Nüve Forum

Nüve Forum > kütüphane > Kültür > Edebiyat > Edebiyat taslakları > Şairler ve Yazarlar > Konya Mevlana Müzesi Abdülbaki Gölpınarlı Kütüphanesi Kataloğu

Şairler ve Yazarlar hakkinda Konya Mevlana Müzesi Abdülbaki Gölpınarlı Kütüphanesi Kataloğu ile ilgili bilgiler


[coverattach=1]Abdülbâkî Gölpınarlı, son devrin ömrünü bilime ve inandığı gibi yaşamaya adamış koca çınarlarından biriydi. Köklerini önceki kuşaktan yetişebildiği değerli bilim ve edebiyat adamlarının ve mâneviyat ehlinin fazilet ve feyiz pınarları

Like Tree8Likes
  • 2 Post By Efe Özcan
  • 1 Post By Efe Özcan
  • 1 Post By Efe Özcan
  • 1 Post By Efe Özcan
  • 1 Post By Efe Özcan
  • 1 Post By Efe Özcan
  • 1 Post By Efe Özcan

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 20.05.09, 10:04
Profesör
 
Üyelik tarihi: Oct 2008
Nereden: Amerikadan
İletiler: 7.777
Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Konya Mevlana Müzesi Abdülbaki Gölpınarlı Kütüphanesi Kataloğu

[coverattach=1]Abdülbâkî Gölpınarlı, son devrin ömrünü bilime ve inandığı gibi yaşamaya adamış koca çınarlarından biriydi. Köklerini önceki kuşaktan yetişebildiği değerli bilim ve edebiyat adamlarının ve mâneviyat ehlinin fazilet ve feyiz pınarları ile besledi. İki kuşak arasında bilim ve kültür akışı için bir köprü oldu, üstadlık pâyesini kazandı. Mevki makam sevdasına düşmeden, inançlarından taviz vermeden yaşadı. En büyük zevki okumak ve öğrenmekti. Tek gayesi vardı, o da rûhen ve ilmen bir önceki ânına göre daha ilerde ve daha mükemmel olmak. Bu emelini gerçekleştirmek için sürekli okudu ve çalıştı. Düzenli çalışma zamanlarının dışında, dinlenirken bile düşünen, zihni hiç boş kalmayan hep faal biriydi. Onun, nefsin istek ve rağmına olarak gösterdiği bu tavizsiz yaşayış ve fedâkârlık neticesidir ki muasır Türk edebiyatı onlarca eser ve makale kazandı. Unutulmak üzere olan tasavvuf edebiyatı, onunla bir müddet daha canlı kaldı.
Abdülbâkî Gölpınarlı, bilimi yalnız zihnine doldurmak, hayatında ve ru-hunda yaşatmakla kalmadı. Maddî mânevî değerli kültür eserlerinden meydana gelen kıymetli bir kütüphane de kurdu. Bu kütüphanesini, bir kadirşinaslık ör-neği olarak, kendine hakiki vâris bildiği millet evlatlarına bırakmak istedi. Yer olarak da, mânevî feyzine medâr bildiği üstadı Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin şimdi Konya Mevlânâ Müzesi ismiyle müze olarak hizmet veren Dergâh 'ını uygun gördü. Bu sâikle, kendi özel kütüphânesini ölümünden çok evvel Kon-ya Mevlânâ Müzesine vasiyet etti. Müze müdürü Dr. Erdoğan Erol, A. Gölpınarlı'nın evinde bir ay kadar süren bir çalışmadan sonra tanzim ettiği lis-teyi 26 Nisan 1977 tarihinde noterlik kanalıyla tasdik ettirip kitapları Mevlânâ Müzesine naklettirdi. Halen iki defterde kayıtlı olan "Mevlânâ Müzesi Abdülbâki Gölpınarlı Kütüphânesi" nde bulunan kitapların ve diğer eşyanın dökümü şöyledir. 228 yazma kitap, 1831 adet basma kitap, 87 adet hat levhası, 1 gilâpdan, 7 tesbih. Yazma kitaplar kataloğu basılmak üzere halen Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nde bulunmaktadır .
İşte bu mütevazi çalışmanın meydana getirilmesine bizi sevkeden de, bulunduğu müsvedde kâğıtlar üzerinde tebyîz edilmeyi bekleyen bu listeyi kendimiz ve bu çalışmaya ulaşabilecek kimseler için faydaya kabil bir hale ge-tirmekle bilimin hizmetine sunmak düşüncesi oldu. 1996 yılında Selçuk Üniver-sitesinde Yüksek Lisans tahsilimi yaparken hocamız Doçent Dr. Adnan Karaismailoğlu Bey, el yazısı ile kaleme alınmış bu varakların fotokopilerini bil-gisayar ortamına aktarmamız için bize getirdi. Maksadı, bu dökümanları modern ve sistemli bir katalog olarak, Selçuk Üniversitesi bünyesindeki Selçuklu Araş-tırmaları Merkezi***8217; ***8216;nin Mevlana Kitaplığı 'na kazandırmaktı. Maatteessüf Ad-nan Bey'in Selçuk Üniversitesinden ayrılması bu arzunun gerçekleşmesine mâ-nî oldu. Dileğimiz müsvedde halinde bekleyen bu katalogu, bilimin ve bilim adamlarının istifadesine sunmaktır.

Makale Yazarı
Ahmet Faruk Çelik
Araş. Gör., A. Ü. D. T.C.F. Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.

Eklenmiş Resimin Önizlemesi
Konya Mevlana Müzesi  Abdülbaki Gölpýnarlý Kütüphanesi Kataloðu-abdulbaki-golpinarli.jpg  
__________________
Nevart Akademi
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 20.05.09, 10:06
Profesör
 
Üyelik tarihi: Oct 2008
Nereden: Amerikadan
İletiler: 7.777
Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Abdülbaki Gölpınarlı

A. ABDÜLBÂKÎ GÖLPINARLI

1. Hayatı
12 Ocak 1900 'de İstanbul'da doğdu. Azerbayca'nın Gence şehrinden gelip İstanbul'a yerleşen ve Tercümân-ı Hakîkat gazetesinde muhabir olarak çalışan Ahmed Âgâh Efendi 'nin oğludur. Asıl adı Mustafa İzzet olmasına rağmen, babasının kendisini çağırdığı Abdülbâkî ismi ile anıldı ve bu onun asıl adı yerine geçti .
İlk öğrenimini Bâbıâli yokuşundaki Yûsuf Efendi Mektebinde yaptı. Or-ta öğrenimini Menbâ'u'l-'irfan İdâdîsinin rüşdiye kısmında bitirdikten sonra, li-se tahsili için Gelenbevî İdâdîsine devam etti. Fakat babasının ölümü üzerine son sınıfı okumadan buradan ayrılmak zorunda kaldı. Menbâ'u'l-'irfan İdâdîsi-nin rüşdiye kısmında üç sene Türkçe, kompozisyon ve Farsça öğretmenliği yaptı. Bir aralık kitap ve kırtasiye dükkanı açtı ise de bunu yürütemedi. 1918 mütarekesinde Çorum'a bağlı Alaca ilçesinin Kenzü'l-'irfan ilkokulunda başmuavin ve sonra başmuallim olarak dört yıl görev yaptı. 1923 'te İstanbul'a dönerek, yarım bıraktığı lise tahsilini tamamladı. 1927 'de okulu bitirerek Pertevniyal Lisesi yanındaki Mahmûdiye İlkokuluna öğretmen olarak atandı. Bu arada İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde yüksek öğrenimini yaptı. 1930 da burayı bitirerek Konya Lisesi edebiyat öğretmenliğine atandı. Daha sonra Kayseri, Kastamonu liselerinde ders verdi. Balıkesir Necâti Bey Öğret-men Okulunda ve Balıkesir Lisesinde edebiyat öğretmenliği yaptı. 1937 yılında "Yunus Emre-Hayatı" teziyle doktora imtihanını vererek Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ne doçent olarak tayin oldu. Burada Türk Edebiyatı Tarihi ve Metinler Şerhi derslerini okuttu. 1940 yılında rahatsızlanarak İstanbul Üni-versitesi Edebiyat Fakültesine tayinini aldırdı. Emekli oluncaya kadar, burada Türk Tasavvuf Tarihi ve Edebiyatı derslerini okuttu. Bir yandan da eserler vermekle meşgul oldu. 1949 'da kendi isteği ile emekli olduktan sonra da ölün-ceye kadar araştırmalar yapmayı ve eser yazmayı bırakmadı. 25 Ağustos 1982 'de İstanbul'da vefat eden Gölpınarlı, Seyyid Ahmed mezarlığında toprağa ve-rildi .

Kişiliği
Okuyup yazmaya meraklı biri olarak yetişti. Küçüklüğünden itibaren bir Mevlevî muhibbi olan babasıyla birlikte Kulekapısı ile Eyüp'te bulunan Bahâ-riye Mevlevîhânelerine devam etmek suretiyle tasavvuf bilgisinin maddî mâ-nevî havasıyla yetişmeye başladı. İbrâhîm Zuhûrî Dede'den Mevlevîlik âdâbını öğrendi ve çile çıkardı 1960 senesinde mevlevî Ali Celâl Çelebî'den hilâfetnâme aldı. Mevleviliği bir yaşam tarzı ve hayatının bir parçası sayan Gölpınarlı, Mev-levîlikten ve Şii inanışından ömrünün sonuna kadar ayrılmadı. Zamanının ileri gelen bilim adamlarından istifade ederek, kendisini geniş bir İslamî bilgi hazi-nesi ve edebiyat bilgileri için gerekli olan İran mitolojisi ile zenginleştirdi .
Mizaç itibariyle sert, çabuk kızan ve düşündüğünü söylemekten çekin-meyen biri olmasına rağmen kalender-meşreb ve melâmî tabiatlı idi. Kuvvetli bir hafızaya malikti ve zekiydi. Kendisini Divan edebiyatı ve tasavvuf için gerekli bilgilerle donatmıştı. Kur'an'ı adeta ezbere bilen Gölpınarlı, güzel konuşur ve konuştuğunda muhatabını cezbederdi. Coşup kabaran bir ruha sahip oldu-ğundan yağar eser, ama çabuk durulurdu. Bu tabiatı yüzünden "Divan Edebi-yatı Beyânındadır" adlı eserinde bu edebiyata yağdırdığı tenkitler için daha sonra pişmanlık duyarak, hatasını düzeltmek maksadı ile Fuzûlî ve Nedîm di-vanlarını yayınladı .

İlmî ve Edebî Şahsiyeti
Abdülbâkî Gölpınarlı yalnız Türk edebiyatı ile meşgul olmadı. Tasavvuf, tasavvufî metinler, tarikatler, mezhepler ve İran edebiyatı üzerinde de eserler verdi. Farsça ve Arapça'yı iyi bilirdi. Fransız diline de metni anlayacak kadar kadar âşinalığı vardı.Türk edebiyatı ve tasavvuf dışında, metin şerhinde de mâhirdi. Şerhlerinde açıklamayı mantık çerçevesinde yapardı. Fars edebiyatın-da bilgisi derindi. Dini konularla da ilgilenerek bu sahada kendisini derinleştir-di. Çalışma ve araştırma bakımından Köprülü Fuad ekolüne bağlıydı. Her za-man ve her yerde çalışmaya müsait bir yapısı vardı .
Genç yaşta şiirler yazmaya da başlayan Gölpınarlı, şekil ve üslûp olarak klasik tarzı benimsemişti. Zaman zaman yazdığı şiirlerinden meydana gelen Di-van'ında 250 'den fazla manzumesi vardır. Bunlar, birkaçı dışında matbu değil-dir. Enverî ve Hakânî'yi de okumuş olmasına rağmen sebk-i Hindîye taraftardı. Hind üslûbu tesiriyle fikre ve ince mânâya ehemmiyet verdiği şiirlerinde Neşâtî, Nâilî ve Gâlib'in edası sezilir. Nâili'nin bir şiirine naziresi, Şeyh Galib'in bir şiirine tazmini ve Neşâti'ye tahmisi vardır. Şiirlerinin hemen yarısı tasavvufî içerikli olduğundan, anlaşılması için gerekli bilgilere ve şerhe ihtiyaç vardır. Ta-rih düşürmekte de mahir olan Gölpınarlı'nın, çeşitli doğum ve ölümler için tarih düşürmeleri vardır .
Abdülbaki Gölpınarlı'nın nesri güzel ve akıcıdır. Ciddî ve ağır yazıların-da bile bu akıcılığı sezinlemek mümkündür. İlmî eserlerinde gramer kaidelerine bağlıydı. Dili normaldi. Terimleri olduğu şekli ile kullanır, ifadede garip kaçacak sözler kullanmaktan çekinirdi. Konusu daha hafif olan yazılarında, cümleleri daha kısa ve kelimeleri daha sadedir. Onun nesirde ustalık gösterdiği asıl saha, zaman zaman gramer kurallarının da dışına çıktığı şiir çevirileri idi .

Eserleri
Velud bir yazar ve mütebahhir bir âlim olan Abdülbaki gölpınarlı, kitap ve ilmî eserler yazmaya ilk 1931 yılında verdiği ve sahasında kıymetli bir eser olan Melâmilik ve Melâmîler isimli bitirme tezi ile başladı. Bundan sonraki ha-yatını 1982 tarihinde vefat edinceye kadar yoğun tercüme, araştırma ve şerh çalışmaları ile sürdürdü. Çeşitli dergi, mecmua ve önemli ansiklopedilere maka-leler yazdı .

__________________
Nevart Akademi
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 20.05.09, 10:07
Profesör
 
Üyelik tarihi: Oct 2008
Nereden: Amerikadan
İletiler: 7.777
Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Konya Mevlana Müzesi Abdülbaki Gölpınarlı Kütüphanesi Kataloğu

1. Araştırmaları:
Melâmilik ve Melâmîler, (1931); Bâkî, (Hayatı ve seçme şiirler, 1932); Fuzûlî, (Hayatı ve seçme şiirler, 1932); Kaygusuz Vizeli Alaeddin, (Hayatı ve şiirleri, 1933); Yûnus Emre-Hayatı, (1936); Yûnus Emre ile Âşık Paşa ve Yûnus-'un Bâtıniliği, (1941); Pir Sultan Abdâl, (1943); Yûnus Emre Dîvânı, I, II-III, (1943-48); Dîvân Edebiyâtı Beyânındadır, (1945); Fuzûlî Dîvânı, (1950); Mev-lânâ Celâleddîn, (1951); Mevlânâ, (1952); Yûnus Emre, (1952); Nâilî-Kadîm, (1953); Nesîmî, Usûlî, Rûhî, (1953); Pir Sultân Abdâl, (1953); Şeyh Gâlib, (1953); Kaygusuz Abdâl, Hatâyî, Kul Himmet, (1953); Mevlânâ'dan Sonra Mevlevîlik, (1953); Dîvân Şiiri, I-V (1954-1955); Gül Deste (Mevlânâ'nın Dî-vân-ı Kebîr'inden seçmeler, 1955); Hazreti Muhammed ve Hadisleri, (1957); Kur'ân-ı Kerîm Hakkında Tartışmalar Münâsebetiyle, (1958); Menâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî-Vilâyetnâme, (1958); Oniki İmâm, (1959); Yûnus Emre ve Tasavvuf, (1961); Yûnus Emre ve Yattığı Yer, (1963); Nasreddîn Hoca, (1963); Mevlevî Âdâb ve Erkânı, (1963); Alevî-Bektâşî Nefesleri, (1963); Risâletü'n-Nushiyye ve Dîvân, (Yûnus Emre'nin iki eserinin tıpkı basımı, 1965); Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddîn, (1966); Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddîn Menâkıbı, (1967); Konya Mevlânâ Müzesi Yazmaları Kataloğu, I-III, (1967-72); Hüsn ü Aşk, (Şeyh Gâlib'den, 1968); 100 Soruda Tasavvuf, (1969); 100 Soruda Türkiye'de Mezhepler ve Tarîkatlar, (1969); Sosyal Açı-dan İslam Tarihi-Hz. Muhammed ve İslâm, (1969); Şeyh Gâlib Dîvânı'ndan Seçmeler, (1971); Nedîm Dîvânı, (tenkitli metin, 1972); Türk Tasavvuf Şiiri An-tolojisi, (1972); Hurûfîlik Metinleri Kataloğu, (1973); Tasavvuftan Dilimize Geçen Deyimler ve Atasözleri, (1977); Mü'minler Emîri Hazreti Ali, (1978); Tarih Boyunca İslam Mezhepleri ve Şîîlik, (1979); Mevlevî Albümü, (tsz.).

2. Tercümeleri
Tıp İlmi ve Meşhur Hekimlerin Mahâretleri, (Farsça, 1936); Tansuknâme-i İlhânî der Funûn u Ulûm-i Hitâî Mukaddimesi, (Farsça, 1939); Sıhhat ve Maraz, (Farsça, 1940); Mesnevî, I-VI, (Farsça, 1943-46); Hâfız Dîva-nı, (Farsça, 1944); Gülşen-i Râz, (Farsça, 1944); Mantıku't-Tayr, (Farsça, 1944); Mevlânâ'dan Seçme Rubâîler, (Farsça, 1945); İlâhî-nâme, (Farsça, 1947); Hayyâm-Rubâîler ve Silsiletü't-Tertîb, İbn-i Sînâ'nın Temcîd Tercüme-si, (Arapça ve Farsça, 1953); Kur'ân-ı Kerîm ve Meâli, I-II, (Arapça, 1955); Dî-vân-ı Kebîr, I-VII (Farsça, 1957-60); İmam Ali Buyruğu, (Arapça, 1958); Fîhî Mâ-fîh, (Farsça, 1959); Mevlânâ'dan Rubâîler, (Farsça, 1963); Mevlânâ Celâleddîn-Mektuplar, (Farsça, 1963); Mevlânâ Celâleddîn-Rubâîler, (Fars-ça, 1964); Mecâlis-i Seb'a-Yedi Meclis, (Farsça, 1965); Ca'ferî Mezhebi ve Esasları, (Arapça, 1966); Ca'ferîler Kimlerdir?, (Farsça, 1969); Nehcü'l-Belâğa, (Arapça, 1972); Fîhî Mâ-fîh ve Mecâlis-i Seb'a'dan Seçmeler, (Fars-ça, 1972); Maârif, (Tirmîzî'nin Farsça eseri, 1973); Hayyâm ve Rubâîleri, (Fars-ça, 1973); Abdullâh İbni Sebe-Bir Yalancının Düzmeleri, (Arapça, 1974); İbtidânâme, (Sultan Veled'in Farsça eseri, 1976); Rubâîler, (Mevlânâ'nın Fars-ça Rubâileri, 1982).

3. Şerhleri
Gülşen-i Râz Şerhi, (1972); Mesnevî Şerhi, I-VI, (Farsça, 1973-74); Mesnevî Tercemesi ve Şerhi, I-III, (Farsça, 1981-84).

4. Dîvân'ı
Kendi şiirlerini topladığı Dîvân'ı matbu değildir. Muhtelif nazım şekil ve nevilerinden mürekkeb bu eserinde 2 na't, 13 kaside, 1 mersiye, 8 medhiye, 104 gazel, 7 adet tahmis, tazmin ve taştir, 2 nazire, 21 rubai, 100 'e yakın doğum ve ölümler için târih düşürme vardır.

5. Makaleleri
"Melâmîlik-Hamzavîlik ve Bâtınîlikte Mütekâbil Tedâhüller", Atsız Mec., S. 13, 14, 15, İstanbul, 1932.
"Fuzûlî'nin Bâtınîliğe temâyülü", Azerbaycan Yurd Bilgisi Mec., S. 8-9, İstanbul, 1932.
"Yûnus Emre Dîvânı Münâsebetiyle", Yeni Türk Mec., S. 10, İstan-bul, 1933.
"Balım Sultan", Yeni Türk Mec., S. 10, İstanbul, 1933.
"Balım Sultan'a Ait Bir Vesika", Kaynak Mec., Balıkesir, 1934.
"Âşık Paşa'nın Şiirleri", İstanbul Ünv. Edebiyat Fak. Türkiyât Mec., C.V, s.87-100, İstanbul, 1935.
"Fuzûlî'nin Farsça Dîvânı", İstanbul Mec., S. 25, İstanbul, 1934.
"Yûnus mu Yalan Söylüyor Yoksa Oratorya mı?", Yığın Mec., S. 2, İstanbul, 1946.
"Bektâşîlik", Aylık Ansiklopedi, C.IV, S. 41, Eylül, İstanbul, 1947.
"Gâlib Dede Şeyh", Aylık Ansiklopedi, C.V, S. 50, Haziran, İstanbul, 1948.
"Rûhî-i Bağdâdî", Aylık Ansiklopedi, C.IV, S. 47, İstanbul, 1948.
"İslâm ve Türk İllerinde Fütüvvet Teşkilatı ve Kaynakları", İstanbul Ünv. İktisat Fak. Mec., C.XI, S. 1-4, s. 354, İstanbul, 1952.
"Burgazî 'nin Fütüvvet-nâme'si", İstanbul Ünv. İktisat Fak. Mec., C. XV, S. 1-4, s. 354, İstanbul, 1953-54.
"Fazlullâh-ı Hurûfî'nin Oğluna Ait Bir Mektup", İstanbul Ünv. Ede-biyat Fak. Şarkiyât Mec., C. I, Ankara, 1956.
"Fazlullâh-ı Hurûfî'nin Vâsiyet-nâme'si Veya Vesâyâ'sı", İstanbul Ünv. Edebiyat Fak. Şarkiyât Mec., C. II, Ankara, 1958.
"Mevlânâ Şems-i Tebrîzî İle Altmış İki Yaşında Buluştu", İstanbul Ünv. Edebiyat Fak. Şarkiyât Mec., C.III, İstanbul, 1959.
"Mevlânâ'nın Doğumu ve Anadili Üzerine", 687. Yıldönümünde Mevlânâ, Konya Turizm Cemiyeti, Konya, 1960.
"Şeyh Seyyid Gaybî Oğlu Şeyh Seyyid Hüseyn'in Fütüvvet-nâme'si", İstanbul Ünv. İktisat Fak. Mec., C. XVII, İstanbul, 1960.
"Bektâşilik-Hurûfîlik ve Fazlullâh'ın Öldürülmesine Düşürülen Üç Tarih***8221;, İstanbul Ünv. Edebiyat Fak. Şarkiyât Mec., C. V, İstanbul, 1964.
"Mesnevî'nin VII. Cildi", İstanbul Ünv. Edebiyat Fak. Şarkiyât Mec., C. VI, İstanbul, 1966.
"Halk Edebiyatımızda Zümre Edebiyatları-Yûnus Emre, Hacı Bay-ram-ı Velî, Eşrefoğlu, Kaygusuz Abdâl, Seyyid Seyfullâh, Pir Sultan Ab-dâl", Türk Dili Dergisi, C. 19, S. 207, Ankara, 1968.
"Niyâzî-i Mısrî", İstanbul Ünv. Edebiyat Fak. Şarkiyât Mec., C. VII, İstanbul, 1972.
Bunlar dışında Milli Eğitim Bakanlığı'nın neşrettiği Türk Ansiklopedisi 'nde "Kalenderiye" maddesi, Kültür Bakanlığının yayınladığı İslam Ansiklope-disi 'nde "Bayramiye, Çile, Kızılbaş, Mevlevîlik, Nazmî, Nesîmî, Niyâzî, Şedd, Şeyh Gâlib" maddeleri, onun ölümünden sonra da M. Moussa isimli bir yazarın Siracus Ünv. yayınları arasında çıkan The Exremist Shiites isimli kitabında "Bektaş (Hacı)" adlı makalesi neşredilmiştir.

__________________
Nevart Akademi
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 20.05.09, 10:08
Profesör
 
Üyelik tarihi: Oct 2008
Nereden: Amerikadan
İletiler: 7.777
Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Konya Mevlana Müzesi Abdülbaki Gölpınarlı Kütüphanesi Kataloğu

MEVLANA MÜZESİ ABDÜLBAKİ GÖLPINARLI KÜTÜPHANESİ YAZMALAR KATALOĞU
I. CİLT

Sıra Sayfa
No. Adedi Dili Yazar ve Kitap Adı
1 1 A Kur***8217;ân-ı mecîd.
2 2 A Abdurrezzâk-ı Kâşânî, Hadîkatu***8217;t-te***8217;vîl fî dekâiki***8217;t-tenzîl.
3 5 F Celale'd-Dîn Muhammed Mevlânâ, Dîvân-ı Kebîr.
4 7 T Handî, Alî, Mir***8217;âtu***8217;ş-şehâde.
5 9 T Hasan Çelebi (Kınalızâde), Tezkiretu***8217;ş-şu***8217;arâ.
6 12 T Fuzûlî, Süleymân, Dîvân.
7 18 T Kâsım b. Muhammed Karahisârî, İrşâdu***8217;l-mürîd ile***8217;l-murâd fi Tercemet-i Mirsâdi***8217;l-'ibâd.
8 19 T Sezâî, Hasan, Dîvân.
9 21 T Ragîb Muhammed Paşa, Dîvân.
10 24 F Şevket-i Buhârî, Dîvân.
11 25 T Muhîtî, Dîvân.
12 27 T Nâilî, Mustafâ, Dîvân.
13 30 T Rusûhî İsmâîl Ankaravî, Zübdetu***8217;l-fuhûs fi nakşi***8217;l-fusûs.
14 31 T Sinân Paşa, Tazarruât.
15 32 A Nûru***8217;l-'Arabî, Muhammed, el-Mecâlisu***8217;z-zuhre 'ala***8217;s-salâti***8217;l-kubrâ.
16 33 F Fâsihî, Mecâzlar mecmûası.
17 36 T Abdurrâhim-i Karahisârî, Minyetu***8217;l-ebrar ve ğunyetü***8217;l-ahyâr.
18 38 F Câmî, Abdurrahmân, Bahâristân ve Manzûme-i 'Avâmil.
19 40 T Mecmû'a,
1. Tercume-i Maksadi***8217;l-aksâ.
2. İlâhî, Munlâ***8217;nın Risâlesi.
20 46 F Şîrâzî, Hâfız, Dîvân.
21 47 T Fennî, Dîvân.
22 48 T Muhyî, Temsîl-i şecer.
23 51 T Mukîmî, Vahdet-nâme.
24 52 F Saib-i Tebrîzî, Dîvân.
25 54 A Muhammed Nuru***8217;l-Arabi, el-Letaifu***8217;t-tahkikat fi Şer-hi***8217;l-Varidat.
26 56 F Şîrâzî, Hâfız, Dîvân.
27 57 F Kâsımu***8217;l-envâr et-Tebrîzî, Dîvân ve Makâmâtu***8217;l-ârifîn.
28 59 F Safi 'Alî b. Huseyn-i Vâ'izu***8217;l-Kâşifi, Reşâhât-ı 'Aynu***8217;l-hayât.
29 63 T Mahmûd-i Mesnevî-hân, Tercume-i Sevâkib.
30 64 T Nesîmî, İmâdu'd-Dîn, Dîvân.
31 67 T Abdulbâkî, Mahmûd, Dîvân.
32 69 T Gölpınarlı, Abdulbâkî, Sârullâh fî Meşhed-i Ebi Abdillâh.
33 70 T Gölpınarlı, Abdulbâkî, Eimme-i Hudâ.
34 71 T İbrâhîm Kuşadalı, Mektûbât.
35 73 A Ebu***8217;l-Hasan Nure'd-Dîn ***8216;Alî-yi Şâzilî, Mecmû***8217;atu***8217;l-ahzâb.
36 74 T Nâbî, Dîvân.
37 76 T İhyâu'd-Dîn Omer, Şiirler.
38 78 F Abdulkâdir-i Belhî, Gülşen-i Esrâr.
39 79 A Şemse***8217;d-Dîn Ahmed b. Muslihi***8217;d-Dîn Taşköpri-zâde, eş-Şakâikı***8217;n-nu***8217;mâniyye.
40 82 T Şeyhulislâm Yahyâ, Dîvân.
41 83 T Nedîm, Ahmed, Dîvân.
42 84 TF Hâlis-i Talebânî, Dîvân.
43 85 TA ?, ? (Havassa ait bir kitap).
44 86 TF Sâdık, Gazeliyyât.
45 87 A Mısrî, Niyâzî, Mevâ***8217;idu***8217;l-irfân.
46 90 T Nâyî Osmân Dede, Mi***8217;râciyye.
47 91 T ?, Ferâiz Risâlesi.
48 92 T Nâzım Muhammed Paşa, Esrâr-ı tevhîd Tercemesi.
49 93 T Vasfî, Şiirler.
50 94 T Emrî, Terceme-i Pend-i 'Attâr.
51 95 T Selîm Baba, Miftâhu müşkilâti***8217;l-âdâb-i tarîkati***8217;l-vâsılîn.
52 96 T Rumûzî, Mustafâ, Hakîkat--nâme.
53 97 T Kuşadalı, İbrâhîm, Mektûbât.
54 98 T el-Üsküdârî, Veffâk Muhammed, Terceme-i Menâkıb-i Seyyîd Ahmed el-Bedevî.
55 99 T Âgâh Osmân Paşa, Şiirler.
56 100 T ?, Nakşîbendî tarikatına ait Risâle.
57 101 T Riyâzî, Muhammed, Dîvân.
58 103 A Muhammed el-Bulkînî, Tabakâtu***8217;ş-şernûbi.
59 106 F Huseyn b. Âlim, Nuzhetu***8217;l-ervâh.
60 107 T Yunus Emre, Dîvân.
61 108 T ***8216;Alî Remzî b. Muhammed Satı Özbark, Terceme-i Şeceretu***8217;l-kevn.
62 109 T Fasîh Ahmed Dede, Muntehabât-ı Dîvân-ı Fasîh.
63 110 T Âgâh, Dîvân.
64 111 F 'Attâr, Ferîdu'd-Dîn, Tezkiretu'l-evliyâ.
65 112 A ?, Husniyye.
66 115 A Seyyîd Süleymân el-Belhî, Ğıbtatu***8217;l-emân.
67 116 T ?, Ebu***8217;l-Hüdâ aleyhinde bir yazı.
68 117 T Adanalı Ziyâ, Şiirleri.
69 118 T Dukagin-zâde Ahmed Beg, Dîvân.
70 120 AF Ebu Abdullâh Huseyn İbrâhîm en-Netanzî-i Be-di***8217;uzzamân el-İsfahânî, Dustûru***8217;l-edeb.
71 121 TF ?, Lugat.
72 122 TF ?, Lugat.
73 123 T Yûnus Emre, Risâletu***8217;n-nushiyye ve Dîvân.
74 125 TF Mevlevî âyinleri (Mecmua).
75 129 T Ahmed Avni Konuk, Tevfik Fikret***8217;in Târih-i kadîm zey-li***8217;ne Cevap.
76 130 T Ahmed-i Bîcân, 'Acâibu***8217;l-mahlûkât.
77 131 T ?, Hurşîd-nâme (fal kitabı).
78 132 T Mısrî, Niyâzî, Mecmû***8217;a,
1. Risâle-i vahdet-i vucûd.
2. Mektup.
3. Risâle-i Hızriyye-i cedîde.
4. Zikir ve mukâbele hakkında.
79 133 F Mecmû***8217;a,
1. Muhammed Bâkır b. Muhammed Takî, Kitâbu ihtiyârât-i eyyâmi's-sâ***8217;at.
2. Mustafâ el-Kârî b. İbrâhîm et-Tebrîzî, Tuhfetu***8217;l-Kârî.
80 134 T Derviş Muhammed Hâce, Mecmû'atu***8217;ş-şu***8217;arâ.
81 135 T Usûl ve şarkı Mecmû***8217;ası.
82 137 T Mecmû'a (Şiirler antoloisi)
83 139 T ?, Mecmû'a ve Nakşî Akkirmânî Dîvânı.
84 140 T Sezâî, Hasan, Dîvân.
85 142 T Mecmû***8217;a,
1. Sezâî Dîvânı.
2. Niyâzî-i Mısrî Dîvânı.
86 144 T Brusavî, İsmâ'îl Hakkı, Es***8217;ile-i Şeyh Mısriyye ecvibe-i İsmâ***8217;îl Hakkı.
87 145 T ?, Emirnâmeler (Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye***8217;ye ait talimnâmeler).
88 146 TF Mecmû***8217;a,
1. Bî-ser-nâme.
F 2. Cevher-i zât
F 3. İlâhî-nâme
F 4. Câmî, Şerh-i Monla Câmî ala Beyt-i Husrev-i Dehlevi
T 5. Seyyîd Seyfullâh Nizamoğlu, Risâle-i Vahdeti***8217;l-vücûd
F 6. Muhteşem-i Kaşani, Devazdeh Bend
7. Brusavî, İsmâ***8217;îl Hakkı, Lubbu***8217;l-lub
8. Rûhî-yi Bağdâdî, Tercî'-bend.
89 149 T Mecmû***8217;a,
1. Lutfî, Esrâr-nâme.
2. ?, Risâle-i makâm-ı ma***8217;rifet-i şarkî ve 'urûc-i âdemiyân ve merâtib-i insân.
3. İlâhî, Risâle-i Şeyh İlâhî.
4. ?, Der ma***8217;rifet-i dîn u îmân u İslâm u tevbe.
5. ?, Risâle-i kenzu***8217;s-sâlikîn ve genci***8217;l-'ârifîn (ıstılâhat-ı evliyâ-i kirâm).
6. Der ma***8217;rifet-i havass-ı insân (nîsân?).
90 153 T Mecmû***8217;a,
1. Mısrî, Niyâzî, Risâle-i tasavvuf.
2. Mısrî, Niyâzî, Risâletu***8217;s-su'âl ve***8217;l-cevâb.
3. Mısrî, Niyâzî, Risâle-i âfâk u enfus.
4. Mısrî, Niyâzî, Fâtiha tefsiri.
5 Mısrî, Niyâzî, Raks ve tevâcud.
6. Muhammed Saîd-i Uşşâkî, Etvâr-ı seb***8217;a.
7. Brusavî, İsmâ***8217;îl Hakkı, Şerhu Şir***8217;ati***8217;l-İslâm.
8. ?, Tarîkat-nâme.
91 154 T Mecmû***8217;a,
1. Sezâî, Hasan, Şerh-i gazel-i Mısrî.
2. Mısrî, Niyâzî, Dîvân.
3. Seyyîd Seyfullâh***8217;ın ilâhîsi.
4. Mısrî, Niyâzî, Şerh-i Şathiyye.
5. Mısrî, Niyâzî, Ta'bîrâtu***8217;l-vâkiât.
6. ?, Şiirler.
92 158 T Hurûfiliğe ait Risâle.
93 159 T Mecmû***8217;a, Şiirler.
94 161 T Ahmed Bîcân, Dürr-i meknûn.
95 162 T Mecmû***8217;a,
1. Hatâî, Kitâb-i nefes.
2. Yemek gülbangı.
3. Tevfîk Baba, Haydârî-nâme.
96 164 TA Mecmû***8217;a,
1. ?, Ma***8217;rifet şiiri.
2. ?,İmâm Hasan ve Hüseyn***8217;in peygamberlikleri hakkın-da pâdişaha mektup.
3. Mısrî Efendi***8217;nin Mustafâ Paşa***8217;ya Risâlesi.
4. Şeyh-i Mısrî, Fâtiha tefsiri.
5. ?, Fetvâ.
A 6. ?, Hulûl hakkında.
7. Mısrî Muhammed Efendi***8217;nin kardeşi Ahmed Efen-di***8217;ye mektubu.
8. Güfte-i Mısrî Efendi.
T 9. 'Akl-ı ma***8217;âş 'akl-ı ma***8217;âd.
10. Esmâ-i Husnâ.
T 11. Risâle.
A 12. Risâle-i devre-i 'arşiyye-i Mısriyye.
97 167 TA Muhammed Nûru***8217;l-'Arabî, Mecmû***8217;a,
1. Kelîme-i tevhîd tefsiri.
2. Fâtiha tefsiri.
3. Hz. 'Alî***8217;nin sözlerini şerh.
4. Ezân hakkında Risâle.
5. Dâiretu***8217;l-vucûd.
6. Merâtibi***8217;l-vucûd.
A 7. Risâle-i mebde***8217; ve me***8217;âd.
A 8. Nakşiyye ve Melâmiyye***8217;ye dair İsmâ***8217;îliye
Risâlesi.
9. Muhammed Nûru***8217;l-'Arabî***8217;nin ihtiyâra ait
takrîri.
10. Sûre-i Kevser tefsiri.
11. Risâletu meşâhidu***8217;t-tevhîd.
12. Ezân Risâlesi.
13. Risâle.
14. Manzaru***8217;l-kufr.
15. Hâcı Bayrâm-ı Velî***8217;nin bir şiirinin şerhi.
A 16. Fusûsu***8217;l-hikem hakkında Risâle.
T 17. ed-Durretu***8217;s-seniyye fi Şerhi***8217;l-ğavsiyye.
T 18. Murşidu***8217;l-uşşâk.
T 19. Mektup.
T 20. İbn-i 'Arabî***8217;nin kasîdesine şerh.
21. Salâtu***8217;l-mutalsam.
T 22. Şerhu salavâti***8217;l-mensûbât li Ahmed b. İdrîs.
A 23. Kenz-i mahfî.
T 24. Risâle-i tevhîdi***8217;l-behiyye.
25. Risâle-i Sa***8217;diyye.
T 26. Risâle fî beyân-i sülûki***8217;ş-şerî***8217;a ve***8217;t-tarîka
ve***8217;l-hakîka.
27. Harîrî-zâde Kemâle***8217;d-Dîn***8217;in hâl tercemesi ve Harîriye tarikati hakkında Arapça izâhât.
28. Salât-ı meşîşiyye şerhi.
29. Ferecu***8217;n-nukûş li Şerh-i Nakşi***8217;l-fusûs.
A 30. Beyânu***8217;t-tarîk Risâlesi.
31. min takrîrâtihi (İbn-i 'Arabî'nin sözlerinden).
A 32. Risâletu burhânu***8217;s-sâlikîn.
T 33. Risâle-i ilm-i hal.
T 34. Evrâdu***8217;l-usbû***8217;iyye şerhi.
98 175 T Dû'â Mecmû***8217;ası.
99 176 T Nazîf Hasan Dede, Dîvân.
100 178 TF Mecmû***8217;a,
F 1. Risâle-i merğûb.
F 2. Levh-i mahfûz, cebr ve ihtiyâr, kazâ ve kader hakkında.
F 3. Men 'arefe nefsehu.
T 4. Hurûfîlik hakkında.
T 5. Tasavvufî Risâle.
F 6. Risâle-i fevâ'd-i fukarâ.
7. Risâle-i merğûb be-guften-i Baba Kaygusuz.
101 181 T Mecmû***8217;a,
T 1. Giritli Nûrî, Zubdetu***8217;l-hakâik tercemesi.
T 2. Tasavvufi bazı izahat.
3. Rüyanın tasavvufî izahı.
T 4. 'Abdu'l-Latîf, Terceme-i Keşfu***8217;l-hakâik.
102 186 T Mecmû***8217;a,
TA 1. Hutbetu***8217;l-beyân.
TA 2. Nuktatu***8217;l-beyân (Vücûd-nâme).
3. Nesebnâme-i hazret-i sultan Hâcı Bektaşi Veli.
103 188 TA Mecmû***8217;a,
1. Padişah karşılandığında edilecek dua ve bazı
malumat.
T 2. Tanzimattan önceki hâs, timâr, ze'âmet
devrine ait kanunlar.
T 3. Emirnâme sûretlerine ait bir kitap.
A 4. Fetvâlardaki imzaların üstlerindeki yazılardan
örnekler.
5. Ferâize dair izâhat, fetva suretleri, kanunlar,
hüccetler.
104 190 TA Mecmû***8217;a,
A 1. Muhammedu***8217;l-Munfasıl 'an medrest-i İbrâhîm
er-Ravvâs, Keşşâfu hurûf-i teheccî hakkında bir
hâşiye.
A 2. Abdulmu***8217;mîn, Hurûf-i teheccî.
A 3. Kitâbu***8217;l-kudve ve Risâletu***8217;l-'usve.
A 4. Tasavvufa dair.
A 5. Risâletu mâ'îdeti***8217;l-ma***8217;rifeti***8217;n-nebeviyye.
A 6. Mûsâ b. Muhammed Kudsî, Risâle.
T 7. Mûsâ b. Muhammed Kudsî, Pâdişâha 'arîza.
A 8. Mûsâ b. Muhammed Kudsî, Risâle.
A 9. ?, Risâle (tasavvufa dair).
A 10. ?, Kitâbu feth-i merâtibi***8217;l-kulûb.
A 11. ?, Kitâbu***8217;t-tuhfe li***8217;s-selâtîn- ve***8217;l-mulûk ve
Risâletu***8217;l-hediyyeti li ehli***8217;l-irâdeti ve***8217;s-sulûk.
105 196 T Mecmû***8217;a,
A 1. 'Abdulazîz Mecdî, Meratibi***8217;l-vücûd ve beyan-i
ibtida-i kulli mevcud / A.
TF 2. ***8216;Abdulazîz Mecdî (?), Traşnâme.
T 3. ***8216;Abdulazîz Mecdî, Vahdet-i vücûd.
T 4. ***8216;Abdulazîz Mecdî, İbn-i Sînâ***8217;nın bir sözünün
şerhi.
T 5. ?, Vahdet-i vücûd ve insân-ı kâmil hakkında
Risâle.
T 6. ***8216;Abdulazîz Mecdî, İnsân-ı kâmil***8217; den notlar.
6. ***8216;Abdulazîz Mecdî, Hakîkat-i insâniye Risâlesinin tercemesi.
T 8. ***8216;Abdulazîz Mecdî, Seyyîd Şerîf Cürcânî***8217;nin
vahdet-i vucûda ait Risâlesinin tercümesi.
106 199 TF Mecmû***8217;a.
107 200 T Feyzullâh Efendi, Şehîd, Şerh-i Şi***8217;r-i Hâcı
Bayrâm-ı Velî.
108 201 T İlâhî Mecmû***8217;ası.
109 202 T Mecmû***8217;a,
T 1. Kaygusuz Abdal***8217;ın iki şiiri.
T 2. Karahisârî, Muhammed Necîb, Nev-gufte-i
cezîre-i Mesnevî-i Hazret-i Mevlânâ
Celâle***8217;d-Dîn er-Rûmî.
T 3. H. IX-XIII. yüzyıl sûfî şâirlerinden şiirler ve
heceyle yazılmış bir destan.
T 4. Mustafâ Halveti el-Çerkeşî, Risâle fi tahkîki***8217;t-
tasavvuf.
A 5. Müftî 'Alî, Yevmu***8217;l-ba***8217;s ve***8217;l-cevâb Risâlesi.
A 6. ?, Bâb-ı şerâit-i semâ***8217;.
A 7. ?, Bâb-ı kerâhiyyet-i semâ***8217;.
T 8. ?, İlhâm, nefs ve yedi mertebesi.
T 9. Salâhî, Şerhu gazel-i şeyh Nasûhî-yi Üsküdârî.
T 10. Salâhî, min Makâlet-i Hâce Nâsiru***8217;d-Dîn.
T 11. Şemse***8217;d-Dîn-i Sivasi, Sûret-i emr-i ilâhî.
T 12. Mektûb.
A 13. Arapça iki yazı.
T 14. 1271 tarihli Üç mektub sureti.
110 207 T Mecmû***8217;a,
1. Usûli, Dîvân.
2. Muhyî, Birkaç şiiri.
3. Gaybî Sun***8217;ullâh (?), Bir şiir.
111 208 T Neşâtî, Ahmed, Şehr-engîz-i Edirne.
Neşâtî, Ahmed, İstanbul***8217;a ait şehr-engîz
112 209 T Gölpınarlı, 'Abdülbâkî, 'Ubeyd-i Zâkânî***8217;nin
Ta***8217;rîfât tercemesi.
113 210 A Evrâd Mecmû***8217;ası (Kâdiriyye ve Nakşîbendiyye).
114 211 TA Mecmû***8217;a,
T 1. el-Karamânî, Cemâl, Ehâdîs-i erba'în
(manzum).
2. İnanca ait yazılar, Yûnus, Muhibbî,
Mevlânâ***8217;nın Farsça şiirleri, hutbeler.
115 212 TF Mecmû***8217;a, (Dualar, ilaç tarifeleri, meşhur şairlerin
şiirleri ve İstanbul şarkıları).
116 213 TA Mecmû***8217;a
T 1. Âyine-zâde Sirozî Şemse***8217;d-Dîn Muhammed,
Risâle.
T 2. Âyine -zâde Sirozî Şemse***8217;d-Dîn Muhammed,
Rusûhî***8217;nin bir şiirinin şerhi.
A 3. Âyine -zâde Sirozî Şemse***8217;d-Dîn Muhammed,
Cüveynî***8217;nin bir kasiîesinin şerhi.
117 215 F ?, Hazân ve bahâr.

__________________
Nevart Akademi
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 20.05.09, 10:09
Profesör
 
Üyelik tarihi: Oct 2008
Nereden: Amerikadan
İletiler: 7.777
Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Konya Mevlana Müzesi Abdülbaki Gölpınarlı Kütüphanesi Kataloğu

MEVLÂNÂ MÜZESİ
ABDÜLBAKİ GÖLPINARLI KÜTÜPHANESİ
YAZMALAR KATALOĞU
II. CİLT

Sıra Sayfa
No. Adedi Dili Yazar ve Kitap Adı
118 216 T Nevhâ Mecmû***8217;ası.
119 217 T Nevhâ Mecmû***8217;ası.
120 218 T Mecmû***8217;a (Çeşitli kişilere ait bazı şiirler).
121 220 T Mantık ve felsefe notları (Gölpınarlı***8217;nın ders
notları).
122 221 A Bâhâ, Huseyn Nûrî, Kitâb-ı akdes.
123 222 F Talabânî, Abdurrahmân Hâlis Sermestî, Mesnevî
(18 beytin şerhi).
124 224 T Mecmû***8217;a.
125 229 TAF Arısoy, Muhammed Dede, Defter.
126 230 TA Mecmû***8217;a,
1. Hâcı Bayram***8217;a atfedilen bir Risâle.
3. Hâcı Maksûd, Ebu Medyen-i Mağribî***8217;nin
şiirinin şerhi.
3. Hâcı Maksûd, Urfî***8217;nin Şathiye***8217;sini şerh.
4. Hâcı Maksûd, Şerh (Mevlânâ***8217;ya isnad
edilen 10 beyitlik).
5. Meratib-i sülûk (5 satırlık bir yazıdan
ibarettir).
6. Niyâzî***8217;nin gazelini şerh.
7. Niyâzî***8217;yi şerh.
7. Hâcı Maksûd (?), Tarîkat-ı âliyyenin esrârı be
yanındadır.
8. Bursevî, İsmâ***8217;îl Hakkı, Kasîde-i ferdiyye
ve şerhi.
10. Sarı Abdullâh, Mesleku***8217;l-'uşşâk.
10. Seyyîd Abdulbâkî***8217;l-Âlî-zâde, Zeyl-i
Mesleku***8217;l-uşşâk.
12. Şerh-i Salavât-ı Ahmed b. İdrîs.
13. Nûru'l-Arabî, Muhammed, Risâle-i sıfât-ı
subûtiyye.
14. Derviş Sâdıkî (?), Risâle-i mahcûb.
15. Receb, Vahdet-i vücûd Risâlesi Tercümesi.
16. La***8217;lî-zâde Seyyîd Abdülbâkî, Serguzeşt.
17. Nûru'l-Arabî, Muhammed, Şerh-i Şathiyye-i
Hâcı Bayrâm-ı Velî.
18. ?, Ma***8217;âricu***8217;t-Tarâik.
A 19. ?, Risâletu vahdeti***8217;l-vucûd.
20. ?, İmdâdullâh Velî***8217; nin Vahdet-i vücûda dair
Risâlesinin Şerhi.
127 239 TAF Mecmû***8217;a,
A 1. 'Avârifu***8217;l-ma'ârif***8217;ten Melâmetiyye hakkında
izahat.
TA 2. Şeyh Arslan (Rislân) hakkında Hadîkatu***8217;ş-
Şâm ve Keşfu***8217;z-zunûn***8217;dan alınan yazılar.
3. Şâhidî, 'Aşk-nâme.
4. Şâhidî, Dîvânçe
5. Rûşenî, Ömer, Dîvân.
6. Sârbân, Ahmed, Şiirler.
128 241 T Mecmû***8217;a,
1. Gölpınarlı, A., Defter (Yeniçeri kavuk ve
börkleri hakkında bilgi ve resimler);
Moğollar devrindeki resmi ve askeri terimler;
Moğollar devrinde boy remizlerinin resimleri;
Âşık Ömer***8217;in şiirleri.
129 242 A Hamîd Velî Hamîdu'd-Dîn, Hadîsu***8217;l-erba***8217;în.
130 244 T Hâşimî, Osmân, Tarîkat-nâme.
131 245 F Belhî, Seyyîd Abdulkâdir, Gulşen-i Esrâr.
132 246 F 1. Belhî, Seyyîd Abdulkâdir, Gulşen-i Esrâr.
2. Belhî, Seyyîd Abdulkâdir, Yenâbî***8217;u***8217;l-hikem.
3. Belhî, Seyyîd Abdulkâdir , Kunûzu***8217;l-ârifîn.
133 247 T Gölpınarlı, Abdulbâkî, Seyyîd Abdulkâdir-i
Belhî***8217;nin hal tercemesi.
134 248 T Gölpınarlı, Abdulbâkî, Defter.
135 249 T Gölpınarlı, Abdulbâkî, Kasîde-i mevrîdu***8217;l-eşvâk.
136 250 T Mecmû***8217;a (Çeşitli şiirler).
137 252 T Mecmû***8217;a (Şeyh Murâd-ı Buhârî hakkında
bilgiler).
138 253 T Mecmû***8217;a (Çeşitli şiirler).
139 254 TA Mecmû***8217;a,
A 1. es-Sulemî, Ebu Abdurrahmân, Risâletu***8217;l-
melâmetiyye.
2. Sârbân, Ahmed ve Hakîkî***8217;nin Şiirleri.
3. Gölpınarlı, Abdulbâkî, Risâletu***8217;l-melâmetiyye Tercemesi.
4. Hâşimî, Osmân, Alaa***8217;d-Dîn Kaygusuz***8217;un
şiirleri.
5. Dîvâne Muhammed Çelebi, Şiirleri.
6. Kefevî, İ***8217;lâmu***8217;l-ahyâr.
7. Yûsuf-i Sîne-çâk***8217;ın bazı şiirleri.
140 257 A es-Sulemî, Ebu Abdurrahmân, er-Risâletu***8217;l-
melâmiyye.
141 258 A Mecmû***8217;a.
142 259 T Ahmed-i Muhtar (Seyyîd), İlhâmât-ı kâdiriyye
Tercemesi ve Şerhi.
143 261 T Sıdkî, Âyîne-i hikem.
144 264 T Sıdkî, Âyînei hikem (Vatikan K. nüshasının
fotografisi (17 kart)).
145 265 F Belhî, Abdulkâdir, Sünûhât-ı ilâhiyye ve Farsça
Tercemesi.
146 267 T Mecmû***8217;a (Çoğunluğu Gölpınarlı***8217;ya ait şahsi
belgeler).
147 268 A el-Belhî, Seyyîd Süleymân, Hal tercemesi.
148 269 T Mecmû***8217;a,
1. Hakîkî, İrşâd-nâme.
2. Makâlât-ı İbrâhîm Efendi.
3. Makâlât-ı Lâ-mekânî.
4. ?, Risâle der beyân-i fakr.
5. Beyân-ı Esrâr-ı zemîn-i hakîkat.
6. Kelimât-ı Ahmed Sârbân.
7. Kelimât-ı Kudsîyye fi Hâcı Bayrâm-ı Velî.
8. Hâce Halîl, 4 şiiri.
149 273 T Muhyi***8217;d-Dîn-i Abdâl, Tuyuğ ve mâniler.
150 274 T ?, Hudâ Rabbim.
151 275 T Mecmû***8217;a,
1. Hakîkî, İrşâd-nâme.
2. 'Askerî, Abdurrahmân, Nefehâtu***8217;l-'aşk.
152 279 T Şîrâzî, Elvân, Gülşen-i râz Tercemesi.
153 280 T Gaybî, Sun***8217;ullâh, Mecmû***8217;a.
1. Sohbet-nâme.
2. Gaybî, Sun***8217;ullâh, Dîvân.
3. Gaybî, Sun***8217;ullâh, Bey***8217;at-nâme.
4. Gaybî, Sun***8217;ullâh, Rûhu***8217;l-hakîka.
5. Gaybi, Sun***8217;ullâh, Tarîku***8217;l-hak fi***8217;t-teveccuhi***8217;l-
mutlak.
154 283 T İbrâhîm Oğlanlarşeyhi, Dîvân; Tasavvuf-nâme;
Kasîde; Mesnevîler.
155 287 T İbrâhîm Oğlanlarşeyhi, Vahdet-nâme; Dîvân.
156 288 T (Mecmû***8217;a),
1. La***8217;lî-zâde, Abdulbâkî, Serguzeşt-i melâmiyye;
2. Hediyyetu***8217;l-müştâk fi Şerhi Mesleku***8217;l-uşşâk.
157 291 T Mecmû***8217;a,
1. Lâ-mekânî, Hüseyin, Dîvân.
2. İsmâ***8217;îl Ma***8217;şûkî ve Kaygusuz 'Alâa***8217;d-Dîn***8217;den
Şiirler.
3. Lâ-mekânî, Hüseyin, İnsan-ı kamil.
5. Lâ-mekânî, Hüseyin, Mektupları; Sinan
Ümmi***8217;nin Şiirleri
158 293 T La***8217;li-zâde, Abdulbâkî, Sergüzeşt-i Melâmiyye.
159 294 T Mecmû***8217;a
1. Risâle-i müşkilât-ı Esrâr-ı 'aşk.
2. ?, Esrâru***8217;l-'ârifîn irşâdu***8217;l-'âşıkîn güftârı***8217;l-
vâsılîn tenbîhu***8217;l-ğâfilîn.
3. Kerîmî, Beyân-ı mevlîd-i Hazret-i Resûl.
4. ?, Cennet ve cehennem ehli hakkında.
160 298 T Müstakîm-zâde, Sa***8217;de***8217;d-Dîn Süleymân,
Melâmiyye-i şettâriyye.
161 300 T Mecmû***8217;a,
1. La***8217;lî-zâde, Abdulbâkî, Şerhu Mesleki***8217;l-'uşşâk.
2. Tıflî, Sâkînâme.
3. La***8217;li-zâde, Abdulbâkî, Hakîkatu***8217;l-yakîn ve
zulfetu***8217;t-temkîn.
4. La***8217;li-zâde, Abdulbâkî, Sergüzeşt-i Melâmiyye.
162 302 T Mecmû***8217;a (muhtelif).
163 304 T Mecmû***8217;a,
1. Lâ-mekânî, Hüseyin, Vahdet-nâme
2. Risâle-i Hazret-i Hüseyn-i Lâ-mekânî.
164 305 T 'Amîkî, Muhammed, Risâle
(Hamzavîler aleyhinde).
165 306 T 'Askerî, Abdurrahmân, Nefehâtu***8217;l-'aşk.
166 307 T Mecmû***8217;a.
167 309 T Mecmû***8217;a.
168 310 T Ebu***8217;r-Rızâ, Muhammed, Hediyyetu***8217;l-'uşşâk.
169 312 T Âlî, Tuhfetü***8217;l-mücâhidîn ve behcetu***8217;z-zâkirîn
(xı-xvıı. yüzyıllar arası).
170 314 F Hâfız, Muhammed b. Muhammed b. Muhammed,
al-Huccetu***8217;l-athâr fî 'ahvâl-i eimmet-i isnâ ***8216;aşer.
171 315 T er-Rezevî, Seyyîd Muhammed b. Seyyîd 'Alâa***8217;d-
Dîn al-Huseynî, Miftâhu***8217;d-dekâik fi beyâni***8217;l-
futuvvet ve***8217;l-hakâik.
172 317 T Mecmû***8217;a (Çeşitli şiirler).
173 319 T Burgazî, Yahyâ b. Halîl, Futuvvet-nâme.
174 320 T Hâce-zâde, Muhammed Tâhir b. 'Abdullâh b.
İsmâ***8217;îl, Minhâcu***8217;l-murîdîn.
175 323 T 'Osmân-zâde, Tâib Ahmed, Hadîkatu***8217;l-vuzerâ.
176 325 F ?, Fevâid.
177 327 TA ?, Erkân-nâme.
178 328 F ?, Makâlât-ı Gaybiyye.
179 330 T Alevî-Bektâşî nefesleri.
180 331 T Hâtib-oğlu, Terceme-i Makâlât-ı Hâcı Bektâş.
181 334 TA Mecmû***8217;a,
TA 1. 'Abdülmecîd Firişteh-oğlu, Hutbe-i devâzdeh
imâm.
T 2. Bisâtî, Menâkibu***8217;l-esrâr behcetu***8217;l-ahrâr.
T 3. Seyyîd Abdâl Bâkî, Mektup.
T 4. ?, Der beyân-ı çihâr kelâm.
182 339 T el-Köstendilî, Sa'îd b. Mustafâ 'Alî Çavuş-zâde,
Tuhfetu***8217;s-sâlikîn.
183 342 T İlâhî Mecmû***8217;ası.
184 344 TAF Mecmû***8217;a.
185 346 T ?, Tasavvufi bir kitap.
186 347 T Mecmû***8217;a,
1. Esrâr-ı Hurûf-i nâciyye-i Kaygusuz Abdâl.
2. Abdâl Mûsâ, Pend-nâme.
187 349 T Emre, Sa***8217;de***8217;d-Dîn Sa***8217;îd, Terceme-i Makâlât-ı
Hâcı Bektâş-ı Velî.
188 351 T Mecmû***8217;a,
1. Şeyhulislam Mûsâ Kâzım, Vâridat Tercemesi.
2. Hâcı Bayram-ı Velî***8217;nin bir şiiri.
3. Ahmed Sârbân***8217;ın iki mektubu; Husâme***8217;d-Dîn-i
Ankaravî***8217;nin iki mektubu.
4. ?, Merâtibi-i Enbiyâ.
4. ***8216;Abdulazîz Mecdî, ***8220;Mişkâtu***8217;l-envâr***8221; dan
vahdet-i vücûda ait bölümün tercemesi.
5. ***8217;Abdulazîz Mecdî, ***8220;Sefînetu***8217;r-rağîb***8221; dan aynı mevzuda iki bölümün tercemesi.
7. Ahmed Sârbân***8217;ın mektubu.
9. Ahmed Avni Konuk***8217;un bazı konuşmalarının
zabtı.
189 353 F 'Abdullâh el-Ensârî, Kalender-nâme.
190 354 TA ?, Bektaşiliğe ait Mecmû***8217;a.
191 355 T Mecmû***8217;a,
1. Kaygusuz Abdal, Esrâr-ı 'Ârifîn.
2. Kaygusuz Abdâl, Risâle.
3. Kâsımî, Şiirler.
192 357 T Müstakîm-zâde Sa***8217;de***8217;d-Dîn Süleymân, Risâle-i
Tâciyye.
193 359 TA Mecmû***8217;a.
194 360 T Fakîrî, Şehr-engîz ve ta***8217;rîfât.
195 361 T İlyâs b. Hızr, Vilâyet-nâme (Menâkıb-ı Hâcı
Bektâş-ı Velî).
196 363 T Mecmû***8217;a,
1. Kaygusuz Abdâl, Delîl-i budelâ.
2. Seyyîd 'Alî Sultân, Vilâyet-nâme.
197 365 TA Mecmû***8217;a.
198 367 T Mecmû***8217;a,
1. Firişteh-oğlu, 'Abdulmecîd, Hutbe-i devâzdeh
imâm.
2. Bisâtî, Menâkibu***8217;l-Esrâr behcetu***8217;l-ebrâr.
3. Çeşitli alevî şâirlere ait şiirler.
199 369 T Mecmû***8217;a,
1. Çeşitli yazılar.
2. Bisâtî, Menâkibu***8217;l-Esrâr behcetu***8217;l-ebrâr.
200 371 TF ?, Fevâid.
201 372 T 'Arşî, Dîvân.
202 374 T ?, Vücûd-nâme.
203 375 T Murtazâ, Dervîş, Durr-i yetîm
(Câvidân Tercümesi).
204 378 T Uzıça Şeyh Muhammed***8217;in Mektubu.
205 381 T Mecmû***8217;a,
1. Sadre***8217;d-Dîn***8217;in Şeyh Safîyu'd-Dîn***8217;den sorduğu so-rular ve aldığı cevaplar.
2. Menâkıb***8217;dan alınma bir bölüm.
3. Çeşitli yazılar.
4. Erkân-nâme.
206 384 A Simavnâvî, Şeyh Bedre***8217;d-Dîn, Vâridât.
207 385 T 'Azmî Dede, Mecmû***8217;a,
1. Te***8217;vîlât-ı muhimme.
2. Rafî***8217;u***8217;ş-şikâk.
3. Dafî***8217;u***8217;n-nifâk.
4. Muhimmu***8217;l-beyân.
208 388 T Dervîş Burhân, Vilâyet-nâme-i Hacîm Sultân.
209 390 T Mustafâ Dede, Risâle-i farz u sunnet-i namaz bâ
kavl-i imâmân-i isnâ 'aşer.
210 391 T Mecmû***8217;a,
1. Çerkeşî, Tasavvufî Risâle.
2. Mektup.
2. Sa***8217;id, Medhiyye (Sirâcu***8217;l-'ulûm
minhâcu***8217;l-'ulûm).
4. Sa***8217;îd, Mersiyye.
211 395 T Mu'allim Feyzî, Mersiyyeler.
212 397 T Mecmû***8217;a,
1. Sarı Abdullâh, Cevheretu***8217;l-bidâye ve
durretu***8217;n-nihâye.
F 2. Seyyîd Hüseynî, Kalender-nâme.
3. Hâmûş-nâme.
4. Nâsır, Futuvvet-nâme***8217;den özetler.
5. Ahmed Avni Konuk***8217;tan notlar.
6. Adanalı Ziyâ***8217;nın şiirleri ve bir makalesi.
7. Sadre***8217;d-Dîn-i Konevî***8217;nin Vasiyyet-nâmesi.
213 400 T Ahmet Âgâh***8217;ın Berâtlar ve hâl tercemesi
214 401 A el-Hakîm bi-Emrillâh Mansûr b. el-'Azîz Billâh,
Çeşitli yazılar.
215 407 T Nâhifî, Süleymân, Dîvân.
216 408 T Tarîkat taçları, giyimleri, cihâzı ve Osmanlı devri
serpuşları.
217 411 T Tarîkat taçlarını gösteren levha.
218 412 TF Gölpınarlı, Abdulbâkî, Dîvân.
219 414 T 'Atabetu***8217;l-mukaddese.
220 415 T Yeniçeri cemâat ve bölük remizleri.
221 416 A Hizbu***8217;l-a'zâm İcâzeti.
221 417 T Mecmû***8217;a,
1. Hurufiliğe ait bir Risâle.
2. Mukîmî, Vahdet-nâme.
3. Hurûfîliğe ait.
4. Vucûd-nâme.
223 419 T Yeniçerilere ait mezartaşlarının fotoğrafları.
224 420 T Futuvvet-nâme.
225 421 A Tabatabâî***8217;nin Seyyîd Süleymân-ı Belhî***8217;ye
mektubu ve onun cevâbî mektubu.
226 422 T Kuşadalı İbrâhîm***8217;in bir mektubunun fotoğrafyası.
227 423 T Kozanoğlu, Cenâb Muhyi***8217;d-Dîn, Hâcı Bayrâm-ı
Velî (şiir).
228 424 T Bâkır Çelebi***8217;nin oğlu Abdülhalîm Çelebi***8217;nin
torunu Celale***8217;d-Dîn Çelebi***8217;nin doğum tarihi.

__________________
Nevart Akademi
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 20.05.09, 10:09
Profesör
 
Üyelik tarihi: Oct 2008
Nereden: Amerikadan
İletiler: 7.777
Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Konya Mevlana Müzesi Abdülbaki Gölpınarlı Kütüphanesi Kataloğu

MEVLÂNÂ MÜZESİ
MÜZELİK YAZMA ESERLER KATALOĞU
I. CİLT

Sıra Sayfa
No. Adedi Dili Yazar ve Kitap Adı
1 1 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
2 3 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
3 4 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
4 5 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
5 6 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
6 7 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
7 7 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
8 8 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
9 10 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
10 11 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
11 12 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
12/1 13 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
12/2 14 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
13 15 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
14 16 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
15 17 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
16 18 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
17 19 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
18 20 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
19 21 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
20 23 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
21 24 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
22 25 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
23 26 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
24 27 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
25 28 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
26 29 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
27 30 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
28 31 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
29 32 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
30 33 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
31 34 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
32 35 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
33 36 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
34 37 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
35 39 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
36 41 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
37 42 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
38 43 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
39 44 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
40 45 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
41 46 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
42 47 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
43 48 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
44 49 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
45 49 A Kur***8217;ân-ı Kerîm, Evrâd-ı Mevleviyye, Delâilu***8217;l-
Hayrât, Du'â-yı Hatm-i Delâil, Hizbü***8217;l-a***8217;zam.
46 51 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
47 52 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
48 53 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
49 54 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
50 56 A Basma Kur***8217;ân-ı Kerîm.
51 57 F Mevlânâ Celâleddîn, Mesnevî.
52 73 F Mevlânâ Celâleddîn, Mesnevî (III-IV. ciltler).
53 74 F Mevlânâ Celâleddîn, Mesnevî.
54 79 F Mevlânâ Celâleddîn, Mesnevî.
55 83 F Mevlânâ Celâleddîn, Mesnevî.
56 84 F Mevlânâ Celâleddîn, Mesnevî.
57 85 F Mevlânâ Celâleddîn, Mesnevî.
58 87 F Mevlânâ Celâleddîn, Mesnevî.
59 91 F Mevlânâ Celâleddîn, Mesnevî.
60 95 F Mevlânâ Celâleddîn, Mesnevî.
61 97 F Mevlânâ Celâleddîn, Mesnevî.
62 101 F Mevlânâ Celâleddîn, Mesnevî.
63 104 F Mevlânâ Celâleddîn, Mesnevî.
64 106 F Mevlânâ Celâleddîn, Mesnevî.
65 108 F Mevlânâ Celâleddîn, Mesnevî.
66 112 F Mevlânâ Celâleddîn, Mesnevî.
67 114 F Mevlânâ Celâleddîn, Dîvân-ı Kebîr.
68 117 F Mevlânâ Celâleddîn, Dîvân-ı Kebîr.
69 124 F Mevlânâ Celâleddîn, Dîvân-ı Kebîr (II. cilt).
70 132 F Mevlânâ Celâleddîn, Dîvân-ı Kebîr.
71 134 F Mevlânâ Celâleddîn, Dîvân-ı Kebîr.
72 138 F Mevlânâ Celâleddîn, Dîvân-ı Kebîr.
73 140 F Mevlânâ Celâleddîn, Dîvân-ı Kebîr.
74 143 F Bahâu'd-Dîn Muhammed (Sultân Veled),
İbtidâ-nâme, Rebâb-nâme, İntihâ-nâme.
75 147 F Bahâu***8217;d-Dîn Muhammed (Sultân Veled), Dîvân.
76 150 FT Mecmû***8217;a (Sultânü***8217;l-'Ulema Bahâu'd-Dîn***8217;in
Ma'ârif***8217;inden, Şems-i Tebrîzî***8217;nin Makâlât***8217;ından,
Muhakkîk-i Tirmîzî***8217;nin Ma***8217;ârif***8217;inden,
Mevlânâ***8217;nın Fîh-i mâ fîh***8217;inden, Sultân Veled***8217;in
Ma***8217;ârif***8217;inden ve İptidâ-nâme***8217;den Mesnevî***8217;nin
6 cildinden ve diğer eserleriyle Dîvânından
alınan şiirler).
77 152 F Mevlânâ Celâleddîn, Fih-i mâ Fîh.
78 153 F Bahâu***8217;d-Dîn Muhammed Veled, Ma***8217;ârif.
79 154 F Mecmû***8217;a,
154 F 1. Bahâu***8217;d-Dîn Muhammed Veled, Ma***8217;ârif***8217;den
bir kısım.
155 F 2. Mevlânâ Celâleddîn, Fîh-i mâ Fîh.
155 F 3. Mevlânâ Celâleddîn, Mektuplar.
155 F 4. Mevlânâ Celâleddîn, Mecâlîs-i Seb***8217;a.
156 F 5. Mevlânâ Celâleddîn***8217;in bazı sözleri.
156 F 6. Mukakkîk-i Tirmîzî, Maârif.
157 F 7. Şemse***8217;d-Dîn-i Tebrîzî, Makalât.
80 158 F Bahru***8217;l-***8217;ulûm 'Abdu***8217;l- ***8216;Alî Lekhnovi, Mesnevî
Şerhi (II, IV ve VI. ciltler).
81 160 F Bahru***8217;l-***8217;ulûm 'Abdu***8217;l- ***8216;Alî Lekhnovi, Mesnevî
Şerhi (V. cilt).
82 161 T Sarı ***8216;Abdullâh, Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî
(Mesnevî Şerhi, I. cildin bir kısmı).
83 163 T Rusuhî İsmâ***8217;îl-i Ankaravî, Mesnevî Şerhi (V.C.).
84 164 F Hüseyin b. Hasan-i Harizmî, Kunûzu***8217;l-hakâik fî
rumûzi***8217;d-dekâik (Mesnevî Şerhi).
85 165 T Mesnevî-Åân Mahmûd Dede, Kitâb-ı Tercume-i
Sevâkib fî Menâkib-ı Kutbu***8217;l-ârifîn
Mevlânâ Celâleddîn.
86 166 T Sâkıb Mustafa Dede, Sefînetu***8217;n-nefîseti***8217;l-
Mevleviyye (II. cilt).
87 167 TAF İsmâ***8217;îl-i Ankaravî, Mecmû***8217;a.
167 T 1. Minhâcü***8217;l-fukarâ***8217;.
168 T 2. Huccetu***8217;s-semâ'.
168 TAF 3. RusûÅî İsmâ***8217;îl, 12 şiiri.
168 T 4. Şerh-i Nakş-ı Fusûs.
88 170 A ***8216;Abdu***8217;l-Ğanî en-Nablûsî, el-***8217;Ukûdu***8217;l-lu***8217;luiyye fî
tarîki***8217;s-s¬âdâti***8217;l-Mevleviyye.
89 171 F Ferîdu***8217;-Dîn-i ***8216;Attâr, Mantıku***8217;t-tayr.
90 173 F ***8216;Attâr (?), Cevâhiru***8217;z-zât.
91 176 F Mecmû***8217;a.
176 F 1. Ferîdu***8217;-Dîn-i ***8216;Attâr, Mantıku***8217;t-tayr.
177 F 2. Ferîdu***8217;-Dîn-i ***8216;Attâr, Esrâr-nâme.
177 F 3. Ferîdu***8217;-Dîn-i ***8216;Attâr, Musîbet-nâme.
92 178 T Veysî, Siyer.
93 179 T Fuzûlî Süleymân, Hadikatu***8217;s-su***8217;edâ.
94 180 T Nâbiğâ.
94 180 T Nâbî Yûsuf, Dîvân.
95 181 T Ahmed (İbn-i Kemâl, Kemâl Paşa-zâde), Yûsuf u
Zuleyhâ.
96 182 T ***8216;Alî b. Sâlîh (Vâsi***8217; ***8216;Alî), Humâyûn-nâme.
97 183 T Ahmedî (Tâcu***8217;d-Dîn İbrâhîm b. |ızr),
İskender-nâme.
98 185 T Latîfî ('Abdu'l-Latîf), Tezkiretü***8217;ş-şu***8217;arâ.
99 186 T ***8216;Âşık Ömer, Dîvân.
100 188 T Kânî Ebu-Bekr, Kulliyyât.

__________________
Nevart Akademi
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #7  
Alt 20.05.09, 10:11
Profesör
 
Üyelik tarihi: Oct 2008
Nereden: Amerikadan
İletiler: 7.777
Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Konya Mevlana Müzesi Abdülbaki Gölpınarlı Kütüphanesi Kataloğu

MEVLÂNÂ MÜZESİ
MÜZELİK YAZMA ESERLER KATALOĞU
II. CİLT

Sıra Sayfa
No. Adedi Dili Yazar ve Kitap Adı
101 191 T Fuzûlî Süleymân, Hadîkatu***8217;s-suedâ.
102 192 TAF Muhammed b. Ahmed Katrînî-zâde, Mecmû***8217;a.
103 195 A Surûrî Mustafâ Muslihu'd-Dîn, Gülistân Şerhi.
104 196 F Şevket-i Buhârî, Dîvân.
105 197 F Mecmû***8217;a,
197 1. Seyyîd Hasan-ı Gaznevî, İntiÅâb-ı Dîvân.
198 2. İmâm-i Herevî, Dîvân.
199 3. Râfiu'd-Dîn-i Lunbânî, Dîvân.
199 4. Cemâlu***8217;d-Dîn ***8216;Abdu***8217;r-Rezzâk, Dîvân.
200 5. Ebu***8217;l-Ferec-i Rûnî, Dîvân.
106 201 F Evhâdî, Câm-ı Cem.
107 202 F Hâfız-ı Şîrâzî, Dîvân.
108 204 T Vehbî Muhammed b. Seyyîd Hasanü***8217;l- Eş***8217;arî
Eş***8217;arî-zâde, Şerh-i Dîvân-ı Hâfız-ı Şîrâzî.
109 205 F 'Urfî-i Şîrâzî, Dîvân.
110 206 T Mecmû***8217;a (Bazı şâirlerden şiirler).
111 207 A Ebu***8217;l-Hasan Ahmed b. Muhammedu***8217;l-Kudûrî,
Muhtasaru***8217;l-Kudûrî.
112 208 Mecmû***8217;a.
A 1. Muhammed b. Ahmed b. Merzûku***8217;l-Mâlikî,
Şerefu***8217;l-Menâkib ve Menâkibu***8217;ş-şeref.
209 A 2. Zeynu***8217;d-Dîn Ebu-Bekr Ömer el-Merâğî, Kitâbu
tahkiku***8217;n-nusrâ bi-telhîs-i dâri'l-hicre.
113 211 A 'Ubeydullâh b. Mes'ûd b. Tâc eş-Şerî'a, Şerh-u
vikâyeti***8217;r-rivâye.
114 212 Osmanoğulları Padişahlarının Resimleri.
115 214 A Cemâlu***8217;d-Dîn Ebi***8217;l-Ferec 'Abdurrahmân b. el-
Cevzî, el-Vefâ fî şerefi***8217;l-Mustafâ (2. cilt).
116 215 A ***8216;Abdullâh el-Eşrefî, Min tabakâti's-Sunbuliyye ?,
Mesâilu ***8216;Abdullâh b. Selâm.
117 216 A Se'âlibî, 'Abdurrahmân b. Muhammed b. MaÅlûf,
Cevâhiru***8217;l-hisân fî tefsîri***8217;l-Kur***8217;ân.
118 219 F Câmî, 'Abdurrahmân, Hadîs-i Erba'în ve manzûm
tercümeleri.
119 221 F Câmî, ***8216;Abdurrahmân, Dîvân.
120 222 F Ca***8217;fer Şerîf-i 'Atîkî, Enîsu***8217;l-vuzerâ.
121 224 T Lâmi'î Mahmûd b. Osmân b. ***8216;Alî, Nefehâtü***8217;l-uns
Tercümesi.
122 225 F Câmî, ***8216;Abdurrahmân, Tuhfetu***8217;l-ahrâr.
123 226 F Câmî, ***8216;Abdurrahmân, Subhatu***8217;l-ebrâr.
124 227 T Fasîh Ahmed Dede, Dîvân ve Sarfa dair müellifi
bilinmeyen bir Risâle.
125 229 F ***8216;Abdullâh-i Ensârî, İlâhî-nâme.
126 230 A Ebu Muhammed Huseyn b. Mes'ûdi***8217;l-Ferrâ el-
Beğavî, Mesâbîhu***8217;s-sunne.
127 232 A Şemse***8217;d-Dîn Muhammed b. |alîl el-Mukrî el-
Halebî b. El-Kabâkıbî, El-Kevâkibu***8217;d-durriyye fî
medhi Åayri***8217;l-beriyye.
128 234 Câmî, ***8216;Abdurrahmân, Silsiletu***8217;z-zeheb,
Selâman u Ebsâl ve Tuhfetu***8217;l-ahrâr.
129 236 F Câmî, ***8216;Abdurrahmân, Nefehatu***8217;l-uns.
130 237 F Hâfız-i Şîrâzî, Dîvân.
131 239 F İbrâhîm-i Şebusterî, Enbiyâ-nâme.
132 242 A Ya'kûb b. Seyyîd ***8216;Alî, Mefâtihu***8217;l-cinân ve
mesâbihu***8217;l-cânân (Rukn-i İslâm Muhammed b.
Ebu-Bekr İmâm-zâde***8217;nin Şirâ'atu***8217;l-a'lâm***8217;ının
şerhi).
133 243 F Hâfız-i Şîrâzî, Dîvân.
134 244 F Mecmû***8217;a (Fars şâirlerinden şiirler).
135 245 F Hâcı ***8216;Abdullâh-i Ensârî, Tuhfetü***8217;l-vuzerâ.
136 246 F Hemedânî Muhammed Şafi'î b. Hâcı Kemâlu***8217;d-
Dîn Huseyn, Mecmû***8217;a (Şiirler).
137 248 F Mecmû***8217;a,
1. Kâsımu***8217;l-Envâr, Enîsu***8217;l-ârifîn.
249 2. Kâsımu***8217;l-Envâr, Risale-i Hevrâiyye (Ebû Sa'îd
Ebu***8217;l-|ayr***8217;ın rubâisinin şerhi).
250 3. Kâsımu***8217;l-Envâr, Dîvân.
Hamişteki kitaplar:
250 1. Emîr Huseynî, Zâdu***8217;l-musâfirîn.
251 2. Hâfız-i Şîrâzî, Dîvân.
251 3. Mahmûd-i Şebusteri, Gülşen-i Râz.
252 4. İbn-i Yemîn Fahre'd-Dîn Mahmûd b. Emîr
Yemînu***8217;d-Dîn, Mukatta***8217;ât.
138 254 F Nizâmî, Cemâlu***8217;d-Dîn-i Genceî, Penc Genc.
255 1. Nizâmî, Cemâlu***8217;d-Dîn-i Genceî, Mahzenu***8217;l-
Esrâr.
255 2. Nizâmî, Cemâlu***8217;d-Dîn-i Genceî, Husrev u
Şîrîn.
255 3. Nizâmî, Cemâlu***8217;d-Dîn-i Genceî, Leylâ vu
Mecnûn.
256 4. Nizâmî, Cemâlu***8217;d-Dîn-i Genceî, Heft Peyker.
256 5. Nizâmî, Cemâlu***8217;d-Dîn-i Genceî,
İskender-nâme.
139 258 F Mecmû***8217;a (Şiirler).
140 260 F Abdu'l-'atâ Kemâlu***8217;d-Dîn Mahmûd b. ***8216;Alî el-
Kirmânî (Hâcû), Dîvân ve Eserleri,
261 1. Hâcû, Dîvân.
261 2. Gul u Nevrûz.
261 3. Hümâ u Hümâyûn.
262 4. ?, Mensûr bir Risâle.
262 5. ?, Mensûr bir Risâle.
141 264 T 'Urfî-i Şîrâzî***8217;nin Kasîdelerinin Şerhi, Mecmû***8217;a.
264 1. Adnî Dede, Şerh-i Kasîde-i 'Urfî.
264 2. Sadr-ı A***8217;zam***8217;ın Kütüphane Müdürü, Bir Şerh.
265 3. Hz. ***8216;Alî hakkında bir Kasîde.
265 4. Hz. ***8216;Alî hakkında bir kasîde.
265 5. Kasîde-i Nevrûziyye.
266 6. Neşâtî Ahmed Dede (?), bir Na'at Şerhi.
266 7. Nûrullahu***8217;l-|ârizmî, bir Şerh.
266 8. Bir Şiir.
266 9. Bir Şerh.
267 10-11-12-13: Çeşitli Şiirler.
268 14-15-16-17: Çeşitli Şiirler.
268 18. Zubdetu***8217;l-ilhâm Kasîdesi.
268 19. Na***8217;t-ı şerîf.
142 270 F Yâr ***8216;Alî-i Şîrâzî, Lemehât fî Şerhi***8217;l-Leme'ât.
143 272 F Mecmû***8217;a,
273 1. Kâsımu***8217;l-Envâr***8217;ın bir Na'atının şerhi.
274 2. Câmî, Mesnevî***8217;nin ilk iki beytinin nazmen
şerhi.
144 275 T Elvân-i Şîrâzî, Terceme-i Gulşen-i Râz.
145 277 F ?, Hulâsatu***8217;l-Åamse.
146 279 F Hazînî, Dîvân.
147 281 Nâsır Husrev-i 'Alevî, Rûşenâyî-nâme.
148 282 A Vâkıdî Ebu ***8216;Abdullâh Muhammed b. Omer,
Futûhu***8217;ş-şem***8217;.
149 283 F Kemâlu***8217;d-Dîn Huseyn b. ***8216;Alîyyi***8217;l-Kâşifî
(Huseyn-i Vâ'iz), Cevâhirü***8217;t-tefsir li Tuhfeti***8217;l-
Emîr.
150 285 T Ahmed b. Muhammed 'Arabşâh, ed-Durer ve***8217;l-
cevâhir (1. Cilt).
151 287 T Ahmed b. Muhammed ***8216;Arabşâh, Ed-Durer ve***8217;l-
cevâhir (2. Cilt).
152 288 T Ahmed b. Muhammed ***8216;Arabşâh, Ed-Durer ve***8217;l-
cevâhir (3. Cilt).
153 289 T Ahmed b. Muhammed ***8216;Arabşâh, ed-Durer ve***8217;l-
cevâhir (4. Cilt).
166 290 A Sa'dî Sâdullâh b. 'Îsâ, Hâşiyeler ve Fâtiha Şerhi.
463 292 T Dervîş Murtazâ, Durr-i yetîm (Câvidân terc.).
464 294 T Fuzûlî Süleymân, Dîvân.
1039 296 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
1040 298 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
1041 299 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
1042 300 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
1043 302 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
1044 303 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
1045 304 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
1069 306 A Evrâd-ı Mevlânâ.
1095 307 A Kûfî yazıyla Âyet-i kerimeler.
1098 308 T Hamdullâh Ahmed (Akşemse***8217;d-Dîn-zâde),
Yûsuf u Zelîha.
1113 310 F Celâlu***8217;d-Dîn Muhammed Mevlânâ, Mesnevî.
1114 315 A Kur***8217;ân-ı Kerîm (22. Cüz).
1115 317 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
1117 318 F Ârifî, Gûy u çevgân (Hâl-nâme).
1118 319 T ?, Rûz-nâme.
1134 320 A Cezerî Muhammed b. Muhammed, el-Hısnu***8217;l-
hasîn.
1136 321 F Mecmû***8217;a (Çeşitli şâirlerin nazîreleri).
1137 322 A İcâzet-nâme.
1138 323 A İcâzet-nâme.
1148 324 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
1150 325 A Ebu***8217;l-Fadl 'İyâd b. Mûsâ b. İyâd, eş-Şîfâ bi-ta***8217;rîfi
hukûki***8217;l-Mustafâ.
1152 326 T 'Ârif Abdülbâkî, Menâhicu***8217;l-'usûli***8217;d-dîniyye ilâ
Mevâkıfi***8217;l-mekâsıdi***8217;l-'ayniyye.
1169 327 A Tefsîru İbn-i 'Abbâs.
1177 328 F Celâlu***8217;d-Dîn Muhammed Mevlânâ, Mesnevî.
1189 335 A Ebû ***8216;Abdullâh Muhammed b. İsmâ***8217;îl el-Buhârî,
Sahîhu***8217;l-Buhârî.
1191 336 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
1193 338 F Celâlu***8217;d-Dîn Muhammed Mevlânâ, Mesnevî.
1204 340 F Celâlu***8217;d-Dîn Muhammed Mevlânâ, Mesnevî.
1235 342 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
1236 343 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
1317 344 A Ebu ***8216;Abdullâh Muhammed b. İsmâ***8217;îl el-Buhârî,
Sahîhu***8217;l-Buhârî.
1323 346 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
1324 347 A Muhammed b. Hamzâ Debbâğu***8217;l-'Ayntâbî, Tefsîr.
1342 349 A Ebu ***8216;Abdullâh Muhammed b. İsmâ***8217;îl el-Buhârî,
el-Câmî***8217;u***8217;s-sahîh.
1352 353 F Celâlu***8217;d-Dîn Muhammed Mevlânâ, Dîvân-ı Kebîr.
1398 355 A Ebu***8217;l-Kâsım Muhammed b. Omer ez-Zemahşerî
el-Hârizmî Cârullâh, Keşşâf.
1406 356 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
1409 358 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
1433 359 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
1456 360 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
1457 362 F Celâlu***8217;d-Dîn Muhammed Mevlânâ, Mesnevî.
1459 365 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
1465 366 T Süleymân Sırrî, Miftâhu***8217;l-'akâid.
1466 368 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
1477 369 T Yahyâ b. Muhammed, Tuhfetu***8217;l-Mucâhidîn.
1478 371 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
1502 372 A Şerâfu***8217;d-Dîn Dâvûd b. Mahmûd-i Kayserî,
Matla'-i Husûsi***8217;l-kelîm fî ma'ânî-i Fusûsi***8217;l-hikem.
1510 373 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
1541 374 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
1542 375 A Cezûlî Ebu ***8216;Abdullâh Muhammed b. Süleymân b.
Ebu-Bekr, Delâilu***8217;l-Åayrât.
1543 377 ***8216;Alîyyü***8217;l-Kârî, el-Hizbu***8217;l-a***8217;zam ve***8217;l-virdu***8217;l-
efhâm ve Duâlar.
2341 379 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.
2588 380 A Kur***8217;ân-ı Kerîm.

Makale Yazarı
Ahmet Faruk Çelik
Araş. Gör., A. Ü. D. T.C.F. Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.

__________________
Nevart Akademi
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
abdülbaki, gölpınarlı, kataloğu, konya, kütüphanesi, mevlana, müzesi

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 01:19 .