Nüve Forum

Nüve Forum (http://www.nuveforum.net/)
-   Genel Kültür -H- (http://www.nuveforum.net/1723-genel-kultur-h/)
-   -   Hindular ve Hindu Dini (http://www.nuveforum.net/1723-genel-kultur-h/66832-hindular-hindu-dini/)

Şebnem 06.12.08 22:28

Hindular ve Hindu Dini
 
İndus vadisinde doğan Hindu dinine inananların büyük çoğunluğu Hindistan'da yaşar. Bunlara Hindu denir. Ayrıca, dünyanın birçok yerinde Hindu toplulukları vardır. Kuzey Amerika ve Avrupa'da yaşayan Hindular'ın sayısı 750 binin üstündedir. Dünyadaki toplam Hindu sayısı ise 475 milyondan fazladır. Değişik inançların bir karışımı olan Hindu dini, çok eski bir dindir. Hindistan'da son 3.000 yıldan
beri yaşamış olan çeşitli halkların inançlarının, gelenek ve göreneklerinin birbirini etkilemesiyle gelişmiştir. Hindu dini toplumsal, ekonomik, edebi ve sanatsal yönleriyle çok çeşitli öğeleri içeren, karmaşık ama sürekliliği olan bir dindir. Hindu dinine bağlı olup da, birbirinden değişik inanç ve düşüncede olan insanlar vardır. Bu dinin bunca değişik düşünceyi barındırdığını bilmeyen bir kişi, altı Hindu'nun neredeyse altı değişik dinden olduğunu sanabilir.
Hindular'ın en eski kutsal metinlerine Vedadenir. Vedalar, İÖ 1500 dolaylarında kuzeybatıdan gelerek Hindistan'a yerleşen Ariler'in dinsel inançlarını açıklayan, Sanskritçe yazılmış ilahiler ve şiirlerdir. Ariler, çoğunluğu şimşek, ateş, su gibi doğa güçlerini temsil eden çok sayıda tanrıya inanırlardı. Zamanla topraklarını ele geçirdikleri halkların dinsel inançlarından etkilenmeye ve onların tanrılarından bazılarına tapmaya başladılar. Böylece Hıristiyanlık ya da Müslümanlık gibi belirli bir kurucusu olmayan, çeşitli ırktan ve kültürden insanların dinsel inanç ve uygulamalarını içinde eriten bir din gelişti.


Kaynak:1-cilt:8


Bütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 22:40 .

vBulletin® Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO
Nüve Forum® 2006 - 2015