Nüve Forum

Nüve Forum (http://www.nuveforum.net/)
-   Gökbilim (http://www.nuveforum.net/1132-gokbilim/)
-   -   Kayıp Bağlantı (http://www.nuveforum.net/1132-gokbilim/50019-kayip-baglanti/)

safran çiçeği 06.06.08 13:05

Kayıp Bağlantı
 
Toplam 3 eklenti bulunuyor.
Kayıp Bağlantı

Bir Kaverengi Cüceden kaynaklanan Radyo Yayınının keşfi Pulsarların Nasıl Çalıştığı Gizemini Aydınlatabilir

http://www.astronomy.com/asy/objects...ew_cls_485.jpg
Yukarıdaki çizimde inanılmaz parlaklıkda ki radyasyon ışınlarının ortaya çıktığı, bir kahverengi cücenin manyetik kutuplarındaki süper-aurora(kutup ışıkları) bir ressamın gözünden betimlenmektedir. Cücenin her dönüşünde cüceden kaynaklanan ışınlar dünyayı peryodik atımlarla taramaktadır.

Bir kaç yıl evvel kahverengi Cücelerin önemli miktarda radyo dalgaları üretilemeyeceği düşünülürken, yeni keşfedilen bir Kahverengi cücenin deniz fenerlerini andıran, pulsar benzeri inanılmaz parlaklıkda radyo dalgaları yaydığı keşfedildi. Bu keşif, Ulusal Bilim Kurumunun çok büyük dizge(VLA) 'sini kullanan bir araştırma ekibi tarafından gerçekleştirildi.

Ulusal İrlanda Üniversitesinden, Greg Hallinan'a göre ; "Bu radyo yayımı kahve rengi cüce ile beraber devinmekte ve Dünyaya çarptıklarında farkedebilmekteyiz, aynen pulsarlarda olduğu gibi" demektedir. Ve ;"Artık kahverengi cücelerin, güneş sistemimizdeki ışıma yapan(radyo yayımından bahsedilmektedir, bknz Jüpiter kutup ışıkları) gezegenler ile pulsarlar arasındaki kayıp bağlantının olabileceklerini düşündüklerini" eklemektedir.


Kahverengi cüceler bir yıldız oluşturmaya yetemeyecek fakat bir gezegene göre çok büyük olan kütleleri ile esrarengiz gök cisimleridir. Daha büyük yıldızların enerji oluşturmasını sağlayan çekirdeğindeki hidrojeni helyuma dönüştürecek füzyonu tetikleyemeyecek kadar az miktarda kütleleri olduğu için bazıları kahverengi cücelere başarısız yıldızlar adını vermektedirler. Güneş sistemimizin tartışmasız devi jüpiterin 15 ila 80 katı bir kütleye sahip olan kahverengi cücelerin varlığı uzun zamandır bilinmektedir, fakat 1995'e kadar gökbilimciler ancak bir tanesini gerçekten gözlemleyebilmişlerdir. şimdilerde ise birkaç düzinesinin olduğu bilinmektedir.
http://sci.esa.int/science-e-media/i...610ascreen.jpg
2001 yılında , görevli gökbilimcilerin kahverengi cücelerin radyo dalgaboyunda gözlemlenemeyeceğini iddia etmelerine karşın bir gurup yazokulu öğrencisi VLA'yı kullanarak bir kahverengi cüceyi gözlemlediler.
Ve gökcisminde gerçekleşen güçlü radyo yayımı parlaması gökbilimcileri oldukça şaşırtmış ve öğrencilerin keşif ile ilgili makaleleri prestijli bilimsel bir dergi olan Nature'da yayınlanmıştır.

Hallinan ve ekibi geçen yıl bir grup kahverengi cüceyi gözlemlediklerinde ise bunlardan 3 tanesinin pulsarlarda olduğu gibi tekrar eden inanılmaz güçlü radyo atımları gösterdiklerini farkettiler. Ve radyo atımlarının, aynen süper yoğun nötron yıldızları olan pulsarlarda gözlemlenen, kahverengi cücenin kutuplarından yayımlanan ışınlardan kaynaklandığı sonucuna vardılar.

Kahverengi cücenin yayımladığı radyasyon atımlarının karakteristiği ise güneş sistemimizdeki gezegenlerden jüpiter ve Dünyayıda içeren bazı gezegenlerde görülen mekanizmaya benzer süreçlerle üretildikleri sonucunu önermektedir. Bu süreç, gezegenin manyetik alanı ile etkileşime giren elektronların aynen bir lazeri tetikleyen ışık dalgalarında gerçekleştiği gibi doğal maserler tarafından tetiklenen radyo dalgaları tarafından üretilmektedir.
http://webexhibits.org/causesofcolor...jupiter-uv.jpg
İrlanda Üniversitesinden, Aaron Golden'a göre ise; "gözlemlenen kahverengi cüceler, gezegenler ve pulsarların yaydıkları radyo atımı güçlerinin arasında bir değerde radyo dalgaları yayınlamaktadır. Gerçi kahverengi cücelerin yaydıkları radyo atımlarının pulsarların yayımladığı radyo dalgalarının üretildiği süreçden farklı bir şekilde gerçekleştiğini düşünsek de , kahverengi cüceler hakkındaki daha ileri çalışmalar pulsarların nasıl işlediği ile ilgili bazı bilinmezleri/sırları anlamamıza yardımcı olabilecek yeteri derecede benzerlikler içermektedir" demektedir.

Pulsarlar 40 yıldan beridir bilinmelerine karşın halen güçlü radyo atımlarını nasıl gerçekleştirdikleri tam olarak anlaşılamamıştır.
Kahverengi cüceler pulsarlara nazaran çok daha acelesiz bir devir hızıyla devinmektedirler. Pulsarlar saniyede onlarca ila saniyede yüzlerce radyo atımı yayınlamalarına karşın VLA ile gözlemlenen kahverengi cücelerin gösterdiği radyo atımlarının genlikleri yaklaşık olarak her iki yada üç saatte bir radyo atımı seviyesindedir.

Kaynak : Astronomy.com


http://a52.g.akamaitech.net/f/52/827...ese581c_02.jpg

Büyük Bir Keşif : Yeni Bulunan Bir Gezegen Yaşama Ev Sahipliği Yapıyor Olabilir.

Gökbilimcilerin bu gün keşfini ilan ettiği güneş sistemi dışındaki şimdiye kadar keşfedilenler arasındaki dünyaya en çok benzeyen ilk karasal gezegenin üzerinde sıvı su hatta yaşam barındırabileceği iddia ediliyor!!

Bilindiği üzere sıvı su yaşam için anahtar bir bileşiktir. Yeni keşfedilen gezegen yıldızının yörüngesinde, "Goldilocks mesafesi" olarak adlandırılan (sıvı suyun donmadan yada buharlaşmadan kalabilmesi için gezegenin yıldıza bulunması gereken) en uygun uzaklıkta dolanmaktadır.
Henüz gökbilimcilerin elinde gezegen biyolojisi hakkında sinyal alabilecek imkan bulunmasa da yapılan bu keşif, güneş sistemi dışı gezegenleri keşfi ve dünya-dışı yaşam arama konusunda çok önemli bir kilometre taşıdır ki keşfi gerçekleşebilec bir dünya-dışı yaşam büyük olasılıkla evrene bakışımızı temelden sarsabilecek bir potansiyele sahiptir.

İsviçre Geneva gözlem evinden araştırma lideri Stephane Udry'e göre " Hedef güneş benzeri bir yıldızın çevresinde dolanan dünya benzeri bir gezegende yaşam bulmaktı. ve gerçekleşen keşif bu yolda atılmış çok önemli bir adımdır. her attığınız bir adım önemli getirileri olan ilerlemeler sunacaktır" demektedir.
Yeni keşfedilen gezegen, Dünyamızın çapının %50si kadar daha büyük ve kütlesi Dünyamızın 5 katı kadardır. "Süper Dünya" olarak adlandırılan Gliese 581 C nin yörüngesinde dolandığı yıldızı Gliese581 ise bizden 20,5 IY uzaklıkda konumlanmış güneşimizin üçde biri kütlesine sahip minik bir kırmızı cücedir.

Bu Güne Kadar Keşfedilmiş En Küçük Güneşsistemi-Dışı Gezegen

Gliese 581 C, şimdiye dek keşfedilmiş güneşsistemi-dışı gezegenler arasındaki en küçük olanıdır. Yıldızının çevresinde dünyamızın güneşe olan uzaklığının 15'de biri kadar uzaklıkda ki bir yörüngede döner ve bir yılı dünyamızın 15 gününe denk gelmektedir. Kırmızı cüceler, yada M cüceleri, güneşimizden 50 kat soluk ve soğuk yıldızları olması hasebi ile gezegenleri yaşamsal bölge olarak adlandırılan, sıvı suyun barınabileceği yıldıza en uygun uzaklığa sahip uzay bölgesi yıldıza, günşe sistemimizde olduğundan daha yakındır. ve gezegenler kırmızı cüce yıldıza çok yakın mesafelerde yörüngelerde dolansalar bile yaşamsal bölge içinde kalabilmektedirler.

Grenoble Universitesinden araştırma ekibi üyesi Xavier Delfosse 'a göre;
"Yıldızına yaşamsal bölge içinde kalabileceği bir uzaklıkta bulunan gezegen, Dünyamıza kıyasla çok daha yakın bir yörüngeye sahip olmalıdır ve ileride dünyadışı-yaşama adanacak olan uzay çalışmaları için çok önemli bir hedef olabilir. Evrenin hazine haritasında ,Bu gezegen X olarak işaretlenmeyi haketmektedir." diye ekliyor.
Kırmızı cücenin çevresinde ise 2 adet daha gezegen bulunduğu bilinmektedir. Aynı gözlem ekibi tarafında keşfedilmiş olan, bir tanesi yıldızının çevresinde Gliese 581 C 'e göre çok daha yakın bir yörüngeye sahip 15 dünya kütlesindeki bir "sıcak-jüpiter" gazdevi 'dir. Diğeri ise Gliese 581C ile aynı tarihte keşfedilmiş olan, yaşamsal bölgenin dışında bulunan 8 dünya kütlesine sahip bir gezegendir.

http://www.boulder.swri.edu/~durda/red_giant_sunset.jpg
Olası Bir Su Dünyası

Bilgisayar, modelleri Gliese 581 C 'nin bir karasal gezegen yada tamamıyla okyanuslarla örtülmüş bir su dünyası olabileceğini önremektedirler.
Udry'e göre Tahminlerimize göre keşfedilen süper-dünyanın üzerinde ortalam sıcaklığın 0 ila 40 derece Celcius civarında olabilir. ve bu ortamda su sıvı olarak kalabilecektir." diyor.

Gökbilimciler, keşfi gerçekleşen yeni "dünya" yı, La Sille, Şili'de ki 3,6 metre açıklığa sahip Avrupa Güney Gözlemevi teleskobuna takılan HARP cihazı sayesinde gerçekleştirdiler. Yalpalama yada "radyal hız" tekniği olarak adlandırılan ve gezegenlerin yıldızlarına uyguladıkları kütleçekimsel etkiler ile yıldızlarına yaptırdıkları yalpalama hareketlerini ölçerek gezegen kütlelerini ve büyüklüklerini tespit ettiler.

Udry 'nin söylediğine göre gliese 581c üzerinde yaptıkları hesaplar ile gezegenin yaşamsal bölge içinde bulunduğunu anlamaları çok fazla uzun sürmemiş ve Bunu anladığı anda medyadan gelebilecek bilgi almak isteyenlerin açacağı telefonlara cevap vermek için bir sürü vakit harcaması gerekeceğini farketmiş. ki bu keşif habercilerin büyük bir hevesle yayınlamak isteyecekleri büyük bir olaydı.

Daha Yapılacak İşler Var

Araştırma ekibinde bulunmayan Harvard-Smithsonian astrofizik Merkezi'nden gökbilimci David Charbonneau'a göre bu "tam anlamıyla fantastik bir keşifdir. ve bu büyük olasılıkla etrafda buna benzer bir sürü gezegen daha bulunabileceği anlamına gelmektedir"
Gliese 581 c henüz üzerinde yaşam barındırdığı kanıtlanmamış da olsa ilk defa anahtar bir ihtiyacı/beklentiyi karşılamışdır.
Charbonneau araştırma ekibinin teknik özelliklerini şöyle övmektedir; "her bir gezegenin yıldızına uyguladıkları bu yalpa hareketinin miktarı sadece saniyede birkaç metre kadar azdır. ve bu kullandıkları ölçüm cihazlarının ne kadar kaliteli olduğunu göstermektedir." diyor.

Harvard-Smithsonian CfA 'a dan bir diğer gökbilimci David Latham keşif hakkında başka gökbilimcilerin övgülerine katılmakla beraber diğer hedefin keşfi yapılacak olan gezegenin yörüngesinin onu yıldızı ile dünyamızın arasına sokacağı yaşamsal bölgedeki benzer bir dünya bulmaktır. Ve gökbilimciler bu sayede transit geçiş tekniği olarak adlandırılan yıldızları önünden geçen gezegenlerin yıldızlarının ışıklarında meydana getirecekleri bir miktar sönükleştirmelerinin ölçülerek gezgen büyüklüğünü hesaplamayı umud etmektedirler.

http://www.eso.org/projects/vlti/ins...nim_wobble.gif
Latham'a göre ancak bu sayede keşfedilecek gezegenin karasal mı yoksa bir su dünyasımı olduğu kesin olarak anlaşılabilecektir.
Washington Carnegie Enstitüsünden teorik gezegen bilimcisi Alan Boss'a göre "gezegenin sıvı su tutabilme potansiyeli onu büyüleyici hale getirmektedir. Gliese 581c keşfi yapılan en yakın gezegenlerden biridir. ve sanırım SETI hastaları bunu dinliyorlardır." diyor
SETI enstitüsünden kıdemli gökbilimci Seth Shostak'a göre Gliese 581 sistemi zeki yaşam sinyalleri aranması için iki defa dinlenmiş. ilk defasında 1995 de Avustralyadaki Parks Radyo teleskobu kullanılarak , ikincisinde ise 1997 yılında Batı Virginia daki Greenbank Radyo teleskobu kullanılarak izlenmiş, ama hiç bir sinyal alınamamış.
Shostak'a göre iki defa dinlenilmiş olması bir defa daha dinlenilmeyeceği anlamına gelmez hatta Yapmalıyız zira bu şimdiye kadar keşfedilen güneşdışı-gezegenler arasındaki en güçlü adaydır diyor.
Shostak, keşif karşısında çok memnun olduğunu ifade ediyor. "bu daha evvelden kalmış olan, dünya boyutlu gezegenlerin yaygın olmadığı önerisini tarihe gömdüğünü işaret etmektedir." diyor ve "artık iki tanesinin yaşamsal bölge içerisinde bulunduğunu biliyoruz. birisi bizimki,dünyamız diğeri ise şimdi keşfedilen. ve iki tane bir taneden iyidir." diye ekliyor.
Shostak, Gliese 581 sisteminin yazın devreye girmesi planlanan yeni Allen Teleskop dizgesi kullanılarak çok daha geniş bir radyo spekturumunda tekrar bakılması gerektiğini ifade etmektedir.

Kaynak : Space.com

En Düşük Kütleye Sahip Beyaz Cüce
Araştırmalar Bir beyaz cüce yörüngesinde dolanan gökadamızın en düşük kütleye sahip olan beyaz cücesini ortaya çıkardı:

http://www.astronomy.com/asy/objects...rt_cfa_485.jpg
Yukarıda bir sanatçının gözünden keşfedilmiş en düşük kütleye sahip beyaz cüce ile ona eşlik eden bir diğer beyaz cüce yoldaşını betimlemektedir. Ön plandaki beyaz cüce 500 milyon yıl evvel,kütlesini eşine kaptırdığı radikal bir kütle kaybına uğramıştır. Şu an düşük kütleli olan beyaz cüce güneşimizin %17 si kadarlık bir kütleye sahiptir.

Gökbilimciler Satürn büyüklüğünde bir boyuta sahip, helyumdan oluşan ve güneşimizin 5 te biri kadar bir kütleye sahip gökadamızdaki en düşük kütleli beyaz cüceyi keşfettiler. Bunun yanı sıra bir de beyaz cücenin radikal kütle kayıp planınıda ortaya çıkardılar. Diğeri gibi beyaz cüce olan görünmeyen bir eşi ise beyaz cücedeki önemli miktarlardaki kütleyi emerek eşini gölgede bırakmayı başarmış.
Harward Simithsonian enstitüsünden Warren Brown'a göre bu çok garip bir yıldızdır. Bu seviyede düşük kütleli bir beyaz cücenin oluşması için normal ötesi durumlar gerçekleşmesi gerekmektedir.

Güneş boyutlarında bir yıldız öldüğünde bir beyaz cüceye dönüşmektedir. SDSS J091709.55+463821.8 (bundan sonra J0917+46) olarak da adlandırılan yeni keşfedilen beyaz cüce Vaşak ve Büyük Ayı takımyıldızlarının sınırında Dünyamızdan 7400 ıy ötelerde bulunmaktadır. Normalde beyaz cüceler yaklaşık olarak Güneşimizin yarısı kadar bir kütleye sahip olması gerekirken yeni bulunan beyaz cüce ise çok daha küçük bir kesiri kadar kütleye sahiptir.
Ohio Eyalet üniversitesinden Türk gökbilimci Mükremin Kılıç'a göre ise Beyaz cücemizin fiziksel boyutlarına nazaran kütlesi oldukça cılızdır.

http://www.astronomy.com/asy/objects...ge_cfa_485.jpg
Sloan Dijital Gökyüzü taraması'ından alınan bu fotoğrafta gökadamızdaki en düşük kütleli beyaz cüce görülmektedir. SDSS J091709.55+463821.8
bizden 7400 IY uzaklarda bulunmakta ve beyaz cüceye oldukça yakın bir yörüngeye sahip görünmeyen bir eş yıldız eşlik etmektedir.

Gökbilimciler J0917+46 'yı keşfettiklerinde beyaz cücenin kütle kaybetmesinden sorumlu görünmeyen bir eşi olduğunu tahmin etmişlerdi.
Daha sonra alınan radyal hız ölçümleri ile beraber,kütleçekimsel etkileriyle beyaz cüceyi yörüngesinde çekiştirerek yalpa yaptıran bir eşi olduğu sinyalini tespit etmeleriyle beraber tahminleri doğrulanmış oldu. Gökbilimciler görünmeyen eşin çok düşük kütleli anakol yıldızı yada bir karadelik olabileceği ihtimalini düşünürlerken bu adayın beyaz cüce(daha akla yatkın) yada bir nötron yıldızı olması gerektiğini hesapladılar
Brown: " hiç bir yıldız bu kadar düşük kütleli bir beyaz cüceye dönüşebilecek kadar yaşlı değildir." demektedir. ve " Bunun yanısıra beyaz cüceden kütlenin bir eş yıldız tarafından emilmiş olması gerektiğini biliyoruz " diye ekliyor.

Simithsonian Astrofizik Gözlemevinden eş-sorumlu Scott Kenyon'a göre ise ; Bu eş yıldızın bulunması yıldız evrimi teorilerinin çok önemli bir testten geçmesi manasına gelmektedir. Eş yıldızın büyük kütleli bir beyaz cüce yada bir nötron yıldızı olması ise teoriylede uyumlu bulunmaktadır.
Ekip aynı zamanda bu eş garip kürelerin geçmişinide tanımlamıştır. Bu çift yıldız sistemi birisi güneşimizin iki katı kütleye sahip bir yıldız ve ötekisi de güneşimizden çok daha düşük kütleli bir yıldız çiftinden oluşmuş olmalıydı. Daha ağır olan yıldız büyük ihtimalle eşinden çok daha evvel evrim geçirerek Güneşimizin 3 de biri kadar bir kütleye sahip bir beyaz cüceye dönüştü 10 milyar yıl sonra ise eşi de bir başka beyaz cüce haline dönüştü. Her aşamada evrim geçirerek dış katmanlarını uzaya salmış olan yıldızın dış zarfı eşini yavaşlatarak, sistemdeki yıldızların tuzaklanarak bir irlerine daha çok yaklaşmalarına sebep oldu. şu an iki yıldız birbirlerinin yörüngesinde 650 000 mil mesafede saatte 335 000 millik bir hızla dönerek bir turlarını 7,6 saatte tamamlamaktadırlar.

Kılıç'a göre ise beyaz cücemizle eşi arasındaki ilişki iki tarafında birbirine çok şeyler verdikleri bir kozmik evliliğe benzemektedir.İki yıldızda birbirlerine çok yaklaşmaya başlamakta ve bir tanesi diğerini kucaklar gibi sararak sürekli kütle kaybetmekte ve birbirlerine yaklaşmaktalar, diğeride evrim geçirerek dev haline geldiğinde ilk yıldızı kucaklayarak büyük miktarda kütlesini aktarmakta ve dans devam ettikçe sürekli daha çok yakınlaşmaktadırlar.

Gökbilimcilere iki beyaz cücenin gerçekleşmesi en az on milyar yıl sürecek bir süreçte birleşeceklerini tahmin etmektedirler.

Kaynak Astronomy.com» Nüve Forum » kütüphane » Bilim ve Teknoloji » Gökbilim »

safran çiçeği 06.06.08 13:12

Cevap: Kayıp Bağlantı
 
Evren İçin Karanlık Bir Gelecek Tahmin Edildi

http://a52.g.akamaitech.net/f/52/827...niverse_02.jpg
geri çekilmeli hız, uzaklık ve süpernova olarak adlandırılan yıldız patlamalarının yaş ölçümleri, Evrenin genişlemesinin hızlandığı ile ilgili ilk belirtileri bizlere sağlamıştır.

Milyarlarca yıllık süreçlerde imparatorluklar çökebilir, ekosistemler yıkılabilir ama madde , evrenin geleceği ile ilgili yapılan yeni araştırmalara göre daimi kalacaktır.
halen gözlemlenememiş ve bir sır olarak duran karanlık enerji tarafından hızlandırılmış olan, evrenin duraksama bilmez genişlemesi, gökbilimcilerin tahminine göre öylesine bir ortam oluşturacaktır ki, enerjisi ve radyasyonu tükenmiş olsada madde yapayalnız durağan kalacaktır. Yeni bulgular, maddenin aşamalı bir biçimde yoğun-radyasyonun oluşturduğu bir evrene dönüşeceğini öneren teorinin zıddını söylemektedir.
Case Western Reserve Üniversitesinden fizikçi, Lawrance Krauss'a göre Eğer madde bozunmaya başlasa bile yinede evrendeki en temel öz olarak kalabilecektir. diyor ve "Bu sebeptendir ki elmaslar daimidir" diye eklemketedir.

Gelecek, Geçmiş Gibi Değildir

Krauss ve Vanderbilt Üniversitesinden asistan Robert Scherrer uzak geleceği tahmin etmek için kullandıkları matematiksel metod sayesinde, sıcaklık, ışık ve diğer formları içeren radyasyonun yerine geçebilmek için maddenin proton, elektron ve nötron gibi yapılara dönüşerek bozunması ile yenilenmesi sürecinin yavaş kalacağına ve yetişemeyeceğini öngörmektedirler. Bu meselenin kalbinde yatan temel unsur ise evrenin tamamını doldurarak evrenin genişlemesini hızlandıran hipotetik bir enerji olarak kabul edilen Karanlık Enrerjidir.

Krauss'a göre gelecek, geçmişden farklı olacak ve bu gelecek düşündüğümüzden de farklı olacaktır.

Araştırmanın detayları 25 nisandaki Physical Review D. dergisinin online sayısında yayınlanacaktır.
Önceki Teorilere göre en sonunda madde değil radyasyon kazanacaktır. zira madde trilyonlarca yıl sonra bozunarak radyasyona dönüşecektir.

Scherrer'a göre ise Evren radyasyon baskın olarak başlamıştır. Günümüzde ise evren çoğunlukla maddeden ibarettir ve radyasyonun şu arta kalan ünlü Arkaplan mikrodalga ışıması zayıfça sürmektedir.

http://a52.g.akamaitech.net/f/52/827..._energy_02.jpg
Yukarıda bir süper bilgisayar yardımı ile oluşturulmuş bu evrenin kesit alanı görüntüsünde gökadalar flamanlar arasındaki maddeden oluşan parlak noktalar ve bu flamanlar arasını doldurmuş galaktik adalar arasındaki karanlık enerji denizleri görülmektedir

Yaşam İçin Kasvetli Bir Gelecek

Şu karanlık enerjiye şükürler olsun uzak gelecekte madde, radyasyona baskın olacaktır fakat bu garip kuvvet halen direkt olarak gözlemlenememiş ve yaşam için bizim bildiğimiz yanlızca kasvetli ve yanlız bir tablo çizmektedir.
Scherrer maddenin sebatkarlığı üzerine günümüz evren tahminlerinin yaşamın çok zor bir süreç geçireceği çok soğuk bir evren tahmini yaptığını ekleyerek "bunun rastladığımız birçeşit ufak bağışlayıcı özellik" olduğunu söylemektedir.

100 milyar yıllık bir süreç sonunda karanlık enerjinin, evrenin içindeki tüm uzak gökadaları, yıldızları ışık hızının ötesine kadar hızlandıracağını ve budurumda uzak gelecekteki gözlemciler için görünmez hale geleceklerdir. Şuan evrenin yarı yaşındaki 13,7 milyar ışıkyılı ötelerdeki gök cisimleri hemen hemen görünür iken daha ötesindeki gök cisimleri görünmezdirler ve yaklaşık 10 trilyon yıl içinde Gökadamız samanyolunuda içeren yanlızca yerel gökadalar kümesi görünür olabilecektir.

Krauss'a göre gelecek çok kötüdür. uzundönemli yaşam için hertürlü olasılık durumuna karşı karanlık enerji ile dolu bir evren en kötüsüdür.
Krauss bir trilyon yıl sonunda gökbilimciler artık gökadaların ve evrenin uzaklaşması ile ilgili , mikrodalga fon ışınımı ve gökadaların kırmızıya kaymaları gibi fiğer kozmik işaretleri ölçemeyeceklerini eklemektedir.
Evrenin geleceği ve nasıl sona ereceği ile ilgili ilk teorileri geliştirmiş olan Krauss, Bunlar kozmoloji hakkındaki tüm modern anlayışımızın temellerini oluşturmaktadır demektedir. ve gelecekte insanlar evrene ne olduğunu anlayamayacaklardır diye eklemektedir.
Bu durum, günümüz gökbilimcilerini evreni araştırma konusunda emsalsiz bir konuma getirmektedir demektedir.
Ve Krauss bu durum için ; Evren tarihinde hiçbirşey sayılabilecek random bir süreç içerisinde bizlerin evreni anlayabilebilmemizin oldukça ilginç olduğunu gün yüzüne çıkarmaktadır. diyor

Kaynak : Space.com

safran çiçeği 06.06.08 13:13

Cevap: Kayıp Bağlantı
 
Devasa Bir Yıldız Patlaması Gökbilimcileri Şaşkına Çevirdi

http://www.nasa.gov/images/content/1...y_main_516.jpg

Gökbilimcilerin şimdiye kadar tespit ettikleri en enerjik ve parlak süpernova patlaması, anti madde yakıtı ile ateşlendiği yolunda kuşkular bulunan yeni tip bir süpernova çeşidi için ilk kanıt olabilir.

"SN 2006gy" olarak adlandırılan süpernova patlaması bizden 240 milyon IY ötelerdeki NGC1260 olarak adlandırılan bir gökada da gerçekleşti ve normal süpernovalardan 100 kat daha fazla enerji açığa çıkardığı tespit edildi. 2006 Eylülünde Chandra X-ışını gözlem uydusu ve yerdeki teleskoplar tarafından tespit edilen süpernova 70 gün süren parlaklığı sırasında sönükleşmeden evvel bulunduğu gökadadan 10 kat daha fazla parlak göründü ve toplam 50 milyon güneşe eşdeğer ışıma yaptı ki birçok süpernovanın normalde doruk noktası birkaç gün veya bir iki hafta ile sınırlı kalmaktadır.

California, Berkeley Üniversitesinden Hawaii deki Keck ve Californiadaki Lick gözlemevindeki yerden yapılan gözlemleri yürüten ekibin lideri Alex Filipenko 'ya göre "Tüm gözlemlenmiş infilak eden yıldızlara nazaran bu seferki bir kral sayılmaktadır. Ne kadar parlak olduğu ve parlaklığını koruduğu sürenin uzunluğu bizleri adeta şaşkına çevirdi" diye ekliyor.

Bulgular bu gün NASA 'nın basın konferansında duyuruldu ve Gelecek ayın The Astrophysical Journal dergisinde yayınlanacak makalede evrenin en büyük kütleli yıldızlarının meydana getirdiği temelde yepyeni bir süpernova çeşidini konu alarak bulgular detaylandırılacaktır.

Filipenko 'ya göre yeni infilak eden canavar süpernova evrenin ilk dönemini patlayıcı ışık şovları ile aydınlatmış olan ilk yıldızları önermektedir. ve ilk nesil çok büyük kütleli yıldızların ömürlerinin nasıl sonlandığını görmüş olduklarını ekliyor.
Astrofizikçiler aynı zamanda gökadamızda patlayabilecek büyük kütleli bir yıldızın nasıl görüneceği hakkında bir önizleme şansı yakalamış oldular.

Patlamayla Sönüş

Süpernovalar, yıldızların çekip gittiklerinde söyledikleri bir şarkı gibidir. Şair Dylan Thomas 'ın da önerdiği gibi çok ağır ve kadim yıldızların "yanarak gününün sonunu hiddet ile kapattıkları" zaman "Gazap ile Hiddet ile sönükleşen ışığa inat" gerçekleşmektedirler.

Bir çok süpernova, kütlesi 8 ila 20 güneşkütlesi arasında değişen yıldızların kendi kütleçekimi altında çökmesi ile gerçekleşmektedir. Gökbilimciler 150 güneş kütlesine sahip olduğunu iddia ettikleri SN 2006gy da farklı birşeylerin cereyan etmiş olduğunu düşünüyorlar.
Bu kütleye sahip yıldızlar inanılmaz derecede nadirdirler. Gökbilimciler böyle yıldızların 400 milyar yıldıza sahip olan Samanyolunda yanlızca bir düzine kadar bulunabileceğini tahmin ediyorlar.

Süperkütleli yıldızların yaşamlarının sonunda o kadar çok gama ışığı radyasyonu yayımladığı düşünülüyor ki bu radyasyonun bir kısmı elektron ve pozitronlardan oluşan madde ve antimaddeye dönüşüyor olmalı. Antimadde parçacıkarının normal madde ile aynı kütleye sahip olduğu fakat karşıt atomik parçacıklara göre spin ve elektrik yükü gibi bazı özeliklerinin farklı olduğu bilinmektedir. Gama radyasyonu ise yıldızın dış katmanlarının çökmesini engellemektedir. Radyasyon bir kere kaybolduğunda, yıldızın dış katmanları içe doğru çökmeye başlar ve yıldızı yok edecek olan termonükleer bir patlamayı tetikler.

Yeni bulgular, evrenin ilk dönemlerindeki bazı yıldızların SN 2006gy kadar büyük kütleli oldukları süpernovanın yukarıda anlatılan çöküş hikayesine uymadan doğrudan karadeliğe dönüşerek bu tarz spekülatif patlamalar gerçekleştirdiklerini önermektedir.
Berkeley'den Nathan Smith 'e göre Erken evrendeki etkiler dikkate alındığında 2 ihtimal arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. Birincisi gökadaları büyük miktarlarda yeni oluşmuş elementlerle kirletecek diğeri ise onları sonsuza dek karadeliklerde hapsedecektir.

Eta Carinae

Gökbilimcilere göre SN 2006gy de olan olaylar bizim gökadamızda olacaklar için bir işaret olabilir. Eta Carinae gökadamızdaki en parlak yıldızlardan biridir ve 7000 IY ötelerdeki yıldız dengeli gibi görünsede her an kendi infilakını yapabilecek durumda bulunmaktadır.

Baltimore Uzay Enstitüsünden Mario Livio 'ya göre bu olay yarında gerçekleşebilir 1000 yıl sonrada

Eta Carinae 5 milyon güneş enerjisine denk miktarda ışıma yapmakta olan çok dengesiz bir yıldızdır ve gökbilimcilere göre SN 2006gy 'nin infilak etmeden evvel başına gelenlere benzer biçimde Eta Carinae yüzeyinde gerçekleştirdiği patlamalar sebebi ile etrafına gaz bulutundan bir koza örmüş durumdadır.

Gökbilimcilere göre her nekadar eta Carinae bize oldukça yakın gözükse de yıldızda gerçekleşebilecek bir süper novanın uzaklığı sayesinde dünyada yaşamı tehtid edemeyeceği düşünülüyor.
Livio'ya göre bu gece Eta Carinae nın bu gece Dünyamızdaki yaşamı söndüremeyeceğini bilerek rahatça uyuyabiliriz ama SN 2006gy ve ortaya çıkardığı tüm yeni sorular bir süre bizi ayık tutacak gibi gözüküyor.

Kaynak : Space.com

safran çiçeği 06.06.08 13:15

Cevap: Kayıp Bağlantı
 
http://a52.g.akamaitech.net/f/52/827...osphere_02.jpg
Yukarıdaki resimde güneş sistemi dışına doğru epeyce yol almış olan Voyager 1 ve 2 uzay araçlarının heliosheath adı verilen güneş rüzgarı ile yıldızlar arası gazın karışmaya başladığı bölgeyi geçişini temsil etmektedir.

Güneş sistemimiz Samanyolunun Dışına Doğru yol Alıyor.

En son bilgisayar modellerinin öneridiğine göre Güneş sistemimizin neredeyse samanyolu düzlemine dik olan yörünge açısı yüzünden Samanyolu dışına, uzaya savrulmaktadır.

Virgina George Mason Üniversitesinden çalışma ekibi lideri astrofizikçi Merav Opher'e göre bu durum hemen hemen gökadanın kenarına savrulmak gibi birşeydir.
11 Mayısda ki Science degisinde detaylandırılacak olan bulguların önerdiğine göre güneş sistemimizi saran gökadadaki manyetik alan önceden düşünüldüğü gibi samanyolu gökada düzlemine paralel değil aksine düzleme çok keskin bir açı ile eğim yapmaktadır.

Heliosfer

Bu açı ile ilgili deliller, güneş sistemi etrafındaki Helyosfer olarak adlandırılan koza benzeri örtü ve güneşin püskürttüğü düşük enerjili ve yüklü parçacıkların akımı olan güneş rüzgarını da içine alan bulgulardan kaynaklanmaktadır. Güneşimiz ve gezegenleri uzayda yol almakta iken yıldızlar arası ortamdaki gaz helyosfere bir baskı uygulamaktadır ve bu durgun gözüken fırtınayı plutonu aşan mesafelere kadar uzanan kozmik bir mermi benzeri bir şekil halinde uzatmaktadır.

Bulgular, Voyager 1 ve 2 uzay araçları tarafından henüz gönderilmiş Veriler ışığında güneş helyosferinin kuzay yarı küresi dışa doğru uzamaktayken güney yarı küresinin içe doğru büzülmüş olması olgusundan yararlanılarak ortaya çıkarıldı.

Bilgisayar benzetim tekniklerini kullanan Opher ve ekibi bu olgunun en iyi şekilde ancak güneş sistemi dışındaki galaktik manyetik alanın gökada düzlemimize 60 - 90 derece kadar eğimli olması ile açıklanabileceği sonucuna ulaştılar.

Opher ; Galaktik manyetik alan güneş sistemimizin helyosferinin yönüne etki ederek sert bir açı ile eğilmesine yol açtığını bildirmektedir. ve bu benzerliğin burnu yere doğru eğimli bi şekilde havada yol alan bir mermiye benzediğini eklemektedir. "Eğer gökada düzlemi içinde bir manyetik alanına sahip olduğumuz düşünülürse o zaman ters bir bükülme yaşardınız"

Opherin bildirdiğine göre bu yeni çalışma yerel galaktik manyetik alanına ilk incelemedir. daha evvelki çalışmalar çok daha büyük ölçeklere sahip helyosferimizin bin katı büyüklükteki manyetik alanlar ile ilgiliydi.
Bu biraz kıtaları incelemek yerine ülkeleri incelemeye benzemektedir.

Turbulans

Galaktik manyetik alanının kaynağı tam bir muammadır. En kabul gören fikre göre gökamızında doğduğu yıldızlar arasındaki devasa toz bulutları ve gazın bir manyetik alanı vardır. ve gökada bu bulut içerisinde bir disk haline gelerek büzülmekte iken bu manyetik alanda etkin hale gelmiştir.
Fakat şunu kendinize sorabilirsiniz. Bu buluttaki manyetik alanı ne oluşturdu?

Arizona Üniversitesinden astrofizikçi, Randy Jokipii eşlik ettiği science dergisindeki bir makalesinde Opher'in ekibinin bulguları galaktik manyetik alan bir akışkan sıvının turbulasyonu gibi olduğu düşünüldüğünde açıklanabilmektedir. Turbulans, bir sıvının rastgele biçimde girdaplar oluşturarak dönmesi ve artık düz bir şekilde akmayıp kahveye konmuş bir krema gibi anaforlar oluşturması fenomenidir.

Opher'a göre ise turbulans yapan galaktik manyetik alan fikri bilim dünyasına yabancı değil hatta önceden varlığı düşünülüyorken artık göstergeler bunun gerçekten var olduğunu kanıtlıyor.

Kaynak Space.com

safran çiçeği 06.06.08 13:15

Cevap: Kayıp Bağlantı
 
http://a52.g.akamaitech.net/f/52/827..._merger_02.jpg
Yukarıdaki bilgisayar animasyonundan esinlenilerek oluşturulmuş görüntüde iki gökadanın ve karadeliklerinin birleşmeleri tasvir edilmiştir. iki Karadelik bir birleri etrafında yüzlerce milyon yıl döndükten sonra tekbir süper kütleli karadelik oluşturmak için birleşeceklerdir. Ve bu birleşme sırasında evrene inanılmaz şiddette kütleçekimsel dalgalar yayılacaktır.

Birleşmekte Olan Karadelikler Yeni Detayları İle Gözlemlendi

Bilimadamları, 300 milyon ışık yılı uzaklarda çarpışmakta olan iki gökadanın çekirdeğinde ki süper-kütleli karadelik çiftinin hassas biçimde yerlerini saptadılar.

Hawaii deki Keck II teleskobu ile alınan kızılötesi görüntülerde NGC 6240 olarak adlandırılan birleşmekte olan gökadaların merkezindeki her ikiz karadeliğinde yörüngesinde devinen yıldızlardan oluşan bir disk ve yıldızlarası toz bulutları ile dolu yıldızoluşum bulutları belirlendi.

Kozmik Tren Kazası

Bilimadamları NGC 6420 'i ışığın bir çok farklı dalga boyunda parça parça gözlemlediler. Hubble uzay teleskobundan görünür ışık dalgaboyunda alınan görüntüler birleşmekte olan gökadaların dış kısımlarını ve yetim yıldızlar, gaz ve tozun meydana getirdiği gelgitleri açığa çıkardı.

NASA'nın Chandra X-ışını gözlem uydusundan elde edilen veriler sayesinde ise birleşen gökadaların kalbindeki süper kütleli karadeliklerin varlığı ortaya çıkarıldı ve Çok Uzun Yer Dizgesi(VLBA Radyo gözlem merkezi) sayesinde de gökadaların merkezi bölgelerindeki ikiz radyo kaynakları ortaya çıkarıldı. Geriye kalan problem ise elde edilen görüntülerin tutarlı biçimde birleştirilmesi oldu.

Kaliforniya daki Willem de Vries Universitesinden Davis 'in aktardığında göre "Bir sürü değişik teleskoplara sahipsiniz ve her biri gökyüzünün aynı parçasına bakarken çılgınca farklı şeyler görmektedir."

KECK II teleskopları nisbeten, Dünya atmosferindeki turbulansları sonucu olarak görüntünün bozulmasını engellemek amacı ile aynayı gerçek zamanlı deforme etmek için yapay olarak lazer sayesinde yapılmış olan klavuz yıldız kullanılması prensibi olarak adlandırılan adaptif optik teknolojisi kullanmaktadır.

Keck II teleskoplarının uzamsal olarak yüksel çözünürlüklü görüntüleri Gökbilimcilere NGC 6240 'ı diğer teleskoplar ile optik, x-ışını ve radyo dalgalarınde yakalanmış görüntülerden çok daha fazla ayrıntılı olarak izlemelerini sağlamaktadır.

Bir Rosetta Taşı gibi, Keck II görüntüleri gökbilimcilere NGC 6420 'nin bir çok ayrıntısının ilk defa çapını ölçme imkanı sağlamaktadır.

Kalifornia Üniversitesi Santa Cruz dan Claire Max 'in aktardığına göre; "Şu an karadeliğin tam olarak etrafındaki tüm sıcak tozu kızıl ötesinde yıldızları ise görünür ışık, kızıl ötesi , X-ışınları ve radyo dalga boylarında gözlemleyebiliyoruz"

http://imgsrc.hubblesite.org/hu/db/1...ormats/web.jpg

Eş Evrim

Gökbilimcilere göre gökada birleşmeleri , gökadaların evrimi en önemli yollardan birisidir. Lav lambasındaki ısıtılmış mum gibi iki ufak gökada bir araya gelerek daha büyük tek bir gökada oluşturmaktadır yada gaz topakları ve yıldızlar dağınık gökada çarpışmaları sırasında uzaya savrularak dağılmakta ve kozmik süreler sonunda sonuç cüce bir gökadanın evrimi ile sonlanmaktadır.

Bizim kendi gökadamız Samanyoluda komşusu Androme ile bir kaç milyar yıl içerisinde birleşirek gökbilimcilerin şaka yollu "Milkomea" yada "Andromeda Yolu" olarak adlandırdıkları devasa eliptik bir gökada oluşturması bekleniyor.
Ve bu gerçekleşir ise NGC 6420 dekine benzer bir karadelik birleşmesi gerçekleşecektir.

Max 'in space.com 'a aktardığına göre " Bizim NGC 6420 deki birleşen karadeliklere göre daha cılız bir karadeliğimiz var. ama Var olduğunu biliyoruz ve Andromedanında sahip olduğunu biliyoruz" .

Gökadalar birleştiğinde merkezlerindeki izbandut karadelikleride birleşerek büyürler. Güncel çalışmalar göstermiştir ki Süper-kütleli karadelikler bulundukları gökada hakkında birçok özelliğin belirlenmesinde anahtar rol oynamaktadır. Bilim adamları tarafından bazen "Eş Evrim" olarak da adlandırılan bu fikir son yıllarda bilim dünyasında su yüzüne çıkmış olan en şaşırtıcı tasavvurdur.

Max 'in aktardığına göre; " Karadeliklerin kütleçekimsel etkileri tam olarak etraflarındaki ufak bölgeler ile sınırlandırılmıştır. Buna göre gökadanın tümünü nasıl etkileyebilmektedirler ? , Fakat eğer karadelik ile bulunduğu gökada aynı birleşme sekansı sırasında evrim geçirmişler ise o zaman budurum ortaya çıkmış olan korelasyonu açıklayabilmektedir. "

Bilim adamlarının tahminlerine göre 10 ila 100 milyon yıl içerisinde NGC 6420 deki karadelikler birbirlerine sarmallar yaparak yaklaşacaklar ve birleşeceklerdir.

Kaynak : Space.com

safran çiçeği 06.06.08 13:17

Cevap: Kayıp Bağlantı
 
http://media.skytonight.com/images/S...ack+Hole_f.jpg
Eğer bir karadelik hızlı biçimde deviniyorsa karadeliğin olay ufku daha yavaş dönen karadeliklere göre çok daha dar olacaktır. Genel relativitedeki bu etki sayesinde gökbilimciler karadeliğin devinim hızını ölçebilmektedirler.


Son Sürat Devinen Bir Karadelik

Fizik kurallarını altüst ederek saniyede 950 defa dönen Bir karadelik keşfedildi.

Peki gökbilimciler bunu nasıl tespit edebildiler?
X-ışınları saçan sıcak bir gaz kütlesi gökadaya doğru ilerlerken, oraya gerçekten vardığında gözden kaybolur. En içdeki Stabil Yörünge olarak adlandırılan bölgeyi geçtiğinde ise normal Newton yörünge kanunları ortadan kalkarak gaz karadeliğe milisaniye sürelerinde dalarak kaybolur.

Genel görelilik teorisine göre bir karadelik nekadar hızlı döner ise karadeliğe düşmekte olan madde son durağına gelmeden evvel karadeliğin daha çok yakınlarına sokulabilmektedir.

Bu bağlamda, Harvard-Smithsonian enstitüsünden araştırma takımına liderlik etmekte olan Jeffrey McClintock ve Ramesh Narayan spiraller çizerek karadeliğe yağmakta olan madde karadeliğin 30 kilometre kadar içerisine sokulduğunu hesaplayabilmişlerdir. Ve bu da Karadeliğin 14 güneş kütleli ağırlığı da hesap edildiğinde bu karadeliğin kendi etrafında saniyede 950 tur yaparak neredeyse genel görelilik kanunundaki karadelik kütlesi için verilen teorik üst devinim limitini %100 aşmış olduğu anlamına gelmektedir.

Kaynak : sky&telescope

safran çiçeği 06.06.08 13:17

Cevap: Kayıp Bağlantı
 
Yeni Bir Kozmik Patlama Sınıfı

Gökbilimciler M85 gökadasında yeni bir sınıf yıldız patlaması keşfettiler.

http://www.astronomy.com/asy/objects...5_noao_500.jpg
Başakçı Gökadalar kümesinin en kuzeydeki üyesi olan ve Berenisin saçı Takımyıldızındaki M85 gökadası yeni keşfedilmiş bir tipde yıldız patlamasına evsahipliği yapdı.

Gökbilimciler bu günlerde yeni keşfedilen bir yıldız patlaması sınıfını ilan etmektedirler. Bulgular, M85 olarak adlandırılan Başakçı kümesindeki bir gökadada gözlemlenen bir parlamaya dayanmaktadır.

M85OT2006-1 olarak adlandırılan kozmik patlamanın keşfini ilan eden araştırma ekibinin üyesi Shrinivas R. Kulkarni 'ye göre meydana gelmiş olan bu olay günümüzden 49 milyon yıl önce gerçekleşmiş olan iki normal yıldızın birleşmesinden kaynaklanmaktadır.

Kalifornia Teknoloji Enstitüsünden Astronomi ve Gezegen bilimci profesör Kulkarni 'inin aktardığına göre ; " Bu esrarengiz keşif aslında transit yıldız birleşmelerinin bir çeşidi olan bu tip olaylar ile ilgili buzdağının görünen yanlızca bir kısmıdır." Caltech ve Berkley üniversitelerinden gökbilimcilerin bir araya geldiği keşif ekibi son bulgularını gelecek ayın Nature Dergisinde yayınlayacaklardır.

Bu şaşkınlık uyandıran keşif Berkeley'den Alex Filippenko ve Weidong Li tarafından yürütülen Katzman otomatik görüntüleme teleskobu ile Lick Gözlemevindeki süpernova araştırma programı sırasında gerçekleşdi.
Günlük süpernova takip programından sorumlu olan Dr. Li 'ye göre "Bu programın ana bilimsel amacı halen başarı ile sürdürdüğü süpernova keşifleri gerçekleştirmek iken M85OT2006-1 gibi yeni tipdeki konuk nesnelerinde keşfedilmesi oldukça tatmin edici bir gelişmedir."

Kulkarni ve Caltech 'deki asistanları yeni bir çeşit kozmik patlamanın olduğunu iddia etmektedirler. Mevcut programa ek olarak başlattıkları Palomardaki 60inçlik teleskop, Meşhur 200 inçlik Hale teleskobu ve Hawaii deki Keck teleskopları ile gözlemler ile ileride Hawaii ve Şili Deki diğer teleskopların da dahil edileceği bir program ile gözlemlerini genişletmek istiyorlar.

Yeni keşfedilen yıldız Patlaması şaşırtıcıdır, zira yıldızın tamamen havaya uçtuğu bir süpernova için çok fazla sönük, bir beyaz cücenin yüzeyinde gerçekleşen bir termonükleer patlama olan bir novaya göre ise çok fazla parlakdır. Kulkarni ile araştırmaları yürüten doktora sonrası asistan olan Arne Rau ya göre "en basitinden şok olmuş durumdadırlar zira kısa süre önce spekülasyondan ibaret iken şuan gerçek bir keşif gerçekleştirmiş durumdadırlar. ve bu onlar için gerçekden heyecan verici bir andır."

Gökbilimciler için iki ana yıldız patlaması sınıfını (nova ve süpernova) ayırt edebilmeleri neredeyse bir yüzyıl almıştır. 40 yıl evvel ilk gama-ışını patlamasının keşfi ile bu tip patlamalarda gökbilim lügatine eklenmiş oldu.
M85OT2006-1 Caltech gökbilimcilerinin Parlak Kırmızı Novae olarak adlandırdığı yeni tipde bir Kozmik Yıldız Patlaması sınıfının oluşturulması fikrini güçlendirmiştir. Bu tip olaylar oldukça farklı(kırmızı) bir renge sahip ve novae, süpernovae ve gama-ışını patlamalarına nazaran çok daha yavaş gerçekleşmektedir.

M85OT2006-1 nin infilak ettiği gökada genel olarak yaşlı yıldızlardan oluşmaktadır ve bu olay büyük ihtimalle güneşimize yakın kütlelere sahip yıldız populasyonlarında ortaya çıkmış olmalıdır. Bir onyıl dan daha evvel Andromeda gökadasında buna benzer ama çok olumsuz şartlarda gözlemlenebilmiş bir olay gerçekleşmişti.

Kulkarni 'nin ifade ettiğine göre Parlak Kırmızı Novae olarak adlandırılan bu olay iki yıldızın birleşmesi sonucu "Ortak Zarfın Evrimi" olarak tanımlanan bir tepkimeye girmeleri sonucu gerçekleşmiştir. Kulkarninin eklediğine göre " Ortak Zarfın Evrimi" olayı güçlü teorik altyapısı olan bir çıkarımsama iken artık adeta suç üstü yakalanmış bir vakaadır"

İligi araştırmaya ek olarak Rau NASA'nın Spitzer Teleskobu ile M85OT2006-1 nın görüntülerini aldılar. Nesne infilakından 1 yıl sonra Hubble uzay teleskobu için bile görsel bölgede çok zayıf parlaklıkda sönükleşmesine karşın orta-kızılötesi dalga boylarında tespit edilebilir haldeydi. Zira Spitzer Teleskobu evrendeki görece soğuk maddenin gözlemlenmesi için oldukça ideal bir gereçtir.
Rau 'nun aktardığına göre ; "Spitzer bu kozmik garip kürenin keşfinin doğrulanması için hayati öneme haiz idi. Parlak olsada "soğuk" bir patlamanın gözlenmesi oldukça zor bir olaydır.

Yeni keşfedilen bu kozmik yıldız patlaması sınıfndan sonra gökbilimcilerin benzer olayların incelenmesi konusunda daha dikkatli araştırmalar yapacakları su götürmezdir. Gelecekdeki görüntüleme araştırmaları bu keşif sayesinde güçlendirilecektir. Kulkarni ; "Kendi bölgenizde yeni bir Pamuk endüstrisini yarattığınızı bilmek çok hoş bir duygudur" diye ekliyor..

Kaynak : Astronomy Magazine

safran çiçeği 06.06.08 13:18

Cevap: Kayıp Bağlantı
 
Kahverengi Cüce Seçkinler Grubuna Dahil Oldu

VLA (Çok Büyük Dizge) 'yi Kullanan Gökbilimciler Jetler Püskürten Bir Kahverengi Cüce Keşfettiler.

http://www.astronomy.com/asy/objects...f_spew_500.jpg
Gökbilimcilerin keşfettiği 24 Jüpiter kütlesindeki madde jetleri püskürten bir kahverengi cüce Evrende bu tip olayların yaygın olduğu ve Bu tip madde jetleri püskürten genç Dev gezegenlerin gözlemlenme ihtimalinin yüksek olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Etrafında madde jetleri keşfedilmiş çok düşük kütleye sahip "Başarısız Bir Yıldızın" genç yıldızlarda gözlemlenen süreçleri tatklit ettiği ortaya çıktı.
Bu keşif "kahverengi Cücelerin" normal yıldzıları andıran bir süreç ile oluştuğu ve hatta madde fışkırmalarının da kütlesi yüzlerce milyon güneş kütlesinden Jüpiter büyüklüğündeki nesnelere kadar değişen gökcisimlerinde meydana gelebileceği ortaya çıktı.

2MASS1207-3932 adlı Kahverengi Cüce sürprizler ile doludur. 5 jüpiter kütlesindeki gaz devi eşi literatürde yeni bir gözlem alanı açan ilk defa doğrudan görüntülenmiş güneşsistemi dışı bir gezegendir. Daha sonraları Kahverengi cücenin etrafında, çok genç yıldızlardan yabancı olmadığımız madde diski keşfedilmiştir.

Günümüzde, gökbilimciler ESO 'nın VLT(çok Büyük Teleskobunu) kullanarak genç yıldızların alışkanlıklarına benzer biçimde genç kahverengi cüceninde madde jetleri püskürttüğü keşfedildi.

Kahverengi cücenin kütlesi sadece 24 Jüpiter kütlesinde. Ve şimdiye kadar madde jetleri püskürttüğü bilinen en ufak gökcismidir. Sonuçların rapor edildiği makalenin editör-lideri Emma Whelan 'ın aktardığına göre "Bu keşif öylesine heveslendirici ki genç dev gezegenler de bu tip fışkırmalar ile ilişkilendirilebilecektir."

Fışkırmaların keşfi VLT ye bağlı olan UVES ile alınmış yüksek çözünürlüklü spektruma dayanan Spektro-Astrometri olarak adlandırılan çok ilginç bir teknik ile gerçekleşmiştir. Görevin zorluğu düşünüldüğünde böyle değişik bir tekniğe ihtiyaç duyulmuştur. Genelde T Tauri olarak sınıflandırılan bu tarz genç yıldızlarda Madde Jetleri büyük ve direkt olarak gözlemlenebilecek kadar parlakdır. Fakat T Taurilerin aksine Kahverengi cücenin spektro-astrometri ile alınmış Jetlerinin boyutu yanlızca 0,1 yay-saniye - 40 kilometre uzaklıkdaki iki euro demir paranın büyüklüğüne eşdeğer- genişliktedir.

Jetler, kahverengi cüceden yanlızca saniyede birkaç kilometre hızla 1 milyar kilometre kadar uzaklara ulaşmıştır.

Gökbilimciler VLT nin çözümleme gücüne güvenmek zorundadırlar zira gözlemlenen fışkırmaların inanılmaz sönüklüğü karşısında yanlızca VLT ve VLT 'ye bağlı olan UVES 'in hassasiyeti ve spektrel çözünürlüğü baş edebilmektedir.

http://img527.imageshack.us/img527/3632/alfara2yh9.gif

Whelan 'ın aktardığına göre; "Böyle keşifler yanlızca VLT gibi mükemmel teleskoplar ve gözlem araçları ile mümkün olmaktadır. Sonuçlar günümüz gökbilimcileri için erişilebilen inanılmaz bir kalite düzeyini vurgulamaktadır . Galileo tarafından yapılmış ilk teleskoplar sadece jüpiterin aylarını gözlemlemeye imkan vermekteydi. günümüzde ise Enbüyük teleskoplarımız sayesinde 200 IY ötelerdeki jüpiter sınıfı gökcisimlerinde gerçekleşen fışkırmaları bile gözlemleyebilmekteyiz."

Benzer teleskop ve tekniği kullanmış olan gökbilimciler daha evvelden başka bir kahverengi cüceninde gerçekleştirdiği bir fışkırmayı keşfetmişlerdi. Yeni keşfedilen ise üzerinde Jet fışkırmaları gözlemlenen cisimler arasındaki en düşük kütle konusundaki rekoru güncellemiş oldu.

Aktif galaktik çekirdeklerden kaçan ve geç yıldızlardan ortaya çıkan Jet fışkırmaları evrende yaygın olarak gerçekleşmektedir.
Güncel bulgular daha düşük kütleli gökcisimlerinide ortak etmiş oldu. Fışkırma mekanizması miyonlarca güneş kütleli gökcisimlerinden jüpiter büyüklüğündeki gökcisimlerine kadar tüm nesnelerde geçerlidir.

Kaynak : Astronomy Magazine , Kaynak : Emre
_________________

safran çiçeği 06.06.08 13:19

Cevap: Kayıp Bağlantı
 
En Büyük Kütleli Yıldız

http://www.astronomy.com/asy/objects...1_c-07_500.jpg
NGC 3603 'in kalbindeki A1 in yakınlarındaki diğer parlak yıldızların arasında , C olarak adlandırılan, 8.92 günlük dönme periyoduna sahip olan bir çift yıldızın eşlerinin beklenenden çok daha fazla kütleye sahip olduğu ortaya çıktı.

Kütlesi güneşimizin 150 katına ulaşabilecek yıldızların yerel evrende rastlanılabileceğine inanılsa da şimdiyedek hiç kimse 87 güneş kütlesinden daha ağır bir yıldıza rastlamamıştı. Tabi Ki şimdiye dek. Montréal Üniversitesinden bir araştırma ekibi şimdiyedek tartılmış en ağır yıldızları keşfettiler.

Haberin detayları Kanada Astronomi Topluluğu CASCA 'nın Kingston Kraliyet Askeri Kolejinde yapılan yıllık toplantısında Profesör Anthony Moffat tarafından rapor edilecektir.

Ekip , ikili yıldız sistemindeki bir yıldızı tartarak! şimdiye dek ilk kez 100 kat olan enbüyük yıldız kütlesi bariyerini aşan 114 güneş kütleli bir yıldız keşfettiler. Eşi de öyle pek geri kalır cinsten değil o da 84 Güneş kütlesine sahip. 3,7724 gün periyodlu çift yıldız pek romantik olmayan A1 ismini taşımaktadır. A1, Güney samanyolu üzerinde 20 000 IY ötelerdeki açık yıldız kümesi NGC3603 'ın kalbindeki en parlak olan yıldızdır.

A1 'in yüksek kütleleri Avrupalı VLT(Çok Büyük Teleskop) 'a takılı özel bir gözlem aleti ve Hubble 'ın yakın kızıl ötesindeki görüntüleri birleştirilerek, yıldızların bir birleri ile girdikleri tutulmalar esnasındaki eşzamanlı doppler ile elde edilmiştir. A1 deki her iki yıldız da öylesine parlak ve ağır ki yayınladıkları ışığın emisyn karakteristikleri egzotik Wolf-Rayet yıldızlarınınkini andurmaktadır.

NGC 3603 'ün kalbindeki diğer yıldızlar arasında C olarak adlandırılmış olan bir yıldızında 8.92 gün periyodlu bir çift olduğu keşfedilmiş. ve eşlerin beklenen kütlelleri oldukça yüksek olsa da henüz teyidi mümkün olmamıştır. Ekip bu aralar Samanyolunun diğer yörelerinde ki ve Samanyolu gökadasının baskın uydu gökadaları olan Magellan bulutlarındaki diğer yüksek kütleli aday yıldızları araştırmaktadır.

Büyük Kütleli Yıldızların Fiziği

Niçin Yıldız kütleleri için bir üst limit gerekmektedir. Bir yıldızdan diğer yıldıza kütle merdivenlerini yukarı tırmanan birisi kütleçekimi dengeleyerek yıldızın çökmesini engelleyen ışınım basıncının maddeye çok çok fazla baskın hale geldiğini 150 güneş kütlesinden daha ağır yıldızlarda ışınım basıncı kütleçekime daha fazla baskın hale gelerek yıldızın dengesini kaybetmesine sebep olur.

Erken evrende yıldızların oluşumu devam ederken bazı yıldızların daha sonraki nesil yıldızların kalbinde pişirilecek olan ağır elementlerin olmamasından kaynaklanan azaltılmış radiyasyon basıncı sebebi ile bazı yıldızların birkaç yüz güneş kütlesine erişebileceği düşünülmektedir.
Gökbilimciler hevesle milyarlarca Işık Yılı ötelerde yer alan bu zor görev dahilindeki , erken evrenin ilk nesil(en ağır) yıldızlarını araştırıyor ve bulmayı umud ediyorlar


Kaynak : Astronomy Magazine , Çeviri : Emre
_________________

safran çiçeği 06.06.08 13:20

Cevap: Kayıp Bağlantı
 
28 Yeni Güneş Sistemi Dışı Gezegen Bulundu

Gökbilimciler 28 adet yeni güneş sistemi keşfini duyurdular Böylece yeni sayı toplamda 236 'a ulaşmış oldu

http://www.astronomy.com/asy/objects...436_lc_500.jpg
Yukarıda bir sanatçının gözünden Gliese 436 adlı kırmızı cüce bir yıldızın yörüngesinde 3 milyon km mesafede dönmekte olan GJ436b adlı Neptün boyutlu gezegen tasvir edilmiştir. Neptün 'ün yoğunluğuna yakın güneşsistemi dışı gezegen bir buz devi olarak merkezindeki kayaç çekirdek ve içerideki yüksek basınç ve sıcaklık altında oluşmakta olan bir sürü su içermektedir.

Honolulu daki Amerikan Astronomi Topluluğunun pazartesi günü toplantısında Ululararası bir astronomi ekibi tanımlanmış olan 28 yeni güneş sistemi dışı gezegenin keşfini ilan ettiler.
California Berkeley den doktora sonrası araştırmacı Jason T. Wright ve yeni katılmış olan Ph.D. John Asher Johnson tarafından gerçekleştirilen şimdiye kadar yapılmış en büyük duyuru güneş sistemimizin dışındaki yıldızların etrafında dönmekte olan gezegenlerin toplam sayısını 236 'a yükseltmiş oldu. Wright 'a göre : "keşfedilen yeni 28 adet gezegen eski mevcut sayının neredeyse %10 'u kadardır. keşfedilen gezegenimsilerin 7 tanesini kahverengi cüceler 4 tanesinide çoklu gezegen sistemlerindeki gezegenler oluşturmaktadır"

Anglo-Australian gezegen araştırma ekibi ile California ve Carnegie Gezegen Araştırması ekipleri tarafından yapılan duyurunun bu haftaki astronomi toplantısının en önemli gündemi olduğu düşünülmektedir.
Wright'ın aktardığına göre : " geçen yılın toplam sayısının %12 'si kadarı bir eklenti yaptık ve bundan gurur duymaktayız, ve bu keşifler toplu halde doğalarını inceleyebileceğimiz yeni gezegen sistemleri eklemiştir."

Wright, son duyuruda her birinin altı çizilmiş olan 3 adet bulgu üzerinde durmuştur. ilki çoklu gezegen sistemlerinin yaygın olduğunun anlaşılmış olması, ikincisi uzun periyotlu ve düşük kütleli gezegenlerinde yaygın olduğu ortaya çıkmıştır. üçüncüsü ise güneş sistemimizdeki gibi çembersel yörüngelere sahip gezegenlerin yaygın olmadığı belirlenmiştir. Wright 'a göre : "Artık güneş sistemimizi uzaklardan izleyebileceğimiz ve jüpiteri görebileceğimiz bir noktaya ulaşmak üzereyiz, eğer başka bir gezegen sisteminde olsak ve kendimizinkine doğru bakıyor olsaydık herhalde şimdiki basın konferansında Jüpiterin keşfini ilan ediyor olurduk" demektedir.

Yeni bulunan gezegenlere ek olarak Wright 2 sene önce keşfedilmiş bir güneşdışı olan bir gezegenin sürprizlerle dolu ve "zengin" olduğunu zikretmiştir. 30 IY ötelerdeki Gliese 436 adlı bir kırmızı cüce yıldız etrafında dönmekte olan GJ436b adlı buz devi 22 dünya kütlesinde ve Neptünden(17 dünya kütleli) daha ağırdır. Keşfin ardından Belçika Liege Üniversitesinden Michael Gillon gezegenin yıldızı önünden geçerken gözlemleyerek ilk transit Neptün sını güneşdışı gezegenin ilanını yapmıştır.
Wright bu keşif hakkında : " Transit geçiş gezegenin kütlesi hakkında ayrıntı elde ederek, gezegenin çapı ve yoğunluğu hakkında hesaplamalar yapabilmemizi sağlamıştır" demektedir. Gezegen araştırması ekibinin kurucularından Geoff Marcy 'e göre : "Bu durumda santimetrekarede 2 gram ile sudan bile ağır olduğu ortaya çıkmıştır. Gezegen %50 kayaç %50 sudan ve belkide bir miktar hidrojen ve helyumdan oluş olabileceği bildirilmiştir."

http://users.skynet.be/fa079980/non_...otis-hardy.jpg

wright 'a göre , Gliese 436b yüksek basınç altında katılaşmış olan kalın bir su zarfı ile çevrelenmiş ufak kayaç bir çekirdek ile gaz halde Hidrojen ve helyumdan oluşmuş bir dış zarfa sahiptir. Gliese436b 2,6gün periyodu ile ana yıldızına çok fazla yakın ve egzantrik yörüngesi ile "sıcak Bir Neptün" dür.

Gezegenlerin üçü, kütlesi güneşin 1,6 ila 1,9 katı arasındaki bir yıldızın yörüngesinde dolanmaktadır. Johson , A ve F sınıfı büyük yıldızların yörüngesindeki gezegenlerin arandığı çalışmasında hızlı devinen ve onları saklayan titrek atmosferleri yüzünden gezegenlerin normalde tespit edilmesi zor oladuğunu rapor etmiştir. Yinede daha soğuk olan şu hidrojen yakıtını tüketsede bir zaman için stabil kalan emekli olmuş A sınıfı altdev yıldızların hedef alınmasını rapor etmiş ve bu adaylar gezegen salınımlarını gözlemlenebilir edecek kadar sakindirler.

Johson A sınıfı emekli yıldızlar çevresinde bazı ilk sonuçların ulaşılmasına vesile olacak bir şans olarak 6 adet gezegen daha keşfetti - ve 3 adedi bu yıldızlar etrafındaki yeni keşfedilmiş olanlardır - Ağır yıldızların yörüngesinde bulunan gezegenler daha hafif yıldızlara göre daha geniş yörünge uzaklıklarına sahiptir. Örnek olarak "9 gezegenden sadece biri 1 AB den daha içeride ve hiçbiri 0,8 AB den daha yakın değil, bu da güneş benzeri gezegenler arasındaki dağılımdan oldukça farklı.

Johnson ağır yıldızların genellikle daha çok Jüpiter sınıfı gezegenlere ev sahipliği yaptığını ifade etmektedirler. ağır yıldızlar etrafındaki gezegenleri izlemeye devam edecek ve yeni keşifler ortaya çıkdıkça ağır yıldızlar etrafındaki gezegen sistemlerinin güneşimiz etrafındakilerden ne kadar farklı olduklarını daha açıkça ortaya koyacaktır.

Aynı basın konferansında Villanova Üniversitesinden Edward F. Guinan kırmızı cüce ve M sınıfı cüce yıldızların çevresindeki gezegen sistemleri üzerindeki araştırmasını açıklamıştır. Önceki iddiaların tersine M sınıfı yıldızlar teoriye göre yaşam barındırabilecek gezegenler için uygun bir liman olabilir. Guinan 'ın ifadesine göre "bir zamanlar M sınıfı yıldızlar gezegenler için kötü haberdi, çalışmasında artık bunun böyle olmadığını belirtmektedir(Bir Kırmızı Cüce ile Yaşamak) ". , Guinan'a göre M sınıfı yıldızlar etrafındaki suyun sıvı halde barınabileceği yaşamsal bölge olarak adlandırılan bölgedeki stabil yörüngeye sahip gezegenlerin sayısı oldukça fazla olmalıdır.
Bu yıldızların kütleleri güneşimizin 1/10 'u kadardır.ve yaşamsal bölgeleri 0.1 ila 0.2 AB arasında bulunmaktadır. Bu mesafe gezegenler üzerindeki canlıları, yıldızların gezegen üzerindeki yaşamı yokedebilecek olan yıldız parlamalarına karşı hassas hale getirecektir. Yinede manyetik alanlar gezegenleri kurtarabilir. Guinan'a göre yinede teorik olarak M sınıfı yıldızların yörüngesindeki gezegenler yaşama ev sahipliği yapabilmelidir.

Kaynak : Astronomy Magazine


Bütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 01:09 .

vBulletin® Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO
Nüve Forum® 2006 - 2015