Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Mühendislik Fakültesi > Makine Mühendisliği Bölümü > Ticari Nükleer Santral Modellerinin Yakıt Masraflarına Göre Elektrik Üretim Maliyetlerinin Değerlendilirmesi

Makine Mühendisliği Bölümü hakkinda Ticari Nükleer Santral Modellerinin Yakıt Masraflarına Göre Elektrik Üretim Maliyetlerinin Değerlendilirmesi ile ilgili bilgiler


Ticari Nükleer Santral Modellerinin Yakıt Masraflarına Göre Elektrik Üretim Maliyetlerinin Değerlendilirmesi-Evaluation Of Electricity Production Cost Of Commercial Nuclear Power Plant Models Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, üretip tükettikleri enerji ile ölçülür. Dünya

Like Tree1Likes
  • 1 Post By parametre

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 19.10.10, 12:33
parametre - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Genel Yönetici
 
Üyelik tarihi: Sep 2009
Nereden: Kocaeli
İletiler: 568
parametre için ne kadar gurur duyulsa azdır.parametre için ne kadar gurur duyulsa azdır.parametre için ne kadar gurur duyulsa azdır.parametre için ne kadar gurur duyulsa azdır.parametre için ne kadar gurur duyulsa azdır.parametre için ne kadar gurur duyulsa azdır.parametre için ne kadar gurur duyulsa azdır.parametre için ne kadar gurur duyulsa azdır.parametre için ne kadar gurur duyulsa azdır.parametre için ne kadar gurur duyulsa azdır.parametre için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Ticari Nükleer Santral Modellerinin Yakıt Masraflarına Göre Elektrik Üretim Maliyetlerinin Değerlendilirmesi

Ticari Nükleer Santral Modellerinin Yakıt Masraflarına Göre Elektrik Üretim Maliyetlerinin Değerlendilirmesi-Evaluation Of Electricity Production Cost Of Commercial Nuclear Power Plant Models
Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, üretip tükettikleri enerji ile ölçülür. Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesinin enerji raporuna göre ülkemiz için 2010 yılındaki elektrik ihtiyacının karşılanması için toplam 2000 MW(e) kapasiteli nükleer santralın kurulmasına ihtiyaç olduğu açıklanmıştır. Türkiye 'de kurulması düşünülen Nükleer Elektrik Santralı için basınçlı su reaktörü (PWR), kaynar su reaktörü (BWR), basınçlı ağır su reaktörü CANDU (PHWR) olmak üzere üç tip ticari reaktör modeli sözkonusudur. Bu makaledeki amacımız bu modelleri kWh üretimde yakıt maliyeti açısından karşılaştırarak Türkiye için nükleer enerjinin gerekliliğini göstermektir.
nuclearpower1.jpg
The level of the development of countries is being measured by the country's quantity of production and consumption energy. Concerning Turkey, according to an energy report of The World Energy Council Turkish National Committee in order to meet the electricity needs of the country in 2010, there should be founded a 2000 MW(e) capacity nuclear power plant. For the nuclear electric power plant considered to be founded in Turkey, three types of commercial reactor models, that are Pressiued Water Reactor (PWR), Boiling Water Reactor (BWR) and Pressiued Heavy Water Reactor CANDU (PHWR), can be considered. Our aim in this article is to prove the necessity of nuclear energy in Turkey by comparing these three models in terms of kWh cost.
I. GİRİŞ
Nükleer enerjinin kullanılmaya başlamasından bugüne dek geçen yaklaşık elli yıl içinde bir çok nükleer reaktör tipi tasarlanmış, imal edilmiş ve çalıştırılmıştır; ancak günümüzde ticari olan nükleer santral tipleri çok az sayıdadır. Hafif su teknolojisi olarak adlandırılan normal su ile soğutulan reaktörleri kapsayan teknoloji ve ağır su teknolojisi adını verdiğimiz hidrojenin bir izotopu olan deteryumdan yapılan ağır su ile soğutulan reaktörleri kapsayan teknoloji, günümüzde ticari olarak kullanılmaktadır. Yüksek sıcaklıkta çalışan gaz soğutmalı reaktörler ve sıvı metal soğutmalı hızlı üretken reaktörler ise, gelecekte kullanıma girmeye adaydır.
Ülkemizin gelişmesine paralel olarak artan elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak için çeşitli enerji kaynakları, özellikle nükleer enerji kaçınılmaz olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde yapımı düşünülen Nükleer Santralın, Atatürk barajının ürettiği elektrik enerjisinden daha fazla elektrik enerjisi üretmesi planlanmaktadır. Bu boyuttaki bir yatırımın hem ülkemizin hem de santral çevresindeki yerleşim birimlerinin ekonomik ve teknolojik gelişimine önemli katkıları olacağı kesindir. Türkiye'nin hidrolik ve kömüre bağlı elektrik üretim kapasitesi 245 milyar kWh ile sınırlıdır. 2005¬2010 yılları arasında Türkiye'nin elektrik enerji talebi bu miktarı aşacak ve yıllık yaklaşık %8 talep büyümesi ile 300 milyar kWh civarına ulaşacaktır. Bu ihtiyacın 2000 MW(e)'lık kısmını nükleer santralın karşılaması planlanmaktadır.
santralların %27'sini oluşturur ve çoğunlukla Batı Avrupa ve Amerika'da kurulmuştur. İngiltere ve Japonya'da ticari olmayan modeldeki nükleer santralların toplam kapasitesi yaklaşık %8'dir. Basınçlı ağır su reaktörü sınıfına giren CANDU modelinin sayısına baktığımızda diğer modellere göre %7.6 gibi oldukça az olduğu ve çoğunluğunun Kanada'da inşa edilmiş, dünya çapındaki uygulamalarında ise, genelde Arjantin, Romanya, Hindistan, Pakistan, Güney Kore gibi gelişmekte olan ülkelerde olduğu görülmektedir [2].
BWR tipi reaktörler bir çok yönden PWR reaktörlerine benzemekle birlikte, temel fark reaktör koru içinde kaynama olayına izin verilmesidir. Bu modelin diğer hafif sulu reaktörlere göre üstünlüğü reaktör koru içinde elde edilen buharın doğrudan tribünlere gönderilmesidir.
Yakıt elemanı temini açısından CANDU, PWR ve BWR modellerinin her üçünde de dışa bağımlılık söz konusudur. CANDU modelinde kullanılan doğal uranyum yakıtının giriş zenginliği %0.71 ve yakıt verimi %50'dir. PWR modelindeki santralde yakıt zenginliği %3 ile %3.2, BWR modelindeki santralde ise %2.5 ile %3'tür. PWR ve BWR nükleer santrallerinde zenginleştirilmiş uranyum kullanıldığı için yakıt verimi daha fazladır. CANDU modeli santralların yakıt tüketimleri basınçlı su reaktörlerine göre yaklaşık dört kat daha fazladır.
Atık yakıt saklama yönünden karşılaştırıldığında, CANDU modellerinde santral çalışırken periyodik olarak sürekli yakıt değişimi söz konusu olduğu için büyük bir saklama deposuna ihtiyaç vardır. PWR modelinde ise yakıt değişimi 3-4 ayda bir olup tekrar işleme tabi tutulmaktadır ve daha az atık yakıt olmaktadır. Bu sebeble CANDU modelindeki gibi çok fazla depolama havuzlarına gerek kalmamaktadır. Böylece maliyet oldukça azalmaktadır.
PWR tipi santrallarda herhangi bir kaza anında reaktör korunun soğutulmasını sağlamak için kullanılan güvenlik sistemleri genellikle yüksek ve alçak basınçta çalışan sistemler ve akümülatorlerden oluşur. Akümülatorler, 3-4.5 MPa'da azotla basınçlandırılmış boronlu soğuk su bulunan büyük hacimli tanklardır. Ayrıca yedek besleme suyu sistemi, kazanlar veya reaktörün durdurulması sırasında buhar üreteçlerinden ısı çekilmesini sağlamak için kullanılır.
BWR modeli reaktörler, olası bir kaza durumunda reaktörün güvenli bir şekilde durdurulması için gerekli donanımlara sahiptir. Reaktörde oluşan herhangi bir geçiş sırasında düşük basınç su injeksiyon sistemi, bağımsız düşük ve yüksek basınç yağmurlama sistemleri ve yoğuşma havuzu sistemi ile sistemin bütünlüğünün korunması sağlanmaktadır. Reaktör koruma kabı ile de radyasyonun atmosfere sızması engellenmektedir.
CANDU tipi santraller oldukça karmaşık sistemlerden meydana gelmektedir. Güvenlik felsefesi açısından bu durum iyi karşılanmamaktadır. Karmaşıklığa rağmen, bu sistemler iki bağımsız bilgisayar sistemi tarafından kontrol edilmektedir ve her iki bilgisayar sistemi tek başına tüm kontrolu gerçekleştirebilecek yetenekte tasarımlanmıştır. İkisi de devre dışı kalırsa reaktör güvenli bir şekilde kapanmaktadır. Bu yüzden sistemlerin karmaşık olması güvenlik açısından fazla bir önem arz etmemektedir [3-6]. İncelendiğinde CANDU tipi santralların bütün güvenlik felsefelerine çok iyi şekilde uyularak tasarlandığı görülmektedir. Çeşitlilik, paralel yedekli olma, fiziksel ayrılma, güvenli bölgede kalma, otomatik kontrol gibi tasarım ilkeleri tam olarak yerine getirilmiştir.
Bunların dışında CANDU modeli santralların termik verimi %29-31, PWR ve BWR modeli santrallarda ise termik verim %33'tür. Bu da PWR ile BWR modellerinin daha efektif olduğunu göstermektedir. CANDU reaktörleri , sahip oldukları değişik avantajlardan dolayı nükleer teknolojiye sahip olmak isteyen ülkelerin ilgisini çekmiştir. 2000 yılında devreye girecek CANDU reaktörlerinde üretilen elektriğin maliyetinin büyük bir kısmını yatırım maliyeti belirlemektedir ve toplam maliyetin %56.5'lik bölümünü oluşturmaktadır. Yakıt maliyeti toplam maliyetin %22.5 bölümü olup %21'lik kısmını da işletme ve bakım maliyeti oluşturmaktadır. Bir santralde üretilen enerjinin kWh maliyeti üç ana kalemden oluşur [7,8].
1. Yıllık Sermaye Masrafları: Santralın toplam yatırım masraflarının, santralın ömrü dikkate alınarak çeşitli amortisman metotlarıyla bulunan ve bir yıla isabet eden masraflardır. Buna sabit masraflar da denir.
Yatırımdan gelen yıllık sermaye (sabit) masrafları aşagıdaki formül ile hesaplanır.

Nimeti DÖNER
Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, KÜTAHYA
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf 7.pdf (202,3 KB (Kilobyte), 23x kez indirilmiştir)
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Tejnikleri Kursu

NuveRadyo Linki
Flatcast Tema Yapımı
Photoshop Dersleri Linki
Corel Draw Dersleri Linki
Corel PHOTO-PAINT Dersleri
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
değerlendilirmesi, elektrik, göre, maliyetlerinin, masraflarına, modellerinin, nükleer, santral, ticari, üretim, yakıt

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 20:23 .