Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Mühendislik Fakültesi > Çevre Mühendisliği Bölümü > Çevre kirlenmesi denetimi,gözlem aygıtları, kirlenme biçimleri

Çevre Mühendisliği Bölümü hakkinda Çevre kirlenmesi denetimi,gözlem aygıtları, kirlenme biçimleri ile ilgili bilgiler


Çevre kirlenmesi denetimi, çevrenin çeşitli sanayi, tarım ve ev artıkları gibi kimyasal ya da fiziksel yollarla kirlenmesi üstünde denetim kurmayı amaçlayan işlem ve teknikleri tanımlar. Gelişmekte olan bu geniş konuda,

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 22.07.08, 18:45
Yaratıcı
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
Nereden: Ankara
İletiler: 1.364
remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.
Standart Çevre kirlenmesi denetimi,gözlem aygıtları, kirlenme biçimleri


Çevre kirlenmesi denetimi, çevrenin çeşitli sanayi, tarım ve ev artıkları gibi kimyasal ya da fiziksel yollarla kirlenmesi üstünde denetim kurmayı amaçlayan işlem ve teknikleri tanımlar. Gelişmekte olan bu geniş konuda, bilim ve teknik önemli, ama belirleyici olmayan bir rol oynar. Çevre kirlenmesi denetiminin gerçek anlamda başarılı olması için ekonomik, hukuksal, toplumsal ve siyasal alanlarda da etkili önlemler alınmalıdır.
Birçok ürününden yararlanma amacıyla insanoğlu, yüzyıllar boyunca havası, suyu ve toprağıyla onu çevreleyen doğayı kullanageldi. Doğa onun için, aynı zamanda, sözgelimi yaktığı odun ya da kömürün dumanı gibi bazı istenmeyen yan ürünlerin atılacağı uygun bir depo görevi de yaptı. Söz konusu işlemler, sınırlı ölçekte ve çok yaygın olmadığı sürece pek zararlı olmuyordu. Ancak son yüzyılda, yüz milyonlarca insanın rahatını sağlamak için, dünyadaki yakıt ve öteki kaynakların tüketiminde görülmemiş bir artış oldu. İnsanın çevresine bağımlılığı ve giderek çevresinin bilincine varışıyla birlikte düşünüldüğünde, bu çözüm yolunun artık doyurucu olmaktan çıktığı anlaşıldı.
Geçtiğimiz on yılda konuya verilen önem, gözle görülür biçimde artmışsa da, bilim ve tekniğin yeni ürün ve hizmet sunma uygulamaları, bu uygulamaların geniş çapta zararlı yan etkilerine karşı geliştirilen çalışmaların çok ilerisindedir.

Yerel ve büyük çaplı kirlenme: Yerel kirlenmenin yarattığı en ciddi sonuçlar, geniş yerleşim ve sanayi bölgeleri çevresinde görülmektedir. Evlerden, fabrika ya da elektrik santrallarının bacalarından dışarı verilen toz, duman ve zehirli gazlarla, egzoz dumanları, havayı bozduğu gibi, solunuma da zarar verir. Havanın durgun olduğu dönemlerde hava kirlenmesi, özellikle solunum yolları hastaları, çocuklar ve yaşlılar üstünde öldürücü etkileri olan boyutlara yükselir.
Ev ya da fabrikalardaki yetersiz kanalizasyon sistemleri, kirletilmiş topraklarda oluşan kaçaklar ya da dikkatsizce akıtılan zehirli artıklar, ırmak ve su yataklarında sualtı canlılarının yaşamasını olanaksız kıldıkları gibi, bu yerlerin eğlence ya da sulama amaçları için kullanımını da engeller. Bunların çoğuna, yaptığının farkında olmayan bireyler ve küçük şirketler neden olur. Sözgelimi, yasaklanmış olmasına karşın atılan siyanür, son zamanlarda üstünde önemle durulan bir konudur.
Bazı akarsuların organik artıklarla kirletilmesi, bu sularda yangın tehlikesinin başgösterdiği bir düzeye ulaşmıştır. Organik artıkların mayalanması, metan gazının açığa çıkmasına neden olmaktadır. Tarımda kullanılan gübre, ırmaklara akarak zararlı otların büyümesini hızlandırır ve suyun akışına engel olur. Toprak kirlenmesinin yarattığı yerel tehlikelere örnek olarak, su kaynaklarının kirlenmesi ya da yetiştirilen bitkilerin bazı zararlı maddeler tarafından zehirlenmesi verilebilir.
Bugüne kadar çevre kirlenmesinde en büyük uğraş, yerel sorunların azaltılmasına yöneltilmiştir; anacak, uluslararası, hattâ dünya çapındaki sorunlar da ciddi boyutlara ulaşmıştır. Bu, özellikle hava ve su gibi ülke sınırları ötesine de uzanan ortamlar için geçerlidir. İngiltere ve Avrupa'daki bacalardan çıkan sülfürlü artıkların bir bölümünün, İskandinavya'ya bir asit yağmuru olarak yağdığına ve buradaki toprağın yapısı nedeniyle tahıl üretiminde önemli sorunlar yarattığına inanılmaktadır. Ren ırmağı Kuzey Denizi'ne ulaşmadan önce, dört ülke tarafından kullanılmakta ve kirletilmektedir. Daha geniş çaplı olarak AEROSOL biçiminde kullanılan (örneğin, saç spreyleri) kloroflüorometan bileşiklerinin, klor atomlarının yaptığı katalizör etkisiyle, stratosferdeki ozon tabakasını zayıflatabileceği hesaplanmıştır (ozon tabakası canlıları, güneşin yaydığı morötesi ışınların fazlasından korur ve bu tabakadaki bir zayıflama, deri kanseri olaylarında artışa neden olabilir ). Öte yandan, kağıt gibi çürüyüp giden plastiklerin geniş ölçüde kullanılması ve güvenilebilirliği üstünde de canlı bir tartışma sürmektedir.
Bilimin yapabilecekleri: Çevre kirlenmesi deneti-minin aşağıda belirtilen alanlarında, bilim ve teknik, yöntem ve araç sağlamada vazgeçilmez öğelerdir. Bu yöntemler arasında, çevredeki kirlenme ölçümü (buna bazen, «gözleme Bütün bu alanlarda önemli çalışmaların yapılmasına karşın, daha yapılacak çok şey vardır. Kirlenmeye neden olan ya da kirlilik derişikliğini artıran öğelerin sayısı öylesine çok, bunların kullandığı aygıtların maliyet ve güvenilirliği gibi pratik sınırlar öylesine geniştir ki, çağdaş bilimde adı geçen hemen her dalın, bir çözüm bulabilme çabasına katkısı olması gerekir. Sözgelimi, atmosferdeki kirlenmenin gözlemlenmesinde, nötron etkinleştirmesi gibi nükleer fizik yöntemleri ve likenlerin büyüme hızı üstündeki biyolojik çalışmalar kullanılmaktadır. ELEKTROSTATİK ve bakteriyolojik büyüme, artıkların denetimi için, ELEKTRONİK, istatistik ve tıp ise, karşılaştırma düzeylerinin çıkarımı amacıyla yararlanılan bilim dallandır.


Nüve Forum

Kaynak:4
2.cilt / s.398-405
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]

#sadece remşit#

Konu remşit tarafından (22.07.08 saat 18:48 ) değiştirilmiştir..
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 22.07.08, 18:47
Yaratıcı
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
Nereden: Ankara
İletiler: 1.364
remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.
Standart Çevre kirlenmesi denetimi

Bazı gözlem aygıtları: Çevresel gözlem, kirlenme denetiminde birçok yönden önemli bir etkendir: Önce, karşılaştırma düzeyleriyle bağlantılı olarak, olası tehlikelerin doğrulanmasını ya da yanlışlanmasını sağlar; sonra, yeterli bir süre uygulandığında, yeni denetim çarelerinin çevrenin gelişiminde nasıl etkili olduğu anlaşılır; ayrıca, kirletici madde derişikliği üstüne veri sağlayabilir. Bunlar, gözlemlenen sonuçlarla birlikte (Örneğin, belli bir hastalığın ortaya çıkışı) karşılaştırma yapılması için gereklidir. Çoğunlukla, en elverişli ve en kolay bulunabilen gözlem aracı, insan duyularıdır. Bunlar, bazı kirleticilere karşı büyük ölçüde duyarlıdır (sözgelimi kokulara); ancak, ağır metal kirlenmelerine ya da karbon monoksite karşı etkisiz kalırlar. Ayrıca, duyarlıkları mutlak olmaktan çok, görelidir; bu yüzden yorum ve güvenilirlikleri konusunda kuşku yaratırlar. Gene de, dikkatli bir gözlemle, birçok kirlenme tehlikesi sezilebilir. Bazı canlı türlerinin sayısı, kirlenme düzeyleriyle yakından bağıntılıdır Akarsuda solucan, böcek, hattâ alabalık ve sombalığı sayısı saptanarak, kirlenme düzeyi ölçülebilir.
Havaya, suya ve toprağa uygulanabilen yaygın bir gözlem yöntemi de, belirli noktalardan örnek toplayarak, bunları laboratuvarlarda ayrıntılı olarak incelemektir. Laboratuvarda mikroskop, KROMATOGRAF, atom ve gama ışını TAYFÖLÇÜMÜ, X ışını PLUOROSKOPİ'si ve nötron etkinleştirme yöntemi gibi kimyasal ve fiziksel yollar kullanılabilir. Böylece, hem kirleticiler tanımlanır, hem de derişiklikleri ölçülür.
Çevre kirlenmesine yolaçan herhangi bir madde derişikliğinin, bazen bir gün içinde ya da bir günden ötekine gözle görülür bir biçimde değiştiği görülür. Böyle durumlarda belli noktalardan alınan Örnekler pek anlam taşımayacağından, geniş bir zaman biriminden ölçülen ortalama değişimler söz' konusu edilmelidir. Buna örnek olarak, atmosferdeki günlük ortalama kükürt dioksit derişikliğini ölçen aygıtlar düşünülebilir. Küçük maddelerden arıtmak için önce filtreden geçirilen hava örneği, bir gün boyunca bir hidrojen peroksit çözeltisi içinden değişmez hızla geçirilir. Kükürt asidine dönüştürülen kükürt dioksitin miktarı da, tam standartlaştırümış sodyum karbonat çözeltisi karşılaştırma maddesi olarak kullanılarak, «titre etme Rüzgar hızının ve yönünün sık sık değiştiği bölgelerde, kirlenme düzeyinin aşağı yukarı her dakika belirlenmesi gerekir. Toz ve duman derişikliğini ölçmede kullanılan bir araç, günümüzdeki bazı saatler gibi, titreşen billurlardan yararlanır. Hava örneği, yüksek gerilimden geçirilir ve toz parçacıkları orada elektrikle yüklenerek billur yüzeyinde birikir. Billur titreşimi, biriken tozun ağırlığına oranla yavaşlar. Bu etki, elektronik aygıtlarla ölçülerek kaydedilir.
Kirlenmeye neden olan herhangi bir maddenin derişiklik düzeyini kaynağında sürekli olarak ölçen aygıtların geliştirilmesi, hem yorum amacıyla veri toplayan, hem de artık çıkarımının nasıl denetim altına alınacağını karşılaştırmada yararlı olan, ileri gözleme sistemlerinin yapımını olanaklı kılar. Su kirlenmesiyle ilgili bir sistem, bir ırmağın ya da bir akarsu ağının dikkatle seçilmiş noktalarına yerleşti-rilen gözlem merkezlerinden oluşur' Her merkezde asitlik, elektrik iletkenliği, suda çözülen oksijen oranı, klor derişikliği, bulanıklık (saydamlık) ve sıcak-lık ölçülür. Veriler, genellikle telefon aracılığıyla âna denetim odasına gönderilir. Orada sonuçlar, anında incelenmek için bilgisayarlara verilir ve bültenler elektrikli ekranlarla insanların değerlendirmesine sunulur.

Artık çıkarımının denetimi Yerel kirlenme sorunları, artık miktarlarında herhangi bir sınırlamaya gitmeden de çözülebilir. Sözgelimi uzun bacalar, zararlı gazların, dışarı verilmeden önce, kabul edilebilir bir düzeye düşürülmesini sağlar; egzoz dumanı soru-nu, dış yollarla ve trafik denetimiyle azaltılabilir ya da fabrika artıkları, uzun bir boru hattıyla açık denize boşaltılabilir. Ancak bu tür çözümler, genel olarak düşünüldüğünde, hiç de yeterli değildir. Atmosfer, okyanus ve karaların, bir kez tehlikeli oranda kirletildiğinde, insanoğlu tarafından temizlenebilme olasılığı yoktur. Dolayısıyle, çevre açısından en güvenli yöntem, çevre kirlenmesine yola; an maddelerin, kaynağında azaltılmasıdır.
Gözlemde olduğu gibi, kirlenmeye neden olan kaynakların çok farklı özellikleriyle başa çıkabilmek için birçok yöntem geliştirilmiştir. Toprağa ve su yollarına bırakılan artıkların denetiminde başta gelen yaklaşımlar, ÇÖPLERİN TOPLANMASI VE YOKEDİL-MESİ ve LAĞIM SULARININ TEMİZLENMESİ başlıkları altında toplanabilir.
Ancak, fabrikaların bazı sıvı artıkları, lağım iş-lemlerindeki bakteriyolojik süreçlerle arıtılamaz. Bunlar için, ELEKTROLİZ, asit ya da bazla yansızlaştırma, buharlaştırma ya da yakma gibi kimyasal ve fiziksel yöntemler kullanılmalıdır. Birçok durumda, artıktan çıkan madde yeniden sisteme sokularak, arıtma sistemlerinin işletme maliyetleri karşılanabilir. Metal eşya endüstrisinde kullanılan sülfürik asit banyolarından, elektroliz işlemleri sonucu, saf bakır elde edilebilir.
Atmosferde en çok raslanan artık türleri, çaplan 0,01 ile 100 mikron (metre'nin milyonda birine eşit uzunluk birimi) arasında değişen taneciklerdir. Bu tanecikler, kolaylıkla görülen dumanlardan, tozlara ve zorlukla görülen aerosoflere kadar değişir. Tanecikler, çeşitli yollarla temizlenebilir. En kolay yol, belirli sürelerle değiştirilen filtrelerin kullanılmasıdır. Bir başka' yöntem de, elektrostatik çökelticiler kullanmaktır. Burada tanecikler, oluşturulan elektrik alanıyla toplayıcı levhalar üstünde biriktirilir; oradan da mekanik yollarla temizlenerek atılır. Su püskürtme de, bazen, küçük tanecikleri ve çözünebilen gaz artıklarını temizlemek için başvurulan bir yöntemdir. Ya da aynı amaçla, merkezkaç gücüyle taneciklerin duvarlara yapışması ve oradan toplanması sağlanır. Bazı fabrikalarda çeşitli maddelerin yığın halinde açık havada tutulması, buradan uçan tozların hava kirlenmesine yolaçtığından, tehlike yaratır. Bu tehlike, söz konusu maddelerin zaman zaman ısla-tılmasıyla ya da gerektiğinde depolama ve taşıma için ağzı kapalı kapların kullanılmasıyla bir ölçüde önlenebilir.
Yanma olayının neden olduğu hava kirlenmesini önlemenin başlıca yolu, yetkililerin yakıt bileşimine sınırlama getirmeleridir. Bunun en çok bilinen ve en başarılı örneği, ısıtma gereksinimi için yalnızca onaylanan yakıt ve aygıtların kullanıldığı, dumansız bölgelerin oluşturulmasıdır. Bazı kentler, sınırları içinde kullanılan sıvı ve katı yakıtların içerdiği kükürt miktarını sınırlama girişimlerinde bulunmuşlar ve birçok ülkede, motor yakıtlanndaki kurşun miktarı için bir üst sınır saptanmıştır.
İstenmeyen gazlar, bu gazın doğasına, derişikliğine, akış hızına, vb. bağlı çeşitli yollarla arıtılabilir. Kirleticinin daha az zararlı bir maddeye yükseltgen-diği katalitik yanma olayı, çok sık kullanılan bir yöntemdir. Endüstri bağlamında KATALİZÖR'ün önemi, yükseltgenmenin düşük sıcaklıkta gerçekleşmesini sağlamasında ve böylece, kirlenmeyle savaşımda ısı yitimini azaltmasında yatar.
Katalitik birimler, ayrıca, benzinle çalışan araçların egzozlarından çıkan karbon monoksit ve hidrokarbonların temizlenmesinde de kullanılır. Katalizörün buradaki yararı, yükseltgenmenin, bu işlemi, egzoz sisteminden dışarı atılmadan önce tamamlanmasını sağlayacak Ölçüde hızlandırmasındadır. Araçların neden olduğu kirlenmeyi önlemede, öteki yöntemler arasında, krank kutusu ve benzin deposunda oluşan buharlaşmayı önleyen eklentiler ve yeni motor tasarımları sayılabilir.

Öteki kirlenme biçimleri: Günümüzde, insanın çevresinde ters etkiler uyandıran ışık ve ses de, kirletici olarak değerlendirilmektedir. Gürültünün azaltılması, ana yollar ve havaalanları yakınlarındaki bölgelerde yaşayanlar açısından, en az öteki artıkların denetimi kadar önemlidir. Yol kenarlarındaki ses boğucu duvarlar ve havaalanı yakınlarında çift cam kullanımı gibi yöntemler, sorunun bir bölümünü çözer ama gerçek çözüm, daha az ses çıkaran taşıt araçlarının geliştirilmesinde yatmaktadır.
Caddelerdeki ışık ve işaretlerin yarattığı ışık kirlenmesi, gökyüzü ve doğayla ilgilenenler için önemli sorunlar arasında yeralır. Kentlerde yaşayan birçok genç, Samanyolu'nu hiç bir zaman doğru dürüst görmemiştir; bazı bölgelerin geceleri bol yapay ışık alması, bitkilerin günlük çevrimlerini bozar ve hep gündüz evresinde kalarak, biyolojik süreçlerinin altüst olmasına yolaçar. Sokak ışıklarının, gökyüzü yerine, yeri aydınlatacak biçimde yeniden tasarlanması olasıdır ve yolların güvenlik amacıyla daha çok ışıklandırılması eğiliminin denetim altına alınması gereklidir. Ancak, ses ve ışık kirlenmeleri, öteki kirlenme biçimleri kadar çevre üstünde gözle görülür kalıcı etkiler bırakmadıklarından, pek önemli sayılmazlar.

Nüve Forum
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]

#sadece remşit#
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
aygıtları, biçimleri, çevre, denetimi, gözlem, kirlenme, kirlenmesi

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 10:03 .