Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Mühendislik Fakültesi > Çevre Mühendisliği Bölümü > Batı Anadolu'da CBS Yöntemiyle (zeytin örneğinde) Doğal Ortam Analizi

Çevre Mühendisliği Bölümü hakkinda Batı Anadolu'da CBS Yöntemiyle (zeytin örneğinde) Doğal Ortam Analizi ile ilgili bilgiler


[coverattach=1]Zeytin ekim alanları itibariyle Türkiye, Akdeniz havzasında küçümsenmeyecek bir yere sahiptir. Böyle olmakla birlikte sofralık zeytin ve zeytinyağı konusunda dünya ölçeğinde hak ettiği yerde olmadığı düşünülmektedir. Özellikle ürün seçiminin yanlış

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 17.02.09, 08:46
Güvenilir
 
Üyelik tarihi: May 2006
İletiler: 1.665
kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Batı Anadolu'da CBS Yöntemiyle (zeytin örneğinde) Doğal Ortam Analizi

[coverattach=1]Zeytin ekim alanları itibariyle Türkiye, Akdeniz havzasında küçümsenmeyecek bir yere sahiptir. Böyle olmakla birlikte sofralık zeytin ve zeytinyağı konusunda dünya ölçeğinde hak ettiği yerde olmadığı düşünülmektedir. Özellikle ürün seçiminin yanlış olduğu yerlerde yeterli verimin alınamaması bu sonuçları doğurmaktadır. Bu nedenle çalışmanın amacı, doğal ortam şartlarının (iklim, anakaya, toprak, yüzey şekilleri vb.) ne düzeyde etkili olduğunu ortaya koymaktır. Bu değişkenler Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yöntemi ile sorgulanacak ve bir sonuç haritasında gösterilecektir. Bu çalışma; zeytin yetişebilecek en uygun alanları gösterecektir. Mevcut durum ile haritada elde edilen nihai durum karşılaştırılarak; neden sonuç ilişkisi çerçevesinde irdelenecektir. Zeytin için uygun alan olduğu halde başka ürün yetiştirilen hatta tarım yapılmayan alanlarda bu eksikliğin nedenleri araştırılacaktır. Özellikle zeytin tarımının neden yapılmadığı sorgulanacaktır. Zeytin tarımına müsait yerlerde yetiştirilen bir başka ürünün verimi ile aynı yerde zeytinin yetiştirildiği taktirde alınabilecek verim karşılaştırılacaktır. Çalışma sonucunda; bölgede zeytin tarımının istenilen düzeyde yapılamamasının nedenleri belirlenecektir. Bununla ilgili neden, sonuç ve öneriler ortaya konulacaktır.
NATURAL ENVIRONMENT ANALYSIS IN WEST ANATOLIA BY USING GIS METHOD (IN OLIVE EXAMPLE)
According to olive irrigation areas, Turkey has a great potential in Mediterranean basin. Beside of this, it is thought that Turkey is not in an exact level in olive and olive oil. These results are due to take less profit in especially wrong product choosing areas. Because of these reasons; the aim of this study is to identify the levels of natural environment conditions (climate, parent material, soil, relief and ext.). These parameters will be interrogates by GIS and will be shown in a map. The study will show the most suitable areas for olive irrigation. The available situation and the final result from the map will be examined widely. The lack of olive irrigations will be investigated in the suitable places for olive. Especially the reason of not doing olive agriculture will be investigated. The productivity of the product which is irrigated in the suitable olive irrigation areas will be compared with the productivity of olive irrigation in the same places. At the end of the study in question; the cause of the lack of olive agriculture will be determined. The causes, effects and the suggestions will be exposed.

Kaynak
Gökhan Gündüzoğlu
Çiğli Belediyesi İmar Müdürlüğü İzmir

Eklenmiş Resim
Dosya tipi: jpg zeytin-bahcesi.jpg (757,2 KB (Kilobyte), 54x kez indirilmiştir)
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 17.02.09, 08:47
Güvenilir
 
Üyelik tarihi: May 2006
İletiler: 1.665
kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Batı Anadolu'da CBS Yöntemiyle (zeytin örneğinde) Doğal Ortam Analizi

Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü Batı Anadolu; zeytincilik açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Türkiye'de 800.000 ha'ın üzerinde zeytin alanı, 90 milyonu aşan zeytin ağacı mevcuttur. Bu ağaçların %67'si Batı Anadolu'da yer almaktadır. Ekonomik büyüklük olarak dikkate alınması gereken bir konumdadır. Türkiye'nin Zeytin alanları itibariyle Yunanistan'dan daha büyük olmasına rağmen Yunanistan hem zeytin ağacı sayısı bakımından hem de ağaç başına zeytin verimi açısından Türkiye'den daha yüksek verilere sahiptir. (Tablo-1). Bu oranlar Türkiye'nin bu konuda yapılması gereken işler olduğunu göstermektedir. Bu çalışma ile zeytin verimi üzerinde en önemli faktörlerin neler olduğu tespit edilerek, bu tespitler oluşturulan veri tabanı ile sorgulanacaktır.

__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 17.02.09, 08:47
Güvenilir
 
Üyelik tarihi: May 2006
İletiler: 1.665
kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Batı Anadolu'da CBS Yöntemiyle (zeytin örneğinde) Doğal Ortam Analizi

2- BÖLGENİN EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Bölgede tüm jeolojik zamanlara ait arazilere rastlamak mümkündür. Karaburun Yarımadası ile Bodrum'un doğusunda kireçtaşlarından ibaret Paleozoik arazileri mevcuttur (Atalay, Mortan 2003). Ayrıca İzmir Nif dağı ve Menteşe yöresinde Mesozoyik kireçtaşları ile Karaburun yarımadası ve Bodrum'un doğusunda Paleozoik kireçtaşları mevcuttur. Bölgede kuvaternerde oluşmuş olan çok kalın Kolüvyal depolar Aydın Dağları'nın güney yamaçlarında; yine Kuvaternerde oluşmuş alüvyon araziler ise Gediz, Büyük ve küçük Menderes grabenlerinde ve deltalarında bulunmaktadır (Atalay 2002).
Yıllık ortalama sıcaklık Ege kıyıları boyunca kuzeyden güneye doğru yükselir. Örneğin kuzeyde "yıllık ortalama sıcaklık" 14-150C iken güneye doğru 180C'ye ulaşır. Grabenler boyunca iç kısımlara doğru sıcaklık, 150C'ye kadar iner. 1000 metre civarında ise sıcaklık 110C -120C arasındadır. Bölgede "en düşük sıcaklık ise"; Ege sahilinde bazı yıllar sıcaklık -80C ile -100C'ye kadar düşmektedir (Atalay,Mortan 2003).
Yıllık ortalama yağış miktarı 500-1200 mm arasında değişmektedir. Genelde yağış miktarının büyük bir kısmı kış döneminde olup; yaz dönemi ise genellikle yağışsız geçmektedir.
Bölgede, toprakların oluşumunda etkili olan faktörlerden iklim, topografya, jeomorfoloji, zaman ve ana materyal özelliklerine bağlı olarak fiziksel ve kimyasal özellikleri birbirinden değişik, farklı toprak grupları meydana gelmiştir (Çukur 1998). Bölgede zonal toprak grubunu kırmızı renkli Akdeniz toprakları (alfisol) ile kahverengi orman toprakları (inceptisol) oluşturmaktadır. Oldukça verimli olan alfisollerin uygun tekstürleri kültür bitkilerinin yetiştirilmesinde uygun özelliktir (Ergene 1997). Kırmızı renkli Akdeniz toprakları drenajı uygun ve genellikle kireçtaşı, gnays gibi ana materyalin etkin olduğu sahalarda bulunur. Bölgede bu tür topraklara Muğla çevresindeki polye ve Küçük Menderes Ovası'nda Torbalı civarında rastlanır (Atalay,Mortan 2003). Killi kireçli neojen depolarının yaygın olduğu granüler yapıdaki rendzinalara; Karaburun yarımadasındaki marn depolarında rastlanır (Atalay 2002) Edremit-Burhaniye, Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes gibi tektonik oluklarla Çine, Bozdoğan ve Karacasu ova tabanlarında alüvyal topraklara rastlanır.


__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 17.02.09, 08:49
Güvenilir
 
Üyelik tarihi: May 2006
İletiler: 1.665
kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Batı Anadolu'da CBS Yöntemiyle (zeytin örneğinde) Doğal Ortam Analizi

3- ZEYTİNİN EKOLOJİK İSTEKLERİ
Zeytin ağacı gerek kuzey gerek güney yarım kürelerde 30-45 enlem dereceleri arasında yıllık ortalama sıcaklığın 16-220C'de seyrettiği, kışın en düşük sıcaklığın -80C'nin üstünde olduğu yerlerde en uygun koşullarını bulmuştur. Bu kuşaklar içinde yer alan Akdeniz ve buna bağlı denizler zeytin için özel bir iklim yaratmışlardır (Zeytin Yet. Kursu 2003).
Her ne kadar zeytin ağacı için "fakir toprakların zengin ağacı" dense de (Ünsal 2003) zeytinin spesifik ekolojik istek sınırlarının çizilmesi mümkün değildir. Ancak yayınlanmış kaynaklardaki veriler karşılaştırılarak; bu karşılaştırmaların sonuçlan sorgulama işleminde kullanılacaktır.
Sıcaklık: Bir bitkinin belirli bir yerde yetişmesi için en önemli şartlardan biri sıcaklıktır. Sıcaklık değeri bitkinin değişik vejetasyon evrelerinde çeşitlilik göstermektedir.
Yayınlanan birçok kaynakta; zeytin ağacı için yıllık ortalama sıcaklık 15-200C derece arasında olmalıdır denilmektedir. Zeytinin dayanabileceği en yüksek sıcaklık 400C iken minimum sıcaklık ise-70C ile -80C'ler arasındadır. 400C'den yüksek sıcaklıklar su problemini ortaya çıkaracağı gibi -70C'nin altında sıcaklıklar da don riskini artıracaktır. Bu sebeplerden dolayı zeytin tarımı için bu sıcaklık değerleri alt ve üst sınırları teşkil eder. Zeytin hava sıcaklığı 70C'nin altına düşünce dinlenmeye çekilir (Zeyt. Yet. Kursu 2003).
Zeytinin vejetasyon evrelerine bakıldığı zaman; her bir periyotta farklı sıcaklık isteklerine rastlamak mümkündür. Buna göre:
Yağış: Zeytinin kurak olan yaz periyodunu geçirebilmesi için topraktaki neme ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacı ilkbahar ve kış yağmurlarının toprakta depo edilebilmesi ile sağlamaktadır. Bu sebepten dolayı yıllık yağış miktarının 700-800mm civarı olması gerekmektedir. Ancak bu durum toprağın yapısına göre de değişir. Su tutma kapasitesi yüksek olan toprakların bulunduğu yerlerde; yağışın 400-600 mm olması yeterli olabilmektedir (Mendilcioğlu 2002). Çiçeklenme zamanı (Mayıs-Haziran) meydana gelen yağışlar tozlanma ve döllenmeyi olumsuz olarak etkilemektedirler. Yetersiz yağış koşullarında verim düşmekte, meyve küçük ve kalitesi düşük olmaktadır. Yetersiz yağışın meydana geldiği yerlerde sulama yapılarak bu eksiklik giderilebilir ancak bu koşulun gerçekleşebilmesi için de yağışın 200 mm'nin altına düşmemesi gerekir (Zeyt. Gelişmeler 1964).
Yön: Zeytin güneş ışığını sevdiği için özellikle sıcaklığın düşük olduğu bölgelerde güney yönü aranmalıdır. Ayrıca çok soğuk geçit bölgelerde de özellikle güney yönü aranmalıdır (Zey. Yet. Kurs. 2003). Sıcak ve kurak bölgelerde ise doğu, batı, kuzey ve güney yönleri uygundur
(Mendilcioğlu 2002).
Yükseklik: Fazla yüksek yerlerde don ve kar tehlikesi olabildiği gibi gelişme periyodu da kısadır. Zeytinin Akdeniz çevresinde 800 metreden daha yüksek yerlerde ürün verdiği nadirdir. Özellikle soğuk bölgelerde zeytin bu yüksekliğe ulaşamaz. (Zey. Yet. Kurs. 2003). Ayrıca fazla yüksek yerlerin soğuk olmasından dolayı zeytin; çok geç çiçek açmakta ve dinlenme periyoduna çok erken girmektedir, bu da ürün kalitesinin düşük olmasına neden olur.
Toprak: Her ne kadar zeytinin toprak konusunda pek seçici olmadığı söylense de, bu hiçbir zaman fakir topraklarda daha iyi geliştiği ve bol ürün verdiği anlamına gelmez (Zey. Yet. Kurs. 2003). Ancak burada önemli olan toprağın zeytin için gerekli olan suyu tutabilmesidir. Özellikle yağışın az olduğu yaz döneminde nemin azalmasıyla birlikte toprağın önemi daha da artar. Zeytin için en ideal toprak türü; kalkerli-kumlu derin, nemli ve besin maddelerince zengin topraklardır (Zey. Yet. Kurs. 2003). Zeytin ağacının iyi bir gelişme gösterip, optimum düzeyde ürün verebilmesi için gerekli toprak fiziksel ve kimyasal özelliklerini şu şekilde özetleyebiliriz (zeytin yetiştiriciliği notları).

Bünye Ph
Tuzluluk %Kireç
%Organik madde
Fosfor(ppm)
Potasyum(ppm)
Kalsiyum(ppm)
Magnezyum(ppm)
:tınlı, killi-tınlı
:6-8
:0-4
:5-15
:2-3
:7-20
:200-320
:1440-6120
:117-400

Yukarıda bulunan bu özellikler dışında toprağın çok ağır ve çok hafif bünyeli olmaması da gerekmektedir.
Anamateryal: Toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi açısından en önemli faktördür. Örneğin çalışma sahasında yoğun olarak bulunan kırmızımsı Akdeniz toprakları: kireçtaşları üzerinde, çatlak ve tabaka yüzeylerinde oluşmuş ise killi ve balçık bünyede olup katyon değişme kapasitesi 40 m.e./100 g dolayındadır; buna karşılık gnays üzerinde oluşan topraklar, kumlu balçık bünyede olup KDK' sı 8-12 m.e./100 g arasındadır
(Atalay 2002).

__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 17.02.09, 08:51
Güvenilir
 
Üyelik tarihi: May 2006
İletiler: 1.665
kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Batı Anadolu'da CBS Yöntemiyle (zeytin örneğinde) Doğal Ortam Analizi

4- Çalışmada CBS Yönteminin Kullanılması a- Haritaların Hazırlanması:
CBS yönteminin en önemli özelliği sayısal haritalar üzerinde işlemler yapmaktır. Bu nedenle çalışma sahasına ait; topografya, toprak, jeoloji haritaları sayısallaştırılarak veri tabanı ile ilişkilendirilebilir hale getirildi. Hem sayısallaştırma işlemi hem de analiz ve veri tabanı oluşturulması işlemleri Netcad programı kullanılarak yapıldı.
Topografya haritaları: Taranmış 1/500.000 ölçekli topografya haritaları sayısallaştırılmak sureti ile bilgisayar ortamı için kullanılabilir hale getirildi. Sayısallaştırılan topografya haritası kullanılarak;
***8226;Eğim haritaları
***8226;Profil çizimleri
***8226;Bakı haritaları
***8226;Sıcaklık haritaları
***8226;Yükseklik haritaları
***8226;Yağış haritaları hazırlanarak bunlar için veri tabanı oluşturuldu.

Yağış Haritalarının oluşturulması (izohyet haritaları): Yağış haritaları hazırlanırken Schreiber formülünden yararlanılarak topografya haritasındaki yükseklik değerleri Ph = Po + 54*h formülü kullanılarak yükseklik değerleri yağış değerlerine indirgenmiş olmaktadır. Bu formülde;
Ph= İstenen yükseltide, yağış miktarının ne olduğu (Hesaplanacak)
Po= yükseltisi bilinen yerdeki ölçüm yapılmış sahadaki yağış miktarı,
54= Her 100 m'de yağışın arttığı kabul edilen miktar (yıllık yağışlarda). Aylık yağış hesaplamalarında 4.5 alınacak.
h= Yağışı hesaplanacak yer ile yağışı hesaplanmış (ölçülmüş\yağış verisi olan) yer arasındaki yükselti farkı (hektometre olarak).
Şeklinde kullanılmaktadır.
Sıcaklık Haritalarının oluşturulması (İzoterm haritaları): Sıcaklık haritaları hazırlanırken Lapse-Rate yönteminden yararlanılarak topografya haritasındaki yükseklik değerleri Z= (Z- a)/ b formülü kullanılarak yükseklik değerleri sıcaklık değerlerine indirgenmiş olmaktadır. Burada "a" ve "b" katsayıları Tablo-3'de gösterilmektedir. Yükseklikler sıcaklık değerlerine indirgendikten sonra yapılan yükseklik haritası sıcaklık dağılış haritası haline gelmekte ve bu değerler veri tabanına atılmaktadır.
b- Veri Tabanının Hazırlanması:
Veri tabanı; toprak, jeoloji, sıcaklık, yağış, yükseklik eğim ve yön (bakı) haritaları için ayrı ayrı oluşturularak; öznitelik bilgilerinin seçiminde zeytin için sorgulanması istenen koşulları sağlayan veriler dikkate alındı. Veri tabanlarında anahtar kod olarak programın verdiği otomatik OBJECTID numaraları kullanıldı. Toprak haritası için hazırlanan veri tabanında bulunan Ph, Kdk, Bünye ve Tuzluluk verileri arazi gözlemleri sırasında alınan toprak örneklerinin test edilmesi ile oluşacaklardır. Bu değerler çalışmanın ileriki safhalarında test sonuçlarından elde edileceklerdir.
c-Sorgulamaların yapılması: Veritabanları oluşturulup sayısal haritalarla ilişkilendirildikten sonra istenilen sorgulamalar yapılabilir. Sorgulama cümleleri 3. bölümde bahsedilen ve zeytinin ekolojik istekleri için gereken koşulları sağlamaktadır. Şekil-5'de toprak için yapılan bir sorgulama örneği görülmektedir. Burada alfisol alanları sorgulanmış ve sadece bu alanları içeren yeni bir tablo oluşturulmuştur (Şekil-6).

__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 17.02.09, 08:53
Güvenilir
 
Üyelik tarihi: May 2006
İletiler: 1.665
kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Batı Anadolu'da CBS Yöntemiyle (zeytin örneğinde) Doğal Ortam Analizi

5. SONUÇ
Bu çalışma hem tarımsal ve ekolojik çalışmalara zemin oluşturacak hem de zeytin alan dağılışı açısından çözüm önerileri ortaya koyacaktır. Özellikle toprak ve jeoloji haritaları için oluşturulan veri tabanları her türlü sorgulamaya açık hale getirildiğinden bütün ekolojik çalışmalar için bir altyapı oluşturacaktır. Alanın büyük olması zeytin için gereken koşulların daha farklı formasyonlar üzerinde sorgulanabilmesini sağlayacaktır.
Halen sürmekte olan bu çalışma; arazi gözlemleri ile daha verimli hale getirilecektir. YARARLANILAN KAYNAKLAR:
Atalay, İ. Mortan, K. (2003)Türkiye Bölgesel Coğrafyası, İnklap Yayınevi. Atalay, İ. (2002) Türkiyenin Ekolojik Bölgeleri, Meta Basım Evi İzmir.
Çavuşoğlu, A., Çakır, M. Modern Zeytincilik, (1988) Tarım Orman Köyişleri Bakanlığı, İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü, Müdürlüğü, İzmir.
Çukur, H. (1998) Ege Bölümü'nün Ekosistemleri, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Dokuz Eylül Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
Ergene A. (1997) Toprak Biliminin Esasları Öz eğitim Basın Yayın, Konya.
Mendilcioğlu, K. (2002) Subtropik İklim Meyveleri (Zeytin) Ege Üniv. Ziraat Fak. Yayınları Ders Notları:12/7, İzmir.
Netcad programı N 4.0 versiyonu kullanım kılavuzu
Teknik Tarım, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü Yayınları No: 356, İzmir, 2000
Ünsal A., Ölmez Ağacın Peşinde Türkiye'de Zeytin Ve Zeytinyağı Yapı Kredi Yayınları
Yomralıoğlu T. (2000) "Coğrafi Bilgi Sistemleri Temel Kavram ve Uygulamaları" Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
Zeytinyağı Konseyi, Dünya Zeytin Ansiklopedisi, Príncipe de Vergara: 154, 28002 Madrit, İspanya, 1997.

Orjinal PDF ve Tablolar
Gökhan Gündüzoğlu
Çiğli Belediyesi İmar Müdürlüğü İzmir

Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf file486.pdf (464,7 KB (Kilobyte), 71x kez indirilmiştir)
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
(zeytin, anadolu'da, analizi, batı, cbs, doğal, ortam, örneğinde), yöntemiyle

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 12:53 .