Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Mühendislik Fakültesi > Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü > Kil Minerallerinin Atık Su Arıtımında Kullanılabilirliği - Utilization of Clay Minera

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü hakkinda Kil Minerallerinin Atık Su Arıtımında Kullanılabilirliği - Utilization of Clay Minera ile ilgili bilgiler


Kil Minerallerinin Atık Su Arıtımında Kullanılabilirliği - Utilization of Clay Minerals in Wastewater Treatment Özet; Sunulan çalışmanın amacı kil minerallerinin atıksu arıtımında kullanılabilirliğinin araştırılmasıdır. Evsel ve endüstriyel atıksu örnekleri ile

Like Tree3Likes
  • 1 Post By safran çiçeği
  • 1 Post By safran çiçeği
  • 1 Post By safran çiçeği

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 28.06.08, 12:57
safran çiçeği - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Doçent
 
Üyelik tarihi: Nov 2006
Nereden: Dünya' dan...
İletiler: 4.634
Blog Başlıkları: 1
safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Kil Minerallerinin Atık Su Arıtımında Kullanılabilirliği - Utilization of Clay Minera

Kil Minerallerinin Atık Su Arıtımında Kullanılabilirliği - Utilization of Clay Minerals in Wastewater TreatmentÖzet; Sunulan çalışmanın amacı kil minerallerinin atıksu arıtımında kullanılabilirliğinin araştırılmasıdır. Evsel ve endüstriyel atıksu örnekleri ile yürütülen deneysel çalışmalarda rafine dolgu tipi kaolinit (hidrate alüminyum silikat) kullanılarak kimyasal arıtılabilirlik çalışmaları yapılmıştır. Deneysel çalışmalar kapsamında kaolinit koagülant ve flokülant olarak ayrı ayrı denenerek optimum dozları belirlenmiş ve yaygın olarak kullanılan alum, kireç, demir üç klorür gibi kimyasallar ile arıtma verimi esas alınarak karşılaştırılmışım Organik madde giderimi, Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) parametresine göre belirlenmiştir. Sonuçlar, kaolinitin flokülant olarak kullanılması halinde genelde daha yüksek arıtma verimi elde edilebileceğini ortaya koymuştur. Evsel atıksu ile yapılan denemelerde koagülant olarak alum, flokülant olarak kaolinit kullanılması durumunda %82 organik madde, %70 askıda katı madde ve %23 yağ-gres giderimi gerçekleşmiştir. Atıksuyun bulanıklığı tamamen giderilmiş, önemli pH değişimi olmamıştır. Endüstriyel atıksu ile yapılan denemelerde koagülant olarak demir üç klorür, flokülant olarak kaolinit kullanılması halinde en yüksek verime ulaşılmıştır. Bu koşullarda %99 organik madde, %83 askıda katı madde ve %85 yağ-gres giderimi gerçekleşmiştir. Endüstriyel atıksu denemelerinde kaolinit koagülant olarak da etkili bulunmuş, %96 KOI giderimi sağlanmıştır.

Abstract; The aim of presented study is the investigation of clay minerals utilization in the wastewater treatment. The chemical treatability studies were carried out by the refıned packing type kaolinite (hydrate aluminum silicate). By testing kaolinite as coagulant and flocculant separately within the experimental studies, optimum doses were determined, and on the basis of treatment effıciencies, results were compared with the chemicals such as alum, lime and ferric chloride which are widely used. The removal of organic matter was determined according to Chemical Oxygen Demand (COD) parameter. Higher treatment effıciencies were obtained when kaolinite was used as flocculant. For the domestic wastewater, 82% organic matter, 70% suspended solids matter, and 23% oil-grease removals were achieved when alum was used as coagulant and kaolinite was used as flocculant. The turbidity of wastewater was removed completely and insignifıcant differences were observed in pH parameter. For industrial wastewater samples, the highest effıciency was obtained when ferric chloride was used as coagulant and kaolinite was used as flocculant. in this case, 99% organic matter, 83% suspended solids matter, and 85% oil-grease removals were obtained. For the industrial wastewater treatment, the usage of kaolinite as coagulant yielded also effıcient results, 96% COD removal was obtained.


__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 28.06.08, 12:58
safran çiçeği - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Doçent
 
Üyelik tarihi: Nov 2006
Nereden: Dünya' dan...
İletiler: 4.634
Blog Başlıkları: 1
safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Kil Minerallerinin Atık Su Arıtımında Kullanılabilirliği - Utilization of Clay

GİRİŞ
Kimyasal maddelerle desteklenen yöntemleri (koagülasyon-flokülasyon, oksidasyon/ redüksiyon, flotasyon, vb.) su ve atıksu arıtımında organik madde, katı madde, bulanıklık, ağır metal, renk giderimi vb. amaçlarla başarıyla uygulanmaktadır (Golob ve ark. 2005). Arıtma verimi giderilecek parametre, kullanılan kimyasal madde, alıkonma süresi, karışım şiddeti gibi faktörlerden etkilenmekte; oluşan çamur miktarı kimyasal madde türüne göre az veya çok olabilmektedir (Tchobanoglous ve Burton 1991). Biyolojik süreçler ile karşılaştırıldığında işletmeye alma kolaylığının olması, organik maddenin biyolojik mekanizmalarla parçalanamayan kısmının çökeltilerek giderilebilmesi, arıtma veriminin atıksu debisi ve niteliğindeki değişikliklerden fazla etkilenmemesi gibi avantajları özellikle endüstriyel atıksu arıtımında tercih edilmesine sebep olmaktadır (Kim ve ark. 2004). Öte yandan, kimyasal madde kullanımı nedeniyle işletme giderlerinin yüksek olması ve çamur miktarının fazla olması nedeniyle çamur uzaklaştırma işlemlerinin maliyetinin artması en önemli dezavantajları olarak gösterilmektedir (Alpaslan ve ark. 2002). Bu nedenle son yıllarda yapılan araştırmalar kullanılan kimyasal malzemeler üzerine yoğunlaşmakta ve kimyasal madde tüketimini azaltmaya yönelik, maliyeti düşük yeni alternatifler incelenmektedir (Tayim ve Al-yazouri 2005).
Sunulan çalışmanın konusu olan kil mineralleri, yüksek iyon değiştirme, absorpsiyon ve kataliz özelliklerinin yamsıra doğal ve düşük maliyetli olması nedeniyle atıksu arıtımında kullanılan doğal malzemelerdendir (Ingram ve ark. 2003). Literatürde farklı bölgelerden çıkartılan kil grubu minerallerin toksik kirleticilerin, pestisit ve herbisitlerin, boyaların ve bazı metal iyonlarının gideriminde etkin biçimde kullanılabileceğine dair çalışmalar bulunmaktadır (Li ve ark. 2003). Sunulan çalışmada piyasada yaygın olarak kullanılan kimyasallara alternatif olarak kil grubu mineraller*den kaolinitin koagülant veya flokülant olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Kaolinitin koagülant veya flokülant olarak kullanılması ile kimyasal arıtma işlemlerinin en büyük dezavantajı olarak öne sürülen işletme maliyetinin azaltılması hedeflen*miştir. Ayrıca, Devlet Planlama Teşkilatı (Anony-mous 2001) ve Maden Tetkik ve Arama Kurumları*nın araştırmalarına göre küçümsenmeyecek miktarda (100 milyon tonun üzeri) kaolin rezervine sahip ülkemiz için kolay bulunabilir, ucuz ve doğal bir malzemenin (kaolinit) değerlendirilmesiyle kimyasal arıtma işleminin maliyet etkin hale gelmesi, gerek ön arıtma, gerek son arıtma, gerekse de ana arıtma kademesi olarak uygulanabilirliğinin arttırılması amaçlanmıştır.


MATERYAL VE METOT
Ham Atıksuyun Özellikleri
Deneysel çalışmalarda oluklu mukavva üreti minden kaynaklanan proses atık suyunun (endüstriyel atıksu) ve evsel atıksularm koagülasyon, flokülasyon ve çökeltim işlemleri kullanılarak arıtımı incelenmiştir. Çok tabakalı karton olarak adlandırılan oluklu mukavva tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli miktarlarda tüketilen bir ambalaj malzemesidir. Dayanıklı ve hafif olması gibi avantajları nedeniyle üretimin gün geçtikçe arttığı oluklu mukavva endüstrisinde üretim iki aşamadan oluşmaktadır;
i) oluklu mukavva tabakalarının özel bir yapıştırıcı ile yapıştırılması (oluklu mukavvanın üre*timi) oluklu mukavva üzerine boya baskı işlemle*rinin yapılması.
Yukarıda belirtilen işlemlerden kaynaklanan atıksular oluklu mukavvanın birleştirilmesi için kullanılan nişasta bazlı yapıştırıcı ile boya baskı işlemlerinde kullanılan su bazlı boyaları içermektedir. Genel olarak, içerisindeki boya nede*niyle oldukça koyu renkli olup, yüksek organik madde içermektedir.
Sunulan çalışma kapsamında ilk olarak oluklu mukkava üretimi yapan bir işletmeden alman endüstriyel ve evsel atıksu numunelerinin karakteri-zasyonu belirlenmiştir. Tablo l'de ham atıksu numunelerinin karakterizasyonu verilmiştir. İşlet*mede boya-baskı işlemlerinden kaynaklanan proses atıksuyu endüstriyel; mutfak, tuvalet vb. kaynaklı atıksular ise evsel nitelikli atıksu örneklerini temsil etmek üzere kullanılmıştır. İşletmede boya-baskı işlemlerinde, genel olarak yüksek organik kirlilik içeren, katı maddesi fazla, bulanık, koyu renkli, yağ-gres içeriği yüksek atıksular oluşmaktadir (Hasçakır ve Dölgen 2005). Evsel atıksu tipik değerlere sahip olmakla birlikte zaman zaman normalin üzerinde organik madde içeriği belirlenmiştir (Dölgen ve ark. 2004).
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 28.06.08, 12:59
safran çiçeği - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Doçent
 
Üyelik tarihi: Nov 2006
Nereden: Dünya' dan...
İletiler: 4.634
Blog Başlıkları: 1
safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Kil Minerallerinin Atık Su Arıtımında Kullanılabilirliği - Utilization of Clay

Kaolinitin Özellikleri
Deneysel çalışmalarda Aksaray bölgesinden temin edilen KD-A hidrate alüminyum silikat tipi kaolinit (Kızıldağ Madencilik, İstanbul) kullanılmış olup, malzemenin özellikleri Tablo 2'de özetlen*miştir.
Kimyasal Arıtılabilirlik Çalışmaları Kimyasal arıtılabilirlik çalışmaları Stuart Scentifıc Flocculator 5W1 marka jar testi aparatı ile gerçekleştirilmiştir. Atıksu örnekleri kimyasal madde dozlandıktan sonra 1 dakika süreyle koagü-lasyon (karışım hızı 240 devir/dakika), 45 dakika süreyle yumaklaştırma (karışım hızı 24 devir/dakika) sürecine tabi tutulmuş, ardından 45 dakika süreyle sakin koşullarda çökeltim işlemi uygulanmıştır (Peavy ve ark. 1985).

Analizler
Çökeltim işlemi sonrasında üst kısımdaki arıtılmış sudan alman örneklerde kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), toplam katı madde (TKM), askıda katı madde (AKM), pH, bulanıklık, renk ve yağ-gres parametrelerinin ölçümü yapılmıştır. Deneysel çalışmalar iki bölümden oluşmuştur. İlk bölümünde kaolinit koagülant olarak kullanılmış ve atıksu örneklerine değişen dozlarda eklenmiştir. Optimum koagülant dozu KOİ parametresi esas alınarak belirlenmiştir. İkinci kısım deneysel çalışmalarda kaolinit flokülant olarak eklenmiş, verimliliği polielektrolit ile kıyaslanmıştır. Kaolinitin flokülant olarak ilave edildiği deney setlerinde koagülant olarak alum, kireç ve demir üç klorür kullanılmıştır. Deneylerde koagülant dozları 10-1200 mg/L; flokü*lant dozları ise 2-6 mg/L arasında değişmiştir. Analizlerde pH parametresi NEL pH 890 marka pH metre kullanılarak, bulanıklık ve renk ölçümü HACH DC 144 69 DR marka arazi tipi çanta kullanılarak, AKM, TKM ve yağ-gres analizleri gravimetrik metotla ve KOİ deneyi refluxmetric metotla Standart Metodlara (Anonymous 1992) uygun olarak yapılmıştır.

BULGULAR
Deneysel çalışmaların ilk aşamasında proses ve evsel atıksu numunelerini en iyi şekilde arıtacak kaolinit dozu belirlenmiştir. Jar testi düzeneği ile yürütülen deneysel çalışmalarda, boya-baskı işleminden kaynaklanan proses atıksuyunun arıtımı amacıyla 10-1200 mg/L arasında değişen dozlarda kaolinit eklenmiştir. Kaolinitin koagülant olarak eklenmesi durumunda en düşük doz için (10 mg kaolinit/L) KOİ giderim verimi %80 olarak belirlenmiş; KOİ 41575 mg/L'den 7795 mg/L değerine düşmüştür. Kaolinit miktarı arttırıldığında KOİ verimi yükselmiştir. Kaolinit dozu 50 mg/L olduğunda %94 KOİ giderimi elde edilmiş; arıtılmış suyun KOİ değeri 2487 mg/L olarak ölçülmüştür. Maksimum KOİ giderim verimi 1000 mg/L kaolinit dozunda gerçekleşmiştir. 1000 mg kaolinit/L eklendiğinde atıksuyun KOİ değeri 41575 mg/L'den 1497 mg/L değerine inmiş, verim %96 olarak belirlenmiştir (Şekil 1). Kaolinit dozları için elde edilen KOİ giderim verimlerinin sunulduğu Şekil 1 incelendiğinde özellikle 400 mg/L ve üzerindeki dozlar için verimin %95 ve üzeri olduğu görülmektedir. Bu koşullarda arıtılmış suyun KOİ değeri 1500-2000 mg/L arasında değişmektedir. Kaolinitin koagülant olarak kullanıldığı deneme*lerde pH değerlerinde önemli bir değişim gözlen*memiş, pH 7 civarında en yüksek verime ulaşıldığı ortaya konmuştur (Şekil 2). İzlenen diğer paramet*relere ilişkin edinilen sonuçlar ise toplu olarak Şekil 3'te verilmiştir. Maksimum KOİ gideriminin elde edildiği kaolinit dozunda (1000 mg/L) katı madde giderimi fazla etkili bulunmamıştır. Askıda katı madde (AKM) konsantrasyonu 24000 mg/L seviyesinden 20000 mg/L değerine düşmüş yaklaşık %17 oranında AKM giderimi sağlanmıştır. Bu doz için renk giderimi %64 iken bulanıklık giderimi %70 olmuş, yağ-gres ise etkili bir biçimde (%91 oranında) sudan uzaklaştırılabilmiştir.
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 28.06.08, 13:00
safran çiçeği - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Doçent
 
Üyelik tarihi: Nov 2006
Nereden: Dünya' dan...
İletiler: 4.634
Blog Başlıkları: 1
safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Kil Minerallerinin Atık Su Arıtımında Kullanılabilirliği - Utilization of Clay

Evsel atıksu örnekleriyle yapılan çalışmalarda atıksu numunelerine 10-400 mg/L arasında değişen dozlarda kaolinit ilave edilmiştir. Kaolinitin koagülant olarak eklenmesi durumunda KOİ giderimi proses atıksuyundaki kadar yüksek bulunmamıştır. Maksimum KOİ giderimi 50 mg/L kaolinit dozunda elde edilmiştir. Evsel atıksuyun KOİ değeri 157 mg/L'den 86 mg/L mertebesine inmiş, yaklaşık %45 oranında arıtma gerçekleşmiştir (Şekil 1). Kaolinitin etkili olduğu pH aralığının belirlenmesi amacıyla üç ayrı pH değerinde tekrarlanan jar testi denemelerinde alkali koşullarda (pH>10) giderim veriminin arttığı görülmüştür (Şekil 2). Kaolinit ile katı madde giderimi verimli bulunmamıştır. Kaolinit dozunun artması katı madde giderim verimini bir miktar arttırmakla birlikte maksimum toplam katı madde giderimi %26 oranında gerçekleşmiştir (400 mg kaolinit/L dozu için). Maksimum organik madde giderimi esas alınarak tespit edilen optimum kaolinit dozu için (50 mg/L) sadece %8 oranında toplam katı madde giderim verimi elde edilmiş, arıtılmış atıksuyun toplam katı madde konsantrasyonu 636 mg/L değerine düşmüştür. Aynı koşullarda AKM verimi ise %29 olarak belirlenmiştir. Şekil 3'ten de toplu halde görüleceği gibi izlenen diğer parametrelerde etkili sonuçlar gözlenmemiş, yaklaşık %20 oranında yağ-gres arıtımı olmuştur. Bulanıklık ve renk giderimlerinde ise artış belirlenmiştir.
İkinci aşamada proses ve evsel atıksu numuneleri için kaolinitin flokülant olarak kullanılmasının arıtma verimine etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla koagülant olarak alum, demir üç klorür ve kireç, flokülant olarak 2-6 mg/L arasında değişen dozlarda kaolinit ve atıksu örneklerinin alındığı işletmede kullanılan anyonik polielektrolit (Praestol 2540) kullanılmıştır. Proses atıksuyu ile yürütülen deney­lerde alum, demir üç klorür ve kireç için optimum dozlar sırasıyla 400, 50, 250 mg/L şeklinde bulun­muştur (Hasçakır ve Dölgen 2005). Evsel atıksu ile yapılan deneylerde ise alum, demir üç klorür ve kireç için optimum dozlar sırasıyla 250, 25, 10 olarak belirlenmiştir (Dölgen ve ark. 2004).
Proses suyu ile yapılan çalışmalarda kaolinitin flokülant olarak etkinliği alum, demir üç klorür ve kireç için ayrı ayrı belirlenmiş; ayrıca polielektrolit ile karşılaştırmıştır. En yüksek KOİ giderimi alum (400 mg/L) + kaolinit (4 mg/L) ve demir üç klorür (50 mg/L) + kaolinit (4 mg/L) uygulamalarında elde edilmiştir. Özellikle kaolinit demir üç klorür ile birlikte kullanıldığında hemen hemen %100 arıtım sağlanmıştır. Bu koşullarda AKM giderimi de daha etkili bulunmuştur (%83). Bulanıklık, renk gibi parametrelerin giderimi %35-40 mertebelerinde gerçekleşmiştir. Kireç ile kaolinit kullanımı sonucunda çok iyi sonuçlar elde edilmemiş, ancak %60-70 aralığında KOİ, AKM, Yağ-gres arıtımı elde edilebilmiştir. Bulanıklık ve renk giderimi verimli bulunmamıştır. Kaolinite alternatif olarak anyonik polielektrolit kullanılması durumunda KOİ giderimi bakımından benzer sonuçlar elde edilmiştir. En yüksek KOİ verimi demir üç klorür (50 mg/L) + a.polielektrolit (2 mg/L) ile sağlanmış­tır (%98). Alum (400 mg/L) + a.polielektrolit (8 mg/L) ve kireç (250 mg/L) + a.polielektrolit (8 mg/L) uygulamalarında sırasıyla %96, % 63 KOİ arıtımı gerçekleşmiştir. Ancak, kaolinit ile karşılaş­tırıldığında polielektrolit kullanılmasının yağ-gres dışında fazla etkisinin bulunmadığı görülmektedir (Şekil 4 ve 5). Özellikle alum ile beraber kullanıl­ması halinde AKM miktarında artış görülürken, demir üç klorür ile birlikte uygulandığında AKM verimi azalmıştır.
Evsel atıksu örneklerinin arıtımında ise kaolinitin flokülant olarak kullanılması arıtma verimini arttırmıştır. Optimum dozlar alum, demir üç klorür ve kireç için 4 mg/L olarak belirlenmiştir. En yüksek KOİ giderimi alum (250 mg/L) + kaolinit (4 mg/L) uygulamasından (%82) elde edilmiştir. Bunu sırasıyla demir üç klorür (25 mg/L) + kaolinit (4 mg/L) ile kireç (10 mg/L) + kaolinit (4 mg/L) izlemektedir. Alum + kaolinit yağ-gres dışın­da diğer izlenen parametreler bakımından da diğer koagülantlara kıyasla etkili olmuştur. Özellikle bulanıklık tümüyle, renk ise %90'a yakın oranda giderilmiştir. Kaolinite alternatif olarak kullanılan polielektrolit ile de benzer sonuçlar elde edilmiştir. Polilektrolit için optimum dozlar alum, demir üç klorür ve kireç için değişmemiş, 4 mg/L olarak belirlenmiştir. En yüksek KOİ verimi alum + poli­elektrolit uygulamasında gerçekleşmiştir (%75), bunu demir üç klorür ile kireç izlemiştir. AKM giderimi bakımından alum ile beraber polielektrolit veya kaolinit kullanılmasının bir etkisi belirlen­memiştir. Ancak, demir üç klorür ve kireç ile poli­elektrolit kullanılması halinde kaolinite oranla AKM veriminde azalma görülmüştür. İzlenen diğer kirlilik parametreleri bakımından da kaolinite alternatif polielektrolit kullanılmasının farklı bir etkisi gerçek­leşmemiştir (Şekil 6-7).
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 28.06.08, 13:01
safran çiçeği - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Doçent
 
Üyelik tarihi: Nov 2006
Nereden: Dünya' dan...
İletiler: 4.634
Blog Başlıkları: 1
safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Kil Minerallerinin Atık Su Arıtımında Kullanılabilirliği - Utilization of Clay


TARTIŞMA
Sunulan çalışmada kil grubu minerallerinden kaolinitin koagülant ve flokülant olarak atıksularm arıtılmasında kullanılabilirliği araştırılmıştır. Kacha ve ark. (2003), Zemaitaitiene ve ark. (2003) ve Song ve ark. (2004) tarafından inorganik koagülantlar ve sentetik flokülantlar ile yapılan kimyasal arıtılabilir-lik çalışmalarının devamı niteliğindeki araştırmadan elde edilen sonuçlar kaolinitin çevre mühendisliği uygulamalarında kullanımının arttırılmasını destek­lemiştir.
Evsel atıksuyun kaolinit kullanılarak kimyasal arıtımı neticesinde yaklaşık %45 oranında KOİ giderimi gerçekleşmiştir. Optimum kaolinit dozu 50 mg/L olarak belirlenmiştir. Literatürde evsel atıksularm kimyasal arıtımına ilişkin çalışmalara bakıldığında alum, demir tuzları veya kireç kullanılması durumunda maksimum %30-55 oranında KOİ giderimi elde edilebileceği ifade edilmektedir (Alpaslan ve ark. 1997; Dölgen ve ark. 2004). Bu verilere göre kaolinit diğer koagülantlar ile karşılaştırıldığında KOİ giderimi bakımından önemli farklılık göstermemiştir. Kaolinit katı madde giderimi bakımından ise verimli bulunmamıştır. Kaolinit dozunun artması katı madde giderim verimini bir miktar arttırmakla birlikte maksimum AKM verimi %29 olarak belirlenmiştir. Öte yandan, kaolinitin flokülant olarak alum, demir üç klorür, kireç gibi koagülantlar ile birlikte kullanılması verimi arttırmıştır. Bu koşullarda en yüksek KOİ giderimi kaolinitin alum ile birlikte uygulanmasıyla elde edilmiştir. Bu çalışmada KOİ gideriminin yanı sıra AKM, bulanıklık ve renk giderimi daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca, kaolinit sentetik polielektrolit ile karşılaştırıldığında daha verimli olmuştur. Bilindiği gibi evsel atıksularm arıtımında en iyi sonuçlar biyolojik arıtma neticesinde alınmaktadır (Guyer 1998, Aiyuk ve ark. 2004). Bu nedenle evsel atıksu ile yapılan kimyasal arıtılabilirlik çalışmaları sonucunda çok etkili giderim verimlerine ulaşılma­ması beklenen bir sonuç olmuştur. Bununla birlikte, kaolinitin flokülant olarak kullanılmasının verimli­liği arttırması bu yöntemin küçük ölçekli evsel nitelikli atıksular için kullanılabileceğini ortaya koymaktadır.
Oluklu mukavva endüstrisi boya-baskı işlemlerinden kaynaklanan proses atıksuyunun arıtımında kaolinit koagülant olarak etkili bulunmuştur. Farklı kaolinit dozları için elde edilen KOİ giderim verimleri incelendiğinde özellikle 400-1200 mg/L arasındaki dozlar için verimin %95 ve üzeri olduğu görülmektedir. Maksimum KOİ giderimi 1000 mg/L dozunda elde edilmiş olmakla birlikte, 400 mg/L'in üzerindeki dozlar için verimin %95-96 arasında değiştiği, önemli farklılıklar göster­mediği göz önüne alındığında optimum kaolinit dozunun 400 mg/L olarak seçilmesi uygun olarak değerlendirilmiştir. Kaolinitin koagülant olarak eklenmesi durumunda KOİ veriminin yüksek bulunup, buna karşın katı madde gideriminin düşük olması elektriksel çift tabakanın sıkıştırılmak suretiyle tanecik destabilizasyonun sağlanması ve demir tuzları oluşturarak çökelmelerinin yerine adsorpsiyon ile yük nötralizasyonunun sağlandığı şeklinde yorumlanmıştır. Bu halde, atıksudaki çözünmüş formdaki kirlilikler malzemenin yüze­yinde tutunmak suretiyle KOİ giderimi sağlarken, kolloidal ve askıda formdaki kirliliklerin çökeltil-mesi mümkün olamamış ve etkili bir katı madde ayırımı gerçekleşememiştir. Öte yandan, işletmede boya-baskı işlemlerinde kullanılan su bazlı boyalar­dan kaynaklanan renk, kaolinit ile %70'e varan oranlarda giderilebilmiştir. Katı madde gideriminin yüksek olmadığı halde %70 oranında renk giderimi sağlanabilmesi kaolinitin adsorptif özelliklerinin yüksek olması açıklamasını desteklemektedir. Bu sonuçlar Joo ve ark. (2005)'nm reaktif boyaların renklerinin gideriminde inorganik koagülantlar ile yaptıkları çalışmalarla da uyum göstermektedir.
Kaolinit, flokülant olarak kullanılması durumunda KOİ giderim verimini arttırmıştır. Literatürde kaolinitin flokülant olarak kullanıldığı çalışmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiştir (Goldberg 2002, Ghosh ve ark. 2002, Osborne ve ark. 2002). Kaolinitin flokülant olarak kullanılması durumunda en başarılı sonuçlar demir üç klorür ile yapılan çalışmalarda elde edilmiştir.
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 28.06.08, 13:04
safran çiçeği - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Doçent
 
Üyelik tarihi: Nov 2006
Nereden: Dünya' dan...
İletiler: 4.634
Blog Başlıkları: 1
safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!safran çiçeği öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Kil Minerallerinin Atık Su Arıtımında Kullanılabilirliği - Utilization of Clay

Kaolinit demir üç klorür ile birlikte kullanıldığında (50 mg demir üç klorür/L + 4 mg kaolinit/L) %98,5 KOİ, %83 AKM ve %85 Yağ-gres giderimi gerçekleşmiştir. Daha yüksek katı madde giderimi sağlanması metal tuzlarının oluşarak çökelmeleri, adsorpsiyon mekanizması ve kaolinitin tanecikler arasında köprü vazifesi görerek destabilizasyon sağlaması şeklinde yorumlanmıştır. Öte yandan, koagülant olarak demir üç klorür kullanılması renk giderim verimi­nin (%39) azalmasına neden olmuştur. Kaolinite alternatif olarak sentetik polielektrolit kullanılması durumunda KOİ giderim verimi çok az artarak %98 olmuş, ancak katı madde giderimi daha verimli bulunmamıştır. Bu durumda maliyet faktörü de göz önüne alındığında kaolinitin doğal bir malzeme olması nedeniyle sentetik polielektrolite kıyasla daha ucuz olmasından, kaolinitin kullanılmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir.
Bu anlayışla çalışma kapsamında kullanılan kimyasal maddelerin birim fiyatları esas alınarak maliyetleri kestirilmiştir. Yukarıda belirtildiği üzere evsel atıksuyun kimyasal arıtımında koagülant olarak kaolinit, kireç veya demir üç klorürün kullanılması verim üzerinde önemli farklılıklar yaratmamıştır. Optimum dozlardan yola çıkarak yapılan hesaplara göre birim maliyetler kaolin, kireç ve demir üç klorür için sırasıyla 0,025 YTL/itP, 0,08 YTL/m3 ve 0,225 YTL/nP olarak belirlenmiştir. Kaolinitin flokülant olarak kullanılması durumunda en verimli uygulama alum + kaolinit ile elde edilmiştir. Bu durumda 1 nv> atıksuyun arıtımı için kullanılacak alum ve kaolinitin maliyeti 1,202 YTL'dir. Kaolinit yerine sentetik polielektrolit kullanılması birim maliyeti 1,222 YTL mertebesine yükseltmiştir. Koagülantlar proses atıksuyu arıtımında oldukça etkili bulunmuş, %90'ın üzerin­de arıtma elde edilmiştir. Kireç en düşük maliyetli malzeme olarak belirlenmiştir (0,02 YTL/nP). Kaolinit kullanılması durumunda 1 nv> atıksuyun arıtımı için 0,2 YTL'lik maliyet oluşmaktadır.Kaynakpdf

__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
arıtımında, atık, clay, kil, kullanılabilirliği, minera, minerallerinin, utilization

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 23:52 .