Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Mühendislik Fakültesi > Çevre Mühendisliği Bölümü > Zemin Etüt Bilgi Sisteminin Oluşturulmasının Önemi

Çevre Mühendisliği Bölümü hakkinda Zemin Etüt Bilgi Sisteminin Oluşturulmasının Önemi ile ilgili bilgiler


[coverattach=1]Zemin Etüt Bilgi Sisteminin Oluşturulmasının Önemi: Yoncalı (Kütahya) Örneği İletişim teknolojisinde gerçekleşen yeni gelişmeler bilgi toplumuna geçmemizi adeta zorunlu kılmaktadır. Bilgi toplumuna geçmenin en önemli şartlarından bir tanesi bilgilerin paylaşımı

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 16.03.09, 11:17
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Zemin Etüt Bilgi Sisteminin Oluşturulmasının Önemi

[coverattach=1]Zemin Etüt Bilgi Sisteminin Oluşturulmasının Önemi: Yoncalı (Kütahya) Örneği
İletişim teknolojisinde gerçekleşen yeni gelişmeler bilgi toplumuna geçmemizi adeta zorunlu kılmaktadır. Bilgi toplumuna geçmenin en önemli şartlarından bir tanesi bilgilerin paylaşımı ilkesidir. İmar planlarının zaman içersinde revize edilmesini, zemin etüt raporlarının bir bütünlük içersinde yorumlanmasını ve raporların doğru denetlenmesini sağlamak amacıyla "Zemin Etüt Bilgi Sisteminin" oluşturulması gerekir. Statik projeye veri teşkil eden parsel bazında zemin etüt raporunun ilgili idarece istenmesi, 1999 Marmara depreminden sonra Bayındırlık Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelikle zorunlu hale gelmiştir.
Ekonomik nedenler, mesleki deneyim ve diğer etmenler nedeniyle birbirinden hem içerik hem de biçim olarak farklı zemin etüt raporları hazırlanmaktadır. Zemin etüt raporlarının standartları Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ne göre yeniden oluşturulmalıdır (Zemin etüt raporları, 1993 tarihli genelge esaslarına göre hazırlanmaktadır). Zemin etüdünün yapılacağı alana ait imar planlarına esas jeolojik raporu ilgili idarenin vermesi kanuni bir gerekliliktir. Bu jeolojik rapora ilaveten daha önce yapılmış ve CBS teknikleri kullanılarak güncellenmiş olan zemin etüt raporlarının verilmesi, zemin etüt raporu hazırlayacak mühendisin arazi ve labaratuvar deneylerinden elde etmiş olduğu sayısal verileri daha doğru yorumlamasını sağlayacaktır. Bu konuda yasal düzenlemelerin ve sayısallaştırma kriterlerinin belirlenmesi gerekir.
Zemin etüt raporları; sondaj, araştırma çukuru ve jeofizik çalışmalar neticesinde elde edilen sayısal verilerin yorumlanmasıyla hazırlanır. İnceleme alanı, Kütahya Belediye sınırları içersinde yer alan, Yoncalı Kaplıca yerleşim bölgesi olup yaklaşık 2.40km2'dir. Çalışmalarda UA (Ikonos uydu görüntüsü) ve CBS teknikleri kullanılarak, yerleşim alanları, yollar, dereler, ve münhaniler ayrı coğrafi veri katmanları şeklinde, uygulamalı imar planları, jeolojik formasyonlar, faylar ve zemin etüt verileri (45 sondaj, 11 Araştırma çukuru ve 10 adet dinamik penetrasyon sondajı olmak üzere toplam 49 adet zemin etüt raporu) farklı katmanlar biçiminde sayısallaştırılarak çeşitli haritalar elde edilmiş ve "Zemin Etüt Bilgi Sistemi" oluşturulmaya çalışılmıştır.

THE IMPORTANCE OF CREATING GROUND SURVEY INFORMATION SYSTEMS: A CASE STUDY OF YONCALI, KÜTAHYA
Passing through to knowledge community is vital because of the improvements in communication technology. One of the most important principles of passing through to the communication community is the sharing of knowledge. Soil Exploration Knowledge System must be constituted to provide; updating the soil exploration reports and interpreting the development plans by low costs in the course of time in wholeness. Requirement of the soil exploration reports as parcels had been obligated by Ministry of Public Works, after the 17 August 1997 Marmara earthquake.
Different soil exploration reports, as both content and format, are being prepared because of the economic, occupational experience and other factors. Standards of soil exploration reports must be reformed according to CBS. (Soil exploration reports are being prepared according to basis of the 1993 dated circular) Geological reports, base of the development plans, of the area which will be explored because of the soil exploration; must be given by the relevant unit, this is forced by the law. If; the soil exploration reports had been made beforehand and the soil exploration reports which had been prepared according to CBS standard are given to the engineer, the engineer who will prepare the soil exploration reports, can interpret the numerical values obtained from field and labarotory experiments with fewer errors. Legal arrangements, numerical criterions and standards about this subject must be established.
Soil exploration reports are being prepared by data that obtained from the boring, exploratory sumps, and the geophysics researches. Survey area is in the residential area of Yoncalı thermal spring that is in the border of Kütahya Municipality and it is approximately 2.4 km2. GIS techniques RS (Ikonos satellite displays) have been used in this study. The soil Exploration Knowledge System is constituted by digitalizing residential fields, roads, valleys, practical reconstruction plans; geological formations, faults, soil exploration data (45 boring, 11 exploratory trench and 10 dynamic penetration sounding; totally 49 soil exploration reports) as separate data layers.

Kaynak
Ahmet Haşimoğlu, Murat Ünal Kütahya Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü, Planlama Servisi Kütahya
Yahya Daban, Daban Mühendislik, Menderes Cad., Menderes Apt., Kütahya

Eklenmiş Resim
Dosya tipi: jpg yoncali.jpg (43,9 KB (Kilobyte), 34x kez indirilmiştir)
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 16.03.09, 11:19
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Zemin Etüt Bilgi Sisteminin Oluşturulmasının Önemi

1-Giriş
Bilim ve teknoloji alanındaki olağanüstü gelişmeler, gerçekle hayal arasındaki sının kaldırmış, her şeyi olağan hale getirmiştir. Bilimin akıllara durgunluk verecek ölçüde ilerlemesi, zaman-zaman onu izlemeyi, ondan yararlanmayı zorlaştırmaktadır. İletişim ve bilgisayar (donanım, yazılım) teknolojilerinin gelişmesi ve bilginin paylaşımı ilkesi bu zorluğu ortadan kaldırmıştır. Bilgi; insan beyninin ürettiği, kullanıldıkça azalmayan, aksine çoğalan, yepyeni biçimler alarak yeni bilgiler doğuran tek üründür. Bilginin hızla artışı, elde biriken bilginin düzenlenmesini ve denetim altına alınmasını ve dolayısıyla bilgilerin bilgi çöplüğüne dönüşmeden kullanıcılara sunulmasını gerektirmektedir. Bilgi teknolojisi, dağınık bilgi birikimine bir düzen getirerek, eldeki verileri değerlendirmeye yarar, kaybolup gitmesini önler. Bilgi toplumunda önemli olan yalnızca bilginin üretilmesi değil, varolan bilginin içinden seçim yapılabilmesidir. İletişim ve bilgisayar yazılım dünyasındaki yeni gelişmeler de bunu olanaklı kılmaktadır.
1957'de SSCB'nin Sputnik uydusunu uzaya yerleştirmesi sonucu, bilgi devrimi evrensel boyutlara ulaşmış, yerküreyi bütünleştirmiştir(globalization) ve bununla birlikte, iletişim teknolojisinde gerçekleşen gelişmeler de, bilgi toplumuna geçilmesini zorunlu kılmıştır.
Bilgi toplumunda en belirgin özellik ise, bilgiye en doğru ve en kısa zamanda ulaşmaktır. Bunu gerçekleştirmek ise, verilerin belli bir standartta toplanması, sınıflandırılması ve bilgisayar ortamına aktarılması ile mümkündür. Bugün bilgisayar ve yazılım dünyasındaki gelişmelerle bu olanaklı hale gelmiştir. Bilgi çağında bilginin alınır-satılır bir meta olduğu görülmekte ve bilginin kendisi toplumların zenginlik kaynağını oluşturmaktadır.
İnsanoğlu hep bilinmeyeni merak etmiştir ve yeraltı dünyasının gizemini görmek, anlamak ve çözmek için arayış içersinde olmuştur. Örneğin suyun kaç metre derinde olduğu, kaç metre derinlikte kum merceğine girileceği veya ince-iri taneli zeminlerin çizgiselliklerindeki atımların hangi depreme karşılık geldiğini sorgulamış ve araştırmacılar, yeraltı dünyasının esrarını, bilimsel metotlarla izah etmek için, etüt (sondaj, sismik vb) sonuçlarını hep heyecanla beklemişlerdir. Bir mühendise eldeki etüt verilerini yorumlayıp, öngörülen yerde yapılan sondaj sonuçlarını önceden doğru tahmin etmesinin verdiği sevinç ve haz anlatılmaz bir duygudur. İşte tüm bunlar ancak bilginin belli bir standartta toplanması ve gruplandırılıp kullanıcıların erişimine hızlı bir şekilde sunulması ile mümkün olabilmektedir. Bu da bilginin paylaşımı ilkesinin bir gereğidir.

__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 16.03.09, 11:20
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Zemin Etüt Bilgi Sisteminin Oluşturulmasının Önemi

2. ZEMİN ETÜT RAPORLARI
Bir yapının sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için: zemin ve temel etütlerinin özellikle, zemin ve yapı etkileşimi gözönüne alınarak, temel tasarımı için gerekli olabilecek her türlü bilgiyi kapsayacak bir şekilde yapılmış olması, temel ve kazı sistemlerinin doğru olarak projelendirilmesi ve yapım sırasında karşılaşılabilecek çeşitli zemin problemlerine önceden çözümler getirilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde, işin yapım aşamasında maliyeti artıran ve bazen de projenin büyük ölçüde değişmesine sebep olan durumlar ortaya çıkabilmektedir. Bu sakıncaları ortadan kaldırmak ve inşaat projelerinde temel tasarımı ile zemin-temel-yapı etkileşiminin irdelenmesinde kullanmak üzere zemin özelliklerinin ve zeminin fiziksel parametrelerinin belirlendiği rapora zemin etüt raporu denir.
02/09/1999 gün ve 23804 sayılı resmi gazetenin mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren "3030Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin" 34. Maddesi 3. Fıkrası b bendinde, statik projelerin hazırlanarak ilgili idareye sunulmasında, idarece bu projeye veri teşkil eden zemin etüt raporunun istenmesi hükme bağlanmıştır. Bu yönetmeliğin uygulanması amacıyla ilgili 31/ 01/2000 gün ve 297 sayılı genelge yayınlanmıştır.
Zemin etüt konusu, ülkemizde 17 Ağustos 1999 Marmara depreminden sonra ciddi anlamda tartışılmaya başlanmıştır. Bu tartışmalarda üniversitelerimizin jeoloji, jeofizik ve inşaat mühendisliği bölümleri ile bu disiplinlerin meslek odaları taraf olmuştur. Sonuçta, farklı tarihlerde bir dizi genelge ve yönetmelikler yayınlanarak, parsel bazında zemin etüt raporunun hazırlanması kanuni bir zorunluluk haline getirilmiştir. Bugün bile, bazı yerel yönetimler zemin etüt raporlarının hangi meslek grubu tarafından hazırlanacağı hususunda tereddüde düşmektedir. Yürürlükteki 20 Ağustos 1993 tarihli, bakanlığın "Zemin ve Temel Etüt Raporu Hazırlanmasına İlişkin Esaslar" genelgesine göre, zemin etüt raporları hazırlanamamaktadır. Bunun nedeni ise, sosyo-ekonomik farklılıklar, tecrübe eksikliği, yetersiz eğitim ve yetersiz kontrollerdir. Zemin etüt raporlarının olması gereken normlardan (biçim, içerik) uzak olmasının diğer bir nedeni de, zemin etüt raporlarının, yapılacak yapıyı sınırlaması ve ek maliyeti ( kazıklı temel, zemin ıslahı, v.b.) sebebiyle, politikacılarımız, serbest çalışan mühendislerimiz ve vatandaşlarımız tarafından gözardı edilmesidir.
Zemin etüt raporu hazırlanabilmesi için, inşaatın yapılacağı zeminde temel sondajların yapılması gerekmektedir. Temel sondajların derinliği ve sayısı, yapılacak yapının önem derecesine, yapının boyutlarına ve zeminin özelliklerine ( fiziksel-mekanik) göre değişmektedir. Temel sondajlarında SPT, CPT, Veyn gibi arazi deneyleri yapılabilmektedir. Ayrıca zeminin çeşitli derinliklerinden torba, tüp veya karot örnekleri alınabilmekte ve bu örnekler zemin mekaniği labaratuvar'larında analiz edilebilmektedir. Zemin etüt raporları hangi amaçla ve kim tarafından yapılırsa yapılsın, mutlaka kayda bağlanması ve kontrol edilmesi gerekmektedir. Etüt lokasyonunun (x,y,z) doğru olarak belirlenmesi, haritalanması ve arazi çalışmalarının (sondaj logları v.b.) belli bir standartta hazırlanması gerekir.

__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 16.03.09, 11:21
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Zemin Etüt Bilgi Sisteminin Oluşturulmasının Önemi

3. ZEMİN ETÜT BİLGİLERİNİN PAYLAŞIMI
Zemin etüt raporunu hazırlayan mühendisin, raporu daha ekonomik ve daha hızlı hazırlaması, elde ettiği sayısal-sözel verileri daha doğru yorumlaması; kendi tecrübesine, zemin etüt veri standardına ve daha da önemlisi o bölgede daha önce yapılmış zemin etüt verilerini temin etmesine bağlıdır. Günümüzde, verilerin toplanması, sınıflandırılması, analiz-sentez edilmesi, sorgulanması ve amaca göre haritalanmasıyla ilgili bilgisayar donanımlarında ve buna bağlı olarak yazılım programlarında büyük gelişmeler olmuştur. Yerel yönetimlerin "Zemin Etüt Bilgi Sistem"ini oluşturup, istenildiğinde belli bir bedel karşılığında veya bedelsiz kullanıcıların erişimine sunması bilgi toplumunun bir gereğidir.
Örneğin 17-18.yüzyıla ait bir imar durum belgesinin eş değeri olan bir belge, bugün için tarihi bir vesika olmanın dışında bir değer taşımaz. Çünkü imar durum belgesindeki bilgilerin geçerliliği kalmamıştır (yol görünen yerde bina, bina görünen yerde yol vardır). Fakat, aynı yüz yıla ait bir sondaj logu ( sondaj verilerini gösteren belge), tarihi bir vesika olmasının yanısıra logda yazılan bilgilerin bugün de kullanılabilir olmasından dolayı, ayrıca bir değer taşır ( örneğin 3 metre derinlikte çakıllı birim varsa bu günde vardır). Kütahya yerleşim alanının içinde kalan ovada; alüvyonun altındaki taban topografyasını (paleocoğrafya) belirlemek için, gerekli jeofizik etüt yapma imkanı, yapılaşma nedeniyle kalmamıştır. 45 yıl önce bu alanlarda DSİ tarafından jeofizik etütler yapılmıştır. Bugün bu bilgiler, gerektiğinde yeni teknoloji de kullanılarak yeniden yorumlanabilir. 1985 yılında İller Bankasının Kanalizasyon Projesi kapsamında yapılan jeoteknik raporu için yapılan sondaj verisinde, Çinigar caddesinde açılan sondajlarda 1.5-3.0 metrelerdeki birim siltli kil ise, bu gün de aynı caddede 1.5-3.0 metrelerdeki birim siltli kildir. Dolayısıyla zemin ( jeolojik-jeofizik-jeoteknik) verileri güncelliğini kaybetmeyen bilgilerdir ve gelecekte, gelişen teknoloji de kullanılarak bu verilerden tekrar faydalanılabilinir.
Parsel bazında zemin etüt yapan mühendise, ilgili idarenin inşaatın yapılacağı parseli kapsayan paftadaki imar planlarına esas jeolojik rapor verilerini (rapor sonuçlarını ve jeolojik haritaları) vermesi, kanuni bir gerekliliktir. İmar planlarına esas jeolojik raporlar uygun alan, önlem şartlı alanlar, ayrıntılı jeoteknik etüt gerektiren alanlar ve uygun olmayan alanlar diye 4'e ayrılarak, yerleşime uygunluk haritası çıkartılır. Yerleşime uygunluk haritaları hazırlanırken, kullanılan veriler sınırlıdır (600m. X 800m. 'lik paftada yaklaşık 3 adet sondaj). Zaman içersinde bu paftada yapılacak parsel bazında zemin etüt raporları için, bir çok sondaj ve buna bağlı olarak arazi ve labaratuvar deneyleri yapılacaktır ve pafta hakkında zemin mekaniği açısından bir çok veri elde edilecektir. Etüt öncesi, planlamanın daha iyi oluşturulabilmesi için, imar planına esas jeolojik raporların yanı sıra, parsel bazında yapılan zemin etüt rapor verilerinin de verilmesi daha uygun olacaktır. 600m. X 800m. 'lik paftada, yaklaşık 1300 parsel ( kamu parselleri dahil) olduğu var sayılırsa ve bu parsellerin %50'sinin yapılaşmasının tamamlandığı düşünülürse, 650 adet zemin etüt raporu yapılmış olacaktır (15 sayfa x 650 adet rapor = 975 sayfa). Bu kadar zemin etüt raporun kullanıcıya verilmesi, teknik olarak mümkün değildir. Bu bilgiler ancak CBS ve UA teknikleri kullanılarak verilesi mümkündür.

__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 16.03.09, 11:23
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Zemin Etüt Bilgi Sisteminin Oluşturulmasının Önemi

4.YONCALI(KÜTAHYA) ZEMİN ETÜT BİLGİ SİSTEMİNİ OLUŞTURMA ÇALIŞMASI
İnceleme alanı, Kütahya Belediye sınırları içersinde yer alan, Yoncalı Kaplıca yerleşim bölgesi olup, yaklaşık 2.40km2 dir ( Şekil-1).
1-lokaston-haritası.jpg
Şekil 1: Lokasyon haritası.
Figure 1: Location map of the study area.

Zemin etüt raporlarını daha doğru ve hızlı biçimde kontrol etmek ve zemin etüt raporlarındaki sayısal ve sözel bilgilerin bir bütünlük içersinde korelasyonunu sağlamak amacıyla, zemin etüt raporunda kullanılan sayısal ve sözel bilgiler, belli normda ve daha kullanışlı bir şekilde bilgisayara aktarılmış ve kullanıcıların erişimine sunulmuştur.
Çalışmada öncelikle 1/1000 ölçekli dijital topografya haritası oluşturulmuştur( şekil. 2). Bu haritada eş yükselti eğrileri, yollar, dereler, şevler ve diğer topografik veriler, ayrı-ayrı coğrafi veri katmanı şeklinde bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Daha sonra da bu harita baz alınarak, sahanın dijital yükselti modeli, jeolojik harita, yerleşime uygunluk haritası, uygulama imar planı ve diğer tematik haritalar yapılmıştır (şekil.3, şekil.4, şekil.5, şekil.6, şekil.7 ). Ayrıca zemin etüt veri katmanı adı altında, veri tabanı dosyaları oluşturulmuştur. Bu dosyalar; arazi çalışmaları (rapor no, sondaj sayısı, araştırma çukur sayısı, dinamik penetrasyon sondaj sayısı, rezistivite, sismik, örselenmemiş numune sayısı, spt örnek sayısı, kayaç blok örnek sayısı.), rapor (rapor no, etüt tarihi, oda vize tarihi, oda vize yeri, oda vize no, rapor sahibinin adı, raporu tanzim eden mühendisin adı.), etüt yeri (rapor no, pafta no, ada no, parsel no, mahalle, parsel alanı.), sonuç (rapor no, temel litolojisi, sıvılaşma, oturma problemi, oturma miktarı, şişme potansiyeli, zemin ıslahı, bina önem katsayısı, zemin grubu, yerel zemin sınıfı, yatak katsayısı, zhtp, temel derinliği, önerilen temel tipi, önerilen zegk.), sondaj (rapor no, sondaj no, koordinat y-x, sondaj derinliği, yeraltı su derinliği, örselenmiş numune sayısı, örselenmemiş numune sayısı.), spt sayıları ( sondaj no, 150cm., 300cm. , 4.50cm., ), labaratuvar (sondaj no, numune no, tarih, firma adı, numune
tipi, numunenin alındığı derinlik, tane dağılımı, atterberg limitleri, özgül ağırlık, su muhtevası, kayma paremetreleri,)dır. Sorgulama teknikleri kullanılarak örneğin sondajların belli bir derinlikteki spt sayıları , zemin grupları ve zemin sınıflandırılmasını gösterir haritalar elde edilmiştir (şekil.8, şekil.9).
Çalışmalarda Netcad GİS yazılımı, Access veri tabanı yönetim sistemi ve Uzaktan Algılama teknikleri (Ikonos uydu görüntüleri) kullanılmıştır (şekil.10). Araştırmada 45 adet temel sondajı, 11 adet araştırma çukuru, 10 adet dinamik penetrasyon sondajı olmak üzere toplam, 49 adet zemin etüt raporu kullanılmıştır.

__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 16.03.09, 11:30
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Zemin Etüt Bilgi Sisteminin Oluşturulmasının Önemi

5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Zemin etüt raporları hazırlanırken yapılması gereken arazi ve labaratuvar deneylerinin planlaması yapılırken, "Zemin Etüt Bilgi Sistemi" ndeki verilerin, yapılacak olan deneylerin ve deneyde kullanılacak donanımların seçilmesindeki yararları yadsınamaz. Ayrıca ilgili mühendise, imar durum belgesiyle birlikte CBS ortamında hazırlanmış zemin etüt rapor verilerinin verilmesi, hazırlayacağı zemin etüt raporunda yapacağı arazi ve labaratuvar sonuçlarını daha doğru yorumlamasını sağlayacaktır. Bununla birlikte "Zemin Etüt Bilgi Sistemi " sayesinde, zemin etüt raporları bir bütünlük arz edeceği için, zemin etüt raporlarının yerel yönetimlerce daha doğru ve hızlı bir biçimde kontrol edilecektir.
Bunun için; yerel yönetimler imar planı dahilindeki sahaların halihazırlarını (1/1000) ve mümkünse mücavir alanlarını 1/25000 ölçek bazında bilgisayar ortamına aktararak sayısallaştırmalı, imar planlarına esas jeolojik raporları gözlemsel olarak yapılmış ise deneysel olarak yeniden yaptırılmalı ve imar planları revize edilmeli, imar planlarına esas jeolojik raporlarda, parsel bazında yapılacak olan zemin etüt raporlarında yapılması zorunlu olan arazi ve labaratuvar deneylerinin isimleri ve minimum sayıları da verilmeli ( sondaj sıklığı, sondaj derinliği, yapılması gereken labaratuvar deneyleri, v.b.), "Zemin Etüt Bilgi Sistemi" nde kullanılması gereken sayısal ve sözel bilgilerin standartları belirlenmelidir.
Sonuç olarak; yerel birimler, uzaktan algılama ve bilgisayar yazılımları kullanarak( CBS ortamında) "Zemin Etüt Bilgi Sistemini" oluşturmalıdır. Ayrıca zemin etüt raporlarındaki tüm sayısal ve sözel bilgilerin belli bir bedel karşılığında veya bedelsiz, kullanıcıların erişimine sunulması ve bu konuda gerekiyorsa yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.
2-eşyükseklik-ölçüleri.jpg 3-Çalışma-Alanının-yükselti-sondaj-lokasyon-haritası.jpg 4-Çalışma-alanının-jeoloji-haritası.jpg 6-Jeoloji-yerleşime-uygunluk-ilişkisi.jpg 7.jpg
8.jpg 9-Standart-penetrasyon-direnci.jpg 10-a-Çalışma-alanının-uydu-görüntüsü.jpg 10-b-Çalışma-alanının-uydu-görüntüsü-(1m-Çözünürlüklü-Ikonus-görüntüsü).jpg

Kaynak
Ahmet Haşimoğlu, Murat Ünal Kütahya Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü, Planlama Servisi Kütahya
Yahya Daban, Daban Mühendislik, Menderes Cad., Menderes Apt., Kütahya
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf file482.pdf (715,0 KB (Kilobyte), 25x kez indirilmiştir)
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
bilgi, etüt, oluşturulmasının, önemi, sisteminin, zemin

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 00:53 .