Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Eğitim Fakültesi > İlköğretim Bölümü > Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi Ve Temel Eğitim Programı

İlköğretim Bölümü hakkinda Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi Ve Temel Eğitim Programı ile ilgili bilgiler


[coverattach=1]Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi Ve Temel Eğitim Programı (I. Ve II. Kademe) Program, ilköğretim programlarına paralel olarak gelecekte eğitim yaşantısını sürdürmeyi amaçlayan yetişkinlere ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve tutumları kazandırmayı

Like Tree1Likes
  • 1 Post By Ayşe Dürdane Erduran

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 21.01.10, 10:59
Profesör
 
Üyelik tarihi: Feb 2008
Nereden: Istanbul
İletiler: 7.765
Ayşe Dürdane Erduran artık çok görkemli biri.Ayşe Dürdane Erduran artık çok görkemli biri.Ayşe Dürdane Erduran artık çok görkemli biri.Ayşe Dürdane Erduran artık çok görkemli biri.Ayşe Dürdane Erduran artık çok görkemli biri.Ayşe Dürdane Erduran artık çok görkemli biri.Ayşe Dürdane Erduran artık çok görkemli biri.Ayşe Dürdane Erduran artık çok görkemli biri.Ayşe Dürdane Erduran artık çok görkemli biri.
Standart Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi Ve Temel Eğitim Programı

[coverattach=1]Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi Ve Temel Eğitim Programı (I. Ve II. Kademe)
Program, ilköğretim programlarına paralel olarak gelecekte eğitim yaşantısını
sürdürmeyi amaçlayan yetişkinlere ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve tutumları
kazandırmayı hedeflemektedir.
İÇİNDEKİLER
Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları 1
Giriş 2
Programın Vizyonu 5
Programın Felsefesi 5
Program Anlayışı 6
Programın Özellikleri 6
Temel Beceriler 7
Okuma Yazma Becerisi 8
Yaşam Becerisi 11
Matematik Becerisi 12
Türkçe 13
Fen ve Teknoloji 13
Sosyal Bilgiler 14
Kazanımlar 15
Atatürkçülük 15
Ara Disiplinler 16
Etkinlikler 16
Açıklamalar 16
I. Kademe Programları 18
Okuma Yazma Öğretim Programı 19
Yaşam Becerisi Programı 37
I.Kademe Matematik Dersi Öğretim Programı 61
Yetişkinler II. Kademe Öğretim Programları 97
II. Kademe Türkçe Dersi Öğretim Programı 98
IV
Türkçe Dersi Metin İşleme Basamakları 113
II. Kademe Matematik Dersi Öğretim Programı 115
II. Kademe Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı 127
II. Kademe Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı 133
Öğretim Yöntem ve Teknikleri 142
Öğretim Yöntemleri 142
Okuma Yazma Öğretim Yöntemi 142
Öğretim Teknikleri 151
Etkinlik Örnekleri 154
Ölçme ve Değerlendirme 174
Ders Saatleri Dağılım Çizelgesi 178
Yetişkinler I.Kademe Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı
Kazanımları İle Eşleşen Ara Disiplin Kazanımları 180
Yetişkinler II. Kademe Eğitim Programı Kazanımları İle Eşleşen Ara Disiplin
Kazanımları 182
Sözlük 184
Kaynaklar 186

I.BÖLÜM
GİRİŞ
Yetişkin, birtakım bilgi, beceri ve tutumlara sahip olarak yaygın eğitim kurumlarına gelmektedir. Belirli konularda temel becerileri kazanmıştır. Hayata, sosyal olaylara ilişkin kabulleri, algıları, değerleri, inançları ve tutumları oluşmuştur.
Yetişkinler biyolojik olarak gelişmiş, toplumsal rollere sahip olmuş, kendi hayatını yönetme sorumluluğunu üstlenmiş ve benlik algısı gelişmiş birey olarak yaygın eğitim kurumlarına gelmektedirler. Yetişkinlerin bireysel, toplumsal ve psikolojik özellikleri yetişkin eğitiminde sunulacak programların felsefe, içerik, yöntem ve süre açılarından örgün eğitime göre farklılıklar sergilemesine yol açmaktadır.
Yetişkin eğitiminin hedef kitlesi kendi arasında önemli farklılıklara sahiptir. Yaş, cinsiyet, bilgi, beceri, tutum, beklenti faktörleri yetişkin eğitimine dönük programlarda dikkate alınmayı gerektirmektedir.
Yetişkin eğitimine yönelik programlar yalnızca yetişkinlerin özelliklerindeki farklılıkları değil aynı zamanda hayatın çeşitli yönlerindeki değişimi de göz önüne almak durumundadır. Hayatın birçok alanında birbirine bağlı ve birbirini etkileyen değişimler genel olarak eğitimi ve özel olarak yetişkin eğitimini etkilemektedir.
Değişim, Türk Eğitim Sistemi***8217;nde ders programlarının farklı anlayışla geliştirilmesine yol açmıştır. Bu kapsamda ilköğretim ders programları da yenilenmiştir. Yetişkinlere okuma yazma öğretimi ve temel eğitim faaliyetleri bu gelişmelerin ışığında yeniden düzenlenmeyi zorunlu kılmıştır. Uygulamayı biçimlendirecek olan ***8220;Yetişkinlere Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı***8221; bu gelişmelerin bir ürünü olarak ifade edilebilir.
***8220;Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı***8221;nın amaçları dört başlık altında toplanabilir:
1. Okuma yazma bilmeyen yetişkinlere işlevsel okuma yazma becerisi kazandırma.
2. İlköğretimin ilk beş sınıfına denk eğitim verme.
3. Yetişkinlerin yaşam kalitesini yükseltebilecek bilgi, beceri ve tutum kazandırma.
4. Yetişkinlerin hayat boyu öğrenme fikrini edinmelerini sağlama.
***8220;Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı***8221; iki temel bileşenden oluşmaktadır.
1. Yetişkinler I.Kademe Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı
2. Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Eğitim Programı
Yetişkinler I.Kademe Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı, okuma yazma becerisi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Okuma yazma becerisi kazandırmanın yanı sıra yaşam becerisi ve matematik becerisi de kazandırılması amaçlanmaktadır.
Bu amacı gerçekleştirirken yaşam becerisi ve matematik becerisi, okuma yazma becerisinin içinde, onunla bağlantılı olarak ele alınmalıdır. Bu açıdan I. Kademe Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı kapsamında ayrı ders programları olarak sunulan yaşam becerisi ve matematik kazanımları uygulamada okuma yazma kapsamında işlenmelidir.
Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Programı özellikle ilköğretimin dördüncü ve beşinci sınıf düzeyine denk bilgi, beceri ve tutum kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dolayısıyla bu programdan okuma yazma becerisi gibi temel becerileri edinmiş yetişkinlerin yararlanması öngörülmektedir. I. Kademede okuma yazma becerisi üzerinde yoğunlaşan faaliyetler II. Kademede derslerin kendi alanlarına dönük faaliyetler üzerinde yoğunlaşacağından II. Kademe Yetişkin Eğitim Programı ders anlayışına göre düzenlenmelidir. İlköğretimin dördüncü ve beşinci sınıfına denk eğitimi hedefleyen bu kademede kazandırılacak bilgi, beceri ve tutumlar dört temel ders kapsamında ele alınmaktadır. Bu dersler:
1. Türkçe
2. Sosyal Bilgiler
3. Fen ve Teknoloji
4. Matematik
Bu program, I ve II. kademe eğitimi alan yetişkinlerin; okuma ve yazma, yaşam becerisi, matematik, Türkçe, sosyal bilgiler, fen ve teknoloji kazanımlarına hangi temalar veya üniteler çerçevesinde ve hangi öğrenme öğretme durumlarında erişebileceklerini, öğrenme öğretme sürecinin ve sonuçlarının nasıl değerlendirileceğini içermektedir.
***8220;Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı***8221; hazırlanırken öncelikle mevcut durum aşağıda belirtilen konular açısından gözden geçirilmiştir:
***8226; Anayasa, yasa ve yönetmeliklere göre Türk Millî Eğitiminin amaçları ve ilköğretimin amaçları yoluyla bireylere kazandırılmaya çalışılan nitelikler
***8226; Atatürk***8217;ün öngördüğü eğitimsel amaçlar
***8226; Uluslararası kuruluşlara göre (UNESCO, UNICEF), eğitimle bireylere kazandırılmak istenen özellikler
***8226; Kalkınma planlarına göre (DPT), eğitim süreciyle bireylere kazandırılmak istenen özellikler
***8226; MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalar ve hazırlanan raporlarda belirtilen eleştiri ve öneriler
***8226; MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı özel ihtisas komisyonları (Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Türkçe, Matematik) hazırlanan programlar, beceriler ve ara disiplinler
***8226; Üniversiteler bünyesinde yapılan yetişkin eğitimine yönelik araştırmalar Yukarıda belirtilen konular çerçevesinde yapılan durum saptamasında, aşağıda belirtilen ilkeler benimsenmiştir:
***8226; Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı, öğretici ya da konu merkezli değil, yetişkin merkezli olmalı; yetişkinin bakış açısını yansıtmalıdır.
***8226; Yetişkin, öğrenme öğretme sürecine aktif olarak katılmalıdır. Kendisine sunulan uyaranları yorumlamalı, anlamlandırmalı ve bilgiyi bizzat kendisi yapılandırmalıdır.
***8226; Program aracılığıyla yetişkine kazandırılmak istenen temel bilgi ve beceriler, gerçek yaşamda yetişkinin gereksinimleriyle ilişkili olmalıdır.
***8226; Program, yetişkinin yaşam kalitesini artıracak temel becerileri kazanmasına yardımcı olmalıdır.
***8226; Olaylar ve olgular, yaşamın bütünlüğü içinde ele alınmalıdır. Olgular bütüncül ve tematik bir yaklaşımla ele alınarak incelenmelidir.
Atatürkçülük konularına ***8220;Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı***8221;nda, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı***8217;nın 04.08.1999 tarih ve 263 sayılı kararı ile kabul edilen ders kitaplarında yer alması gereken ***8220;Atatürkçülük ile İlgili Konular***8221; esas alınarak yer verilmiştir.
I ve II. Kademe Yetişkin Eğitim Programında, ara disiplinler olarak adlandırılan ***8220;psikolojik danışma ve rehberlik***8221;, ***8220;afet eğitimi***8221;, ***8220;kariyer bilinci geliştirme***8221;, ***8220;insan hakları ve vatandaşlık***8221;, ***8220;sağlık kültürü***8221;, ***8220;girişimcilik***8221;, ***8220;özel eğitim***8221; alanlarıyla program arasında bağlantılar kurulmuş, kazanımlar arası ilişkilendirmeler yapılmıştır. Bu ara disiplinler, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından geliştirilen ilköğretim programları ile uyumlu olarak hazırlanmıştır.
Programın hazırlanmasında 2005 yılında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı bünyesinde hazırlanan ilköğretim ders programlarından yararlanılmıştır. Kazanımlar, yetişkin eğitimi ilkeleri ve yetişkin eğitiminin örgün eğitimden farklılıkları dikkate alınarak belirlenmiştir. Programın sunuluş biçiminde, bazı değişiklikler yapılmasına karşın ilköğretim ders programlarının sunuluş biçimine bağlı kalınmıştır.
I. Kademe Yetişkin Eğitim Programını tamamlayan yetişkin, II. kademe eğitiminden sonra, Açık İlköğretime gitme hakkına sahip olmaktadır. Bu sebeple, örgün ve yaygın eğitim programları arasında uyumluluk sağlanması amaçlanmıştır.
PROGRAMIN VİZYONU
***8220;Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı***8221;, yetişkinlerin, işlevsel okuma yazma becerisi kazanmalarını; bu becerilerini öğrenmeye, kişisel ve toplumsal gelişimlerine yönelik kullanabilmelerini; çevresi ile uyumlu, kendisi ile barışık, yerel, ulusal ve küresel insani değerlere sahip olmalarını vizyonu olarak kabul eder.
PROGRAM FELSEFESİ
Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı, yetişkinlere mekanik anlamda okuma yazma becerisi edindirmenin ötesinde yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlamalıdır. Programın eğitim durumlarında görünümü, öğretici ya da konu merkezli değil, yetişkin merkezli olmalı; yetişkinin bakış açısını yansıtmalıdır. Yetişkin, öğrenme öğretme sürecine aktif olarak katılmalıdır. Kendisine sunulan uyaranları yorumlamalı, anlamlandırmalı ve bilgiyi bizzat kendisi yapılandırmalıdır. Program aracılığıyla yetişkine kazandırılmak istenen temel bilgi ve beceriler, gerçek yaşamda yetişkinin gereksinimleriyle ilişkili olmalıdır. Program, yetişkinin yaşam kalitesini artıracak temel becerileri kazanmasına yardımcı olmalıdır.
Olaylar ve olgular, yaşamın bütünlüğü içinde ele alınmalıdır. Olgular bütüncül ve tematik bir yaklaşımla ele alınarak incelenmelidir.
PROGRAM ANLAYIŞI
***8220;Yetişkinler Okuma Yazma ve Temel Eğitim Programı***8221; etkinlik temelli, öğrenen merkezli olarak hazırlanmıştır. Program aracılığıyla yetişkinlerin daha önce edinmiş oldukları bilgi, beceri ve tutumlar temel alınarak yeni bilgi, beceri edinmeleri ve tutum geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Öğrenmeyi öğrenme becerisi yoluyla yetişkin öğrenenlerin kendi öğrenmelerini devam ettirmeleri hedeflenmektedir.
PROGRAMIN ÖZELLİKLERİ
En kısa sürede, işlevsel okuma yazma becerisini kazandırabilmek için yapılandırıcı yaklaşım, öğrenen merkezli öğrenme ve bireysel farklılıklara duyarlı öğretime dayalı eğitim yaklaşımlarından yararlanılmıştır.
Türkçe bölümü, dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu öğrenme alanlarından oluşmaktadır. Dil bilgisi, bu öğrenme alanları içerisinde verilmiştir.
Yazı öğretimi dik temel harflerle yapılmaktadır.
Kazanımların belirlenmesinde yetişkinlerin ilgi ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulmuştur. Yetişkinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriler ön plana çıkarılmış, temel yaşam kalitesini artırıcı bilgi ve becerilere ağırlık verilmiştir.
Günlük yaşamında, iş yaşamında, sonraki eğitim hayatında kullanabileceği temel matematik konularına yer verilmiştir. Tarihî geçmişi ile ilgili genel bilgilerin yanı sıra yaşadığı coğrafyanın önemli özelliklerini (coğrafi, ekonomik, politik vb.) öğrenip geleceğe dair tahminlerde bulunabileceği kadar sosyal bilgi verilmiştir.
Yaşadığı toplumun farkında olan, yurttaşlık bilincine sahip, başkalarının haklarına saygılı, kendi haklarına sahip çıkan bireyler olabilmeleri için temel yurttaşlık bilgileri verilmiştir.
Yetişkinlerin, fen ve teknoloji ile ilgili kavramlara sahip olması, kazanımlar yoluyla elde edilen bilgi, beceri ve tutumları günlük yaşamına yansıtması amaçlanmıştır.
Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanan, demokrasinin temel ilkelerini kavrayan, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimseyen, günlük hayatında gerekli okuma yazma, yaşam, matematik, sosyal, fen ve teknoloji becerilerine sahip bireyler olabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazanmaları amaçlanmıştır.

Kaynak
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Eklenmiş Resim
Dosya tipi: jpg 1.JPG (16,6 KB (Kilobyte), 81x kez indirilmiştir)
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf YETİŞKİNLER OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ VE TEMEL EĞİTİM PROGRAMI.pdf (1,36 MB (Megabyte), 133x kez indirilmiştir)
__________________
[CENTER]NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
eğitim, okuma, öğretimi, programı, temel, yazma, yetişkinler

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 12:49 .