun bir sınıf ortamı, verimli öğretmen-öğrenci iletişimi ve karşılıklı belirlenen sınıf kural¬ları ile oluşturulmuş bir düzen gerekmektedir.
Bu yüzden, zaman içinde unutulmadan uygun koşullarda davranışa dönüşebilen öğrenmenin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Nitelikli bir öğren¬mede, öğrenilen bilgilerin davranışa dönüşebilmesi ve bunun yanında öğre¬nilenlerin somutlaştırılması, yinelenmesi, yapılarak alışkanlık ve deneyim kazanılması, gerekliliğine inanılıp düşünsel olarak da hayata geçirilebilmesi zorunluluğunu doğurmaktadır (Schlechty 1991: 41).
Öğretmenin görünüşü, konuşması, davranışları inandırıcılığı, konu¬suna verdiği değer öğrencileri etkiler. Bu etkinin olumlulaşması için öğret¬men temiz ve sade giyinmeli, inandırıcı ve gerçekçi konuşmalı, davranışları tutarlı, çabaları istekli konusunu önemli gören, işini ciddi ve titizlikle yapan olmalıdır (Başar 1998: 79).
Öğretmen-öğrenci ilişkisi karşılıklı rol gerçekleşmesi açısından ele alınabilir. Bu ilişkinin hem öğretmenin hem de öğrencilerin kendilerine ait ödevler ve rollere ilişkin düşüncelerle yapılaştırılır. Aynı şekilde, kendi algılarının ve kararlarının temeli olarak öğretmenin kendine özgü rol yorumu öğrencilerle olan sosyal ilişkisini ve böylece iletişimin türünü belirlemek¬tedir. Buna karşın öğretmen öğrenci ilişkisi karşılıklıdır, çünkü hakim olan sosyal ilişki yapısı pek tabii diğer yandan başkalarına karşı olan tavırları ve kararları etkiler (Hesapçıoğlu 1994: 270-271).
Öğrencilerin sosyal, akademik ve yaşam becerileri "önemli yedi" adı verilen özellikler ile özetlenebilir. Dikkat edilirse "önemli yedi" öğretmen¬lerin öğrencileri için yapmak istedikleri ile aynıdır. Önemli yedi, güç sağlayan üç algılama türünü ve dört önemli beceriyi içermektedir.
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 13.06.09, 21:43
Profesör
 
Üyelik tarihi: May 2008
İletiler: 5.648
İlhan Hoca karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.İlhan Hoca karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.İlhan Hoca karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.İlhan Hoca karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.İlhan Hoca karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.İlhan Hoca karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.İlhan Hoca karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.
Standart Etkili Sınıf Yönetimi İçin Kurallar Oluşturmada Pozitif Disipline Dayalı Bazı Öneriler

Güç Sağlayıcı Üç Algılama
1) Kişisel kapasiteleri algılama: "Yapabilirim"
2) Birincil ilişkilerde önemi algılama: "... konusunda anlamlı katkıda bulunurum ve bana gerçekten ihtiyaç duyuluyor"
3) Yaşam üzerinde kişisel etkileme gücünü algılama: "Bana neler olacağını etkileyebilirim"

Dört Önemli Beceri
1) Kişisel beceriler: Kişisel duyguları anlama kabiliyeti, oto-disip-lin, oto-kontrolü geliştirme anlayışını kullanma ve tecrübeyle öğrenme
2) Kişiler arası beceriler: Dinleyerek, iletişim kurarak, işbirliği yaparak, müzakere ederek, paylaşarak ve empati kurarak başka¬larıyla çalışma kabiliyeti
3) Etkili beceriler: Gündelik hayatın sonuçlarına, sınırlarına, sorum¬lulukla uyma, esneklikle ve bütünleşmeyle cevap verme kabili¬yeti
4) Yargılama becerileri: Uygun değerlere göre durumları, olayları değerlendirme ve aklı geliştirme kabiliyeti (Glenn, Stephen, Nelsen 1988).

Sınıf Yönetimi ve Kuralları Düzenleme Yolları
Sınıf, öğrenciler ve öğretmenlerin, eğitsel amaçlara ulaşabilmek için kendilerinde var olan ve çeşitli iletişim araçlarıyla sağladıkları bilgi ve yaşantıları uygun bir düzenlemişle paylaştıkları ortamdır. Bu paylaşım ise, öğretmenden öğrencilere, öğrencilerden birbirlerine, öğrencilerden öğret¬mene ve çevreden de hepsine dönük olan iletişimle olur. Tek yönlü iletişim sıkıcıdır, dönütün yararlarından uzaktır (Başar 1998: 67).
Sınıf, eğitim-öğretim etkinliklerinin gerçekleştiği bir alandır. Yıllık öğrenim süresinin büyük bir bölümü sınıfta geçer. Sınıf öğrencilerle yüz yüze olunan bir yerdir. Öyle ki eğitimin temel hedefi olan davranış oluştu¬rulması burada gerçekleşir. Sınıfın içinde öğretmen, öğrenci, program ve kaynaklar yer almaktadır. Bu yüzden eğitim yönetiminin kalitesi sınıf yöne¬timinin kalitesine bağlıdır demek çok doğrudur. Lemlech'e göre sınıf yöne¬timi, sınıf yaşamının bir orkestra gibi yönetilmesidir. Buradan da anlaşıldığı gibi sınıf yönetimine gerçekten çok değer verilmelidir. Çünkü sınıf-taki kaynakların, insanların ve zamanın yönetilmesi dikkat ve önem isteyen bir durumdur (Lemlech 1988: 3).
Sınıf yönetiminin diğer bir tanımı da Doyle tarafından şöyle yapıl¬mıştır: "İçinde öğrenmenin gerçekleştiği bir çevrenin oluşturulabilmesi için gerekli imkan ve süreçlerin, öğrenme düzeninin, ortamının, kurallarının sağlanması, sürdürülmesine sınıf yönetimi denir" (Doyle 1986: 394).
Tanımlarda da görüldüğü gibi sınıf yönetimi etkinliklerinin önemli bir boyutunu sınıf ortamı oluşturmaktadır. Sınıftaki öğrencilerin kişilik özel¬likleri, okula ve derslere yönelik tutumları, ders çalışma ve dinleme alışkanlıkları, ailelerinden getirdikleri kültürel birikim, öğrenciler arasındaki ilişkiler, sınıfın fiziksel koşulları ve öğretmen-öğrenci etkileşimi bir bütün olarak sınıf ortamını oluşturur (Erden 1998: 67).
Sınıf içi iletişim, tanışma ile başlar. Öğretmen öncelikle kendini tanıtmalı ve öğrencileri ile birlikte olmaktan mutlu olduğunu belirtmelidir. Tanışma, öğretmen için hem öğrencilerle ilgili bilgi almak, hem de sınıf iklimini yumuşatmak için iyi bir fırsattır. Öğrenciler açısından ise, insan olarak önemsenmesinin ve özgüven geliştirmenin en iyi fırsatlarından biridir (Aydın 1998: 13). Öğrencilerin okula geldikleri ilk günden itibaren onların kendi aralarında tanışmalarını sağlayacak çeşitli tanışma etkinlikleri düzen¬lenmelidir. Bu etkinliklerden bazıları şunlardır;
a. İsim Zinciri: İsim zinciri yöntemi öğrencilerin birbirlerinin
adlarını öğrenmeleri açısından en etkili yöntemdir. Bu yöntem kullanılırken,
öğrencilerin birbirlerini rahatça görebilecekleri bir oturma düzeni oluşturul-
malıdır. Her öğrenci ilk adını söyler ve yerinden kalkarak saat yelkovanı
yönünde yer değiştirir. Yer değiştirme bittikten sonra yeni oturduğu sandal-
yede bir önceki oturan arkadaşının adını söyleyerek tanışma tamamlanır.
b. Adında Ne Var?: Bu etkinlik isim zincirini takip ederek kullanıl-
ması halinde kullanışlıdır. Öğrenciler 5 veya 6'lı gruplar olarak ayrılarak ad
ve soy adlarını belirtmeleri istenir. Neden bu ad ve soyadları aldıkları, adla-
rından hoşlanıp hoşlanmadıkları, adlarını herhangi başka bir adla değiştirip
değiştirmek istemedikleri konusunda tartışılır.
c. Görüşmeler: Öğrenciler bu etkinlikte tanışma amaçlı görüşürken
birbirlerine şu soruları yönelterek tanışma sürecini başlatırlar; sevdiği renk,
sevdiği oyun v. b-sporcu-takım, okul hakkındaki duyguları, sevdiği hayvan
adı, tatilde gitmek istediği yer ve nedeni (Jones, Jones, 1997: 120).
Sınıf kuralları sınıftakilerin ve okulun karşılıklı beklentilerinin gerçekleşmesini sağlayacak düzeni kurmalıdır. Amaçlara uygun beklenti¬lerinin, sınıfta uzlaşma ile sınıf kurallarına dönüştürülmesi gerekir.
Kurallar, amaçlara gidişi kolaylaştırmalı, görev dışı davranışı azaltıp görevle ilgili olanı çoğaltmalı, öğrenme ortamı ve çevresinin rahatını-güven-liğini sağlamalı, komşu sınıfın ve yakın kişilerin rahatsız edilmesini önle¬meli, amaca uygun davranışların ölçülerini belirtmelidir (Başar 1994: 15¬16).
Kural koymada önemli olan, öğretmen ve öğrencilerin ortak bir algı dayanağından hareketle anlayış birliğine ulaşmalarıdır. Öğrencilerin önceden bilgilendirilmesi ve görüşlerinin alınması kuralların geçerliklerini arttırır. Kurallar belirlendikten sonra, öğrencilere öğretilmeli, örnek çalışmalar yaptırılmalıdır. Okulun açıldığı ilk haftada sınıf kural ve süreçleri, programın bir parçası olarak öğretilmeli, dönütler değerlendirilip düzeltilmelidir (Harris199: 152).
Öğretmenler sınıf kurallarının geliştirilmesinde bütün sınıfı tartış¬maya katmalıdırlar. Bu tartışmada öğretmen ve öğrenciler olası sınıf kural¬larını önermeli, öğretmen bu kuralları kaydederek bir kağıda veya tahtaya yazmalıdır. Bütün öneriler yapıldıktan sonra benzer fikirler birleştirilmeli veya elenmelidir. Üzerinde fikir birliği sağlanan maddeler sınıf kuralı olarak kabul edilmelidir (Evertson, Emmer, Clements, Worsham, 1997). Gerçeklik terapisinin kurucusu W. Glasser'e göre de öğretmen, öğrencilerden sınıfın eğitim-öğretim etkinliklerinin başarılı bir biçimde yürümesine katkıda bulu¬nacaklarına inandıkları sınıf kurallarını da belirlemelerini isteyebilir (Glasser1969: 195).
Sınıf kurallarının belirlenmesinde ve uygulanmasında etkili olan başarılı sınıf toplantıları için bazı kriterler şunlardır;
1) Sınıf toplantıları her gün yapılmalı,
2) Sınıfta tüm öğrenciler bir çember şeklini almalı ve bu rutin bir davranış haline getirilmeli,
3) Çemberin etrafında bir cisim dolaştırılmalı ("konuşma sopası" denen özel bir sopa ya da içi doldurulmuş bir hayvan) Öğrenciler sadece ellerinde bu tür bir cisim olduğunda konuşmaya başlaya¬bilirler ya da onu arkadaşına geçirebilirler,
4) Sonuçlar yerine çözümlere odaklanılmalı (Nelsen, Lott, Glenn 2000: 50-51).
Geliştirilen sınıf kural ve düzenlemelerinin etkili olabilmesi, öğren¬cilerin bunları doğru biçimde kavramalarına ve uygun davranışları göster¬melerine bağlıdır. Bu nedenle kural ve düzenlemeleri öğrencilere öğretme yollarından bazıları ise şunlardır;
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 13.06.09, 21:45
Profesör
 
Üyelik tarihi: May 2008
İletiler: 5.648
İlhan Hoca karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.İlhan Hoca karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.İlhan Hoca karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.İlhan Hoca karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.İlhan Hoca karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.İlhan Hoca karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.İlhan Hoca karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.
Standart Etkili Sınıf Yönetimi İçin Kurallar Oluşturmada Pozitif Disipline Dayalı Bazı Öneriler

Kukla oyunları: Rol oynama davranışlarında kuklalar kullanılır. Amaç, uygun olmayan davranışları, davranışla ilgili kuralı, onun yerine konulması gereken davranışları öğrencilerin belirlemelerine yardımcı olmaktır.
Posterler: Öğrenciye, belirlenen kuralları gösteren, örneğin güven¬lik kuralları, hijyen kuralları v.b. ile ilgili posterler sınıfa, kafeteryaya ve okul koridorlarına asılır.
Bir oyun oluşturma: Öğrencilerden kural ve işlemler üzerine bir oyun yazmaları ve oynamaları istenir. Öğrencilerin diğer sınıflarda da bu oyunları sergilemeleri istenir.
Kural oyunu: Sınıf kurallarına ilişkin listeden her kurala bir sayı verilir ve oyun kartları yapılır. Öğrenciler kendisinde olan ve kural yazılı olan sayı çıktığında (bingo gibi) sayılarını kapatırlar.
Yanlış yol: Öğrenci yanlış yönde bir davranış gösterir veya yanlış bir süreci izler. Rol videoya alınır ve bütün grup izler ve tartışır. Yalnızca yanlış olan davranış değil, doğrusu da tartışılır.
Kuralı bir torbaya koyma: Kurallar kartlara yazılarak bir torbaya konulur. Öğrencilerden torbadan çektiği bir kuralı sınıfa açıklaması istenir.
Kuralları gizleme: Kağıt katlanır ve iç tarafa sınıf kuralı yazılır. Katlanmış kağıdın dışına kurala ilişkin ipucu verilir. Öğrenci ipucunu oku¬yarak kuralı tahmin etmeye çalışır. Katlanmış kağıt açıldığında doğrusu görülür.
Numaralandırılmış kurallar: Her sınıf kuralının bir parçası vardır. Kural öğretildiğinde kurala ilişkin özel bir ipucu verilir, parmağı ile doğru numarayı göstermesi beklenir.
Ayrımlaştırma: Sınıf kuralları ile ilgili, doğru olan veya olmayan davranışların listesi geliştirilir. Öğrenci listeyi okuyarak doğruyu yanlıştan ayırt etmeye çalışır ve böylece aynı anda iki liste yapılmaya çalışılır (Jones, Jones 1997: 250).
Disiplin, ilişki içindeki tüm kişileri eşit olarak bağlayan, herkes için açık ve net olan kurallar olarak tanımlanmaktadır (Ancak 1989: 14). Diğer bir deyişle disiplin, istenen ve düzenli olan davranışların kazandırılmasını amaçlayan bir yetiştirme anlayışıdır (Fındıkçı 1989: 14). Pek çok kişi yetiş¬kinlerin denetimleri sonucunda çocukların iç denetimlerini otomatik olarak geliştirecekleri görüşündedir (Gordon 2001: 8). Disiplin sadece "dış kontrol" ile değil, aynı zamanda öğrencilerin ilgi ve isteğiyle sonuçlanan "iç kontrol" ile gerçekleşir (Yavuzer 2000: 126-127). Disiplin başkalarına ve kendine karşı özen ve saygı eylemi olarak tanımlanmadığında ise otoriteyi ve davra¬nışların aşırı kontrollünü çağrıştırdığı için bunun yerine pozitif disiplin ifadesini kullanmak daha doğru olabilir.

Pozitif Disiplin
Pozitif disiplin, Nelson, Lott ve Glenn'in verdiği tanıma göre, çocukların sorumluluk sahibi vatandaşlar olmalarına ve problemlerini çözmelerine yardımcı olan bir yönetim tekniğidir (Nelson, Lott, Glenn, 2000: 8). Aynı zamanda pozitif disiplin, çocukların toplumsal kuralları öğrenirken kendileri hakkında iyi şeyler hissetmelerine de olanak sağlamaktadır (Honig, Wittmer 1991: 65-73 ). Pozitif bir sınıf kurma, bir bulmacanın parçalarını bir araya getirme işlemidir denilebilir. Bu parçalar; şefkate, kararlılığa, saygın¬lığa ve karşılıklı saygıya dayanan bir atmosfer sağlamadır. Böylece pozitif disiplin, çocukların işbirliği ve sosyal ilgiyi öğrenmelerine yardımcı olacak cezalandırıcı olmayan alternatiflerin sunulduğu, birbirlerine karşı saygıyla davranan, problemlere cezasız çözümler bulmada birbirine yardım eden çocukların katıldığı iyi yönetilen sınıf toplantılarını göstermektedir. (Nelson,Lott, Glenn, 2000: 14-175).
Sınıfta ve okulda disiplin problemlerini ortadan kaldırmanın bir yolu da öğrencileri bir problemle karşılaştıklarında ne yapacaklarını bilmeleridir. Probleme sebep olan olumsuzlukları azaltmanın ya da ortadan kaldırmanın en iyi yolu tüm çocuklar için geçerli olacak okula dayalı disiplin planı oluşturmak ve uygulamaktır (Aksoy 2002: 28). Planı oluşturacak takım üyelerinin gruplanması ve plan taslağının oluşturulması yanında sınıfı yönetmek için pozitif disiplin metotlarının kullanılması da öğretmenlere problem çözme aşamalarında yardımcı olmaktadır. Bir başka deyişle problem çözme öğretimi disiplin problemlerinin ortaya çıkmasını önlemenin bir yoludur. Problem çözücü olmalarında birinci adım, çocuklara problem ortaya çıktığında sakin olmalarını öğretmek ve problem üzerinde odaklan¬malarını sağlamaktır. İkinci adım herkesin anlatmak istediklerini anlatma fırsatı vermektir. Problem çözme teknikleri yoluyla, çocuklar kendi duygu¬larına ve diğerlerinin duygularına değer vermeyi ve ifade etmeyi öğreneceklerdir. Şiddet olmadan çatışmaları çözümlemeyi de pozitif disiplin ile kazanacaklardır (Eaton 1997: 46).
Beyin fırtınası veya rol yapma yöntemleri ile de çocuklar problem çözümünde başarılı olabilirler. Rol yapmanın sınıftakilerin çözmek istedikleri probleme katılan farklı insanlar gibi davrandığı bir oyun olduğu söylenebilir. "Aklımda rol yapma oyunu için iki gizli kural var, onları kim tahmin etmek ister" sorusuyla öğrenciler rol yapmak için iki gizli kural tahmin edebilirlerse oyunu oynamanın da eğlencesine varabilirler. Problemin bir öğrenci tarafından son haliyle tanımlaması istenerek rol dağılımları yapılır. Rol oyunundan sonra oyunculara oynadıkları rolleri hakkında , ne düşündükleri, hissettikleri ve neye göre seçtikleri sorulabilir. Her rol oyunundan sonra sonuçları öğrenebilmek açısından oyuncuların cevaplarını dile getirmeleri oldukça önemlidir. Çocuklar komik olmaları gerektiğinin bir "kural" olduğunu hemen hemen hiç tahmin edemezler. Tahmin etme süre¬cinde de sadece çocuklar olaya katılmakla kalmaz öğretmende çocukların ne düşündükleri hakkında fikir edinebilir. Beyin Fırtınası; rol oynamayla birlikte ya da onsuz kullanılabilir; ancak genellikle rol oynama beyin fırtınası tarafından takip edilir. Rol oynamadan sonra öğrencilere beyin fırtınası zamanı olduğu ve herkesin durumu düzelteceğini düşündüğü bir öneri verebileceği söylenir. Burada doğru ya da yanlış bir cevabın olmayacağı hatırlatılır. Beyin fırtınası yaparken saçma yada sıra dışı fikirlerin üretken kaynakları başlattığını düşünmek eğlenceli olur. Saçma fikirler genellikle pratik fikirlere yol açar. Her fikir eleştirilmeden tahtaya yazılır ve önerilen¬leri elemek için sonradan zaman ayrılır. Öğrencilerin yargılanmadan bir fikri sunabileceklerini bilmeleri, onlara aptalca görünme korkusu içinde güvenli olmayı oynama yerine katkıda bulunmak için daha fazla şanslarının olduğu düşüncesini sağlar. Öneriler tamamlandığında ise her biri tartışılır ve öğren¬ciler hangi fikirlerinin etkili çözümler olup olmadıklarını da görebilirler (Nelsen, Lott, Glenn 2000: 98-103). Beyin fırtınası esnasında öğretmen, öğrencinin sözel olmayan ifadelerinin takibini de yaparak bunu sınıf kural¬larının etkili ve zamanında uygulanabilmesinde, kendi sözel olmayan ifade¬lerinin de öğrenci tarafından takip edilerek bir alışkanlık haline dönüşmesini sağlayabilir. Görüldüğü gibi jest ve mimiklerin sınıf içerisindeki kullanım biçimleri de pozitif disiplin açısından oldukça önem taşır.
Jest ve mimikler bazen istendik bazen kendiliğinden hatta istenme¬dik hareketler olarak ortaya çıkarlar. Ancak hepsinin bilinçli yada bilinçaltı bir nedeni ve amacı vardır. Bununla birlikte, herhangi bir jesti, mimiği yapan kişi karşısındakilerde hangi izlenimi yarattığını, onlara hangi anlamı aktardığını kesin olarak bilemez. Bu durum özellikle açıkça ve bilinçli olarak yapılmayanlar için söz konusudur (Zıllıoğlu 1993: 191-192).
Jest ve mimikler çoğu kez duyguları yansıtmadıklarından çok anlamlı ya da anlamca belirsiz olabilirler. Sözsüz iletişim, bireylerin gerçek duygularını daha iyi yansıtabilir (Cüceloğlu 1996: 34-36). Örneğin kaş çatma, hoşnutsuzluk, onaylamama, şaşkınlık, can sıkıntısı, kızgınlık gibi bir çok nedenden kaynaklanabilir ve değişik anlamları verebilir. Doğru anlam¬ları, içinde gerçekleştirdikleri ortam ve iletişim durumunun değerlendi¬rilmesi ile belirlenir. (Zıllıoğlu 1993: 191-192). Karşı karşıya kalan kişilerin sözel olmayan dışavurumları doğru anlamlandırılabilirse onlarla bağlantı kurmak, hatta birbirine zıt görüşleri uzlaştıracak yollar bulmak çok kolay olabilecektir (Zielke 1993: 10). Sınıf içerisinde öğrencilerin gösterebile¬cekleri bazı jest, mimik ve davranışlara ait anlamlar aşağıda yer aldığı gibi öğretmene bu konuda önlem alma fırsatı da verebilecektir (Davies 1981: 157).
Sınıf ortamında istenmeyen davranış ortaya çıktığı zaman, öğret¬menin hemen bunu fark edip giderme biçimine karar vermesi gerekir. Karar vermede en önemli nokta, ortaya çıkan olumsuz davranışın niteliğidir (Weinstein, 1996: 105). Normlara uygun olmayan davranışların oluşumunu azaltmanın en etkili ve olumlu yaklaşımı, yine istenmeyen davranışla uyuşmayan davranışı ve diğer davranışlardan ayırarak pekiştirmedir (Özyü-rek 1998: 2-4).
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 13.06.09, 21:46
Profesör
 
Üyelik tarihi: May 2008
İletiler: 5.648
İlhan Hoca karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.İlhan Hoca karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.İlhan Hoca karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.İlhan Hoca karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.İlhan Hoca karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.İlhan Hoca karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.İlhan Hoca karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.
Standart Etkili Sınıf Yönetimi İçin Kurallar Oluşturmada Pozitif Disipline Dayalı Bazı Öneriler

Lasley, Lasley ve Ward (1989)'ın altı ortaokul öğretmeniyle yapmış oldukları çalışmada "istenmeyen davranışları önlemede en başarılı sonuç¬ların, sözel olmayan yaklaşımlar kullanıldığı zaman elde edildiğini" ortaya koymuşlardır. Bu yolla istenmeyen davranışı önleme oranının % 79 olduğu bulunmuştur. Diğer araştırmalar, bu oranın artabileceğini belirtmektedirler.
Planlı olarak yapılmayan, o anda meydana gelen davranışları gör¬mezlikten gelmek faydalı olabilir. İstenmeyen davranışı görmezlikten gelme¬nin bir riski, öğrencinin öğretmenin sınıf hakimiyeti konusunda şüpheye düşmesidir. Öğretmen bunu fark ettiğinde önlemini almalı ve diğer yakla¬şımları ortama sokmalıdır (Weinstein 1996: 105).
Aşağıdaki yaklaşımlardan bazıları problem davranışları önleyici, bazıları iyileştirici ve değişim için bir plân geliştirici olmakla beraber hepsi yetişkinlere pozitif ve etkili bir disiplin yaklaşımını sunmaktadır (Harms1989: 78).
Sevgiyi ifade etme ve koşulsuz sevme: Sıcak bir ses tonuyla çocuğa yaklaşma ve onu kucaklama bir sevgi ifadesidir ve çocukların istenmeyen davranışları göstermesini önler. Eğer bir çocuk sevildiğini hissederse istendik yönde davranacaktır.
Tutarlı olmak: Görüş birliğine dayalı olarak bir gün izin verilmeyen davranışa bir başka gün göz yumulmamalı ve öğrenci şaşırtılmamalıdır.
İletişimde açık olmak: Kullanılan kelimelerin ve hareketlerin çocuğa da ayni mesajı verdiğinden emin olunmalıdır. Paylaşma gibi soyut kavramları çocuğa öğretirken bu davranışların bir çok örneğini çocuğa sunmak ve göstermek gerekmektedir.
Problem davranışı anlamak: Problem davranışlar ve bu davranış¬ların kaynağı henüz ortaya çıkmadan, önceden yapılacak gözlemler ile de tahmin edilebilir. Öğrencinin fiziksel ihtiyaçlarını giderip gidermediği de bu gözleme dahil edilebilir .
Çocukların kendilerini iyi hissetmelerini sağlamak: Çocuklara seçim hakkı verilmesi, sorumluluk alma ve özgürlüklerini arttırma duygu¬larını cesaretlendirecektir (Stephens 1992: 30-33).
Sınırlar koymak: Kurallar bir kaç kelimeyle ifade edilebilecek ka¬dar basit olmalı, çocuğa yapılmasını istemediği şeyleri belirtmekle beraber yapılması istenenleri de açıklamalıdır.
Fazla müdahale etmemek: Çocukların yanlış ve zarar verici bir davranışı gözlendiğinde, en iyisi aşırı tepki vermemektir.
Problem çözme becerisi kazandırmak: Problemlerin iyi çözümleri ve kötü çözümleri vardır. Önemli olan çocukların bu farklılığı ayırt edebilmeleridir. Eğer bir çocuk kabul edilemez bir çözüm önerirse ona açıkça davranışın kabul edilemezliği açıklanmalı ve nedenleri anlatılmalıdır. O çözüm uygulandığında sonucun ne olacağı tartışılmalıdır. Ayrıca her durum için birden çok çözüm olduğu ve her çözümün de sonucu olduğu açıklanmalıdır. Daha sonra denemesi için olumlu çözümler önerilmelidir

İstenmeyen Davranışlara Karşı Önlemler
1. Göz teması: Sınıfta öğrencilere hitap ederken kısa sürelerle, her bir öğrenciyle ayrı ayrı göz kontağı kurulmalıdır Bir öğrenci ile kurulan doğrudan göz teması ile yaptığı davranışın onaylanmadığı da belirtilebilir. Bu bir anlık duraksama ile çocuğa hissettirilebilir. (Yavuzer 2000: 134).
2. Genel sözlü uyarı: "Sağ taraf, sol taraf neler oluyor? Konuşuyor musunuz?" şeklindedir.
3. Soru sorma: "Niçin dersi dinlemiyorsunuz?, Konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz?" şeklindedir.
4. Uyarma: Doğrudan isimle uyarıda bulunmadır.
5. Doğru davranışı gösterme: Elindeki kalemle masayı karalayan
öğrencinin, elindeki kalemi alıp sıranın üzerine koyma (Kaya 2002: 182) ve hareketlik ile öğrencilerin takip edildiklerini gösteren etkin bir sinyal veri¬lebilir (Yavuzer 2000: 134).
6. Umursamama: Öğretmenin istenmeyen davranışı gösteren öğren¬cilerle ilgilenmemesi ve istendik davranışı gösterenlerle ilgilenmesi, isten¬meyen davranışların bırakılmasını sağlayabilir (Öğrenci özellikle dikkat çekmek için yapıyorsa). Olumsuz davranışı görmezlikten gelmek ve sabırlı olmak, öğrencinin bu davranışının ona bir şey kazandırmadığını anlamasına yardımcı olacaktır (Miller 1984: 15).
7. Fiziksel müdahale: Öğrencinin bulunduğu yeri ve ortamı değiş¬tirmedir (Kaya 2002: 182). Uygun davranmayanları birbirinden ayırmakta ve ön sıralara almakta herhangi bir sakınca yoktur (Yavuzer 2000: 135).
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 13.06.09, 21:47
Profesör
 
Üyelik tarihi: May 2008
İletiler: 5.648
İlhan Hoca karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.İlhan Hoca karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.İlhan Hoca karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.İlhan Hoca karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.İlhan Hoca karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.İlhan Hoca karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.İlhan Hoca karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.
Standart Etkili Sınıf Yönetimi İçin Kurallar Oluşturmada Pozitif Disipline Dayalı Bazı Öneriler

SONUÇ
Çocuk insandır; insana mal edilen ahlaki ve entelektüel kapasiteye tam olarak sahiptir. Gelecekte olacağı kişiye değil, şu anda olduğu kişiye saygı gösterilmelidir (Matthews 2000: 143). Gerçekten çocuklardan öğreni¬lebilecek şeyler olduğu unutulmamalı ve yaşamlarımızı zenginleştirebi-lecekleri düşünülmelidir. Çocukların bakış açılarına ve duyarlılıklarına açık olan öğretmen ya da yetişkin, herhangi bir bireyin başka koşullar altında sahip olamayacağı erdemlere sahiptir
Çocuklar toplum içinde farklı durumlarda kabul edilebilir davranış¬ları yetişkinlerin rehberliğine ihtiyaç duyarak öğreneceklerdir. Özellikle öğretmen tarafından yapılan bu rehberlik, eğer çocukların kendi kendilerine karar verebilme becerilerine ve bağımsızlıklarına olanak veren bir çevrede yapılırsa çok daha iyi sonuç verecektir Bu açıdandır ki; gerek sınıf içerisinde ve gerekse okul dışında yer alan toplumsal yaşamın gerektirdiği kuralların öğrenciler tarafından tam olarak benimsenerek uygulanabilmesi, sınıf yöneti¬mindeki karar mekanizmasına öğrencilerinde katılmasından ve öğretmen öğrenci etkileşiminin de uyumunun sağlanabilmesinden geçmektedir.

Makale Yazarı
Ersin ŞAHİN
Öğr. Gör ; Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf M-23.pdf (205,1 KB (Kilobyte), 458x kez indirilmiştir)
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
dayalı, disipline, etkili, kurallar, oluşturmada, öneriler, pozitif, sınıf, ıçin, yönetimi

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 20:47 .