Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Mühendislik Fakültesi > Çevre Mühendisliği Bölümü > Süt endüstrisi atıksularının havasız arıtımı-Anaerobic treatment of dairy wastewaters

Çevre Mühendisliği Bölümü hakkinda Süt endüstrisi atıksularının havasız arıtımı-Anaerobic treatment of dairy wastewaters ile ilgili bilgiler


Bu makalede, süt endüstrisi atıksularının laboratuvar, pilot ve tam ölçekli havasız arıtımı konusunda son yıllarda yapılan araştırmaların bir özeti sunulmaktadır. Makalede süt endüstrisi atıksularının tek ve iki kademeli havasız arıtımı

Like Tree8Likes
  • 1 Post By CiwCiw
  • 1 Post By CiwCiw
  • 1 Post By CiwCiw
  • 1 Post By CiwCiw
  • 1 Post By CiwCiw
  • 1 Post By CiwCiw
  • 1 Post By CiwCiw
  • 1 Post By CiwCiw

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 24.08.08, 20:03
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Süt endüstrisi atıksularının havasız arıtımı-Anaerobic treatment of dairy wastewaters

Bu makalede, süt endüstrisi atıksularının laboratuvar, pilot ve tam ölçekli havasız arıtımı konusunda son yıllarda yapılan araştırmaların bir özeti sunulmaktadır. Makalede süt endüstrisi atıksularının tek ve iki kademeli havasız arıtımı irdelenerek; aerobik ve anaerobik proseslerin birlikte kullanımı detaylı olarak incelenmiş ve bu konuda daha fazla araştırma yapılması gereken alanlar belirtilmiştir. Süt endüstrisi atıksularının arıtımında, fiziksel-kimyasal ve aerobik metotlara göre daha önemli avantajlara sahip olmaları nedeni ile konvansiyonel (tek kademeli) ve iki kademeli havasız (anaerobik) arıtma prosesleri kullanılmaktadır. Bu prosesler içinde, özellikle yukarı akışlı çamur yatağı havasız reaktörlerden sıkça faydalanılmaktadır, çünkü bu reaktörler kısa zaman içinde yüksek miktarda atıksu arıtabilme kapasitesine sahiptirler. Süt endüstrisi atıksularında mevcut, yüksek miktarda lipid ve askıda katı madde miktarı özellikle tek kademeli havasız arıtma sistemlerinin performanslarını olumsuz biçimde etkilemektedir. Bu yüzden, iki kademeli havasız arıt-ma prosesleri süt endüstrisi atıksularının arıtımında önemli bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Süt endüstrisi atıksularının iki kademeli havasız arıtımı, özellikle asit kademesinin mikrobiyolojisi ve de metan fazının performansı açısından daha detaylı incelenmelidir. Ayrıca havasız arıtma prosesleri metan ve hidrojen gibi yenilenebilir enerji kaynakları üretimi çok önemli potansiyele sahip olduklarından, yüksek organik yüke sahip süt endüstrisi atık sularından biyogaz üretimi de üzerinde durulması gereken bir konudur. İlgili yönetmelikler çerçevesinde belirlenen atıksu deşarj limitlerine ulaşmak için süt endüstrisi atıksularının arıtımında aerobik prosesler de anaerobik prosesler ile beraber sıkça kullanılmaktadır. Özellikle azot ve fosfor giderimi açısından bu proseslerin performansları çok önem taşımaktadır ve bu konuda güncel çeşitli çalışmalar mevcuttur.

For treatment of dairy wastewaters, biological con-ventional single and high-rate two-phase anaerobic treatment processes are commonly used, since they have more important advantages than physical-chemical and other biological methods. in this re-view article, a summary of recent laboratory, pilot and full-scale research activiües on anaerobic treatment of dairy wastewaters are presented. İn the article, single and two-phase anaerobic treatment of dairy wastewaters are firstly evaluated; combined use of aerobic and anaerobic processes are investi-gated in detail and areas where fiırther research re-quired are determined.
in single-phase anaerobic treatment of dairy waste-waters, anaerobic filter and upflow anaerobic sludge blanket (UASB) reactors are commonly used. Anaerobic filters usually provide higher chemical oxygen demand (COD) removals around 90 %. Generally, anaerobic filters are operated in an or-ganic loading rate range of between 5 to 10 kg COD/m3/day. However, low suspended solids (SS) and lipid concentrations in dairy effluents are key factors of success in anaerobic filter treatment. UASB reactors are another imperaüve alternatives for biological treatment of dairy waste effluents, since these reactors can treat larger volumes of wastewater, relatively at lower hydraulic retention times (HRT). Higher organic loading rates (OLR) are therefore applicable. However, biogranulation mechanism is the key parameter in UASB reactor systems, to attain a higher process efficiency and stability, independent of the wastewater type to be treated. UASB reactor systems are able to provide more than 90 % COD removal and can be operated in an OLR range up to 22 kg COD/m3/day. More research is particularly required on the microbiol-ogy of UASB reactor systems, to understand the mechanism of granulation clearly, so that the rates, when operated in an OLR range from 6 to 11 y can extensively be used in biological treatment of dairy and other seasonal industrial wastewaters. in addi-tion to anaerobic filter and UASB reactor systems, hybrid reactors and anaerobic sequencing batch reactors (ASBR) are also employed in anaerobic biological treatment of dairy wastewaters. Both processes are able to provide higher than 90 % removal rates, when operated in an OLR range from 6 to 11 kg COD/m3/day.
Two-phase anaerobic treatment systems are also important alternatives for anaerobic treatment of dairy wastewaters. During two-phase anaerobic treatment processes, the performance of the first phase -acidogenesis- is of paramount importance. The most appropriate substrate should be provided in the acidogenic phase, to the subsequent methano-genic phase, for successful conversion to methane during methanogenesis. High-rate two-phase anaerobic treatment systems seem quite useful for treating dairy effluents, which contain particularly high concentrations of COD, suspended solids and lipids. For two-phase anaerobic processes, COD removals vary behveen 90 and 95 %. The flow rate and the nature of the particular dairy waste stream, the concentrations of suspended solids, lipids and proteins, and the variations in production cycles are the most important parameters, which affect the stability and performance of both conventional single-phase and high-rate two-phase anaerobic treatment systems. Two-phase anaerobic treatment processes seem more convenient for dairy streams with a high content of SS and lipids. Besides, there must be a sufficient amount of alkalinity present in anaerobic reactors for a stable operation. Anaerobic treatment systems also generate biogas, a valuable source of renewable and clean energy. Hydrogen and methane are produced via conventional single and two-phase anaerobic treatment of dairy wastewaters, since particular dairy waste streams contain a high organic had.
in addition to anaerobic treatment processes out-lined above, combined aerobic-anaerobic treatment systems are commonly used, to treat dairy wastewa-ters. The primary objectives in these treatment systems are to reduce the concentrations of nitrogen (N) and phosphorus (P) released, and to achieve the high effluent discharge limits currently enforced by regulations.
Finally, two-phase anaerobic treatment of dairy waste effluents, combined aerobic-anaerobic biological treatment systems, and production of renew-able biogas from dairy wastewaters are particular areas, where fiırther and more detailed attention should be directed towards in near future

__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 24.08.08, 20:09
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Süt endüstrisi atıksularının havasız arıtımı-Anaerobic treatment of dairy wastewaters

Giriş
Süt endüstrisi, yüksek oranda organik madde içeren, biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ) ve kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) konsantrasyonları yüksek, kuvvetli karakterde atıksular üretmektedir (Orhon vd., 1993). Atıksudaki yüksek organik yüke neden olan maddeler ise sütten kaynaklanan karbonhidratlar, proteinler ve yağlardır (Perle vd., 1995). Süt endüstrisi atıksuları genelde üretim esnasında cihazların ve hatların temizlenmesi, taşıyıcı konteynerlerin temizlenmesi, süt silolarının yıkanması, ve cihaz veya operasyon hataları sonucu oluşmaktadır (Kasapgil vd., 1994; Danalewich vd., 1998). Süt endüstrisi atıksuları fiziksel-kimyasal ve biyolojik metodlar ile arıtılabilirler. Fiziksel-kimyasal proseslerde kullanılan kimyasal madde maliyetlerinin yüksekliği ve çözünmüş KOİ gideriminin az olması, biyolojik proseslerin tercihine yol açmaktadır (Vidal vd., 2000). Son zamanlarda aerobik prosesler ile süt endüstrisi atıksuyu arıtımı çeşitli çalışmalara konu olmuştur (Jung vd., 2002; Andreottola vd., 2002; Bae vd., 2003; Green vd., 2004; Arrojo vd., 2004; Carta-Escobar vd., 2004; Carta-Escobar vd., 2005a; Carta-Escobar vd., 2005b). Aerobik prosesler, özellikle de aktif çamur tesisleri, süt endüstrisi atıksularmm arıtımında sıkça kullanılmaktadır, ama yüksek enerji sarfiyatı bu prosesin önemli bir dezavantajıdır. Havasız (anaerobik) prosesler ise, havalandırma için enerji tüketimine ihtiyaç olmaması, az miktarda fazla çamur oluşumu ve tesis kurulumu için az miktarda alana ihtiyaç duyması gibi önemli avantajlara sahiptir. Ayrıca süt endüstrisi atıksularmdan biyogaz üretimi de bu prosesi, aerobik arıtma proseslerine nazaran, çok daha cazip kılmaktadır (Baig vd., 1999; Ramasamy ve Abbasi., 2000; Goldstein, 2004; McGrath ve Mason, 2004). Makalenin ilk bölümünde öncelikle süt endüstrisi atıksularının konvansiyonel tek kademeli havasız arıtımı ile ilgili çalışmalardan bahsedilmektedir. Daha sonraki bölümde ise iki kademeli havasız süt endüstrisi atıksularının arıtımı irdelenmektedir. Makalenin en son kısmında ise süt endüstrisi atıksularının arıtımında aerobik-anaerobik proseslerin beraber kullanımından bahsedilmiştir. Ayrıca konu ile ilgili daha fazla ilgi ve araştırma gereken alanlar da sonuçlar kısmında belirtilmektedir.

__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 24.08.08, 20:11
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Süt endüstrisi atıksularının havasız arıtımı-Anaerobic treatment of dairy wastewaters

Tek kademeli havasız arıtma prosesleri
Havasız arıtma prosesleri, gerek süt endüstrisi atıksularının arıtılmasında gerekse yüksek organik madde içeren tarım endüstrisi atıksularının arıtımında, aerobik proseslere göre, önemli avantajlara sahiptir (Gavala vd., 1996; Rajeshwari vd., 2000). Geçmiş tarihli bazı çalışmalarda süt endüstrisi atıksularının tek kademeli havasız prosesler ile biyolojik arıtımı detaylı bir şekilde incelenmiştir (Cordoba vd., 1984; Samson vd., 1985; Lo ve Liao, 1986; Barford vd., 1986; Lo vd., 1987; Toldra vd., 1987; Mendez vd., 1989). Yakın tarihlerde gerçekleştirilen çalışmaların bir özeti ise Tablo l'de sunulmaktadır.
Süt endüstrisi atıksularının arıtımı için havasız filtre reaktörlerden genellikle faydalanılmaktadır. Eğer arıtılacak proses atıksuyunun askıda katı partikül madde (AKM) konsantrasyonu düşük ise, biyolojik arıtma için havasız filtre reaktörler uygundurlar. Özellikle 1990'dan itibaren süt endüstrisi atıksularının havasız filtre reaktörler ile arıtımını konu alan çeşitli çalışmalar literatürde yer almaktadır (Viraraghavan ve Kikkeri, 1990; Viraraghavan ve Kikkeri, 1991a; Viraraghavan ve Kikkeri, 1991b; Anderson vd., 1994a; Monroy vd., 1994; Viraraghavan vd., 1996; Chen vd., 1996; İnce, 1998a; Alves vd., 1998; Punal vd., 1999). Bu araştırmalara kısaca göz atıldığında, laboratuvar ölçekli çalışmalarda süt endüstrisi atıksuyunda KOİ giderimi ortalama % 78-92 arasında değişirken (hidrolik bekletme süresi 4 gün) (Viraraghavan ve Kikkeri, 1990; Viraraghavan ve Kikkeri, 1991a), pilot ölçekli çalışmalarda KOİ gideriminin % 85 üzerinde olduğu görülmektedir (6 kg KOİ/m3/gün organik yükleme için) (İnce, 1998a). Son zamanlarda gerçekleştirilen araştırmalarda ise bu konuya fazla ilgi gösterilmemiştir ve sadece bir kaç önemli çalışma literatürde yer almıştır. Yapılan bir çalışmada yukarı akışlı havasız filtre reaktör, 21 kg KOİ/m3/gün organik yükleme seviyesine kadar çalıştırılmış, ve süt endüstrisi atık suyunda ortalama olarak % 80 civarında KOİ gideri sağlanmıştır (İnce vd., 2000). Omil vd. (2003), ise kalite kontrol laboratuvarından kaynaklanan süt endüstrisi atıksuyunun, tam ölçekli havasız filtre reaktör tarafından arıtımını incelemişlerdir.Yaklaşık 5-6 kg KOİ/m3/gün organik yükleme seviyelerinde, havasız filtre reaktör, % 90 üze*rinde KOİ giderimi sağlamıştır. Ayrıca, atıksu içinde mevcut yağ da havasız filtre reaktör tara*fından başarılı şekilde bertaraf edilmiştir. Daha yakın tarihli bir çalışmada ise, havasız filtre re*aktör, yağ içeriği yüksek, kompleks bir süt en*düstrisi atıksuyunun arıtımı için kullanılmıştır (Haridas vd., 2005). Laboratuvar ölçekli bu ça*lışmanın sonucunda, yaklaşık 10 kg KOİ/m3/gün organik yükleme seviyelerinde, KOİ gideriminin % 85 üzerinde olduğu görülmüştür.

__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 24.08.08, 20:14
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Süt endüstrisi atıksularının havasız arıtımı-Anaerobic treatment of dairy wastewaters

Yukarı akışlı havasız çamur yatağı (UASB) re*aktörler endüstriyel atıksuların arıtımı için hızlı ve verimli alternatiflerdir, ancak bu prosesin ba*şarısı açısından reaktör içinde mevcut biyokütlenin granüler şekilde olması gereklidir (Forster, 1991). Diğer endüstriyel atıksularda olduğu gibi, tam ölçekli yukarı akışlı havasız çamur yatağı reaktörler yaklaşık 20 yıldan beri süt endüstrisi atıksularının havasız arıtımında başarı ile kullanılmaktadırlar. Nitekim geçmiş tarihli bir takım çalışmalarda süt endüstrisi atıksularının tek kademeli yukarı akışlı havasız çamur yatağı reaktörler ile arıtımları detaylı bir şekilde incelenmiştir (Yan vd., 1989; Yan vd., 1990; Gutierrez vd., 1991; Hwang ve Hansen, 1992; Yan vd., 1993; Öztürk vd., 1993; Cordoba vd., 1995). Bu çalışmaların bazılarına göz atıl-dığında, laboratuvar ölçekli hibrid yukarı akışlı havasız çamur yatağı reaktörün, büyük bir süt endüstrisi tesisinden kaynaklanan atıksuların arıtımında %87 civarında KOİ giderimi sağladı-ğı (30ºC sıcaklık, 5 saat hidrolik bekletme süresi ve 8.5 g KOİ/litre/gün organik yükleme şartla*rında) (Öztürk vd., 1993), başka bir laboratuvar ölçekli araştırmada ise, peynir altı atıksuyunda % 97 üzerinde KOİ giderimi elde edildiği gö*rülmektedir (Yan vd., 1989). Laboratuvar ölçek*li başka bir çalışmada, 31 g KOİ/litre/gün orga*nik yükleme seviyesinde, yukarı akışlı havasız çamur yatağı reaktör, peynir üretimi proses atıksuyunda % 90 oranında KOİ giderimine ula-şırken (Gutierrez vd., 1991), 0.4-5 gün hidrolik bekletme süresi arasında çalıştırılan sürekli yu-karı akışlı havasız çamur yatağı reaktör, % 64 (Hwang ve Hansen, 1992). Yakın tarihli araştırmalara bakıldığında ise, KOİ konsantrasyonu 12-60 g KOİ/litre arasında değişen bir peynir üretimi proses atıksuyunun biyolojik arıtımı için laboratuvar ölçekli bir yukarı akışlı havasız ça*mur yatağı reaktör kullanılmıştır (Gavala vd., 1999). 2-7.3 g KOİ/litre/gün organik yükleme seviyesi ve 6 günlük hidrolik bekletme süresi için elde edilen KOİ giderimi oranları % 85-99 arasında değişirken, 30-40 günlük hidrolik bek*letme süresinde elde edilen KOİ giderimi yakla-şık % 81 olarak belirtilmektedir. Yüksek kon*santrasyonlarda yağ ve gres (yaklaşık 868 mg/l) içeren süt endüstrisi atıksuyu yukarı akışlı hava*sız çamur yatağı reaktör tarafından arıtılmıştır (Cammarota vd., 2001). Bu tip atıksu için elde edilen KOİ giderimi verimi % 50 seviyesi altın-da olup, çıkışta uçucu askıda katı madde (UAKM) miktarı 944 mg/l seviyesine kadar çık-tığı gözlemlenmiştir. Laboratuvar ölçekli bir di-ğer çalışmada, yukarı akışlı havasız çamur yata*ğı reaktörler, 35ºC sıcaklıkta ve kesikli olarak çalıştırılıp, ani hidrolik ve organik yüklemele*rin, ve de süt endüstrisi atıksuyu içinde mevcut serbest yağ miktarının, reaktörlerin performans*ları üzerindeki etkileri araştırılmıştır (Nadais vd., 2001). Yazarlara göre yukarı akışlı havasız çamur yatağı reaktörler bu şok yüklemelere rağmen iyi performans göstermişlerdir. Ramasamy vd., (2004), iki tip yukarı akışlı ha*vasız çamur yatağı reaktör kullanarak, süt en*düstrisi atıksularının havasız arıtımını incelen-mişlerdir. Reaktörler, 3-12 saat hidrolik beklet*me süresi arasında ve 2.4-13.5 kg KOİ/m3/gün organik yükleme seviyelerinde çalıştırılmışlar-dır. Her iki reaktör için de 3 saatlik hidrolik bek*letme süresinde elde edilen en yüksek KOİ gide*rimi % 95.6-96.3 arasında değişirken, 12 saatlik hidrolik bekletme süresinde KOİ giderimi yak-laşık % 92-90 olarak bulunmuştur. Düşük sıcak-lıkta (10-20ºC) süt endüstrisi atıksuyunun yuka-rı akışlı havasız çamur yatağı reaktör tarafından arıtımı incelenmiş ve bu sıcaklık seviyesinde KOİ gideriminin % 80 üzeri olduğu görülmüştür (Luostarinen ve Rintala, 2005). Buna karşılık düşük sıcaklıkta azot ve fosfor gideriminin ye*terli olmadığı yazarlar tarafından belirtilmiştir. Yukarı akışlı mezofilik havasız çamur yatağı reaktörler kesikli olarak çalıştırılmış ve süt endüstrisi atık suyunun arıtımındaki performansla*rı incelenmiştir (Nadais vd., 2005). Reaktörler 24-144 saat bekletme sürelerinde ve 2.5-29 kg KOİ/m3/gün yüklerinde çalıştırılmışlardır. En verimli sonuç 96 saatlik bekletme süresinde elde edilmiştir. Ayrıca 22 kg KOİ/m3/gün yüke kadar son derece dengeli işletim koşulları sağlanmış-tır. Yukarı akışlı havasız çamur yatağı reaktörler kullanılarak, 200-600-1000 mg/L yağ ve gres içeren sentetik süt endüstrisi atıksuyunun hava*sız arıtımı incelenmiştir (Leal vd., 2006). 1000 mg/l yağ ve gres içeren atıksuyun havasız arıtı-mı sonucunda yaklaşık olarak % 82-90 arasında değişen KOİ giderimi elde edilmiştir.ve 99 arasında değişen KOİ giderimi sağlamıştır.Havasız filtre ve yukarı akışlı havasız reaktörle*re ilaveten, hibrit reaktörler ve havasız ardışıklı-kesikli reaktörlerde süt endüstrisi atıksularının biyolojik arıtımında kullanılmaktadırlar. Daha önce gerçekleştirilen laboratuvar ölçekli bir ça*lışmada, hibrit havasız reaktör sistemi ile sente*tik süt endüstrisi atıksuyunda, 1.7-4.1 gün hidro*lik bekletme süresi ve 0.82-6.11 kg KOİ/m3/gün organik yükleme seviyelerinde, % 90-97 civa*rında KOİ giderimi elde edilmiştir (Strydom vd., 1995). Daha yakın tarihli bir çalışmaya ba*kıldığında ise, kuvvetli asidik peynir altı atıksuyunun laboratuvar ölçekli havasız hibrit reaktör ile arıtımı incelenmiştir (Çallı ve Yükse*len, 2002). Bu çalışmada 2 gün hidrolik beklet*me süresi ve yaklaşık 11 kg KOİ/m3/gün orga*nik yükleme seviyesinde, % 95 civarında KOİ giderimi sağlanmıştır. Havasız ardışıklı-kesikli reaktör sistemleri de süt endüstrisi atıksularının biyolojik arıtımında verimli sonuçlar sağlamak-tadır. Daha önce gerçekleştirilen laboratuvar öl*çekli bir çalışmada, 6 saat hidrolik bekletme sü*resi ve 5ºC sıcaklıkta, yağ içermeyen sentetik bir süt endüstrisi atıksuyu için, havasız ardışıklı-kesikli reaktör sistemi, % 62 civarında çözünmüş KOİ ve % 75 civarında BOİ5 giderimi sağ-lamıştır (Banik ve Dague, 1997). 5-20ºC sıcak-lık ve 6-24 saat hidrolik bekletme seviyeleri için ise, KOİ giderimi % 62-90, BOİ5 giderimi % 75-90 arasında değişmiştir. Daha yakın tarihli bir araştırmada, süt endüstrisi atıksuyununun havasız ardışıklı-kesikli reaktör sistemi ile arı-tılması için gerekli temel prensipler ve sistemin arıtma verimi irdelenmiştir (Ruiz vd., 2001).Yazarlar, dengeli bir işletim için en yüksek or*ganik yükleme seviyesini 6 kg KOİ/m3/gün ola*rak rapor etmişlerdir.

__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 24.08.08, 20:16
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Süt endüstrisi atıksularının havasız arıtımı-Anaerobic treatment of dairy wastewaters

Yukarıda özetlenen bu çalışmalara ilaveten, son zamanlarda süt endüstrisi atıksularının havasız arıtımını değişik açılardan inceleyen araştırma-lar da gerçekleştirilmiştir. Yapılan bir çalışmada biyofilm destek sistemlerinin havasız sürekli tam karışımlı reaktörlerin üzerindeki etkileri araştırılmıştır (Ramasamy ve Abbasi, 2000). Süt endüstrisi atıksuyu kullanılarak gerçekleştirilen bu laboratuvar ölçekli araştırmanın sonucunda biyofilm destek sistemlerinin etkisiyle reaktörün performansının, reaktörden bakteri kaçışının azalması ve atıksu-mikroorganizma temasının geliştirilmesi nedeniyle, önemli derecede arttığı gözlenmiştir. Hu vd., (2002), laboratuvar ölçekli çalışmada sentetik süt endüstrisi atıksuyunun havasız arıtımında proses kinetik sabitlerini in-celemişlerdir. 2.99-7.45 gün hidrolik bekletme süresi ve 37ºC sıcaklıkta gerçekleştirilen çalış-mada, Monod ve Contois modelleri kullanılmış-tır. Elde edilen verilerin ışığında Contois mode*linin bu prosesin kinetik sabitlerini daha iyi be*lirlediği tespit edilmiştir. Leal vd., (2002), yük*sek konsantrasyonlarda yağ (180, 450, 900 ve 1200 mg/l) içeren süt endüstrisi atıksularının havasız arıtımında hidrolitik enzimlerin kulla*nımı incelemişlerdir. Yazarlar, enzimler ile ön arıtım işlemine tabii tutulan atıksuların havasız arıtım performansında ciddi oranda gelişme gözlemlemişlerdir. Yakın tarihli başka bir ça*lışmada ise süt endüstrisi atıksuyunun havasız arıtımında ters akışlı akışkan yatak teknolojisi*nin etkileri araştırılmıştır (Arnaiz vd., 2003). Sabit atıksu KOİ konsantrasyonu, 3-60 gün arası değişen hidrolik bekletme süresi ve iki farklı reaktör kullanarak gerçekleştirilen çalışmada, her iki reaktörde de % 90 üzerinde KOİ gideri*mi elde edilmiştir (10-12 kg KOİ/m3/gün orga*nik yükleme şartlarında).
İki kademeli havasız arıtma prosesleri
Özellikle yüksek konsantrasyonlarda organik askıda katı madde içeren yemek ve tarım en*düstrisi atıksularının biyolojik arıtımı için iki kademeli havasız arıtma prosesleri çok uygun*dur (Guerrero vd., 1999; Demirel ve Yenigün,
2002; Demirel vd., 2005). İki kademeli havasız arıtma sistemlerinde ilk kademe asitleşme (asit) kademesi, ikinci kademe ise giderilen KOİ***8217;nin metan gazına dönüştürüldüğü methan kademe*sidir. Bu sistemde ilk kademe olan asit reaktö*rünün performansı en az ikinci kademe kadar önemlidir, çünkü asit reaktörü metan reaktörü için en uygun besi maddesini sağlamalıdır. Lite*ratürde süt endüstrisi atıksularının iki kademeli havasız arıtımı esnasında asit reaktörünün per*formansını inceleyen çeşitli çalışmalar mevcuttur.
Yu ve Fang (2000) laboratuvar ölçekli bir ça*lışmada sentetik süt endüstrisi atıksuyunun, yu-karı akışlı reaktörde, asitleşme kademesini ince-lemişlerdir. 55ºC sıcaklıkta gerçekleştirilen de*neysel çalışmaların sonucunda yazarlar organik yükleme değerindeki (KOİ bazında) artışla be*raber, asitleşme derecesinin arttığını rapor et-mişlerdir. Fang ve Yu (2000) hidrolik bekletme süresinin süt endüstrisi atıksuyunun asitleşme derecesi üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. 4-24 saat hidrolik bekletme süresi, 5.5 pH değeri ve 37ºC sıcaklıkta gerçekleştirilen deneysel ça*lışmaların sonucunda, 12 saat hidrolik bekletme süresi için asitleşme derecesi % 54.1, 24 saat hidrolik bekletme süresi için asitleşme derecesi % 59.1 olarak tespit edilmiştir. Laboratuvar öl*çekli başka bir çalışmada substrat konsantrasyo*nunun sentetik süt endüstrisi atıksuyunun asit*leşme safhası üzerindeki etkileri incelenmiştir (Yu ve Fang, 2001a). 2-30 g KOİ/l substrat kon*santrasyonu ve 55ºC sıcaklık şartları altında, asetat, propiyonat, bütrat ve etanol başlıca asit*leşme ürünleri olarak tespit edilmiştir. Yu ve Fang (2001b), orta ve yüksek konsantrasyonlu sentetik süt endüstrisi atıksuyunun asitleşme safhasını laboratuvar ölçekli yukarı akışlı bir reaktörde incelemişlerdir. Yazarlar, yüksek kon-santrasyonlu sentetik süt endüstrisi atıksuyunun asitleşme safhasındaki en önemli ürünleri, alkol*ler ve hidrojen (H2) olarak belirlemişlerdir. Laboratuvar ölçekli başka bir çalışmada ise, çinko (Zn) ve bakırın (Cu) süt endüstrisi atıksuyunun asitleşme safhası üzerindeki etkileri irdelenmiştir (Yu ve Fang, 2001c). Bu çalışma*dan elde edilen sonuçlara göre bakırın, çinkoya göre, uçucu yağ asitleri (UYA) ve hidrojen (H2) üretimi üzerinde daha fazla etkiye sahip olduğu gözlemlenmiştir. Yu vd. (2002a), süt endüstrisi atıksuyu kullanarak, asit reaktörlerinin devreye alınması esnasında sistemde mevcut bakteri top-luluğunun performansını ve davranışını takip etmişlerdir. Bakteri topluluğunun performansı-nın dengeye ulaşması için 2 aydan fazla bir süre gerekmiştir. Yu ve diğerleri (2002b), labora-tuvar ölçekli yukarı akışlı reaktör kullanarak, 4.0-6.5 pH aralığında ve 37ºC sıcaklıkta, sente*tik süt endüstrisi atıksuyunun asitleşme safhası-nı incelemişlerdir. 12 saat hidrolik bekletme sü*resi ve 5.5 pH değerinde, karbonhidratların % 95***8217;i, proteinlerin % 82***8217;si ve lipidlerin % 41***8217;i biyolojik olarak ayrışmışlardır. Sentetik süt en*düstrisi atıksularının asitleşme safhası 55ºC sı-caklık seviyesinde de incelenmiştir (Yu vd., 2002c). Kesikli çalışan reaktörler kullanılarak gerçekleştirilen deneysel çalışmanın sonucunda, yazarlar hidrojen (H2) üretiminin karbonhidrat fermentasyonu ile ilgili olduğunu öne sürmüş-lerdir. 37 ve 55ºC sıcaklık seviyelerinde iki adet yukarı akışlı havasız asit reaktörü sentetik süt endüstrisi atıksuyunun asitleşme safhasını ince*lemek için devreye alınmıştır (Yu vd., 2002d). Denenen organik yükleme değerleri için, iki farklı sıcaklık seviyesinde çalışan reaktörün per*formansları (asitleşme derecesi ve KOİ giderimi bazında) arasında önemli bir fark tespit edilme*miştir. Mason ve Mulcahy (2003), süt endüstrisi atıksuyunun asitleşme safhasını, laboratuvar öl*çekli kesikli ve yarı kesikli reaktörler kullanarak incelemişlerdir. 20ºC sıcaklık seviyesinde ger*çekleştirilen deneyler sonucunda, asetik asitin en çok üretilen UYA olduğu tespit edilmiştir. Daha yakın tarihli laboratuvar ölçekli bir çalış-mada ise, hidrolik bekletme süresinin süt en*düstrisi atıksuyunun asitleşme safhası üzerinde*ki etkileri araştırılmıştır (Demirel ve Yenigün, 2004). 12-24 saatlik hidrolik bekletme süresi arasında ve 35ºC sıcaklık seviyesinde çalıştırı-lan sürekli tam karışımlı reaktör kullanılarak gerçekleştirilen deneysel çalışmanın sonucunda, en yüksek asitleşme derecesi, 12 saatlik hidrolik bekletme süresinde, % 56 olarak elde edilmiştir. Demirel ve Yenigün (2006), 12-24 saatlik hidro*lik bekletme süresi arasında ve 35ºC sıcaklıkta çalıştırılan laboratuar ölçekli sürekli tam karı*şımlı reaktörde mevcut bakteri topluluğunun davranışını incelemişlerdir. Hidrolik bekletme süresinde azalma ile beraber toplam bakteri top-luluğunun sayında da azalma gözlenmiştir.

__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 24.08.08, 20:17
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Süt endüstrisi atıksularının havasız arıtımı-Anaerobic treatment of dairy wastewaters

Süt endüstrisi atıksularının iki kademeli havasız arıtımı ile ilgili literatürde geçmiş tarihli çeşitli çalışmalar mevcuttur (Li vd., 1984; Tanaka ve Matsuo, 1985; da Motta-Marques vd., 1990; Cohen vd., 1994; Anderson vd., 1994b; Jeyaseelan ve Matsuo, 1995). Bu araştırmalar prosesi bir bütün olarak (asit ve metan kademe*leri) olarak irdeleyen çalışmalardır. Konu ile ilgili daha yakın tarihli, detaylı çalışmalar da mevcuttur, ama bu çalışmalar maalesef sayıca azdır. Yapılan çalışmaların genel olarak bir öze*ti Tablo 2***8217;de verilmektedir.
İnce (1998b), laboratuvar ölçekli bir çalışmada, süt şişeleme tesisinden kaynaklanan atıksuyun iki kademeli havasız arıtımını incelemiştir. Sis*tem, sürekli tam karışımlı reaktör (asit reaktörü) ve yukarı akışlı havasız filtre reaktörden (metan reaktörü) oluşup, 2 günlük hidrolik bekletme süresi ve 5 kg KOİ/m3/gün organik yükleme şartlarında çalıştırılmıştır. Yılmazer ve Yenigün (1999), laboratuvar ölçekli bir çalışmada, sente*tik peynir altı atık suyunun iki kademeli havasız arıtımını incelemişlerdir. Sistem, sürekli tam karışımlı reaktör (asit reaktörü) ve yukarı akışlı havasız filtre reaktörden (metan reaktörü) olu*şup, 35ºC sıcaklık seviyesinde çalıştırılmıştır. 4 günlük hidrolik bekletme süresinde, sistem % 95 oranında KOİ giderimi sağlamıştır. İnce ve İnce (2000), laboratuvar ölçekli iki kademeli havasız arıtma sisteminin mikrobiyolojik yapı*sını incelemişlerdir. Süt endüstrisi atıksuyunun substrat olarak kullanıldığı çalışmada, metan reaktöründe mevcut toplam otofloresan metan bakterilerinin sayısının, toplam bakteri sayısına oranı % 2-13 arasında değişmektedir. Bu oran asit reaktöründe ise % 0.01-3 civarında tespit edilmiştir.
Gerek tek kademeli, gerek ise iki kademeli ha*vasız arıtma sistemlerinde amaç; yüksek atık stabilizasyonu ve reaktör biyogazında yüksek oranda metan gazı elde etmektir. Bu amaçlara ulaşmak için mümkün olan en yüksek yükleme değerleri ve sonuçta elde edilebilecek arıtma performansları çok önem kazanmaktadır. Bu makalede havasız arıtma ile ilgili özetlenen ça*lışmalara göz atıldığında, maksimum yükleme seviyelerini ve arıtma performanslarını en çok etkileyen faktörler; yüksek atıksu konsantrasyo*nu, süt endüstrisi atıksuyunun debi ve kompo*zisyonunda, imalata bağlı olarak gelişen, ani ve yüksek değişimler, yüksek oranlarda askıda katı madde (AKM) ve lipid konsantrasyonları, reak*törde mevcut alkalinite miktarı ve atıksu özel*liklerine uygun havasız reaktör seçimi olarak sıralanabilir. Süt endüstrisi atıksuyunun debi ve kompozisyonunda meydana gelebilecek ani ve
yüksek değişiklikler havasız atıksu arıtma sis*teminden önce bir dengeleme tankının devreye alınması ile çözülebilir. Atıksuda mevcut yük*sek AKM konsantrasyonları özellikle havasız filtre ve sürekli tam karışımlı reaktörlerin per*formanslarını olumsuz şekilde etkileyebilirler. Ayrıca yine atıksuda mevcut yüksek protein ve yağ konsantrasyonları da havasız arıtma proses*lerinde çeşitli problemler yaratabilir. Örneğin, yüksek yağ konsantrasyonları tek kademeli ha*vasız filtre reaktörlerde tıkanmaya yol açabilir. Bu tip problemleri önlemek için havasız filtre reaktörlerde uygun dolgu malzemesi seçimi çok önemlidir (Uğurlu ve Forster, 1991; Anderson vd., 1994a). Yüksek konsantrasyonda protein ve yağ içeren süt endüstrisi atıksularının tek kade*meli havasız arıtımı için yüksek çalışma hacmi*ne sahip reaktörlerin, uzun hidrolik bekletme süresinde çalıştırılmaları gerekebilir, çünkü pro*tein ve yağ hidrolizi için uzun zaman gerekmek*tedir (Hu vd., 2002). Özellikle yüksek konsant*rasyonlarda AKM ve yağ içeren, konsantre süt endüstrisi atıksularının havasız arıtımı için, iki kademeli havasız arıtma prosesleri daha uygun bir seçim olarak gözükmektedir (Jeyaseelan ve Matsuo, 1995). Süt endüstrisi atıksularının, tek veya iki kademeli havasız arıtımında, kararlı işletim şartları için, reaktörlerde yeterli miktarda alkalinite bulunması da çok önemli bir faktördür (Monroy vd., 1994; Omil vd., 2003).

__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #7  
Alt 24.08.08, 20:18
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Süt endüstrisi atıksularının havasız arıtımı-Anaerobic treatment of dairy wastewaters

Süt endüstrisi atıksularının hava*sız/aerobik arıtımı
İlgili yönetmelikler doğrultusunda belirlenen atıksu deşarj limitlerine ulaşmak için, süt en*düstrisi atıksularının arıtımında, aerobik proses*ler anaerobik prosesler ile beraber kullanılmak-tadırlar. Konu ile ilgili geçmiş tarihli çalışmalar literatürde yer almaktadır (Kasapgil vd., 1994; Malaspina vd., 1995; Monroy vd., 1995; Comeau vd., 1996; Donkin ve Russell, 1997). Yakın tarihli çalışmalara bakıldığında ise, pilot ölçekli bir çalışmada, yüksek konsantrasyona sahip süt endüstrisi atıksuyunun, 5-7 günlük hidrolik bekletme sürelerinde, havasız ön arıtımı ve aerobik arıtımı incelenmiştir (Page vd., 1999). Karpiscak vd. (2001), süt endüstrisi atıksuyundan patojen giderimini incelemişlerdir.
Yazarlara göre, atıksuyun bulanıklığı, sistemin patojen giderim kapasitesini etkilemiştir. Garrido vd. (2001), endüstriyel bir süt analiz laboratuvarından deşarj edilen atıksuların arıtı-mını incelemişlerdir. Havasız bir filtre reaktör ve ardışıklı-kesikli reaktör kullanılarak gerçek*leştirilen bu çalışmanın sonucunda, sistem çıkışı çözünmüş KOİ konsantrasyonu 200 mg/l, top*lam azot konsantrasyonu ise 10 mg/l değerleri*nin altında bulunmuştur. Ayrıca bu sistemin da*ha az çamur ürettiği ve enerji tüketiminin de dü*şük olduğu yazarlarca belirtilmiştir. Bickers vd., (2003), yüksek oranda fosfor içeren sentetik süt endüstrisi atıksuyundan fosfor giderimi ince-lenmişlerdir. Havasız bir reaktör ve aktif çamur sistemi kullanarak gerçekleştirilen çalışmanın sonucunda, atıksu arıtma çamuru fosfor kon*santrasyonu 4.9 mg P/mg TSS civarı olarak tes*pit edilmiştir. Daha yakın tarihli bir çalışmada, havasız arıtma prosesleri ile birlikte çalıştırılan aerobik/anaerobik membran biyoreaktörlerin, süt endüstrisi atıksularının arıtımı için uygun bir yöntem olduğu belirtilmektedir (Çiçek, 2003). Li ve Zhang (2004), laboratuvar ölçekli bir ça*lışmada, anaerobik ve aerobik ardışıklı-kesikli reaktörler kullanarak, süt endüstrisi atıksuyunun biyolojik arıtımını incelemişlerdir. Yazarlara göre, bu sistem atıksuda etkili bir nitrifikasyon sağlamıştır. Carrasco vd. (2004), süt endüstrisi atıksuyunu arıtan tam ölçekli bir arıtma tesisinin performansını incelemişlerdir. Havasız filtre re*aktör ve ardışıklı-kesikli reaktörden oluşan arıtma tesisi, 8-12 kg KOİ/m3 konsantrasyonuna sahip atıksu için, çıkışta 50-200 mg/l KOİ de*ğerleri sağlamaktadır.

__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #8  
Alt 24.08.08, 20:21
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Süt endüstrisi atıksularının havasız arıtımı-Anaerobic treatment of dairy wastewaters

Sonuçlar
Süt endüstrisi atıksularının biyolojik arıtımı için konvansiyonel havasız prosesler yaygın bir şe-kilde kullanılmaktadır. Bu proseslerin içinde özellikle yukarı akışlı çamur yatağı havasız re*aktörlerden endüstriyel atıksu arıtımında sıkça faydalanılmaktadır, çünkü bu tip reaktörler daha kısa sürede, daha fazla hacimde atıksu arıtabil-me kapasitesine sahiptir. Yukarı akışlı çamur yatağı havasız reaktörlerin mikrobiyolojisi üze*rinde yapılacak daha detaylı araştırmalar bu tip reaktörlerin endüstriyel uygulamalarda çok daha etkin olarak kullanımının yolunu açabilir. Ma*kalede de belirtildiği gibi, süt endüstrisi atıksuyunda yüksek konsantrasyonda mevcut lipid ve AKM miktarı, tek kademeli havasız arıtma sistemlerinin performanslarını (KOİ gi*derimi, çıkış suyu kalitesi, vs. gibi parametreler bazında) olumsuz şekilde etkilemektedir. Bu yüzden, iki kademeli havasız arıtma prosesleri süt endüstrisi atıksularının havasız arıtımı için önemli bir alternatif olarak değerlendirilmelidir, çünkü literatürde yer alan bazı çalışmalarda, iki kademeli havasız arıtma sistemlerinin, özellikle gıda endüstrisi atıksuları için, tek kademeli ha*vasız arıtma proseslerine oranla, KOİ giderimi ve metan gazı üretimi bazında, daha iyi sonuçlar verdiği belirtilmektedir. Ayrıca iki kademeli ha*vasız endüstriyel atıksu arıtma sistemleri ile lipid ve AKM problemleri de çözülmektedir. Literatürde süt endüstrisi atıksularının iki kade*meli havasız arıtımını bir bütün olarak kapsayan pek fazla çalışma mevcut değildir, sadece asit fazının performansı ile ilgili detaylı çalışmalar bulunmaktadır. Ayrıca metan fazının ve pilot veya tam ölçekli tesislerin performansları ile ilgili literatürde pek fazla bilgi yoktur. Süt en*düstrisi atıksularının iki kademeli havasız arıtı-mı, özellikle hem asit hem de metan fazlarının mikrobiyolojisi ve sistemin biyogaz üretimi (hidrojen ve metan) kapasitesi açısından, daha detaylı şekilde incelenmelidir. Lipidlerin yanısıra yüksek konsantrasyonda protein içeren süt endüstrisi atıksularının havasız arıtımı hak-kında da daha detaylı bilgiye ihtiyaç duyulmak-tadır, çünkü literatürde mevcut çalışmalarda bu konu hakkında çelişkili bilgiler bulunmaktadır. Özellikle süt endüstrisi atıksularının iki kademe*li havasız arıtımı esnasında, asit kademesinde, proteinlerin hidrolizini irdeleyen çeşitli araştır-malarda farklı sonuçlara ulaşılmıştır. Süt en*düstrisi atıksularından azot ve fosfor giderimi hakkında son zamanlarda pilot ve tam ölçekli çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir, çünkü bu konuda çok sıkı deşarj yönetmelikleri yürürlüğe girmiştir. Süt endüstrisi atıksularından azot ve fosfor giderimi için aerobik ve anaerobik pro*sesler birlikte sıkça kullanılmaktadır ve büyük olasılıkla bu konuda daha detaylı çalışmalar ya*kın zamanda gerçekleştirilecektir. Havasız arıt-ma/çürütme prosesleri yenilenebilir-temiz enerji kaynakları (metan ve hidrojen gibi) üretimi açı*sından çok önemli bir potansiyele sahiptir. Do*layısıyla yüksek organik kirliliğe sahip süt en*düstrisi atıksularından, tek veya iki kademeli havasız arıtma prosesleri kullanarak biyogaz üretimi, üzerinde daha detaylı çalışılması gere*ken, cazip bir konu olarak gözükmektedir.


kaynakpdf
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf itu-e_2005_15_13_B_Demirel.pdf (303,2 KB (Kilobyte), 54x kez indirilmiştir)
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
arıtımı-anaerobic, atıksularının, dairy, endüstrisi, havasız, süt, treatment, wastewaters

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 22:23 .