Nüve Forum


İslam ile İlgili Çeşitli Tartışmalar hakkinda Kıyamet nedir?,Kıyamet alametleri nelerdir? ile ilgili bilgiler


*Kıyamet nedir?* *Kıyamet sözlükte geçen anlamıyla yalnız kalkmak, dirilmek anlamında değildir.Bu tabir canlı ve cansız bütün yaratıklara şamil umumi bir imha ve yeniden dirilme gibi iki safhalı bir olay bildirmektedir.

Like Tree6Likes
  • 5 Post By Nicomedia
  • 1 Post By oguzgolcik

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 17.02.08, 13:28
Nicomedia - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Uzman
 
Üyelik tarihi: Apr 2007
İletiler: 2.221
Blog Başlıkları: 1
Nicomedia öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Nicomedia öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Nicomedia öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Nicomedia öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Nicomedia öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Nicomedia öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Nicomedia öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Nicomedia öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Nicomedia öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Nicomedia öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Nicomedia öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Kıyamet nedir?,Kıyamet alametleri nelerdir?

*Kıyamet nedir?*

*Kıyamet sözlükte geçen anlamıyla yalnız kalkmak, dirilmek anlamında değildir.Bu tabir canlı ve cansız bütün yaratıklara şamil umumi bir imha ve yeniden dirilme gibi iki safhalı bir olay bildirmektedir. Yani bütün canlıların helak oldukları güne Kıyamet dendiği gibi, bütün ölülerin tekrar diriltikleri günede Kıyamet denir.

*Kıyâmet, Allah inancından sonra İslâm'ın ikinci temel inancı olan Âhiret hayatının ilk aşamasını oluşturur. Genel bir yok oluş ve yeniden dirilişle birlikte gelişecek Haşr, Hesap, Mizan, Cennet ve Cehennem gibi olaylar hep Kıyâmet gününün gündem içindedir. Bu nedenle Âhiret inancı,Kıyâmet ve onunla birlikte gelecek olaylara inançtan başka birşey değildir.


*Kıyamet, Kur'an-ı Kerim'de hangi isimlerle anılıyor?*
*Kıyamet, kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 70 kez geçer.Bu olay Kur'an'da çok çeşitli isimlerle anılır. Bunların başlıcaları:
*Yevmü'l-Kıyâme (Kalkış, Diriliş Günü), el-Saa (Saat), Yevmü'l-Âhir (Son Gün), el-Âhire (Gelecek Hayat), Yevmü'd-Din (Ceza Günü), Yevmü'l-Hesap(Hesap Günü), Yevmü'l-Fası (Karar Günü),Yevmü'l-Cem (Toplanma Günü),Yevmü'l-Hulud (Sonsuzluk, Sonsuzlaşma Günü), Yevmü'l-Ba's (Diriliş Günü),Yevmü'l-Haşre (Pişmanlık Günü), Yevmü't-Teğabün (Kusurların Ortaya Çıktığı Gün), el-Karia (Şaşırtan Felâket), en-Naşiye (İnsanı Dehşete Düşüren Felâket), et-Tamme (Herşeyi Kuşatan Felâket), el-Hakka (Büyük Hakikat) ve el-Vakıa (Büyük Olay)'dır.


*Kur'an-ı Kerim'de Kıyamet Olayı *
*Ey insanlar! Rabbinizden korkun! Çünkü kıyamet vaktinin depremi müthiş bir şeydir! (Hacc,1) *
*... Kıyamet vakti de gelecektir; bunda şüphe yoktur. Ve Allah kabirlerdeki kimseleri diriltip kaldıracaktır. (Hac,7) *
*İnkâr edenler, kendilerine o saat ansızın gelinceye, kadar hep şüphe içindedirler. (Hac,55)
... O saat (kıyamet), mutlaka gelecektir. Şimdilik onlara güzel muamele et. (Hicr,85)
...Kıyametin kopması ise, göz açıp kapama gibi veya daha az bir zamandan ibarettir. (Nahl, 77)
Onlar üstelik kıyameti de yalan saydılar. Biz ise, kıyameti inkâr edenler için alevli bir ateş hazırladık. (Furkan,11)
Bilakis kıyamet onlara vâdedilen asıl saattir ve o saat daha belâlı ve daha acıdır. (Kamer, 46)

*Kıyamet Ne Zaman Kopacak?
*Kur'an, Kıyâmet olayının kesinliğini, yakınlığını bildirdiği, hatta oluş biçimine ilişkin tasvirler verdiği halde zamanı konusunda bir açıklama yapmaz. Kıyâmet doğrudan doğruya Allah'ın dilemesine bağlı bir olaydır ve O'ndan başka hiç kimsenin bu konuda bir bilgisi yoktur.

Kur'an,
- *"Kıyâmet saatinin bilgisi şüphesiz Allah katındadır" (Lokman, 34).. gibi âyetlerle Kıyâmet'in zamanının hiç kimse tarafından
bilinemeyeceğini belirttikten sonra, bu konuda sorulan soruları şöyle cevaplar:
- *"De ki: 'Onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır. Onun vaktini kendisinden başkası açıklayamaz" (A'raf, 187) *
- *"Kıyâmet'in ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. Senin neyine gerek onun zamanını bildirmek. Onun nihayeti ancak Rabbine aittir" (Nâziât,42-44).

**Cibril Hadisi olarak ünlü hadiste, Hz. Peygamber (s.a.s) Hz.Cebrâil'in bu konudaki sorusunu "Soruları sorandan daha bilgili değildir."diye cevaplayarak kendisinin de kıyâmet'in zamanına ilişkin bir bilgiye sahip olmadığını açıklamıştır (Buhârî, İmân, 37). *

*Kıyametin Oluş Biçimi

* *Kur'an kıyâmet'in oluş biçimine ilişkin ayrıntılı ve dehşet verici tablolar çizer.
- *"Sura üflenince, Allah'ın dilediği bir yana, göklerde olanlar,yerde olanlar hepsi düşüp ölür." (Zümer, 68) *
- *"Kıyamet vaktinin depremi müthiş bir şeydir! Onu gördüğünüz gün,her emzikli kadın emzirdiği çocuğu unutur, her gebe kadın çocuğunu düşürür. İnsanları da sarhoş bir halde görürsün. Oysa onlar sarhoş değillerdir..." (Hac,1-2) *
- *"O gün gökyüzü, erimiş maden gibi olur. Dağlar da atılmış yüne döner. Dost, dostu sormaz." (Meâric,8-10) *
- *"Gökyüzü yarıldığı zaman,Yıldızlar döküldüğü zaman,Denizler birbirine katıldığı zaman,Kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı
zaman," (İnfitâr, 1-5) *
- *"Güneş katlanıp dürüldüğünde, Yıldızlar döküldüğünde, Dağlar yürütüldüğünde,Gebe develer salıverildiğinde,Vahşî hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde,Denizler kaynatıldığında, Ruhlar birleştirildiğinde,Diri diri toprağa gömülen kıza, sorulduğunda, "Hangi günah sebebiyle öldürüldü?diye.Defterler açıldığında,Gökyüzü sıyrılıp alındığında, Cehennem tutuşturulduğunda ve cennet yaklaştırıldığında," (Tekvir, 1-13). *

*Küçük Kıyamet
Kur'an ve Sünnet'ten kesin bir delile dayanmamakla birlikte müslümanlar arasında ölüme küçük Kıyâmet (kıyâmet-i suğra) denilmesi gelenekleşmiştir. Bazı bilginlere göre bu tanımlama, ölümün âhiret hayatına bir geçiş olmasına dayanılarak yapılmıştır. Kimi bilginler ise bu tanımlamanın Kur'an'a dayandığını öne sürmektedir. Bu bilginlere göre:

*"Allah'a kavuş(up huzura çık)mayı yalan sayanlar, gerçekten ziyana uğradı(lar). Nihayet kendilerine ansızın Saat gelince, onlar (günah) yüklerini sırtlarına yüklenerek (gelirler ve): "Orada (hayatta iken),işlediğimiz büyük kusurlardan dolayı yazıklar olsun bize! " derler..."
(En'**, 31) ayetinde "Kıyâmet" anlamındaki "Saat" aynı zamanda ölümü de dile getirmektedir. Bu geleneğe göre gerçek kıyâmet, Kıyâmet-i Kübra (BüyükKıyâmet) olarak anılır.
*Küçük kıyâmet (ölüm) ile başlayan ve büyük kıyâmet'e kadar süren dönem Kabir Hayatı ya da Berzah olarak adlandırılır. Kabir Hayatı içinde Münker ve Nekir adlı meleklerin sorgusu ve ölünün mü'min ya da kâfir oluşuna göre mutluluk ya da azab vardır. Kabir Hayatı'na ilişkin bir hadisinde Hz. Peygamber (s.a.s) kabri ya Cennet bahçelerinden bir bahçe, ya da Cehennem çukurlarından bir çukur olarak nitelemiştir (Tirmizî, Kıyâmet, 26). Bir başka hadiste de Münker ve Nekir'in sorgusundan sonra ölünün nimetlendirildiği yada azaba uğratıldığı anlatılır. Buna göre Mü'minin mezarı yetmiş arşın genişletilir, aydınlatılır ve ona "Zifafa giren ve sadece en çok sevdiği kişi tarafından uyandırılan şahıs gibi Mahşer gününe kadar uyumana devam et" denilir. Münafık kişinin mezarına da "Bu adamı alabildiğine sıkıştır" emri verilir. Yer, cendere gibi adamı, kemikleri hurdahaş oluncaya kadar sıkıştırır ve ölü yeniden dirilene kadar böyle işkence görür (Tirmizi, Cenaiz; 70).

* KIYÂMET ALAMETLERİ*
* Küçük Alâmetler
*Kıyamet gününün yaklaşmakta olduğunu haber veren belirtiler. *
*- İnsanların bina yapmakta birbiriyle yarışmaları *
*- İnsanların ölümü temenni etmeleri *
*- Câriyenin efendisini doğurması *
*- Fırat nehrinin sularının çekilerek, nehir yatağından altın çıkması *
*- İkisi de hak iddiasında bulunan iki büyük İslâm ordusunun birbiriyle savaşması *
*- İslâmî ilimlerin ortadan kalkması, cehaletin artması *
*- Depremlerin çoğalması *
*- Cinâyetlerin çoğalması, fitnelerin zuhur etmesi *
*- Yahudilerle Müslümanların savaşmaları, Müslümanların Yahudileri öldürmesi
*- Zinanın açıkça işlenmesi, içki tüketiminin artması, kadınların çoğalıp erkeklerin azalması *
*- Namaz büyük bir yük ve külfet sayılacak *
*- Kadınların saltanat devri başlayacak *
* Büyük Alâmetler
* Kıyametin kopacağına dair son belirtilerdir. *
*- Deccal'in ortaya çıkışı *
*- Duhan'ın çıkışı: Duman anlamına gelir. Kıyamet kopmadan önce bütün dünyayı saracak.
*" O halde, semanın apaşikar bir duman getireceği günü gözetle" (Duhan Suresi : 10) *
*- Dabbetü'l-arz'ın çıkışı *
*- Güneşin Batıdan doğması *
*- Hazreti İsa* (a.s)'ın inmesi *
*- Ye'cûc ve Me'cûc'ün çıkışı *
*- Çöküntü
*- Ateş: Yemen'den çıkacak olan büyük bir ateşin insanları önüne katarak sürmesi. *
*- **Mehdî'nin çıkması *

* -------- *
KAYNAKLAR:
1- Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN
2- Kiyamet, Şamil İslam Ansiklopedisi, Ahmet ÖZALP
3- Kiyamet Alametleri, Şamil İslam Ansiklopedisi, Ahmet ÖZGEN
4- Kur'anı Kerim ve Meali *
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları

Konu Jeli tarafından (25.02.08 saat 10:35 ) değiştirilmiştir.. Sebep: yazi forum standardina degistirildi
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 04.04.08, 14:10
Nüvekolik
Ziyaretçi
 
İletiler: n/a
Standart Cevap: Kıyamet nedir?,Kıyamet alametleri nelerdir?

Teşekkürler.
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 05.04.08, 23:14
oguzgolcik - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Bilimsel
 
Üyelik tarihi: Jan 2008
Nereden: istanbul
İletiler: 2.559
Blog Başlıkları: 5
oguzgolcik öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!oguzgolcik öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!oguzgolcik öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!oguzgolcik öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!oguzgolcik öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!oguzgolcik öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!oguzgolcik öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!oguzgolcik öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!oguzgolcik öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!oguzgolcik öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!oguzgolcik öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Kıyamet nedir?,Kıyamet alametleri nelerdir?

merhaba.
gerçek yok oluş...

oğuz gölçik yazar...
__________________
Oğuz Gölcik Yazıları

Konu OnR tarafından (06.04.08 saat 22:32 ) değiştirilmiştir.. Sebep: Lütfen alıntı yaparken "Alıntı Yap" butonunu kullanalım.
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
alametleri, kıyamet, nedir?, nelerdir?

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 00:40 .