Nüve Forum


Gıda Mühendisliği Bölümü hakkinda Gıda Kodeksi Yönetmeliği ile ilgili bilgiler


ONBİRİNCİ BÖLÜM Numune Alma ve Analiz Metodları Numune Alma Planının Uygulanması Madde 33- Numune alma planının uygulanması sırasında aşağıdaki aşamalar izlenmelidir: a) Ambalaj büyüklüğü net miktar olarak belirlenir. b) Normal

Like Tree1Likes

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #11  
Alt 13.11.07, 19:39
nazlıkız - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Uzman
 
Üyelik tarihi: Jan 2007
İletiler: 2.432
nazlıkız çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!nazlıkız çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!nazlıkız çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!nazlıkız çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!nazlıkız çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!nazlıkız çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!nazlıkız çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!nazlıkız çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!nazlıkız çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!nazlıkız çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!nazlıkız çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!
Standart Cevap: Gıda Kodeksi Yönetmeliği

ONBİRİNCİ BÖLÜM
Numune Alma ve Analiz Metodları

Numune Alma Planının Uygulanması
Madde 33- Numune alma planının uygulanması sırasında aşağıdaki aşamalar izlenmelidir:
a) Ambalaj büyüklüğü net miktar olarak belirlenir.
b) Normal koşullarda EK-37, şüpheli ve tartışmalı durumlarda EK-38***8217;e göre numune alınır.
c) Parti büyüklüğü belirlenir.
d) Numunelerin ayrılması için uygun kodlar veya tanıtıcı işaretler verilerek, gerekli sayıda numune ünitesi rastgele seçim kurallarına göre partiden ayrılır.
e) Ürün, bu Yönetmeliğe göre muayene edilir, uygun olmayan numune üniteleri ayrılır.
f) Üretim yerlerinden numune alma planları EK -37 veya EK-38***8217;e göre belirlenir.
g) Kusurlu sayısı belirlenir. Bu değer seçilen numune alma planındaki kabul edilebilirlik sayısına esit veya daha az ise parti uygun kabul edilir.
Analiz Metodları
Madde 34- Analiz metodları bu Yönetmeliğin ürünlere ait bölümleri belirlendikten sonra yayımlanacaktır.
__________________
TÜRKSEN ÖVÜN, DEĞİLSEN DÖVÜN...


Alıntı ile Cevapla
  #12  
Alt 13.11.07, 19:40
nazlıkız - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Uzman
 
Üyelik tarihi: Jan 2007
İletiler: 2.432
nazlıkız çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!nazlıkız çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!nazlıkız çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!nazlıkız çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!nazlıkız çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!nazlıkız çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!nazlıkız çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!nazlıkız çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!nazlıkız çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!nazlıkız çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!nazlıkız çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!
Standart Cevap: Gıda Kodeksi Yönetmeliği

ONİKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Tescil ve Denetim
Madde 35- Gıda maddelerini üreten ve satan işyerleri; tescil ve izin, ithalat işlemleri, kontrol ve denetim sırasında bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. Uymayan işyerleri hakkında 24/6/1995 tarih ve 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname***8217;de ek yapan 4128 sayılı Kanun hükümlerine göre yasal işlem yapılır.
Uygulama ve Denetim
Madde 36- Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili düzenlemeler Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından müşterek olarak hazırlanacak tebliğlerle yapılır.
Bu Yönetmeliğin denetime ilişkin hükümleri 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi çerçevesinde yürütülür.
Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 37- Bu Yönetmelik kapsamında yer almayan hususlar, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayacak şekilde Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca düzenlenir.
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 38- Bu Yönetmelikle;
a) 10/12/1985 tarih ve 18954 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 4331 Ambalajlama (Genel İlkeler) standardının gıda ile ilgili hükümleri,
b) 2/5/1990 tarih ve 20506 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan ***8220;Aflatoksin Kontrolüne Dair Tebliğ***8221;,
c) 3/9/1990 tarih ve 20624 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan ***8220;Zirai Mücadele İlaçları (Pestisit) ve Bitki Gelişimi Düzenleyici Maddelerin Kalıntı Limitlerinin Kontrolüne Dair Tebliğ***8221; yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1- Halen faaliyet gösteren gıda maddesi üreten ve satan işyerleri bu Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren 1 yıl içinde Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. Bu süre içinde gerekli düzenlemeleri yapmayan işyerleri ve satış yerlerinin faaliyetlerine izin verilmez. Bu işyerleri hakkında 24/6/1995 tarih ve 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname***8217;de ek yapan 4128 sayılı Kanun hükümlerine göre yasal işlem yapılır.
Yürürlük
Madde 39- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 40- Bu Yönetmeliğin 8 inci bölümünde yer alan hükümleri Sağlık Bakanı, diğer hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
Resmi Gazete:13.09.2000 - 24169
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde DeğişiklikYapılması Hakkında Yönetmelik
MADDE 1 ***8212; 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete***8217;de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin l no***8217;lu EK***8217;inin sonunda yer alan, "E410, E412, E415 ve E417 maddeleri su ilavesi ile tüketime hazır hale gelecek gıdalarda kullanılamaz.***8221; ifadesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 ***8212; Aynı Yönetmeliğin 4 no***8217;lu EK***8217;inin E951 Aspartam kısmının "Şekerlemeler ve Diğerleri" bölümünde yer alan, "Şeker ilavesiz nefes ferahlatıcı şekerlemeler"in limiti, 6000mg/kg olarak değiştirilmiştir.
Geçici Madde 1 ***8212; Halen faaliyet gösteren ve bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri, bu Yönetmeliğin yayımından itibaren 1 yıl içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadırlar.
Yürürlük
MADDE 3 ***8212; Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4 ***8212; Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı yürütür.

________________________________________
Resmi Gazete: 23.01.2002-24649
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Madde 1- 16/11/1997 tarihli ve 23172 Mükerrer sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanarak yürürlüğe konulan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin ***8220;Tanımlar***8221; başlıklı 4 üncü maddesinin ***8220;Gıda güvenilirliği***8221; ve ***8220;Kritik kontrol noktası***8221; tanımlarında ve 15 inci maddenin (h) bendinde yer alan ***8220;gıda güvenilirliği***8221; ifadeleri ***8220;gıda güvenliği***8220; olarak değiştirilmiştir.
Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının giriş cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
***8216;***8217; Satış ve toplu tüketim yerleri hariç olmak üzere; üretim yeri , depolama , ithalat ve ihracat aşamalarında ürün tebliğlerinde özel hükümlerin bulunmadığı durumlarda, ürünlerden numune almak için aşağıdaki aşamalar izlenir. ***8216;***8217;
Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ( f ) bendinden ***8220; Üretim yerlerinden ***8220; ifadesi çıkarılmıştır.
Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesine (d) bendi eklenmiştir.
***8216;***8216;d) 08/ 8/ 1992 tarihli ve 21309 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 1468 sayılı Konserve Taze Fasulye, 31/ 5/ 1992 tarihli ve 21244 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 1470 sayılı Konserve Türlü, 10/ 8/ 1992 tarihli ve 21311 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 8444 sayılı Lokum, 4/10/1976 tarihli ve 15724 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 1620 sayılı Makarna, 9/6/1977 tarihli ve 15961 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 2282 sayılı Tarhana, 9/6/1977 tarihli ve 15961 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 2283 sayılı İrmik, 9/6/1977 tarihli ve 15961 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 2284 sayılı Bulgur, 15/11/1976 tarihli ve 15764 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 2383 sayılı Bisküvi, 06/ 02/ 1994 tarihli ve 21841 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 2590 sayılı Tahin Helvası, 04/ 4/ 1978 tarihli ve 16249 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 2639 sayılı Pirinç Unu, 04/ 4/ 1978 tarihli ve 16249 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 2640 sayılı Mercimek Unu, 07/ 02/ 1978 tarihli ve 16193 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 2664 sayılı Bitkisel Sıvı Yağlı Barbunya Pilaki Konservesi, 07/ 02/ 1978 tarihli ve 16193 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 2665 sayılı Bitkisel Sıvı Yağlı Fasulye Pilaki Konservesi, 07/ 02/ 1978 tarihli ve 16193 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 2666 sayılı Bitkisel Sıvı Yağlı Biber Kızartma Konservesi, 07/ 02/ 1978 tarihli ve 16193 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 2667 sayılı Bitkisel Sıvı Yağlı Biber Dolma Konserve, 07/ 02/ 1978 tarihli ve 16193 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 2668 sayılı Bitkisel Sıvı Yağlı Patlıcan Dolma Konservesi , 7/02/1978 tarihli ve 16193 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 2669 sayılı Yaprak Sarma Konservesi, 7/02/1978 tarihli ve 16193 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 2669 sayılı Bitkisel Sıvı Yağlı Yaprak Sarma Konservesi, 7/02/1978 tarihli ve 16193 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 2670 sayılı Taze Fasulye Konservesi, 8/01/1980 tarihli ve 16863 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 2670 sayılı Bitkisel Sıvı Yağlı Taze Fasulye Konservesi , 7/02/1978 tarihli ve 16193 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 2671 sayılı Patlıcan Kızartma Konservesi, 8/01/1980 tarihli ve 16863 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 2671 Bitkisel Sıvı Yağlı Patlıcan Kızartma Konservesi, 2/02/1978 tarihli ve 16188 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 2698 sayılı Konserve- Etli Taze Fasulye-Hazır Yemek, 2/02/1978 tarihli ve 16188 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 2699 sayılı Konserve-Etli Kuru Fasulye-Hazır Yemek, 2/02/1978 tarihli ve 16188 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 2700 sayılı Konserve-Etli Türlü -Hazır Yemek,2/02/1978 tarihli ve 16188 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 2701 sayılı Konserve-Etli Nohut-Hazır Yemek,2 /02/1978 tarihli ve 16188 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 2702 sayılı Konserve-Etli Nohut Yahni-Hazır Yemek, 2/2/1978 tarihli ve 16188 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 2703 sayılı Konserve-Etli Karnıyarık-Hazır Yemek, 7/12/1979 tarihli ve 16832 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 2812 sayılı Bitkisel Margarin, 1/7/1978 tarihli ve 16333 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 2970 sayılı Yenilebilen Nişasta, 20/01/1979 tarihli ve 16525 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 3076 sayılı Kakao(Çekirdek ve Öğütülmüş), 20/1/1979 tarihli ve 16525 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 3190 sayılı Hazır Kuru Çorbalık, 23/4/1982 tarihli ve 17673 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 3522 sayılı Ekmek Mayası, 11/8/1982 tarihli ve 17779 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 3627 sayılı Patates Püresi, 11/8/1982 tarihli ve 17779 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 3628 sayılı Patates Cipsi, 7/9/1983 tarihli ve 18158 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 3726 sayılı Vişne Konservesi, 7/9/1983 tarihli ve 18158 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 3727 sayılı Kayısı Konservesi, 7/9/1983 tarihli ve 18158 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 3728 sayılı Çilek Konservesi, 7/9/1983 tarihli ve 18158 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 3729 sayılı Portakal Konservesi, 7/9/1983 tarihli ve 18158 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 3730 sayılı Erik Konservesi, 7/9/1983 tarihli ve 18158 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 3734 sayılı Marmelatlar, 8/12/1983 tarihli ve 18245 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 3792 sayılı Üzüm Pekmezi, 8/12/1983 tarihli ve 18245 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 3844 sayılı Peynir Mayası, 27/7/1984 tarihli ve 18471 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 3958 sayılı Vişne Reçeli, 11/11/1984 tarihli ve 18572 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 4186 sayılı Çilek Reçeli, 11/11/1984 tarihli ve 18572 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 4187 sayılı Kayısı Reçeli, 11/11/1984 tarihli ve 18572 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 4188 sayılı Ayva Reçeli, 24/9/1984 tarihli ve 18525 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 4201 sayılı Sarı Mercimek(Kara Mercimek İçi), 6/4/1993 tarihli ve 21544 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 4265 sayılı Dondurma(Süt Esaslı), 3/4/1989 tarihli ve 20128 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 5389 sayılı Çözünebilir Kahve, 7/02/1992 tarihli ve 21135 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 7897 sayılı Bitkisel Sıvı Yağlı Türlü Konservesi, 7/02/1992 tarihli ve 21135 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 7898 sayılı Bitkisel Sıvı Yağlı İmambayıldı Konservesi, 13/3/1992 tarihli ve 21170 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 8761 sayılı Bitkisel Sıvı Yağlı-Nohut Pilaki- Hazır Yemek, 8/8/1992 tarihli ve 21309 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 9053 sayılı Kabartma Tozu, 26/02/1993 tarihli ve 21508 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 9779 sayılı Soya Fasulyesi Unu(Yenilebilir), 8/ 8/ 1992 tarihli ve 21309 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 1467 sayılı Konserve ***8211; Taze Bamya , 14/6/ 1972 tarihli ve 14042 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 893 sayılı Bitkisel Yemeklik Yağlar( Özel Standardı olmayan), 12/01/ 1984 tarihli ve 18279 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan TS 591 sayılı Beyaz Peynir Standartlarının,
Katkı maddeleri, aroma maddeleri, pestisit, kalıntıları, veteriner ilaç kalıntıları, gıda bulaşanları, ambalaj ve işaretleme, depolama ve taşıma ile ilgili hükümleri, ***8220;
Madde 5- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
***8220; Bu Yönetmelik hükümlerini 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ile verilen görevler çerçevesinde, Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı birlikte yürütür. ***8220;
Yürürlülük
Madde 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı birlikte yürütür .

________________________________________
Resmi Gazete: 28. 04. 2002-24739
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Madde 1- 16 /11/ 1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi***8217;nde verilen tanımlar arasından ***8220;Tolerans düzeyi***8221;, ***8220;Veteriner ilaç kalıntısı***8221;, ***8220;Veteriner ilaçları***8221; tanımları çıkarılmıştır.
Madde 2- Aynı Yönetmeliğin Altıncı Bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
ALTINCI BÖLÜM
Hayvansal Kökenli Gıdalarda
Veteriner İlaçları Maksimum Kalıntı Limitleri
Kalıntı Limitleri Tebliği
Madde 13- Hayvansal kökenli gıdalarda bulunmasına izin verilen veteriner ilaçlarının maksimum kalıntı limitleri ve bulunla ilgili kurallar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.***8221;
Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 18 No***8217;lu EK***8217;i yürürlükten kaldırılmış ve diğer ekler buna göre teselsül ettirilmiştir.
Yürürlük
Madde 4- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 5- Bu Yönetmelik hükümlerini 560 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlemesine Dair Kanun Hükmündeki Kararname ile verilen görevler çerçevesinde, Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı birlikte yürütür.

________________________________________
Resmi Gazete: 31.5.2002 - 24771
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Madde 1- 16/11/1997 tarihli ve 23172 Mükerrer sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 1 No***8217;lu ekinde yer alan, E170 kodlu kalsiyum karbonat, E938 kodlu argon, E941 kodlu azot, E948 kodlu oksijen maddelerinin karşısında bulunan gıda maddesi sütunundaki parantez içinde yer alan "şarap" ifadesi çıkartılmıştır.
Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 1 No***8217;lu ekinde yer alan, E300 kodlu askorbik asit adlı maddenin karşısında bulunan gıda maddesi sütunundaki parantez içinde yer alan "şarap" ifadesi çıkartılmış ve aynı sütunun içine yeni bir satır olarak "Şarap" ifadesi ve bunun karşısındaki maksimum doz sütununa "100mg/l" değeri ilave edilmiştir.
Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 1 No***8217;lu ekinde yer alan, E330 kodlu sitrik asit adlı maddenin karşısında bulunan gıda maddesi sütunundaki parantez içinde yer alan "şarap" ifadesi çıkartılmış ve aynı sütunun içine yeni bir satır olarak "Şarap" ifadesi ve bunun karşısındaki, maksimum doz sütununa "1g/l" değeri ve açıklamalar sütununa "Son üründe" ifadeleri ilave edilmiştir.
Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 1 No***8217;lu ekinde yer alan, E334 kodlu tartarik asit (L(+)(-)) adlı maddenin karşısında bulunan gıda maddesi sütunundaki parantez içinde yer alan "şarap" ifadesi çıkartılmış ve aynı sütunun içine yeni satırlar olarak "Şarap" ve "Şarap dışındaki yarı mamul maddeler" ifadeleri ve bunların karşısındaki, maksimum doz sütununa, şarap için "2.5g/l" ve şarap dışındaki yarı mamul maddeler için "1.5g/l" değerleri ve açıklamalar sütununa "Tartarik asit cinsinden" ifadeleri ilave edilmiştir.
Madde 5- Aynı Yönetmeliğin 1 No***8217;lu ekinde yer alan, E336 kodlu potasyum tartaratlar adlı maddenin karşısında bulunan gıda maddesi sütunundaki parantez içinde yer alan "şarap" ifadesi çıkartılmış ve aynı sütunun içine yeni bir satır olarak "Şarap" ve "Şarap dışındaki yarı mamul maddeler" ifadeleri ve bunların karşısındaki, maksimum doz sütununa, şarap için "2.5g/l" ve şarap dışındaki yarı mamul maddeler için "1.5g/l" değerleri ve açıklamalar sütununa "Tartarik asit cinsinden" ifadeleri ilave edilmiştir.
Madde 6- Aynı Yönetmeliğin 1 No***8217;lu ekinde yer alan, E353 kodlu metatartarik asit adlı maddenin karşısındaki maksimum doz sütununda şarap için verilmiş bulunan "1.5g/l" değeri, "200mg/l" olarak değiştirilmiştir.
Madde 7- Aynı Yönetmeliğin 1 No***8217;lu ekinde yer alan, E354 kodlu kalsiyum tartarat adlı maddenin karşısında bulunan gıda maddesi sütunundaki parantez içinde yer alan "şarap" ifadesi çıkartılmış ve aynı sütunun içine yeni satırlar olarak "Şarap" ve "Şarap dışındaki yarı mamul maddeler" ifadeleri ve bunların karşısındaki, maksimum doz sütununa, şarap için "2.5g/l" ve şarap dışındaki yarı mamul maddeler için "1.5g/l" değerleri ve açıklamalar sütununa "Tartarik asit cinsinden" ifadeleri ilave edilmiştir.
Madde 8- Aynı Yönetmeliğin 1 No***8217;lu ekinde yer alan, E402 kodlu potasyum aljinat ve E404 kodlu kalsiyum aljinat maddelerinin karşısındaki gıda maddesi sütununda parantez içinde yer alan "şarap" ifadesi çıkartılmış ve aynı sütunun içine yeni bir satır olarak "Şarap" ifadesi ve bunun karşısındaki, maksimum doz sütununa "GMP (QS)" ifadesi ve açıklamalar sütununa "sadece E402 ve E404" ifadesi ilave edilmiştir.
Madde 9- Aynı Yönetmeliğin 1 No***8217;lu ekinde yer alan, E414 kodlu akasya gamı (gam arabik) adlı maddenin karşısındaki gıda maddesi sütununda parantez içinde yer alan "şarap" ifadesi çıkartılmış ve aynı sütunun içine yeni bir satır olarak "Şarap" ifadesi ve bunun karşısındaki maksimum doz sütununa "300mg/l" değeri ilave edilmiştir.
Madde 10- Aynı Yönetmeliğin 1 No***8217;lu ekinde yer alan, E501 kodlu potasyum karbonatlar adlı maddelerin karşısındaki gıda maddesi sütununda parantez içinde yer alan "şarap" ifadesi çıkartılmış ve aynı sütunun içine yeni bir satır olarak "Şarap" ifadesi ve bunun karşısındaki maksimum doz sütununa "5g/l" değeri ilave edilmiştir.
Madde 11- Aynı Yönetmeliğin 6 No***8217;lu ekinde yer alan, "Son üründeki şeker konsantrasyonu 5g/l den az olan şaraplar" ve "Son üründeki şeker konsantrasyonu 5g/l den çok olan şaraplar" ifadeleri başlayan satırlar çıkartılmış ve bu tabloya aşağıdaki satırlar ilave edilmiştir.
***8220;Kırmızı şarap (Şeker değeri >5g/l ) 210
Kırmızı şarap (Şeker değeri <5g/l) 160
Beyaz ve roze şarap (Şeker değeri <5g/l) 210
Beyaz ve roze şarap (Şeker değeri >5g/l) 260
Köpüklü şarap 235 ***8221;
Madde 12- Aynı Yönetmeliğin 7 No***8217;lu ekinde yer alan, E150a kodlu karamel adlı maddenin karşısındaki gıda maddesi sütununa yeni bir satır olarak "Likör şarapları" ve bunun karşısındaki, maksimum doz sütununa "GMP (QS)" ve açıklamalar sütununa "Sadece E150a" ifadeleri ilave edilmiştir.
Geçici Madde 1- Halen faaliyet gösteren ve bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri, bu Yönetmeliğin yayımından itibaren 1 yıl içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadırlar.
Yürürlük
Madde 13- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 14- Bu Yönetmelik hükümlerini, Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı birlikte yürütür.

________________________________________
Resmi Gazete: 25.8.2002 - 24857
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Madde 1 -16/11/1997 tarihli ve 23172 Mükerrer sayılı Resmî Gazete***8217;de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin değişik 4 üncü maddesinde yer alan tanımlar arasından ***8220;Ambalajlama gazları***8221;, ***8220;Aroma arttırıcılar***8221;, ***8220;Ayırıcılar***8221;, ***8220;GMP-Good Manufacturing Practice-veya QS-Quantum Satis***8221;, ***8220;İşlenmemiş gıda***8221;, ***8220;Taşıyıcılar***8221;, ***8220;Asitler***8221;, ***8220;Asitlik düzenleyiciler***8221;, ***8220;Beslenme açısından etiketleme***8221;, ***8220;Brüt ağırlık***8221;, ***8220;Dağıtım ambalajı***8221;, ***8220;Dış ambalaj***8221;, ***8220;Dökme***8221;, ***8220;Düşük enerjili gıda***8221;, ***8220;EC-European Community-Kodu***8221;, ***8220;Emülgatörler***8221;, ***8220;Emülgatör tuzları***8221;, ***8220;Enerjisi azaltılmış gıda***8221;, ***8220;Etiket***8221;, ***8220;Etiketleme***8221;, ***8220;Fason üretim***8221;, ***8220;Gıda katkı maddesi***8221;, ***8220;Gıda maddesi***8221;, ***8220;Hammadde***8221;, ***8220;Hacim arttırıcılar***8221;, ***8220;İç ambalaj***8221;, ***8220;İtici gazlar***8221;, ***8220;Jelleştiriciler***8221;, ***8220;Kabartıcılar***8221;, ***8220;Köpük oluşturucular***8221;, ***8220;Köpüklenmeyi önleyiciler***8221;, ***8220;Koruyucular***8221;, ***8220;Kıvam arttırıcılar***8221;, ***8220;Nem tutucular***8221;, ***8220;Net miktar***8221;, ***8220;Oksitlenmeyi önleyiciler***8221;, ***8220;Özel beslenme amaçlı gıda***8221;, ***8220;Parlatıcılar***8221;, ***8220;Parti***8221;, ***8220;Parti büyüklüğü***8221;, ***8220;Raf ömrü***8221;, ***8220;Renklendiriciler***8221;, ***8220;Sertleştiriciler***8221;, ***8220;Son tüketim tarihi***8221;, ***8220;Stabilizatörler***8221;, ***8220;Süzme ağırlığı***8221;, ***8220;Şeker***8221;, ***8220;Tatlandırıcılar***8221; ve ***8220;Topaklanmayı önleyiciler***8221; tanımları çıkarılmıştır.
Madde 2-Aynı Yönetmeliğin değişik 5 inci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
***8220;Gıdalarda Tatlandırıcılar, Renklendiriciler ve Bunların Dışındaki Katkı Maddelerinin Kullanımı
MADDE 5 -Gıdalarda kullanılan tatlandırıcılar, renklendiriciler ve bunların dışındaki katkı maddeleriyle ilgili esaslar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak Tebliğler ile belirlenir.***8221;
Madde 3 -Aynı Yönetmeliğin değişik 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
***8220;MADDE 25 -Etiketleme ve işaretleme ile ilgili esaslar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak Tebliğ ile belirlenir.***8221;
Madde 4 -Aynı Yönetmeliğin 6, 8, 26, 27, 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmış ve diğer maddeleri buna göre teselsül ettirilmiştir.
Madde 5 -Aynı Yönetmeliğin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20 ve 21 numaralı ekleri yürürlükten kaldırılmış ve diğer Ekleri buna göre teselsül ettirilmiştir.
Yürürlük
Madde 6 -Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 7 -Bu Yönetmelik hükümlerini 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ile verilen görevler çerçevesinde, Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı birlikte yürütür.

________________________________________
Resmi Gazete: 23.9.2002 - 24885
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Madde 1- 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan tanımlar arasından "Gıda bulaşanları" nın tanımı çıkarılmıştır.
Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
" Gıda Maddelerinde Belirli Bulaşanların Maksimum Seviyeleri
Madde 11 ***8211; Gıda maddelerinde belirli bulaşanların maksimum seviyeleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanacak Tebliğ ile belirlenecektir."
Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 14, 15 ve 16 Nolu Ekleri yürürlükten kaldırılmış ve diğer Ekler buna göre teselsül ettirilmiştir.
Yürürlük
Madde 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 5- Bu Yönetmelik hükümlerini 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ile verilen görevler çerçevesinde, Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı birlikte yürütür.

________________________________________
Resmi Gazete: 17.07.2003-25171
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
MADDE 1 ***8212; 16/11/1997 tarihli ve 23172 Mükerrer sayılı Resmî Gazete***8217;de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin, 25/8/2002 tarihli ve 24857 sayılı Resmi Gazete***8217;de yayımlanan Yönetmelikle Teselsül ettirilen 17nci maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (e) bendi ilave edilmiştir.
***8220;d) Gıda ambalaj materyali olarak üretilmemiş basılı ve yazılı kağıtlar, yeniden işlenmiş kağıtlar ve plastikler gıda ambalaj materyali olarak kullanılamazlar.
e) Yumurta violleri, meyve violleri ve gıda ile direkt temas etmeyen oluklu mukavva kutu üretiminde Madde 21' deki kriterleri sağlamak, ürün özelliklerine ve tekniğine uygun üretilmek kaydıyla yeniden işlenmiş kağıt kullanımına izin verilir.***8221;
Yürürlük
MADDE 2 ***8212; Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3***8212; Bu Yönetmelik hükümlerini 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ile verilen görevler çerçevesinde, Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı yürütür.

________________________________________
Resmi Gazete: 30.06.2005-25861
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
MADDE 1 ***8212; 16/11/1997 tarihli ve 23172 Mükerrer sayılı Resmî Gazete***8217;de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin, 18 inci maddesinin © bendi yürürlükten kaldırılmış ve (d) bendi © bendi olarak teselsül ettirilmiştir.
Yürürlük
MADDE 2 ***8212; Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3 ***8212; Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
Resmi Gazete: 11.01.2005- 25697
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
MADDE 1 ***8212; 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin 4 üncü maddesinde yer alan tanımlar arasından "Pestisit" ve "Pestisit kalıntısı" tanımları madde metninden çıkarılmıştır.
MADDE 2 ***8212; Aynı Yönetmeliğin değişik 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Gıdalarda Maksimum Bitki Koruma Ürünleri Kalıntı Limitleri
Madde 10 ***8212; Gıdalarda bulunmasına izin verilen maksimum kalıntı limitleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yayımlanacak tebliğ ile belirlenir."
MADDE 3 ***8212; Aynı Yönetmeliğin değişik "Pestisit Kalıntı Limitleri" başlıklı 3 Nolu Eki yürürlükten kaldırılmış ve diğer Ekler buna göre teselsül ettirilmiştir.
Yürürlük
MADDE 4 ***8212; Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 ***8212; Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
__________________
TÜRKSEN ÖVÜN, DEĞİLSEN DÖVÜN...


Alıntı ile Cevapla
  #13  
Alt 13.11.07, 21:00
parpali08 - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Güvenilir
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
İletiler: 1.580
Blog Başlıkları: 3
parpali08 öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!parpali08 öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!parpali08 öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!parpali08 öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!parpali08 öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!parpali08 öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!parpali08 öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!parpali08 öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!parpali08 öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!parpali08 öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!parpali08 öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Gıda Kodeksi Yönetmeliği

bilgiler için teşekkürler
__________________
... mezarcılar öldüğünde kazmalarını gömmezler.

...ruhum kokuşacağına ağzım koksun

Ne verirseniz alırım,
Ben bir DİLENCİYİM
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
gıda, kodeksi, yönetmeliği

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 14:51 .