Nüve Forum

Nüve Forum (http://www.nuveforum.net/)
-   Arhavili Parpali (http://www.nuveforum.net/1474-arhavili-parpali/)
-   -   Batı Medeniyeti Kendine Cadı Üretmelidir (http://www.nuveforum.net/1474-arhavili-parpali/282274-bati-medeniyeti-kendine-cadi-uretmelidir/)

parpali08 21.01.15 13:32

Batı Medeniyeti Kendine Cadı Üretmelidir
 
Batı devletleri diğer devletler karşısında ekonomik ve bilimsel üstünlük kurduğu düşüncesi sonucunda, dünya insanlığına kendisinin ‘insanlığa çare’ olduğunu ileri sürerek ideolojileri doğrultusunda modernleştirmeye girişti. Bu aymazlığı sonucunda diğer devletleri modernleştirme ve bunun karşılığında onların yeraltı ve yerüstü zenginliklerinden de faydalanmayı kendilerinde bir hak olarak gördüler. Çünkü kendileri en modernler olarak aşağıdakilere göre her şeyden faydalanmak hakkı öncelikle kendilerinde olduğuna inandılar.
Birinci Dünya Savaşı ardından projelerini gerçekleştirmek için dünya devletlerini yeniden şekillendirerek sınırlarını belirlediler. İkinci Dünya Savaşı ardından da karşısında bir düşman yok ise kendi kendine bir zaman sonra içerden çöküp yok olacağı (Roma İmparatorluğu gibi) savı doğrultusunda ayakta kalabilmesi için bir düşmanın var olması gerektiğinden kendilerine karşı olarak Ortodoks devletleri yani Doğu Bloğu devletleri oluşturdular. Ve dünya devletleri bu iki eksen üzerinde şekillendirilmeye girişildi. Bu şekillendirmeden Batı ideolojisine ait devletler Doğu Bloğu ideolojisi karşısında galip gelerek Doğu Bloğu’nu saf dışı bıraktılar.
Batı ideolojisi devletleri varlığının devamını getirebilmesi için yeniden karşısına bir düşman almalıydı. Bu esnada ABD’li Siyaset Bilimci Samuel Huntington tarafından Medeniyetler Çatışması ile ittifak veya ihtilafları belirleyici olan unsurun ekonomik ya da politik ideolojik değil, medeniyetler olduğunu söylediği tezini ortaya koydu.
Batı ideoloji devletleri kendilerini Batı Medeniyeti olarak adlandırmaya ve geçmişini de Roma İmparatorluğu Antik Yunan Medeniyetinin mirasçıları olduğunu iddia etmeye başladılar.
Kendilerini medeniyet olarak adlandırdıktan sonra Medeniyetler Çatışması tezi doğrultusunda ihtilaf edilecek bir medeniyette ortaya çıkarılmalıydı…
Batı kendisini ideoloji olarak tanımlasa bile ideolojilerin bir medeniyet üzerinden inşa edileceğini bilinen bir gerçektir. Batı, bilimsel ve ekonomik üstünlüğü karşısında diğer medeniyetleri bunca zaman yok saymıştı. Bu tez doğrultusunda Batı kendinden başka Medeniyetlerin de olduğunu kabul etmiş oldu.
Bu tez doğrultusunda 5 ana medeniyet olduğu varsayımında bulundular. Bunlardan birincisi Batı Medeniyeti, ikincisi İslam Medeniyeti, üçüncüsü Ortodoks dünyasını içine alan Rusya doğrultusunda şekillenen Ortodoks Medeniyeti, dördüncüsü Hint Medeniyeti, beşincisi de Çin Medeniyeti olarak düzenlediler.
Çin Medeniyeti tarih sahnesinde hiçbir zaman Çin Seddi’nin berisine taşıp Ekümenlik iddiasında olmamıştır. Kendi içerisinde kalmıştır. Aynı şekilde Hint Medeniyeti de binlerce Tanrısı olan kendi içerisinde kalan bir medeniyet olmuştur. Ortodoks Medeniyeti çevresinde oluşan medeniyet ise Doğu Bloğu ile birlikte olduğu Soğuk Savaş döneminde yenik düşmüşlerdi. İslam ise Ekümenlik iddiası olan bir medeniyet olarak durmaktaydı.
Batının şekilleşmesi kodlarında Müslümanlara ait olan her şeye, bilhassa İslâm dinine karşı seleflerinden miras kalmış ve şuur altına yerleşmiş bir kin ve düşmanlığa zaten bulunmaktaydı. Bundan başka, şahid oldukları vak’a ve hadiselere bakışlarındaki karakterleri İslâmî zihniyetten farklı olmasına karşın düne kadar Müslüman nüfusu kendi istekleri doğrultusunda yönetebiliyorlardı. Zaten İslam Medeniyetindeki devletler de modern çağlarda büyük çoğunluğu Batı Medeniyeti yanında yer almakta. Bazı konularda karşı fikirler oluşsa bile bu fikri akımların geliştiği ülkelerde ki Müslüman nüfusu Batı ideoloji doğrultusunda devletlerin başına getirdikleri yöneticiler vasıtasıyla cılız çıkan seslerini baskılayıp kontrol altına alıp yönetmekteydiler.

Batının İslam üzerindeki düşmanlığı Haçlı seferleri öncesi dinsel sebeplerle ve İslamiyet’in yayılmacı ‘Ekümenlik’ iddiası karşısında durdurmak için, Peygamber Efendimiz Resulü Ekrem Hz. Muhammed (sav)’i şeytan olarak adlandırıp putlara tapmakla itham etmekteydiler. Bu aynı zamanda Haçlı seferlerine çıkma sebeplerin gerekçelerinden birisidir. İspanya da kurulan Endülüs Emevi Devleti zamanında Kurtuba da bir Papaz Peygamber Efendimiz (sav)’e hakaret etmesi sonucunda tutuklanır ve idam edilir. Bunun karşısında Hıristiyan cemaatten bazıları karşı koymaları esnasında 5 kişi kadarı da öldürülür. Bu ölümleri destansı hale getirilmesine bir Haham ön ayak olarak ölen bu kişilerin kanlı elbiselerini Avrupa devletlerin Başkentlerinde sergileyip şov yaparak halka yöneticilere seslenirler. Bunun sonucunda haçlı seferleri başlar. Bu savaşlara katılan Fransız savaşçıların yaptıkları destanlaştırılarak yazıya dökülmesiyle ilk defa Fransızca konuşmalar bu şekilde yazıya metin haline gelmiştir olur. Bu gün bile bir Fransız, Fransızca öğrenirken bu metinlerin pasajları üzerinden okuma yapmaları İslam dinine karşıtlığını seleflerinin yaşadıklarını şuur altında günümüzde de yaşatmaktadırlar.
Bu şuurla bilinçlenen Batı Medeniyet zihniyetli kişiler İslam’a ve onun taraftarı olan Müslüman’lara bir öfke ve hırs belemekten uzak duramadılar. Avrupa’nın ekonomik ihtirasları ve Müslüman kıyafeti giydirilmiş insanları da öne çıkararak Batı medyası eliyle 90’lardan itibaren inanılmaz bir göçmen müslüman karşıtlığı ve onları ikinci sınıf insan yerine koyan aşağılayan ve neredeyse yok sayan bir yayın ilkesi benimsemeye başladı. Devamlı aşağılayıcı kavramlar sürekli olarak onların sahip olduğu değerler üzerinden verildi. Medyanın kullandığı bu dışlayıcı dil tesadüfen kullanılmaya başlanmış bir dil değildi. Tamamen bilinçli ve belirli bir strateji üzerine kuruluydu. Doğu Bloku'nun dağılmasıyla birlikte Avrupalı devletler “ortak kimlik” üzerinde bir araya gelebilmeleri için ihtiyaç duydukları “öteki” aslında yıllardır kömür madenlerinde, demir yollarında, inşaatlarda vb. çalışan müslümanlar ve onların sahip oldukları kadim düşmanı belirledikleri dinleriydi.
Kısacası “komünizm tehditi” ortadan kalkması Batıyı yeni tehdit arayışına itti ve bu da “yeşil tehdit” yani İslam oldu.

Samuel Huntington’ın Medeniyetler Çatışması tezine karşılık Medeniyetler İttifakı, yani Medeniyetler dialoğu bloğu Türkiye ve İspanya önceliğinde ileriye atılmış hayata geçirilmiştir. Yaklaşık ittifakta 125 ülke yer almaktadır. Bu ittifaka katılmayan ülkeler arasında İsrail ve Vatikan gelmektedir. ABD ise Sayın Obama zamanına kadar bulunmamaktaydı, şimdi ittifakta pek gönül rızası olmakla birlikte vardır.
Medeniyetler buluşmasında gelinen bugün ki durumda pek başarılı olunduğu söylemek hatalı olur. İslam Medeniyeti olarak söyleyecek sözümüz vardır diye ortaya çıkacaklarına bazı devletler bunu baltalamak için adeta bütün güçlerini sarf etmekteler. Medeniyetler buluşmasına destek olunacağına Dinler arası dialoga destek olunmaktadır. Suudi Arabistan gibi bazı devletler buna öncülük etmekte hatta fonlarından yüz milyonlarca doları Dinler arası dialoga ayırmışlardır.


Bütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 12:06 .

vBulletin® Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO
Nüve Forum® 2006 - 2015