Nüve Forum

Nüve Forum > kütüphane > Toplum ve Yaşam > Hukuk > Hukuk taslakları > çocuğa cezamı rehabilitasyonmu?

Hukuk taslakları hakkinda çocuğa cezamı rehabilitasyonmu? ile ilgili bilgiler


Çocuk ceza adalet sistemi: Cezalandırma mı, rehabilitasyon mu? İLÜSTRASYON: MUAMMER OLCAY Suça itilen çocuklara ilişkin uluslararası sözleşmeler ve şartlardaki hüküm son derece basit: Çocukların kapalı kurumlarda bulundurulması en son başvurulan

Like Tree1Likes
  • 1 Post By pandekt

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 22.06.07, 16:10
nuvekolik
Ziyaretçi
 
İletiler: n/a
Standart çocuğa cezamı rehabilitasyonmu?

Çocuk ceza adalet sistemi: Cezalandırma mı, rehabilitasyon mu?

İLÜSTRASYON: MUAMMER OLCAY
Suça itilen çocuklara ilişkin uluslararası sözleşmeler ve şartlardaki hüküm son derece basit: Çocukların kapalı kurumlarda bulundurulması en son başvurulan çare olmalı. Türkiye'de sorunun giderek derinleşmesini önlemek için, öncelikle yetki kargaşasını aşmak gerek
22/06/2007
HALİL İBRAHİM BAHAR
Suça itilen, suç işleme ve suçun kurbanı olma riski altında olan çocuklara ilişkin tartışmalar tüm ülkelerin ana gündeminde önemli bir yer oluşturmaktadır. Tartışmaların merkezinde ise "suça itilen çocukların özgürlüklerinin korunması ve onların kapalı kurumlara gönderilmesinin en son çare olduğu" yaklaşımı vardır. Bu konudaki bilimsel araştırmalar ise, suça itilen çocuklara yönelik kapalı kurumların çözüm olmadığını; aksine, gerçekleşmesi beklenen hedeflerin tam tersi sonuçlara yol açtığını öne sürmektedir. Çocuklara yönelik çalışmalar tüm devlet kurumları, STK'lar ve gönüllü kişiler tarafından 'sektörel yaklaşım' yöntemiyle gerçekleştirilmelidir.
Çocukların özgürlüklerinden yoksun bırakılarak cezalandırılması çözüm müdür? Sadece kapalı kurumlardaki yapılan çalışmalar yeterli
olmaz. Günümüzde Adalet Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocuk sayısı yaklaşık 2300'tür. Yaklaşık 19-20 bin civarındaki çocuk ise devletin yurtlarında koruma altındadır.


En son çare
Suça itilen çocuklara ilişkin uluslararası sözleşmeler ve şartlardaki hüküm son derece basittir: Çocukların kapalı kurumlarda bulundurulması, diğer bir ifade ile, 'özgürlüklerinden yoksun bırakılması' en son başvurulan çare olmalıdır. 'Çocuğun yüksek yararı' ilkesine göre 'cezalandırıcı değil, telafi edici' adalet sisteminin yerleştirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla aileyi de içine alan, "toplum merkezli " çalışmalar çocuk politikalarında getirilen yeniliklerin başında gelmektedir.
Çocukların korunmasını temel ilke edinen bir yaşam çevresinin oluşturulması gerekmektedir. Hiçbir kapalı kurum, çocuğun kişisel gelişme fırsatlarını en üst düzeye çıkardığını öne süremez. Kapalı kurumlar, çocuğun gereksinimlerine uygun ve toplumla yeniden bütünleşmeyi gözeten bir eğitimi yeterince veremezler. Ülkemizdeki kapalı kurumları da bu çerçevede değerlendirebiliriz.
Çocukların korunmasına yönelik toplumsal sorumluluklar nelerdir? Topluma düşen sorumlulukların başında soruna neden olan faktörlerin ortadan kaldırılması gelmektedir. Ekonomik ve sosyal iyileştirmeler , yapılması gerekenlerin başındadır. Bunun için öncelikle bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılığı ve gelir dağılımdaki adaletsizliklerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalara gereksinim vardır. İşsizlik önlenerek, köyler yaşanabilir yerler haline getirilmelidir. Bu için de tarım ekonomisinin geliştirilmesi, terör ve yoksulluğun ortadan kaldırılması gerekmektedir. Eğitim ve sosyal güvenlik hizmetlerinin geliştirilmesi, kentlerde gecekondulaşma ve beraberindeki olumsuz koşulların ortadan kaldırılması ve ailenin korunmasına yönelik her türlü önlem ve çalışmalar da toplumun sorumlulukları arasındadır.
Üç temel basamak
Yukarıdaki önerileri daha sistematik hale getirebilmek için üç temel basamaktan oluşan önlemler önerilmektedir:
1- Geliştirici ve değiştirici çalışmalar,
2-Koruyucu ve önleyici çalışmalar,
3- Tedavi ve rehabilitasyon.
Geliştirici ve değiştirici öneriler toplumun geneline yöneliktir. Bunların başında yasal düzenlemeler gelmektedir. Yasal düzenlemeler mevcut kurumlarda yapısal değişiklik ve güçlendirmeyi olanaklı hale getirecektir. Aksi halde yasaların uygulanamaması söz konusudur. Örneğin 2005 yılında çıkarılan 'Çocuk Koruma Kanunu'yla getirilen hükümler tam anlamıyla uygulanamamaktadır. Suça itilmiş, risk altında olan, sokta yaşayan ve çalışan çocuklara, ailelerine ve tüm diğer çocuk ve ailelerine yönelik politika ve stratejilerin belirlenmesi gerekmektedir. Tüm toplumun duyarlılığını artıracak etkinlikler, bu konudaki çalışmaları hızlandıracaktır.
Koruyucu ve önleyici çalışmalar ise risk gruplarının belirlenmesini ve çocuğun sokakla tanışmasının önlenmesini hedef almalıdır. Bu kapsamda öncelikle risk altındaki ailelerin belirlenerek, sosyal yardım hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi gerekmektedir. Bunun için 'toplum merkezleri', 'aile danışma merkezleri', 'rehberlik araştırma merkezleri' ve 'aile planlaması merkezleri'nin hizmetlerini etkin hale getirilerek bu çalışmaların öncelikle risk bölgelerinde yaygınlaştırılması gerekmektedir.
Tedavi ve rehabilitasyon aşaması ise suça itilmiş ve risk altındaki çocuklara yönelik çalışmaları içermektedir. Bu amaçla mobil ekipler, barınaklar, ilk adım istasyonları, istismar önleme merkezleri, çocuk ergen ve madde bağımlılığı merkezleri, sosyal rehabilitasyon merkezleri ve gençlik evleri gerek nicelik, gerekse nitelik olarak geliştirilmelidir. Çocukların ailelerine yönelik çalışmalar kapsamında ise izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılmalıdır. Çocuk ve gençlik merkezleri kurulmalıdır.
İşte bu noktada devlet organlarının gerek kurumsal yapılanma, gerekse uygulama yetersizliğinden söz edebiliriz. Kamu kurum ve kuruluşlarının risk altındaki çocuklara yönelik çalışmalarda yetersiz kalmalarının temel nedenlerinin başında sorunun sahiplenilmemesi gelmektedir. Sorun
birçok kurumu ilgilendirmektedir. Bu nedenle yetki dağılımı sorununun
olumsuz sonuçlarını sıralayabiliriz: Mevcut politikalar yetersiz, hizmetler dağınık ve kurumlar arası eksik eşgüdüm ek******. Sorun 'çok kurumlu' yaklaşım perspektifinde ele alınmalıdır. Ülkemizde bu alanda çalışmalar başlangıç düzeyindedir. Başta ilgili Devlet Bakanlığı, İçişleri, Milli Eğitim, Adalet, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarına, yerel yönetimlere önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumluluklar üniversiteler, STK'lar, gönüllü kişiler, sanayi ve ticaret odaları ile meslek odaları tarafından da paylaşılmalıdır.


Prof. Dr. Halil İbrahim Bahar: Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu, Sosyal Araştırmalar Merkezi Başkanı
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 23.06.07, 01:07
pandekt - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Deli Dolu
 
Üyelik tarihi: Mar 2007
Nereden: ankara
İletiler: 228
pandekt gerçekten çok iyi biri.pandekt gerçekten çok iyi biri.pandekt gerçekten çok iyi biri.pandekt gerçekten çok iyi biri.pandekt gerçekten çok iyi biri.pandekt gerçekten çok iyi biri.
Standart Cevap: çocuğa cezamı rehabilitasyonmu?

5395 sayılı kanundaki suça sürüklenen çocuk kavramı her şeyden önce tartışmaya açık bir kavramdır.cocuk kelimesi ve suç kelimesi aynı cümlede nasıl kullanılabilir?bir çocuk nasıl suçla birlikte telaffuz edilebilir bunun yerine kanunla ihtilaf halindeki çocuk ibaresinin kullanılması gerektiği yönünde eleiştiriler mevcuttur.

çocuk yargılamasında bir takım kriterler vardır bunlar,çocuklara özgü mahkemeerin varlığı,hızlı yargılama,adil yargılama,kovuşturma yasağı dönemi,sosyal araştırma,yargı dışı yollara başvurma,hürriyete müdahale son çare,hürriyete müdahal halinde yetişkinlerden ayrı yerde müdahale.
her bir kriter kendi içinde önem arz etmekte ise de,hürriyete müdahalenin çocuk yargılaması açısından öenmi son derece büyüktür.

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ceza sorumluluğunu kaldıran veya azatan nedenler başlıklı ikinci bölümünün yaş küçüklüğü başlığını taşıyan 31. maddesinde açıkca belirtilmiştir ki;

fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğu hiç bir surette yoktur.Bu kişiler hakkında ceza kovuşturması hiçbir surette yapılamaz ancak çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilir.dikkat edilirse uygulanacak güvenlik tedbiri dahi çocuklara özgü güvenlik tedbiridir.fiili işlediği sırada 12 yaşın doldurulmamış olması kusurluluğu mutlak surette ortadan kaldıran bir husustur.İzlenen suç ve ceza politikasına aykırı olarak bu yaş grubundaki çocuklar hakkında ceza yaptırımının uygulanması,cezanın özel önleme ve yeniden topluma kazandırma işlevi bakımından ters etki gösterecektir.hatta bu yaş grubundaki çocuklarla ilgili olarak ceza kovuşturması yapılması çocukların pskolojik gelişimleri üzerinde olumsuz etki yaratacaktır.

aynı maddenin ikinci fıkrasında,fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmuş olup da 15 yaşını doldurmamış olan çocuklardan bahsedilmektedir.bu yaş grubu genellikle işlediği fiilin bir haksızlık oluşturduğunun bilincinde olmakla beraber bazı durumlarda fiili işlemeten kendilerini alıkoyamamaktadırlar.bu nedenle bu yaş grubundaki çocukların ceza sorumluluklarının olup olmadığı hususunu çocuk hakimi tespit edecektir.yine de bu halde dahi bu yaş grubu çocukların aile durumları sosyal koşulları ekonomik koşulları ve psikolojik ve eğitim durumları çok iyi araştırılmalıdır.kusur yeteneği bulunmayan yaş küçüğü hakkında ceza tertibine yer olmadığı kararı verilir,ancak bu çocuklar hakkında koruyucu eğitici ve yeniden topluma kazandırıcı nitelikte güvenlik tedbirlerine hükmedilebilir.çocuk hakimi işlediği suç açısından ceza sorumluluğunun olduğunu kabul ettiği bu yaş grubu çocuk için kural olarak indirilmiş cezaya hükmedecektir.

yine aynı maddenin 3. fıkrasında ise fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını tamamlamamış olan çocuklardan bahsetmektedir.bu grup normal koşullarda gerçeklerştirdiği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını kavrayabilme yeteneğine sahip olmakla birlikte bu kişiler davranışlarını yeterince yönlendirebilme yeteneğini hazi değildirler.bu nedenle suç yoluna girmiş bu yaş grubu kişilerin,işledikleri suçlar bağlamında irade yeteneğinin zayıf olduğu normatif olarak kabul edilmiştir.azalmış kusur yeteneğine sahip bulunan gençler hakkında kural olarak indirilmiş cezaya hükmedilir.saygılar..
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
cezamı, çocuğa, rehabilitasyonmu?

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 13:17 .