Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Mühendislik Fakültesi > Maden Mühendisliği Bölümü > Uzay Görüntülerinden Türkiye çizgisellik haritası ve maden Aramaları

Maden Mühendisliği Bölümü hakkinda Uzay Görüntülerinden Türkiye çizgisellik haritası ve maden Aramaları ile ilgili bilgiler


Uzay Görüntülerinden TÜRKİYE ÇİZGİSELLİK HARİTASI Ve MADEN Aramaları İçin Hedef Sahalarının Seçilmesi, Bölgesel Çizgiselliklerin Deprem Ve Sıcaksu Kaynakları İle İlişkisi Özet Uzay görüntülerinin aynı ışık şartlarında geniş alanları planimetrik gözleme

Like Tree15Likes

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 16.03.08, 18:02
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Uzay Görüntülerinden Türkiye çizgisellik haritası ve maden Aramaları

Uzay Görüntülerinden TÜRKİYE ÇİZGİSELLİK HARİTASI Ve MADEN Aramaları
İçin Hedef Sahalarının Seçilmesi, Bölgesel Çizgiselliklerin
Deprem Ve Sıcaksu Kaynakları İle İlişkisi


Özet


Uzay görüntülerinin aynı ışık şartlarında geniş alanları planimetrik gözleme olanağını sağlama açısından,
yerbilimlerinde bölgesel değerlendirmeler yapılmasında önemli yerleri vardır. Türkiye'nin tektonik hatlarına genel bir
bakış sağlamak ve maden aramalarında hedef sahalarının belirlenmesine yardımcı olmak amacıyle 1:500 000 ölçekli Türkiye'nin
uzay fotoğraflarının tümü incelenerek bir çizgisellik haritası hazırlanmıştır. Bu haritada Türkiye'de metalik
maden yataklarının on bölgede toplandığı izlenmiş, bunlardan özellikle iki bölgenin yeterince incelendiği sonucuna varılmıştır.
Deprem odakları, madensuları, içmece ve kaplıcaların uzay görüntülerinden hazırlanan çizgiselliklerle ilişkileri
araştırılmış, deprem odaklan ve kaplıcaların bölgesel kırık hatları üzerinde sıralandığı izlenmiştir.


Giriş

Yerbilimlerinde uzaktan algılama yöntemleri, yerden yapılan çalışmalarda masrafları en az
seviyede tutarak elde edilen sonuçları en yüksek düzeye çıkarmak amacıyle kullanılır. Uzaktan algılanmış
verilerden yeraltı jeolojisinin öngörülmesi, yorumcunun yeryüzünden yayılan elektromanyetik
enerjinin değişimini inceleyerek yüzeydeki ilişkilerin bilinen modellerin öngördüğü şekilde yeraltında
devamı saptama yeteneğine bağlıdır.
Uzaktan algılama yeryüzeyinin incelenmesi ve maden aramalarında kullanılan yöntemlerden
biri olmasına karşın, aynı fotoğraf üzerinde geniş alanların incelenebilmesi ve büyük fay
izlerinin yüzlerce kilometre izlenmesi yönünden önemli yararlar sağlamaktadır.
Bu çalışmanın amacı, yüzey şekillerini, fay, kırık ve kıvrımların bölgesel dağılımını tanımlamak,
bunların oluşumlarına olanak dahilinde yorum getirmek ve bir harita üzerinde yerleştirilerek bilinen
cevherleşmelerle deprem ve sıcaksu kaynaklarıyle ilişkilerini araştırmaktır.

YORUM YÖNTEMİ

Dört ayrı bantta Landsat görüntüleri (4. bant 0.5-0.6 m; 5. bant 0.6-07 m; 6. bant 0.7-0.8
m ve 7. bant 0.8-1.1 m) kullanılmıştır. Türkiye'nin 1:500 000 ölçekte 7. bant mozayiği yapılarak
genel bir yorum yapılmıştır (Şek. 1). Önemli görülen bazı bölgelerde daha ayrıntılı incelemeler
için renk katıcı gözleyici (colour additive viewer) ve yoğunluk dilimleyici aletler (density slicer) kullanılmıştır.
Renk katıcı gözleyici ile 1:1 000 000 ve l :500 000 ölçekte incelemeler yapıldığı gibi, yer yer
l :250 000 ölçekte fotoğraflar siyah-beyaz olarak büyütülerek daha ayrıntılı incelemelere gidilmiştir.
Türkiye'nin 1:500 000 ölçekli jeoloji haritası, yorum sonuçlarını deneştirmek amacıyle kullanılmıştır.

İsmail HENDEN

__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 16.03.08, 18:05
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Çizgisellik ve Dairesel Yapıların Belirlenmesi

ÇİZGİSELLİKLER VE DAİRESEL YAPILARIN BELİRLENMESİ

Görünürde bir hareket olmamasına karşın, eklemler ve kırılma düzlemleri, en çok rastlanan
kırılma çeşitleri olup, kayaçların kırılmasında ve aşınmasında önemli etkendirler.

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Jeofizik Dairesi, Ankara.
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 16.03.08, 18:12
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Uzay Görüntülerinden Çizgisellik Haritası

UZAY GÖRÜNTÜLERİNDEN ÇİZGİSELLİK HARİTASI

Kayaçlarda kırık türleri içinde faylara daha az sıklıkta rastlanılır. Pekişmemiş malzeme, toprak ve alüvyon faylar tarafından kesilirler. Maden aramaları ve genelde yeryüzeyini ilgilendiren çalışlarda çok önemli olan fayların uzay görüntülerinden tespiti oldukça kolaydır. Büyük faylar onlarca ve yüzlerce kilometre uzanabilmelerine karşın, yüzeyde bazı kısımları gizli kalmış olabilir. Uzay görüntülerinin aynı ışık koşullarında geniş alanları kapsaması, fayların görülebilen bölümlerinin büyük bir fay sisteminin parçaları oluşunu ortaya koymaktadır.

Birçok önemli cevher yatakları, büyük kırık sistemlerinin kesişme noktalarında yerleşmişlerdir.
Özellikle, eğer bu kesişme noktaları granitik sokulum kayaçlarının çevresinde ise cevherleşme olasılığı çok büyüktür. Bazı kırıkların yerin derinliklerine kadar hatta mantoya kadar indiği düşünülmektedir.
Bunlar sokulum kayaçlarının yerleşimi ve metal içeriği ile bu kayaçların diğer bileşimlerini taşıyan hidrotermal eriyikler için çıkış yolları meydana getiren zayıf zonlar oluşturmuşlardır (Badgeley,1959, 1962, 1965; Butler, 1933; Mayo, 1958; Schmitt, 1966; Turneaure, 1955; Wisser, 1959, 1960).

Dairesel yapılar dom şeklindeki sokulum kayaçlarından oluşmuştur (lakolit, stok,bos). Genellikle önemli miktarda ilksel cevher yataklarının bu kayaçlar etrafında yerleştiği kabul edilmektedir.

Uzay görüntülerinin yorumu çeşitli ölçeklerde gerçekleştirilmiştir. Başlangıçta foto-çizgisellikler ve l :500 000 ölçekli siyah-beyaz 7. bant uzay görüntüsü mozayiğinden haritalanmıştır (Şek. 1)
Bazı bölgeler renkli bileşik (colour composite) görüntülerden, l :1 000 000 ve l :500 000 ölçekte incelenerek denetlenmiştir. Daha büyük ölçeğe gereksinim olduğu yörelerde l :250 000 ölçeğe kadar inilmiştir.
Çeşitli ölçeklerde yapılan yorumları takiben bilinen cevher yatakları ve domsal yapılar l :500 000 ölçekli çizgisellik haritası üzerinde tespit edilmiştir (Şek. 2). Aynı çizgisellik haritası üzennde deprem odakları ve sıcaksu kaynakları yerleştirilmiştir (Şek.3). Farklı ölçeklerde yapılan incelemenin amacı, hedef sahalarını bölgesel ve yöresel ölçekte tespit etmek, bu sahalardaki çizgisellik, dairesel yapılar ve metalik maden yatakları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak, deprem odakları ve sıcaksu, madensuları ile çizgisellikler arasındaki (varsa) ilişkileri belirlemektir.

Yerel yapılarla ilgili çizgisellikler

Bunlar hava fotoğraflarında kolaylıkla belirlenebilen, fakat uzay görüntülerinde çok belirgin olmayan çizgisellikler dir. Genellikle 10 km veya daha az uzunlukta olup, hava fotoğrafları ve arazi çalışmaları ile belirlenebilirler. Bu çizgisellikler kıvrım, fay, eklem ve damarların litolojik dokanak ve diğer ayrıntılı jeoloji verilerini içererek, cevher oluşumlarının doğrudan belirlenmesine yardımcı olabilir, Genellikle yüzey ve yüzeye yakın olayları belirlemeye uygun olup, yüzeylemeyen cevher yataklarının bulunması için kılavuz olamazlar. Bu çizgiselliklerde yönlenme tamamen içinde bulundukları yapı ile ilişkilidir.

Uzay görüntülerinin incelenmesinde bu çizgisellikler belirlenmemiştir.

Bölgesel yapısal durumla ilgili çizgisellikler

Uzay görüntülerinin incelenmesinde, genellikle haritalanan çizgisellikler bölgesel olanlardır.
Bunlar çoğunlukla 10-200 km uzunluktadırlar. Bazı yerlerde daha uzun ve önemli çizgiselliğin parçası olabilirler.

Bölgesel yapısal durumla ilgili çizgisellikler, kıvrımların, fayların ve kıvrım zonunu belirleyen diğer yapıların belirtisidir. Büyük litolojik birimlerin dokanakları ve eklemler de uzay görüntülerinde çizgisel bir görünüm arz ederler.

Bölgesel yapısal durumu gösteren çizgiselliklerde genellikle bölgesel bir yönlenme gözlenir.
Bu yönlenme tektonik birimin iç özelliği ile ilişkili olup, çoğunlukla komşu veya yakın tektonik birimlerden farklıdır.

Bölgesel çizgisellikler maden aramada hedef sahalarının tespitinde ve cevher yataklarının toplandığı yerel konumların belirlenmesinde önemli rol oynarlar. Belirlenen bu küçük alanlar, arazide daha ayrıntılı çalışma için hedef sahalarını oluştururlar. Cevherleşme ile çizgisellikler arasında büyük bir uyum gözlenmektedir. Özellikle Adana-Kayseri arasında (Mansurlu Bölgesi'nde), Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, Biga Yarımadası'nda ve Hasançelebi-Divriği Bölgelerin'de, bu uyum dikkat çekicidir. Bilinen cevher yataklarının büyük çoğunluğu, bu çizgiselliklerin 1-5 km yakınında yer almaktadır.
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 16.03.08, 18:15
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Kabuksal tektonikle ilgili çizgisellikler

Kabuksal tektonikle ilgili çizgisellikler

Kabuksal tektonik ile ilgili çizgisellikler, 200 km den daha uzun ve genellikle 1000 km veya daha uzun mesafelere kadar uzanabilirler. Bunlar çoğunlukla bölgesel yapısal birimlerin sınırlarının tamamını, bir kısmını veya bu yapısal birimler içinde farklı yapısal konumları ayıran bir zonu belirledikleri gibi, bölgesel yapısal birimleri veya farklı yapısal konumdaki birimleri de kesebilirler.

Bu çizgisellikler, yüzeysel jeoloji yapılarının yönlenmelerinin bileşimi olarak ortaya çıkar.
Vadilerin veya sırtların aynı yönde uzanımı, toprak çeşidi, nem oranı veya bitki örtüsünün değişimine bağlı ton değişiminin çizgisel bir görünüm alması, bu çizgisellikleri belirler. Çoğu, çok belirgin olmayan dağınık bir zon şeklinde görülebilir ve kısa mesafede belirsiz olabilir. Bu çizgiselliklerin bir kısmı bilinen büyük faylarla çakışabilir.

Bu çizgiselliklerin uzun mesafe katetmeleri, söz konusu yapıların Landsat mozayiklerinden belirlenmelerini kolaylaştırır. Bu yapıların meteorolojik amaçla çekilen görüntülerde belirlenmesi daha kolavdır.
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 16.03.08, 18:16
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Dairesel yapılar

Dairesel yapılar

Dairesel yapılar çizgiselliklerin incelenmesinde dairesel bir çizgisellik olarak görülebilir.
Bunlar da diğerleri gibi morfoloji ve ton değişimine göre belirlenirler ve bölgesel bir gelişme görünümü vermezler. Buna karşın tektonik konuma göre belli yörelerde yoğunluk kazandığı gözlenebilir (Niğde-Mansurlu, Bitlis Masifi, Doğu Karadeniz Bölgesi, Kuzeybatı Anadolu gibi). Bazı dairesel yapılar, büyük çizgisellikler üzerinde veya yakınında olduğu gibi, bazıları çizgiselliklerle çok az veya hiç ilişkili değildir.

Çapı onlarca kilometre veya daha küçük olan dairesel yapıların varlığı, yüzey jeolojisi ve bulundukları tektonik konumdan belirlenebilir. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bulunanların bir kısmı volkanik merkezlerle ilgili olabilir. Niğde-Mansurlu civarında, Kuzeybatı Anadolu, Bitlis Masifi civarındakiler ise, yüzeyde veya yüzeye yakın intruzif kayaçlarla ilişkili olabilir.

Maden yataklarının volkanik baca kompleksleri, kaldera, çarpma kraterleri, intruzif kayaçlar çevresinde alterasyon zonları ve dairesel porfiritik intruziflerle ilişkili olduğunun bilinmesi, bu yapıların incelenmesini önemli hale getirmektedir.

Uzay görüntülerinde dairesel yapılar, daire, eliptik veya iç içe halkalar ve radyal kırılmalar şeklinde kendini gösterir (Şek. 4).
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 16.03.08, 18:20
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Uzay Görüntülerinden Türkiye çizgisellik haritası ve maden Aramaları

__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #7  
Alt 16.03.08, 18:21
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Uzay Görüntülerinden Türkiye çizgisellik haritası ve maden Aramaları

__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #8  
Alt 16.03.08, 18:22
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Uzay Görüntülerinden Türkiye çizgisellik haritası ve maden Aramaları

__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #9  
Alt 16.03.08, 18:27
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Uzay Görüntülerinden Türkiye çizgisellik haritası

UZAY GÖRÜNTÜLERİNDEN ÇİZGİSELLİK HARİTASİ


Şek. 4 - Domsal yapıda kırılma şekilleri ve üstten görünüşleri.
a - Konik kırılma ve üstten görünüşü; b - Domsal kırılma ve üstten görünüşü; c - Radyal kırılma ve üstten görünüşü.

Koide ve Battacharji (1975), magma odası etrafında sonsuz bir elastik kayaç ortamında meydana gelebilecek kırık sistemleri için üç boyutlu bir çözüm önermiştir (Şek. 5). Kuramsal çözümlemeye göre, intrüzyon çevresinde belirgin radyal kırılmalar, belirgin halkalı kırıklar veya radyal ve halkalı kırık sistemleri ile magma intruzyonlarına bağlı çeşitli boyut ve şekilde domsal yükselmelerin ortasında meydana gelen çöküntüler gelişir.


Şek. 5 - Dikine uzanan bir magma odasında artan basınca göre kırık sistemlerinin oluşması (Koide ve Battacharji, 1975).
a - Magma ve hidrotermal basınç (düşük); b - Magma ve hidrotermal basınç (yüksek).

Magma kütlelerinin çevresinde oluşan basınç dağılımı analizine göre, magma kenarından dışa doğru, kesintisiz tansiyon kırık zonu, kırılgan fay zonu, kırılgan olmayan fay zonu ve faysız zon oluşmaktadır. Kırılgan fay zonları kesintisiz tansiyon kırık zonları cevherleşme için elverişli ortamlardır.

Uzay görüntülerinde dairesel yapıları belirlemek için akaçlama şekilleri önemli kılavuz, oluştururlar (Şek. 6). Akaçlamaların belirginliği ise aşınma evrelerine göre değişir.


Şek. 6 - İlerlemiş bir aşınma sonucu domsal yapının drenaj sistemi.
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #10  
Alt 16.03.08, 18:31
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Hedef Sahaları

HEDEF SAHALARI

Çizgisellik ve dairesel yapıları gösteren haritada 190 alanın cevher aramaları için hedef sahaları olabileceği izlenmiş ve bu alanların on bölgede gruplandıkları görülmüştür. Bu çalışmada göz önüne alınan metalik maden yatakları, Fe, Cu, Pb/Zn, Mn dir. Şekil 2 de bu maden yataklan ile çizgisellik ve dairesel yapıların doğrudan ilişkili olduğu açıkça görülmektedir. Ovalıoğlu
(1973), çeşitli «data ve bilgilen ek iki bölgenin ümitli olup, yeterince araştırılmadığı sonucuna varılmıştır.
On bölgeden Güneydoğu Türkiye'nin ve Kuzey Anadolu kesiminin (Kastamonu çevresinin) yeterince araştırılmadığı ortaya çıkmaktadır. Hedef sahalarınınm bölgesel ölçekte değerlendirilmesinden sonra her bölgenin ayrıntılı incelenmesine geçilerek olası cevherleşme alanlarının belirlenmesine gidilmiştir. Bu amaçla ilk olarak Adana-Kayseri arasında Mansurlu çevresi incelenmiştir
(Şek. 7). Bu bölgede KB-GD ve KD-GB yönlü kırık sistemlerinin kesişme noktalarında demir cevherleşmelerinin yerleştiği görülmüştür. Bütün cevherleşmelerin çapı yaklaşık 18-20 km olan dairesel bir yapı içinde yer almaktadır. Bu yapı derinde granitik bir sokulum kayacının belirtisi olabilir. Arazide yapılan gözlemlere göre, cevher getirici eriyikler KD-GB doğrultulu kırık sistemleri boyunca hareket edip, KB-GD yönlü kırık sistemleri ile kesim noktalarında metal içeriklerini bırakmışlardır. Kesim noktaları litoloji ve yapı olarak cevherleşmeye elverişli ise cevher yatakları bulmak olasılığı doğmaktadır.

__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
aramaları, çizgisellik, görüntülerinden, haritası, maden, türkiye, uzay

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 07:00 .