Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Okul Öncesi Eğitim, İlköğretim ve Lise > Anasınıfı > Okul öncesi dönemden İlköğretime geçişte karılaşılan problemler ve çözümü

Anasınıfı hakkinda Okul öncesi dönemden İlköğretime geçişte karılaşılan problemler ve çözümü ile ilgili bilgiler


Düşünüyorum da, bu sempozyumun ve bildirimin zamanlaması bundan daha isabetli olamazdı. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni Teşkilat Yasası Resmi Gaze-te'de yayınlanalı ancak 10 gün kadar oldu. (12 Mayıs 1992 tarih

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 27.08.08, 02:23
Profesör
 
Üyelik tarihi: Jan 2008
Nereden: Dünyalı
İletiler: 8.024
Mehmet Yücel ... O'nu tanımayan yok ki.Mehmet Yücel ... O'nu tanımayan yok ki.Mehmet Yücel ... O'nu tanımayan yok ki.Mehmet Yücel ... O'nu tanımayan yok ki.Mehmet Yücel ... O'nu tanımayan yok ki.Mehmet Yücel ... O'nu tanımayan yok ki.Mehmet Yücel ... O'nu tanımayan yok ki.Mehmet Yücel ... O'nu tanımayan yok ki.
Standart Okul öncesi dönemden İlköğretime geçişte karılaşılan problemler ve çözümü

Düşünüyorum da, bu sempozyumun ve bildirimin zamanlaması bundan daha isabetli olamazdı. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni Teşkilat Yasası Resmi Gaze-te'de yayınlanalı ancak 10 gün kadar oldu. (12 Mayıs 1992 tarih ve 21226 Sayılı Resmi Gazete) ve biz bugün burada bu Teşkilat Yasasının en önemli yeniliklerinden başlıcası olan "Okulöncesi Eğitim"i çeşitli boyutlarıyla tartışmanın öncelikli sevincini yaşıyoruz.
Yeni Yasa'nın Okulöncesi Eğitim'i bir Genel Müdürlük çerçevesinde ele almayı düşünmüş olmasının doğruluğunu uzun uzun anlatmaya gerek duymuyorum. Ama şunu da söylemekten kendimi alamıyorum. Bunu yapmakla Bakanlık, bizim yapmayı düşündüğümüz temel önerilerden ilkini gerçekleştirmiş oldu. Şimdi bize düşen eğitimci bilim adamları olarak Bakanlığın bu çalışmalarına katkıda bulunmak olmalıdır.
Benim bildirim, bu yolda bir katkı sağlarsa kendimi gerçekten mutlu hissedeceğim.
Bu bildiriyi beş temel tema etrafında sunmak istiyorum.
1. Kavramlar ve kurumlar bağlantısı
2. Okulöncesi Eğitimin nitelik boyutları ve ilköğretimden farklılıkları
3. ilköğretimin Okulöricesi Eğitime veya Okulöncesi Eğitimin İlköğretime Entegrasyonu.
4. Türkiye gerçeği ve
5. Çözümler, öneriler.
Kavramlar ve kurumlar bağlantısından kastedilen bilimin genelinde olduğu gibi eğitimde de; kullanılan kavramların ancak kurum bağlantısı içinde gerçek anlamlarını bulacakları veya diğer bir deyişle kurumların kavram derinliğine bağlı kaldıkları ölçüde kavramı fonksiyonel kılabilecekleridir. Nitekim bu anlayışladır ki, OECD ve Avrupa Konseyi gibi uluslararası kuruluşar eğitim sorunlarım eğitim kademeleri ve o kademelerin kurumları ile bağlantılar kurarak ele almaktadırlar. Avrupa Konseyi'nin OECD'niri 80'li yılların son yansında ve günümüzdeki seminer, sempozyum, panel, konferans, workshop çalışmaları ve yayınlarına bakıldığında bu özellik hemen göze çarpmaktadır.
Bu noktadan hareketle bizimde kullanacağımız kavramları kurumlar bağlantısı içinde ele almamız tercih edilmesi gereken bir yaklaşım olmalıdır. Ancak bu takdirdedir ki; okulöncesi hayat, okul ve okuldışı hayat ile farklı eğitim kademelerinde tek tek veya müşterek sorunlarını bilimsel analiz kalıplarına oturtabiliriz.
Liv Vedeler 1976 yılında yayınlanan bir makalesinde "eğitim" kavramının, bilhassa ilk eğitim kademelerinde "çocuk gelişimi" kavramı ile birlikte düşünülmesi gereği üzerinde durmuştur.
Gerçekten de okulöncesi eğitim kurumlarını düşündüğümüzde, bu kurumlar bağlamında eğitimi getirip oturtacağımız ilk temel, şüphesiz ki çocuğun gelişimi olmaktadır.. Çocuğun gelişimini dikkate alan bir pkulöncesi eğitim yapılması basan menzilinde yolun yarısını katetmiş sayılabilir. Ama sadece bu yeterli değildir. Bu noktada bildirimizin ikinci teması olan Okulöncesi Eğitimin nitelik boyutlan ve ilköğretimden farklılıkları gündem konusu olmaktadır.

Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 27.08.08, 02:25
Profesör
 
Üyelik tarihi: Jan 2008
Nereden: Dünyalı
İletiler: 8.024
Mehmet Yücel ... O'nu tanımayan yok ki.Mehmet Yücel ... O'nu tanımayan yok ki.Mehmet Yücel ... O'nu tanımayan yok ki.Mehmet Yücel ... O'nu tanımayan yok ki.Mehmet Yücel ... O'nu tanımayan yok ki.Mehmet Yücel ... O'nu tanımayan yok ki.Mehmet Yücel ... O'nu tanımayan yok ki.Mehmet Yücel ... O'nu tanımayan yok ki.
Standart Okul öncesi dönemden İlköğretime geçişte karılaşılan problemler ve çözümü

Nedir okulöncesi eğitimin nitelik boyutlan?
Avrupa Konseyi İlköğretimde Yenilikler adlı kitapda eğitimin her kademesi için sorulması ve cevaplandırılması gereken dört husustan söz eder
. 1. Hangi amaçlar
2. Hangi hedefler ;
3. Hangi öz-müfredat ***8226;
4. Nasıl bir teşkilat yapısı
Bize öyle geliyorki Okulöncesi Eğitimin nitelik boyutlan tıpkı diğer eğitim kademelerinde olduğu gibi bu soruların ilk üçüne verilecek cevapta yatmaktadır. Nasıl bir kurumun ortaya çıkacağı ö zaman kendiliğinden belirlenmiş olmaktadır.
Ne var ki bu sorular, öyle gelişigüzel sorulacak ve gelişigüzel cevaplandınlacak sorular değildir. Bütün bunların oturtulması gereken bir eğitim anlayışı, bir eğitim felsefesine ihtiyaç vardır. Çağdaş eğitim anlayışı bu noktada "olmazsa olmaz" bir gereklilik taşımaktadır.
Keit Morrison ve Ken Ridley Çağdaş Eğitim anlayışını çocuk açısından şu kavramlarla ifade etmektedirler.
"Buluş yeteneğini geliştirme", "farklı faaliyetler", "ilgiler", "ihtiyaçlar", "açık uçluluk", "kişilik geliştirme", "işbirliğini öğrenme", "kendi kendine öğrenebilme", "kendine güven", "yeteneğe dayandırılan öğretim ve uyum kabiliyeti".
Aynı bilim adandan, öğretmenin çağdaş eğitim anlayışındaki yerini ise; çocuğu yukarda belirtilen kavramlarla donatmada "katalizör" rolü ile tanımlamaktadırlar.
Kanımızca Okulöncesi Eğitimin nitelik boyutlarını, işte bu kavramlar çerçevesinde ve daha önceki sorulara oturtarak belirleyebiliriz. Yalnız bunu yaparken Vedele'nin önemle üzerinde durduğu iki hususu dikkatten uzak tutmamak gerekmektedir.
Birincisi: Bütün eğitim sistemleri içinde (Seul'un rolü ve fonksiyonları genelde çok net olarak belirlenmiştir.
İkincisi: Okul'un çocukları topluma hazırlama hedefini devamlı gözetmesidir.
Halbuki Okulöncesi Eğitimde rol ve fonksiyonlar net olarak belirlenmiş değildir. Denebilir ki Okulöncesi Eğitim kelimenin tam anlamıyla açık-uçlu bir arayış sürecini yaşamaktadır.
İkinci olarak Okulöncesi Eğitim, çocuklara bir geçiş ortamı sağlamakta, onları okul deşilen formal bir eğitim ortamına hazırlamaktadır. Aslında bu iki anlamda "Okulöncesine nedence "eğitim" kavramım izafe edebileceğimiz de tartışmalıdır. Gerçekten de bugün enformasyon toplumu olarak nitelendirdiğimiz A.B.D., Japonya, İngiltere, Almanya gibi ülkeler büe okulöncesi dönemi "okul" kavramı etrafında mı, yoksa "ortam" kavramı etrafında mı görmek gerektiğini araştırmakta ve tartışmaktadırlar.
Nitekim bu noktadan hareketle Okulöncesi Eğitimin hedefler ve amaçlar skalası üçlü bk* sacayağına oturtulabilir:
1. Okulöncesi dönemdeki çocuğa evin ve ailenin dışında başka "dost ortamlar"ın bulunduğu (kreş, yuva, anaokulu, anasınıfı vb.)
2. Anne, baba ve diğer aile fertlerinin dışında başka dost büyüklerin ve insanların (öğretmenler, yöneticiler, hizmetliler, arkadaşlar, diğer ebeveynler) bulunduğunun gösterilmesi.
3. Çocuğun ev ve aile dışı ortamlarla karşılaşmasının ve belirli ölçülerde bu ortamlara uyum sağlamasının sağlanması.
Bu üçlü sacayağına oturtulacak sac ise çocuğun ev ortamından Okul'a geçişinde ***8226; yumuşak ve sarsıntısız bir ara ortam" rolü oynamasıdır. ***8226;
Dikkat edilirse bunlar, eğitimcilerin ve bilim adamlarının ilköğretim için öngördükleri hedef-amaç ve öz skalasından tamamen farklıdırlar. Böyle olunca okulöncesi için kullanacağımız "eğitim" kavramı farklı anlamlar kazanmakta ve buna bağlı olarak okulöncesinin mekân nitelemesi de "okul" demekte zorlanacağımız bir başka yer olmaktadır. Zaten çocukta Okulöncesi dönemi içinde geçirdiği mekani okul gibi görmemektedir. İşte bu sebepledir ki, bizce Okulöncesinin ilköğretime entegrasyonundan değil olsa olsa ilköğretimin okulöncesine entegrasyonundan bahsetmek daha doğru olacaktır. Rasselkh ve Vaideanu'nun (1987) "eğitim"i farklı yorumlara götüren incelemeleri, bu tezi kavramlar bazında destekleyen tespitler taşımaktadır.
İlköğretimin okulöncesine entegrasyonu çözümler ve öneriler kısmında tekrar üzerinde duracağımız bir husus olacakur.
Konuyu Türkiye Gerçeği açısından irdelediğimizde, okulöncesi eğitimin ne yazık ki arzu edilen düzeyde olmadığı görülmektedir. Türkiye'de eğitimin genel meselelele-rinin korkutucu boyutları ve zorluğu okulöncesi eğitimin son yıllara kadar, ihmal edilmesine yol açmıştır.
Diğer büyük eğitim sorunları bugün de var. Ama diğer taraftan da Türkiye'nin gittikçe artan bir okulöncesi eğitim talebi de var. Ve bu talep bugün ne kalitatif ne de kantitatif olarak karşılanabilmektedir. Türkiye'nin bu konuya ivedi ve ağırlıklı eğilmesinin gerekliliği de kabul edilmektedir. Yalnız bu konuda yeterince ön hazırlık yapıldığı şüphelidir. Herşeyden önce okulöncesi eğitimi nasıl anladığımız ve algıladığımız tartışma götürür bir muğlaklıktadır. Bildirimizin diğer kısımlarında özetle vermeye çalıştığımız bazı yeni yaklaşımlar bu konuda aydınlatıcı olabilir diye düşünüyoruz. Ne var ki Türkiye okulöncesi eğitime ciddi olarak eğilecek ise şu sorulan sorarak işe başlamalıdır
***8212; Okulöncesi nedir? "Bir eğitim" mi?, "bir eğitim kademesi" mi?, "Okul" mu?, "ortam" mı? Yoksa bunların hiç biri veya hepsi mi?
***8212; Okul öncesi'nin hedef kitlesi nedir? Hangi yaş grubu seçilmelidir? Tek bir okulöncesi mi söz konusudur? Yoksa farklı yaş grupları için farklı okulöncelerimi düşünmek gerekir?
***8212; Okulöncesi nerede başlar, nerede biter ve nasıl başlar, nasıl biter?
***8212; Nasıl bir okulöncesi kurumu, bunun için hangi hedefler, hangi amaçlar ve hangi öz.
Görülüyor ki okulöncesi başlıbaşına bir eğitim sorunudur. Yalnız şu gerçeği de unutmamak gerekir. Okulöncesi ancak Türk Eğitim Sistemi bir bütün olarak ele alınıp, yerli yerine oturtulduktan sonra, sistem içindeki olması gereken yeri bulabilir. Yoksa yapılacak her şey boşuna harcanmış bir çaba olmaya mahkumdur.

Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 27.08.08, 02:28
Profesör
 
Üyelik tarihi: Jan 2008
Nereden: Dünyalı
İletiler: 8.024
Mehmet Yücel ... O'nu tanımayan yok ki.Mehmet Yücel ... O'nu tanımayan yok ki.Mehmet Yücel ... O'nu tanımayan yok ki.Mehmet Yücel ... O'nu tanımayan yok ki.Mehmet Yücel ... O'nu tanımayan yok ki.Mehmet Yücel ... O'nu tanımayan yok ki.Mehmet Yücel ... O'nu tanımayan yok ki.Mehmet Yücel ... O'nu tanımayan yok ki.
Standart Okul öncesi dönemden İlköğretime geçişte karılaşılan problemler ve çözümü

ÖNERİLER
Alan Blyth (1989) "ilköğretim; çocukları, "ne iseler" öyle alır ve "ne olabilecek-lerse" ona hazırlar der. Bunun doğruluğu tartışılamaz. Norman Thomas (1989) bu doğruyu kabul ettikten sonra ilköğretimin şu faktörlerin etkisinde şekillendiğini söylen
***8212; Çocuklann ilköğretim öncesinde ne yaptıkları,
***8212; Çocukların ve öğretmenlerin yetenekleri,
***8212; Çocuklann okul dışında yaşadıktan,
***8212; Ortaöğretimin yapılanmasının ne derece ilköğretime göre tasarımlandığı.
Dikkat edilirse Thomas'ın üzerinde durduğu ilk önemli faktör çocukların ilköğretim öncesinde ne yaptıklarıdır. İlköğretim öncesinde yapılanların bu derece kritik bir önem kazanması çözümler ve öneriler bağlamında kilit hareket noktasının ne olması gerektiğini göstermektedir. Bu hareket noktasını FROEBEL'in sözleriyle ifade edersek "çocuklann spontane oyun güdülerini düzenli davranışlara dönüştürmek okulöncesi ortamlan için temel çerçeve olarak düşünülmelidir. Bu çerçeveyi dolduracak tablo ise; bildirimizin diğer kısımlannda vurgulamaya çalıştığımız yöntemlerle ortaya konabilir.
Bu kısımda, diğer bildirilerde sunulacağını tahmin ettiğimiz önerileri tekrarlamaktan kaçınarak söyleyeceğimiz son sözler şunlar olabilir:
1. Türkiye her şeye rağmen okulöncesinde çok gecikmiş sayılmaz, iskandinav ülkelerinde bile okulöncesi eğitimin etkin bir yaygınlık kazanması 1972'den sonrakin olmuştur. Açık hızla kapatılabilir. Yeterki açık; sadece rakamlarda ve fiziki kapasitelerde aranmasın. Konu çağdaş eğitim anlayışının ışığında bir yapılanma azmiyle ele alınsın.
2. Okulöncesi eğitim bu ilk kuruluş ve yapılanma aşamasında iken, onu takip edecek eğitim kademeleri bir "bütün" teşkil edecek şekilde ve özellikle ilköğretim okulöncesi ile, ortaöğretim yükseköğretimle entegre olacak şekilde bir organik bağ oluşturulabilsin.


KaynakPDF
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf 19928SEMRA%20ERKAN.pdf (284,2 KB (Kilobyte), 93x kez indirilmiştir)
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
çözümü, dönemden, geçişte, karılaşılan, okul, öncesi, problemler, ılköğretime

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 09:55 .