Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Mühendislik Fakültesi > İnşaat Mühendisliği Bölümü > Çoklu gösterim veritabanları ve navigasyon haritası tasarımı

İnşaat Mühendisliği Bölümü hakkinda Çoklu gösterim veritabanları ve navigasyon haritası tasarımı ile ilgili bilgiler


Çoklu gösterim veritabanları ve navigasyon haritası tasarımı - Multiple representational databases and navigation map design Özet;Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) uygulamalarında; farklı disiplinlerden, farklı amaç ve istekteki kul­lanıcılar görev almaktadır. Bu

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 15.08.08, 19:59
Güvenilir
 
Üyelik tarihi: May 2006
İletiler: 1.665
kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Çoklu gösterim veritabanları ve navigasyon haritası tasarımı

Çoklu gösterim veritabanları ve navigasyon haritası tasarımı - Multiple representational databases and navigation map design

Özet;Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) uygulamalarında; farklı disiplinlerden, farklı amaç ve istekteki kul­lanıcılar görev almaktadır. Bu da söz konusu uygulamalarda kullanılan verinin organizasyonunu güçleştirmekte ve veri yoğunluğu, çözülmesi gereken bir sorun olarak gündeme gelmektedir. Diğer taraftan uygulamalarda aynı yeryüzü fiziksel gerçekliğinin farklı amaç ve ölçeklerde modellenmek istenmesi de aşılması zor olan sorunları gündeme getirmektedir. Bu tür sorunların aşılması amacıy-la yapılan çalışmalarda yeryüzü gerçekliğinin çoklu gösterimi ilkesini temel alan farklı bir verita-banı yaklaşımı ortaya atılmıştır. Çoklu Gösterim Veritabanları olarak adlandırılan bu yaklaşımda, uygulamaya yönelik farklı amaç ve ölçekteki ürünlerin, tek bir veritabanından otomatik genelleş-tirme ile türetilmesi ve daha sonra güncelleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada ilk olarak, günümüzde kartografların önemli çalışma ve araştırma alanlarından biri olan genelleştirme konu­sunda genel bilgiler verilmiş ve sonrasında CBS uygulamalarının önemli bir sorunu olan veri orga­nizasyonuna yeni bir yaklaşım getiren çoklu gösterim veritabanları, tüm bileşenleri ve sağlayacağı avantajları ile ele alınmıştır. Bu amaçla yapılan çalışmada araç sürücülerinin bir sistem dahilinde yönlendirilmesini amaçlayan araç navigasyon sistemlerinde kullanılan yol haritalarının tasarımı, çoklu gösterim veritabanları perspektifinde incelenerek söz konusu veritabanı yapısı temel bileşen­leri ile örneklendirilmiştir. Bu kapsamda yol ağlarının, algılanması en zor parçalarını oluşturan kavşak yapıları ele alınmış ve navigasyon haritaları için uygun tasarım modellerine yönelik bir araştırma yapılmıştır. Bu amaçla, farklı ölçek ve çözünürlük seviyelerinde kullanılan kavşak ve yol ağı gösterimleri baz alınarak farklı gösterim seviyeleri belirlenmiştir. Sonuç olarak bu çalışma ile çoklu gösterim veritabanı yaklaşımının navigasyon uygulamalarında kullanılmasına yönelik temel altlık hazırlanmıştır.

Extended abstract; The invention of the computer is certainly one of the most important events affecting the everyday life in 20th Century. This event have triggered a new re-structuring and renovation process in each sector therefore work habits and operating methods changed and developed for each disciplines. Geod-esy and Photogrammetry engineering has been af-fected from this change as well as the other disci-plines.
As a result of stated change, classical map design and production methods are postponed by the use of the computer aided design technologies additionally new studies have been executed to achieve full automated generalization. On the other hand, since the amount of the data increased as a result of the use of these technologies, new studies have been conducted to develop new database and database management system approaches for managing the collected data. Finally, the effective use of Geo-graphical Information Systems (GIS) has acceler-ated these developments lived in spatial data sector.
Generalization is certainly one of the most important issues of the cartography which is the science and art of visualization of world reality on paper, screen or similar media. Geographic Information Systems are the most effective communication methods of world reality recently. Moreover GIS is the product of inter disciplinary solidarity and cooperation. As a result of GIS requirements for multiple aimed pro-duction and updating data regularly researches exe-cuted on automated generalization become effective. Furthermore representations with different aims, scale and capabilities have come out, because each user contributed to their work in GIS, to represent their expertise and specific information by using the rules and the methods. Besides researches on auto-mated generalization, data base design for multiple representations with very huge amount of data be-came a current problem. Thus, multiple representa-tions and multiple representational databases (MRDB) became significant component of GIS.
Navigation is a fundamental human activity and an integral part of everyday life. People have navigated themselves with no maps; technological develop-ments facilitated navigation by providing paper maps. Nowadays, advanced navigation systems have been developed, integrating positioning and com-munication techniques, digital mapping, computer and handheld device technologies. Navigation is specified according to its application area - such as aircraft, marine, nautical, personal, and car naviga­tion ete. Although these navigation types have sig-nifıcant differences because of their application de-pendent constraints and aims, the demand for way-finding lies at the core of them ali.
Map design for navigation purposes should be con-sidered in terms of two different approaches; base map which will be used as geometric layout and the map used as user interface. The map on which spa-tial analysis will be executed, geometric layout, needs high accuracy and less generalization while the other one is highly generalized in terms of appli­cation. Therefore while designing these maps par-ticularly geometry of the road networks should be strictly preserved and other related and required objects should be generalized and symbolized for navigation.
in this paper, multiple representational databases, which are a new approach for data organization problem of GIS, were examined with its ali compo-nents and benefits. in this concept, this database strueture was sampled with its main components in terms of map design for car navigation. in this scope, junetions, which are the most complex strue­ture of the roads, were considered as a problem and different design models were examined for naviga­tion maps. Key problem areas for navigation are those parts of the nehvork where a change in topol-ogy oecurs with a change in scale. A divided high-way with a two-line representation will be repre-sented by a single line at a suffıciently small scale and, with continued scale change, may even be com-pletely eliminated. Such changes can be expected to produce many problems to the navigating user, and hence to the cartographer. Fundamentals of multiple representational databases are developed for the urban road data, where the signifıcant transforma-tions in junetions and roadways are identifıed and tracked. Tools for formalizing and handling multi-scale representations are presented. As a result, the fundamental infrastrueture for the use of multiple representational databases in navigation map design applications was formed in this paper.

__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 15.08.08, 20:00
Güvenilir
 
Üyelik tarihi: May 2006
İletiler: 1.665
kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Çoklu gösterim veritabanları ve navigasyon haritası tasarımı

Giriş
Coğrafi objelere ait mekansal verilerin; toplan-ması, depolanması, yeniden kullanılması ve bu verilerin yapılan sorgulamalar, dönüşümler ve coğrafi analizler ile coğrafi bilgiye dönüştürülüp sunulmasını kapsayan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), disiplinler arası bir çalışmadır (Clarke, 2002). Dolayısıyla CBS uygulamalarında, farklı disiplinlerden, farklı amaç ve istekteki kullanıcı-lar yer almaktadır. Bu da söz konusu uygulama­larda kullanılan verinin organizasyonunu güç­leştirmekte ve veri yoğunluğu, çalışmaların bir çoğunda çözülmesi gereken bir sorun olarak gündeme gelmektedir. Son yıllarda bu tür sorun­ların aşılmasına yönelik yapılan çalışmalarda farklı bir veritabanı yaklaşımı ortaya atılmıştır. Çoklu Gösterim Veritabanları (ÇGVT -Multiple Representational Data Base) olarak adlandırılan bu yaklaşımda, uygulamaya yönelik farklı amaç ve ölçekteki ürünlerin tek bir verita-banından otomatik genelleştirme ile türetilmesi amaçlanmaktadır (Kilpelainen, 1997; Doğru, 2004). Günümüzde bir çok ülkede ÇGVT konu­sunda çalışmalar yapılmakta ve mevcut sistem­lerin bu yaklaşıma göre yeniden tasarlanması üzerine durulmaktadır. (Dunkars, 2004; Trevisan, 2004; Hampe vd., 2004) Bu kapsamda ÇGVT***8217;nin uygulama alanı olan CBS, navigasyon, genelleştirme gibi çeşitli alanlarda çalışmalar sürdürülmektedir. Bu çalışmada ÇGVT yapısı genel hatları ile anlatılacak ve navigasyon haritalarının tasarımında ÇGVT yaklaşımı üzerine durulacaktır. Bu kapsamda konular arasındaki bağlantının sağlanabilmesi ve ÇGVT konusunun daha iyi anlaşılabilmesi için genelleştirme ile ilgili temel bilgiler veril­dikten sonra ÇGVT ve navigasyon uygulamala­rına değinilecektir.

Genelleştirme
***8220;Yeryüzü gerçekliğinin belirli bir ölçek ve ama­ca uygun olarak kağıt ya da bilgisayar ekranı gibi ortamlara aktarılması sırasında, mekansal verinin, belirli kısıtlar dahilinde geometrik ve semantik olarak özetlenip amaç ve ölçeğe uygun hale getirilerek kullanıcıya sunulması sürecinin temelini oluşturan işlemler bütünü***8221; olarak ta­nımlanan genelleştirme, kartografyanın ana konularından biridir (Doğru, 2004). Genelleştirme, harita üretim sürecinin tüm aşamalarında (coğ-rafi verinin toplanması, modellenmesi ve kulla­nımı) etkin olarak kullanılan bir yöntemdir. Kısa bir süre öncesine kadar genelleştirmenin temel görevi, var olan veriden farklı ölçek serilerinde-ki klasik haritaların üretilmesi olarak görülmüş-tür. Fakat bilgi teknolojilerinde özellikle de Coğrafi Bilgi Sistemlerinde (CBS) yaşanan ge-lişmelerin de etkisiyle genelleştirmenin görsel­leştirilmiş sonuçları arasına, geleneksel haritala­rın yanı sıra ekran haritaları ve faklı görselleş-tirme ürünleri de eklenmiştir (Kilpelainen, 1997). Bu da genelleştirmeyi daha karmaşık bir yapıya sokmuş ve genelleştirmenin daha önce­den var olan problemlerinin üzerine veri model-lemesi, veritabanı tasarımı ve otomasyon gibi güncel teknolojileri de içinde barındıran yeni boyutlar eklemiştir.
Veri modellemesi coğrafi veri tabanlarında temel rol oynamaktadır. CBS konusunda ya­şanan gelişmeler ve mekansal bilginin üreti­minde veri modellemesi aşamasının harita derlemesi aşamasından ayrı tutulamayacağı ger-çeği, genelleştirmenin veri modellemedeki kullanımı ve yararları konusundaki görüşleri etkilemiştir. Sonuç olarak genelleştirme süreci iki ana bölümde incelenmeye başlanmıştır; model genelleştirmesi ve kartografik genel­leştirme (Kilpelainen, 1997; Uçar vd., 2003). Model ve kartografik genelleştirmenin her ikisi de verinin kullanımı amacına hizmet etmektedir. Model genelleştirmesi analiz fonksiyonları için veri modellemesi aşamasında, kartografik genelleştirme ise uygulamalarda türetilen ürün­lerin görselleştirilmesi aşamasında kullanıl-maktadır.
Günümüz teknolojileri kullanılarak fiziksel yer­yüzünün düzleme aktarılmasının en önemli adımlarından biri olan genelleştirme işleminin bilgisayar ortamında, otomatik olarak bire bir taklit edilmesi henüz başarılamamıştır. Otoma­tik genelleştirme sürecinde mevcut verinin en uygun şekilde sunumu için farklı araçlar kulla­nılmaktadır. Genelleştirme işlemleri olarak ad-landırılan bu araçlar, klasik genelleştirme tek­niklerini ve matematiksel yöntemleri taklit etme gayreti ile tanımlanmıştır. Genelleştirme işlem-leri ile ilgili en kapsamlı model Shea ve McMaster (1989) tarafından geliştirilmiştir. Bu modelde genelleştirme sürecini genel hatları ile tanımlamak için sorulan ***8220;neden, nasıl ve ne za­man***8221; sorularından ikincisinin cevabı 12 genel­leştirme işlemi ile açıklamıştır. Günümüzde de hala en geçerli modellerden birini oluşturan bu işlemler, model genelleştirme işlemlerinin oluş-turulması için genel bir altyapı meydana getir-miştir. Günümüzde yürütülen çalışmalar Shea ve McMaster***8217;ın (1989) tanımladığı bu işlemler üzerine geliştirilmekte, gerektiğinde farklı yak-laşımlar ele alınmakta ve yeni işlemler tanım-lanmaktadır. Genelleştirme işlemleri 10 mekan­sal dönüşümü ve iki sözel veri dönüşümünü içermektedir. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere genelleştirme işlemleri kullanılarak gerçekleşti-rilen uygulamalar Shea ve McMaster (1989) ta­rafından genel olarak dönüşüm şeklinde adlan-dırılmıştır. Çünkü bu işlemler temel veritabanı üzerinde geometrik ya da anlamsal değişiklikle-re sebep olmaktadır. Söz konusu 10 mekansal dönüşüm işlemi; basitleştirme (simplification), arıtma (refinement), yumuşatma (smoothing), öteleme (displacement), alansal birleştirme (amalgamation), abartma (exaggeration), nokta­sal birleştirme (aggregation), iyileştirme (enhancement), çizgisel birleştirme (merging) ve geometri dönüşümüdür (collapse). Diğer iki sözel veri dönüşümü işlemi ise sınıflan-dırma (classification) ve işaretleştirmedir (symbolization).

__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 15.08.08, 20:00
Güvenilir
 
Üyelik tarihi: May 2006
İletiler: 1.665
kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Çoklu gösterim veritabanları ve navigasyon haritası tasarımı

Çoklu gösterim ve çoklu gösterim veritabanları
Dünyanın tek olmasına karşın bu gerçekliğin gösterimi kullanım amacına yönelik olarak de­ğişiklik göstermektedir. Bu nedenle de aynı yer­yüzü olgusu üzerinde değişik amaçlarla yapılan gösterimler sonucunda birbirinden farklı ürünler ortaya çıkmaktadır. İsviçre***8217;de yapılan MurMur "Multi-representations and multiple resolutions in geographic databases" Projesi çerçevesinde söz konusu farklılıkların; hangi bilginin topla-nacağı, bunun nasıl tanımlanacağı, nasıl organi­ze edileceği, nasıl kodlanacağı, uygulanacak ku­rallar ve işlemler, sunum şekli gibi aşamalarda ortaya çıktığı dile getirilmektedir (The MurMur Consortium, 2000).
Aynı yeryüzü gerçekliğine ait farklı gösterimle­re olan ihtiyaç, CBS teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle daha da fazla görülmeye başlan-mıştır. Çünkü CBS uygulamalarında, aynı veri-tabanına ait veriler farklı disiplinlerdeki kullanı-cılar tarafından farklı amaçlar ve ölçeklerde gö­rüntülenmek istenmektedir. Bu da tek bir verita-banından bir çok gösterimin elde edilmesi an­lamına gelmektedir. Bu sonuç, CBS***8217;nin disip­linler arası bir çalışmanın ürünü olduğu gerçe-ğinin bir yansımasıdır. Tüm bunlara ek olarak, her geçen gün farklı format ve çözünürlükte el­de edilen mekansal veri miktarı gözle görülür bir şekilde artmış, bunun sonucunda depolan-ması gereken verinin yoğunluğunda dikkate de­ğer bir artış olmuş ve farklı seviyelerdeki verile­rin birbirleri ile entegrasyonu ve bu verilerin ida­resi bir problem olarak ortaya çıkmıştır (Pavia, 1998). Bu ve benzer sebepler araştırmacıları yeni bir veritabanı ve gösterim modeli arayışı içine itmiştir. Bu arayışların sonucunda çoklu gösterim ve çoklu gösterim veritabanları kavramları başlı-ğı altında bir model geliştirilmiştir.
Amerika***8217;daki Ulusal Coğrafi Bilgi ve Analiz Merkezi çoklu gösterim veritabanları ile ilgili çalışmalarına 1980***8217;lerin sonlarına doğru başla­mıştır (Buttenfield ve Delotto, 1989). Araştırma, farklı detay seviyelerindeki obje tanımlarının ve bu seviyelerden birinin üzerinde yapılan deği­şikliklerin diğer seviyelerde de tanınabilmesi için seviyeler arasındaki bağlantının formalize edilme ihtiyacından yola çıkmıştır (Pavia, 1998). Bu tanımda adı geçen seviye kavramı; farklı ölçek, amaç ve içerikteki gösterim aşama­larının her biri için kullanılan terimdir. Kartog­rafik genelleştirme açısından ise bu çalışmada, genelleştirme algoritmalarının (objelerin genel yapısını korumak ve farklı detay seviyelerindeki verilerin tutarlılığını sağlamak amacıyla) kap-saması gereken ek sınırlamalara olan ihtiyacı göz önünde bulundurulmuştur. ÇGVT ile ilgili olarak, son yıllarda, çok çözünürlüklü veri ta­banlarının modellenmesi ve sorgulanması, oto­matik harita genelleştirmesinde çoklu paradig­malar, genelleştirme için veri ve bilgi modelle mesi, çoklu gösterimler için nesne yönelimli ve­ri modeli, çok ölçekli CBS için veri tabanı tasa­rımı ve mekansal verinin çoklu gösterimleri ara-sındaki tutarlılık konularında çalışmalar yapıl-mıştır (Kilpelainen, 1995, 1997; Pavia, 1998; Dunkars, 2004).
Çoklu gösterimler, yukarıda adı geçen problem­ler sonucu geliştirilen modelin temelini oluştu­ran ve tek bir mekansal veritabanının farklı öl­çek, amaç ve çözünürlükteki gösterimleridir. Başka bir deyişle çoklu gösterim, tek bir olgu­nun ya da varlığın, tek bir sistem içerisinde fark-lı boyutlarda bir çok defa gösterilmesidir. Bu boyutlar; zaman, doğruluk, çözünürlük, pre-zisyon, ölçek, mekansal veri modeli, uygulama vb. olabilir (Timpf ve Devogele, 1997). Çoklu gösterim veritabanları ise farklı prezisyon, doğ-ruluk ve çözünürlük seviyelerindeki bu göste­rimlerin amaçlandığı ve yeni gösterimlerin türe-tilmesinde kullanılan mekansal veritabanlarıdır. Gösterimler, 2 ya da 3 boyutlu geometrik göste­rimleri ve belirli bir modelde ele alınmış kav­ramsal gösterimleri içerebilir. ÇGVT***8217;de farklı gösterim seviyeleri arasındaki bağlantılar, deği­şikliklerin temel seviyeden diğer seviyelere otomatik olarak geçirilebildiği bir yapıda tanım-lanmıştır. Çoklu gösterim probleminin en önem­li aşamalarından biri de bu bağlantıları tek an-lamlı ve matematiksel olarak tanımlayabilmek için bir teori geliştirmektir (Bkz. Nedenleme İşlemi). ÇGVT içerisinde sadece farklı veri gös­terimleri değil aynı zamanda mevcut verilerden türetilen gösterimler de bulunabilir (Kilpelainen, 1995).

__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 15.08.08, 20:01
Güvenilir
 
Üyelik tarihi: May 2006
İletiler: 1.665
kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Çoklu gösterim veritabanları ve navigasyon haritası tasarımı

ÇGVT***8217;nin yapısı
Bir ÇGVT; gösterim seviyeleri, bağlantılar ve nedenleme işlemi olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır.

ÇGVT***8217;de gösterim seviyeleri
ÇGVT modeli, yapılan uygulamanın amacına yönelik olarak biri temel olmak üzere farklı se­viyeleri içerir. Her bir seviye aynı verinin farklı ölçek, amaç ve kapsamdaki gösterimlerini kap-samaktadır. ÇGVT***8217;nin temel seviyesi, en çok doğruluk gerektiren ve ileriki aşamalarda da farklı gösterimlerin türetilecek olduğu seviyedir. Temel seviyede coğrafi objeler, en fazla detay, prezisyon ve doğrulukta bulunur. Temel seviye en fazla detayda veriyi içerdiği için pratikte bu seviyenin tam olarak gösterimi mümkün değil­dir. Modeli tamamlayan diğer seviyelerin sayı-ları ve karmaşıklık düzeyleri uygulamaya bağlı olarak değişir. Bu seviyelerde objeler daha az detayda ve daha küçük ölçekte dolayısıyla da doğrulukta yer alırlar. Yani gösterim seviyesi yükseldikçe kavramsallaştırma değeri artmakta-dır. Bu da bir objenin gösteriminin, seviyeden seviyeye farklılık gösterdiği anlamına gelmek­tedir. Örneğin temel seviyede tüm detayları ile alansal olarak sunulan bir otoyol bir üst seviye­de şerit orta çizgileri, üçüncü seviyede ise tek bir çizgi ile gösterilebilir. Dahası bu yol ağına ait karmaşık kavşak yapıları temel seviyede karma-şık çizgiler ile gösterilirken en düşük seviyede yalnızca bir noktasal işaret ile sunulabilir.
ÇGVT yapısının temel amaçlarından biri olan otomatik genelleştirme ve güncelleme işlemle-rinin yapılabilmesi için tüm seviyeler çok büyük önem arz etmektedir. Fakat yine de en önemli seviye temel seviyedir. Çünkü diğer seviyeler temel seviyeden ya da kendinden önceki her hangi bir seviyeden genelleştirilerek elde edilir. Temel seviyede yapılacak olan bir güncelleme ise diğer seviyeleri de etkilemektedir (Kilpelainen ve Sarjokoski, 1995).

ÇGVT***8217;de bağlantılar
ÇGVT***8217;de otomatik genelleştirme ve güncelle­me işlemlerinin yapılabilmesi için gösterim se­viyelerinin varlığı yeterli değildir. ÇGVT***8217;de gösterim seviyelerine ek olarak, bu seviyelerin birbirleriyle ve kendi içinde olan ilişkilerinin tanımlanması ve bu ilişkilerin iyi bir şekilde formalize edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla ÇGVT***8217;de modelleme aşamasında objeler ve gösterim seviyeleri arasındaki bağlantılar-ilişkiler matematiksel olarak tanımlanır. Böyle­likle bir anlamda seviyeler arasında iletişim sağ-lanacak ve bu da veri güncelleme işleminin otomatik olarak yapılmasını sağlayacaktır.
Bağlantılar ile aynı objenin farklı seviyelerdeki, farklı gösterimleri arasında elde edilen iki yönlü bağları ve referansları anlatılmaktadır. Aynı se­viyedeki farklı objeler arası bağlar ise ilişki ola­rak tanımlanmaktadır. Bu yapının oluşturulması uygulama aşamasında ortaya çıkan bir sorundur (Kilpelainen, 1997). Farklı gösterim seviyele­rindeki objeler arasındaki iki yönlü bağlantıların var olmasının iki sebeple önemli nedeni vardır. Öncelikle temel seviyedeki veritabanına ait ob­jelerin güncellenmesi halinde bağlantılar yok ise güncellemelerin otomatik olarak diğer seviye-lerdeki gösterimlere yansıtılması mümkün ol-mayacaktır. Diğer taraftan farklı seviyeler ara-sındaki nedenleme işlemi (reasoning process) için de söz konusu bağlantıların elde edilmiş olması gerekmektedir (Kilpelainen, 1997).

__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 15.08.08, 20:02
Güvenilir
 
Üyelik tarihi: May 2006
İletiler: 1.665
kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Çoklu gösterim veritabanları ve navigasyon haritası tasarımı

Nedenleme işlemi
Nedenleme işlemi ÇGVT***8217;de tam fonksiyonla çalışmayı sağlamak için gerekli bir aşamadır. Bu işlem, bir ÇGVT kurulurken temel seviye­deki veritabanından genelleştirme işlemleri kul­lanılarak farklı gösterimleri elde etmeyi sağlar. Aynı zamanda bu işlem, temel ya da daha üst seviyelerden türetilmiş gösterimlerdeki topolo­jik ilişkilerin tutarlılık kontrolünü sağlamak için gereklidir.
Nedenleme işlemi, güncellemelerin, düşük sevi­yedeki gösterimlerden genelleştirme yapılarak elde edilen yüksek seviyedeki gösterimlere, otomatik olarak taşınabilmesini sağlayan bir ya­pının oluşturulmasıdır. ÇGVT***8217;nin genelleştirme ile ilişkisi bu aşamada ortaya çıkmaktadır. Bu amaçla, iyi bir ÇGVT uygulamasının yapılabil-mesi, uygulama kapsamında bulunan objelerin farklı seviyelerdeki gösterimlerini elde etmek için kullanılması gereken genelleştirme işlemle-rinin iyi bir şekilde belirlenmesine bağlıdır. Bu nedenle söz konusu işlemlerin neler olduğu ya da uygulamaya bağımlı olarak bu işlemler dışında ne gibi gereksinimlerin olduğuna karar vermek ve bu bileşenleri tanımlamak gerekmektedir.

ÇGVT***8217;nin fayda ve gereksinimleri
Veri analiz olasılıkları, gösterimin, veritabanı içindeki veri işlemesinden ayrılmasına dayan-maktadır. Bu aynı zamanda CBS***8217;nin de temel ilgi alanıdır. Mevcut veriden yeni bilgiler türe-tilmesi yeteneği CBS***8217;yi otomatik harita siste­minden ayıran bir özelliktir. Bu, uygulama yönelimli ürünlerin (application-oriented outputs) daha esnek ve verimli bir şekilde üretilmesini mümkün kılmaktadır. Bu ürünler, haritaları, gra­fikleri ve diğer bilgileri içerebilir. CBS***8217;de elde edilen bu olanaklara benzer yararlar, daha esnek bir yapıda olan ÇGVT***8217;nin kullanımı ile de elde edilebilir. Veri analizleri temel veritabanındaki sorgulara dayandırılabilir ve en yüksek doğru-luktaki veri, ÇGVT üst seviyeleri ile temel sevi­ye arasındaki bağlantıların varlığı ile elde edilir. (Kilpelainen, 1997).
ÇGVT ile kartografik üretim amaçlı bir verita-banı arasındaki en belirgin farklardan biri de ÇGVT***8217;de elde edilen son veritabanının tutarlılı-ğının, güncelleme işlemi sırasında otomatik ola­rak kontrol edilmesidir. ÇGVT***8217;de farklı seviye­lerin güncellemesi olanaklıdır. Bu da seviyeler arası bağlantıların nedenleme işleminde tanım-lanması ile mümkün olmaktadır. Genelleştiril-miş kartografik ürünlerin güncellenmesi ise aynı yöntemle etkileşimli olarak yapılabilmektedir. Bazı ürünler için de bu güncelleme, otomatik olarak gerçekleştirilebilmektedir. Eğer otomatik genelleştirme mekanizması mevcut değilse ge­nelleştirme işlemi etkileşimli olarak devam ede­bilir (Kilpelainen, 1997).
ÇGVT***8217;nin oluşturulabilmesi için veritabanı ve genelleştirme konularında bazı gereksinimler ortaya çıkmaktadır. Veritabanı konusunda özel­likle düzenli veri girişi ve çoklu gösterimlerin aralarındaki ilişkiyi kurabilmek için çoklu topo­lojik ve metrik versiyonların düzenlenmesi ge-rekliliği ön plana çıkmaktadır. Bu kapsamda ÇGVT işleminin başarılabilmesi için, veri mo­del ve yapıları tek anlamlı ve düzenli bir şekilde tanımlanmalı, uygulama amacına göre farklı se­viyeleri belirlenmeli ve bu seviyelerde kullanı-lacak genelleştirme işlemlerine karar verilmeli, gösterimler arası topolojik ilişkiler veri yapısın-da açıkça modellenmeli ve veri güncellemeleri­ne ilişkin süreçler düzenlenmelidir.

Bir ÇGVT uygulaması olarak navigasyon
Navigasyon işlemi denizde ve havada rota, ka­rada ise güzergah belirleme ve yön bulma gibi çok farklı uygulama alanında bir gereklilik olarak kendini göstermektedir. Bu sebeple uygula­ma alanlarına göre uçak, gemi, araba navi-gasyonu ya da kişisel navigasyon gibi çeşitli isimler almaktadır. Her ne kadar adı geçen navigasyon yöntemleri, amaç ve uygulama or­tamına bağlı olarak ortaya çıkan kısıtlamalar sebebiyle önemli farklılıklar içerse de yol bulma isteği tüm bu yöntemlerin temelini oluşturmak-tadır (Doğru, 2004).
Araç navigasyonunun temel amacı, araç kulla­nıcısının özellikle yabancı bir ortamda yapacağı hareketlerin, bir sistem dahilinde, gerekli yön­lendirmeler yapılarak desteklenmesi ve yönlen­dirilmesidir. Navigasyon sistemleri, dört temel bileşenden oluşmaktadır. Bunlar:
***8226; Sistem dahilinde kullanım şartlarına bağlı olarak tercih edilecek bir konum belirleme sistemi (Global Konum Belirleme Sistemi: Global Positioning System-GPS ya da Ata­let Seyir Sistemi: Inertial Navigation System-INS),
***8226; Uygun konum belirleme sistemi ile elde edilen verilerin ilişkilendirileceği ve siste­min doğru bir şekilde çalışmasını sağlaya-cak nitelikteki geometrik ve semantik veri,
***8226; Tüm verilerin değerlendirecek, yön bulma işlemi için gerekli analiz ve hesaplamaları yapacak ve elde edilen sonuçlar dahilinde kullanıcıyı yönlendirecek bir yazılım,
***8226; Bu işlemlerin gerçekleştirilebileceği araç içi donanım olarak sıralanabilir.
Genel olarak bakıldığında sistemin en karmaşık iki bileşeni veri ve yazılımdır. Günümüzde bir çok Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımı navigasyon sırasında güzergah belirlenmek için kullanılan en kısa ya da en uygun yoldan ya da amaca yö­nelik uğrak noktaları üzerinden ulaşım yöntem­lerine uygun araçları içermektedir. Ayrıca gü­nümüzde bu tür yazılımlar farklı ticari firmalar­ca üretilerek gerekli donanımları ile birlikte sa­tılmaktadır (Doğru, 2004). Fakat sistemin diğer bir bileşeni olan verinin yapılandırılması her ül­ke için farklı problemleri bünyesinde barındıran önemli bir sorundur. Bu kapsamda veri; genel olarak aracın takip edeceği yol ağını ilişkili ob­jeleri ile birlikte içeren geometrik veri ve kullanıcının seyahatine etki edecek yol ağına ilişkin hız sınırı ve yol türü gibi semantik verilerdir. Semantik veriler geometrik verilerle ilişkilendi-rilerek sorgu ve analizlerde yardımcı veriler ola­rak kullanılmaktadır. Sistem kapsamında geo­metrik verilerin kaynağı haritalardır. Navigas-yon haritaları olarak adlandırılan bu tür özel amaçlı haritaların tasarımı, sunum ortamlarının (araç içi bilgisayar, Pocket PC, vb.) boyutlarının kısıtlı olması sebebiyle farklı zorlukları da bera­berinde getirmektedir. Dar bir ekranda sistem kullanıcısı için optimum bilgiyi içerecek bir ha­ritanın tasarımı, yoğun genelleştirme işlemleri-nin uygulandığı özel uzmanlık gerektiren bir süreçtir (Uluğtekin ve Doğru, 2004). Ayrıca ta­sarlanan haritaların zaman içerisinde yol geo­metrisi değişimi nedeniyle güncellenmeleri ge­rekmektedir. Bu süreçte başarılması gereken adımlar ve ortaya çıkan problemler ÇGVT***8217;nin kapsamı ile örtüşmektedir. Bu sebeple navi-gasyon haritalarının üretimi ve ilgili veritabanlarının modellenmesinde ÇGVT yaklaşımının kul­lanımı söz konusudur.
Bu çalışmada, navigasyon haritaları ve ilgili ve-ritabanlarının tasarımının ÇGVT perspektifinde yapılması konusunda TEM otoyolunun Ümrani­ye Çifte Kaynak, Beylik Tepe ve Ümraniye Te­pesi mevkilerinde bulunan bağlantı yolları ile geçişi sağlayan kavşaklara (Şekil 1) ait veriler kullanılarak örnek bir uygulama gerçekleştiril-miştir.

__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 15.08.08, 20:03
Güvenilir
 
Üyelik tarihi: May 2006
İletiler: 1.665
kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Çoklu gösterim veritabanları ve navigasyon haritası tasarımı

Gösterim seviyelerinin belirlenmesi
ÇGVT***8217;nin temel bileşenlerinden biri olan göste­rim seviyeleri, temel ve uygulamaya bağlı ola­rak sayısı değişebilen yüksek seviyeli gösterim­ler olarak iki ana grupta toplanmaktadır. Yüksek seviyeli gösterimler, temel ya da kendinden da­ha düşük seviyelerden otomatik olarak türetilen gösterimlerdir. Çalışma kapsamında temel gös­terim seviyesi (birinci seviye) olarak uygulama alanını içeren 1:5000 ölçekli haritalar kullanıl-mıştır. Şekil 2***8217;de de görüldüğü gibi bu seviyede kavşaklar çok detaylı bir şekilde gösterilmekte­dir. Dolayısıyla en fazla veriyi içeren temel se­viye, yeryüzü gerçekliğini en iyi temsil eden gösterim seviyesidir. Bu seviyenin her uygula­mada altlık olarak kullanılamayacağı açıktır.
Yapılan çalışmada temel seviyenin yanı sıra 3 farklı gösterim seviyesi incelenmiştir. İkinci ve üçüncü gösterim seviyeleri, araç navigasyon sis­temlerinin kullanıcıları olan sürücülerin, harita­da yeryüzü gerçekliğini en iyi şekilde görme beklentilerinden yola çıkılarak belirlenmiştir. Her iki seviye de, yol ağlarını karmaşık bir hale getiren kavşakların, mümkün olduğunca az veri ile temel seviyeye en yakın gösterimlerini içer­mektedir. Şekil 2***8217;de görülen bu seviyelerde yol ağları ve dolayısıyla kavşaklar tek ve çift yönlü olmak üzere iki ayrı şekilde gösterilmektedir. Dördüncü seviye ise günümüzde araç navigasyon sistemlerinde yaygın olarak kullanı-lan gösterimdir. Bu seviyede kavşaklar yol ağı üzerinde tek bir nokta ile tanımlanmaktadır.
Daha önce de belirtildiği gibi tüm verileri içeren temel seviye navigasyon uygulamaları sırasında doğrudan kullanılmaz. Bu gösterim seviyesi, farklı navigasyon uygulamalarında kullanılacak olan gösterimlerin türetildiği temel veriyi içer­mektedir. Bu sebeple çalışmada temel gösterim üzerine ayrıntılı bir inceleme yapılmamıştır. Son gösterim seviyesi de yeryüzü gerçekliğini yan-sıtmada yetersiz kaldığı için araç navigasyon ha­ritalarında genel güzergah gösteriminin dışında kullanılmamalıdır. Çalışmanın ilerleyen aşamala­rında ikinci ve üçüncü gösterim seviyelerinin navigasyon amaçlı kullanımları irdelenecektir.

Bağlantıların belirlenmesi ve tanımlanması
ÇGVT yapısında daha önceki bölümlerde de belirtildiği gibi farklı gösterim seviyelerinin kendi içlerindeki ve birbirleri ile olan ilişkileri nin belirlenmesi ve tanımlanması gerekmekte­dir. Başka bir deyişle harita objelerinin ve bu objeler arası topolojik ilişkilerin matematiksel modeli oluşturulmalıdır. Çalışma kapsamında yol ağlarında sadece ağın parçalar ele alındı­ğında karşılaşılabilecek temel topolojik ilişki tip­leri kesişim ve bağlanma olarak tanımlanmış ve bu ilişkiler ***8220;predicate calculus***8221; kullanılarak formalize edilmiştir. ***8220;Predicate calculus***8221; Doğ­ru/Yanlış ifadelerine dayalı olan mantıksal bir modelleme dilidir (Kilpelainen, 1997; Doğru, 2004).
Sonuç olarak çalışma kapsamında obje ve ilişki­lerin tanımlanması çerçevesinde düğüm noktala­rı, birbirinden farklı iki yol üzerinde de bulunan noktalar uzayına ait kümenin her elemanı ola­rak tanımlanmıştır ve bu ifade x ve y yol parça­ları ve N noktalar uzayı olmak üzere;
Vn (Düğüm(n) -> (Üzerinde(n,x) A Üzerin-de(n,y)) A (x*y) A neN)
şeklinde yazılmıştır.
Aynı yöntem kullanılarak tek bir yol parçası da; her biri noktalar uzayının bir elemanı olan baş­langıç ve bitiş noktalarına sahip tüm objeler yol (x) şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanım predicate calculus kullanılarak;
Aynı yöntem kullanılarak tek bir yol parçası da; her biri noktalar uzayının bir elemanı olan baş­langıç ve bitiş noktalarına sahip tüm objeler yol (x) şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanım predicate calculus kullanılarak;
***8220;Vx (Yol(x) -> BşlNoktası(x) A BtşNoktası(x)) A V BşlNoktası, BtşNoktası eN***8221;
şeklinde ifade edilmektedir.
Aynı yöntem kullanılarak tek bir yol parçası da; her biri noktalar uzayının bir elemanı olan baş­langıç ve bitiş noktalarına sahip tüm objeler yol (x) şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanım predicate calculus kullanılarak;
şeklinde ifade edilmektedir.
Bu kapsamda yol ağının temel elemanları ta­nımlandıktan sonra bu elemanlar arasındaki temel ilişkiler olan bağlanırlık ve kesişim du­rumları da aşağıdaki ifadeler ile tanımlan­mıştır.
Vx,y (Bağlanır(x,y) -> Üzerin-
de((BşlNoktası(x) V BtşNoktası(x)),y) A
(x*y)
Vx,y (Kesişir(x,y) -> (3n(Üzerinde(n,x) A
Üzerinde(n,y)) A (n*(BşlNoktası A BtşNoktası)))
Bu ifadelerden ilki bağlanırlık durumunu açıklamaktadır ve başlangıç ya da bitiş noktası başka bir y yolunun üzerinde olan her x yolu, y yoluna bağlanır anlamını taşımaktadır. Kesişim ifadesi ise x ve y yollarının her ikisinde de bulu­nan bir düğüm noktasının varlığından yola çıkıla-rak yazılmıştır. Fakat bu düğüm noktası için her iki yolun da başlangıç ya da bitiş noktası olmama koşulu getirilmiştir. Aksi taktirde kesişim ve bağ-lanırlık durumlarını birbirinden ayırmak mümkün olmayacaktır. Mevcut yol elemanları ve bunlara ait ilişkiler için yapılan genel tanımlar kullanılarak kavşaklar irdelenmiş ve Şekil 3a için aşağıdaki sonuçlar bulunmuştur.
Yol(x) -> {a,b,c,d,e,f}
Düğüm(n) -> {n1,n2,n3,n4,n5}
n1 Bağlanır(e,a)
n2 Bağlanır(d,a)
n3 Bağlanır(c,a) ***923; Bağlanır(f,a)
n4 Bağlanır(e,b) ***923; Bağlanır(f,b)
n5 Bağlanır(c,b) ***923; Bağlanır(d,b)

Aynı yöntemle Şekil 3b***8217;nin irdelenmesi so­nucunda da aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
Yol(x) -> {ag,ad,bg,bd,e,f}
Düğüm(n) -> {n1,n2,n3,n4,n5,n6}
n1 Bağlanır(e,ag)
n2 Bağlanır(f,ag)
n3 Bağlanır(bd,ad)
n4 Bağlanır(bg,ad)
n5 Bağlanır(f,bg)
n6 Bağlanır(e,bd)

Sonuç olarak yukarıda belirtilen temel ifade­ler kullanılarak gidiş ve dönüş şeritlerinin ayrı ayrı tanımlandığı 2. gösterim seviyesindeki tüm yollar tanımlanabilmektedir. Fakat her tür yolun tek bir çizgiyle gösterildiği 3. seviyenin ta­nımlanmasının yapılabilmesi için ek ifadelerin ya­zılması gerekmektedir. Çünkü bu seviyede çift ya da tek yönlü olmak üzere iki ayrı yol kavramı var-dır. Bu sorunun aşılması için yön bilgisinin sis­temde sözel veri olarak kullanılması öngörülebilir.

__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #7  
Alt 15.08.08, 20:05
Güvenilir
 
Üyelik tarihi: May 2006
İletiler: 1.665
kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Çoklu gösterim veritabanları ve navigasyon haritası tasarımı

Nedenleme aşaması
Bu aşamada çalışma kapsamında belirlenen göste­rim seviyelerinin otomatik olarak elde edilmesi sırasında kullanılabilecek olan genelleştirme iş-lemleri belirlenmiştir. Genel anlamda çizgi genel­leştirmesi için kullanılan işlemler; seçme, basitleş-tirme, yumuşatma, abartma, çizgisel birleştirme olarak sıralanabilir. Uygulamada yalnızca belirli bir alanda çizgisel objeler dikkate alındığı için ta-sarlanması öngörülen navigasyon haritasının tüm elemanları yerleşim, bina vb. için bir yaklaşım or­taya koyulmamıştır. Bu durumlar ilerleyen çalış-malarda incelenecektir.
Nedenleme sürecinde kullanılacak olan yapıya ilişkin açıklamalar Şekil 2***8217;de yapılmıştır. Açıkla-malardan da anlaşıldığı gibi uygulamada kullanı-lan temel seviye için gösterimde hiç bir değişiklik yapılmamaktadır.
Temel seviyede yollar iç ve dış sınırları ile göste­rilmekte ve bu gösterim yollara ait refüj, şev, ban­ket gibi detayları da içermektedir. Genel anlamda gösterim çizgiseldir. İkinci seviyede elde edilmesi hedeflenen gösterim gidiş ve dönüş olmak üzere şerit orta çizgilerini içermektedir. Yollara ait diğer ayrıntılar bu gösterimde göz ardı edilir. Bu göste­rimi elde etmek için öncelikle seçme ve çizgisel birleştirme işlemleri kullanılmaktadır. Basitleştir-me ve yumuşatma işlemleri de ihtiyaca göre kul­lanılacaktır (Doğru, 2004). Yolların tek bir çizgiy­le gösterildiği üçüncü seviyedeki gösterimin elde edilebilmesi için de yine benzer işlemler kullanı-lacaktır. Bu gösterim seviyesinde ayrıca öteleme işleminin yapılması gerekmektedir. Son seviyede ise hiç bir detay olmaksızın yalnızca iki yolun ke-sişimi gösterilmektedir. Bu gösterim seçme işle-minin yoğun bir şekilde kullanılması ile mümkün olacaktır. Tüm bu işlemler Şekil 4***8217;te şematik ola­rak gösterilmektedir.

Sonuçlar ve öneriler
Bu çalışmada, genel olarak, araç navigasyonu uygulamalarında kullanılacak olan yol haritala­rının; kullanıcı istekleri, sunum alanı sınırları, bellek kapasitesi gibi kısıtlamalara bağlı olarak, nasıl üretilmesi gerektiği konusu üzerinde du-rulmuştur. Bu konu, kullanılacak verilerin elde edilip bir veri tabanında toplanmasından, model ve kartografik genelleştirme sonucunda yol hari­talarının üretilmesine hatta kullanıcı gereksi­nimleri ve çeşitli etkenlere bağlı olarak üretilen haritaların güncelleştirilmesine kadar oldukça geniş kapsamlı işlemleri içermektedir.
Çalışmanın çıkış noktalarından biri olan Çoklu Gösterim Veritabanları, navigasyon gibi günü­müzde üzerine yoğun çalışmaların yapıldığı ve gelecekte de ülkelerin veri tabanlarının oluştu-rulmasında büyük rol oynayacak bir modeldir. Özellikle Coğrafi Bilgi Sistemlerinin gereksi­nimlerini karşılama konusundaki çalışmalarda ÇGVT modeli üzerine yoğunlaşılmaktadır. Aynı zamanda ÇGVT, genelleştirmenin otomasyonu için çeşitli yaklaşımlar öne sürmekte böylece otomatik genelleştirme ve otomatik güncelleme çalışmalarına farklı bir yaklaşım getirmektedir. Yapılan çalışma sonucunda ikinci gösterim se­viyesinin üçüncü seviyeye oranla daha fazla de­tay içermesine rağmen bu seviyede obje tanım-larının daha kolay yapıldığı anlaşılmıştır. Çünkü üçüncü gösterim seviyesinde yolların tek çizgi ile temsil edilmesi sebebiyle çift yönlü yol kav­ramı ortaya çıkmaktadır. Bu da daha kapsamlı tanımların yapılması gerekliliğini ortaya koy-maktadır. Ayrıca uygulama kapsamında ***8220;predicate calculus***8221; kullanılarak yapılan obje ve ilişki tanımlarında yolların eğrisel olarak tanım-lanamaması gibi sorunlar ile karşılaşılmıştır. Bu sorunu aşabilmek için yol tanımları Çizge Ku­ramı (Graph Teorisi) gibi farklı matematiksel yöntemler kullanılarak tekrar ele alınmalıdır.
Sonraki çalışmalarda yapılan uygulama genişle-tilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. Bu amaçla önce­likle tüm İstanbul***8217;un ana yolları ele alınmalı ve hemen ardından şehir içi yollar çalışmaya dahil edilmelidir. Kavşaklar için genel bir model türe-tilmeli, bu sırada yol ağları yalnız çizgisel ola­rak değil, etraflarındaki alansal ve noktasal ob­jelerle birlikte değerlendirilmeli ve uygulanacak genelleştirme işlemleri bu kapsamda tekrar göz­den geçirilmelidir. Ayrıca gösterim seviyeleri­nin otomatik olarak üretilmesine yönelik çalış-malar yapılmalıdır.
Bu güne kadar yapılan ve ileride yapılacak olan çalışmalar büyük emek, sermaye ve farklı disip­linlerin desteğini gerektiren bir süreci içermek­tedir. Bu nedenle yapılan çalışmaların doğru amaçlara yönlendirilmesi ve elde edilen sonuç­ların kullanılabilmesi için yazılım firmaları ile ortak çalışmalar yapılmalıdır. Bu ortaklıklar bil­gisayar, matematik, elektronik gibi farklı disip-linlerce desteklenmelidir. Navigasyon ve navi-gasyon amaçlı kullanılan verilerin genelleştiril-mesi, navigasyon haritalarının tasarımı ve ben­zeri alanlarda yaşanan sorunlar ancak bilimsel ortaklıklar ve disiplinler arası çalışmalar ile çö­zülebilecektir.


Şekiller ve kaynakPDF
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf itu-d_2007_6_2_AO_Dogru.pdf (936,2 KB (Kilobyte), 17x kez indirilmiştir)
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
çoklu, gösterim, haritası, navigasyon, tasarımı, veritabanları

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 07:25 .