Nüve Forum

Nüve Forum (http://www.nuveforum.net/)
-   Aile (http://www.nuveforum.net/275-aile/)
-   -   Evlenme, değiş tokuş,kayınbiraderle,topluluk evlenmesi-Marriage,Matrimoni,Nupto (http://www.nuveforum.net/275-aile/48802-evlenme-degis-tokus-kayinbiraderle-topluluk-evlenmesi-marriage-matrimoni-nupto/)

remşit 17.05.08 12:01

Evlenme, değiş tokuş,kayınbiraderle,topluluk evlenmesi-Marriage,Matrimoni,Nupto
 
Toplam 3 eklenti bulunuyor.
Karşı cinslerden bireylerin kurumsal olarak birleşmesi. Evlenme, her şeyden önce toplumun genel yapısına bağlıdır ve bu yapıdan kaynaklanan yasalarla, törelerle belirlenir. Bireysel olmak tan çok topluluksal ya da toplumsal özellik taşıyan bir olaydır.
[coverattach=2]
DEGİŞ-TOKUŞ SİSTEMİ
Evlenme, insan topluluklarına, toplumlara ve çağlara bağlı olarak büyük değişiklikler gösterir. Çok eski toplumlarda olduğu gibi, teknik bakımdan ilerlemiş toplumlarda da, evlenmenin temeli, yükümlülüklere ve karşı-yükümlülüklere dayanan bir değiş-tokuş sistemidir. Bu örgütlenme incelendiğinde, temelinde mantıksal bir yapının bulunduğu görülür.
Dıştan evlenme, yani kendi topluluğundan eş alamama durumu, değiş-tokuş kurallarının temelini oluşturur. Bu duruma göre, sözgelimi A topluluğundan bir erkek, ancak B topluluğundan bir kadın alabüir (bunun tersi de geçerlidir). Claude Levi-Strauss'a göre, bu karşılıklı ilişki, yakın akrabayla cinsel ilişki kurma yasağından, yani bir erkeğin herhangi bir kadını eş olarak almasının yasaklanmasından kaynaklanır. Ama gene bu iyice belirlenmiş kural,erkeği,belirli bir kadını alma zorunda bırakır ve böylece kendi kızkardeşiyle ya da kızıyla cinsel üişki kuramamak, bu kızkar-deşi ya da kızı bir başka erkeğe evlenmek için verme töresini doğurur; aynı zamanda da, söz konusu başka erkeğin kızı ve kızkardeşi üstünde bir hakkın doğmasına yol açar.
İki yanlı evlilik örgütlenmeleri, bir topluluk ile bir başka topluluk arasında değiş-tokuş yapılmasından doğan örgütlenmelerdir. A ve B topluluğu, C ve D topluluğu, vb., arasında değiş-tokuş olduğunu varsayalım. Bu durumda, A topluluğu B topluluğuna, B topluluğu da C topluluğuna kadınlarını verebüirler; C topluluğu da D topluluğuna kadınlarını verir ve bu böylece kendi kadınlarını A topluluğuna veren son bir topluluğa kadar sürüp gidebilir. Ama gerçeklik, bu kuramsal betimlemeden çok daha karmaşıktır. Sözgelimi, Birmanya'daki soylu Kaşin aileleri, şu formüle göre kadın alıp verirler:
A-->B-->C-->D-->E-->A. Ama, bir topluluğun her ailesi.öbür iki topluluğa bağlı iki aileden kadın alabüir. Bu da, ilk değiş-tokuş çevrimi içinde ikili bir yapı oluşturur. Kaşinler, aynı zamanda, yakın akraba arasındaki evlilikleri yasaklarlar ve ancak, dayı kızı ile hala oğlu arasında evlenmeye izin verirler, Avustralya'da yaşayan Murgin-lerde de geçerli olan dayı kızı ve hala oğlu arasındaki bu yakın akraba evlilikleri, yukarda sözü edüen değiş-tokuş yoluyla evlilik tipine tam olarak uyar. Daha genel olarak, evlenmenin, belli bir toplumdaki akrabalık sistemiyle belirlendiği ve hem soyzinci-rini, hem de dünürlüğü belirlediği söylenebilir. Soy zinciri sistemi tek soylu (akrabalık ilişkileri yalnızca baba ya da ana soyuyla belirlenebilir) ya da iki soylu (soyzinciri,hakları tanınan iki yana da dayandırılabilir) olabilir. Sözgelimi, Brezilya'daki Apinayelerde kız, baba soyzinciri-ne, oğlan ise ana soy zincirine bağlanır. Batıda yaygın olan soyzin-cirindeyse, baba ya da ana soyundan ikisine de ağırlık tanınmaz.
[coverattach=1]
Marriage is a personal union between individuals. This union may also be called matrimony, while the ceremony that marks its beginning is called a wedding and the status created is sometimes called wedlock. The act of marriage changes the personal status of the individuals in the eyes of the law and society.

Marriage is an institution in which interpersonal relationships (usually intimate and sexual) are sanctioned with governmental, social, or religious recognition. It is often created by a contract or through civil processes. Civil marriage is the legal concept of marriage as a governmental institution, in accordance with marriage laws of the land.

Marriage may take many forms: for example, a union between one man and one woman as husband and wife is a monogamous heterosexual marriage; polygamy ***8212; in which a person takes more than one spouse ***8212; is common in many societies;[1] and, in some jurisdictions[2] and denominations, a same-sex marriage unites people of the same sex. (Other jurisdictions may not allow this, but instead provide civil unions or domestic partnerships conferring some or all of the benefits of married status.)
[coverattach=3]
People marry for many reasons, but usually one or more of the following: legal, social and economic stability; the formation of a family unit; procreation and the education and nurturing of children; legitimizing sexual relations; public declaration of love; or to obtain citizenship.[3][4]

A marriage is often declared by a wedding ceremony,[5] which may be performed either by a religious officiant, by a secular government-sanctioned officiator, or (in weddings that have no church or state affiliation) by a trusted friend of the wedding participants. The act of marriage usually creates obligations between the individuals involved, and in many societies, their extended families.

Nupto
La vorto nupto estas sinonimo, ne nur beletra, de geedzi***285;o a***365; edz(in)i***285;o. La vorto anka***365; indikas la oficialan vivligitecon inter samseksaj paroj, kiujn en kelkaj landoj oni jure same sankcias. La Nederlanda Remonstranta eklezio estis, kiom sciate, la unua kristana eklezio en la mondo, kiu oficiale rekonis samseksajn nuptojn. Pluraj aliaj eklezioj sekvis.

Matrimonio
El matrimonio es una unión entre dos personas que cuenta con un reconocimiento social, cultural o jurídico, y tiene por fin fundamental la fundación de un grupo familiar, aunque también para proporcionar un marco de protección mutua o de protección de la descendencia (protección tanto jurídica como económica y emocional). Puede ser motivado por intereses personales, económicos, sentimentales, de protección de la familia o como medio para obtener algunas ventajas sociales.

El matrimonio es una unión pactada, si bien dicho pacto no tiene siempre por qué ser establecido por las partes contrayentes que van a formar el nuevo núcleo familiar, sino que en ocasiones la unión se realiza mediante un pacto previo entre las familias de los contrayentes.

El matrimonio puede ser civil o religioso y, dependiendo de la religión o del ordenamiento jurídico, los derechos, deberes y requisitos del matrimonio son distintos. Ahora bien, no todas las sociedades establecen la distinción entre matrimonio civil y matrimonio religioso, válida sólo en Occidente. Hasta hace menos de dos centurias sólo había matrimonio religioso, al que se considera un sacramento.

Nüve Forum » kütüphane » Toplum ve Yaşam » Aile

kaynak 3
4.cilt / sf 1299-1300


wikipedia

remşit 17.05.08 12:03

Cevap: Evlenme, değiş tokuş,kayınbiraderle,topluluk evlenmesi-Marriage,Matrimoni,Nupt
 
İÇTEN EVLENME, DIŞTAN EVLENME
En genel akrabalık tipleri, içten evlenmeye ya da dıştan evlenmeye dayanır. Bireyi, kendi topluluğundan eş seçmek zorunda bırakan ya da buna yönelten içten evlenme sistemi, etnik topluluğun, kabilenin, ya da kastın varlığına bağlı olabilir.
Bazen de akrabalık içinde, hattâ soyzinciri içinde uygulanabilir. Bu tür soyzincirlerinden ve dünürlüklerden, karı-kocanm ve yakın akrabaların rollerini belirleyen bir davranış sistemi ortaya çıkar. Sözgelimi "ilkeler"de, baba soyzinciri geçerlidir ve bundan dolayı baba, bütün otoriteyi elinde tutar; dayıy-sa, yeğenleriyle yakın ilişkiler kurar ve herhangi bir anlaşmazlık durumunda kızkardeşini savunur.

TOPLULUK EVLENMESİ
Çeşitli toplumlarda, özel bir evlenme biçimi olan topluluk evlenmesi gözlenir. Sözgelimi, Eski Çin'de toplum, iki temel sınıfa bölünmüştü: Halk ve soylular. Toprağı işleyen topluluklar halinde yaşayan halk, evlilik yaşındaki kız kümelerini birbirine alıp verirdi. Soylular arasındaysa bir erkek, ancak, aynı aileye bağlı kadınlarla evlenebilirdi. Alacağı kadınların sayısı, soyluluğunun derecesiyle belirlenmişti.

KÜÇÜK KAYINBİRADERLE EVLENME
Dul kadınların kocalarının küçük erkek kardeşleriyle evlenmeleri yükümlülüğü, eski Arabistan'ın her yanında ve eski İbraniler arasında yaygın bir töreydi. Nedeni de, ölen kocaya bir mirasçı kazandırmaktı. Ortadoğu'daki, Uzakdoğu'daki ve Afrika'daki geleneksel toplumların birçoğunda hâlâ yaygın olan bu töre, ölen kocanın bütün akrabasını kapsar; ama ölenin küçük erkek kardeşine bir ayrıcalık tanınır.


Bütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 17:22 .

vBulletin® Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO
Nüve Forum® 2006 - 2015