Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Mühendislik Fakültesi > Gıda Mühendisliği Bölümü > Bacillus cereus 'un Standart Analiz Yöntemi

Gıda Mühendisliği Bölümü hakkinda Bacillus cereus 'un Standart Analiz Yöntemi ile ilgili bilgiler


Giriş Bacillus cereus, insan patojeni olmak yanında salgıladığı proteaz enzimi ile özellikle UHT sütlerde sorun çıkaran bir bakteridir (1). Buna bağlı olarak gıda mikrobiyolojisi laboratuvarlarında sayım ya da arama şeklinde

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 27.08.08, 03:33
Meraklı
 
Üyelik tarihi: May 2008
İletiler: 182
ziraat.müh. olağanüstü bir gizeme sahip!ziraat.müh. olağanüstü bir gizeme sahip!ziraat.müh. olağanüstü bir gizeme sahip!
Standart Bacillus cereus 'un Standart Analiz Yöntemi

Giriş
Bacillus cereus, insan patojeni olmak yanında salgıladığı proteaz enzimi ile özellikle UHT sütlerde sorun çıkaran bir bakteridir (1). Buna bağlı olarak gıda mikrobiyolojisi laboratuvarlarında sayım ya da arama şeklinde analizi yapılır.
Bu derlemede Bacillus cereus 'un standart analiz yöntemleri ve kullanılan besiyerleri kıyaslamalı olarak verilmiştir.

Selektif Besiyerine Ekim ve İzolasyon
İşletme laboratuvarlarında B. cereus 'un rutin analizleri için Cereus Selective Agar; MYP (Mannitol Egg Yolk Polymyxin) Agar ve Bacillus cereus Selective Agar; PEMBA (Polymyxin Egg Yolk Mannitol Bromthymol Blue Agar) olmak üzere iki ticari seçici besiyeri yaygın olarak kullanılmaktadır (2).
Çiğ sütlerden genellikle 102 ile 106 arasında hazırlanan seri dilüsyonlardan MYP Agar besiyerine ekim yapılarak 30-35 oC'de 18-24 saat inkübasyona bırakılır veya PEMBA'da 37 oC'de 24 saat inkübasyon ve ardından da oda sıcaklığında 24 saat bekletme yapılır. MYP besiyeri, B. cereus 'un lesitinaz aktivitesi ve mannitol fermantasyonu olmak üzere iki tipik reaksiyonu belirlemek üzere geliştirilmiştir (3).
B. cereus sayısının az olduğu tahmin edilen sıvı gıdalarda doğrudan, katı veya yarı katı gıdalarda ise 101 dilüsyonlardan ekim yapılır. Böyle ürünlerde bakteriyi saptama oranını artırmak için 140 mm çaplı büyük Petri kutularına 1 ml inokülüm aktarılarak da ekim yapılır (2).
B. cereus, mannitol negatif olduğu için MYP Agar besiyerinde pembe koloniler oluştururken, lesitinaz aktivitesi nedeni ile de koloni etrafında presipitasyon (çökelme) halkası oluşumuna neden olur. Ancak bu besiyerinde bazı dezavantajlar da vardır. İncelenecek gıda maddesinde mannitolü fermente ederek asit oluşturabilen farklı mikroorganizma grupları mevcut ise, B. cereus kolonilerinin karakteristik pembe renkleri azalır veya tamamıyla kaybolur. Bazı Bacillus türleri, çok az lesitinaz üretir veya hiç üretmezler. Bu türlere ait kolonilerin etrafında presipitasyon halkası gözlenmez (4).
Bacillus cereus, PEMBA üzerinde pürüzlü, mumsu, turkuaz mavimsi renkte koloniler oluşturur. Bu koloniler lesitinaz aktivitesine bağlı olarak aynı renkli bir presipitasyon halkası ile çevrilidir (2).
En düşük dilüsyondan ekim yapılmış olan Petri kutularındaki karakteristik koloni sayısı 15'den az olarak tahmin ediliyor ise EMS yöntemi kullanılarak da sayım yapılabilir. Bu amaçla FDA (Food and Drug Administration) tarafından belirtilen yönteme göre Tripticase Soy Polymyxin Broth içeren tüplere inokülasyon yapılarak, 30 oC'de 48 saat inkübasyona bırakılır. B. cereus için tipik olan yoğun gelişme gözlenir. Pozitif tüplerden MYP Agar besiyerine alınarak, 30 oC'de 24-48 saat inkübe edilir. Burada oluşan tipik koloniler B. cereus doğrulaması için Nutrient Yatık Agar besiyerine alınarak biyokimyasal testlere geçilir (4).

Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 27.08.08, 03:35
Meraklı
 
Üyelik tarihi: May 2008
İletiler: 182
ziraat.müh. olağanüstü bir gizeme sahip!ziraat.müh. olağanüstü bir gizeme sahip!ziraat.müh. olağanüstü bir gizeme sahip!
Standart Bacillus cereus 'un Standart Analiz Yöntemi

Biyokimyasal İdentifikasyon
İdentifikasyon için her bir MYP Agar besiyerinden B. cereus olduğu tahmin edilen 5 veya daha fazla sayıda pembe renkli, lesitinaz pozitif koloni seçilir. Petri kutusundaki koloni sayısı 5 adetten az ise, bulunan muhtemel kolonilerin tamamı alınır. Koloniler çok sayıda ve yığın halinde olup tek koloni seçimi mümkün değilse, MYP Agar besiyerinde bulunan 5 şüpheli koloniden tek koloni düşürebilmek için sürme yapılarak 30 oC'de 18-24 saat inkübasyona bırakılır ve ardından muhtemel koloniler seçilir (4).
Bacillus cereus identifikasyonunda uygulanan biyokimyasal testler ve bu testlerde Bacillus cereus 'un gösterdiği reaksiyonlar Çizelge 1 'de özetlenmiştir.
V: Değişken; V*: değişken, genellikle pozitif; G: gelişme; SBA, Sheep Blood Agar; n: %5 Sheep Blood Agarda B- hemolizis; o: 37 oC'de 24 saat inkübasyon.

Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 27.08.08, 03:36
Meraklı
 
Üyelik tarihi: May 2008
İletiler: 182
ziraat.müh. olağanüstü bir gizeme sahip!ziraat.müh. olağanüstü bir gizeme sahip!ziraat.müh. olağanüstü bir gizeme sahip!
Standart Bacillus cereus 'un Standart Analiz Yöntemi

Hızlı Analiz Yöntemleri
B. cereus aranmasında daha kısa sürede sonuç veren "Bacillus cereus Enterotoksin Test Kiti (BCET-RPLA)" önerilmektedir. Bu kit gıdalarda ve kültür filtratlarında B. cereus enterotoksininin pasif lateks aglütinasyon yoluyla belirlenmesi için hazırlanmıştır. RPLA tekniği bakteri toksinleri gibi çözülebilir antijeni belirleyen bir aglütinasyon tekniğidir (4).
Hızlı analizlerde önerilen bir diğer test kiti de "ELISA-VIA Enterotoksin Test Kiti"dir. Bu test kiti de lateks aglütinasyon yoluyla B. cereus enterotoksinini belirlenmektedir (6).
Bacillus cereus Analizlerinde Kullanılan Bazı Modifiye Besiyerleri Bacillus cereus Medium (BCM)
Besiyeri bileşimi (110 ml için)

D- Mannitol 1,0 g; (NH4)2PO4 0,1 g; KCl 0,02 g; MgSO4.7H2O 0,02 g; Maya ekstraktı 0,02 g; Bromkresol moru 0,4 g; Yumurta sarısı emülsiyonu 10,0 ml; Agar 2,0 g; Damıtık su 100 ml
Yumurta sarısı emülsiyonu, %20 ;
Bileşim
Tavuk yumurtası sarısı 11 adet; bütün tavuk yumurtası 1 adet; % 9 'luk NaCl çözeltisi 80.0 ml
Yumurta sarısı emülsiyonunun hazırlanması, %20 : 1:100 dilüsyonda hazırlanan cıva klorür solüsyonunda yumurtalar en az 1 dakika bırakılıp, ıslatılır. Yumurtalar kırılarak sarısı ve beyazı ayrılır.Yumurta sarıları bir bütün tavuk yumurtası ile karıştırılır. Yumurta sarısı emülsiyonunun 20,0 ml'si ölçülür ve üzerine 80,0 ml % 0,9'luk NaCl solüsyonu eklenir. Tamamen karıştırılır. Filtreden geçirilerek sterilize edilir. 45-50 °C'ye ısıtılır.
Besiyerinin hazırlanması: Yumurta sarısı emülsiyonu hariç bütün bileşenler eklenir ve üzerlerine 100 ml damıtık su ilave edilir. Yavaş ısıtma ile kaynatılır. 121 °C'de 15 dakika otoklavlanır. 10,0 ml yumurta sarısı emülsiyonu aseptik olarak eklenir. Tamamen karıştırılır. Steril Petri kutularına veya tüplere dağıtılır.
Bu besiyeri B. cereus 'un geliştirilmesinde kullanılır.

Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 27.08.08, 03:37
Meraklı
 
Üyelik tarihi: May 2008
İletiler: 182
ziraat.müh. olağanüstü bir gizeme sahip!ziraat.müh. olağanüstü bir gizeme sahip!ziraat.müh. olağanüstü bir gizeme sahip!
Standart Bacillus cereus 'un Standart Analiz Yöntemi

Bacillus cereus Selective Agar Base
Besiyeri bileşimi (1 Litre için )
Sodyum piruvat 10,0 g; Mannitol 10,0 g; Na2HPO4 2,5 g; NaCl 2,0 g; Pepton 1,0 g; KH2PO4 0,25 g; Bromotimol mavisi 0,12 g; MgSO4.7H2O 0,1 g; Yumurta sarısı emülsiyonu 25,0 ml; Polimiksin B çözeltisi 10,0 ml; Agar 15,0 g; Damıtık su 965 ml

Yumurta sarısı emülsiyonu;
Bileşim
Tavuk yumurtası sarısı 11 adet; bütün tavuk yumurtası 1 adet
Yumurta sarısı emülsiyonunun hazırlanması: 1:100 dilüsyonda hazırlanan cıva klorür solüsyonunda yumurtalar en az 1 dakika bırakılıp, ıslatılır. Yumurtalar kırılarak sarısı ve beyazı ayrılır. Yumurta sarıları bir bütün tavuk yumurtası ile karıştırılır.
Polimiksin B çözeltisi;
Bileşim ( 10,0 ml için )
Polimiksin B 100,000 U; Damıtık su 10,0 ml
Polimiksin B çözeltisinin hazırlanışı: Polimiksin B, 10,0 ml damıtık su eklenerek tamamen karıştırılır ve filtreden geçirilerek sterilize edilir.
Besiyerinin hazırlanışı: Yumurta sarısı emülsiyonu ile Polimiksin B çözeltisi hariç bütün Bileşenler 965 ml damıtık su eklenerek karıştırılır. Yavaş ısıtma ile kaynatılır. Tüplere dağıtılır. 121 °C'de 15 dakika otoklavlanır. 50 °C'ye soğutulur. 10,0 ml steril Polimiksin B çözeltisi ve 25,0 ml yumurta sarısı emülsiyonu aseptik olarak eklenir. Tamamen karıştırılır. Steril Petri kutularına dağıtılır veya tüplerde kalır.
Bu besiyeri B. cereus 'un seçilmesinde ve identifikasyonunda olduğu gibi ayrıca izolasyonunda ve sayılmasında da kullanılmaktadır. B. cereus bu besiyerinde 5 mm çaplı turkuaz renkli koloniler oluşturmaktadır. Koloni etrafındaki çökelme halkası da turkuaz renktedir.

Bacillus cereus Motility Medium
Besiyeri Bileşim ( 1 Litre için )
Pankreatik enzimlerle parçalanmış kazein 10,0 g; Glikoz 5,0 g; Na2HPO4 2,5 g; Maya ekstraktı 2,5 g; Agar 3,0 g ; DAmıtık su 1000 ml
Besiyerinin hazırlanması: Bileşenler eklenerek 1000 ml damıtık su ile tamamen karıştırılır. Yavaş ısıtma ile kaynatılır. 2 'şer ml olarak tüplere dağıtılır. 121°C'de 15 dakika otoklavlanır.
Bu besiyeri B. cereus 'un geliştirilmesi ve hareketliliğinin tespitinde kullanılmaktadır.

G Medium
Besiyeri bileşimi (1 litre için)
(NH4)2SO4 2,0 g; Maya ekstraktı 2,0 g; Glikoz 1,0 g; K2HPO4 0,6 g; KH2PO4 0,4 g; MgSO4 .7 H2O 0,2 g; CaCl2 0,08 g; MnSO4.H2O 0,05 g; CuSO4.5 H2O 5,0 mg; ZnSO4.7 H2O 5,0 mg ; FeSO4.7 H2O 0,5 mg ; damıtık su 1000 ml
Besiyerinin hazırlanışı: Bileşenler eklenerek 1000 ml damıtık su ile tamamen karıştırılır.Tüp veya erlenlere dağıtılır. 121 oC'de 15 dakika otoklavlanır.
Bu besiyeri B. cereus 'un geliştirilmesi ve muhafaza edilmesinde kullanılmaktadır.

Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 27.08.08, 03:48
Meraklı
 
Üyelik tarihi: May 2008
İletiler: 182
ziraat.müh. olağanüstü bir gizeme sahip!ziraat.müh. olağanüstü bir gizeme sahip!ziraat.müh. olağanüstü bir gizeme sahip!
Standart Bacillus cereus 'un Standart Analiz Yöntemi

Heart Infusion Agar
Besiyeri bileşimi (1 Litre için)
Sığır kalbi 500,0 g; Triptoz 10,0 g; NaCl 5,0 g; Agar 15,0 g; Damıtık su 1000 ml
Besiyerinin hazırlanışı: Bileşenler eklenerek 1000 ml damıtık su ile tamamen karıştırılır.Yavaş ısıtma ile kaynatılır. Tüplere veya erlenlere dağıtılır. 121 oC'de minimum 15 dakika otoklavlanır. Steril Petri kutularına aktarılır veya tüplerde bırakılır.
Bu besiyeri B. cereus 'un geliştirilmesinde ve saklanmasında kullanılabilmektedir.
Kim- Goepfert Agar (KG Agar)
Besiyeri bileşimi (1 Litre için)
Çözelti A 900,0 ml ; Yumurta sarısı emülsiyonu (%50) 100,0 ml; Polimiksin B çözeltisi 1,0 ml
Çözelti A;
Bileşim (900 ml için)
Pepton 1,0 g; Maya ekstraktı 0,5 g; Fenol kırmızı 0,025 g; Agar 18,0 g; Damıtık su 900 ml
Çözelti A'nın hazırlanışı: Bileşenler eklenerek 900,0 ml damıtık su ile tamamen karıştırılır. pH 6,8'e ayarlanır. 121 oC'de 15 dakika otoklavlanır. 45-50 oC'ye soğutulur.
Yumurta sarısı emülsiyonu, % 50 ;
Bileşim (100,0 ml için)
Tavuk yumurtası sarısı 11 adet; Bütün tavuk yumurtası 1 adet; % 9 'luk NaCl çözeltisi 50,0 ml
Yumurta sarısı emülsiyonunun hazırlanışı, % 50 : 1:100 dilüsyonda hazırlanan cıva klorür solüsyonunda yumurtalar minimum 1 dakika bırakılıp, ıslatılır. Yumurtalar kırılıp sarısı ile beyazı ayrılır. Yumurta sarılarına bir bütün tavuk yumurtası eklenir. 50,0 ml yumurta sarısı ölçülür ve 50,0 ml % 9 'luk NaCl solüsyonu ilave edilir. Tamamen karıştırılır. Filtre ile yapılan sterilizasyon sonrası 45-50°C'ye ısıtılır.
Polimiksin B çözeltisi;
Bileşim (5 ml için)
Polimiksin B 500,000 U ; Damıtık su 5 ml
Polimiksin B çözeltisinin hazırlanışı: Polimiksin B, 5 ml damıtık su ilavesi ile tamamen karıştırılır. Filtreden geçirilerek sterilize edilir.
Besiyerinin hazırlanışı: 900,0 ml soğutulmuş steril Çözelti A içerisine aseptik olarak steril 100,0 ml yumurta sarısı emülsiyonu ve steril 1,0 ml Polimiksin B çözeltisi ilave edilir. Tamamen karıştırılır. Steril Petri kutularına aktarılır. Kullanılmadan önce besiyeri 30 oC'de 24 saat karanlıkta bekletilmelidir.
Bu besiyeri B. cereus 'un ayırt edilmesi ve geliştirilmesinde kullanılmaktadır.
Yukarıda bahsedilen besiyerleri dışında Lisozim Broth, Mannitol Egg Yolk Polymyxin Agar, Mannitol Yolk Polymyxin Agar (MYP Agar), Motility Medium, Organic Medium, Polymyxin Pruvate Egg Yolk Mannitol Bromthymol Blue Agar (PEMBA), S Broth, Trypticase Soy Polymyxin Broth, Smith, Gordon ve Clark tarafından modifiye edilmiş VP Broth gibi modifiye besiyerleri de bulunmakta ve B. cereus 'un analizlerinde kullanılmaktadır (7).


KaynakPdf
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf 702060302.pdf (241,9 KB (Kilobyte), 182x kez indirilmiştir)
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
'un, analiz, bacillus, cereus, standart, yöntemi

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 10:59 .