Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Eğitim Fakültesi > İlköğretim Bölümü > Anaokulu Çocuklarının Belirsizlik İçeren Sözlü İletişim Durumlarında Anlam Çıkarabilme Becerileri

İlköğretim Bölümü hakkinda Anaokulu Çocuklarının Belirsizlik İçeren Sözlü İletişim Durumlarında Anlam Çıkarabilme Becerileri ile ilgili bilgiler


[coverattach=1]Bu araştırmanın amacı, anaokulu çocuklarının belirsizlik içeren iletişim durumlarında anlam çıkarabilme becerilerini belirlemektir. Denekler, yaşları 5 ve 6 olan toplam 40 anaokulu öğrencisidir. Her iki yaş grubunda eşit sayıda kız

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 27.05.09, 06:38
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Jan 2008
İletiler: 781
Blog Başlıkları: 56
Yıldız Ünalay artık çok görkemli biri.Yıldız Ünalay artık çok görkemli biri.Yıldız Ünalay artık çok görkemli biri.Yıldız Ünalay artık çok görkemli biri.Yıldız Ünalay artık çok görkemli biri.Yıldız Ünalay artık çok görkemli biri.Yıldız Ünalay artık çok görkemli biri.Yıldız Ünalay artık çok görkemli biri.Yıldız Ünalay artık çok görkemli biri.Yıldız Ünalay artık çok görkemli biri.
Standart Anaokulu Çocuklarının Belirsizlik İçeren Sözlü İletişim Durumlarında Anlam Çıkarabilme Becerileri

[coverattach=1]Bu araştırmanın amacı, anaokulu çocuklarının belirsizlik içeren iletişim durumlarında anlam çıkarabilme becerilerini belirlemektir. Denekler, yaşları 5 ve 6 olan toplam 40 anaokulu öğrencisidir. Her iki yaş grubunda eşit sayıda kız ve erkek vardır. Araştırmada veri toplamak için Pickert tarafından geliştirilen ve yazar tarafından Türkçeye uyarlanan bir resim -cümle testi kullanılmıştır. Test, basitçe yan yana çizilmiş 36 tane 4 'lü resim setinden ve bunlarla ilgili 36 adet cümleden meydana gelmektedir. Cümleler dört farklı biçimde sunulup, çocuktan hangi resmi kast ettiğini işaret etmesi istenmiştir. Her doğru cevap 1 puan ve her yarı doğru ya da yanlış cevap sıfır puan olarak değerlendirilmiştir. Doğru cevap puanları üzerinde 2 (yaş) x (cinsiyet) x 4 (cümle-resim kombinasyonlarını sunuş biçimi) son faktör üzerinde tekrarlı ölçümlerle çoklu varyans analizi uygulanmıştır. Analiz sonunda yaş ve cümle resim kombinasyonlarını sunuş biçimi faktörlerinin .01'de anlamlı bir fark gösterdiklerini, ancak cinsiyet faktörü için anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur.

The purpose of this study was to determin the inferential reasoning capabilities of kindergarteners when they faced ambigious verbal messages. Subjects were 40 kindergarten children. Their ages were 5 and 6 years old. There were equal number of girl and boy ineach age group. Data were collected by a picture-sentence test developed by Pickert. There were 36 simply drawn 4-picture sets and 36 sentences related to these 4-picture sets. Sentences were presented 4 different ways and the child was asked to find the picture mentioned in sentence.Each correct answer was scored as l point and each half- correct or uncorrect answer was scored as zerro point. On the correct answer points a 2 (age) x 2 (sex) x 4 (ways of presenting) multivariate analysis of variance with repeated measures on the last factor was performed. It was found that both age and ways of presenting factors were significantly diffirent at .Ol.But sex factor was not significant.

İletişim bir amaç doğrultusunda, davranış değişikliği meydana getirmek amacıyla insanlar arasında duygu, düşünce ve bilgilerin akışıdır. (LLoyd & Beveridge, 1981). İletişim sözlü ve yazılı olabileceği gibi jest, mimik ve işaretler gibi iletişimde amaç anlamları bireyler arasında ortak kılması işaret gibi türlü şekillerde yapılabilir. İletişimde amaç, anlamları bireyler arasında ortak kılmadır.
Sözlü iletişim günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız bir iletişim biçimidir. Sözlü iletişim ile ilgili deneysel çalışmalar yabancı literatürde ''Referential Communication'' adı ile geçmektedir. Türkçe'ye ''İma / işaret eden iletişim'' ya da ''atıf yapan iletişim'' diye çevirebiliriz. Bu tür sözlü iletişim esas itibariyle bir insandan diğerine sözlü mesaj gönderme ve gönderilen mesajın ne demek istediğini anlayıp, ona göre bir iş yapmayla ilgilidir (LLoyd & Beveridge 1981). Bir grup oyuncak arasından istediğimiz birisini sözlü olarak tarif ederek bulmasını istemek, bu tür sözlü iletişime bir örnektir. Bu durumda, dinleyen kişinin verilen sözlü açıklamalara göre istenilen oyuncağı diğerlerinden ayırıp, getirebilmesi/bulabilmesi gerekir. Bu tür sözlü iletişim gündelik hayatımızda, çok sıklıkla kullanılan bir iletişim şeklidir. İnsanların bu tür sözlü iletişimde başarılı olabilmeleri için konuşulan dilin gramer kurallarını ve kelimelerini bilmelerinin yanı sıra, sözlü iletişim becerilerini de kazanmaları gerekir (Peker, 1985; Camaioni ve diğerleri 1998).
Çocukların "İma/işaret eden iletişim" becerileri zaman içinde gelişen bir özellik göstermektedir. Yapılan çalışmalar küçük çocukların bu tür iletişimde sözlü mesajlar gönderebilme becerileri yönünden çok zayıf olduklarını (Ironsmith & Whitehurst 1978; Pickert, 1981), dinleyici olarak bulundukları durumlarda ise eğer sözlü mesaj açık ve net ise bunu anlamakta zorlanmadıklarını, fakat tam açık ve net olmayan sözlü mesajlarla karşılaştıklarında zorlandıklarını göstermektedir (Peker, 1996; Pickert, 1981; Briga, 1983; LLoyd ve diğerleri 1995).
Yetişkinler başka birisiyle konuştuklarında karşısındakinin konuşulanları anladığını düşünür. Gerçekte ise durum hiç de böyle olmayabilir. Yetişkin dinleyiciler söylenilenler açık ve net olmadığında ya akıl yürüterek mantıki bir çıkarma yaparlar ya da ilave sorular sorarak durumu açıklığa kavuşturmaya çalışırlar. Fakat küçük çocukların belirsizlik içeren sözlü iletişim durumlarındaki davranışları ile ilgili olarak çok az bilgimiz vardır.
Bu araştırmanın amacı okul öncesi dönemdeki küçük çocukların karşılaştıkları belirsizlik içeren sözlü iletişim durumlarındaki davranışlarını ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın iki alt amacı vardır. Birinci amaç, anaokulu çocuklarının belirsizlik içeren sözlü iletişim durumlarında akıl yürüterek anlam çıkarabilip, çıkaramadıklarını belirlemektir. İkinci amaç ise, belirsizlik içeren durumun farkına vardıklarında durumu açıklığa kavuşturmak için yetişkin konuşmacıya durumla ilgili sorular sorabilip, soramadıklarını belirlemektir.

Kaynak
M. Reşat PEKER
Doç. Dr.; Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Eklenmiş Resim
Dosya tipi: jpg ambiguous-message.jpg (146,3 KB (Kilobyte), 33x kez indirilmiştir)
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 27.05.09, 06:45
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Jan 2008
İletiler: 781
Blog Başlıkları: 56
Yıldız Ünalay artık çok görkemli biri.Yıldız Ünalay artık çok görkemli biri.Yıldız Ünalay artık çok görkemli biri.Yıldız Ünalay artık çok görkemli biri.Yıldız Ünalay artık çok görkemli biri.Yıldız Ünalay artık çok görkemli biri.Yıldız Ünalay artık çok görkemli biri.Yıldız Ünalay artık çok görkemli biri.Yıldız Ünalay artık çok görkemli biri.Yıldız Ünalay artık çok görkemli biri.
Standart Anaokulu Çocuklarının Belirsizlik İçeren Sözlü İletişim Durumlarında Anlam Çıkarabilme Becerileri

YÖNTEM

Denekler: Denekler Uludağ Üniversitesi kampusu içinde faaliyet gösteren "Uludağ Üniversitesi Kreş ve Anaokulu''na devam eden 5-6 yaşlarında toplam 40 çocuktur. Her yaş grubunda eşit sayıda çocuk vardır ve bunların yarısı kız, yarısı erkektir. Denekler Üniversitedeki öğretim elemanları ve çalışanların çocukları oldukları için orta sosyo ekonomik düzey ailelerden gelmektedir.
Ölçme Aracı: Bu çalışmada veri toplamak için kullanılan araç okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocukların sözel ve görsel olarak sunulan uyaranlardan anlam çıkarabilme becerilerini belirlemek amacıyla Ironsmith & Whitehurst (1978) ve Pickert (1981) tarafından geliştirilen araçların araştırmacı tarafından Türkçeye çevrilerek uyarlanmış şeklidir. Araçta 36 tane basitçe yan yana çizilmiş 4'lü resim setleri ve bunlarla ilgili 36 cümle vardır. Cümleler ve 4'lü resim setleri 4 farklı biçimde sunulmuştur. Her sunuş biçiminde 9 tane 4'lü resim seti ve bunlarla ilgili 9 tane cümle vardır.
Birinci Sunuş Biçimi: Bu sunuş biçiminde, cümleler 4'lü resim setindeki resimlerden yalnızca bir tanesinin ayırıcı özelliklerini açık ve net bir şekilde belirtmektedir. Yani sözel ve görsel bir belirsizlik durumu yoktur. Örneğin "Üzeri tüylü büyük bir şapka giyen çocuğu düşünüyorum'' cümlesi 4'lü resim setindeki resimlerin hepsinin başlarında şapka olmasına rağmen büyük şapka giyen ve şapkasını üzerinde tüy olan resme açık ve net bir şekilde uymaktadır.
İkinci Sunuş Biçimi: Bu sunuş biçiminde cümleler özellikleri belirtmiş, fakat 4'lü resim setindeki resimlerden iki tanesine de uymaktadır. Yani, cümleler sözel olarak açık ve nettir, ancak görsel olarak resimlerden 2 tanesine uygundur. Örneğin ''Gülümseyen ve ince yüzlü çocuğu düşünüyorum'' cümlesi 4'lü resim setinde 2 tane resme de uymaktadır.
Üçüncü Sunuş Biçimi: Bu sunuş biçiminde cümleler resimlerin özelliklerini çok açık ve net olarak belirtmemekle beraber, 4'lü resim setindeki resimlerden bir tanesini kuvvetli bir biçimde ima etmektedir. Örneğin: "Gülümseyerek arkadaşına telefon eden çocuğu düşünüyorum'' cümlesi 4'lü resim setinde gülümseyen ve elinde bir telefon ahizesi tutan çocuk olduğu için onu kastettiği anlaşılmaktadır.
Dördüncü Sunuş Biçimi: Bu sunuş biçiminde cümleler özellikleri tam belirtmemekte ve 4'lü resim setindekilerden iki tanesine de uymaktadır. Diğer bir ifade ile cümleler sözel yönden, resimler ise görsel yönden belirsizlik içermektedir. Örneğin: "Gülümseyen çocuk köpeği besledi" cümlesi çok açık ve net olmadığı gibi. 4'lü resim setindekilerden iki tanesine de uymaktadır.

__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 27.05.09, 06:47
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Jan 2008
İletiler: 781
Blog Başlıkları: 56
Yıldız Ünalay artık çok görkemli biri.Yıldız Ünalay artık çok görkemli biri.Yıldız Ünalay artık çok görkemli biri.Yıldız Ünalay artık çok görkemli biri.Yıldız Ünalay artık çok görkemli biri.Yıldız Ünalay artık çok görkemli biri.Yıldız Ünalay artık çok görkemli biri.Yıldız Ünalay artık çok görkemli biri.Yıldız Ünalay artık çok görkemli biri.Yıldız Ünalay artık çok görkemli biri.
Standart Anaokulu Çocuklarının Belirsizlik İçeren Sözlü İletişim Durumlarında Anlam Çıkarabilme Becerileri

Aracın Uygulanması ve Puanlanması

Araç, mesai gün ve saatlerinde okulun sakin bir odasında her çocuğa bireysel olarak uygulanmıştır. Uygulama esnasında her çocuk araştırmacı ile yüz yüze olacak şekilde masaya oturmuştur. Çocuğun adı-soyadı, ve yaşı sorulup her çocuk için tutulan kayıt formunun ilgili bölümüne yazılmıştır. Daha sonra her çocuğa uygulama ile ilgili olarak şu açıklama yapılmıştır: ''Birlikte bir oyun oynayacağız. Ben bir cümle söyleyeceğim, sen önündeki resim setlerine dikkatlice bakıp söylenene uygun olan resim yada resimleri bulup işaret parmağının ucu ile göstereceksin. Söylenen cümleler bazen önündeki resim setinde bulunan bir resme, bazen ise iki resme uyacaktır. Eğer söylenilenlerden hangi resmi yada resimleri kastettiği belli olmuyorsa, durumu açıklığa kavuşturmak için bana ilave soru sorabilirsin.'' Uygulamaya başlamadan önce hem açık net, duruma ait hem de belirsizlik içeren duruma ait birer örnek çözülüp açıklamalarda bulunulmuştur.
Yapılan örnek uygulamadaki açıklamaları çocuğun kavradığına kanaat getirilmesinden sonra aracın uygulanmasına geçilmiştir. Uygulama sırasında çocukların verdikleri cevaplar ile varsa sorduğu sorular her çocuk için tutulan kayıt formunun uygun yerine kaydedilmiştir. Uygulama süresi her çocuk için 20-30 dakika olmuştur. Uygulama bitiminde çocuğa teşekkür edilip, sınıfına geri gönderilmiştir.
Araçtaki cümle-resim kombinasyonlarına verilen her doğru cevaba 1 puan ve her yanlış ya da yarı doğru cevap (yani 2 doğru cevap varken, sadece 1 tanesini gösterebilme) ise sıfır puan verilmiştir. Dolayısıyla, bu araçtan alınabilecek en yüksek puan 36, en düşük puan ise sıfırdır. Her öğrenci doğru cevap sayısı kadar puan almıştır.
Verilerin Analizi: Çocukların doğru cevap puanları 2 (yaş: 5 ve 6) X2 (cinsiyet: kız ve erkek) X4 (Sunuş Biçimleri: I, II, III ve IV sunuş biçimi) son faktör üzerinde tekrarlanmış ölçümlerle çoklu varyans analizi ile çözümlenmiştir.
Çocukların cümle-resim setlerinde anlamadıkları durumlarda sordukları soruların sayıları 2 (cinsiyet) X 4 (sunuş biçimi) ki-kare ile analiz edilmiştir.

__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 27.05.09, 06:52
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Jan 2008
İletiler: 781
Blog Başlıkları: 56
Yıldız Ünalay artık çok görkemli biri.Yıldız Ünalay artık çok görkemli biri.Yıldız Ünalay artık çok görkemli biri.Yıldız Ünalay artık çok görkemli biri.Yıldız Ünalay artık çok görkemli biri.Yıldız Ünalay artık çok görkemli biri.Yıldız Ünalay artık çok görkemli biri.Yıldız Ünalay artık çok görkemli biri.Yıldız Ünalay artık çok görkemli biri.Yıldız Ünalay artık çok görkemli biri.
Standart Anaokulu Çocuklarının Belirsizlik İçeren Sözlü İletişim Durumlarında Anlam Çıkarabilme Becerileri

BULGULAR
Bu bölümde anaokulu çocuklarının verdikleri doğru cevaplara yaş, cinsiyet ve sunuş biçimlerinin etkileri ele alınacaktır. İlk olarak, çocukların cinsiyetlerine göre, doğru cevap puanlarına ilişkin istatistikler tablo şeklinde sunulacaktır. İkinci olarak, çocukların yaş gruplarına göre doğru cevaplarına ilişkin istatistikler tablo şeklinde sunulacaktır. Üçüncü olarak, yaş cinsiyete bakılmaksızın dört farklı biçimde sunulan cümle-resim kombinasyonlarına verdikleri doğru cevaplara ilişkin istatistikler tablo şeklinde sunulacaktır. Dördüncü olarak, veriler üzerinde yapılan 2 (yaş) X 2 (Cinsiyet) X 4 (cümle-resim kombinasyonlarının sunuş biçimi) son faktör üzerinde tekrarlanmış ölçümlerle çoklu varyans analizi sonuçları tablo şeklinde sunulacaktır. Son olarak, çocukların uygulama esnasında sordukları soru sayıları üzerinde yapılan 2 (cinsiyeti) X 4 (cümle-resim kombinasyonlarının sunuş biçimi) ki-kare testi analizi sonuçları sunulacaktır.

1) Cinsiyeti Faktörü İle İlgili Bulgular
Çocukların yaşlarına bakılmaksızın, cinsiyetlerine göre, dört farklı biçimde sunulan cümle-resim kombinasyonlarına verdikleri doğru cevapların ortalamaları, alınan en düşük ve en yüksek puan değerleri ile standart yap¬maları Tablo 1'de gösterilmiştir.
Tablo 1'de görüldüğü gibi, kız ve erkeklerin farklı biçimlerde sunulan cümle-resim kombinasyonlarına verdikleri doğru cevaplara ilişkin istatistikler (ortalamalar, alınan en düşük ve en yüksek puanlar ile standart sapma değerleri) birbirlerine çok yakındır. Zaten Tablo 4'de sunulan çoklu varyans analizi sonuçları cinsiyet faktörünün anlamlı olmadığını (F(136) = 1.19 p > .05) göstermektedir. Yani farklı biçimlerde sunulan cümle-resim kombinasyonlarına doğru cevap verme bakımından kız ve erkek çocuklar arasında anlamlı bir fark yoktur.

2) Yaş Faktörü İle İlgili Bulgular
Çocukların cinsiyetlerine bakılmaksızın. yaş gruplarına göre dört farklı biçimde sunulan cümle-resim kombinasyonlarına verdikleri doğru cevapların ortalamaları alınan en düşük ve en yüksek puan değerleri ile standart sapmaları Tablo 2'de sunulmuştur.
Tablo 2'de görüldüğü gibi farklı yaşlarda bulunan okul öncesi çocuklarının dört farklı biçimde sunulan cümle resim kombinasyonlarına verdikleri doğru cevaplara ilişkin istatistikler yaş yükseldikçe artmaktadır. Tablo 4'de sunulan çoklu varyans analizi sonuçları yaş faktörünün a = .01 de anlamlı olduğunu , (F(136) = 24.06, p < .01) göstermektedir.
248

3) Sunuş Biçimi Faktörü İle İlgili Bulgular
Çocukların cinsiyet ve yaşlarına bakılmaksızın dört farklı biçimde sunulan cümle-resim kombinasyonlarına verdikleri doğru cevapların ortalamaları, alınan en düşük ve en yüksek puan değerleri ile standart sapmaları Tablo 3'de verilmiştir.
Tablo 3'de görüldüğü gibi, anaokulu çocuklarının farklı biçimlerde sunulan cümle-resim kombinasyonlarına verdikleri doğru cevapların ortala¬maları, alınan en düşük en yüksek puan değerleri ve standart sapmaları sunuş biçimine göre artıp, eksilmektedir. En kolayı, 9 tam puan üzerinden 8.1 ortalama ile birinci sunuş biçimidir. İkinci en kolay olan 9 tam puan, üzerinden 7.7 ile üçüncü sunuş biçimidir . En zoru, 9 tam puan üzerinden 1.7 ortalama ile dördüncü sunuş biçimidir. Zorluk yönünden dördüncü sunuş biçimini 4.1 ortalama ile ikinci sunuş biçimi izlemektedir. Zaten Tablo 4'de sunulan çoklu varyans analizi sonuçları sunuş biçimi faktörünün a = .01 de anlamlı olduğunu (F(3 108) = 153.38 p < .01) göstermektedir.

4) Çoklu Varyans Analizi Sonuçları
Çocukların doğru cevap puanları üzerinde 2 (yaş) X 2 (cinsiyet) X 4 (sunuş biçimi) son faktörde tekrarlanmış ölçümlerle çoklu varyans analizi uygulanmıştır. Sonuçlar Tablo 4'deki gibidir.
Tablo 4'de sunulan çoklu varyans analizi tablosunda şu sonuçları görebiliriz:
1. Yaş faktörü a= .01'de anlamlıdır (F(136) = 24.06 p < .01). Yani farklı biçimlerde sunulan cümle resim kombinasyonlarına verilen doğru cevaplar çocuğun yaşına göre anlamlı bir fark göstermektedir. Tablo 2'deki veriler altı yaş çocuklarının beş yaş çocuklarına göre daha başarılı olduk¬larını göstermektedir.
2. Cinsiyet faktörü a=.05'de anlamlı değildir (F(136) = 1.19, p<.05). Diğer bir ifade ile farklı biçimde sunulan cümle- resim kombinasyonlarına doğru cevap verme bakımından kız ve erkek çocuklar arasında anlamlı bir fark yoktur. Tablo 1'deki veriler de bu sonucu desteklemektedir.
3. Cümle-resim kombinasyonlarının sunuş biçimi faktörü a=.01'de anlamlıdır (F(1 108) = 153.38, p < .01). Başka bir deyişle farklı biçimlerde sunulan cümle-resim kombinasyonlarına göre doğru cevap verme sunuş biçi¬mine göre anlamlı bir farklılık göstermiştir. Tablo 3'de görüldüğü gibi birinci sunuş biçimi ortalaması 9 üzerinden 8.1 ile en kolay olandır. İkinci en kolay olanı ortalaması 9 üzerinden 7.7 ile üçüncü sunuş biçimidir. En zor olanı, ortalaması 9 üzerinden 1.7 ile dördüncü sunuş biçimidir Bunu ortalaması 4.1 ile ikinci sunuş biçimi takip etmektedir. Sunuş biçimi faktörü anlamlı çıktığından bu anlamlı farkın kaynağını ortaya çıkarmak için yapılan Tukey HSD testi birinci sunuş şekli ile 2. ve 4. sunuş biçimlerinin; ikinci sunuş şekli ile 3. ve 4. sunuş biçimlerinin ve 3. sunuş şekli ile 4. sonuç biçimlerinden kaynaklandığını göstermiştir .
4. İkili ve üçlü birlikte etkileşimlerin hiçbirisi anlamlı değildir.
5) Soru Sorma İle İlgili Bulgular
Çocukların önce yaşları, daha sonradan cinsiyetleri ile belirsizlik durumlarında ilave sorular sorabilmeleri arasında bir ilişki olup olmadığı X2 ile test edildiğinde yaş ile ilave soru sormanın bir ilişkinin olmadığı görül¬müştür. (X2 = 3.24 sd=3 p > 05). Fakat aynı işlemi cinsiyetlere göre yap¬tığımızda, çocuğun cinsiyeti ile soru sorma arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. (X2 = 8.67 sd = 3 p < .05). Kız çocuklar, erkek çocuklara göre anlamlı şekilde daha çok soru sormuşlardır.

__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 27.05.09, 07:00
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Jan 2008
İletiler: 781
Blog Başlıkları: 56
Yıldız Ünalay artık çok görkemli biri.Yıldız Ünalay artık çok görkemli biri.Yıldız Ünalay artık çok görkemli biri.Yıldız Ünalay artık çok görkemli biri.Yıldız Ünalay artık çok görkemli biri.Yıldız Ünalay artık çok görkemli biri.Yıldız Ünalay artık çok görkemli biri.Yıldız Ünalay artık çok görkemli biri.Yıldız Ünalay artık çok görkemli biri.Yıldız Ünalay artık çok görkemli biri.
Standart Anaokulu Çocuklarının Belirsizlik İçeren Sözlü İletişim Durumlarında Anlam Çıkarabilme Becerileri

TARTIŞMA
Bu çalışmada kullanılan araç oldukça basit ve sonuçları bir durum belirleme iş1emi olmasına rağmen şunlar söylenebilir:
1. Anaokulu çocukları, eğer sözlü mesaj açık-net ise ve 4'lü resim setindekilerden sadece birisini kasdediyorsa (birinci sunuş biçimi) ya da ima ediyorsa (III. sunuş biçimi) böyle durumlarda oldukça başarılı olmaktadırlar. Tablo 3'de görüleceği gibi birinci sunuş biçiminde doğru cevapların ortala¬masının 9 tam puan üzerinden 8.1 olması ve üçüncü sunuş biçiminde gene 9 tam puan üzerinden 7.7 olması bunu göstermektedir.
2. Anaokulu çocukları sözel ve görsel yönden belirsizlik içeren durumlarla karşılaştıkları zaman yani sözlü mesaj 4'lü resim setlerinden 2 tanesine uyduğunda ya da ima ettiğinde (ikinci ve dördüncü sunuş biçiminde olduğu gibi), durumun farkına vardıklarını ya cevap verme işlemini uzatarak ya da ilave sorular yönelterek gösterilebilmektedirler. Ancak, çoğunlukla söylenen cümleye uygun giden 2 resimden sadece bir tanesini seçme yoluna gitmektedirler. Bu sonuçlar Llyond ve diğerleri (1995) ile Camaioni ve diğerleri (1998)'nin bulgularına benzemektedir. Tablo 3'de görülüğü gibi İkinci sunuş biçiminde doğru cevapların ortalaması 9 tam puan üzerinden 4.1 ve dördüncü sunuş biçiminde 9 tam puan üzerinden sadece 1.7'dir. Bu durum, okul öncesi çocukların 'ben-merkezci'' düşünmelerinden kaynaklanmaktadır. Yani okul öncesi çocuklar başkalarının bakış açılarını dikkate alamamaktadırlar.
Piaget (1952)'e göre 2-7 yaş, arası çocuklar "İşlem öncesi" dönemdedir. Anaokulu çocukları da bu dönemdeki çocuklardır. "Ben-merkezcilik" bu dönemdeki çocukların tipik bir özelliğidir. "Ben-merkezcilik" bencillik değil başkalarının bakış açılarını, duygularını ve düşüncelerini dikkate almadaki yetersizlik demektir. Ben-merkezci düşünce somut işlemler döneminde, ortadan kalkar. Çocukların takvim yaşı arttıkça, sosyal, zihinsel beceri artar. Bunun sonucu olarak çocuğun başkalarıyla olan sözlü iletişim becerileri, ile belirsizlik içeren sözlü iletişim durumlarında sözlü iletişim becerileri, ile belirsizlik içeren sözlü iletişim durumlarında verilen bilgileri doğru değerlendirebilme (mantıklı bir şekilde akıl yürütebilme) becerileri de artar.

Makale Yazarı
M. Reşat PEKER
Doç. Dr.; Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

KAYNAKLAR
1. Briga, J.I. (1983): Listener Strategies for Dealing With Ambigious Messages in Referential Communication Dissertation Abstract International 43/10 P. 3384.
2. Camaioni, L. Ercolani A.P. & LLoyd, P. (1998): The Development of Referential Communication -Learning to Speak and Learning to Process Verbal Information are Not The Same Thing. Current Psycholoy of Cognition vol. 17 pp. 3-30.
3. LLoyd. P. & Beveridge. M. (1981): Information and Meaning in Child Communication. London: Academic Press.
4. LLoyd, P., Camaioni, L. & Ercolani P. (1995): Assessing Referential Communication Skills in the Primary-School Years-A comperative Study British Journal of Developmental Psychology, vol.13, pp. 1329.
5. Peker, M.R. (1985): The Relationship of Personality and Task Characteristics to Referential Communication Performance of Kindergarten and Second Grade Black Children. Unpublished Doctoral Dissertation. Howard University. Washington DC-U.S.A.
6. Peker, M.R (1996): Anaokulu ve İlkokul Çocuklarının Sözlü iletişimde Karşılaştıkları Belirsiz Durumlarda Akıl Yürüterek Anlam Çıkarabilme Becerilerine Cinsiyet, Sınıf Düzeyi ve Mesajların Sunuş Biçimlerinin Etkileri. (18-20 Eylül 1996 tarihlerine Marmara Üniversitesinde düzenlenen 11. Ulusal Eğitim Sempozyumunda sözlü bildiri olarak sunuldu).
7. Piaget, J. (1952): The Language and Thought of the Child. London: Routledge & Kegan Paul.
8. Pickert (1981): Ambiguity in Referential Communication Tasks: The Influence of Logical and Social Factors. The Journal of Psychology. Vol l09, pp. 51-57.


Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf anaokulu.pdf (196,1 KB (Kilobyte), 30x kez indirilmiştir)
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
anaokulu, anlam, becerileri, belirsizlik, çocuklarının, çıkarabilme, durumlarında, sözlü, ıçeren, ıletişim

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 09:31 .