Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Mimarlık Fakültesi > Mimarlık Bölümü > Mimarlık ve Tasarım Tarihi > Bir Belgenin İzinde 19. Yüzyıl Osmanlı Mimarlık Ortamının Yerel Figürleri

Mimarlık ve Tasarım Tarihi hakkinda Bir Belgenin İzinde 19. Yüzyıl Osmanlı Mimarlık Ortamının Yerel Figürleri ile ilgili bilgiler


[coverattach=1]Bir Belgenin İzinde 19. Yüzyıl Osmanlı Mimarlık Ortamının Yerel Figürleri-Local Fıgures Of 19th Century Ottoman Archıtecture In The Traces Of A Document Kayseri'de 1831-1860 tarihleri arasında yapılan nüfUs yoklamasının, dönemi

Like Tree4Likes
  • 1 Post By kanlica
  • 1 Post By kanlica
  • 1 Post By kanlica
  • 1 Post By kanlica

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 27.10.09, 16:09
Güvenilir
 
Üyelik tarihi: May 2006
İletiler: 1.665
kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Bir Belgenin İzinde 19. Yüzyıl Osmanlı Mimarlık Ortamının Yerel Figürleri

[coverattach=1]Bir Belgenin İzinde 19. Yüzyıl Osmanlı Mimarlık Ortamının Yerel Figürleri-Local Fıgures Of 19th Century Ottoman Archıtecture In The Traces Of A Document
Kayseri'de 1831-1860 tarihleri arasında yapılan nüfUs yoklamasının, dönemi anlatan önemli bir yerel kaynak olarak yoruma açıkolması bu çalışmayı başlatmıştır. Söz konusu Defterden seçilen; inşai üretime ilişkin meslekler ve bu gruplara dahil olan kişiler makalenin alt metnini oluşturur. Bu bilgiler mimari değerlendirmeye yönelik bakış açısıyla ayıklanmış, alanla ilgili mesleklere göre sınıflanarak ayrı ayrı tablolar halinde yeniden düzenlenmiştir. Mimarlıkdışında, Osmanlı'nınkayıt sistemi, bireye bakışı, Kayseri ve köylerindeki sosyal yap hakkında da çok şey söylediklerinden, verilerin ayrıntı düzeyine müdahale edilmemiştir. Bilgilerin bu yeni kurgu içinde oluşturduğu zemin, makalenin üst metni olan yorum kısmının dayanağıdır.
Mimarlıkalanında etkinlik gösteren, satıraralarındaki öznelere dikkat çekilirken bu figürler aracılığıyla Osmanlı mimarlığının19. yüzyıldaki üretim koşulları da anlaşılmaya çalışılmıştır. Kayıtlardaki kişiler, oldukça ayrıntılı tarif edildikleri halde, mesleki etkinliklerine ilişkin pek bilgi yoktur. Buna karşılık, Müslüman/ Gayrimüslim ayrım olmaksızın nüfusun önemli bir kısmınıninşaat sektöründe çalışmak ve çocuklarında bualanda "iş öğrenmek" üzere istanbul'a uzun vadelerle gidip geldiğiaçıktır.

The registries of 1831-1860 population census is open to interpretation. As an important local reference explaining the period, it is the driving force behind this study. The professionals and related groups of construction field are selected from this record, and create a background for the article. This data is sorted out according to an architectural point of view and classified and rearranged in relation to the jobs. As they narrate further information about the social structure of villages and Kayseri, Ottoman consideration of individual and the registry system apart from architecture, the details are not simplified. The new ground, this structure composed, is the main support for the interpretation part of the article.
In this study, both the active characters of architectural field which can be found in-between lines are taken for granted and the production conditions of the 19th century Ottoman Architecture is tried to be understood. Although the people in the registry are identified individually in detail, there is very limited information about the professional activity. However, it is obvious that Muslim or non-Muslim, a significant portion of the population including children, went to Istanbul for long returns in order to "learn the job'.


Öğr. Gör. Dr. Şeyda Güngör AÇIKGÖZ
Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Eklenmiş Resim
Dosya tipi: jpg sinan_154_2.jpg (78,2 KB (Kilobyte), 28x kez indirilmiştir)
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 27.10.09, 16:11
Güvenilir
 
Üyelik tarihi: May 2006
İletiler: 1.665
kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Bir Belgenin İzinde 19. Yüzyıl Osmanlı Mimarlık Ortamının Yerel Figürleri

Bir Belgenin İzinde 19. YüzyılOsmanlı MimarlıkOrtamının Yerel Figürleri
Bu çalışmanın temeli, şu anda yayın sürecinde olan "Osmanlı Mimarlı-ğı'nda Kayseri'li Gayrimüslimler" başlıklı makaleyle atılmıştır. Söz konusu metnin içeriğivekapsamı gereği, sadece sayısal verilere indirgenerek değinilen "Kayseri Nüfus Müfredat Defterinin1 hak ettiği derinlikte incelenmesine bu makale ile gayret edilecektir. Dolayısıyla çalışmaya, önceki metnin uzantısı ya da onun içinde açılmış bir parantez olarak bakılabilir.
Bu yazının nesnesi olan Defter,aynı zamanda kurucusu, bir anlamda özne-sidir. Bu ikili yük, belge daha az kapsamlı/ nicelikli olsaydı eğer yorumun da katkısıyla oldukça rahat taşınabilirdi yaz ortamına. Verilerin ayrıntı düzeyi ve çokluğu bir hayıflanma nedeni olamaz elbet. Onları bilgiye götüren yolu sağlamlaştırırolsa olsa.Ancak yazım biçimini etkilemesi de kaçınılmaz. Birbirleriyle ilişkilerinin daha kolay görülebilmesi ve okuma akışını kesintiye uğratmaması için, verilerin cümle ve paragraflar yerine tablolarla ifade edilmesi tercih edilmiştir. Bilginin dokümanter değerini koruyarak yorumu metne bırakan bu düzende tabloların "ek" olarak yer alması, belge ve yorum ilişkisinin yaz üzerindeki gerilimini hafifletecektir. Bu yaklaşım nesnel ve öznel olan ayırma gayreti gibi görünse de sınırlar kesin olarak çizilemez. Tabloların, söz konusu Defterdekinden farklılaşarak yeniden üretilmesi bile dokümanter bilgiye müdahale, bir bakma yorum olduğundan öznellik barındırır.
Keskinin orijinal belgeden aynen aktardığı2 1831-1860 tarihlerini kapsayan Defterde esas alınan erkeklerdir. Kadın isimleri, nadir olarak tanımlamaya yardımcı olan ya da yakınlarının orduda vefatı durumunda, bağlanan maaşı alan bir edilgenlik halini yansıtır. Kayıtlardaki ana tutum nüfusu; Ehl-i Ìslam, Rumiyan ve Ermeniyanolaraksınıflamak üzerine kuruludur. Bu durum, bireylerin kendilerini din üzerinden tanımlayıp huzur bulduğuOsmanlı devlet sistemine3 uygun olduğundan şaşırtıcı değildir. Defterde erkek nüfus; doğanlar ve ölenler, başka yerlere gidenler ve gelenler, askere gidenler, Orduyu Hümayunda vefat edenlerin4 ailelerine bağlanan maaşlar başlıkları altında etnik durumlarına göre kaydedilmiştir. Dikkati çeken bir diğer ilke de -yine etnik yap öncelikli olmak üzere- kişilerin yaşadıkları mahalle ya da köylere göre ayrı ayrı yazılmasıdır. Kayıt gerekçe ve yöntemlerinin bugünkünden çok farklı olduğuveenönemlisi "soyadı" nmolmadı-ğı o dönemde kişiler; yaş,boy,sakal,bıyık vb. zamanla değişebilen ve göreceli olabilen fiziksel özellikleriyle Deftere dahil olmuştur. Tariflerde en belirleyici olan, kişinin nereli ve kimin oğlu olduğu, yani kökleridir. Ancak, bunca tanıma rağmen öznelerin bir türlü özel olamadığı görülür. Akıltakılıryazılan isim ve sıfatlara, pek çok suret belirir okuyanın zihninde. Uzayıpkısalan bu tarifler, bir şekilde işleyen, işletilen sistemin açmazlarıdır bugünün bağlamında. Bu düşüncelerden sıyrılıp pragmatik yaklaşıldığında kayıtlar; tanımlama sıkıntısı içinde atıfta bulunulan meslekler ya da belgedeki deyişle esnaf gruplanyla,her uğraş alam için cazip bir araştırma nesnesine dönüşür.
Defterin mimari gözle okunması,doğal olarak mimarlıkortamıyla zayıfya da kuvvetli bağlantısı olan verilerle sağlanacaktır. Bu bakış açısıyla taranan belgeden seçilenisimler Gayrimüslim/Müslüman ya da Ermeni, Rum ayırımı yapılmaksızın, mimarlıkla ilişkisi olan uğraş alanlarına göre gruplanmıştır. Sıvacılık, nakkaşlık, taşçılık, dülgerlik, doğramacılık, duvarcılık, kiremitçilik ve molozculuk gibi mesleğin belirlediği ana başlıklarmaltmda, ikamet edilen "yer"; verilerin ele alınış biçimini yönlendiren ikinci etkendir. Bu yaklaşımlar, incelenen kaynağı tekrarlamak yerine ondan türeyen başka bir zemin oluşturur mimarlık bilgi ortam için (bkz. Tablo 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9).
Osmanlı'da bireyin yoksunluğuna değinen Tanyeli 19. yüzyıla kadar pek az Osmanlı mimannmadınm bilindiğine; kişilikleri, tepkileri, tercihleri hakkında ise hiçbir bilgi bulunmadığına işaret eder5. Yazar ayrıca, ülkenin mimarlık tarihinin 1900-2000 aralığmdaki kısa dilimi içinde mimar bireyden söz edilebileceğini, öncesi için ancak üretim tarihi yazılabileceğini belirtir6.Yap üretiminin "mimar" gibi önde duran özneleri için dile getirilen bu durum "birey" kavrammmdahagüçlü kurulduğu bir ortamda bile soluk kalması olağan bu figürler için düşündürücüdür. Mimari üretim sahnesindeki görünmez varlıkları;efsaneleştikçe yeniden üretilen, bir yandan da yıpratılıp tüketilen isimlerle ve onlar hakkındaki çetrefilli bilgilerle karşılaştırıldığında daha belirgindir oysa. Tablolardan izlenebileceği gibi; kayıt sırasında kaç yaşında olduklan,boy, sakal, bıyıkgibi fiziksel özellikleri, baba adları, kimi zaman kardeşleri, inançları,yaşadıkları yerler gibi aidiyetleri, adlan, İstanbul'ageliş gidiş tarihleri, ekonomik durumları, -Müslüman olanlar için- askere gidişleri, hatta oğullarmmdoğumu ve ölümleriyle son derece gerçektirler. Ne var
ki onları bu denli somutlaştıran bilgiler arasında, yaptıkları "işe" dair -kimlik tanımından başka- açıklama yoktur. Üstelik baz isimler için mesleğehiç atıfta bulunulmamıştır. Ancak yine de 1831 ve 1860 arasındaki koşulları anlamak konusunda bir ölçüde yardımcı oldukları söylenebilir.
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 27.10.09, 16:12
Güvenilir
 
Üyelik tarihi: May 2006
İletiler: 1.665
kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Bir Belgenin İzinde 19. Yüzyıl Osmanlı Mimarlık Ortamının Yerel Figürleri

Kayıtlar Osmanlı mimarlığına, özellikle de İstanbul'daki üretime Kayserinin katkısını göstermeleri bakamından önemlidir. İnşai etkinlikler söz konusu olduğunda; Kayseri'li isimlerin Selçuklular'dan beri etkin olduğuifade edilir7. Anadolununbirçokyerinden İstanbul'a, özellikle devlete ve vakıflara ait inşaatlarda çalışmak üzere gelen mevsimlik ameleler ortama ilişkin başka bir bilgiyi oluşturur8. Bu kapsamda başkente duvara, marangoz gibi vasıflı ve vasıfsızpek çok amele gönderen Amasya ve Kayserinin ad öne çıkar9.
Daha çok 1248-49 (1832-33) ve 1255 (1839) yıllarında kaydedilen isimler en azından o dönem aralığında bu sahada belirgin bir Müslüman / Gayrimüslim ayırımı olmadığını gösterir. Ancak, inşaat sektörünün dekoratif alanında da hizmet veren nakkaşların hemen hepsinin Müslüman olması dikkat çekicidir10. Batılılaşan bürokrasinin geleneksel etiği terk etmesi, o döneme kadar mimarlıkalanmı Gayrimüslimlerle paylaşan Türkler'in 1830 lardan itibaren mimarlıkmesleğinden çekilmelerine yol açmıştır11 Müslümanlar için özellikle taşçılık, kireççilik ve yapıcılığın günah olduğu ve Mübadeleye dek Müslümanlar için yapıcılıkyasağınınsür-düğükanısı12 bu gelişmeler üzerine yaygınlık kazanmış olabilir13.Defterdekiveri-ler konuyu tartışmak için yeterince sağlam bir zemin kurmasa da üretim etkinliğinin bir süre daha paylaşıldığını düşündürür.
Defterdeki mimari üretimle ilgili kişilerin kayıt tarihleri olan 1832-33 ve 1839 yallan,sayamişlemlerinin o yıllarda yapıldığı anlam taşayabileceğigibibaş-kentte bu tarihlerde yoğunlaşan inşai faaliyetlere de dikkat çekiyor olabilir. Padişah II. Mahmut'un saltanatına denk gelen bu yıllarda Hassa Mimarlar Ocağı kaldırılıp başında Abdülhalim Efendinin bulunduğu Ebniye -i Hassa Müdürlüğü kurulmuş-
tur (1831)14. Özellikle Ermeni amelelerin, Garabed Amira Balyan ve Hovhannes Amira Serveryan'm hassa mimarları olarak yürüttükleri büyük inşaatlarda çalışmış olmaları mümkündür. Azapkapı -Unkapanı arasındaki "Hayratiye" adı verilen ilk köprünün yapımı15 da incelenen yıllara denk geldiğinden, gidenlerin bazılarının da bu inşaatta görev aldığı düşünülebilir.
Kayseri ve çevresindeki köylerden İstanbul'aveimparatorluğun başlıca büyük merkezlerine inşaat ustası olarak çalışmaya ya da meslek öğrenmeye gidilmesi; arazi yapısının volkanik ve verimsiz olması ile açıklanır16 Gidiş süreleri daha çok 2, 3, 5 olmak üzere, 4, 6 hatta 7 yılı kapsayabilmektedir. O yıllar için özellikle; Safer, Rebiülevvel, Rebiülâhir, Cemâzilevvel, Cemâzilâhir aylarında gidiş gelişler gerçekleşmiş, evlerinde birkaç ay kalıp tekrargidenlerolmuştur. Aynı köy ya da mahallenin kayıtlarmdaki gidiş geliş tarihleri, isimler arasında; akrabalık, arkadaşlık ilişkileri ya da yoldaşlıkhikâyeleri okutur. İnşaatla ilgili işleri öğrenmek için gidenler daha çok 11-16 olmak üzere, 7 ***8212; 17 yaş arasındaki çocuklardır17. Kayıtlarda dülgerlik öğrenmek için 2, sıvacılıkiçin8, doğramacılıkiçin3, taşçılıkiçin7, nakkaşlıkiçingiden7çocuğun ad yer alır. Babaları,ağabeyleri ya da amcaları ile gittikleri gibi18 çoğukez kendileriyle birlikte aileden birinin kaydedilmediği görülür. Bu durumda çocuklanno yerleşimden giden başka yetişkinlerle birlikte gönde-rildiğidüşünülebilir. O yaşlarda ailesinden uzakta birkaç yıl boyunca meslek öğrenmeye çalışan bir çocuk tahayyülü bugün için oldukça zor...
Tarihin resmi yüzüne kaydedilen bu "veriler" yaknbir coğrafyadan, Ka-padokya-Sinasos'tan derlenen anlarla ilişkilendirilebilir19. 20. yüzyılbaşlarma gelindiğinde Sinasos Rumları "para kazanıp adam olmak için" İstanbul'a gitmeye devam eder. "Oğlanlar" İlkokulu bitirip 13-14'üne geldiğinde -yoksullar daha erken gider- yolculuk hazırlıkları başlar. Bir sepet elma ya da armut veya bir tabak sakatat alarak, öğretmenlerinin elini öpmeye giderler. Evlerde mahallenin papazı çocuğun annesi huzurunda ve ikonalar önünde dualar okur. Yoksul çocuklarmdua-sı Kapalos Meydanında arabaya binilirken okunur. Baba köyde değilseyada çocuk yetim ve yoksul ise güvenilir biri yolculukta refakatçi olup İstanbul'da yakınlarına teslim eder. İlk günler, dinlenme, akraba ziyaretleri, annenin selamının iletilmesi, yol arkadaşları ve mahallelilerle buluşmayla geçer. Balıklı'ya20,Patrikha-ne'ye bazen Ayasofya'ya götürülür. Geziler ve toplanan selamlar anneye yazlan mektuba aktarılır. Baba dükkan sahibiyse yanında, değilse "el ekmeği yemesi, anne babanmdeğerini öğrenip paranınnasıl kazanıldığını görmesi için bir tanıdığmdük-kanında çırak olarak çalışmaya başlanır. Yetim ve yoksul çocuklar boğaz tokluğuna çalıştırılmak ve iş öğrendiğinde maaş kesilmek üzere bir tanıdığmyanma verilir... Ticaretle uğraşacak bir çocuğun mesleki eğitimi böyle başlar Sinasos'ta. İnşaat işlerini öğrenmek üzere yola koyulan Kayseri'li çocuklarmhikayesi de dini rimeller dışında fazla farklı olmasa gerek.
Kayıtlar, gidenlerin hangi inşaatlarda çalıştıkları, ne kadar ücret aldıkları konusunda bilgi vermediğigibi oradaki yaşam koşullan hakkında söylenebilecekler de tahminden öteye gitmez. 1742-1743 yıllannda İstanbul'da bulunan ve çoğunluğunu Kayserili Ermenilerin oluşturduğuamelelerinParmakkapı yakmlanndaki Papazoğlu ve Kurşunlu Hanlan'nda kaldığı 21 bilgisinden hareketle; hanlarda ya da bekar odalannda konakladıktan sonucu çıkanlabilir. Bu kişilerin İstanbul ya da Kayseri'de, Ürgüp'teki "Abraham Baba" gibi yerel ölçekte bağlı olduklan mesleki bir örgüt22 var mıydı? Sorunlan olduğunda nasıl çözüyor, nasıliş alıpçalışıyorlardı ?Kayıtlar bunları da açıklamıyor. Kayserili bir nakkaşın çalışma hali için ise ''tahmin" kelimesi bile fazla gerçekçi kalır. Ne resmeder İstanbul'da bir duvara, Kayseriden izler görülür mü, buna imkan var mıdır? Öte yandan, Kayseri deki San Mustafa23 ya da Öztaşçı Evinin duvarlanna taşınan da İstanbul mudur? Erci-yes'in tüfünü, küfekiyle mutlaka karşılaştırmıştırtaşçı ama ne düşündüğü bilinmez.
Belgenin sessiz kaldığı konular arasında geride bırakılanlann durumu da vardır. Bazen aralıklı olarak, bazen gruplar halinde uzun süreliğine uğurlanan erkekler; evi, mahalleyi, köyü, küçük çocuklan ve yaşlılan kadınlara emanet eder. Sözgelimi, 5 Safer 1255 günü, dülgerlik için 2 yıllığına İstanbul'a gönderilen 12 erkeğin ardında kalan Zincidere'nin fotoğrafı nasıldır? Öte yandan, yaşlan 11 ve 55 arasında değişen bu erkekler kendileriyle aynı gün Sanmsaklidan yola çıkanlardan haberdar mıdır? Yolda ya da İstanbul'da bir handa buluşurlar m? Belki de aynı inşaatta çalışacaklardır. Bilinmez.
Gayrimüslimler cizye ödedikleri için olsa gerek belgelere iyi, orta, kötü olarak ekonomik durundan işlenir. Müslümanlar için o hane boş bırakılsa da zor olmak geçim. Aksi halde Büyük (Ulu) Bürüngüz'den yolcu edilen 85 yaşındaki "uzun boylu, ak sakallı,Sinan oğlu" Ahmed Ağa o günün koşullannda nasılyolcu-luk edebilir?
Meslek öğrenmeye gönderilen çocuklan İstanbul büyütür. Döndüklerinde evlendirilir ve yine çalışmaya yollanırlar. 7 yıl İstanbul yolu gözleyen gelin biraz da kıskanarak "Yarim İstanbul'u mesken mi tuttun?" diye söyler türküsünü. Gelenle gidenle selam, haber, hediye, para taşmırmuhtemelen. Çocuklar doğar, babalannınmesleğini sürdürmek için. Müslüman gençler askere gider, orada ölenlerin maaşı bağlanır ailesine. Zaman gelir, 1255 Ramazan mm ilk günü Nirze'li, ak sakallı, duvara Bedros 80 yaşında "halik" olur. Müslüman olsaydı "fevt" olurdu. Ölen için fark etmezdi elbet ama belgeyi yazan -ki aynı zamanda tarihi de yazandır- farkında mıydı acaba tuttuğu kalemin gücünün?
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 27.10.09, 16:14
Güvenilir
 
Üyelik tarihi: May 2006
İletiler: 1.665
kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Bir Belgenin İzinde 19. Yüzyıl Osmanlı Mimarlık Ortamının Yerel Figürleri

Sonuç
Yazının son deminde, beklendiğigibisayısal sonuçlar çıkarılmayacaktır. Tablolara bakıldığında bu değerlendirmeyi yapmak hatta tablolar biraz da bu nedenle yeniden düzenlenmiş iken zaten mümkün. Metinde dile getirilenler, kayıtlardaki bilgilerin yorumu olmakla beraber daha somut sonuçlar ortaya koymak gerekirse; incelenen Kayseri Nüfus Müfredat Defteri'nin bir bakma Osmanlı 'nın son yüzyılının siyasi, sosyal ve ekonomik ortamına dair ipuçları sunduğusöylene-bilir. Devletin tebaası ile arasındaki mesafeyi, bilgi edinme yöntemlerini, bireye yaklaşımmı,Batılılaşma ve Gayrimüslimlerin statüsüyle ilgili gelişmelerin yaşandığı bir dönemde sergilediği tutumun izlerini bu belgede görmek olası.
Sayısal veri elde etmek için yapılan yoklamadaki ayrıntılı tarifler, karışıklıkların önüne geçmek içindir. Deftere tutunma nedeni olan meslek isimleri ise tanımlamayı kolaylaştırmaktan öte bir amaç gütmemektedir ne yazık ki. Buna karşılık, önemli bir işgücünün inşaat sektöründe çalışmak ve "meslek öğrenmek" üzere yapım etkinliklerinin yoğun olduğubaşkente uzun vadelerle gidip geldiğini net bir biçimde açığaçıkarır. Orada yapılan işlerle ya da meslek ortamıyla ilgili bilgi vermemesi olağan karşılanan belge, Osmanlı mimarlıkortammmolduğukadar gidilen ve dönülen yerlerin koşullan üzerinededüşündürür. Bilgilerin kıtolduğu bu noktada, düşünceyle düşleme birlikte çalışır. Aslında istatistiksel döküm, vergi ve askerlikle ilgili mükelleflikler, ödemeler gibi resmi işlemlere hizmet için yazlan kişiler, başka bir gözle okunduğunda; o koşullan anlatan "bireylere" dönüşür.
Açıklamalar:

Kayıtsırasında ya da aktarılırken oluşabilecek yazım/ yorum / ifade farkları nedeniyle İstanbul'dan geliş ve tekrar gidiş tarihlerinde bir karışıklık görülmektedir. Bu nedenle, Hicri takvim düzenindeki aylarmsırası dikkate alınarak, (*) işaretli ifadeler kaynaktakinden farklı yorumlanmıştır.
Kaynaktan farklı olarak aynı aileden olduğu görülen kişiler birlikte verilmiştir

Gurre:aym ilk günü Selh:aym son günü Saderuy: sakalsız, bıyıksızyüz.
Şab-ı emred : Genç. Sakalı ve bıyığı çıkmamış delikanlı.
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf 21- _345-377. syf._.pdf (540,7 KB (Kilobyte), 49x kez indirilmiştir)
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
19., belgenin, figürleri, mimarlık, ortamının, osmanlı, yerel, yüzyıl, ızinde

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 13:14 .