Nüve Forum

Nüve Forum (http://www.nuveforum.net/)
-   Silahlar (http://www.nuveforum.net/1101-silahlar/)
-   -   Revolver - Toplu tabanca (http://www.nuveforum.net/1101-silahlar/35257-revolver-toplu-tabanca/)

remşit 23.01.08 22:35

Revolver - Toplu tabanca
 
Toplu tabanca (ya da revolver) bir dizi namlusu ya da içinde birçok mermi yuvası bulunan ve bir eksen çevresinde dönen silindiri (top) olan bir ateşli silahtır.

Her namlu ya da mermi yuvası sırayla, ateşleme mekanizması önüne getirilir. İçinde mermi yuvaları olan toplu ya da silindirli tipte, mermi yuvalarından biri ateşleme mekanizmasına eriştiği zaman, tek namlunun da karşısına gelir.
İlk örnekleri XV. yüzyıl sonlarında ortaya çıkan toplu tabanca, küçük bir tabanca olabileceği gibi, omuzdan ateşlenen bir silah ya da makinalı tabanca da olabilir.
Fitilli ve çakmaklı ateşleme mekanizmaları yalnızca dikey durumda çalıştıkları için. ilk modellerde, patlayıcıyı ateşlemede bazı güçlüklerle karşılaşılmıştı.
Bu yüzden silah yapımcıları, silindirin dönüşü sırasında falya barutunun falya tavasından dökülmemesi için. çeşitli teknikler geliştirmek zorunda kalmışlardı.

remşit 23.01.08 22:39

Döner namlulu tabanca
 
Döner namlulu tabanca:

Kapsüllü ateşlemenin bulunmasından sonra, ilk kullanışlı revolver geliştirildi. Mermi yuvaları, mermi ve barutla dolduruluyor.
Böylece tabanca, tetiğin her çekilişinde ateş ediyordu (bu tür silahlarda mermi yuvaları aynı zamanı namlu görevi yapıyordu).
Ne var ki döner namlulu ğ banca, yapımının kolay olmasına karşılık, oldukça büyük ve taşınması güç bir silahtı.

remşit 23.01.08 22:49

Toplu tabanca - Modern tiplerin gelişmesi
 
Modern tiplerin gelişmesi:

Samuel COLT'un 18-yılmda yaptığı toplu tabanca modelleri, daha sonra yapılan bütün tabanca modellerinin ilk örneği oldu. 18( yıllarında geliştirilen metal fişekler toplu tabancad da kullanılmaya başlanınca, silah hızla yaygınlaştı.

Günümüzün toplu tabancası ilk Colt tabancasın çok benzer.
Ama modern toplu tabanca, çok daha ge lişmiş, güçlü ve dayanıklı bir silahtır.
Silahın iç bolü münde bazı değişiklikler yapılmış olmasına karşılı! çalışma ilkesi aynıdır. Başlıca iki tip toplu tabanca vardır:

Tek etkili; çift etkili.
Bütün eski modellerin tek etkili olmasına karşılık, günümüzde bu tip, yalnızca hedef atışları yapılan tabancalarda görülmektedir.
Tek etkili tabancada horoz, silindirin (top) dönüşünü sağlamak ve tabancayı kurmak için, elle geriye çekilir. Sonra, tetiğin hafifçe çekilmesiyle tabanca ateşlenir.
Çift etkili tabancadaysa tetik, yalnızca mermiyi ateşlemekle kalmaz, hem horozu geriye çeker, hem de topu döndürür.
Ancak, tetiğin çekilmesi biraz daha zor olduğu için nişan alrnak güçleşir. Bu yüzden, çift etkili tabancalar, genellikle yakın mesafe silahı olarak kullanılır.
Modern çift etkili tabancaların çoğu, horozun başparmakla geriye çekilmesiyle, tek etkili
olarak da ateş edebilir.
Birleştirilmiş mekanizmalar oldukça karmaşıktır. Tetik, bir mermi yuvasmdaki mermiyi ateşlemek için, sırasıyla birkaç işlevi yerine getirmek zorundadır. Önce, top kilitten kurtarılır, horoz kurulur, top döner ve yeniden kilitlenir. Sonra horoz, mermiyi ateşlemek için serbest kalır ve topun ateşleme pimi tarafından tutulmaması için gene hafifçe geri çekilir.
Bütün bu hareketler, tetiğin çekilmesiyle, tabanca içindeki birkaç yay ve kol yardımıyla yapılmaktadır. Bazı toplu tabancaların horozlarında başparmakla tutulacak parça bulunmadığından, bu tabancalar, yalnızca çift etkili olarak ateş ederler.

Aşağı yukarı bütün modern toplu tabancalar 6 mermi alır (bu nedenle toplu tabancaya halk arasında «altıpatlar» da denir). Altı mermi alan top, en uygun büyüklükte olmaktadır.
Küçük cep modellerindeyse, beşli toplar bulunur (on iki toplu tabancalar da yapılmış, ama pek tutulmamıştır).
Tabancanın doldurulması, ya topun bir eksen üstünde yana doğru yatırılmasıyla yapılır ya da namlu ve silindir aşağıya doğru açılarak, mermi yuvaları ortaya çıkarılır. Her iki türde de boş kovanlar, bir kovan atma mekanizmasıyla dışarı atılır.

Toplu tabancanın ateşlenmesinde, namlu ile silindir arasında bulunan ve barut gazının bir bölümünün dışarı kaçmasına neden olan aralığın kapatılması için çeşitli yollar denenmiş, ama hiç bir yöntem, yeterince yararlı olmamıştır.
Toplu tabancanın en önemli niteliği, günümüze kadar yapılmış en güvenilir yinelemeli ateşli silah olmasıdır. Mekanizması çok yalın olduğundan, tutukluk yapmaz. Bir mermi ateşlenmezse, tetiği yeniden çekip, horozun önüne yeni bir merminin gelmesini sağlamak yeterlidir.

kaynak 4
7.cilt / s.2162-2164


Bütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 13:51 .

vBulletin® Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO
Nüve Forum® 2006 - 2015