Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Mimarlık Fakültesi > Mimarlık Bölümü > Tasarım Stüdyosu > Mimari Tasarım Eğitimiminde 'Başarı Yönelimi'nin Ölçülmesi

Tasarım Stüdyosu hakkinda Mimari Tasarım Eğitimiminde 'Başarı Yönelimi'nin Ölçülmesi ile ilgili bilgiler


Mimari tasarım eğitiminde başarı yöneliminin ölçülebilmesi, mimarlık mesleğinin doğasından kaynaklanan nedenlerle, büyük önem taşımaktadır. Bu tezin amacı da bir kavramsal model oluşturarak bu konuyu öğrenciler üzerinde araştırmak, bulgularını da onlarla,

Like Tree1Likes
  • 1 Post By kanlica

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 29.03.10, 09:37
Güvenilir
 
Üyelik tarihi: May 2006
İletiler: 1.665
kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Mimari Tasarım Eğitimiminde 'Başarı Yönelimi'nin Ölçülmesi

Mimari tasarım eğitiminde başarı yöneliminin ölçülebilmesi, mimarlık mesleğinin doğasından kaynaklanan nedenlerle, büyük önem taşımaktadır. Bu tezin amacı da bir kavramsal model oluşturarak bu konuyu öğrenciler üzerinde araştırmak, bulgularını da onlarla, eğitimcilerle ve kurumlarla, özetle sistemin aktörleri ile paylaşılabilir hale getirmektir. Tez kapsamında, mimari tasarım eğitiminin gelişimi, öğrenme, motivasyon, duygusal zeka (EQ) ve bunların mimari tasarım eğitimi ile ilişkileri ele alınmaktadır. Çalışmanın biçimsel yerleşimi beş bölümden oluşturulmuştur. Çalışmanın tanıtıldığı giriş bölümünü izleyen ikinci bölümde, çalışmanın amaç, kapsam ve yöntemi anlatılmaktadır. Tezin üçüncü bölümünü kuramsal altyapı oluşturmaktadır. Bu bölümdeki teorik bilgiler: mimari tasarım eğitiminin gelişimi, öğrenme, motivasyon ve mimari tasarım eğitiminin motivasyon ve başarı yönelimi ile ilişkisi konularıdır. Ele alınan bu üç konu içerisinde bireyin eğitimi, motivasyonu ve mimari tasarım eğitimi içindeki rolü irdelenerek, alan çalışmasında oluşturulan ***8220;mimari tasarım eğitiminde içsel motivasyon başarı yönelimini ne derece etkiler***8221; hipotezinin kurgusu ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Dördüncü bölümde kuramsal çerçevenin sonucunda, içsel motivasyonun Bar-On EQ ölçümü ve 15 hafta boyunca stüdyo ortamında 26 denek öğrencinin izlendiği ve proje yürütücüleri ile oluşturulan denetim listesinin puanlandığı bir alan çalışması anlatılmaktadır.
Ayrıca bu çalışmalar yapılırken üç defa- uygun görülen aralıklarla- öğrencilerin stüdyo ortamında video çekimleri yapılmıştır. Burada Bar-On EQ ölçeğinin değerlendirilmesi MHS (Multi-Health System Inc.) tarafından yapıldıktan sonra, bu değerlendirmeler, deneklerin başarı yönelimi puanları ve yıl sonu notları ile SPSS istatistik programında karşılaştırılmıştır.
Bu bölüm Baltaş-Baltaş Yönetim, Eğitim, Danışmanlık Merkezi denetiminde yürütülmüştür.
Tezin beşinci bölümünde, alan çalışmasının genel sonuçlarının değerlendirilmesi ve tartışılması yapılmaktadır. Tezin ekler kısmında, tez içerisindeki kavramları açıklayan bir de sözlük yer almaktadır.

The achievement orientation of individuals in architectural design education which has different characteristics stemming from the profession***8217;s nature is of utmost importance. The thesis aims to measure this aspect in individuals during the process of education in a conceptual model, and evaluate the findings for individuals as students, educators, and the institutions as actors of the process itself. Under the stated context, development of architectural education up to this date, concepts of learning, motivation, emotional intelligence which is represented by EQ factors, are taken into consideration. The dissertation comprises five sections. The introduction gives a layout of the problem followed by the second section giving the aims, scope and methodology of the research. The third section deals with theoretical backgrounds on psychological and educational aspects which are relevant to solving the question of conveying architectural design practice to non experienced.
In this section, an approach to obtain the realization degree of general hypothesis as ***8220;Intrinsic motivation affects the achievement motivation***8221; under true conditions is explored. The fourth section deals with the field study, in view of the theoretical frame laid out in the previous section. The intrinsic motivations of a cohort of 26 subject students were measured as Bar-ON EQ by observing them in a semester of 15 weeks in studio environment. For this, separate checklists were prepared together with studio teachers under a planned collaboration to ensure objective data. Furthermore, during observations, videos of the subjects in design studio were shot systematically with intervals as deemed proper. After compilation of data, the evaluation of Bar-ON scale was made-by the contribution of Multi Health Systems Inc., Ontario-Canada.
These evaluations were compared with the achievement orientation points and end-of-year points of the subjects on the SPSS statistics program. This was performed under the contribution and help of Baltaş-Baltaş Management, Education and Consultancy Center, İstanbul. The fifth section discusses and evaluates the results obtained by field study. Lists and additional raw data obtained during field studies can be found in the annex. There is also a small glossary of terms throwing light to terms used within the dissertation.
images.jpeg
1. GİRİŞ
Mimarlık mesleği, genel olduğu kadar özel, nesnel olduğu kadar öznel ve evrensel olduğu kadar da bireyseldir. Bütün bu karşıtlıkları içinde barındıran mimarlık olgusunun taşıdığı özellikleri, mimarlık eğitimine de yansımaktadır. Özellikle mimarlık eğitiminde, genelden özele, nesnelden öznele ve en son evrenselden bireysele gelirken, ***8220;birey***8221; in eğitiminin önemle üzerinde durulması gerekmektedir.
Mimarlık eğitiminde yaratıcı, senteze yönelik bir eğitim programının temel işlevi, öznel yeteneklerin uyarılması olacaktır. Bilimsel yöntemlerin nesnelliği yanında, yaratıcılığın öznelliği de araştırılmaktadır. Nesnellikle öznelliğin bir program çerçevesinde bağdaştırılması, eğitim programlarının temel konularındandır (Ertürk, 1991). Bugün mimarlığa ilişkin eğitim programlarında kazandırılması amaçlanan bilgi ve beceriler, tasarım ve tasarıma yardımcı bilgiler olmak üzere iki grupta ele alınmaktadır.
Eğitim programları sırasında mimarlık öğrencileri, genellikle ilişkilerini disiplinlerarası koordine edebilen görevlerini yerine getirebilme yeterliliğine sahip mimarlar olabilmek için, tasarım yetisi, bilgi ve becerileri kazanmak durumundadırlar. 2002 yılında Berlin***8217;de yapılan Uluslararası Mimarlar Birliği Genel Kurulu***8217;nda ilkesel olarak kabul edilen UNESCO ***8211; UIA Mimarlık Eğitimi Onay Sistemi belgesinde, eğitim programlarının uygunluğu için mimarlık öğrencisi tarafından kazanılması gereken niteliksel ölçütler, tasarım alanında şu şekilde sıralanmaktadır:
1) Hayal gücü, yaratıcı düşünce, yenilikçilik ve tasarım ekibinin önderliğini bir araya
getirme yeteneği,
2) Bilgi toplama, sorun tanımlama, analiz ve eleştirel değerlendirme, eylem stratejileri
formüle etme yeteneği,
3) Tasarım arayışında üç boyutlu düşünme ve tasarımın keşfedilmesi yeteneği.
4) Aykırı etkenleri uyuma getirebilme, bilginin bütünleştirilmesi, tasarım çözümlerinin yaratılmasında becerileri kullanma yeteneği.
Rittel***8217;e (1985) göre ise, bir mimari tasarımcıda olması gereken öğretilebilen niteliklerin ilk üçü şunlardır:
***8226; Beceri, serbest el çizim, maket yapma gibi bir tür koşullandırma yoluyla (nasıl yapıldığını göstererek, çok sayıda alıştırma yaparak) edinilebilen nitelikler,
***8226; Yargı yeteneği, uyum, yakışma gibi tanımlaması güç, ancak örneklerin gösterilmesi ile aktarılabilen değerler,
***8226; Olgusal bilgi, tuğlaya, kirişe, bina maliyeti ya da yapımına ilişkin ders dinleyerek, kitaptan okuyarak edinilebilen (ezberleyerek öğrenilmeye en uygun) bilgilerin tümü.
Rittel***8217;e göre dördüncü alan, sorunları kavrama, onlarla başa çıkma yollarına dair bilgi sahibi olma, üst düzeyde bir bilinç ve eleştirel yeteneklerin gelişmesini gerektirmektedir (Rittel, 1985).
Dinham, mimarlık eğitimi gibi tartışmalı bir alanda araştırma yapılamayacağını savunan görüşlere karşı çıkarak bu alanda bilimsel anlamda araştırma yapılabileceğini öne sürmekt (Dinham, 1987a; Uluoğlu, 1990). Dinham, birbirinden farklı eğilimdeki dört mimarlık okulunda yürüttüğü bir araştırmada eldeki verileri sekiz kategoride toplayarak açıklamaktadır.
Bunlar,
***8226; öğretim felsefeleri,
***8226; öğretme öğrenme üzerine düşünceler,
***8226; öğrenci hazırlık çalışmaları,
***8226; zaman kullanımı,
***8226; proje yürütücülerinin öğrencilere tepkileri,
***8226; karşılıklı iletişim,
***8226; öğrenci konuşmaları
***8226; ve öğrenci çalışmasına dayalı olarak proje yürütücüsünün yönlendiriciliğidir.
Buradan hareketle Dinham, gelecekteki araştırmaların;
***8226; Mimarlık, tasarım ve eleştiri üzerine felsefeler, düşünceler ve ilkeler,
***8226; Proje yürütücüsünün düşünce ve davranışının yapısı,
***8226; Proje yürütücüsünün öğrenciyle etkileşimi,
***8226; Öğrencinin düşünce ve davranışının yapısı,
gibi alanlardan kaynaklanacak sorunlara cevap aranmasının yerinde olacağı görüşüne değinmektedir (Dinham, 1987b; Uluoğlu, 1990).
Mimari tasarım alanında başarıya ulaşmanın çeşitli yolları hem öğrenci hem de proje yürütücüsü tarafından aranmaktadır. Mimarlık eğitimi için gerekli yeteneklerin, hazırda bulunan bilgilerle sentezlendiği tasarım eğitiminde, başarının hangi temel etkenlere bağlı olarak gerçekleştiği yaratıcılık, eğitim programları, fiziki çevre koşulları gibi çeşitli nedenlere dayandırılsa da, konuya öğreten/öğrenci etkileşimi açısından bakan araştırma sayısı azdır.
Bugüne kadar yapılan mimari tasarım eğitimi ve yaratıcılık konularına ilişkin taranan yüksek lisans ve doktora çalışmalarında aşağıdaki konu başlıkları yer almaktadır:
***8226; Mimari Tasarım Eğitimi Tasarım Bilgisi Bağlamında Stüdyo Eleştirileri (Uluoğlu, 1990),
***8226; Mimarlık Eğitiminde Yaşama Mekanı Olarak Tasarım Stüdyosu (Demirbaş, 1998),
***8226; Mimarlıkta Yaratıcılık (Bilgiç, 1998),
***8226; Mimarlık Eğitiminde Temel Eğitim Programlaması ve Mimari Tasarım Programıyla Bütünleşebilecek Bir Model Önerisi (Lökçe, 1994),
***8226; Mimarlık Eğitiminde Yaşama Mekanı Olarak Tasarım Stüdyosu: Mahremiyet Gereksinmeleri (Demirbaş, 1997),
***8226; Temel Tasarım İçerisinde Yaratıcılığın Önemi (Öztürk, 2001),
***8226; Mimari Tasarım Sürecinde Yaratıcılığın Yeri (Kısacık, 1999),
***8226; Mimari Tasarım Eğitiminde Workshop-Stüdyo Parelelliği Üzerine (Ciravoğlu, 2001),
***8226; Mimari Tasarım Eğitiminde Bilgi ve Yaratıcılık (Kahvecioğlu, 2001).
Çalışmanın çıkış noktasını ***8220;isteklilik***8221; kavramı oluşturmaktadır. Öğrencinin nasıl olup da isteklikliliğinin ölçülebilmesi ve ölçüm değerleri ile başarısı arasında bir bağ olup olmayacağı da merak konusudur. Mimari tasarım eğitimi ile ilgili yapılan araştırmalarda konular, ya mekansal olarak tasarım stüdyosu ortamı ya da kavramsal olarak yaratıcılık konusu ele alınarak incelenmiştir. Bu çalışmalarda, öğrencinin stüdyo ortamındaki motivasyonuna ilişkin anket çalışması yapılarak ortaya çıkan sonuçlar ve öğrencinin motivasyonunu etkileyen stüdyo, proje yürütücüsü, tasarım programı gibi konulara değinilmiştir. Araştırmalarda motivasyonun mimari tasarım eğitimi içindeki önemi her ne kadar vurgulansa da, bireyin motivasyonunun ölçülmesine dair bir çalışma gerçekleştirilmemiştir.
***8220;Motivasyonu olan öğrenci başarılıdır***8221; savının doğruluğunun ölçülmesi, ancak bilimsel bir ölçüm aracı kullanılarak mümkündür.
Psikoloji alanındaki gelişmeler, insan davranışını ve zihinsel yapısını açıklama yolunda yeni bulgular ortaya koymaktadır. İsteklilik, psikolojide bireyin ***8220;içsel motivasyon***8221;u ile doğrudan ilişkilidir. Bu çalışmada ilgi alanını, mimari tasarım eğitiminde öğrencinin içsel motivasyonunun ölçülmesi oluşturmaktadır. Çalışmanın psikoloji alanına yönelmesinin nedeni, mimari tasarım eğitimini temelden etkileyen ve başarıya ulaşmada motivasyonun gerekli olduğudur. Burada başarı, öğrencinin yaptığı işe ne ölçüde odaklandığı, istediği ve amaçladığıdır. Mimarlık deneyiminin temeli olan tasarımın öğretilmesi ve tasarım yapabilme kapasitesinin öğrencilere kazandırılması ile ilgili az sayıda araştırmanın olması da, psikolojiden yararlanmayı getirmektedir.
Mimari tasarım eğitimi ile ilgili ölçüm, deney ve gözleme dayalı bir çalışma yapılması, çalışmanın bir hipotez üzerinden kurgulanmasını gerektirmektedir. Mimari tasarım eğitiminin ağırlığının ve öneminin farkında olarak tasarım deneyiminin yaşandığı stüdyo ortamında öğrenci denek grubu olarak seçilmiştir.
Tezin amacı, mimari tasarım eğitiminde başarı yönelimini ölçmek ve ölçümler sonucunda ortaya çıkacak olan bulguları birey ve mimari tasarım eğitimi açısından irdelemektir. Tez kapsamında mimari tasarım eğitiminin gelişimi, öğrenme, motivasyon, duygusal zeka ve bunların mimari tasarım eğitimi ile ilişkileri ele alınmaktadır. Burada konu bireyin motivasyonu, öğrenmesi ve duygusal zekası ile sınırlandırılmıştır. Tez kapsamına alınmayan konular ise, mimarlık eğitimi içerisindeki diğer dersler, eğitimin yapıldığı fiziki koşullar, öğreten ile ilgili bireysel özellikler, eğitim konularındaki müfredat çözümlemeleri, eğitim kurumunun yapısı ve idari mekanizmanın bireye olan etkisidir. İncelenmeyen bir diğer durum da bireyin eğitim ortamı dışında aile, kültür ve sosyal yapısıdır.
Araştırmada sıkça yer alan kavramlara ilişkin terimlerin yanlış anlamalara yol açmaması ve ayırt edilebilmesi için tezin sonuna genel bir sözlük konulmuştur. Bu kavramlar, sözlük anlamı ya da günlük anlamlarından çok, çalışma içinde kullanış amaçlarına göre anlamdırılmıştır. Sözlükte yer alan kavramlar tezin ekler kısmında (Ek 1) yer almaktadır.
Tezin içinde psikologlar ile yapılan görüşme notlarından kesitlerde konulmuştur. Ayrıca ölçümlere ait tüm değerlendirmeler de tezin sonunda yer alan ekler kısmındadır.

Yüksek Mimar Emel DÜZGÜN
FBE Mimarlık Anabilim Dalı Mimari Tasarım Programında Hazırlanan DOKTORA TEZİ
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf emel_duzgun_doktora.pdf (3,70 MB (Megabyte), 22x kez indirilmiştir)
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
'başarı, eğitimiminde, mimari, ölçülmesi, tasarım, yönelimi'nin

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 04:55 .